Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(162)2014 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(162)2014 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(162)2014 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(162)2014 Organization and Management
[[[separator]]]

Zarysowane w poprzednim numerze Kwartalnika (nr 1 (161)/2014) silne zróżnicowanie Nauk o Zarządzaniu (NoZ), przekładające się na wielość nurtów i podejść badawczych wyłaniających się w ramach poszczególnych subdyscyplin NoZ, a także dyskurs prowadzony na pograniczu NoZ i innych dyscyplin naukowych może, w skrajnym przypadku, wywołać efekt "metodycznego rozmycia" NoZ. Z jednej strony brak wyraźnego zarysowania granic i zdefiniowania charakterystyk Nauk o Zarządzaniu, brak określenia paradygmatów i wyprowadzenia systemu założeń, brak zarysowania specyficznych metod badawczych może doprowadzić do sytuacji, w której Nauki o Zarządzaniu staną się naukami o wszystkim. Z drugiej jednak strony należy mieć na względzie, że osiągnięcie w nauce stanu, w którym wszystko dałoby się uporządkować i opisać jest niemożliwe. Dlatego też kontynuując rozważania nad zagadnieniami metodologicznymi w Naukach o Zarządzaniu, mamy świadomość, że wiele zagadnień nadal wymaga opisania i uporządkowania, zaś niektóre z opracowań zamieszczonych w drugim numerze Kwartalnika mogą otworzyć puszkę Pandory, stając się zarzewiem dyskusji

Rafał Krupski, opisując podejścia do badań umożliwiających operacjonalizacja założeń szkoły zasobów zarządzania strategicznego, przedstawia zarówno propozycje oryginalnych metod, które zastosował w procesach badawczych, jak i omawia uzyskane wyniki badań.

Przyjęcie przez Michała Trockiego i Pawła Wyrozębskiego założenia o wpływie złożoności problemów będących przedmiotem nauk o zarządzaniu na konieczność posługiwania się przez badaczy metodami pozwalającymi na kompleksowe opisanie obserwowanego zjawiska lub obiektu oraz na redukcję i wskazanie ich kluczowych składowych stanowiło dla. Nich punkt wyjścia do omówienia metody morfologicznej. W artykule Autorzy przedstawiają genezę metody morfologicznej, zalecenia co do sposobu postępowania, jak również omawiają przykłady jej zastosowania w naukach o zarządzaniu.

Ewa Stańczyk-Hugiet formułuje tezę, zgodnie z którą dane pochodzące z badań longitudinalnych stanowią lepszą podstawę do wnioskowania o przyczynowości niż badania cross-sectional. Przeprowadzona przez Autorkę dyskusja stwarza podstawy do sformułowania wniosku, iż badania podłużne umożliwiają wnioskowanie oparte na solidniejszych podstawach, co zapewnia podstawy do lepszego rozumienia realiów funkcjonowania organizacji.

Wskazując na różnorodność metod badań w naukach społecznych, Janusz Strużyna podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o konsekwencje uznania wagi wymiany symbolicznej dla metod badań problemów organizacji i zarządzania. Autor, charakteryzując pozytywne aspekty postmodernizmu, podkreśla jednocześnie zagrożenia płynące z postmodernistycznych fascynacji.

Hubert Witczak wskazuje na konieczność rozpoznania tożsamości i odrębności koncepcji nauk o zarządzaniu na tle pozostałych twierdzeń naukowych dotyczących systemów działających. Wykorzystując podejście systemowe, Autor opisuje system naukowy w kategoriach systemów działających, definiuje istotę koncepcji zarządzania, odnosi koncepcje zarządzania do zogniskowania form uprawiania nauki i określa wybrane zasady systematyzacji koncepcji naukowych.

Marek Ciesielski podejmuje próbę przeprowadzenia dyskusji nad paradygmatami w naukach o zarządzaniu. Zdaniem Autora niedowartościowanie znaczenia paradygmatów naukowych można uznać za jedną ze słabości nauk o zarządzaniu. W rozważaniach Autor traktuje paradygmat w kategoriach istoty i założeń ogólnej metody naukowej, pozwalającej na analizę kwestii krytycznych, a w tym oceny wartości twierdzeń i teorii nauk o zarządzaniu.

Katarzyna Piorkowska kontynuuje rozważania nad metodologicznymi i metodycznymi aspektami prowadzenia badań naukowych w świetle badań nad lojalnością menedżerską. Zastosowanie triangulacji teoretycznej stanowiło dla Niej podstawę do opisania problemu wyboru metodologii badań (metodologia nomotetyczna versus idiograficzna), charakteru rozumowania (rozumowanie dedukcyjne versus rozumowanie indukcyjne), charakteru badania (badania ilościowe versus jakościowe, badania deskryptywne versus eksplanacyjne versus prognostyczne) oraz metodyki badań własnych.

Andrzej Stańda zwraca uwagę na konieczność zapewnienia przez zarządzających koherencji między zmiennością procesów zarządczych i kontekstem kulturowym. Przeprowadzone przez Autora studium wskazuje na złożoność i różnorodność podejść do procesu zmiany kultury organizacyjnej, ukazując jednocześnie możliwości instrumentalne, z jakich może skorzystać kadra kierownicza realizująca proces zmian.

Karol Kuczera podejmuje próbę konceptualizacji konstruktu organizacji wirtualnej. Wskazując na korzyści wynikające z wirtualizacji organizacji, Autor formułuje. Od Redaktora Naczelnego spostrzeżenie, iż wirtualne organizowanie może stanowić mechanizm przełamywania ograniczeń w dostępie do zasobów w sektorze MSP.

Anna Jeszka i Anna Maryniak przedstawiają wybrane dylematy badawcze dotyczące kontekstu odkrycia i uzasadnienia.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Rafał Krupski

METODY BADAŃ ORIENTACJI ZASOBOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

THE METHODS OF RESEARCH ON ENTERPRISES' RESOURCE-BASED ORIENTATION

 

Michał Trocki, Paweł Wyrozębski

ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

THE USE OF MORPHOLOGICAL ANALYSIS INMANAGEMENT SCIENCES

 

Ewa Stańczyk-Hugiet

BADANIA LONGITUDINALNE WZARZĄDZANIU, CZYLI JAK DOSTRZEC PRAWIDŁOWOŚCI W DYNAMICE

LONGITUDINAL STUDIES IN MANAGEMENT: ON HOW TO RECOGNIZE CAUSATION IN THE DYNAMICS

 

Janusz Strużyna

WYMIANA SYMBOLICZNA I JEJ KONSEKWENCJE DLA METOD BADAŃ PROBLEMÓW ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

SYMBOLIC EXCHANGE THEORY IMPACT ON MANAGEMENT AND ORGANIZATION RESEARCH METHOD

 

Hubert Witczak

WSTĘP DO NAUKOWEGO STATUSU KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

INTRODUCTION TO THE SCIENTIFIC STATUS OF MANAGEMENT CONCEPTS

 

Marek Ciesielski

PARADYGMAT JAKO OGÓLNA METODA NAUK O ZARZĄDZANIU

THE PARADIGMAS THE GENERAL METHOD OF MANAGEMENT SCIENCES

 

Katarzyna Piorkowska

METODOLOGICZNE I METODYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAD LOJALNOŚCIĄ MENEDŻERSKĄ - KONTEKST TRIANGULACJI TEORETYCZNEJ I METODYCZNEJ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH INTERMS OF RESEARCHING MANAGERS' LOYALTY - THE CONTEXT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRIANGULATION

 

Andrzej Stańda

ZŁOŻONOŚĆ PROCESU ZMIANY KULTUROWEJ W ORGANIZACJI

THE COMPLEXITY OF CULTURAL CHANGE IN THE ORGANIZATION

 

Karol Kuczera

KONCEPTUALIZACJA KONSTRUKTU ORGANIZACJI WIRTUALNEJ NA POTRZEBY BADAŃ

THE CONCEPTUALIZATION OF THE CONSTRUCT OF A VIRTUAL ORGANIZATION FOR RESEARCH

 

Anna Maria Jeszka, Anna Maryniak

WYBRANE PROBLEMY KONTEKSTU ODKRYCIA I UZASADNIENIA

SELECTED PROBLEMS IN THE CONTEXT OF DISCOVERY AND JUSTIFICATION

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

KONFERENCJE

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 2 (162)
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

Wstęp

Zarysowane w poprzednim numerze Kwartalnika (nr 1 (161)/2014) silne zróżnicowanie Nauk o Zarządzaniu (NoZ), przekładające się na wielość nurtów i podejść badawczych wyłaniających się w ramach poszczególnych subdyscyplin NoZ, a także dyskurs prowadzony na pograniczu NoZ i innych dyscyplin naukowych może, w skrajnym przypadku, wywołać efekt "metodycznego rozmycia" NoZ. Z jednej strony brak wyraźnego zarysowania granic i zdefiniowania charakterystyk Nauk o Zarządzaniu, brak określenia paradygmatów i wyprowadzenia systemu założeń, brak zarysowania specyficznych metod badawczych może doprowadzić do sytuacji, w której Nauki o Zarządzaniu staną się naukami o wszystkim. Z drugiej jednak strony należy mieć na względzie, że osiągnięcie w nauce stanu, w którym wszystko dałoby się uporządkować i opisać jest niemożliwe. Dlatego też kontynuując rozważania nad zagadnieniami metodologicznymi w Naukach o Zarządzaniu, mamy świadomość, że wiele zagadnień nadal wymaga opisania i uporządkowania, zaś niektóre z opracowań zamieszczonych w drugim numerze Kwartalnika mogą otworzyć puszkę Pandory, stając się zarzewiem dyskusji

Rafał Krupski, opisując podejścia do badań umożliwiających operacjonalizacja założeń szkoły zasobów zarządzania strategicznego, przedstawia zarówno propozycje oryginalnych metod, które zastosował w procesach badawczych, jak i omawia uzyskane wyniki badań.

Przyjęcie przez Michała Trockiego i Pawła Wyrozębskiego założenia o wpływie złożoności problemów będących przedmiotem nauk o zarządzaniu na konieczność posługiwania się przez badaczy metodami pozwalającymi na kompleksowe opisanie obserwowanego zjawiska lub obiektu oraz na redukcję i wskazanie ich kluczowych składowych stanowiło dla. Nich punkt wyjścia do omówienia metody morfologicznej. W artykule Autorzy przedstawiają genezę metody morfologicznej, zalecenia co do sposobu postępowania, jak również omawiają przykłady jej zastosowania w naukach o zarządzaniu.

Ewa Stańczyk-Hugiet formułuje tezę, zgodnie z którą dane pochodzące z badań longitudinalnych stanowią lepszą podstawę do wnioskowania o przyczynowości niż badania cross-sectional. Przeprowadzona przez Autorkę dyskusja stwarza podstawy do sformułowania wniosku, iż badania podłużne umożliwiają wnioskowanie oparte na solidniejszych podstawach, co zapewnia podstawy do lepszego rozumienia realiów funkcjonowania organizacji.

Wskazując na różnorodność metod badań w naukach społecznych, Janusz Strużyna podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o konsekwencje uznania wagi wymiany symbolicznej dla metod badań problemów organizacji i zarządzania. Autor, charakteryzując pozytywne aspekty postmodernizmu, podkreśla jednocześnie zagrożenia płynące z postmodernistycznych fascynacji.

Hubert Witczak wskazuje na konieczność rozpoznania tożsamości i odrębności koncepcji nauk o zarządzaniu na tle pozostałych twierdzeń naukowych dotyczących systemów działających. Wykorzystując podejście systemowe, Autor opisuje system naukowy w kategoriach systemów działających, definiuje istotę koncepcji zarządzania, odnosi koncepcje zarządzania do zogniskowania form uprawiania nauki i określa wybrane zasady systematyzacji koncepcji naukowych.

Marek Ciesielski podejmuje próbę przeprowadzenia dyskusji nad paradygmatami w naukach o zarządzaniu. Zdaniem Autora niedowartościowanie znaczenia paradygmatów naukowych można uznać za jedną ze słabości nauk o zarządzaniu. W rozważaniach Autor traktuje paradygmat w kategoriach istoty i założeń ogólnej metody naukowej, pozwalającej na analizę kwestii krytycznych, a w tym oceny wartości twierdzeń i teorii nauk o zarządzaniu.

Katarzyna Piorkowska kontynuuje rozważania nad metodologicznymi i metodycznymi aspektami prowadzenia badań naukowych w świetle badań nad lojalnością menedżerską. Zastosowanie triangulacji teoretycznej stanowiło dla Niej podstawę do opisania problemu wyboru metodologii badań (metodologia nomotetyczna versus idiograficzna), charakteru rozumowania (rozumowanie dedukcyjne versus rozumowanie indukcyjne), charakteru badania (badania ilościowe versus jakościowe, badania deskryptywne versus eksplanacyjne versus prognostyczne) oraz metodyki badań własnych.

Andrzej Stańda zwraca uwagę na konieczność zapewnienia przez zarządzających koherencji między zmiennością procesów zarządczych i kontekstem kulturowym. Przeprowadzone przez Autora studium wskazuje na złożoność i różnorodność podejść do procesu zmiany kultury organizacyjnej, ukazując jednocześnie możliwości instrumentalne, z jakich może skorzystać kadra kierownicza realizująca proces zmian.

Karol Kuczera podejmuje próbę konceptualizacji konstruktu organizacji wirtualnej. Wskazując na korzyści wynikające z wirtualizacji organizacji, Autor formułuje. Od Redaktora Naczelnego spostrzeżenie, iż wirtualne organizowanie może stanowić mechanizm przełamywania ograniczeń w dostępie do zasobów w sektorze MSP.

Anna Jeszka i Anna Maryniak przedstawiają wybrane dylematy badawcze dotyczące kontekstu odkrycia i uzasadnienia.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Rafał Krupski

METODY BADAŃ ORIENTACJI ZASOBOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

THE METHODS OF RESEARCH ON ENTERPRISES' RESOURCE-BASED ORIENTATION

 

Michał Trocki, Paweł Wyrozębski

ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

THE USE OF MORPHOLOGICAL ANALYSIS INMANAGEMENT SCIENCES

 

Ewa Stańczyk-Hugiet

BADANIA LONGITUDINALNE WZARZĄDZANIU, CZYLI JAK DOSTRZEC PRAWIDŁOWOŚCI W DYNAMICE

LONGITUDINAL STUDIES IN MANAGEMENT: ON HOW TO RECOGNIZE CAUSATION IN THE DYNAMICS

 

Janusz Strużyna

WYMIANA SYMBOLICZNA I JEJ KONSEKWENCJE DLA METOD BADAŃ PROBLEMÓW ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

SYMBOLIC EXCHANGE THEORY IMPACT ON MANAGEMENT AND ORGANIZATION RESEARCH METHOD

 

Hubert Witczak

WSTĘP DO NAUKOWEGO STATUSU KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

INTRODUCTION TO THE SCIENTIFIC STATUS OF MANAGEMENT CONCEPTS

 

Marek Ciesielski

PARADYGMAT JAKO OGÓLNA METODA NAUK O ZARZĄDZANIU

THE PARADIGMAS THE GENERAL METHOD OF MANAGEMENT SCIENCES

 

Katarzyna Piorkowska

METODOLOGICZNE I METODYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAD LOJALNOŚCIĄ MENEDŻERSKĄ - KONTEKST TRIANGULACJI TEORETYCZNEJ I METODYCZNEJ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH INTERMS OF RESEARCHING MANAGERS' LOYALTY - THE CONTEXT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRIANGULATION

 

Andrzej Stańda

ZŁOŻONOŚĆ PROCESU ZMIANY KULTUROWEJ W ORGANIZACJI

THE COMPLEXITY OF CULTURAL CHANGE IN THE ORGANIZATION

 

Karol Kuczera

KONCEPTUALIZACJA KONSTRUKTU ORGANIZACJI WIRTUALNEJ NA POTRZEBY BADAŃ

THE CONCEPTUALIZATION OF THE CONSTRUCT OF A VIRTUAL ORGANIZATION FOR RESEARCH

 

Anna Maria Jeszka, Anna Maryniak

WYBRANE PROBLEMY KONTEKSTU ODKRYCIA I UZASADNIENIA

SELECTED PROBLEMS IN THE CONTEXT OF DISCOVERY AND JUSTIFICATION

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

KONFERENCJE

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 (162)
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

Zarysowane w poprzednim numerze Kwartalnika (nr 1 (161)/2014) silne zróżnicowanie Nauk o Zarządzaniu (NoZ), przekładające się na wielość nurtów i podejść badawczych wyłaniających się w ramach poszczególnych subdyscyplin NoZ, a także dyskurs prowadzony na pograniczu NoZ i innych dyscyplin naukowych może, w skrajnym przypadku, wywołać efekt "metodycznego rozmycia" NoZ. Z jednej strony brak wyraźnego zarysowania granic i zdefiniowania charakterystyk Nauk o Zarządzaniu, brak określenia paradygmatów i wyprowadzenia systemu założeń, brak zarysowania specyficznych metod badawczych może doprowadzić do sytuacji, w której Nauki o Zarządzaniu staną się naukami o wszystkim. Z drugiej jednak strony należy mieć na względzie, że osiągnięcie w nauce stanu, w którym wszystko dałoby się uporządkować i opisać jest niemożliwe. Dlatego też kontynuując rozważania nad zagadnieniami metodologicznymi w Naukach o Zarządzaniu, mamy świadomość, że wiele zagadnień nadal wymaga opisania i uporządkowania, zaś niektóre z opracowań zamieszczonych w drugim numerze Kwartalnika mogą otworzyć puszkę Pandory, stając się zarzewiem dyskusji

Rafał Krupski, opisując podejścia do badań umożliwiających operacjonalizacja założeń szkoły zasobów zarządzania strategicznego, przedstawia zarówno propozycje oryginalnych metod, które zastosował w procesach badawczych, jak i omawia uzyskane wyniki badań.

Przyjęcie przez Michała Trockiego i Pawła Wyrozębskiego założenia o wpływie złożoności problemów będących przedmiotem nauk o zarządzaniu na konieczność posługiwania się przez badaczy metodami pozwalającymi na kompleksowe opisanie obserwowanego zjawiska lub obiektu oraz na redukcję i wskazanie ich kluczowych składowych stanowiło dla. Nich punkt wyjścia do omówienia metody morfologicznej. W artykule Autorzy przedstawiają genezę metody morfologicznej, zalecenia co do sposobu postępowania, jak również omawiają przykłady jej zastosowania w naukach o zarządzaniu.

Ewa Stańczyk-Hugiet formułuje tezę, zgodnie z którą dane pochodzące z badań longitudinalnych stanowią lepszą podstawę do wnioskowania o przyczynowości niż badania cross-sectional. Przeprowadzona przez Autorkę dyskusja stwarza podstawy do sformułowania wniosku, iż badania podłużne umożliwiają wnioskowanie oparte na solidniejszych podstawach, co zapewnia podstawy do lepszego rozumienia realiów funkcjonowania organizacji.

Wskazując na różnorodność metod badań w naukach społecznych, Janusz Strużyna podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o konsekwencje uznania wagi wymiany symbolicznej dla metod badań problemów organizacji i zarządzania. Autor, charakteryzując pozytywne aspekty postmodernizmu, podkreśla jednocześnie zagrożenia płynące z postmodernistycznych fascynacji.

Hubert Witczak wskazuje na konieczność rozpoznania tożsamości i odrębności koncepcji nauk o zarządzaniu na tle pozostałych twierdzeń naukowych dotyczących systemów działających. Wykorzystując podejście systemowe, Autor opisuje system naukowy w kategoriach systemów działających, definiuje istotę koncepcji zarządzania, odnosi koncepcje zarządzania do zogniskowania form uprawiania nauki i określa wybrane zasady systematyzacji koncepcji naukowych.

Marek Ciesielski podejmuje próbę przeprowadzenia dyskusji nad paradygmatami w naukach o zarządzaniu. Zdaniem Autora niedowartościowanie znaczenia paradygmatów naukowych można uznać za jedną ze słabości nauk o zarządzaniu. W rozważaniach Autor traktuje paradygmat w kategoriach istoty i założeń ogólnej metody naukowej, pozwalającej na analizę kwestii krytycznych, a w tym oceny wartości twierdzeń i teorii nauk o zarządzaniu.

Katarzyna Piorkowska kontynuuje rozważania nad metodologicznymi i metodycznymi aspektami prowadzenia badań naukowych w świetle badań nad lojalnością menedżerską. Zastosowanie triangulacji teoretycznej stanowiło dla Niej podstawę do opisania problemu wyboru metodologii badań (metodologia nomotetyczna versus idiograficzna), charakteru rozumowania (rozumowanie dedukcyjne versus rozumowanie indukcyjne), charakteru badania (badania ilościowe versus jakościowe, badania deskryptywne versus eksplanacyjne versus prognostyczne) oraz metodyki badań własnych.

Andrzej Stańda zwraca uwagę na konieczność zapewnienia przez zarządzających koherencji między zmiennością procesów zarządczych i kontekstem kulturowym. Przeprowadzone przez Autora studium wskazuje na złożoność i różnorodność podejść do procesu zmiany kultury organizacyjnej, ukazując jednocześnie możliwości instrumentalne, z jakich może skorzystać kadra kierownicza realizująca proces zmian.

Karol Kuczera podejmuje próbę konceptualizacji konstruktu organizacji wirtualnej. Wskazując na korzyści wynikające z wirtualizacji organizacji, Autor formułuje. Od Redaktora Naczelnego spostrzeżenie, iż wirtualne organizowanie może stanowić mechanizm przełamywania ograniczeń w dostępie do zasobów w sektorze MSP.

Anna Jeszka i Anna Maryniak przedstawiają wybrane dylematy badawcze dotyczące kontekstu odkrycia i uzasadnienia.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Rafał Krupski

METODY BADAŃ ORIENTACJI ZASOBOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

THE METHODS OF RESEARCH ON ENTERPRISES' RESOURCE-BASED ORIENTATION

 

Michał Trocki, Paweł Wyrozębski

ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

THE USE OF MORPHOLOGICAL ANALYSIS INMANAGEMENT SCIENCES

 

Ewa Stańczyk-Hugiet

BADANIA LONGITUDINALNE WZARZĄDZANIU, CZYLI JAK DOSTRZEC PRAWIDŁOWOŚCI W DYNAMICE

LONGITUDINAL STUDIES IN MANAGEMENT: ON HOW TO RECOGNIZE CAUSATION IN THE DYNAMICS

 

Janusz Strużyna

WYMIANA SYMBOLICZNA I JEJ KONSEKWENCJE DLA METOD BADAŃ PROBLEMÓW ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

SYMBOLIC EXCHANGE THEORY IMPACT ON MANAGEMENT AND ORGANIZATION RESEARCH METHOD

 

Hubert Witczak

WSTĘP DO NAUKOWEGO STATUSU KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

INTRODUCTION TO THE SCIENTIFIC STATUS OF MANAGEMENT CONCEPTS

 

Marek Ciesielski

PARADYGMAT JAKO OGÓLNA METODA NAUK O ZARZĄDZANIU

THE PARADIGMAS THE GENERAL METHOD OF MANAGEMENT SCIENCES

 

Katarzyna Piorkowska

METODOLOGICZNE I METODYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAD LOJALNOŚCIĄ MENEDŻERSKĄ - KONTEKST TRIANGULACJI TEORETYCZNEJ I METODYCZNEJ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH INTERMS OF RESEARCHING MANAGERS' LOYALTY - THE CONTEXT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRIANGULATION

 

Andrzej Stańda

ZŁOŻONOŚĆ PROCESU ZMIANY KULTUROWEJ W ORGANIZACJI

THE COMPLEXITY OF CULTURAL CHANGE IN THE ORGANIZATION

 

Karol Kuczera

KONCEPTUALIZACJA KONSTRUKTU ORGANIZACJI WIRTUALNEJ NA POTRZEBY BADAŃ

THE CONCEPTUALIZATION OF THE CONSTRUCT OF A VIRTUAL ORGANIZATION FOR RESEARCH

 

Anna Maria Jeszka, Anna Maryniak

WYBRANE PROBLEMY KONTEKSTU ODKRYCIA I UZASADNIENIA

SELECTED PROBLEMS IN THE CONTEXT OF DISCOVERY AND JUSTIFICATION

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

KONFERENCJE

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel