Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(171)2016 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(171)2016 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(171)2016 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(171)2016 Organization and Management
[[[separator]]]

Krytyczna analiza dorobku z obszaru nauk o zarządzaniu pozwala na sformułowanie spostrzeżenia, iż metody i narzędzia zarządzania współczesnymi organizacjami, ze względu na obserwowaną nieciągłość reguł i wzorców narzucanych przez otoczenie, powinny znacząco się różnić od metod, które wykazywały się dużą skutecznością w okresie ostatnich dziesięcioleci. Powyższe spostrzeżenie opiera się na założeniu, że procesy zarządzania są poddawane ciągłemu oddziaływaniu ze strony zjawisk globalizacji i cyfryzacji, skutkujących wzrostem presji konkurencyjnej, wykształceniem się zjawiska nadmiernej podaży i przesunięciem w procesie konkurowania punktu ciężkości z czynników materialnych na czynniki niematerialne. Taki stan rzeczy wymusza zmiany w realizacji procesów zarządzania, w których w miejsce kierowników - dysponentów, zapewniających organizacjom doskonałość operacyjną poprzez wysoką efektywność procesów pozyskiwania i alokacji zasobów, powinni pojawić się kierownicy - liderzy, charakteryzujący się wysokim poziomem skuteczności w realizacji procesów odnowy i posiadający zdolność do definiowania i wdrażania strategii generujących rzeczywistą wartość dla klientów. W długim okresie powodzenie procesu transformacji ról kierowniczych i przejście od kierowników - dysponentów do kierowników - liderów wymaga zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy, sprzyjającego wysokiej motywacji i zapewniającego lojalność kierowników.

Wskazując na dualną naturę reputacji i zasadność rozdzielenia oceny wpływu dobrej i złej reputacji na sposób postrzegania przedsiębiorstwa, Ewa Głuszek sformułowała pytanie badawcze dotyczące znaczenia obu wymiarów reputacji. Bazując na krytycznej analizie literatury przedmiotu, Autorka dowodzi, iż zapewnienie efektywności procesu zarządzania reputacją przedsiębiorstwa wymaga koncentracji uwagi na minimalizowaniu wpływu złej reputacji, ponieważ jej konsekwencje są groźniejsze i bardziej długofalowe aniżeli korzyści wynikające z posiadania dobrego wizerunku.

Odnosząc się do założeń dotyczących istoty organizacji oraz stopnia ogólności celów realizowanych przez nie, Agata Pierścieniak podejmuje próbę zdiagnozowania obszarów badania współpracy. W opracowaniu Autorka wskazuje na trudności w definiowaniu pojęcia ?współpraca zewnętrzna" oraz na znaczenie poprawnego definiowania granic organizacji.

Katarzyna Januszkiewicz przeprowadza dyskusję nad zachowaniami organizacyjnymi jako subdyscypliną nauk o zarządzaniu. Autorka podejmuje próbę identyfikacji i analizy założeń ontologicznych, celów poznawczych oraz stosowanych metod badawczych.

Agata Wawrzyniak i Barbara Wąsikowska podejmują próbę zarysowania możliwości zastosowania metod neurobiologii w marketingu. Autorki wskazują, że zastosowanie metod neuroobrazowania wymusza konieczność przewartościowania obowiązujących dotychczas w marketingu paradygmatów, zgodnie z którymi konsument jest postrzegany w kategoriach podmiotu podejmującego decyzje w sposób świadomy i racjonalny.

Przedmiotem rozważań w artykule Katarzyny Piórkowskiej są metodologiczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań naukowych nad lojalnością menedżerską. Uzasadniając celowość integracji podejścia zorientowanego na postawy oraz podejścia behawioralnego, Autorka formułuje wniosek o wielowymiarowości konstruktu "lojalność", będącego, Jej zdaniem, zmienną politomiczną, ciągłą i metryczną. Wskazując na użyteczność wyznaczania i analizowania wskaźników satysfakcji z pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Konrad Kulikowski opisuje logikę konstrukcji autorskiego kwestionariusza satysfakcji z pracy.

Przyjęcie założenia, iż pozytywna ocena środowiska pracy wpływa na poziom retencji, wydajność oraz postawy pracowników, stanowiło punkt wyjścia do podjęcia przez Marlenę Bednarską badań nad pośredniczącą rolą satysfakcji zawodowej w relacjach między treścią i warunkami wykonywania pracy a lojalnością pracowników w sektorze HoReCa. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na wyprowadzenie wniosków uzasadniających bezpośredni wpływ nagród na poziom satysfakcji pracowników oraz pośredni na skłonność do zmiany pracy i rekomendowania pracodawcy.

Waldemar Rogowski i Michał Łabęcki analizują wyniki badań nad jakością informacji podawanych w raportach społecznych polskich spółek giełdowych notowanych na GPW wchodzących w skład indeksu społecznej odpowiedzialności RESPECT. Autorzy dokonując oceny praktyk stosowanych przy opisywaniu każdej z trzech głównych kategorii zagadnień społecznej odpowiedzialności, wskazują na wysoki poziom zróżnicowania zarówno polityki informacyjnej, jak i jakość prezentowanych inicjatyw. Angelika Wodecka-Hyjek przybliża sylwetkę wybitnego niemieckiego socjologa i ekonomisty Maxa Webera, którego dorobek stanowił podwaliny klasycznej szkoły organizacji i zarządzania.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Ewa Głuszek

DOBRA I ZŁA REPUTACJA - JEDEN CZY DWA WYMIARY?

GOOD AND BAD CORPORATE REPUTATION - ONE OR TWO DIMENSIONS?

 

Agata Pierścieniak

METODOLOGICZNE WYZWANIA WOBEC BADANIA WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI

METHODOLOGICAL CHALLENGES OF ORGANISATION COLLABORATION RESEARCH

 

Katarzyna Januszkiewicz

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE W PERSPEKTYWIE BADAWCZEJ - WYZWANIA METODOLOGICZNE

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN THE PERSPECTIVE OF RESEARCH - ETHODOLOGICAL CHALLENGES

 

Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska

METODY NEUROOBRAZOWANIA MÓZGU W BADANIACH PROCESÓW PODEJMOWANIA DECYZJI W ZARZĄDZANIU

BRAIN NEUROIMAGING METHODS IN THE RESEARCH OF DECISION MAKING PROCESS IN MANAGEMENT

 

Katarzyna Piórkowska

METODYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAD LOJALNOŚCIĄ MENEDŻERSKĄ - KONTEKST DOBORU ZMIENNYCH, METOD SKALOWANIA I PRÓBY BADAWCZEJ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH IN TERMS OF RESEARCHING MANAGERS' LOYALTY - THE CONTEXT OF SELECTING VARIABLES, SCALE, SCALE METHODS, AND SAMPLE

 

Konrad Kulikowski

WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW SATYSFAKCJI Z PRACY W PROCESIE ZARZĄDZANIA LUDŹMI - ZARYS PROBLEMU I PROPOZYCJA NARZĘDZIA BADAWCZEGO

JOB SATISFACTION INDICATORS IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION - AN OUTLINE OF THE PROBLEM AND A RESEARCH TOOL PROPOSITION

 

Marlena Bednarska

SATYSFAKCJA Z PRACY I JEJ WPŁYW NA LOJALNOŚĆ WOBEC PRACODAWCY. STUDIUM SEKTORA HORECA

JOB SATISFACTION AND ITS EFFECT ON EMPLOYEE LOYALTY. THE CASE

OF THE HORECA SECTOR

 

Waldemar Rogowski, Michał Łabęcki

OCENA JAKOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORTACH SPOŁECZNYCH SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDEKSU RESPECT

EVALUATION OF THE INFORMATION CONTAINED IN THE REPORTS PUBLIC COMPANIES INCLUDED IN THE INDEX RESPECT

 

Angelika Wodecka-Hyjek

WSPOMNIENIE MAXA WEBERA

A MEMORY OF MAX WEBER

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA


KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 1 (171) 2016
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 147

Wstęp

Krytyczna analiza dorobku z obszaru nauk o zarządzaniu pozwala na sformułowanie spostrzeżenia, iż metody i narzędzia zarządzania współczesnymi organizacjami, ze względu na obserwowaną nieciągłość reguł i wzorców narzucanych przez otoczenie, powinny znacząco się różnić od metod, które wykazywały się dużą skutecznością w okresie ostatnich dziesięcioleci. Powyższe spostrzeżenie opiera się na założeniu, że procesy zarządzania są poddawane ciągłemu oddziaływaniu ze strony zjawisk globalizacji i cyfryzacji, skutkujących wzrostem presji konkurencyjnej, wykształceniem się zjawiska nadmiernej podaży i przesunięciem w procesie konkurowania punktu ciężkości z czynników materialnych na czynniki niematerialne. Taki stan rzeczy wymusza zmiany w realizacji procesów zarządzania, w których w miejsce kierowników - dysponentów, zapewniających organizacjom doskonałość operacyjną poprzez wysoką efektywność procesów pozyskiwania i alokacji zasobów, powinni pojawić się kierownicy - liderzy, charakteryzujący się wysokim poziomem skuteczności w realizacji procesów odnowy i posiadający zdolność do definiowania i wdrażania strategii generujących rzeczywistą wartość dla klientów. W długim okresie powodzenie procesu transformacji ról kierowniczych i przejście od kierowników - dysponentów do kierowników - liderów wymaga zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy, sprzyjającego wysokiej motywacji i zapewniającego lojalność kierowników.

Wskazując na dualną naturę reputacji i zasadność rozdzielenia oceny wpływu dobrej i złej reputacji na sposób postrzegania przedsiębiorstwa, Ewa Głuszek sformułowała pytanie badawcze dotyczące znaczenia obu wymiarów reputacji. Bazując na krytycznej analizie literatury przedmiotu, Autorka dowodzi, iż zapewnienie efektywności procesu zarządzania reputacją przedsiębiorstwa wymaga koncentracji uwagi na minimalizowaniu wpływu złej reputacji, ponieważ jej konsekwencje są groźniejsze i bardziej długofalowe aniżeli korzyści wynikające z posiadania dobrego wizerunku.

Odnosząc się do założeń dotyczących istoty organizacji oraz stopnia ogólności celów realizowanych przez nie, Agata Pierścieniak podejmuje próbę zdiagnozowania obszarów badania współpracy. W opracowaniu Autorka wskazuje na trudności w definiowaniu pojęcia ?współpraca zewnętrzna" oraz na znaczenie poprawnego definiowania granic organizacji.

Katarzyna Januszkiewicz przeprowadza dyskusję nad zachowaniami organizacyjnymi jako subdyscypliną nauk o zarządzaniu. Autorka podejmuje próbę identyfikacji i analizy założeń ontologicznych, celów poznawczych oraz stosowanych metod badawczych.

Agata Wawrzyniak i Barbara Wąsikowska podejmują próbę zarysowania możliwości zastosowania metod neurobiologii w marketingu. Autorki wskazują, że zastosowanie metod neuroobrazowania wymusza konieczność przewartościowania obowiązujących dotychczas w marketingu paradygmatów, zgodnie z którymi konsument jest postrzegany w kategoriach podmiotu podejmującego decyzje w sposób świadomy i racjonalny.

Przedmiotem rozważań w artykule Katarzyny Piórkowskiej są metodologiczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań naukowych nad lojalnością menedżerską. Uzasadniając celowość integracji podejścia zorientowanego na postawy oraz podejścia behawioralnego, Autorka formułuje wniosek o wielowymiarowości konstruktu "lojalność", będącego, Jej zdaniem, zmienną politomiczną, ciągłą i metryczną. Wskazując na użyteczność wyznaczania i analizowania wskaźników satysfakcji z pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Konrad Kulikowski opisuje logikę konstrukcji autorskiego kwestionariusza satysfakcji z pracy.

Przyjęcie założenia, iż pozytywna ocena środowiska pracy wpływa na poziom retencji, wydajność oraz postawy pracowników, stanowiło punkt wyjścia do podjęcia przez Marlenę Bednarską badań nad pośredniczącą rolą satysfakcji zawodowej w relacjach między treścią i warunkami wykonywania pracy a lojalnością pracowników w sektorze HoReCa. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na wyprowadzenie wniosków uzasadniających bezpośredni wpływ nagród na poziom satysfakcji pracowników oraz pośredni na skłonność do zmiany pracy i rekomendowania pracodawcy.

Waldemar Rogowski i Michał Łabęcki analizują wyniki badań nad jakością informacji podawanych w raportach społecznych polskich spółek giełdowych notowanych na GPW wchodzących w skład indeksu społecznej odpowiedzialności RESPECT. Autorzy dokonując oceny praktyk stosowanych przy opisywaniu każdej z trzech głównych kategorii zagadnień społecznej odpowiedzialności, wskazują na wysoki poziom zróżnicowania zarówno polityki informacyjnej, jak i jakość prezentowanych inicjatyw. Angelika Wodecka-Hyjek przybliża sylwetkę wybitnego niemieckiego socjologa i ekonomisty Maxa Webera, którego dorobek stanowił podwaliny klasycznej szkoły organizacji i zarządzania.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Ewa Głuszek

DOBRA I ZŁA REPUTACJA - JEDEN CZY DWA WYMIARY?

GOOD AND BAD CORPORATE REPUTATION - ONE OR TWO DIMENSIONS?

 

Agata Pierścieniak

METODOLOGICZNE WYZWANIA WOBEC BADANIA WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI

METHODOLOGICAL CHALLENGES OF ORGANISATION COLLABORATION RESEARCH

 

Katarzyna Januszkiewicz

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE W PERSPEKTYWIE BADAWCZEJ - WYZWANIA METODOLOGICZNE

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN THE PERSPECTIVE OF RESEARCH - ETHODOLOGICAL CHALLENGES

 

Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska

METODY NEUROOBRAZOWANIA MÓZGU W BADANIACH PROCESÓW PODEJMOWANIA DECYZJI W ZARZĄDZANIU

BRAIN NEUROIMAGING METHODS IN THE RESEARCH OF DECISION MAKING PROCESS IN MANAGEMENT

 

Katarzyna Piórkowska

METODYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAD LOJALNOŚCIĄ MENEDŻERSKĄ - KONTEKST DOBORU ZMIENNYCH, METOD SKALOWANIA I PRÓBY BADAWCZEJ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH IN TERMS OF RESEARCHING MANAGERS' LOYALTY - THE CONTEXT OF SELECTING VARIABLES, SCALE, SCALE METHODS, AND SAMPLE

 

Konrad Kulikowski

WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW SATYSFAKCJI Z PRACY W PROCESIE ZARZĄDZANIA LUDŹMI - ZARYS PROBLEMU I PROPOZYCJA NARZĘDZIA BADAWCZEGO

JOB SATISFACTION INDICATORS IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION - AN OUTLINE OF THE PROBLEM AND A RESEARCH TOOL PROPOSITION

 

Marlena Bednarska

SATYSFAKCJA Z PRACY I JEJ WPŁYW NA LOJALNOŚĆ WOBEC PRACODAWCY. STUDIUM SEKTORA HORECA

JOB SATISFACTION AND ITS EFFECT ON EMPLOYEE LOYALTY. THE CASE

OF THE HORECA SECTOR

 

Waldemar Rogowski, Michał Łabęcki

OCENA JAKOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORTACH SPOŁECZNYCH SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDEKSU RESPECT

EVALUATION OF THE INFORMATION CONTAINED IN THE REPORTS PUBLIC COMPANIES INCLUDED IN THE INDEX RESPECT

 

Angelika Wodecka-Hyjek

WSPOMNIENIE MAXA WEBERA

A MEMORY OF MAX WEBER

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA


KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1 (171) 2016
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 147

Krytyczna analiza dorobku z obszaru nauk o zarządzaniu pozwala na sformułowanie spostrzeżenia, iż metody i narzędzia zarządzania współczesnymi organizacjami, ze względu na obserwowaną nieciągłość reguł i wzorców narzucanych przez otoczenie, powinny znacząco się różnić od metod, które wykazywały się dużą skutecznością w okresie ostatnich dziesięcioleci. Powyższe spostrzeżenie opiera się na założeniu, że procesy zarządzania są poddawane ciągłemu oddziaływaniu ze strony zjawisk globalizacji i cyfryzacji, skutkujących wzrostem presji konkurencyjnej, wykształceniem się zjawiska nadmiernej podaży i przesunięciem w procesie konkurowania punktu ciężkości z czynników materialnych na czynniki niematerialne. Taki stan rzeczy wymusza zmiany w realizacji procesów zarządzania, w których w miejsce kierowników - dysponentów, zapewniających organizacjom doskonałość operacyjną poprzez wysoką efektywność procesów pozyskiwania i alokacji zasobów, powinni pojawić się kierownicy - liderzy, charakteryzujący się wysokim poziomem skuteczności w realizacji procesów odnowy i posiadający zdolność do definiowania i wdrażania strategii generujących rzeczywistą wartość dla klientów. W długim okresie powodzenie procesu transformacji ról kierowniczych i przejście od kierowników - dysponentów do kierowników - liderów wymaga zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy, sprzyjającego wysokiej motywacji i zapewniającego lojalność kierowników.

Wskazując na dualną naturę reputacji i zasadność rozdzielenia oceny wpływu dobrej i złej reputacji na sposób postrzegania przedsiębiorstwa, Ewa Głuszek sformułowała pytanie badawcze dotyczące znaczenia obu wymiarów reputacji. Bazując na krytycznej analizie literatury przedmiotu, Autorka dowodzi, iż zapewnienie efektywności procesu zarządzania reputacją przedsiębiorstwa wymaga koncentracji uwagi na minimalizowaniu wpływu złej reputacji, ponieważ jej konsekwencje są groźniejsze i bardziej długofalowe aniżeli korzyści wynikające z posiadania dobrego wizerunku.

Odnosząc się do założeń dotyczących istoty organizacji oraz stopnia ogólności celów realizowanych przez nie, Agata Pierścieniak podejmuje próbę zdiagnozowania obszarów badania współpracy. W opracowaniu Autorka wskazuje na trudności w definiowaniu pojęcia ?współpraca zewnętrzna" oraz na znaczenie poprawnego definiowania granic organizacji.

Katarzyna Januszkiewicz przeprowadza dyskusję nad zachowaniami organizacyjnymi jako subdyscypliną nauk o zarządzaniu. Autorka podejmuje próbę identyfikacji i analizy założeń ontologicznych, celów poznawczych oraz stosowanych metod badawczych.

Agata Wawrzyniak i Barbara Wąsikowska podejmują próbę zarysowania możliwości zastosowania metod neurobiologii w marketingu. Autorki wskazują, że zastosowanie metod neuroobrazowania wymusza konieczność przewartościowania obowiązujących dotychczas w marketingu paradygmatów, zgodnie z którymi konsument jest postrzegany w kategoriach podmiotu podejmującego decyzje w sposób świadomy i racjonalny.

Przedmiotem rozważań w artykule Katarzyny Piórkowskiej są metodologiczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań naukowych nad lojalnością menedżerską. Uzasadniając celowość integracji podejścia zorientowanego na postawy oraz podejścia behawioralnego, Autorka formułuje wniosek o wielowymiarowości konstruktu "lojalność", będącego, Jej zdaniem, zmienną politomiczną, ciągłą i metryczną. Wskazując na użyteczność wyznaczania i analizowania wskaźników satysfakcji z pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Konrad Kulikowski opisuje logikę konstrukcji autorskiego kwestionariusza satysfakcji z pracy.

Przyjęcie założenia, iż pozytywna ocena środowiska pracy wpływa na poziom retencji, wydajność oraz postawy pracowników, stanowiło punkt wyjścia do podjęcia przez Marlenę Bednarską badań nad pośredniczącą rolą satysfakcji zawodowej w relacjach między treścią i warunkami wykonywania pracy a lojalnością pracowników w sektorze HoReCa. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na wyprowadzenie wniosków uzasadniających bezpośredni wpływ nagród na poziom satysfakcji pracowników oraz pośredni na skłonność do zmiany pracy i rekomendowania pracodawcy.

Waldemar Rogowski i Michał Łabęcki analizują wyniki badań nad jakością informacji podawanych w raportach społecznych polskich spółek giełdowych notowanych na GPW wchodzących w skład indeksu społecznej odpowiedzialności RESPECT. Autorzy dokonując oceny praktyk stosowanych przy opisywaniu każdej z trzech głównych kategorii zagadnień społecznej odpowiedzialności, wskazują na wysoki poziom zróżnicowania zarówno polityki informacyjnej, jak i jakość prezentowanych inicjatyw. Angelika Wodecka-Hyjek przybliża sylwetkę wybitnego niemieckiego socjologa i ekonomisty Maxa Webera, którego dorobek stanowił podwaliny klasycznej szkoły organizacji i zarządzania.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Ewa Głuszek

DOBRA I ZŁA REPUTACJA - JEDEN CZY DWA WYMIARY?

GOOD AND BAD CORPORATE REPUTATION - ONE OR TWO DIMENSIONS?

 

Agata Pierścieniak

METODOLOGICZNE WYZWANIA WOBEC BADANIA WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI

METHODOLOGICAL CHALLENGES OF ORGANISATION COLLABORATION RESEARCH

 

Katarzyna Januszkiewicz

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE W PERSPEKTYWIE BADAWCZEJ - WYZWANIA METODOLOGICZNE

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN THE PERSPECTIVE OF RESEARCH - ETHODOLOGICAL CHALLENGES

 

Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska

METODY NEUROOBRAZOWANIA MÓZGU W BADANIACH PROCESÓW PODEJMOWANIA DECYZJI W ZARZĄDZANIU

BRAIN NEUROIMAGING METHODS IN THE RESEARCH OF DECISION MAKING PROCESS IN MANAGEMENT

 

Katarzyna Piórkowska

METODYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAD LOJALNOŚCIĄ MENEDŻERSKĄ - KONTEKST DOBORU ZMIENNYCH, METOD SKALOWANIA I PRÓBY BADAWCZEJ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH IN TERMS OF RESEARCHING MANAGERS' LOYALTY - THE CONTEXT OF SELECTING VARIABLES, SCALE, SCALE METHODS, AND SAMPLE

 

Konrad Kulikowski

WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW SATYSFAKCJI Z PRACY W PROCESIE ZARZĄDZANIA LUDŹMI - ZARYS PROBLEMU I PROPOZYCJA NARZĘDZIA BADAWCZEGO

JOB SATISFACTION INDICATORS IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION - AN OUTLINE OF THE PROBLEM AND A RESEARCH TOOL PROPOSITION

 

Marlena Bednarska

SATYSFAKCJA Z PRACY I JEJ WPŁYW NA LOJALNOŚĆ WOBEC PRACODAWCY. STUDIUM SEKTORA HORECA

JOB SATISFACTION AND ITS EFFECT ON EMPLOYEE LOYALTY. THE CASE

OF THE HORECA SECTOR

 

Waldemar Rogowski, Michał Łabęcki

OCENA JAKOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORTACH SPOŁECZNYCH SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDEKSU RESPECT

EVALUATION OF THE INFORMATION CONTAINED IN THE REPORTS PUBLIC COMPANIES INCLUDED IN THE INDEX RESPECT

 

Angelika Wodecka-Hyjek

WSPOMNIENIE MAXA WEBERA

A MEMORY OF MAX WEBER

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA


KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel