Ulubione
  1. Strona główna
  2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RYZYKO I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego w Polsce

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RYZYKO I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego w Polsce

33,00 zł
29,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 29,70 zł
Autor: Redakcja naukowa: Paweł Dec
Kod produktu: 978-83-8030-325-6
Cena regularna:
33,00 zł
29,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 29,70 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RYZYKO I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego w Polsce
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RYZYKO I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego w Polsce

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

 

Sektor publiczny tworzy szereg instytucji i podmiotów, w których zarówno podejmowane są codzienne decyzje menedżerskie, jak i ponoszone są różnego rodzaju koszty ich funkcjonowania. Dlatego też kategorie nierozerwalnie związane z biznesem, a zatem odpowiedzialność, ryzyko czy finansowanie dotyczą także jednostek sektora finansów publicznych. Oczekiwanie społeczeństwa do sprawnego i transparentnego ich funkcjonowania jeszcze bardziej wzmacnia konieczność przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych przez osoby tam pracujące. Pewne uzależnienie sektora publicznego od zmian politycznych będących konsekwencją decyzji wyborczych obywateli nie może być usprawiedliwieniem w nierzetelnym wypełnianiu obowiązków czy sprawowaniu określonych funkcji.

Głównym celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia różnych aspektów dotyczących ryzyka, odpowiedzialności i finansowania działalności w sektorze publicznym. Przy czym jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie akcentowane są określone kwestie i problemy. Z pewnością wartością dodaną publikacji jest również połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z trzech wyodrębnionych części, zawierających jedenaście rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorstwa Jakuba Suleja zaprezentowana została problematyka odpowiedzialności menedżerskiej. Temat niezwykle istotny i zawsze aktualny dla szerokiego grona zainteresowanych osób. Znajomość zasad etycznych i ryzyka podejmowania określonych decyzji kierowniczych powinna być jak najbardziej powszechna.

Rozdział drugi autorstwa Anny Regulskiej dotyczy kwestii odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postępowaniach o zamówienia publiczne. Przedstawiono w nim główne przypadki naruszeń prawa w tych zakresie.

W trzecim rozdziale Ewa Wodzyńska opisała problem odpowiedzialności zarządcy nieruchomości w kontekście uwolnienia tego zawodu. Ukazała liczne obowiązki zarządców i konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Jarosław Grabowski w rozdziale czwartym przedstawił możliwości identyfikacji i pomiaru ryzyka. Jest to ważne ujęcie z uwagi na wszechobecność różnego rodzaju ryzyka, z którego występowania wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy.

Tematyka ta jest kontynuowana w kolejnym rozdziale, w którym Elżbieta Maj-Mazurek analizuje apetyt na ryzyko w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Praktycznie zatem została opisana procedura zarządzania ryzykiem tam występującym.

Autorka szóstego rozdziału Marta Zalewska-Protas podjęła tematykę zarządzania ryzykiem przy realizacji projektów współfinansowanych właśnie ze środków funduszy unijnych. Problem niepowodzenia przy tego typu przedsięwzięciach jest istotny, stąd cenne są metody i narzędzia pozwalające ograniczać potencjalne ryzyko z tym związane.

W rozdziale siódmym Elżbieta Konzal opisała procedurę zakupową wykorzystywaną w celu efektywnego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Praktycznie scharakteryzowano jej zastosowanie przy rozbudowie Elektrowni Opole.

Rozdział ósmy dotyczy wdrażania funduszy europejskich w Polsce i najważniejszych kwestii z tym związanych. Jego autorka Ola Kazimierczak charakteryzuje najważniejsze instytucje zaangażowane w realizację programów europejskich, a także nakreśla procedurę kontrolowania funduszy unijnych.

W rozdziale dziewiątym Małgorzata Haładyj zbadała wpływ funduszy unijnych na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn. Wykorzystywanie takich środków jest bowiem jednym ze sposobów finansowania rozwoju lokalnego w Polsce.

Wątek ten jest kontynuowany w rozdziale dziesiątym, w którym Paulina Frątczak ukazała użyteczność matrycy logicznej w zarządzaniu projektem unijnym. Autorka przedstawiła zastosowanie jej na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Monika Dymke-Pawlak w ostatnim rozdziale analizowała rolę kredytów w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowo został opisany przykład takiego wsparcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zawarte w monografii tematy badawcze oczywiście nie wyczerpują problematyki ryzyka i odpowiedzialności w sektorze publicznym, a tym bardziej kwestii możliwości finansowania w nim działalności i zadań. Różnorodność monografii być może przyczyni się do wzmacniania przejrzystości funkcjonowania sektora finansów publicznych w naszym kraju.

 

Pragnę serdecznie podziękować Dziekanom hab. Romanowi Sobieckiemu, prof. SGH i dr hab. Gabrielowi Główce, prof. SGH za przychylność i pomoc w wydaniu niniejszej monografii.

Paweł Dec

[[[separator]]]

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jakub Sulej

Rozdział I. Odpowiedzialność menedżerska - wybrane zagadnienia

Wprowadzenie

1. Etyka menedżerów

2. Decyzje menedżerskie a ryzyko ich podejmowania

3. Wybrane aspekty prawnej odpowiedzialności menedżerów

Zakończenie

 

Anna Regulska

Rozdział II. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

Wprowadzenie

1. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Specyfika systemu zamówień publicznych

3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

Zakończenie

 

Ewa Wodzyńska

Rozdział III. Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości

Wprowadzenie

1. Zarządzanie nieruchomościami - wybrane aspekty prawne

2. Obowiązki oraz uprawnienia zarządcy nieruchomości

3. Zakres odpowiedzialności zarządcy nieruchomości

Zakończenie

 

CZĘŚĆ II. RYZYKO

Jarosław Grabowski

Rozdział IV. Możliwości identyfikacji i pomiaru ryzyka

Wprowadzenie

1. Ryzyko w krótkim i długim okresie

2. Metody identyfikacji ryzyka

3. Pomiar ryzyka

4. Transfer i dywersyfikacja ryzyka

Zakończenie

 

Elżbieta Maj-Mazurek

Rozdział V. Apetyt na ryzyko w jednostkach sektora finansów publicznych

Wprowadzenie

1. Istota ryzyka i zarządzanie ryzykiem

2. Apetyt na ryzyko jako element zarządzania ryzykiem

3. Specyfika apetytu na ryzyko w jednostce sektora finansów publicznych

4. Zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

5. Wpływ apetytu na ryzyko na skuteczność działalności ZUS

Zakończenie

 

Marta Zalewska-Protas

Rozdział VI. Zarządzanie ryzykiem przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich

Wprowadzenie

1. Ryzyko w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych

2. Przyczyny zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń mających wpływ na realizację projektu

3. Praktyczne problemy w prawidłowej realizacji projektu

Zakończenie

 

Elżbieta Konzal

Rozdział VII. Procedura zakupowa jako skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie

1. Wpływ ryzyka na działalność przedsiębiorstwa

2. Wybrane standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

3. Mechanizm zarządzania ryzykiem poprzez procedurę zakupową

4. Procedura zakupowa w Mostostal Power Development Sp. z o.o

Zakończenie

 

CZĘŚĆ III. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Ola Kaźmierczak

Rozdział VIII. Wyzwania z wdrażaniem funduszy europejskich w Polsce

Wprowadzenie

1. System wdrażania funduszy europejskich

2. Systemy zarządzania i kontroli funduszy europejskich

3. Procedury i zasady funkcjonowania Instytucji Audytowej

4. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z UE

Zakończenie

 

Małgorzata Haładyj

Rozdział IX. Wpływ funduszy unijnych na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn

Wprowadzenie

1. Finansowanie rozwoju lokalnego

2. Wybrane źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego

3. Wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji strategii rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn

Zakończenie

 

Paulina Frątczak

Rozdział X. Użyteczność matrycy logicznej w zarządzaniu projektem unijnym

Wprowadzenie 109

1. Zarządzanie projektami europejskimi

2. Matryca logiczna jako narzędzie efektywnego zarządzania projektem

3. Matryca logiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Zakończenie

 

Monika Dymke-Pawlak

Rozdział XI. Rola kredytów w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

2. Kredyty na finansowanie inwestycji JST

3. Finansowania działalności samorządu terytorialnego z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 

Zakończenie

Bibliografia

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 136

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

 

Sektor publiczny tworzy szereg instytucji i podmiotów, w których zarówno podejmowane są codzienne decyzje menedżerskie, jak i ponoszone są różnego rodzaju koszty ich funkcjonowania. Dlatego też kategorie nierozerwalnie związane z biznesem, a zatem odpowiedzialność, ryzyko czy finansowanie dotyczą także jednostek sektora finansów publicznych. Oczekiwanie społeczeństwa do sprawnego i transparentnego ich funkcjonowania jeszcze bardziej wzmacnia konieczność przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych przez osoby tam pracujące. Pewne uzależnienie sektora publicznego od zmian politycznych będących konsekwencją decyzji wyborczych obywateli nie może być usprawiedliwieniem w nierzetelnym wypełnianiu obowiązków czy sprawowaniu określonych funkcji.

Głównym celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia różnych aspektów dotyczących ryzyka, odpowiedzialności i finansowania działalności w sektorze publicznym. Przy czym jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie akcentowane są określone kwestie i problemy. Z pewnością wartością dodaną publikacji jest również połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z trzech wyodrębnionych części, zawierających jedenaście rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorstwa Jakuba Suleja zaprezentowana została problematyka odpowiedzialności menedżerskiej. Temat niezwykle istotny i zawsze aktualny dla szerokiego grona zainteresowanych osób. Znajomość zasad etycznych i ryzyka podejmowania określonych decyzji kierowniczych powinna być jak najbardziej powszechna.

Rozdział drugi autorstwa Anny Regulskiej dotyczy kwestii odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postępowaniach o zamówienia publiczne. Przedstawiono w nim główne przypadki naruszeń prawa w tych zakresie.

W trzecim rozdziale Ewa Wodzyńska opisała problem odpowiedzialności zarządcy nieruchomości w kontekście uwolnienia tego zawodu. Ukazała liczne obowiązki zarządców i konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Jarosław Grabowski w rozdziale czwartym przedstawił możliwości identyfikacji i pomiaru ryzyka. Jest to ważne ujęcie z uwagi na wszechobecność różnego rodzaju ryzyka, z którego występowania wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy.

Tematyka ta jest kontynuowana w kolejnym rozdziale, w którym Elżbieta Maj-Mazurek analizuje apetyt na ryzyko w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Praktycznie zatem została opisana procedura zarządzania ryzykiem tam występującym.

Autorka szóstego rozdziału Marta Zalewska-Protas podjęła tematykę zarządzania ryzykiem przy realizacji projektów współfinansowanych właśnie ze środków funduszy unijnych. Problem niepowodzenia przy tego typu przedsięwzięciach jest istotny, stąd cenne są metody i narzędzia pozwalające ograniczać potencjalne ryzyko z tym związane.

W rozdziale siódmym Elżbieta Konzal opisała procedurę zakupową wykorzystywaną w celu efektywnego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Praktycznie scharakteryzowano jej zastosowanie przy rozbudowie Elektrowni Opole.

Rozdział ósmy dotyczy wdrażania funduszy europejskich w Polsce i najważniejszych kwestii z tym związanych. Jego autorka Ola Kazimierczak charakteryzuje najważniejsze instytucje zaangażowane w realizację programów europejskich, a także nakreśla procedurę kontrolowania funduszy unijnych.

W rozdziale dziewiątym Małgorzata Haładyj zbadała wpływ funduszy unijnych na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn. Wykorzystywanie takich środków jest bowiem jednym ze sposobów finansowania rozwoju lokalnego w Polsce.

Wątek ten jest kontynuowany w rozdziale dziesiątym, w którym Paulina Frątczak ukazała użyteczność matrycy logicznej w zarządzaniu projektem unijnym. Autorka przedstawiła zastosowanie jej na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Monika Dymke-Pawlak w ostatnim rozdziale analizowała rolę kredytów w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowo został opisany przykład takiego wsparcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zawarte w monografii tematy badawcze oczywiście nie wyczerpują problematyki ryzyka i odpowiedzialności w sektorze publicznym, a tym bardziej kwestii możliwości finansowania w nim działalności i zadań. Różnorodność monografii być może przyczyni się do wzmacniania przejrzystości funkcjonowania sektora finansów publicznych w naszym kraju.

 

Pragnę serdecznie podziękować Dziekanom hab. Romanowi Sobieckiemu, prof. SGH i dr hab. Gabrielowi Główce, prof. SGH za przychylność i pomoc w wydaniu niniejszej monografii.

Paweł Dec

Spis treści

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jakub Sulej

Rozdział I. Odpowiedzialność menedżerska - wybrane zagadnienia

Wprowadzenie

1. Etyka menedżerów

2. Decyzje menedżerskie a ryzyko ich podejmowania

3. Wybrane aspekty prawnej odpowiedzialności menedżerów

Zakończenie

 

Anna Regulska

Rozdział II. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

Wprowadzenie

1. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Specyfika systemu zamówień publicznych

3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

Zakończenie

 

Ewa Wodzyńska

Rozdział III. Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości

Wprowadzenie

1. Zarządzanie nieruchomościami - wybrane aspekty prawne

2. Obowiązki oraz uprawnienia zarządcy nieruchomości

3. Zakres odpowiedzialności zarządcy nieruchomości

Zakończenie

 

CZĘŚĆ II. RYZYKO

Jarosław Grabowski

Rozdział IV. Możliwości identyfikacji i pomiaru ryzyka

Wprowadzenie

1. Ryzyko w krótkim i długim okresie

2. Metody identyfikacji ryzyka

3. Pomiar ryzyka

4. Transfer i dywersyfikacja ryzyka

Zakończenie

 

Elżbieta Maj-Mazurek

Rozdział V. Apetyt na ryzyko w jednostkach sektora finansów publicznych

Wprowadzenie

1. Istota ryzyka i zarządzanie ryzykiem

2. Apetyt na ryzyko jako element zarządzania ryzykiem

3. Specyfika apetytu na ryzyko w jednostce sektora finansów publicznych

4. Zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

5. Wpływ apetytu na ryzyko na skuteczność działalności ZUS

Zakończenie

 

Marta Zalewska-Protas

Rozdział VI. Zarządzanie ryzykiem przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich

Wprowadzenie

1. Ryzyko w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych

2. Przyczyny zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń mających wpływ na realizację projektu

3. Praktyczne problemy w prawidłowej realizacji projektu

Zakończenie

 

Elżbieta Konzal

Rozdział VII. Procedura zakupowa jako skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie

1. Wpływ ryzyka na działalność przedsiębiorstwa

2. Wybrane standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

3. Mechanizm zarządzania ryzykiem poprzez procedurę zakupową

4. Procedura zakupowa w Mostostal Power Development Sp. z o.o

Zakończenie

 

CZĘŚĆ III. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Ola Kaźmierczak

Rozdział VIII. Wyzwania z wdrażaniem funduszy europejskich w Polsce

Wprowadzenie

1. System wdrażania funduszy europejskich

2. Systemy zarządzania i kontroli funduszy europejskich

3. Procedury i zasady funkcjonowania Instytucji Audytowej

4. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z UE

Zakończenie

 

Małgorzata Haładyj

Rozdział IX. Wpływ funduszy unijnych na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn

Wprowadzenie

1. Finansowanie rozwoju lokalnego

2. Wybrane źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego

3. Wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji strategii rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn

Zakończenie

 

Paulina Frątczak

Rozdział X. Użyteczność matrycy logicznej w zarządzaniu projektem unijnym

Wprowadzenie 109

1. Zarządzanie projektami europejskimi

2. Matryca logiczna jako narzędzie efektywnego zarządzania projektem

3. Matryca logiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Zakończenie

 

Monika Dymke-Pawlak

Rozdział XI. Rola kredytów w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

2. Kredyty na finansowanie inwestycji JST

3. Finansowania działalności samorządu terytorialnego z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 

Zakończenie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 136

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Sektor publiczny tworzy szereg instytucji i podmiotów, w których zarówno podejmowane są codzienne decyzje menedżerskie, jak i ponoszone są różnego rodzaju koszty ich funkcjonowania. Dlatego też kategorie nierozerwalnie związane z biznesem, a zatem odpowiedzialność, ryzyko czy finansowanie dotyczą także jednostek sektora finansów publicznych. Oczekiwanie społeczeństwa do sprawnego i transparentnego ich funkcjonowania jeszcze bardziej wzmacnia konieczność przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych przez osoby tam pracujące. Pewne uzależnienie sektora publicznego od zmian politycznych będących konsekwencją decyzji wyborczych obywateli nie może być usprawiedliwieniem w nierzetelnym wypełnianiu obowiązków czy sprawowaniu określonych funkcji.

Głównym celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia różnych aspektów dotyczących ryzyka, odpowiedzialności i finansowania działalności w sektorze publicznym. Przy czym jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie akcentowane są określone kwestie i problemy. Z pewnością wartością dodaną publikacji jest również połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z trzech wyodrębnionych części, zawierających jedenaście rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorstwa Jakuba Suleja zaprezentowana została problematyka odpowiedzialności menedżerskiej. Temat niezwykle istotny i zawsze aktualny dla szerokiego grona zainteresowanych osób. Znajomość zasad etycznych i ryzyka podejmowania określonych decyzji kierowniczych powinna być jak najbardziej powszechna.

Rozdział drugi autorstwa Anny Regulskiej dotyczy kwestii odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postępowaniach o zamówienia publiczne. Przedstawiono w nim główne przypadki naruszeń prawa w tych zakresie.

W trzecim rozdziale Ewa Wodzyńska opisała problem odpowiedzialności zarządcy nieruchomości w kontekście uwolnienia tego zawodu. Ukazała liczne obowiązki zarządców i konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Jarosław Grabowski w rozdziale czwartym przedstawił możliwości identyfikacji i pomiaru ryzyka. Jest to ważne ujęcie z uwagi na wszechobecność różnego rodzaju ryzyka, z którego występowania wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy.

Tematyka ta jest kontynuowana w kolejnym rozdziale, w którym Elżbieta Maj-Mazurek analizuje apetyt na ryzyko w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Praktycznie zatem została opisana procedura zarządzania ryzykiem tam występującym.

Autorka szóstego rozdziału Marta Zalewska-Protas podjęła tematykę zarządzania ryzykiem przy realizacji projektów współfinansowanych właśnie ze środków funduszy unijnych. Problem niepowodzenia przy tego typu przedsięwzięciach jest istotny, stąd cenne są metody i narzędzia pozwalające ograniczać potencjalne ryzyko z tym związane.

W rozdziale siódmym Elżbieta Konzal opisała procedurę zakupową wykorzystywaną w celu efektywnego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Praktycznie scharakteryzowano jej zastosowanie przy rozbudowie Elektrowni Opole.

Rozdział ósmy dotyczy wdrażania funduszy europejskich w Polsce i najważniejszych kwestii z tym związanych. Jego autorka Ola Kazimierczak charakteryzuje najważniejsze instytucje zaangażowane w realizację programów europejskich, a także nakreśla procedurę kontrolowania funduszy unijnych.

W rozdziale dziewiątym Małgorzata Haładyj zbadała wpływ funduszy unijnych na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn. Wykorzystywanie takich środków jest bowiem jednym ze sposobów finansowania rozwoju lokalnego w Polsce.

Wątek ten jest kontynuowany w rozdziale dziesiątym, w którym Paulina Frątczak ukazała użyteczność matrycy logicznej w zarządzaniu projektem unijnym. Autorka przedstawiła zastosowanie jej na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Monika Dymke-Pawlak w ostatnim rozdziale analizowała rolę kredytów w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowo został opisany przykład takiego wsparcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zawarte w monografii tematy badawcze oczywiście nie wyczerpują problematyki ryzyka i odpowiedzialności w sektorze publicznym, a tym bardziej kwestii możliwości finansowania w nim działalności i zadań. Różnorodność monografii być może przyczyni się do wzmacniania przejrzystości funkcjonowania sektora finansów publicznych w naszym kraju.

 

Pragnę serdecznie podziękować Dziekanom hab. Romanowi Sobieckiemu, prof. SGH i dr hab. Gabrielowi Główce, prof. SGH za przychylność i pomoc w wydaniu niniejszej monografii.

Paweł Dec

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jakub Sulej

Rozdział I. Odpowiedzialność menedżerska - wybrane zagadnienia

Wprowadzenie

1. Etyka menedżerów

2. Decyzje menedżerskie a ryzyko ich podejmowania

3. Wybrane aspekty prawnej odpowiedzialności menedżerów

Zakończenie

 

Anna Regulska

Rozdział II. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

Wprowadzenie

1. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Specyfika systemu zamówień publicznych

3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

Zakończenie

 

Ewa Wodzyńska

Rozdział III. Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości

Wprowadzenie

1. Zarządzanie nieruchomościami - wybrane aspekty prawne

2. Obowiązki oraz uprawnienia zarządcy nieruchomości

3. Zakres odpowiedzialności zarządcy nieruchomości

Zakończenie

 

CZĘŚĆ II. RYZYKO

Jarosław Grabowski

Rozdział IV. Możliwości identyfikacji i pomiaru ryzyka

Wprowadzenie

1. Ryzyko w krótkim i długim okresie

2. Metody identyfikacji ryzyka

3. Pomiar ryzyka

4. Transfer i dywersyfikacja ryzyka

Zakończenie

 

Elżbieta Maj-Mazurek

Rozdział V. Apetyt na ryzyko w jednostkach sektora finansów publicznych

Wprowadzenie

1. Istota ryzyka i zarządzanie ryzykiem

2. Apetyt na ryzyko jako element zarządzania ryzykiem

3. Specyfika apetytu na ryzyko w jednostce sektora finansów publicznych

4. Zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

5. Wpływ apetytu na ryzyko na skuteczność działalności ZUS

Zakończenie

 

Marta Zalewska-Protas

Rozdział VI. Zarządzanie ryzykiem przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich

Wprowadzenie

1. Ryzyko w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych

2. Przyczyny zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń mających wpływ na realizację projektu

3. Praktyczne problemy w prawidłowej realizacji projektu

Zakończenie

 

Elżbieta Konzal

Rozdział VII. Procedura zakupowa jako skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie

1. Wpływ ryzyka na działalność przedsiębiorstwa

2. Wybrane standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

3. Mechanizm zarządzania ryzykiem poprzez procedurę zakupową

4. Procedura zakupowa w Mostostal Power Development Sp. z o.o

Zakończenie

 

CZĘŚĆ III. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Ola Kaźmierczak

Rozdział VIII. Wyzwania z wdrażaniem funduszy europejskich w Polsce

Wprowadzenie

1. System wdrażania funduszy europejskich

2. Systemy zarządzania i kontroli funduszy europejskich

3. Procedury i zasady funkcjonowania Instytucji Audytowej

4. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z UE

Zakończenie

 

Małgorzata Haładyj

Rozdział IX. Wpływ funduszy unijnych na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn

Wprowadzenie

1. Finansowanie rozwoju lokalnego

2. Wybrane źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego

3. Wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji strategii rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej gminy Olsztyn

Zakończenie

 

Paulina Frątczak

Rozdział X. Użyteczność matrycy logicznej w zarządzaniu projektem unijnym

Wprowadzenie 109

1. Zarządzanie projektami europejskimi

2. Matryca logiczna jako narzędzie efektywnego zarządzania projektem

3. Matryca logiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Zakończenie

 

Monika Dymke-Pawlak

Rozdział XI. Rola kredytów w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

2. Kredyty na finansowanie inwestycji JST

3. Finansowania działalności samorządu terytorialnego z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 

Zakończenie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel