Ulubione
  1. Strona główna
  2. OBSZARY ZDEGRADOWANE JAKO BARIERA ROZWOJU MIAST. Znaczenie przestrzeni publicznej w modelu rewitalizacji strategicznej.

OBSZARY ZDEGRADOWANE JAKO BARIERA ROZWOJU MIAST. Znaczenie przestrzeni publicznej w modelu rewitalizacji strategicznej.

46,00 zł
41,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 41,40 zł
Autor: Izabela Rudzka
Kod produktu: 978-83-8030-564-9
Cena regularna:
46,00 zł
41,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 41,40 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
OBSZARY ZDEGRADOWANE JAKO BARIERA ROZWOJU MIAST. Znaczenie przestrzeni publicznej w modelu rewitalizacji strategicznej.
OBSZARY ZDEGRADOWANE JAKO BARIERA ROZWOJU MIAST. Znaczenie przestrzeni publicznej w modelu rewitalizacji strategicznej.

[[[separator]]]

W rozdziale 1, zatytułowanym Przestrzeń publiczna miast jako istota ich miejskości, omówiono zagadnienie powstawania i historycznego rozwoju miast oraz określono atrybuty ich miejskości. Szczególnie podkreślono znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju miasta, ale zaakcentowano też problem tożsamości, szczególnie w małych miastach, i wartości miasta oraz jego przestrzeni publicznej.

W rozdziale 2, zatytułowanym Rozwój lokalny miast i problemy dotyczące jego badania, określono specyfikę i czynniki rozwoju lokalnego, kształtowania się miast w Polsce i historyczne uwarunkowania rozwoju miast Mazowsza. Przedstawiono czynniki rozwoju badanych małych i średnich miast województwa mazowieckiego w aspekcie realizowanych przez nie funkcji miejskich.

Rozdział 3, zatytułowany Emergencja i dualizm procesów rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Mazowsza, dotyczy kryzysu oraz degradacji badanych miast Mazowsza oraz skutków tych zjawisk dla funkcjonowania tych miast. Wskazano w nim miejsce rewitalizacji w strategicznym rozwoju badanych miast. Przedstawiono także potrzeby mieszkańców w zakresie doświadczania miasta i jego miejskości oraz synergię procesów miejskich i ich związek z rewitalizacją, weryfikując tym samym pierwszą i drugą z przyjętych hipotez.

W rozdziale 4, zatytułowanym Przestrzeń publiczna jako atrybut miejskości, ukazano wpływ przestrzeni publicznej na jakość życia w badanych miastach. Określono wagę przeszłości w budowaniu przestrzeni publicznej, a także poddano ją analizie przez pryzmat kondycji miasta, ukonstytuowanej w percepcji jej mieszkańców. Ukazano również nowe podejście do budowania przestrzeni publicznych poprzez psychogeografię. Treść tego rozdziału pozwoliła zweryfikować trzecią z przyjętych hipotez.

Rozdział 5, zatytułowany Rewitalizacja jako element strategii rozwoju małych i średnich miast, stanowi podsumowanie całej pracy. Podkreślono w nim rolę władz miejskich i ich współpracy z mieszkańcami w budowaniu przewagi konkurencyjnej, istotnej dla spójności strategii miejskiej i efektywności rewitalizacji. Pokazano sposób analizy potencjału miasta w kontekście kształtowania tej przewagi poprzez budowanie miejskości. Określono wpływ rewitalizacji na samoorganizację przedsiębiorczości, wynikającą z działań rewitalizacyjnych nakierowanych na przestrzeń publiczną. W rozdziale tym dokonano redefinicji rewitalizacji i zaproponowano uproszczony model strategicznej rewitalizacji małych i średnich miast. Treść rozdziału umożliwia zweryfikowanie czwartej hipotezy.

(fragment Wstępu)

 

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział 1

Przestrzeń publiczna miast jako istota ich miejskości

1.1. Definicja miasta a jego miejskość

1.2. Atrybuty miejskości

1.3. Miejska przestrzeń publiczna

 

Rozdział 2

Rozwój lokalny miast i problemy jego badania

2.1. Definicje i czynniki rozwoju lokalnego

2.2. Kształtowanie się i rozwój miast w Polsce

2.3. Historyczne uwarunkowania rozwoju miast Mazowsza

2.4. Czynniki rozwoju badanych miast województwa mazowieckiego

 

Rozdział 3

Emergencja i dualizm procesów rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Mazowsza

3.1. Degradacja obszarów miejskich analizowanych miast

3.2. Efekty rewitalizacji w predykcji strategicznej badanych miast

3.3. Synergia miejskich procesów w rewitalizacji

3.4. Potrzeby mieszkańców badanych miast a funkcjonalność obszarów zrewitalizowanych

 

Rozdział 4

Przestrzeń publiczna jako atrybut miejskości

4.1. Funkcjonalność przestrzeni publicznych

4.2. Przestrzenie publiczne jako wyznaczniki kondycji miasta

4.3. Przeszłość i teraźniejszość w budowaniu przestrzeni publicznej

4.4. Psychogeografia jako sposób odczarowania miasta

 

Rozdział 5

Rewitalizacja jako element strategii rozwoju małych i średnich miast

5.1. Budowanie miejskości jako cel strategiczny rozwoju małych i średnich miast

5.2. Przedsiębiorczość jako efekt zmian w przestrzeni rewitalizowanych miast

5.3. Rewitalizacja małych i średnich miast w strategii ich rozwoju

 

Podsumowanie

Bibliografia

Załączniki

Formularz wywiadu z 2016 r. – wzór

Ankieta przeprowadzona w 2018 r. – wzór

Spis rysunków

Spis zdjęć

Spis tabel

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 254
Format: B5

Wstęp

W rozdziale 1, zatytułowanym Przestrzeń publiczna miast jako istota ich miejskości, omówiono zagadnienie powstawania i historycznego rozwoju miast oraz określono atrybuty ich miejskości. Szczególnie podkreślono znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju miasta, ale zaakcentowano też problem tożsamości, szczególnie w małych miastach, i wartości miasta oraz jego przestrzeni publicznej.

W rozdziale 2, zatytułowanym Rozwój lokalny miast i problemy dotyczące jego badania, określono specyfikę i czynniki rozwoju lokalnego, kształtowania się miast w Polsce i historyczne uwarunkowania rozwoju miast Mazowsza. Przedstawiono czynniki rozwoju badanych małych i średnich miast województwa mazowieckiego w aspekcie realizowanych przez nie funkcji miejskich.

Rozdział 3, zatytułowany Emergencja i dualizm procesów rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Mazowsza, dotyczy kryzysu oraz degradacji badanych miast Mazowsza oraz skutków tych zjawisk dla funkcjonowania tych miast. Wskazano w nim miejsce rewitalizacji w strategicznym rozwoju badanych miast. Przedstawiono także potrzeby mieszkańców w zakresie doświadczania miasta i jego miejskości oraz synergię procesów miejskich i ich związek z rewitalizacją, weryfikując tym samym pierwszą i drugą z przyjętych hipotez.

W rozdziale 4, zatytułowanym Przestrzeń publiczna jako atrybut miejskości, ukazano wpływ przestrzeni publicznej na jakość życia w badanych miastach. Określono wagę przeszłości w budowaniu przestrzeni publicznej, a także poddano ją analizie przez pryzmat kondycji miasta, ukonstytuowanej w percepcji jej mieszkańców. Ukazano również nowe podejście do budowania przestrzeni publicznych poprzez psychogeografię. Treść tego rozdziału pozwoliła zweryfikować trzecią z przyjętych hipotez.

Rozdział 5, zatytułowany Rewitalizacja jako element strategii rozwoju małych i średnich miast, stanowi podsumowanie całej pracy. Podkreślono w nim rolę władz miejskich i ich współpracy z mieszkańcami w budowaniu przewagi konkurencyjnej, istotnej dla spójności strategii miejskiej i efektywności rewitalizacji. Pokazano sposób analizy potencjału miasta w kontekście kształtowania tej przewagi poprzez budowanie miejskości. Określono wpływ rewitalizacji na samoorganizację przedsiębiorczości, wynikającą z działań rewitalizacyjnych nakierowanych na przestrzeń publiczną. W rozdziale tym dokonano redefinicji rewitalizacji i zaproponowano uproszczony model strategicznej rewitalizacji małych i średnich miast. Treść rozdziału umożliwia zweryfikowanie czwartej hipotezy.

(fragment Wstępu)

 

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1

Przestrzeń publiczna miast jako istota ich miejskości

1.1. Definicja miasta a jego miejskość

1.2. Atrybuty miejskości

1.3. Miejska przestrzeń publiczna

 

Rozdział 2

Rozwój lokalny miast i problemy jego badania

2.1. Definicje i czynniki rozwoju lokalnego

2.2. Kształtowanie się i rozwój miast w Polsce

2.3. Historyczne uwarunkowania rozwoju miast Mazowsza

2.4. Czynniki rozwoju badanych miast województwa mazowieckiego

 

Rozdział 3

Emergencja i dualizm procesów rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Mazowsza

3.1. Degradacja obszarów miejskich analizowanych miast

3.2. Efekty rewitalizacji w predykcji strategicznej badanych miast

3.3. Synergia miejskich procesów w rewitalizacji

3.4. Potrzeby mieszkańców badanych miast a funkcjonalność obszarów zrewitalizowanych

 

Rozdział 4

Przestrzeń publiczna jako atrybut miejskości

4.1. Funkcjonalność przestrzeni publicznych

4.2. Przestrzenie publiczne jako wyznaczniki kondycji miasta

4.3. Przeszłość i teraźniejszość w budowaniu przestrzeni publicznej

4.4. Psychogeografia jako sposób odczarowania miasta

 

Rozdział 5

Rewitalizacja jako element strategii rozwoju małych i średnich miast

5.1. Budowanie miejskości jako cel strategiczny rozwoju małych i średnich miast

5.2. Przedsiębiorczość jako efekt zmian w przestrzeni rewitalizowanych miast

5.3. Rewitalizacja małych i średnich miast w strategii ich rozwoju

 

Podsumowanie

Bibliografia

Załączniki

Formularz wywiadu z 2016 r. – wzór

Ankieta przeprowadzona w 2018 r. – wzór

Spis rysunków

Spis zdjęć

Spis tabel

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 254
Format: B5

W rozdziale 1, zatytułowanym Przestrzeń publiczna miast jako istota ich miejskości, omówiono zagadnienie powstawania i historycznego rozwoju miast oraz określono atrybuty ich miejskości. Szczególnie podkreślono znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju miasta, ale zaakcentowano też problem tożsamości, szczególnie w małych miastach, i wartości miasta oraz jego przestrzeni publicznej.

W rozdziale 2, zatytułowanym Rozwój lokalny miast i problemy dotyczące jego badania, określono specyfikę i czynniki rozwoju lokalnego, kształtowania się miast w Polsce i historyczne uwarunkowania rozwoju miast Mazowsza. Przedstawiono czynniki rozwoju badanych małych i średnich miast województwa mazowieckiego w aspekcie realizowanych przez nie funkcji miejskich.

Rozdział 3, zatytułowany Emergencja i dualizm procesów rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Mazowsza, dotyczy kryzysu oraz degradacji badanych miast Mazowsza oraz skutków tych zjawisk dla funkcjonowania tych miast. Wskazano w nim miejsce rewitalizacji w strategicznym rozwoju badanych miast. Przedstawiono także potrzeby mieszkańców w zakresie doświadczania miasta i jego miejskości oraz synergię procesów miejskich i ich związek z rewitalizacją, weryfikując tym samym pierwszą i drugą z przyjętych hipotez.

W rozdziale 4, zatytułowanym Przestrzeń publiczna jako atrybut miejskości, ukazano wpływ przestrzeni publicznej na jakość życia w badanych miastach. Określono wagę przeszłości w budowaniu przestrzeni publicznej, a także poddano ją analizie przez pryzmat kondycji miasta, ukonstytuowanej w percepcji jej mieszkańców. Ukazano również nowe podejście do budowania przestrzeni publicznych poprzez psychogeografię. Treść tego rozdziału pozwoliła zweryfikować trzecią z przyjętych hipotez.

Rozdział 5, zatytułowany Rewitalizacja jako element strategii rozwoju małych i średnich miast, stanowi podsumowanie całej pracy. Podkreślono w nim rolę władz miejskich i ich współpracy z mieszkańcami w budowaniu przewagi konkurencyjnej, istotnej dla spójności strategii miejskiej i efektywności rewitalizacji. Pokazano sposób analizy potencjału miasta w kontekście kształtowania tej przewagi poprzez budowanie miejskości. Określono wpływ rewitalizacji na samoorganizację przedsiębiorczości, wynikającą z działań rewitalizacyjnych nakierowanych na przestrzeń publiczną. W rozdziale tym dokonano redefinicji rewitalizacji i zaproponowano uproszczony model strategicznej rewitalizacji małych i średnich miast. Treść rozdziału umożliwia zweryfikowanie czwartej hipotezy.

(fragment Wstępu)

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Przestrzeń publiczna miast jako istota ich miejskości

1.1. Definicja miasta a jego miejskość

1.2. Atrybuty miejskości

1.3. Miejska przestrzeń publiczna

 

Rozdział 2

Rozwój lokalny miast i problemy jego badania

2.1. Definicje i czynniki rozwoju lokalnego

2.2. Kształtowanie się i rozwój miast w Polsce

2.3. Historyczne uwarunkowania rozwoju miast Mazowsza

2.4. Czynniki rozwoju badanych miast województwa mazowieckiego

 

Rozdział 3

Emergencja i dualizm procesów rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Mazowsza

3.1. Degradacja obszarów miejskich analizowanych miast

3.2. Efekty rewitalizacji w predykcji strategicznej badanych miast

3.3. Synergia miejskich procesów w rewitalizacji

3.4. Potrzeby mieszkańców badanych miast a funkcjonalność obszarów zrewitalizowanych

 

Rozdział 4

Przestrzeń publiczna jako atrybut miejskości

4.1. Funkcjonalność przestrzeni publicznych

4.2. Przestrzenie publiczne jako wyznaczniki kondycji miasta

4.3. Przeszłość i teraźniejszość w budowaniu przestrzeni publicznej

4.4. Psychogeografia jako sposób odczarowania miasta

 

Rozdział 5

Rewitalizacja jako element strategii rozwoju małych i średnich miast

5.1. Budowanie miejskości jako cel strategiczny rozwoju małych i średnich miast

5.2. Przedsiębiorczość jako efekt zmian w przestrzeni rewitalizowanych miast

5.3. Rewitalizacja małych i średnich miast w strategii ich rozwoju

 

Podsumowanie

Bibliografia

Załączniki

Formularz wywiadu z 2016 r. – wzór

Ankieta przeprowadzona w 2018 r. – wzór

Spis rysunków

Spis zdjęć

Spis tabel

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel