Ulubione
  1. Strona główna
  2. MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE PO KRYZYSIE

MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE PO KRYZYSIE

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: Elżbieta Chrabonszczewska Sławomir Miklaszewicz Katarzyna Sum Aneta Waszkiewicz
Kod produktu: 978-83-7378-723-0
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE PO KRYZYSIE
MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE PO KRYZYSIE
[[[separator]]]

Ostatni kryzys, który objął swoim zakresem szereg rynków finansowych, nie tylko zachwiał filarami międzynarodowych rynków finansowych, lecz także ujawnił ich sła­bości i konieczność przeprowadzenia reform.

Celem publikacji jest identyfikacja zmian na międzynarodowym rynku finanso­wym po kryzysie oraz ich znaczenia dla dalszego rozwoju i utrzymania stabilności tego rynku. Podstawową tezą jest twierdzenie, że dzięki kryzysom ujawniają się słabości me­chanizmów rynkowych i nadzoru oraz następują zmiany w strukturach rynków finan­sowych i w zakresie wykorzystywanych instrumentów finansowych. Kryzysy stanowią jednocześnie impuls do dokonania reform w nadzorze rynków finansowych, a także w całym międzynarodowym systemie finansowym.

Przyjęty okres analizy to lata 2007-2010. Pozwoliło to na ocenę skutków kryzysu w odniesieniu do stanu przed kryzysem. Dla porównania zostały przedstawione rów­nież niektóre dane dotyczące zmian na rynkach finansowych po kryzysie w roku 2001.

Badania dotyczą zarówno wielkości i struktury rynków finansowych, jak i zmian w zakresie stosowanych instrumentów i związanych z nimi zagrożeń. Oddzielnym te­matem jest problem reformy nadzoru międzynarodowych rynków finansowych oraz ich przyszłości.

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione zmiany rozmiaru globalnego ryn­ku finansowego oraz zmiany jego struktury geograficznej jak również poszczególnych segmentów. Rozdział drugi zawiera analizę zmian dotyczących rynku instrumentów pochodnych, który pod względem rozmiaru jest największym segmentem rynku fi­nansowego. Rozdział trzeci obejmuje problemy związane z ewolucją rynku walutowe­go w czasie kryzysu i stosowanych instrumentów. Rozdział czwarty został poświęcony instrumentom rynków akcji i obligacji na eurorynku. Ostatni, piąty rozdział dotyczy zmiany zagrożeń stabilności rynków finansowych i podjętych reform nadzoru rynków finansowych. Każda część została opatrzona wnioskami.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Zmiany rozmiaru i struktury międzynarodowych rynków finansowych jako efekt kryzysu (Elżbieta Chrabonszczewska)

1.1. Ewolucja rozmiarów globalnego rynku finansowego

1.2. Zmiany regionalnej struktury globalnego rynku finansowego

1.3. Zmiany w segmentach rynku globalnego

 

Rozdział 2. Zmiany dotyczące rynku instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)

2.1. Rozwój rynku instrumentów pochodnych a kryzys finansowy 2008 roku

2.2. Giełdowy rynek instrumentów pochodnych w latach 2007-2010

2.2.1. Wartość nominalna rynku

2.2.2. Wielkość obrotów

2.2.3. Liczba kontraktów

2.3. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych (OTC) w latach 2007-2010

2.3.1. Instrumenty pochodne na stopę procentową

2.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

2.3.3. Kredytowe instrumenty pochodne

2.4. Reformy rynku OTC po kryzysie finansowym

 

Rozdział 3. Zmiany dotyczące rynku walutowego po kryzysie finansowym 2007-2010 (Katarzyna Sum)

3.1. Zmiany na rynku walutowym po kryzysie - tendencje globalne

3.1.1. Zmienność kursów, spreadów i premii za ryzyko

3.1.2. Zmiany strategii inwestycyjnych

3.1.3. Carry trade versus strategia momentum

3.2. Empiryczna specyfikacja badania

3.2.1. Teoretyczny model nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych

3.2.2. Charakterystyka danych do badania empirycznego

3.2.3. Estymacja parametrów modelu i interpretacja wyników

 

Rozdział 4. Instrumenty eurorynku (Sławomir Miklaszewicz)

4.1.Rynek akcji

4.2.Rynek obligacji

 

Rozdział 5. Zmiany zagrożeń stabilności i rynków finansowych (Elżbieta Chrabonszczewska)

5.1. Mapa globalnej stabilności finansowej

5.2. Zmiany rezerw walutowych i rachunku obrotów bieżących

5.3. Propozycje reform nadzoru sektora finansowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 132

Wstęp

Ostatni kryzys, który objął swoim zakresem szereg rynków finansowych, nie tylko zachwiał filarami międzynarodowych rynków finansowych, lecz także ujawnił ich sła­bości i konieczność przeprowadzenia reform.

Celem publikacji jest identyfikacja zmian na międzynarodowym rynku finanso­wym po kryzysie oraz ich znaczenia dla dalszego rozwoju i utrzymania stabilności tego rynku. Podstawową tezą jest twierdzenie, że dzięki kryzysom ujawniają się słabości me­chanizmów rynkowych i nadzoru oraz następują zmiany w strukturach rynków finan­sowych i w zakresie wykorzystywanych instrumentów finansowych. Kryzysy stanowią jednocześnie impuls do dokonania reform w nadzorze rynków finansowych, a także w całym międzynarodowym systemie finansowym.

Przyjęty okres analizy to lata 2007-2010. Pozwoliło to na ocenę skutków kryzysu w odniesieniu do stanu przed kryzysem. Dla porównania zostały przedstawione rów­nież niektóre dane dotyczące zmian na rynkach finansowych po kryzysie w roku 2001.

Badania dotyczą zarówno wielkości i struktury rynków finansowych, jak i zmian w zakresie stosowanych instrumentów i związanych z nimi zagrożeń. Oddzielnym te­matem jest problem reformy nadzoru międzynarodowych rynków finansowych oraz ich przyszłości.

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione zmiany rozmiaru globalnego ryn­ku finansowego oraz zmiany jego struktury geograficznej jak również poszczególnych segmentów. Rozdział drugi zawiera analizę zmian dotyczących rynku instrumentów pochodnych, który pod względem rozmiaru jest największym segmentem rynku fi­nansowego. Rozdział trzeci obejmuje problemy związane z ewolucją rynku walutowe­go w czasie kryzysu i stosowanych instrumentów. Rozdział czwarty został poświęcony instrumentom rynków akcji i obligacji na eurorynku. Ostatni, piąty rozdział dotyczy zmiany zagrożeń stabilności rynków finansowych i podjętych reform nadzoru rynków finansowych. Każda część została opatrzona wnioskami.

Spis treści

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Zmiany rozmiaru i struktury międzynarodowych rynków finansowych jako efekt kryzysu (Elżbieta Chrabonszczewska)

1.1. Ewolucja rozmiarów globalnego rynku finansowego

1.2. Zmiany regionalnej struktury globalnego rynku finansowego

1.3. Zmiany w segmentach rynku globalnego

 

Rozdział 2. Zmiany dotyczące rynku instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)

2.1. Rozwój rynku instrumentów pochodnych a kryzys finansowy 2008 roku

2.2. Giełdowy rynek instrumentów pochodnych w latach 2007-2010

2.2.1. Wartość nominalna rynku

2.2.2. Wielkość obrotów

2.2.3. Liczba kontraktów

2.3. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych (OTC) w latach 2007-2010

2.3.1. Instrumenty pochodne na stopę procentową

2.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

2.3.3. Kredytowe instrumenty pochodne

2.4. Reformy rynku OTC po kryzysie finansowym

 

Rozdział 3. Zmiany dotyczące rynku walutowego po kryzysie finansowym 2007-2010 (Katarzyna Sum)

3.1. Zmiany na rynku walutowym po kryzysie - tendencje globalne

3.1.1. Zmienność kursów, spreadów i premii za ryzyko

3.1.2. Zmiany strategii inwestycyjnych

3.1.3. Carry trade versus strategia momentum

3.2. Empiryczna specyfikacja badania

3.2.1. Teoretyczny model nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych

3.2.2. Charakterystyka danych do badania empirycznego

3.2.3. Estymacja parametrów modelu i interpretacja wyników

 

Rozdział 4. Instrumenty eurorynku (Sławomir Miklaszewicz)

4.1.Rynek akcji

4.2.Rynek obligacji

 

Rozdział 5. Zmiany zagrożeń stabilności i rynków finansowych (Elżbieta Chrabonszczewska)

5.1. Mapa globalnej stabilności finansowej

5.2. Zmiany rezerw walutowych i rachunku obrotów bieżących

5.3. Propozycje reform nadzoru sektora finansowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 132

Ostatni kryzys, który objął swoim zakresem szereg rynków finansowych, nie tylko zachwiał filarami międzynarodowych rynków finansowych, lecz także ujawnił ich sła­bości i konieczność przeprowadzenia reform.

Celem publikacji jest identyfikacja zmian na międzynarodowym rynku finanso­wym po kryzysie oraz ich znaczenia dla dalszego rozwoju i utrzymania stabilności tego rynku. Podstawową tezą jest twierdzenie, że dzięki kryzysom ujawniają się słabości me­chanizmów rynkowych i nadzoru oraz następują zmiany w strukturach rynków finan­sowych i w zakresie wykorzystywanych instrumentów finansowych. Kryzysy stanowią jednocześnie impuls do dokonania reform w nadzorze rynków finansowych, a także w całym międzynarodowym systemie finansowym.

Przyjęty okres analizy to lata 2007-2010. Pozwoliło to na ocenę skutków kryzysu w odniesieniu do stanu przed kryzysem. Dla porównania zostały przedstawione rów­nież niektóre dane dotyczące zmian na rynkach finansowych po kryzysie w roku 2001.

Badania dotyczą zarówno wielkości i struktury rynków finansowych, jak i zmian w zakresie stosowanych instrumentów i związanych z nimi zagrożeń. Oddzielnym te­matem jest problem reformy nadzoru międzynarodowych rynków finansowych oraz ich przyszłości.

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione zmiany rozmiaru globalnego ryn­ku finansowego oraz zmiany jego struktury geograficznej jak również poszczególnych segmentów. Rozdział drugi zawiera analizę zmian dotyczących rynku instrumentów pochodnych, który pod względem rozmiaru jest największym segmentem rynku fi­nansowego. Rozdział trzeci obejmuje problemy związane z ewolucją rynku walutowe­go w czasie kryzysu i stosowanych instrumentów. Rozdział czwarty został poświęcony instrumentom rynków akcji i obligacji na eurorynku. Ostatni, piąty rozdział dotyczy zmiany zagrożeń stabilności rynków finansowych i podjętych reform nadzoru rynków finansowych. Każda część została opatrzona wnioskami.

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Zmiany rozmiaru i struktury międzynarodowych rynków finansowych jako efekt kryzysu (Elżbieta Chrabonszczewska)

1.1. Ewolucja rozmiarów globalnego rynku finansowego

1.2. Zmiany regionalnej struktury globalnego rynku finansowego

1.3. Zmiany w segmentach rynku globalnego

 

Rozdział 2. Zmiany dotyczące rynku instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)

2.1. Rozwój rynku instrumentów pochodnych a kryzys finansowy 2008 roku

2.2. Giełdowy rynek instrumentów pochodnych w latach 2007-2010

2.2.1. Wartość nominalna rynku

2.2.2. Wielkość obrotów

2.2.3. Liczba kontraktów

2.3. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych (OTC) w latach 2007-2010

2.3.1. Instrumenty pochodne na stopę procentową

2.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

2.3.3. Kredytowe instrumenty pochodne

2.4. Reformy rynku OTC po kryzysie finansowym

 

Rozdział 3. Zmiany dotyczące rynku walutowego po kryzysie finansowym 2007-2010 (Katarzyna Sum)

3.1. Zmiany na rynku walutowym po kryzysie - tendencje globalne

3.1.1. Zmienność kursów, spreadów i premii za ryzyko

3.1.2. Zmiany strategii inwestycyjnych

3.1.3. Carry trade versus strategia momentum

3.2. Empiryczna specyfikacja badania

3.2.1. Teoretyczny model nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych

3.2.2. Charakterystyka danych do badania empirycznego

3.2.3. Estymacja parametrów modelu i interpretacja wyników

 

Rozdział 4. Instrumenty eurorynku (Sławomir Miklaszewicz)

4.1.Rynek akcji

4.2.Rynek obligacji

 

Rozdział 5. Zmiany zagrożeń stabilności i rynków finansowych (Elżbieta Chrabonszczewska)

5.1. Mapa globalnej stabilności finansowej

5.2. Zmiany rezerw walutowych i rachunku obrotów bieżących

5.3. Propozycje reform nadzoru sektora finansowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel