Ulubione
 1. Strona główna
 2. METODYKA I BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE

METODYKA I BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Autor: red. Stefan Doroszewicz
Kod produktu: 978-83-7378-607-3
Cena regularna:
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
METODYKA I BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE
METODYKA I BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE

Kształcenie w szkołach wyższych jest usługą, która ma wielu interesariuszy. Wśród usługobiorców najważniejszymi wydają się być studenci i potencjalni pracodawcy, co sprawia, że programy i metody kształcenia w uczelniach powinny być organizowane, tak aby uwzględniać ich wymagania. To, w jakim stopniu inherentne właściwości kształcenia realizowanego w danej uczelni spełniają wymagania interesariuszy tego procesu, a przede wszystkim wymagania studentów i pracodawców, określa jego jakość.

Ocenę jakości kształcenia powinny poprzedzać następujące działania organizowane przez uczelnię:

 • ustalenie zbioru inherentnych właściwości kształcenia
 • określenie kryteriów oceny tych właściwości
 • określenie zasad oceniania poszczególnych inherentnych właściwości - oceniania jakości cząstkowych
 • ustalenie algorytmu umożliwiającego syntezę ocen jakości cząstkowych do postaci jakości kompleksowej.

W monografii przedstawiono sposoby realizacji działań poprzedzających badania jakości kształcenia, przyjmując, że dobrym przybliżeniem rzeczywistej wartości tej jakości będzie zbiór ocen jakości dokonywanych przez absolwentów uczelni z dwu- lub trzyletnim stażem pracy. Przedstawiono również wyniki badań jakości kształcenia realizowanego w pięciu polskich publicznych uczelniach ekonomicznych. Zaprezentowano rezultaty porównawczej analizy jakości kształcenia w tych uczelniach, a w konsekwencji wyniki pozycjonowania uczelni na różnych wymiarach procesu edukacyjnego ocenianego przez ich absolwentów z dwu- lub trzyletnim stażem pracy. Przy założeniu, że wybrane największe szkoły wyższe można potraktować jako reprezentację polskich publicznych uczelni ekonomicznych, wskazano na podstawie interpretacji uzyskanych wyników badań słabe i mocne strony edukacji ekonomicznej w polskim ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

 

[[[separator]]]

.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

1. Uwarunkowania kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce

1.1.  Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - proces boloński

1.2.  Praktyczna realizacja procesu bolońskiego w wymiarze europejskim

1.3.  Realizacja procesu bolońskiego w Polsce

1.4.  Ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005 roku

1.5.  System i organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce

1.6.  Standardy programowe w szkolnictwie ekonomicznym

1.7.  Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce - podstawowe kierunki zmian

1.8.  Zapewnienie jakości w polskim szkolnictwie ekonomicznym

 

2. Metody badania kształcenia w szkolnictwie wyższym

2.1.Cele badania kształcenia wyższego w Polsce

2.1.1. Wprowadzenie

2.1.2. Badanie kształcenia przez szkoły wyższe

2.1.3. Badania kształcenia rynkowe, w tym rankingi szkół wyższych

2.1.4. Akredytacja szkół wyższych przez instytucje państwowe oraz międzyuczelniane

2.2.Metody badania kształcenia wyższego w Polsce

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.2. Badania kształcenia przeprowadzane przez szkoły wyższe

2.2.3. Rankingi prasowe szkół wyższych

2.2.4. Akredytacje przeprowadzane przez instytucje państwowe oraz międzyuczelniane

2.3.Badania jakości kształcenia przeprowadzane w Polsce

2.3.1. Wprowadzenie

2.3.2. Badania ankietowe przeprowadzane na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

2.3.3. Badania ankietowe przeprowadzane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

2.4. Badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w innych krajach

2.4.1. Wprowadzenie

2.4.2. Systemy oceny jakości przez instytucje państwowe na przykładzie Wielkiej Brytanii

2.4.3. Benchmarking procesu oraz wyników kształcenia na przykładzie Finlandii

2.4.4. Badanie losów absolwentów na przykładzie Danii

2.4.5. Podsumowanie

 

3. Metodyka badania jakości usług

1. Definicja i cechy usługi

2. Usługa edukacyjna

3. Jakość usług

4. Modele jakości usług

5. Modele jakości usług edukacyjnych

6. Pomiar jakości usług

 

4. Metodyka badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

4.1. Podstawowe założenia metodyki

4.2. Procedura badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce

4.3. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap I

4.3.1. Badania i analizy ukierunkowane na sformułowanie zbioru inherentnych właściwości kształcenia

4.3.2. Analiza dyskryminacyjna postaw absolwentów wobec cech pierwotnych kształcenia w Szkole Głównej Handlowej

4.4. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap II

4.4.1. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Szkoły Głównej Handlowej

4.4.2. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

4.4.3. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

4.4.4. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

4.4.5. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

4.4.6. Analiza porównawcza rozrzutu wag inherentnych właściwości kształcenia realizowanego przez pięć polskich, publicznych uczelni, spostrzeganego przez ich absolwentów z dwu-, trzyletnim stażem pracy

4.5. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap III

4.5.1. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w SGH

4.5.2. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Poznań

4.5.3. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Kraków

4.5.4. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Wrocław

4.5.5. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w AE Katowice

4.5.6. Analiza porównawcza jakości kształcenia realizowanego przez pięć polskich, publicznych uczelni, spostrzeganego przez ich absolwentów z dwu-, trzyletnim stażem pracy

 

5. Analiza wymiarowa jakości kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce

5.1. Ocena wymiarów jakości kształcenia przez absolwentów uczelni ekonomicznych

5.2. Wymiary jakości kształcenia w poszczególnych uczelniach

5.3. Porównanie jakości kształcenia między uczelniami

5.4. Zagregowane wymiary jakości kształcenia

5.5. Poszczególne wymiary jakości kształcenia w badanych uczelniach

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Spis rysunków

Spis tabel

 

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 282

Kształcenie w szkołach wyższych jest usługą, która ma wielu interesariuszy. Wśród usługobiorców najważniejszymi wydają się być studenci i potencjalni pracodawcy, co sprawia, że programy i metody kształcenia w uczelniach powinny być organizowane, tak aby uwzględniać ich wymagania. To, w jakim stopniu inherentne właściwości kształcenia realizowanego w danej uczelni spełniają wymagania interesariuszy tego procesu, a przede wszystkim wymagania studentów i pracodawców, określa jego jakość.

Ocenę jakości kształcenia powinny poprzedzać następujące działania organizowane przez uczelnię:

 • ustalenie zbioru inherentnych właściwości kształcenia
 • określenie kryteriów oceny tych właściwości
 • określenie zasad oceniania poszczególnych inherentnych właściwości - oceniania jakości cząstkowych
 • ustalenie algorytmu umożliwiającego syntezę ocen jakości cząstkowych do postaci jakości kompleksowej.

W monografii przedstawiono sposoby realizacji działań poprzedzających badania jakości kształcenia, przyjmując, że dobrym przybliżeniem rzeczywistej wartości tej jakości będzie zbiór ocen jakości dokonywanych przez absolwentów uczelni z dwu- lub trzyletnim stażem pracy. Przedstawiono również wyniki badań jakości kształcenia realizowanego w pięciu polskich publicznych uczelniach ekonomicznych. Zaprezentowano rezultaty porównawczej analizy jakości kształcenia w tych uczelniach, a w konsekwencji wyniki pozycjonowania uczelni na różnych wymiarach procesu edukacyjnego ocenianego przez ich absolwentów z dwu- lub trzyletnim stażem pracy. Przy założeniu, że wybrane największe szkoły wyższe można potraktować jako reprezentację polskich publicznych uczelni ekonomicznych, wskazano na podstawie interpretacji uzyskanych wyników badań słabe i mocne strony edukacji ekonomicznej w polskim ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

 

Wstęp

.

Spis treści

Wprowadzenie

 

1. Uwarunkowania kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce

1.1.  Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - proces boloński

1.2.  Praktyczna realizacja procesu bolońskiego w wymiarze europejskim

1.3.  Realizacja procesu bolońskiego w Polsce

1.4.  Ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005 roku

1.5.  System i organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce

1.6.  Standardy programowe w szkolnictwie ekonomicznym

1.7.  Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce - podstawowe kierunki zmian

1.8.  Zapewnienie jakości w polskim szkolnictwie ekonomicznym

 

2. Metody badania kształcenia w szkolnictwie wyższym

2.1.Cele badania kształcenia wyższego w Polsce

2.1.1. Wprowadzenie

2.1.2. Badanie kształcenia przez szkoły wyższe

2.1.3. Badania kształcenia rynkowe, w tym rankingi szkół wyższych

2.1.4. Akredytacja szkół wyższych przez instytucje państwowe oraz międzyuczelniane

2.2.Metody badania kształcenia wyższego w Polsce

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.2. Badania kształcenia przeprowadzane przez szkoły wyższe

2.2.3. Rankingi prasowe szkół wyższych

2.2.4. Akredytacje przeprowadzane przez instytucje państwowe oraz międzyuczelniane

2.3.Badania jakości kształcenia przeprowadzane w Polsce

2.3.1. Wprowadzenie

2.3.2. Badania ankietowe przeprowadzane na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

2.3.3. Badania ankietowe przeprowadzane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

2.4. Badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w innych krajach

2.4.1. Wprowadzenie

2.4.2. Systemy oceny jakości przez instytucje państwowe na przykładzie Wielkiej Brytanii

2.4.3. Benchmarking procesu oraz wyników kształcenia na przykładzie Finlandii

2.4.4. Badanie losów absolwentów na przykładzie Danii

2.4.5. Podsumowanie

 

3. Metodyka badania jakości usług

1. Definicja i cechy usługi

2. Usługa edukacyjna

3. Jakość usług

4. Modele jakości usług

5. Modele jakości usług edukacyjnych

6. Pomiar jakości usług

 

4. Metodyka badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

4.1. Podstawowe założenia metodyki

4.2. Procedura badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce

4.3. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap I

4.3.1. Badania i analizy ukierunkowane na sformułowanie zbioru inherentnych właściwości kształcenia

4.3.2. Analiza dyskryminacyjna postaw absolwentów wobec cech pierwotnych kształcenia w Szkole Głównej Handlowej

4.4. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap II

4.4.1. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Szkoły Głównej Handlowej

4.4.2. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

4.4.3. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

4.4.4. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

4.4.5. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

4.4.6. Analiza porównawcza rozrzutu wag inherentnych właściwości kształcenia realizowanego przez pięć polskich, publicznych uczelni, spostrzeganego przez ich absolwentów z dwu-, trzyletnim stażem pracy

4.5. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap III

4.5.1. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w SGH

4.5.2. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Poznań

4.5.3. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Kraków

4.5.4. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Wrocław

4.5.5. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w AE Katowice

4.5.6. Analiza porównawcza jakości kształcenia realizowanego przez pięć polskich, publicznych uczelni, spostrzeganego przez ich absolwentów z dwu-, trzyletnim stażem pracy

 

5. Analiza wymiarowa jakości kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce

5.1. Ocena wymiarów jakości kształcenia przez absolwentów uczelni ekonomicznych

5.2. Wymiary jakości kształcenia w poszczególnych uczelniach

5.3. Porównanie jakości kształcenia między uczelniami

5.4. Zagregowane wymiary jakości kształcenia

5.5. Poszczególne wymiary jakości kształcenia w badanych uczelniach

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Spis rysunków

Spis tabel

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 282

Kształcenie w szkołach wyższych jest usługą, która ma wielu interesariuszy. Wśród usługobiorców najważniejszymi wydają się być studenci i potencjalni pracodawcy, co sprawia, że programy i metody kształcenia w uczelniach powinny być organizowane, tak aby uwzględniać ich wymagania. To, w jakim stopniu inherentne właściwości kształcenia realizowanego w danej uczelni spełniają wymagania interesariuszy tego procesu, a przede wszystkim wymagania studentów i pracodawców, określa jego jakość.

Ocenę jakości kształcenia powinny poprzedzać następujące działania organizowane przez uczelnię:

 • ustalenie zbioru inherentnych właściwości kształcenia
 • określenie kryteriów oceny tych właściwości
 • określenie zasad oceniania poszczególnych inherentnych właściwości - oceniania jakości cząstkowych
 • ustalenie algorytmu umożliwiającego syntezę ocen jakości cząstkowych do postaci jakości kompleksowej.

W monografii przedstawiono sposoby realizacji działań poprzedzających badania jakości kształcenia, przyjmując, że dobrym przybliżeniem rzeczywistej wartości tej jakości będzie zbiór ocen jakości dokonywanych przez absolwentów uczelni z dwu- lub trzyletnim stażem pracy. Przedstawiono również wyniki badań jakości kształcenia realizowanego w pięciu polskich publicznych uczelniach ekonomicznych. Zaprezentowano rezultaty porównawczej analizy jakości kształcenia w tych uczelniach, a w konsekwencji wyniki pozycjonowania uczelni na różnych wymiarach procesu edukacyjnego ocenianego przez ich absolwentów z dwu- lub trzyletnim stażem pracy. Przy założeniu, że wybrane największe szkoły wyższe można potraktować jako reprezentację polskich publicznych uczelni ekonomicznych, wskazano na podstawie interpretacji uzyskanych wyników badań słabe i mocne strony edukacji ekonomicznej w polskim ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

 

.

Wprowadzenie

 

1. Uwarunkowania kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce

1.1.  Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - proces boloński

1.2.  Praktyczna realizacja procesu bolońskiego w wymiarze europejskim

1.3.  Realizacja procesu bolońskiego w Polsce

1.4.  Ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005 roku

1.5.  System i organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce

1.6.  Standardy programowe w szkolnictwie ekonomicznym

1.7.  Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce - podstawowe kierunki zmian

1.8.  Zapewnienie jakości w polskim szkolnictwie ekonomicznym

 

2. Metody badania kształcenia w szkolnictwie wyższym

2.1.Cele badania kształcenia wyższego w Polsce

2.1.1. Wprowadzenie

2.1.2. Badanie kształcenia przez szkoły wyższe

2.1.3. Badania kształcenia rynkowe, w tym rankingi szkół wyższych

2.1.4. Akredytacja szkół wyższych przez instytucje państwowe oraz międzyuczelniane

2.2.Metody badania kształcenia wyższego w Polsce

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.2. Badania kształcenia przeprowadzane przez szkoły wyższe

2.2.3. Rankingi prasowe szkół wyższych

2.2.4. Akredytacje przeprowadzane przez instytucje państwowe oraz międzyuczelniane

2.3.Badania jakości kształcenia przeprowadzane w Polsce

2.3.1. Wprowadzenie

2.3.2. Badania ankietowe przeprowadzane na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

2.3.3. Badania ankietowe przeprowadzane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

2.4. Badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w innych krajach

2.4.1. Wprowadzenie

2.4.2. Systemy oceny jakości przez instytucje państwowe na przykładzie Wielkiej Brytanii

2.4.3. Benchmarking procesu oraz wyników kształcenia na przykładzie Finlandii

2.4.4. Badanie losów absolwentów na przykładzie Danii

2.4.5. Podsumowanie

 

3. Metodyka badania jakości usług

1. Definicja i cechy usługi

2. Usługa edukacyjna

3. Jakość usług

4. Modele jakości usług

5. Modele jakości usług edukacyjnych

6. Pomiar jakości usług

 

4. Metodyka badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

4.1. Podstawowe założenia metodyki

4.2. Procedura badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce

4.3. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap I

4.3.1. Badania i analizy ukierunkowane na sformułowanie zbioru inherentnych właściwości kształcenia

4.3.2. Analiza dyskryminacyjna postaw absolwentów wobec cech pierwotnych kształcenia w Szkole Głównej Handlowej

4.4. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap II

4.4.1. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Szkoły Głównej Handlowej

4.4.2. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

4.4.3. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

4.4.4. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

4.4.5. Wyniki badania wag przeprowadzonego wśród absolwentów Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

4.4.6. Analiza porównawcza rozrzutu wag inherentnych właściwości kształcenia realizowanego przez pięć polskich, publicznych uczelni, spostrzeganego przez ich absolwentów z dwu-, trzyletnim stażem pracy

4.5. Przebieg badań, uzyskane wyniki i ich analiza - etap III

4.5.1. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w SGH

4.5.2. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Poznań

4.5.3. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Kraków

4.5.4. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w UE Wrocław

4.5.5. Wyniki badania jakości cząstkowych kształcenia realizowanego w AE Katowice

4.5.6. Analiza porównawcza jakości kształcenia realizowanego przez pięć polskich, publicznych uczelni, spostrzeganego przez ich absolwentów z dwu-, trzyletnim stażem pracy

 

5. Analiza wymiarowa jakości kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce

5.1. Ocena wymiarów jakości kształcenia przez absolwentów uczelni ekonomicznych

5.2. Wymiary jakości kształcenia w poszczególnych uczelniach

5.3. Porównanie jakości kształcenia między uczelniami

5.4. Zagregowane wymiary jakości kształcenia

5.5. Poszczególne wymiary jakości kształcenia w badanych uczelniach

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Spis rysunków

Spis tabel

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel