Ulubione
  1. Strona główna
  2. LOGIKA PROCESU BADAWCZEGO W EKONOMII

LOGIKA PROCESU BADAWCZEGO W EKONOMII

33,00 zł
29,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 29,70 zł
Autor: Renata Wojciechowska
Kod produktu: 978-83-8030-129-0
Cena regularna:
33,00 zł
29,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 29,70 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
LOGIKA PROCESU BADAWCZEGO W EKONOMII
LOGIKA PROCESU BADAWCZEGO W EKONOMII
[[[separator]]]

Ekonomia jest wyjątkową dyscypliną naukową. Jednocześnie imperialistyczną, jak i kooperującą z innymi naukami, budującą bazę naukową na podstawie indukcji oraz dedukcji, szukającą sposobu falsyfikacji hipotez, które podlegają głównie weryfikacji, zafascynowaną naukami ścisłymi, ale pomijającą logikę. Dużo się jej zarzuca - zarówno to, że nie jest nauką, tylko sztuką albo gałęzią matematyki, że powinna odrobić zaległą lekcję filozofii nauk, jak i to, że nie rozwiązuje problemów społeczno-gospodarczych. Przeciwników ekonomii jest jednak nie więcej niż jej zwolenników, którzy podkreślają nie tylko wyjątkowość dorobku naukowego, lecz także piękno, siłę i wpływ doktryn ekonomicznych na społeczeństwa oraz decydentów politycznych. Ekonomia, jak każda nauka, otwiera człowiekowi oczy, pozwalając zmniejszyć otaczającą go tajemnicę - uczy go przewidywać, wlewa w duszę jego nadzieję poprawy bytu, daje mu możliwość doskonalenia się, robi się w coraz większym stopniu panem swoich losów i otaczającej przyrody" . Dlatego kryzysy w ekonomii nie są destrukcyjne, wręcz przeciwnie - są potrzebne jako niezbędny etap w rozwoju. Dzięki kryzysom, krytykom zewnętrznym i wewnętrznym ekonomia się zmienia, modyfikuje i naprawia. Zmiany przynoszą rewizję powszechnie - bardziej lub mniej - akceptowanych poglądów, co umożliwia przełamanie ustalonych wzorców postępowania naukowego. Nie oznacza to, że jest to proces niewłaściwy. Zamierzeniem niniejszej monografii było pokazanie walorów naukowych ekonomii jako nauki, mimo kryzysu zaufania, jaki obecnie wobec niej panuje. Osobisty urok ekonomii nie chroni jej bowiem przed zagrożeniami, które wynikają w dużej mierze z braku fundamentów metodologicznych. Szukano też przyczyn i skutków związków ekonomii z naukami ścisłymi, innymi naukami społecznymi i ekonomicznymi. Na tej podstawie postawiono dwa główne pytanie badawcze:

1. Dlaczego ekonomia powinna oprzeć się na dorobku naukowym logiki, szczególnie na analizie języka i metodologii?

2. Czy związki z innymi naukami są ekonomii potrzebne?

Przeprowadzone badania, głównie teoretyczne, dotyczyły obszaru badań filozofii nauk, metodologii ogólnej i szczegółowej oraz historii myśli ekonomicznej. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przestudiowano szereg monografii, badań i artykułów, które pozwoliły na wstępne uzyskanie odpowiedzi i postawienie hipotez roboczych. Wykorzystano wcześniejsze badania i publikacje autora, które skupiają się na metodologii ekonomii i są nakierowane na analizę relacji logiki i ekonomii. Do najważniejszych należą: Proces badawczy w naukach ekonomicznych, Współczesna ekonomia jako narzędzie opisu polskiej gospodarki:  Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Kompas metodologiczny w ekonomii, Metodologia badań naukowych w naukach ekonomicznych. Zbadano również częstotliwość wystąpienia założeń metodologicznych w publikacjach ekonomicznych dla dwóch czasopism: "Ekonomista" (Wydawnictwo Key Text) oraz "Gospodarka Narodowa" (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) dla lat 2006-2015. Założono, że w dojrzałe publikacje ekonomiczne powinny zawierać przedmiot, cel, problemy i hipotezy badawcze oraz metody. Język zaś analizowanych tekstów powinien mieć walory naukowości. Przeprowadzone badania dotyczyły problemu naukowości ekonomii oraz współczesnych problemów metodologicznych. Pominięto problem definicji, zdań i nazw w nauce, formalizacji czy sylogizmów. Skupiono się na typowych zagadnieniach z metodologii ekonomii, takich jak język, narzędzia ekonomii, metody badawcze, problemy i hipotezy badawcze, weryfikacja i falsyfikacja, indukcja i dedukcja, wyjaśnianie i przewidywanie, modelowanie i konstruowanie założeń. Wstępnie uznano, że w ekonomii, która ma naturalne predyspozycje do ujęć formalistyczno-dedukcyjnych, dzięki regułom metodologicznym i semiotycznym można zbudować schemat tworzenia ekonomicznej wiedzy naukowej. W rezultacie umożliwi to interdyscyplinarną sprawdzalność, otwartość i systematyczność, czyli zapewni ważne walory naukowości. Teorie ekonomiczne nie będą musiały ukrywać się" za sformalizowanymi modelami, które często miały wątpliwą wartość i brak treści naukowej. Metodologia nie rodzi bowiem takich zagrożeń, jak matematyka i fizyka, a zapewnia porządek, właściwe fundamenty wiedzy ekonomicznej. Dzięki procesowi badawczemu, opierającemu się nie na dowolności, tylko na logicznym procesie badawczym, kolejne czynności badawcze będą ze sobą ściśle powiązane, komplementarne i spójne. W badaniach wykorzystano metody: analizę i syntezę elementarną, przyczynową i krytyczną w ujęciu wąskim i szerokim oraz porównanie wzorcowe w ujęciu wąskim i szerokim. Przyjęto też określony układ pracy, który polegał na wstępnym omówieniu problemów funkcjonujących w nauce, potem w ekonomii, by w końcu zilustrować je konkretnymi przykładami. Monografia składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy problemów związanych z tworzeniem ekonomicznej wiedzy naukowej na podstawie kryterium jakości wiedzy. W drugiej części omówiono związki ekonomii z naukami ścisłymi oraz innymi naukami społecznymi i ekonomicznymi. W kolejnym rozdziale analizowano problem założeń metodologicznych, które są niezbędnym elementem fazy koncepcyjnej procesu badawczego. W końcu, w ostatniej części, omówiono problem metod w ekonomii, które wykorzystuje się zarówno podczas sprawdzania hipotez, jak i budowania teorii. Książka  jest przeznaczona dla ekonomistów, którzy chcą usprawnić proces wyjaśniania i prognozowania, poznać istotę ekonomii od strony metodologicznej. Niewątpliwie najważniejszą grupą odbiorców będą więc teoretycy i praktycy ekonomii, studenci i uczeni, którzy na co dzień badają lub wykorzystują teorie ekonomii. Celem autorki była analiza głównych problemów metodologii ekonomii, tak by pokazać ich atrakcyjność, zasadność, istotę i głębię. Mimo że są to badania teoretyczne, które kontempluje boskie stworzenie, postępując zgodnie z naturą przedmiotu i będąc przez nią ograniczony; gdy zaś bada samego siebie, jak pająk wysnuwając pajęczynę, staje się nieskończony i w istocie rzeczy wydaje na świat całą pajęczynę uczoności, godnej podziwu dla cienkości nici i sztuczki tkacza" . Za cenne uwagi dziękuję prof. Tadeuszowi Stępniowi i prof. Elżbiecie Kunderze. Na koniec należą się podziękowania dla mojej Mamy i dla najważniejszych czterech mężczyzn w moim życiu - dla męża Jarka i trzech synów: Szymka, Krzysia i Kacperka. Bez nich nic by nie powstało. Ich wsparcie było dla mnie bardzo ważne. Życzę wszystkim Czytelnikom chwili zadumy nad pięknem logicznej precyzji i bogactwa myśli ekonomicznej. A zawiłość przedstawionych problemów niech kojarzy się z zagadkowym pejzażem, który zdobi okładkę, nie mniej na nim zakrętów i pułapek niż w procesie poznania.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział 1. Ekonomiczna wiedza naukowa

1.1. Cechy wiedzy naukowej

1.2. Ekonomiczna wiedza naukowa

1.3. Schemat postępowania naukowego w ekonomii

1.4. Osobliwości języka ekonomii

 

Rozdział 2. Relacja ekonomii z innymi naukami

2.1. Klasyfikacja nauk a ekonomia

2.2. Ekonomia a nauki ścisłe

2.3. Ekonomia a inne nauki społeczne

2.4. Ekonomia a inne nauki ekonomiczne

 

Rozdział 3. Założenia metodologiczne w ekonomii

3.1. Problemy badawcze w ekonomii

3.2. Hipotezy badawcze w ekonomii

3.3. Teorie w ekonomii

3.4. Modele i założenia w ekonomii

 

Rozdział 4. Metody badawcze w ekonomii

4.1. Problem metody

4.2. Problem indukcji

4.3. Problem falsyfikacji

4.4. Problem wyjaśniania i prognozowania w ekonomii

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 152

Wstęp

Ekonomia jest wyjątkową dyscypliną naukową. Jednocześnie imperialistyczną, jak i kooperującą z innymi naukami, budującą bazę naukową na podstawie indukcji oraz dedukcji, szukającą sposobu falsyfikacji hipotez, które podlegają głównie weryfikacji, zafascynowaną naukami ścisłymi, ale pomijającą logikę. Dużo się jej zarzuca - zarówno to, że nie jest nauką, tylko sztuką albo gałęzią matematyki, że powinna odrobić zaległą lekcję filozofii nauk, jak i to, że nie rozwiązuje problemów społeczno-gospodarczych. Przeciwników ekonomii jest jednak nie więcej niż jej zwolenników, którzy podkreślają nie tylko wyjątkowość dorobku naukowego, lecz także piękno, siłę i wpływ doktryn ekonomicznych na społeczeństwa oraz decydentów politycznych. Ekonomia, jak każda nauka, otwiera człowiekowi oczy, pozwalając zmniejszyć otaczającą go tajemnicę - uczy go przewidywać, wlewa w duszę jego nadzieję poprawy bytu, daje mu możliwość doskonalenia się, robi się w coraz większym stopniu panem swoich losów i otaczającej przyrody" . Dlatego kryzysy w ekonomii nie są destrukcyjne, wręcz przeciwnie - są potrzebne jako niezbędny etap w rozwoju. Dzięki kryzysom, krytykom zewnętrznym i wewnętrznym ekonomia się zmienia, modyfikuje i naprawia. Zmiany przynoszą rewizję powszechnie - bardziej lub mniej - akceptowanych poglądów, co umożliwia przełamanie ustalonych wzorców postępowania naukowego. Nie oznacza to, że jest to proces niewłaściwy. Zamierzeniem niniejszej monografii było pokazanie walorów naukowych ekonomii jako nauki, mimo kryzysu zaufania, jaki obecnie wobec niej panuje. Osobisty urok ekonomii nie chroni jej bowiem przed zagrożeniami, które wynikają w dużej mierze z braku fundamentów metodologicznych. Szukano też przyczyn i skutków związków ekonomii z naukami ścisłymi, innymi naukami społecznymi i ekonomicznymi. Na tej podstawie postawiono dwa główne pytanie badawcze:

1. Dlaczego ekonomia powinna oprzeć się na dorobku naukowym logiki, szczególnie na analizie języka i metodologii?

2. Czy związki z innymi naukami są ekonomii potrzebne?

Przeprowadzone badania, głównie teoretyczne, dotyczyły obszaru badań filozofii nauk, metodologii ogólnej i szczegółowej oraz historii myśli ekonomicznej. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przestudiowano szereg monografii, badań i artykułów, które pozwoliły na wstępne uzyskanie odpowiedzi i postawienie hipotez roboczych. Wykorzystano wcześniejsze badania i publikacje autora, które skupiają się na metodologii ekonomii i są nakierowane na analizę relacji logiki i ekonomii. Do najważniejszych należą: Proces badawczy w naukach ekonomicznych, Współczesna ekonomia jako narzędzie opisu polskiej gospodarki:  Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Kompas metodologiczny w ekonomii, Metodologia badań naukowych w naukach ekonomicznych. Zbadano również częstotliwość wystąpienia założeń metodologicznych w publikacjach ekonomicznych dla dwóch czasopism: "Ekonomista" (Wydawnictwo Key Text) oraz "Gospodarka Narodowa" (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) dla lat 2006-2015. Założono, że w dojrzałe publikacje ekonomiczne powinny zawierać przedmiot, cel, problemy i hipotezy badawcze oraz metody. Język zaś analizowanych tekstów powinien mieć walory naukowości. Przeprowadzone badania dotyczyły problemu naukowości ekonomii oraz współczesnych problemów metodologicznych. Pominięto problem definicji, zdań i nazw w nauce, formalizacji czy sylogizmów. Skupiono się na typowych zagadnieniach z metodologii ekonomii, takich jak język, narzędzia ekonomii, metody badawcze, problemy i hipotezy badawcze, weryfikacja i falsyfikacja, indukcja i dedukcja, wyjaśnianie i przewidywanie, modelowanie i konstruowanie założeń. Wstępnie uznano, że w ekonomii, która ma naturalne predyspozycje do ujęć formalistyczno-dedukcyjnych, dzięki regułom metodologicznym i semiotycznym można zbudować schemat tworzenia ekonomicznej wiedzy naukowej. W rezultacie umożliwi to interdyscyplinarną sprawdzalność, otwartość i systematyczność, czyli zapewni ważne walory naukowości. Teorie ekonomiczne nie będą musiały ukrywać się" za sformalizowanymi modelami, które często miały wątpliwą wartość i brak treści naukowej. Metodologia nie rodzi bowiem takich zagrożeń, jak matematyka i fizyka, a zapewnia porządek, właściwe fundamenty wiedzy ekonomicznej. Dzięki procesowi badawczemu, opierającemu się nie na dowolności, tylko na logicznym procesie badawczym, kolejne czynności badawcze będą ze sobą ściśle powiązane, komplementarne i spójne. W badaniach wykorzystano metody: analizę i syntezę elementarną, przyczynową i krytyczną w ujęciu wąskim i szerokim oraz porównanie wzorcowe w ujęciu wąskim i szerokim. Przyjęto też określony układ pracy, który polegał na wstępnym omówieniu problemów funkcjonujących w nauce, potem w ekonomii, by w końcu zilustrować je konkretnymi przykładami. Monografia składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy problemów związanych z tworzeniem ekonomicznej wiedzy naukowej na podstawie kryterium jakości wiedzy. W drugiej części omówiono związki ekonomii z naukami ścisłymi oraz innymi naukami społecznymi i ekonomicznymi. W kolejnym rozdziale analizowano problem założeń metodologicznych, które są niezbędnym elementem fazy koncepcyjnej procesu badawczego. W końcu, w ostatniej części, omówiono problem metod w ekonomii, które wykorzystuje się zarówno podczas sprawdzania hipotez, jak i budowania teorii. Książka  jest przeznaczona dla ekonomistów, którzy chcą usprawnić proces wyjaśniania i prognozowania, poznać istotę ekonomii od strony metodologicznej. Niewątpliwie najważniejszą grupą odbiorców będą więc teoretycy i praktycy ekonomii, studenci i uczeni, którzy na co dzień badają lub wykorzystują teorie ekonomii. Celem autorki była analiza głównych problemów metodologii ekonomii, tak by pokazać ich atrakcyjność, zasadność, istotę i głębię. Mimo że są to badania teoretyczne, które kontempluje boskie stworzenie, postępując zgodnie z naturą przedmiotu i będąc przez nią ograniczony; gdy zaś bada samego siebie, jak pająk wysnuwając pajęczynę, staje się nieskończony i w istocie rzeczy wydaje na świat całą pajęczynę uczoności, godnej podziwu dla cienkości nici i sztuczki tkacza" . Za cenne uwagi dziękuję prof. Tadeuszowi Stępniowi i prof. Elżbiecie Kunderze. Na koniec należą się podziękowania dla mojej Mamy i dla najważniejszych czterech mężczyzn w moim życiu - dla męża Jarka i trzech synów: Szymka, Krzysia i Kacperka. Bez nich nic by nie powstało. Ich wsparcie było dla mnie bardzo ważne. Życzę wszystkim Czytelnikom chwili zadumy nad pięknem logicznej precyzji i bogactwa myśli ekonomicznej. A zawiłość przedstawionych problemów niech kojarzy się z zagadkowym pejzażem, który zdobi okładkę, nie mniej na nim zakrętów i pułapek niż w procesie poznania.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1. Ekonomiczna wiedza naukowa

1.1. Cechy wiedzy naukowej

1.2. Ekonomiczna wiedza naukowa

1.3. Schemat postępowania naukowego w ekonomii

1.4. Osobliwości języka ekonomii

 

Rozdział 2. Relacja ekonomii z innymi naukami

2.1. Klasyfikacja nauk a ekonomia

2.2. Ekonomia a nauki ścisłe

2.3. Ekonomia a inne nauki społeczne

2.4. Ekonomia a inne nauki ekonomiczne

 

Rozdział 3. Założenia metodologiczne w ekonomii

3.1. Problemy badawcze w ekonomii

3.2. Hipotezy badawcze w ekonomii

3.3. Teorie w ekonomii

3.4. Modele i założenia w ekonomii

 

Rozdział 4. Metody badawcze w ekonomii

4.1. Problem metody

4.2. Problem indukcji

4.3. Problem falsyfikacji

4.4. Problem wyjaśniania i prognozowania w ekonomii

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 152

Ekonomia jest wyjątkową dyscypliną naukową. Jednocześnie imperialistyczną, jak i kooperującą z innymi naukami, budującą bazę naukową na podstawie indukcji oraz dedukcji, szukającą sposobu falsyfikacji hipotez, które podlegają głównie weryfikacji, zafascynowaną naukami ścisłymi, ale pomijającą logikę. Dużo się jej zarzuca - zarówno to, że nie jest nauką, tylko sztuką albo gałęzią matematyki, że powinna odrobić zaległą lekcję filozofii nauk, jak i to, że nie rozwiązuje problemów społeczno-gospodarczych. Przeciwników ekonomii jest jednak nie więcej niż jej zwolenników, którzy podkreślają nie tylko wyjątkowość dorobku naukowego, lecz także piękno, siłę i wpływ doktryn ekonomicznych na społeczeństwa oraz decydentów politycznych. Ekonomia, jak każda nauka, otwiera człowiekowi oczy, pozwalając zmniejszyć otaczającą go tajemnicę - uczy go przewidywać, wlewa w duszę jego nadzieję poprawy bytu, daje mu możliwość doskonalenia się, robi się w coraz większym stopniu panem swoich losów i otaczającej przyrody" . Dlatego kryzysy w ekonomii nie są destrukcyjne, wręcz przeciwnie - są potrzebne jako niezbędny etap w rozwoju. Dzięki kryzysom, krytykom zewnętrznym i wewnętrznym ekonomia się zmienia, modyfikuje i naprawia. Zmiany przynoszą rewizję powszechnie - bardziej lub mniej - akceptowanych poglądów, co umożliwia przełamanie ustalonych wzorców postępowania naukowego. Nie oznacza to, że jest to proces niewłaściwy. Zamierzeniem niniejszej monografii było pokazanie walorów naukowych ekonomii jako nauki, mimo kryzysu zaufania, jaki obecnie wobec niej panuje. Osobisty urok ekonomii nie chroni jej bowiem przed zagrożeniami, które wynikają w dużej mierze z braku fundamentów metodologicznych. Szukano też przyczyn i skutków związków ekonomii z naukami ścisłymi, innymi naukami społecznymi i ekonomicznymi. Na tej podstawie postawiono dwa główne pytanie badawcze:

1. Dlaczego ekonomia powinna oprzeć się na dorobku naukowym logiki, szczególnie na analizie języka i metodologii?

2. Czy związki z innymi naukami są ekonomii potrzebne?

Przeprowadzone badania, głównie teoretyczne, dotyczyły obszaru badań filozofii nauk, metodologii ogólnej i szczegółowej oraz historii myśli ekonomicznej. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przestudiowano szereg monografii, badań i artykułów, które pozwoliły na wstępne uzyskanie odpowiedzi i postawienie hipotez roboczych. Wykorzystano wcześniejsze badania i publikacje autora, które skupiają się na metodologii ekonomii i są nakierowane na analizę relacji logiki i ekonomii. Do najważniejszych należą: Proces badawczy w naukach ekonomicznych, Współczesna ekonomia jako narzędzie opisu polskiej gospodarki:  Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Kompas metodologiczny w ekonomii, Metodologia badań naukowych w naukach ekonomicznych. Zbadano również częstotliwość wystąpienia założeń metodologicznych w publikacjach ekonomicznych dla dwóch czasopism: "Ekonomista" (Wydawnictwo Key Text) oraz "Gospodarka Narodowa" (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) dla lat 2006-2015. Założono, że w dojrzałe publikacje ekonomiczne powinny zawierać przedmiot, cel, problemy i hipotezy badawcze oraz metody. Język zaś analizowanych tekstów powinien mieć walory naukowości. Przeprowadzone badania dotyczyły problemu naukowości ekonomii oraz współczesnych problemów metodologicznych. Pominięto problem definicji, zdań i nazw w nauce, formalizacji czy sylogizmów. Skupiono się na typowych zagadnieniach z metodologii ekonomii, takich jak język, narzędzia ekonomii, metody badawcze, problemy i hipotezy badawcze, weryfikacja i falsyfikacja, indukcja i dedukcja, wyjaśnianie i przewidywanie, modelowanie i konstruowanie założeń. Wstępnie uznano, że w ekonomii, która ma naturalne predyspozycje do ujęć formalistyczno-dedukcyjnych, dzięki regułom metodologicznym i semiotycznym można zbudować schemat tworzenia ekonomicznej wiedzy naukowej. W rezultacie umożliwi to interdyscyplinarną sprawdzalność, otwartość i systematyczność, czyli zapewni ważne walory naukowości. Teorie ekonomiczne nie będą musiały ukrywać się" za sformalizowanymi modelami, które często miały wątpliwą wartość i brak treści naukowej. Metodologia nie rodzi bowiem takich zagrożeń, jak matematyka i fizyka, a zapewnia porządek, właściwe fundamenty wiedzy ekonomicznej. Dzięki procesowi badawczemu, opierającemu się nie na dowolności, tylko na logicznym procesie badawczym, kolejne czynności badawcze będą ze sobą ściśle powiązane, komplementarne i spójne. W badaniach wykorzystano metody: analizę i syntezę elementarną, przyczynową i krytyczną w ujęciu wąskim i szerokim oraz porównanie wzorcowe w ujęciu wąskim i szerokim. Przyjęto też określony układ pracy, który polegał na wstępnym omówieniu problemów funkcjonujących w nauce, potem w ekonomii, by w końcu zilustrować je konkretnymi przykładami. Monografia składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy problemów związanych z tworzeniem ekonomicznej wiedzy naukowej na podstawie kryterium jakości wiedzy. W drugiej części omówiono związki ekonomii z naukami ścisłymi oraz innymi naukami społecznymi i ekonomicznymi. W kolejnym rozdziale analizowano problem założeń metodologicznych, które są niezbędnym elementem fazy koncepcyjnej procesu badawczego. W końcu, w ostatniej części, omówiono problem metod w ekonomii, które wykorzystuje się zarówno podczas sprawdzania hipotez, jak i budowania teorii. Książka  jest przeznaczona dla ekonomistów, którzy chcą usprawnić proces wyjaśniania i prognozowania, poznać istotę ekonomii od strony metodologicznej. Niewątpliwie najważniejszą grupą odbiorców będą więc teoretycy i praktycy ekonomii, studenci i uczeni, którzy na co dzień badają lub wykorzystują teorie ekonomii. Celem autorki była analiza głównych problemów metodologii ekonomii, tak by pokazać ich atrakcyjność, zasadność, istotę i głębię. Mimo że są to badania teoretyczne, które kontempluje boskie stworzenie, postępując zgodnie z naturą przedmiotu i będąc przez nią ograniczony; gdy zaś bada samego siebie, jak pająk wysnuwając pajęczynę, staje się nieskończony i w istocie rzeczy wydaje na świat całą pajęczynę uczoności, godnej podziwu dla cienkości nici i sztuczki tkacza" . Za cenne uwagi dziękuję prof. Tadeuszowi Stępniowi i prof. Elżbiecie Kunderze. Na koniec należą się podziękowania dla mojej Mamy i dla najważniejszych czterech mężczyzn w moim życiu - dla męża Jarka i trzech synów: Szymka, Krzysia i Kacperka. Bez nich nic by nie powstało. Ich wsparcie było dla mnie bardzo ważne. Życzę wszystkim Czytelnikom chwili zadumy nad pięknem logicznej precyzji i bogactwa myśli ekonomicznej. A zawiłość przedstawionych problemów niech kojarzy się z zagadkowym pejzażem, który zdobi okładkę, nie mniej na nim zakrętów i pułapek niż w procesie poznania.

Wstęp

 

Rozdział 1. Ekonomiczna wiedza naukowa

1.1. Cechy wiedzy naukowej

1.2. Ekonomiczna wiedza naukowa

1.3. Schemat postępowania naukowego w ekonomii

1.4. Osobliwości języka ekonomii

 

Rozdział 2. Relacja ekonomii z innymi naukami

2.1. Klasyfikacja nauk a ekonomia

2.2. Ekonomia a nauki ścisłe

2.3. Ekonomia a inne nauki społeczne

2.4. Ekonomia a inne nauki ekonomiczne

 

Rozdział 3. Założenia metodologiczne w ekonomii

3.1. Problemy badawcze w ekonomii

3.2. Hipotezy badawcze w ekonomii

3.3. Teorie w ekonomii

3.4. Modele i założenia w ekonomii

 

Rozdział 4. Metody badawcze w ekonomii

4.1. Problem metody

4.2. Problem indukcji

4.3. Problem falsyfikacji

4.4. Problem wyjaśniania i prognozowania w ekonomii

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel