Ulubione
  1. Strona główna
  2. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC WYMOGÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC WYMOGÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

49,00 zł
44,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 44,10 zł
Autor: Redakcja naukowa Jerzy W. Pietrewicz
Kod produktu: 978-83-8030-480-2
Cena regularna:
49,00 zł
44,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 44,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC WYMOGÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC WYMOGÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

[[[separator]]]

Konkurencja przedsiębiorstw jest fundamentem gospodarki rynkowej. Funkcjonowanie konkurencyjnych rynków leży w najlepszym interesie konsumentów, ekonomicznej efektywności oraz całego społeczeństwa. Konkurencja jest motorem efektywnej produkcji. W warunkach ograniczonego popytu oraz zasobów zmusza do poszukiwania i stosowania możliwie najbardziej efektywnych dostępnych metod wytwórczych, możliwości sprzedaży, oferowania nowych produktów i poszukiwania nowych rynków zbytu. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest w istocie kwintesencją mikroekonomicznej racjonalności. Przedsiębiorcy są skupieni na swoim działaniu, możliwościach, ograniczeniach i celach. Podstawowy jest oczywiście motyw zysku - maksymalizacja wartości firmy. Aby te cele mogły być zrealizowane, przedsiębiorstwo musi najpierw na rynku zapewnić sobie zdolność do przetrwania i zbudować rozwojowy potencjał. Każde działanie, które temu służy, będzie - z punktu widzenia firmy - działaniem racjonalnym, służącym budowaniu i umacnianiu jej konkurencyjności. Przedsiębiorstwo nie działa niezależnie od otoczenia. Jego działalność wyznaczają przenikające się instytucje formalne i nieformalne. Ich znajomość, umiejętność dostosowania się do nich, ale też kreatywne wykorzystanie na adekwatną do możliwości danego przedsiębiorstwa skalę określają miejsce przedsiębiorstwa na rynku i jego konkurencyjną pozycję. Siłą rzeczy także pojawiające się zmiany instytucjonalne będą wywoływać działania dostosowawcze w obrębie firm, których te zmiany akurat dotyczą, przez co będą pozycjonować na nowo ich konkurencyjne i rozwojowe możliwości. Zakres rynkowych przetasowań w dużym stopniu zależy od skali zachodzących zmian lub przeprowadzanych reform.

(fragment wstępu)

 [[[separator]]]

Wstęp. Różnorodność procesów zrównoważonego rozwoju

 

 

Część I

Wykorzystanie wybranych instrumentów zrównoważonego rozwoju w praktyce przedsiębiorstw

 

 

Rozdział 1

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie jako filar zrównoważonego rozwoju

(Barbara Rychta)

1.1. Wiedza jako czynnik zrównoważonego rozwoju

1.2. Istota i znaczenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

1.3. Zrównoważony rozwój a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

Rozdział 2

Open source - rozwojowe szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z kodu oraz udostępniania go

(Miłosz Błasiak)

2.1. Uwarunkowania powstania ruchu open source

2.1.1. Platforma sprzętowa i system operacyjny

2.1.2. Oprogramowanie jako produkt?

2.1.3. Ochrona konkurencji, spory prawne

2.2. Open source - modelowy przykład zrównoważonego rozwoju w ramach przemysłu produkcji oprogramowania

2.3. Open source istotnym budulcem pozycji konkurencyjnej w dobie dynamicznego rozwoju usług chmurowych i idei przetwarzania w chmurze

2.3.1. Cloud computing

2.3.2. GitHub

2.3.3. Współczesny rynek oprogramowania

2.4. Zagrożenia związane z open source w kontekście potencjału ekonomicznego chmury

2.5. Pożądane działania zapobiegawcze służące ograniczeniu zjawisk zagrażających istocie open source

2.6. Jak zwiększyć szanse na sukces projektu open source

 

Rozdział 3

Znaczenie danych w procesach zrównoważonego rozwoju

(Cezary Lutyński)

3.1. Dane i ich rola w gospodarce

3.2. Gospodarka oparta na danych

3.2.1. Co to jest gospodarka oparta na danych?

3.2.2. Trendy dotyczące pojawiających się technologii cyfrowych

3.2.3. Wiodące technologie

3.3. Wyzwania związane z gospodarką opartą na danych

3.3.1. Dostępność danych

3.3.2. Jakość danych

3.3.3. Dysproporcja w dostępie do danych i redystrybucji dóbr

3.3.4. Nierównowaga pozycji rynkowej

3.3.5. Prawa osób fizycznych

3.4. Gospodarka oparta na danych w procesach zrównoważonego rozwoju

3.4.1. Perspektywa makroekonomiczna

3.4.2. Perspektywa mikroekonomiczna

 

Rozdział 4

Zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

(Zrinka Perčić)

4.1. Zamówienia publiczne - znaczenie i potencjał jako narzędzia zrównoważonego rozwoju

4.1.1. Bezpośredniość relacji zamawiający publiczny-przedsiębiorca w kontekście zrównoważonego rozwoju

4.1.2. Sterowalność zamówień publicznych

4.1.3. Wolumen zamówień publicznych

4.1.4. Zakres przedmiotowy zrównoważonych zamówień publicznych

4.2. Zamówienia publiczne jako instrument zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność przedsiębiorstw

4.2.1. Zrównoważone zamówienia publiczne a wykorzystanie zamówień publicznych

do realizacji celów zrównoważonego rozwoju - różnica

4.2.2. Zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju a koszty transakcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw

4.2.3. Droga Polski do zrównoważonych zamówień publicznych

4.3. Próba określenia warunków skutecznego wykorzystania zamówień publicznych jako narzędzia zrównoważonego rozwoju

 

 

Rozdział 5

Smart factory jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

(Andrzej D. Nowakowski)

5.1. Smart factory - inteligentna fabryka przyszłości

5.2. Nowe technologie i zmiany w obszarze organizacyjnym

5.2.1. Przemysł 4.0 jako warunek zmian

5.2.2. Wykorzystanie nowych technologii - przykłady

5.2.3. Zmiany w obszarze biznesowym

5.2.4. Rozwój i zmiany modelu zarządzania

5.3. Korzyści z wdrożenia inteligentnej produkcji jako czynnik przewagi konkurencyjnej

5.4. Smart factory w kontekście wymogów i oczekiwań związanych ze zrównoważonym rozwojem

5.4.1. Wpływ smart factory na środowisko

5.4.2. Wpływ smart factory/industry 4.0 na rynek pracy - społeczna strona zrównoważonego rozwoju

 

Rozdział 6

Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego

(Anna Zdyb)

6.1. Gospodarka obiegu zamkniętego jako koncepcja gospodarcza

6.2. Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego

6.2.1. Zapobieganie stratom żywności

6.2.2. Przeznaczenie do spożycia przez ludzi

6.2.3. Produkcja pasz i karm dla zwierząt

6.2.4. Zastosowanie jako surowiec w innych gałęziach przemysłu

6.2.5. Produkcja nawozów organicznych

6.2.6. Wykorzystanie do celów energii odnawialnej i spalanie

6.2.7. Składowanie

6.3. Gospodarka obiegu zamkniętego a konkurencyjność przedsiębiorstw

 

Rozdział 7

Fundusze ESG. Inwestorzy instytucjonalni, czynniki selekcji walorów do portfeli ESG i ich wpływ na decyzje w przedsiębiorstwach dotyczące zrównoważonego rozwoju

(Mateusz Świętochowski)

7.1. Inwestowanie zrównoważone

7.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych i reguły odpowiedzialnego inwestowania

7.3.  Klasyfikacja sposobów inwestowania zrównoważonego

7.4.  Wielkość i struktura rynku inwestycji zrównoważonych

7.5.  Wspieranie zrównoważonego rozwoju w inwestycjach na poziomie regulacji Unii Europejskiej

7.6.  Kryteria ESG w portfelu akcyjnym i obligacyjnym na przykładzie strategii Invesco

7.7.  Rosnący potencjał funduszy inwestycyjnych

7.8.  Wpływ czynników ESG na stopy zwrotu z indeksów akcyjnych

7.9.  Możliwości wpływu na spółki z perspektywy funduszu inwestycyjnego

7.10. Implementacja zrównoważonego rozwoju na przykładzie strategii GO.22 spółki CCC S A

 

C z ę ś ć II

Wkład nowych technologii w zrównoważony rozwój

 

 

Rozdział 8

Potencjał fintechów do kreowania nowych procesów zrównoważonego rozwoju

(Przemysław Piwiński)

8.1. Rewolucja fintechów

8.1.1. Fintechy - historia i definicja

8.1.2. Taksonomia fintechów

8.2. Wartości zrównoważonego rozwoju w rewolucji fintech

8.3. Fintechy telekomunikacyjne jako stymulator rozwoju gospodarki krajów

rozwijających się

8.3.1. Mobilne płatności

8.3.2. Nigeria jako przykład kraju o niskim współczynniku ubankowienia społeczeństwa

8.4. Alternatywne możliwości finansowania przedsięwzięć dla społeczeństw wykluczonych finansowo

8.5. Crowdfunding jako sposób finansowania działalności gospodarczej w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju

8.6. Wykorzystywanie technologii blockchain przez fintechy do dystrybuowania energii

odnawialnej w ramach modelu smart grid

8.7. Chiński pomysł na wykorzystanie fintechów do ochrony środowiska

 

Rozdział 9

Blockchain a zrównoważony rozwój start-upów

(Marek Parzyński)

9.1. Technologia a biznes w procesach zrównoważonego rozwoju - wspólne kierunki na przykładzie technologii blockchain

9.1.1. Nowe technologie jako narzędzia stymulujące rozwój przedsiębiorstwa

9.1.2. Czym jest blockchain?

9.1.3. Pojęcie i proces tokenizacji

9.2. Czynniki warunkujące rozpoczęcie procesu wdrażania technologii blockchain w start-upie

9.2.1. Tokenizacja start-upów

9.2.2. Blockchain - praktyczne zastosowania biznesowe na przykładzie grupy PlayWay SA

9.2.3. Blockchain jako zjawisko wizerunkowe w przypadku start-upów

9.3. Aspekty bezpieczeństwa w używaniu technologii blockchain w start-upach

9.3.1. Aspekty prawne

9.3.2. Bezpieczeństwo dla inwestorów

 

Rozdział 10

Inwestycje emocjonalne jako instrument zrównoważonego rozwoju

(Anna Michalska)

10.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji emocjonalnych

10.2. Formy inwestowania w aktywa emocjonalne

10.3. Czynniki wpływające na rozwój rynku aktywów emocjonalnych

10.4. Rola inwestycji emocjonalnych w procesach zrównoważonego rozwoju

10.5. Inwestycje społecznie odpowiedzialne a zrównoważone odpowiedzialne inwestowanie

10.5.1. Inwestycje emocjonalne w koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego

10.5.2. Inwestycje emocjonalne w modelu odpowiedzialnego inwestowania

 

Podsumowanie

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 254
Format: B5

Wstęp

Konkurencja przedsiębiorstw jest fundamentem gospodarki rynkowej. Funkcjonowanie konkurencyjnych rynków leży w najlepszym interesie konsumentów, ekonomicznej efektywności oraz całego społeczeństwa. Konkurencja jest motorem efektywnej produkcji. W warunkach ograniczonego popytu oraz zasobów zmusza do poszukiwania i stosowania możliwie najbardziej efektywnych dostępnych metod wytwórczych, możliwości sprzedaży, oferowania nowych produktów i poszukiwania nowych rynków zbytu. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest w istocie kwintesencją mikroekonomicznej racjonalności. Przedsiębiorcy są skupieni na swoim działaniu, możliwościach, ograniczeniach i celach. Podstawowy jest oczywiście motyw zysku - maksymalizacja wartości firmy. Aby te cele mogły być zrealizowane, przedsiębiorstwo musi najpierw na rynku zapewnić sobie zdolność do przetrwania i zbudować rozwojowy potencjał. Każde działanie, które temu służy, będzie - z punktu widzenia firmy - działaniem racjonalnym, służącym budowaniu i umacnianiu jej konkurencyjności. Przedsiębiorstwo nie działa niezależnie od otoczenia. Jego działalność wyznaczają przenikające się instytucje formalne i nieformalne. Ich znajomość, umiejętność dostosowania się do nich, ale też kreatywne wykorzystanie na adekwatną do możliwości danego przedsiębiorstwa skalę określają miejsce przedsiębiorstwa na rynku i jego konkurencyjną pozycję. Siłą rzeczy także pojawiające się zmiany instytucjonalne będą wywoływać działania dostosowawcze w obrębie firm, których te zmiany akurat dotyczą, przez co będą pozycjonować na nowo ich konkurencyjne i rozwojowe możliwości. Zakres rynkowych przetasowań w dużym stopniu zależy od skali zachodzących zmian lub przeprowadzanych reform.

(fragment wstępu)

 

Spis treści

Wstęp. Różnorodność procesów zrównoważonego rozwoju

 

 

Część I

Wykorzystanie wybranych instrumentów zrównoważonego rozwoju w praktyce przedsiębiorstw

 

 

Rozdział 1

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie jako filar zrównoważonego rozwoju

(Barbara Rychta)

1.1. Wiedza jako czynnik zrównoważonego rozwoju

1.2. Istota i znaczenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

1.3. Zrównoważony rozwój a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

Rozdział 2

Open source - rozwojowe szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z kodu oraz udostępniania go

(Miłosz Błasiak)

2.1. Uwarunkowania powstania ruchu open source

2.1.1. Platforma sprzętowa i system operacyjny

2.1.2. Oprogramowanie jako produkt?

2.1.3. Ochrona konkurencji, spory prawne

2.2. Open source - modelowy przykład zrównoważonego rozwoju w ramach przemysłu produkcji oprogramowania

2.3. Open source istotnym budulcem pozycji konkurencyjnej w dobie dynamicznego rozwoju usług chmurowych i idei przetwarzania w chmurze

2.3.1. Cloud computing

2.3.2. GitHub

2.3.3. Współczesny rynek oprogramowania

2.4. Zagrożenia związane z open source w kontekście potencjału ekonomicznego chmury

2.5. Pożądane działania zapobiegawcze służące ograniczeniu zjawisk zagrażających istocie open source

2.6. Jak zwiększyć szanse na sukces projektu open source

 

Rozdział 3

Znaczenie danych w procesach zrównoważonego rozwoju

(Cezary Lutyński)

3.1. Dane i ich rola w gospodarce

3.2. Gospodarka oparta na danych

3.2.1. Co to jest gospodarka oparta na danych?

3.2.2. Trendy dotyczące pojawiających się technologii cyfrowych

3.2.3. Wiodące technologie

3.3. Wyzwania związane z gospodarką opartą na danych

3.3.1. Dostępność danych

3.3.2. Jakość danych

3.3.3. Dysproporcja w dostępie do danych i redystrybucji dóbr

3.3.4. Nierównowaga pozycji rynkowej

3.3.5. Prawa osób fizycznych

3.4. Gospodarka oparta na danych w procesach zrównoważonego rozwoju

3.4.1. Perspektywa makroekonomiczna

3.4.2. Perspektywa mikroekonomiczna

 

Rozdział 4

Zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

(Zrinka Perčić)

4.1. Zamówienia publiczne - znaczenie i potencjał jako narzędzia zrównoważonego rozwoju

4.1.1. Bezpośredniość relacji zamawiający publiczny-przedsiębiorca w kontekście zrównoważonego rozwoju

4.1.2. Sterowalność zamówień publicznych

4.1.3. Wolumen zamówień publicznych

4.1.4. Zakres przedmiotowy zrównoważonych zamówień publicznych

4.2. Zamówienia publiczne jako instrument zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność przedsiębiorstw

4.2.1. Zrównoważone zamówienia publiczne a wykorzystanie zamówień publicznych

do realizacji celów zrównoważonego rozwoju - różnica

4.2.2. Zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju a koszty transakcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw

4.2.3. Droga Polski do zrównoważonych zamówień publicznych

4.3. Próba określenia warunków skutecznego wykorzystania zamówień publicznych jako narzędzia zrównoważonego rozwoju

 

 

Rozdział 5

Smart factory jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

(Andrzej D. Nowakowski)

5.1. Smart factory - inteligentna fabryka przyszłości

5.2. Nowe technologie i zmiany w obszarze organizacyjnym

5.2.1. Przemysł 4.0 jako warunek zmian

5.2.2. Wykorzystanie nowych technologii - przykłady

5.2.3. Zmiany w obszarze biznesowym

5.2.4. Rozwój i zmiany modelu zarządzania

5.3. Korzyści z wdrożenia inteligentnej produkcji jako czynnik przewagi konkurencyjnej

5.4. Smart factory w kontekście wymogów i oczekiwań związanych ze zrównoważonym rozwojem

5.4.1. Wpływ smart factory na środowisko

5.4.2. Wpływ smart factory/industry 4.0 na rynek pracy - społeczna strona zrównoważonego rozwoju

 

Rozdział 6

Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego

(Anna Zdyb)

6.1. Gospodarka obiegu zamkniętego jako koncepcja gospodarcza

6.2. Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego

6.2.1. Zapobieganie stratom żywności

6.2.2. Przeznaczenie do spożycia przez ludzi

6.2.3. Produkcja pasz i karm dla zwierząt

6.2.4. Zastosowanie jako surowiec w innych gałęziach przemysłu

6.2.5. Produkcja nawozów organicznych

6.2.6. Wykorzystanie do celów energii odnawialnej i spalanie

6.2.7. Składowanie

6.3. Gospodarka obiegu zamkniętego a konkurencyjność przedsiębiorstw

 

Rozdział 7

Fundusze ESG. Inwestorzy instytucjonalni, czynniki selekcji walorów do portfeli ESG i ich wpływ na decyzje w przedsiębiorstwach dotyczące zrównoważonego rozwoju

(Mateusz Świętochowski)

7.1. Inwestowanie zrównoważone

7.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych i reguły odpowiedzialnego inwestowania

7.3.  Klasyfikacja sposobów inwestowania zrównoważonego

7.4.  Wielkość i struktura rynku inwestycji zrównoważonych

7.5.  Wspieranie zrównoważonego rozwoju w inwestycjach na poziomie regulacji Unii Europejskiej

7.6.  Kryteria ESG w portfelu akcyjnym i obligacyjnym na przykładzie strategii Invesco

7.7.  Rosnący potencjał funduszy inwestycyjnych

7.8.  Wpływ czynników ESG na stopy zwrotu z indeksów akcyjnych

7.9.  Możliwości wpływu na spółki z perspektywy funduszu inwestycyjnego

7.10. Implementacja zrównoważonego rozwoju na przykładzie strategii GO.22 spółki CCC S A

 

C z ę ś ć II

Wkład nowych technologii w zrównoważony rozwój

 

 

Rozdział 8

Potencjał fintechów do kreowania nowych procesów zrównoważonego rozwoju

(Przemysław Piwiński)

8.1. Rewolucja fintechów

8.1.1. Fintechy - historia i definicja

8.1.2. Taksonomia fintechów

8.2. Wartości zrównoważonego rozwoju w rewolucji fintech

8.3. Fintechy telekomunikacyjne jako stymulator rozwoju gospodarki krajów

rozwijających się

8.3.1. Mobilne płatności

8.3.2. Nigeria jako przykład kraju o niskim współczynniku ubankowienia społeczeństwa

8.4. Alternatywne możliwości finansowania przedsięwzięć dla społeczeństw wykluczonych finansowo

8.5. Crowdfunding jako sposób finansowania działalności gospodarczej w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju

8.6. Wykorzystywanie technologii blockchain przez fintechy do dystrybuowania energii

odnawialnej w ramach modelu smart grid

8.7. Chiński pomysł na wykorzystanie fintechów do ochrony środowiska

 

Rozdział 9

Blockchain a zrównoważony rozwój start-upów

(Marek Parzyński)

9.1. Technologia a biznes w procesach zrównoważonego rozwoju - wspólne kierunki na przykładzie technologii blockchain

9.1.1. Nowe technologie jako narzędzia stymulujące rozwój przedsiębiorstwa

9.1.2. Czym jest blockchain?

9.1.3. Pojęcie i proces tokenizacji

9.2. Czynniki warunkujące rozpoczęcie procesu wdrażania technologii blockchain w start-upie

9.2.1. Tokenizacja start-upów

9.2.2. Blockchain - praktyczne zastosowania biznesowe na przykładzie grupy PlayWay SA

9.2.3. Blockchain jako zjawisko wizerunkowe w przypadku start-upów

9.3. Aspekty bezpieczeństwa w używaniu technologii blockchain w start-upach

9.3.1. Aspekty prawne

9.3.2. Bezpieczeństwo dla inwestorów

 

Rozdział 10

Inwestycje emocjonalne jako instrument zrównoważonego rozwoju

(Anna Michalska)

10.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji emocjonalnych

10.2. Formy inwestowania w aktywa emocjonalne

10.3. Czynniki wpływające na rozwój rynku aktywów emocjonalnych

10.4. Rola inwestycji emocjonalnych w procesach zrównoważonego rozwoju

10.5. Inwestycje społecznie odpowiedzialne a zrównoważone odpowiedzialne inwestowanie

10.5.1. Inwestycje emocjonalne w koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego

10.5.2. Inwestycje emocjonalne w modelu odpowiedzialnego inwestowania

 

Podsumowanie

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 254
Format: B5

Konkurencja przedsiębiorstw jest fundamentem gospodarki rynkowej. Funkcjonowanie konkurencyjnych rynków leży w najlepszym interesie konsumentów, ekonomicznej efektywności oraz całego społeczeństwa. Konkurencja jest motorem efektywnej produkcji. W warunkach ograniczonego popytu oraz zasobów zmusza do poszukiwania i stosowania możliwie najbardziej efektywnych dostępnych metod wytwórczych, możliwości sprzedaży, oferowania nowych produktów i poszukiwania nowych rynków zbytu. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest w istocie kwintesencją mikroekonomicznej racjonalności. Przedsiębiorcy są skupieni na swoim działaniu, możliwościach, ograniczeniach i celach. Podstawowy jest oczywiście motyw zysku - maksymalizacja wartości firmy. Aby te cele mogły być zrealizowane, przedsiębiorstwo musi najpierw na rynku zapewnić sobie zdolność do przetrwania i zbudować rozwojowy potencjał. Każde działanie, które temu służy, będzie - z punktu widzenia firmy - działaniem racjonalnym, służącym budowaniu i umacnianiu jej konkurencyjności. Przedsiębiorstwo nie działa niezależnie od otoczenia. Jego działalność wyznaczają przenikające się instytucje formalne i nieformalne. Ich znajomość, umiejętność dostosowania się do nich, ale też kreatywne wykorzystanie na adekwatną do możliwości danego przedsiębiorstwa skalę określają miejsce przedsiębiorstwa na rynku i jego konkurencyjną pozycję. Siłą rzeczy także pojawiające się zmiany instytucjonalne będą wywoływać działania dostosowawcze w obrębie firm, których te zmiany akurat dotyczą, przez co będą pozycjonować na nowo ich konkurencyjne i rozwojowe możliwości. Zakres rynkowych przetasowań w dużym stopniu zależy od skali zachodzących zmian lub przeprowadzanych reform.

(fragment wstępu)

 

Wstęp. Różnorodność procesów zrównoważonego rozwoju

 

 

Część I

Wykorzystanie wybranych instrumentów zrównoważonego rozwoju w praktyce przedsiębiorstw

 

 

Rozdział 1

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie jako filar zrównoważonego rozwoju

(Barbara Rychta)

1.1. Wiedza jako czynnik zrównoważonego rozwoju

1.2. Istota i znaczenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

1.3. Zrównoważony rozwój a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

Rozdział 2

Open source - rozwojowe szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z kodu oraz udostępniania go

(Miłosz Błasiak)

2.1. Uwarunkowania powstania ruchu open source

2.1.1. Platforma sprzętowa i system operacyjny

2.1.2. Oprogramowanie jako produkt?

2.1.3. Ochrona konkurencji, spory prawne

2.2. Open source - modelowy przykład zrównoważonego rozwoju w ramach przemysłu produkcji oprogramowania

2.3. Open source istotnym budulcem pozycji konkurencyjnej w dobie dynamicznego rozwoju usług chmurowych i idei przetwarzania w chmurze

2.3.1. Cloud computing

2.3.2. GitHub

2.3.3. Współczesny rynek oprogramowania

2.4. Zagrożenia związane z open source w kontekście potencjału ekonomicznego chmury

2.5. Pożądane działania zapobiegawcze służące ograniczeniu zjawisk zagrażających istocie open source

2.6. Jak zwiększyć szanse na sukces projektu open source

 

Rozdział 3

Znaczenie danych w procesach zrównoważonego rozwoju

(Cezary Lutyński)

3.1. Dane i ich rola w gospodarce

3.2. Gospodarka oparta na danych

3.2.1. Co to jest gospodarka oparta na danych?

3.2.2. Trendy dotyczące pojawiających się technologii cyfrowych

3.2.3. Wiodące technologie

3.3. Wyzwania związane z gospodarką opartą na danych

3.3.1. Dostępność danych

3.3.2. Jakość danych

3.3.3. Dysproporcja w dostępie do danych i redystrybucji dóbr

3.3.4. Nierównowaga pozycji rynkowej

3.3.5. Prawa osób fizycznych

3.4. Gospodarka oparta na danych w procesach zrównoważonego rozwoju

3.4.1. Perspektywa makroekonomiczna

3.4.2. Perspektywa mikroekonomiczna

 

Rozdział 4

Zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

(Zrinka Perčić)

4.1. Zamówienia publiczne - znaczenie i potencjał jako narzędzia zrównoważonego rozwoju

4.1.1. Bezpośredniość relacji zamawiający publiczny-przedsiębiorca w kontekście zrównoważonego rozwoju

4.1.2. Sterowalność zamówień publicznych

4.1.3. Wolumen zamówień publicznych

4.1.4. Zakres przedmiotowy zrównoważonych zamówień publicznych

4.2. Zamówienia publiczne jako instrument zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność przedsiębiorstw

4.2.1. Zrównoważone zamówienia publiczne a wykorzystanie zamówień publicznych

do realizacji celów zrównoważonego rozwoju - różnica

4.2.2. Zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju a koszty transakcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw

4.2.3. Droga Polski do zrównoważonych zamówień publicznych

4.3. Próba określenia warunków skutecznego wykorzystania zamówień publicznych jako narzędzia zrównoważonego rozwoju

 

 

Rozdział 5

Smart factory jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

(Andrzej D. Nowakowski)

5.1. Smart factory - inteligentna fabryka przyszłości

5.2. Nowe technologie i zmiany w obszarze organizacyjnym

5.2.1. Przemysł 4.0 jako warunek zmian

5.2.2. Wykorzystanie nowych technologii - przykłady

5.2.3. Zmiany w obszarze biznesowym

5.2.4. Rozwój i zmiany modelu zarządzania

5.3. Korzyści z wdrożenia inteligentnej produkcji jako czynnik przewagi konkurencyjnej

5.4. Smart factory w kontekście wymogów i oczekiwań związanych ze zrównoważonym rozwojem

5.4.1. Wpływ smart factory na środowisko

5.4.2. Wpływ smart factory/industry 4.0 na rynek pracy - społeczna strona zrównoważonego rozwoju

 

Rozdział 6

Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego

(Anna Zdyb)

6.1. Gospodarka obiegu zamkniętego jako koncepcja gospodarcza

6.2. Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego

6.2.1. Zapobieganie stratom żywności

6.2.2. Przeznaczenie do spożycia przez ludzi

6.2.3. Produkcja pasz i karm dla zwierząt

6.2.4. Zastosowanie jako surowiec w innych gałęziach przemysłu

6.2.5. Produkcja nawozów organicznych

6.2.6. Wykorzystanie do celów energii odnawialnej i spalanie

6.2.7. Składowanie

6.3. Gospodarka obiegu zamkniętego a konkurencyjność przedsiębiorstw

 

Rozdział 7

Fundusze ESG. Inwestorzy instytucjonalni, czynniki selekcji walorów do portfeli ESG i ich wpływ na decyzje w przedsiębiorstwach dotyczące zrównoważonego rozwoju

(Mateusz Świętochowski)

7.1. Inwestowanie zrównoważone

7.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych i reguły odpowiedzialnego inwestowania

7.3.  Klasyfikacja sposobów inwestowania zrównoważonego

7.4.  Wielkość i struktura rynku inwestycji zrównoważonych

7.5.  Wspieranie zrównoważonego rozwoju w inwestycjach na poziomie regulacji Unii Europejskiej

7.6.  Kryteria ESG w portfelu akcyjnym i obligacyjnym na przykładzie strategii Invesco

7.7.  Rosnący potencjał funduszy inwestycyjnych

7.8.  Wpływ czynników ESG na stopy zwrotu z indeksów akcyjnych

7.9.  Możliwości wpływu na spółki z perspektywy funduszu inwestycyjnego

7.10. Implementacja zrównoważonego rozwoju na przykładzie strategii GO.22 spółki CCC S A

 

C z ę ś ć II

Wkład nowych technologii w zrównoważony rozwój

 

 

Rozdział 8

Potencjał fintechów do kreowania nowych procesów zrównoważonego rozwoju

(Przemysław Piwiński)

8.1. Rewolucja fintechów

8.1.1. Fintechy - historia i definicja

8.1.2. Taksonomia fintechów

8.2. Wartości zrównoważonego rozwoju w rewolucji fintech

8.3. Fintechy telekomunikacyjne jako stymulator rozwoju gospodarki krajów

rozwijających się

8.3.1. Mobilne płatności

8.3.2. Nigeria jako przykład kraju o niskim współczynniku ubankowienia społeczeństwa

8.4. Alternatywne możliwości finansowania przedsięwzięć dla społeczeństw wykluczonych finansowo

8.5. Crowdfunding jako sposób finansowania działalności gospodarczej w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju

8.6. Wykorzystywanie technologii blockchain przez fintechy do dystrybuowania energii

odnawialnej w ramach modelu smart grid

8.7. Chiński pomysł na wykorzystanie fintechów do ochrony środowiska

 

Rozdział 9

Blockchain a zrównoważony rozwój start-upów

(Marek Parzyński)

9.1. Technologia a biznes w procesach zrównoważonego rozwoju - wspólne kierunki na przykładzie technologii blockchain

9.1.1. Nowe technologie jako narzędzia stymulujące rozwój przedsiębiorstwa

9.1.2. Czym jest blockchain?

9.1.3. Pojęcie i proces tokenizacji

9.2. Czynniki warunkujące rozpoczęcie procesu wdrażania technologii blockchain w start-upie

9.2.1. Tokenizacja start-upów

9.2.2. Blockchain - praktyczne zastosowania biznesowe na przykładzie grupy PlayWay SA

9.2.3. Blockchain jako zjawisko wizerunkowe w przypadku start-upów

9.3. Aspekty bezpieczeństwa w używaniu technologii blockchain w start-upach

9.3.1. Aspekty prawne

9.3.2. Bezpieczeństwo dla inwestorów

 

Rozdział 10

Inwestycje emocjonalne jako instrument zrównoważonego rozwoju

(Anna Michalska)

10.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji emocjonalnych

10.2. Formy inwestowania w aktywa emocjonalne

10.3. Czynniki wpływające na rozwój rynku aktywów emocjonalnych

10.4. Rola inwestycji emocjonalnych w procesach zrównoważonego rozwoju

10.5. Inwestycje społecznie odpowiedzialne a zrównoważone odpowiedzialne inwestowanie

10.5.1. Inwestycje emocjonalne w koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego

10.5.2. Inwestycje emocjonalne w modelu odpowiedzialnego inwestowania

 

Podsumowanie

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel