Ulubione
  1. Strona główna
  2. KONCEPCJA SUSTAINABILITY WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

KONCEPCJA SUSTAINABILITY WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł
Autor: red. Irena Krystyna Hejduk
Kod produktu: 978-83-7378-929-6
Cena regularna:
50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
KONCEPCJA SUSTAINABILITY WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA
KONCEPCJA SUSTAINABILITY WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA
[[[separator]]]

W nadchodzących latach należy spodziewać się dalszego pogłębiania się zjawisk globalnych i kryzysowych oraz rozwoju technologii informatycznych. Stąd zarówno teoria, jak i praktyka nauk o zarządzaniu stawia sobie zasadnicze pytania: jak przetrwać kryzysy ekonomiczne trawiące coraz więcej krajów oraz jak powinny sobie z kryzysem radzić przedsiębiorstwa? Tradycyjne metody zarządzania kryzysowego nie dają już odpowiedzi na tak stawiane pytania. Często konieczna jest zmiana całej strategii biznesowej, a zwłaszcza podjęcie działań koncentrujących się na przyszłości, na wytworzeniu zdolności do przetrwania, umiejętności ustalenia priorytetów, minimalizacji ryzyka itp. Jaki model przedsiębiorstwa jest zatem w stanie przetrwać nawet najgłębszy kryzys i jakie mechanizmy muszą zostać uruchomione, aby przedsiębiorstwo, które znalazło się w sytuacji kryzysowej, mogło utrzymać zdolność do ciągłego i trwałego rozwoju niezależnie od sytuacji w jego makrootoczeniu? Czy modelem takim może stać się "sustainable enterprise", nazywany przez nas już dziś koncepcją "przedsiębiorstwa przyszłości"? Swego czasu podjęta przez prof. Wiesława M. Grudzewskiego i przeze mnie dyskusja w gronie naszych kolegów z Uniwersytetu w Pittsburgu, najpierw na Duchesne University a potem w Robert Morris University, wykazała, że temat ten może być bardzo atrakcyjny badawczo i naukowo także z perspektywy międzynarodowej. Z naszej inicjatywy powstał pomysł zorganizowania przez Robert Morris University międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej tej problematyce. Od tego czasu odbyło się już sześć edycji tej międzynarodowej konferencji. Jednocześnie rozpoczęłam pracę badawczą nad tą problematyką także w Polsce. Punktem wyjścia było przygotowanie monografii zatytułowanej: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, na podstawie której rozpoczęliśmy realizację grantu zatytułowanego "Sustainablity warunkiem przetrwania w kryzysie".

W ramach grantu zorganizowano dwie konferencje naukowe. Pierwsza z nich - w Ministerstwie Gospodarki w 2011 r. - miała za zadanie m.in. popularyzację koncepcji nad rozwojem teorii i praktyki sustainability, a także znalezienie odpowiedzi na tak fundamentalne pytania jak: czy możliwe jest przetrwanie współczesnego przedsiębiorstwa wobec nieuchronności kryzysów, chaosu, globalizacji i innych negatywnych zjawisk coraz bardziej turbulentnego otoczenia przedsiębiorstwa? Czy warunki prowadzenia biznesu pomimo globalizacji są porównywalne? Czy możliwe jest stworzenie idealnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiającego przetrwanie przedsiębiorstwa przy maksymalnie niesprzyjających warunkach otoczenia? Czy warunkami takiego modelu są: zaufanie, przedsiębiorczość, wiedza oraz kultura organizacyjna? Bo przecież na przykład w Norwegii zintegrowany model sustainable enterprise z pewnością nie będzie zawierał zarządzania zaufaniem, gdyż jest to element immanentny we wszystkich przejawach i formach działalności ludzkiej w tym kraju. W Norwegii - jednym z najbogatszych i najwyżej rozwiniętych gospodarczo krajów (złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza, miedzi etc.) - elementem fakultatywnym zintegrowanego modelu sustainable enterprise może być zarządzanie wiedzą i zarządzanie ekologiczne. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na przedsiębiorczość w zintegrowanym modelu sustainable enterprise. Wynika to z faktu, że Amerykanie mają wysokie przekonanie o swojej sprawczości, o tym, że każdy człowiek powinien i może panować nad otoczeniem, każdy jest odpowiedzialny za swój los, za swój sukces bądź porażkę. Przedsiębiorczość jest składnikiem systemu wartości wspólnego dla całego społeczeństwa. W amerykańskim modelu o bardzo wysokim poziomie sankcji, gdzie każdy krok jest obwarowany przepisami prawa, jako fakultatywny element z pewnością pojawia się więc zaufanie.

Niezmienny warunek dalszego istnienia i prosperowania wszystkich przedsiębiorstw - aspirujących do miana przedsiębiorstw przyszłości - stanowi zdolność do ciągłej obserwacji otoczenia (czujność uwagi na najwyższym poziomie) oraz zdolność do skutecznego radzenia sobie z nie do końca rozeznanymi zmianami w swoim otoczeniu (zarządzanie zmianami, czyli zdolność do odnawiania się). Rozważania tych problemów znalazły się w publikacji pokonferencyjnej Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości. Jednocześnie realizowano badania ilościowe na grupie 168 przedsiębiorstw, w ramach których weryfikowano zaproponowany model przedsiębiorstwa sustainable.

W celu zaprezentowania wyników badań w dniach 21-22 października 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie". Organizatorem była kierowana przeze mnie Katedra Systemów Zarządzania przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor SGH - prof. dr hab. Tomasz Szapiro. Wzięło w niej udział 180 osób reprezentujących większość liczących się w kraju ośrodków akademickich, a także przedstawiciele ośrodków akademickich USA, Kanady i Meksyku. W ramach konferencji wygłoszono wiele cennych uwag pod adresem koncepcji sustainability, ale też przygotowano wiele autorskich referatów, w których ustosunkowano się nie tylko do samej koncepcji, ale i możliwych kierunków jej dalszego rozwoju oraz wdrożeń do praktyki polskich przedsiębiorstw. Ciekawe ujęcie tematu prezentowały niewątpliwie takie opracowania jak: Sustainability - jako strategiczne rozwiązywanie problemów (E. Gołębiowskiej) czy: Odnawiać przedsiębiorstwo - Sustainable Enterprise (B. Śliwinskiej i M. Fus) oraz Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw ponadnarodowych - mimo wielokrotnie wyrażanego przez nas poglądu, że rozwój wynika z nierównowagi (T. Waścińskiego i K. Wójcik). Ale do podobnego podejścia przyznaje się Adam Jabłoński w swoim opracowaniu Modele zrównoważonego biznesu oparte na innowacjach oraz inni autorzy opracowań odwołujących się do zmian w technologiach informacyjnych, m.in. K. Nowicka, P. Kobis, M. Pudły. W monografii znalazły się też teksty odwołujące się do nowoczesnych form organizacji, jak prace zespołu prof. L. Kiełtyki Wybrane czynniki kreowania organizacji uczącej się czy zespołu prof. K. Perechudy: Scenariusze kreowania organizacji samorekonstruującej się oraz ciekawe studia przypadków. W sumie powstała kolejna publikacja, która jest wynikiem zmian w obszarze nauk o zarządzaniu następujących wówczas, kiedy bardzo ważnym paradygmatem współczesności staje się sustainablility, czyli zdolność do kontynuowania biznesu nawet w superturbulentnym otoczeniu, przy interpretacji odnawiania się i wykorzystywania warunków generowanych przez otoczenie biznesu.

[[[separator]]]

Irena Krystyna Hejduk

Wprowadzenie

 

Irena Krystyna Hejduk, Wiesław Maria Grudzewski

Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania

 

Ewa Gołębiowska

Sustainability jako strategiczne rozwiązywanie problemów organizacji

 

Magdalena Fus, Beata Śliwińska

"Odnawiać" przedsiębiorstwo - sustainable enterprise

 

Tadeusz Waściński, Katarzyna Anna Wójcik

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw ponadnarodowych w warunkach kryzysu

 

Adam Jabłoński

Modele zrównoważonego biznesu oparte na innowacjach

 

Katarzyna Nowicka

Cloud sustainability

 

Paweł Kobis

Nowe formy zarządzania informacją wspierające zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

 

Mariusz Pudło

Nowoczesne technologie transferu, gromadzenia i przetwarzania informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora energetycznego w warunkach zrównoważonego rozwoju

 

Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda

Scenariusze kreowania organizacji samorekonstruującej się

 

Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba, Klaudia Smoląg

Wybrane czynniki kreowania organizacji uczącej się

 

Krystyna Leszczewska

Model biznesu jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 

Kaja Prystupa-Rządca, Dominika Latusek-Jurczak

Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku

 

Paulina Szalińska

Wizja menadżera XXI wieku postrzegana przez pryzmat przemian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw

 

Marek Jabłoński

Kreacja wartości poprzez transpozycję modelu biznesu z lokalnej do międzynarodowej innowacji

 

Artur Dwojak

Zarządzanie zmianą w organizacji

 

Joanna Jastrzębska, Dorota Kuchta

Interaktywny model zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw

 

Sebastian Tomczak

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w koncepcjach sustainability

 

Bibliografia

 

Informacja o autorach

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 254

Wstęp

W nadchodzących latach należy spodziewać się dalszego pogłębiania się zjawisk globalnych i kryzysowych oraz rozwoju technologii informatycznych. Stąd zarówno teoria, jak i praktyka nauk o zarządzaniu stawia sobie zasadnicze pytania: jak przetrwać kryzysy ekonomiczne trawiące coraz więcej krajów oraz jak powinny sobie z kryzysem radzić przedsiębiorstwa? Tradycyjne metody zarządzania kryzysowego nie dają już odpowiedzi na tak stawiane pytania. Często konieczna jest zmiana całej strategii biznesowej, a zwłaszcza podjęcie działań koncentrujących się na przyszłości, na wytworzeniu zdolności do przetrwania, umiejętności ustalenia priorytetów, minimalizacji ryzyka itp. Jaki model przedsiębiorstwa jest zatem w stanie przetrwać nawet najgłębszy kryzys i jakie mechanizmy muszą zostać uruchomione, aby przedsiębiorstwo, które znalazło się w sytuacji kryzysowej, mogło utrzymać zdolność do ciągłego i trwałego rozwoju niezależnie od sytuacji w jego makrootoczeniu? Czy modelem takim może stać się "sustainable enterprise", nazywany przez nas już dziś koncepcją "przedsiębiorstwa przyszłości"? Swego czasu podjęta przez prof. Wiesława M. Grudzewskiego i przeze mnie dyskusja w gronie naszych kolegów z Uniwersytetu w Pittsburgu, najpierw na Duchesne University a potem w Robert Morris University, wykazała, że temat ten może być bardzo atrakcyjny badawczo i naukowo także z perspektywy międzynarodowej. Z naszej inicjatywy powstał pomysł zorganizowania przez Robert Morris University międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej tej problematyce. Od tego czasu odbyło się już sześć edycji tej międzynarodowej konferencji. Jednocześnie rozpoczęłam pracę badawczą nad tą problematyką także w Polsce. Punktem wyjścia było przygotowanie monografii zatytułowanej: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, na podstawie której rozpoczęliśmy realizację grantu zatytułowanego "Sustainablity warunkiem przetrwania w kryzysie".

W ramach grantu zorganizowano dwie konferencje naukowe. Pierwsza z nich - w Ministerstwie Gospodarki w 2011 r. - miała za zadanie m.in. popularyzację koncepcji nad rozwojem teorii i praktyki sustainability, a także znalezienie odpowiedzi na tak fundamentalne pytania jak: czy możliwe jest przetrwanie współczesnego przedsiębiorstwa wobec nieuchronności kryzysów, chaosu, globalizacji i innych negatywnych zjawisk coraz bardziej turbulentnego otoczenia przedsiębiorstwa? Czy warunki prowadzenia biznesu pomimo globalizacji są porównywalne? Czy możliwe jest stworzenie idealnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiającego przetrwanie przedsiębiorstwa przy maksymalnie niesprzyjających warunkach otoczenia? Czy warunkami takiego modelu są: zaufanie, przedsiębiorczość, wiedza oraz kultura organizacyjna? Bo przecież na przykład w Norwegii zintegrowany model sustainable enterprise z pewnością nie będzie zawierał zarządzania zaufaniem, gdyż jest to element immanentny we wszystkich przejawach i formach działalności ludzkiej w tym kraju. W Norwegii - jednym z najbogatszych i najwyżej rozwiniętych gospodarczo krajów (złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza, miedzi etc.) - elementem fakultatywnym zintegrowanego modelu sustainable enterprise może być zarządzanie wiedzą i zarządzanie ekologiczne. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na przedsiębiorczość w zintegrowanym modelu sustainable enterprise. Wynika to z faktu, że Amerykanie mają wysokie przekonanie o swojej sprawczości, o tym, że każdy człowiek powinien i może panować nad otoczeniem, każdy jest odpowiedzialny za swój los, za swój sukces bądź porażkę. Przedsiębiorczość jest składnikiem systemu wartości wspólnego dla całego społeczeństwa. W amerykańskim modelu o bardzo wysokim poziomie sankcji, gdzie każdy krok jest obwarowany przepisami prawa, jako fakultatywny element z pewnością pojawia się więc zaufanie.

Niezmienny warunek dalszego istnienia i prosperowania wszystkich przedsiębiorstw - aspirujących do miana przedsiębiorstw przyszłości - stanowi zdolność do ciągłej obserwacji otoczenia (czujność uwagi na najwyższym poziomie) oraz zdolność do skutecznego radzenia sobie z nie do końca rozeznanymi zmianami w swoim otoczeniu (zarządzanie zmianami, czyli zdolność do odnawiania się). Rozważania tych problemów znalazły się w publikacji pokonferencyjnej Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości. Jednocześnie realizowano badania ilościowe na grupie 168 przedsiębiorstw, w ramach których weryfikowano zaproponowany model przedsiębiorstwa sustainable.

W celu zaprezentowania wyników badań w dniach 21-22 października 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie". Organizatorem była kierowana przeze mnie Katedra Systemów Zarządzania przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor SGH - prof. dr hab. Tomasz Szapiro. Wzięło w niej udział 180 osób reprezentujących większość liczących się w kraju ośrodków akademickich, a także przedstawiciele ośrodków akademickich USA, Kanady i Meksyku. W ramach konferencji wygłoszono wiele cennych uwag pod adresem koncepcji sustainability, ale też przygotowano wiele autorskich referatów, w których ustosunkowano się nie tylko do samej koncepcji, ale i możliwych kierunków jej dalszego rozwoju oraz wdrożeń do praktyki polskich przedsiębiorstw. Ciekawe ujęcie tematu prezentowały niewątpliwie takie opracowania jak: Sustainability - jako strategiczne rozwiązywanie problemów (E. Gołębiowskiej) czy: Odnawiać przedsiębiorstwo - Sustainable Enterprise (B. Śliwinskiej i M. Fus) oraz Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw ponadnarodowych - mimo wielokrotnie wyrażanego przez nas poglądu, że rozwój wynika z nierównowagi (T. Waścińskiego i K. Wójcik). Ale do podobnego podejścia przyznaje się Adam Jabłoński w swoim opracowaniu Modele zrównoważonego biznesu oparte na innowacjach oraz inni autorzy opracowań odwołujących się do zmian w technologiach informacyjnych, m.in. K. Nowicka, P. Kobis, M. Pudły. W monografii znalazły się też teksty odwołujące się do nowoczesnych form organizacji, jak prace zespołu prof. L. Kiełtyki Wybrane czynniki kreowania organizacji uczącej się czy zespołu prof. K. Perechudy: Scenariusze kreowania organizacji samorekonstruującej się oraz ciekawe studia przypadków. W sumie powstała kolejna publikacja, która jest wynikiem zmian w obszarze nauk o zarządzaniu następujących wówczas, kiedy bardzo ważnym paradygmatem współczesności staje się sustainablility, czyli zdolność do kontynuowania biznesu nawet w superturbulentnym otoczeniu, przy interpretacji odnawiania się i wykorzystywania warunków generowanych przez otoczenie biznesu.

Spis treści

Irena Krystyna Hejduk

Wprowadzenie

 

Irena Krystyna Hejduk, Wiesław Maria Grudzewski

Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania

 

Ewa Gołębiowska

Sustainability jako strategiczne rozwiązywanie problemów organizacji

 

Magdalena Fus, Beata Śliwińska

"Odnawiać" przedsiębiorstwo - sustainable enterprise

 

Tadeusz Waściński, Katarzyna Anna Wójcik

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw ponadnarodowych w warunkach kryzysu

 

Adam Jabłoński

Modele zrównoważonego biznesu oparte na innowacjach

 

Katarzyna Nowicka

Cloud sustainability

 

Paweł Kobis

Nowe formy zarządzania informacją wspierające zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

 

Mariusz Pudło

Nowoczesne technologie transferu, gromadzenia i przetwarzania informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora energetycznego w warunkach zrównoważonego rozwoju

 

Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda

Scenariusze kreowania organizacji samorekonstruującej się

 

Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba, Klaudia Smoląg

Wybrane czynniki kreowania organizacji uczącej się

 

Krystyna Leszczewska

Model biznesu jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 

Kaja Prystupa-Rządca, Dominika Latusek-Jurczak

Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku

 

Paulina Szalińska

Wizja menadżera XXI wieku postrzegana przez pryzmat przemian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw

 

Marek Jabłoński

Kreacja wartości poprzez transpozycję modelu biznesu z lokalnej do międzynarodowej innowacji

 

Artur Dwojak

Zarządzanie zmianą w organizacji

 

Joanna Jastrzębska, Dorota Kuchta

Interaktywny model zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw

 

Sebastian Tomczak

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w koncepcjach sustainability

 

Bibliografia

 

Informacja o autorach

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 254

W nadchodzących latach należy spodziewać się dalszego pogłębiania się zjawisk globalnych i kryzysowych oraz rozwoju technologii informatycznych. Stąd zarówno teoria, jak i praktyka nauk o zarządzaniu stawia sobie zasadnicze pytania: jak przetrwać kryzysy ekonomiczne trawiące coraz więcej krajów oraz jak powinny sobie z kryzysem radzić przedsiębiorstwa? Tradycyjne metody zarządzania kryzysowego nie dają już odpowiedzi na tak stawiane pytania. Często konieczna jest zmiana całej strategii biznesowej, a zwłaszcza podjęcie działań koncentrujących się na przyszłości, na wytworzeniu zdolności do przetrwania, umiejętności ustalenia priorytetów, minimalizacji ryzyka itp. Jaki model przedsiębiorstwa jest zatem w stanie przetrwać nawet najgłębszy kryzys i jakie mechanizmy muszą zostać uruchomione, aby przedsiębiorstwo, które znalazło się w sytuacji kryzysowej, mogło utrzymać zdolność do ciągłego i trwałego rozwoju niezależnie od sytuacji w jego makrootoczeniu? Czy modelem takim może stać się "sustainable enterprise", nazywany przez nas już dziś koncepcją "przedsiębiorstwa przyszłości"? Swego czasu podjęta przez prof. Wiesława M. Grudzewskiego i przeze mnie dyskusja w gronie naszych kolegów z Uniwersytetu w Pittsburgu, najpierw na Duchesne University a potem w Robert Morris University, wykazała, że temat ten może być bardzo atrakcyjny badawczo i naukowo także z perspektywy międzynarodowej. Z naszej inicjatywy powstał pomysł zorganizowania przez Robert Morris University międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej tej problematyce. Od tego czasu odbyło się już sześć edycji tej międzynarodowej konferencji. Jednocześnie rozpoczęłam pracę badawczą nad tą problematyką także w Polsce. Punktem wyjścia było przygotowanie monografii zatytułowanej: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, na podstawie której rozpoczęliśmy realizację grantu zatytułowanego "Sustainablity warunkiem przetrwania w kryzysie".

W ramach grantu zorganizowano dwie konferencje naukowe. Pierwsza z nich - w Ministerstwie Gospodarki w 2011 r. - miała za zadanie m.in. popularyzację koncepcji nad rozwojem teorii i praktyki sustainability, a także znalezienie odpowiedzi na tak fundamentalne pytania jak: czy możliwe jest przetrwanie współczesnego przedsiębiorstwa wobec nieuchronności kryzysów, chaosu, globalizacji i innych negatywnych zjawisk coraz bardziej turbulentnego otoczenia przedsiębiorstwa? Czy warunki prowadzenia biznesu pomimo globalizacji są porównywalne? Czy możliwe jest stworzenie idealnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiającego przetrwanie przedsiębiorstwa przy maksymalnie niesprzyjających warunkach otoczenia? Czy warunkami takiego modelu są: zaufanie, przedsiębiorczość, wiedza oraz kultura organizacyjna? Bo przecież na przykład w Norwegii zintegrowany model sustainable enterprise z pewnością nie będzie zawierał zarządzania zaufaniem, gdyż jest to element immanentny we wszystkich przejawach i formach działalności ludzkiej w tym kraju. W Norwegii - jednym z najbogatszych i najwyżej rozwiniętych gospodarczo krajów (złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza, miedzi etc.) - elementem fakultatywnym zintegrowanego modelu sustainable enterprise może być zarządzanie wiedzą i zarządzanie ekologiczne. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na przedsiębiorczość w zintegrowanym modelu sustainable enterprise. Wynika to z faktu, że Amerykanie mają wysokie przekonanie o swojej sprawczości, o tym, że każdy człowiek powinien i może panować nad otoczeniem, każdy jest odpowiedzialny za swój los, za swój sukces bądź porażkę. Przedsiębiorczość jest składnikiem systemu wartości wspólnego dla całego społeczeństwa. W amerykańskim modelu o bardzo wysokim poziomie sankcji, gdzie każdy krok jest obwarowany przepisami prawa, jako fakultatywny element z pewnością pojawia się więc zaufanie.

Niezmienny warunek dalszego istnienia i prosperowania wszystkich przedsiębiorstw - aspirujących do miana przedsiębiorstw przyszłości - stanowi zdolność do ciągłej obserwacji otoczenia (czujność uwagi na najwyższym poziomie) oraz zdolność do skutecznego radzenia sobie z nie do końca rozeznanymi zmianami w swoim otoczeniu (zarządzanie zmianami, czyli zdolność do odnawiania się). Rozważania tych problemów znalazły się w publikacji pokonferencyjnej Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości. Jednocześnie realizowano badania ilościowe na grupie 168 przedsiębiorstw, w ramach których weryfikowano zaproponowany model przedsiębiorstwa sustainable.

W celu zaprezentowania wyników badań w dniach 21-22 października 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie". Organizatorem była kierowana przeze mnie Katedra Systemów Zarządzania przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor SGH - prof. dr hab. Tomasz Szapiro. Wzięło w niej udział 180 osób reprezentujących większość liczących się w kraju ośrodków akademickich, a także przedstawiciele ośrodków akademickich USA, Kanady i Meksyku. W ramach konferencji wygłoszono wiele cennych uwag pod adresem koncepcji sustainability, ale też przygotowano wiele autorskich referatów, w których ustosunkowano się nie tylko do samej koncepcji, ale i możliwych kierunków jej dalszego rozwoju oraz wdrożeń do praktyki polskich przedsiębiorstw. Ciekawe ujęcie tematu prezentowały niewątpliwie takie opracowania jak: Sustainability - jako strategiczne rozwiązywanie problemów (E. Gołębiowskiej) czy: Odnawiać przedsiębiorstwo - Sustainable Enterprise (B. Śliwinskiej i M. Fus) oraz Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw ponadnarodowych - mimo wielokrotnie wyrażanego przez nas poglądu, że rozwój wynika z nierównowagi (T. Waścińskiego i K. Wójcik). Ale do podobnego podejścia przyznaje się Adam Jabłoński w swoim opracowaniu Modele zrównoważonego biznesu oparte na innowacjach oraz inni autorzy opracowań odwołujących się do zmian w technologiach informacyjnych, m.in. K. Nowicka, P. Kobis, M. Pudły. W monografii znalazły się też teksty odwołujące się do nowoczesnych form organizacji, jak prace zespołu prof. L. Kiełtyki Wybrane czynniki kreowania organizacji uczącej się czy zespołu prof. K. Perechudy: Scenariusze kreowania organizacji samorekonstruującej się oraz ciekawe studia przypadków. W sumie powstała kolejna publikacja, która jest wynikiem zmian w obszarze nauk o zarządzaniu następujących wówczas, kiedy bardzo ważnym paradygmatem współczesności staje się sustainablility, czyli zdolność do kontynuowania biznesu nawet w superturbulentnym otoczeniu, przy interpretacji odnawiania się i wykorzystywania warunków generowanych przez otoczenie biznesu.

Irena Krystyna Hejduk

Wprowadzenie

 

Irena Krystyna Hejduk, Wiesław Maria Grudzewski

Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania

 

Ewa Gołębiowska

Sustainability jako strategiczne rozwiązywanie problemów organizacji

 

Magdalena Fus, Beata Śliwińska

"Odnawiać" przedsiębiorstwo - sustainable enterprise

 

Tadeusz Waściński, Katarzyna Anna Wójcik

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw ponadnarodowych w warunkach kryzysu

 

Adam Jabłoński

Modele zrównoważonego biznesu oparte na innowacjach

 

Katarzyna Nowicka

Cloud sustainability

 

Paweł Kobis

Nowe formy zarządzania informacją wspierające zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

 

Mariusz Pudło

Nowoczesne technologie transferu, gromadzenia i przetwarzania informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora energetycznego w warunkach zrównoważonego rozwoju

 

Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda

Scenariusze kreowania organizacji samorekonstruującej się

 

Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba, Klaudia Smoląg

Wybrane czynniki kreowania organizacji uczącej się

 

Krystyna Leszczewska

Model biznesu jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 

Kaja Prystupa-Rządca, Dominika Latusek-Jurczak

Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku

 

Paulina Szalińska

Wizja menadżera XXI wieku postrzegana przez pryzmat przemian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw

 

Marek Jabłoński

Kreacja wartości poprzez transpozycję modelu biznesu z lokalnej do międzynarodowej innowacji

 

Artur Dwojak

Zarządzanie zmianą w organizacji

 

Joanna Jastrzębska, Dorota Kuchta

Interaktywny model zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw

 

Sebastian Tomczak

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w koncepcjach sustainability

 

Bibliografia

 

Informacja o autorach

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel