Ulubione
  1. Strona główna
  2. KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW Wybrane zagadnienia

KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW Wybrane zagadnienia

52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Autor: red. Monika Czerwonka
Kod produktu: 978-83-8030-047-7
Cena regularna:
52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW Wybrane zagadnienia
KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW Wybrane zagadnienia
[[[separator]]]

Coraz trudniej jest modelować złożoną rzeczywistość finansową, opierając się na klasycznej teorii finansów. W środowisku naukowym pojawiają się liczne głosy prezentujące postulat zmodyfikowania tradycyjnego podejścia i wykładni finansów opartych głównie na matematyce. Finanse, które wyrosły z nauki społecznej, jaką jest ekonomia, potrzebują ponownie skoncentrować się na fenomenie, jakim jest człowiek. Za każdym inwestorem indywidualnym czy instytucjonalnym stoi konkretna osoba z bagażem - tylko mu znanych - doświadczeń osobistych, emocji, wpływów kulturowych, religijnych czy biologicznych. Wieloaspektowość uwarunkowań decyzji finansowych nie pozwala ograniczać się jedynie do koncepcji homo oeconomicus, która zredukowała człowieka do racjonalnego czynnika, optymalizującego swoją użyteczność w granicach dostępnego budżetu. Niezliczona liczba determinantów o podłożu nie tylko ekonomicznym, lecz również psychologicznym, socjologicznym czy etycznym wpływa na zachowanie się jednostek w otoczeniu finansowym i sprawia, że obserwujemy eksplozję nowych nurtów w nauce o finansach. Finanse behawioralne, finanse kulturowe, neurofinanse, ekonomia szczęścia, inwestowanie społecznie odpowiedzialne czy inwestowanie etyczne to najważniejsze z pojawiających się nowych kierunków w nauce o finansach. Głównym celem monografii jest pokazanie, jak w sposób multidyscyplinarny możemy korzystać z dorobku innych nauk, takich jak psychologia, socjologia, biologia, medycyna, kulturoznawstwo, etyka czy nawet teologia. Finanse wcale nie muszą być nudne i czarno-białe. Nowe kierunki rozwoju współczesnej nauki o finansach wskazują, że modelowy homo oeconomicus zawiódł, a jego miejsce zajął człowiek emocjonalny, ograniczony uwarunkowaniami kulturowymi, religijnymi oraz biologicznymi. Opracowania zawarte w publikacji starają się być przeciwwagą dla analitycznego, opartego wyłącznie na sztywnych modelach, podejścia do finansów. Książka ma na celu zwrócenie uwagi na punkty styczne łączące finanse z innymi dziedzinami: psychologią, kulturą, socjologią, biologią czy teologią. Parafrazując słowa Tomáša Sedláčka, autora bestsellera Ekonomia dobra i zła, warto zauważyć, że finansom, jak i "ekonomii nie potrzeba więcej matematyki, ale więcej wszystkiego innego". Publikacja została podzielona na sześć części tematycznych, obejmujących czternaście rozdziałów cząstkowych. Każda z tych części dotyczy wybranych nurtów w finansach i jest opatrzona krótkim wprowadzeniem w tematykę danego zagadnienia. W pierwszej części publikacji zostały przedstawione opracowania z zakresu finansów behawioralnych. Jest to subdziedzina finansów, która ma już swoją ugruntowaną pozycję w świecie nauki. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia dla jej przedstawicieli oraz niezliczone badania prowadzone w jej nurcie we wszystkich ważniejszych ośrodkach akademickich. Połączenie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i finansów stanowi wprowadzenie w świat bardziej ludzkiego homo oeconomicus. Okazuje się bowiem, że klasyczne modele i założenia odnoszące się do racjonalności na poziomie zarówno jednostek, jak i rynku niosą ze sobą wiele niedoskonałości. Pomijają one fakt, że na decyzje inwestycyjne mają wpływ nie tylko czynniki makro- lub mikroekonomiczne, lecz również emocje, nastrój inwestorów czy nawet ich płeć. W kolejnej części książki zostały zaprezentowane opracowania z zakresu finansów kulturowych. Jest to nowy nurt w finansach, który dowodzi, że region geograficzny, z którego pochodzimy, oraz zakorzenione w nas wzorce kulturowe wpływają na podejmowane przez nas decyzje, w tym decyzje ekonomiczne. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, pochodzący z różnych regionów geograficznych i kulturowych, postawieni przed podobnymi problemami natury ekonomicznej czy finansowej podchodzą do tych problemów w różny sposób. Dotyczy to takich kwestii, jak wybór strategii inwestycyjnej, skłonność do ryzyka czy struktura wydatków budżetowych poszczególnych państw. Trzecia część monografii obejmuje opracowania z zakresu inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Koncepcja ta zakłada, że inwestorzy oprócz przesłanek stricte finansowych biorą również pod uwagę inne czynniki wpływające na ich decyzje inwestycyjne, takie jak ochrona środowiska naturalnego, ochrona praw człowieka czy ład korporacyjny. Inwestorzy po zaspokojeniu swojej "podstawowej" potrzeby, którą jest zyskowność ich inwestycji, starają się, aby była ona również zgodna z ich światopoglądem lub wyznawaną przez nich religią. Czwarta część książki pokazuje problematykę inwestycji emocjonalnych. W tym przypadku inwestowanie często jest połączone z pasją inwestorów i ich zamiłowaniem do wybranej grupy produktów. W rozdziale zostały przedstawione opracowania opisujące najpopularniejsze formy inwestycji alternatywnych - w wino oraz w dzieła sztuki. Kolejna część publikacji nawiązuje do tematyki neuroekonomii i jej znaczenia dla rozwoju teorii finansów. Badania pokazują, że oprócz czynników psychologicznych ważną rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych odgrywają uwarunkowania biologiczne, wśród których podstawową rolę odgrywają procesy mózgowe. Okazuje się bowiem, że na decyzje inwestycyjne ma wpływ nie tylko deklarowana wola inwestora, ale także czynniki, które leżą poza jego percepcją. Ostatnia część książki porusza zagadnienia związane z etyką ekonomii w katolickiej nauce społecznej Kościoła (KNS). Analizując teksty poszczególnych encyklik oraz adhortacji papieży, możemy odnaleźć wiele zagadnień bezpośrednio związanych z gospodarką, ekonomią i finansami. Żyjąc w kraju, gdzie nadal większość społeczeństwa deklaruje się jako katolicy, warto być świadomym stanowiska Kościoła w kwestiach ekonomicznych oraz związanych z rynkiem finansowym. W publikacji wykorzystano wnioski z badań przeprowadzonych przez studentów SGH w ramach ich prac dyplomowych prowadzonych pod moim kierunkiem. Przedstawione opracowania nie wyczerpują bardzo szerokiego obszaru badawczego, poruszonego w tej książce. Mam jednak nadzieję, że ta publikacja zainspiruje kolejne osoby do odkrywania nowego oblicza finansów i postawienia sobie pytania: Quo vadis... homo oeconomicus?

 

[[[separator]]]

Część I. FINANSE BEHAWIORALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Paradygmat różnic indywidualnych jako nowy paradygmat finansów behawioralnych - Marcin Rzeszutek

Rozdział 2. Mentalna księgowość jako narzędzie samodyscypliny konsumenta - Monika Czerwonka, Robert Sędzik

Rozdział 3. Wpływ płci na podejmowanie decyzji inwestycyjnych - Monika Sikorra

Rozdział 4. Analiza występowania efektu końca dnia dla akcji spółek należących do indeksu WIG20 - Łukasz Pokojski

 

Część II. FINANSE KULTUROWE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Finanse kulturowe w ujęciu finansów klasycznych i finansów behawioralnych - Diana Lach

Rozdział 2. Wpływ czynników kulturowych na strukturę budżetu rządowego na przykładzie wybranych państw europejskich - Karolina Burzyńska

 

Część III. INWESTOWANIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Analiza rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie rynku w Azji - Paweł Zieliński

Rozdział 2. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne wśród najbogatszych inwestorów - Karolina Jakubczak

 

Część IV. INWESTYCJE EMOCJONALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Inwestowanie na rynku sztuki - Agnieszka Kocoń

Rozdział 2. Inwestycje w wino - Klaudia Nowomiejska

 

Część V. NEUROEKONOMIA

Wprowadzenie

Rozdział 1. Znaczenie neuroekonomii dla rozwoju teorii finansów - Magdalena Walczak

Rozdział 2. Przegląd badań neuroekonomicznych na temat podejmowania decyzji ekonomiczno-społecznych przy zaburzeniach psychicznych na przykładzie antyspołecznego zaburzenia osobowości i schizofrenii - Paweł Leszkowicz

 

Część VI. EKONOMIA I FINANSE W NAUCZANIU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Wprowadzenie

Rozdział 1. O ekonomii w encyklice Rerum Novarum oraz adhortacji Evangelii Gaudium - Piotr Sternicki

Rozdział 2. O miłości i prawdzie w ekonomii i finansach na podstawie encykliki Caritas in veritate papieża Benedykta XVI - Monika Czerwonka

 

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 321

Wstęp

Coraz trudniej jest modelować złożoną rzeczywistość finansową, opierając się na klasycznej teorii finansów. W środowisku naukowym pojawiają się liczne głosy prezentujące postulat zmodyfikowania tradycyjnego podejścia i wykładni finansów opartych głównie na matematyce. Finanse, które wyrosły z nauki społecznej, jaką jest ekonomia, potrzebują ponownie skoncentrować się na fenomenie, jakim jest człowiek. Za każdym inwestorem indywidualnym czy instytucjonalnym stoi konkretna osoba z bagażem - tylko mu znanych - doświadczeń osobistych, emocji, wpływów kulturowych, religijnych czy biologicznych. Wieloaspektowość uwarunkowań decyzji finansowych nie pozwala ograniczać się jedynie do koncepcji homo oeconomicus, która zredukowała człowieka do racjonalnego czynnika, optymalizującego swoją użyteczność w granicach dostępnego budżetu. Niezliczona liczba determinantów o podłożu nie tylko ekonomicznym, lecz również psychologicznym, socjologicznym czy etycznym wpływa na zachowanie się jednostek w otoczeniu finansowym i sprawia, że obserwujemy eksplozję nowych nurtów w nauce o finansach. Finanse behawioralne, finanse kulturowe, neurofinanse, ekonomia szczęścia, inwestowanie społecznie odpowiedzialne czy inwestowanie etyczne to najważniejsze z pojawiających się nowych kierunków w nauce o finansach. Głównym celem monografii jest pokazanie, jak w sposób multidyscyplinarny możemy korzystać z dorobku innych nauk, takich jak psychologia, socjologia, biologia, medycyna, kulturoznawstwo, etyka czy nawet teologia. Finanse wcale nie muszą być nudne i czarno-białe. Nowe kierunki rozwoju współczesnej nauki o finansach wskazują, że modelowy homo oeconomicus zawiódł, a jego miejsce zajął człowiek emocjonalny, ograniczony uwarunkowaniami kulturowymi, religijnymi oraz biologicznymi. Opracowania zawarte w publikacji starają się być przeciwwagą dla analitycznego, opartego wyłącznie na sztywnych modelach, podejścia do finansów. Książka ma na celu zwrócenie uwagi na punkty styczne łączące finanse z innymi dziedzinami: psychologią, kulturą, socjologią, biologią czy teologią. Parafrazując słowa Tomáša Sedláčka, autora bestsellera Ekonomia dobra i zła, warto zauważyć, że finansom, jak i "ekonomii nie potrzeba więcej matematyki, ale więcej wszystkiego innego". Publikacja została podzielona na sześć części tematycznych, obejmujących czternaście rozdziałów cząstkowych. Każda z tych części dotyczy wybranych nurtów w finansach i jest opatrzona krótkim wprowadzeniem w tematykę danego zagadnienia. W pierwszej części publikacji zostały przedstawione opracowania z zakresu finansów behawioralnych. Jest to subdziedzina finansów, która ma już swoją ugruntowaną pozycję w świecie nauki. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia dla jej przedstawicieli oraz niezliczone badania prowadzone w jej nurcie we wszystkich ważniejszych ośrodkach akademickich. Połączenie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i finansów stanowi wprowadzenie w świat bardziej ludzkiego homo oeconomicus. Okazuje się bowiem, że klasyczne modele i założenia odnoszące się do racjonalności na poziomie zarówno jednostek, jak i rynku niosą ze sobą wiele niedoskonałości. Pomijają one fakt, że na decyzje inwestycyjne mają wpływ nie tylko czynniki makro- lub mikroekonomiczne, lecz również emocje, nastrój inwestorów czy nawet ich płeć. W kolejnej części książki zostały zaprezentowane opracowania z zakresu finansów kulturowych. Jest to nowy nurt w finansach, który dowodzi, że region geograficzny, z którego pochodzimy, oraz zakorzenione w nas wzorce kulturowe wpływają na podejmowane przez nas decyzje, w tym decyzje ekonomiczne. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, pochodzący z różnych regionów geograficznych i kulturowych, postawieni przed podobnymi problemami natury ekonomicznej czy finansowej podchodzą do tych problemów w różny sposób. Dotyczy to takich kwestii, jak wybór strategii inwestycyjnej, skłonność do ryzyka czy struktura wydatków budżetowych poszczególnych państw. Trzecia część monografii obejmuje opracowania z zakresu inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Koncepcja ta zakłada, że inwestorzy oprócz przesłanek stricte finansowych biorą również pod uwagę inne czynniki wpływające na ich decyzje inwestycyjne, takie jak ochrona środowiska naturalnego, ochrona praw człowieka czy ład korporacyjny. Inwestorzy po zaspokojeniu swojej "podstawowej" potrzeby, którą jest zyskowność ich inwestycji, starają się, aby była ona również zgodna z ich światopoglądem lub wyznawaną przez nich religią. Czwarta część książki pokazuje problematykę inwestycji emocjonalnych. W tym przypadku inwestowanie często jest połączone z pasją inwestorów i ich zamiłowaniem do wybranej grupy produktów. W rozdziale zostały przedstawione opracowania opisujące najpopularniejsze formy inwestycji alternatywnych - w wino oraz w dzieła sztuki. Kolejna część publikacji nawiązuje do tematyki neuroekonomii i jej znaczenia dla rozwoju teorii finansów. Badania pokazują, że oprócz czynników psychologicznych ważną rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych odgrywają uwarunkowania biologiczne, wśród których podstawową rolę odgrywają procesy mózgowe. Okazuje się bowiem, że na decyzje inwestycyjne ma wpływ nie tylko deklarowana wola inwestora, ale także czynniki, które leżą poza jego percepcją. Ostatnia część książki porusza zagadnienia związane z etyką ekonomii w katolickiej nauce społecznej Kościoła (KNS). Analizując teksty poszczególnych encyklik oraz adhortacji papieży, możemy odnaleźć wiele zagadnień bezpośrednio związanych z gospodarką, ekonomią i finansami. Żyjąc w kraju, gdzie nadal większość społeczeństwa deklaruje się jako katolicy, warto być świadomym stanowiska Kościoła w kwestiach ekonomicznych oraz związanych z rynkiem finansowym. W publikacji wykorzystano wnioski z badań przeprowadzonych przez studentów SGH w ramach ich prac dyplomowych prowadzonych pod moim kierunkiem. Przedstawione opracowania nie wyczerpują bardzo szerokiego obszaru badawczego, poruszonego w tej książce. Mam jednak nadzieję, że ta publikacja zainspiruje kolejne osoby do odkrywania nowego oblicza finansów i postawienia sobie pytania: Quo vadis... homo oeconomicus?

 

Spis treści

Część I. FINANSE BEHAWIORALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Paradygmat różnic indywidualnych jako nowy paradygmat finansów behawioralnych - Marcin Rzeszutek

Rozdział 2. Mentalna księgowość jako narzędzie samodyscypliny konsumenta - Monika Czerwonka, Robert Sędzik

Rozdział 3. Wpływ płci na podejmowanie decyzji inwestycyjnych - Monika Sikorra

Rozdział 4. Analiza występowania efektu końca dnia dla akcji spółek należących do indeksu WIG20 - Łukasz Pokojski

 

Część II. FINANSE KULTUROWE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Finanse kulturowe w ujęciu finansów klasycznych i finansów behawioralnych - Diana Lach

Rozdział 2. Wpływ czynników kulturowych na strukturę budżetu rządowego na przykładzie wybranych państw europejskich - Karolina Burzyńska

 

Część III. INWESTOWANIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Analiza rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie rynku w Azji - Paweł Zieliński

Rozdział 2. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne wśród najbogatszych inwestorów - Karolina Jakubczak

 

Część IV. INWESTYCJE EMOCJONALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Inwestowanie na rynku sztuki - Agnieszka Kocoń

Rozdział 2. Inwestycje w wino - Klaudia Nowomiejska

 

Część V. NEUROEKONOMIA

Wprowadzenie

Rozdział 1. Znaczenie neuroekonomii dla rozwoju teorii finansów - Magdalena Walczak

Rozdział 2. Przegląd badań neuroekonomicznych na temat podejmowania decyzji ekonomiczno-społecznych przy zaburzeniach psychicznych na przykładzie antyspołecznego zaburzenia osobowości i schizofrenii - Paweł Leszkowicz

 

Część VI. EKONOMIA I FINANSE W NAUCZANIU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Wprowadzenie

Rozdział 1. O ekonomii w encyklice Rerum Novarum oraz adhortacji Evangelii Gaudium - Piotr Sternicki

Rozdział 2. O miłości i prawdzie w ekonomii i finansach na podstawie encykliki Caritas in veritate papieża Benedykta XVI - Monika Czerwonka

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 321

Coraz trudniej jest modelować złożoną rzeczywistość finansową, opierając się na klasycznej teorii finansów. W środowisku naukowym pojawiają się liczne głosy prezentujące postulat zmodyfikowania tradycyjnego podejścia i wykładni finansów opartych głównie na matematyce. Finanse, które wyrosły z nauki społecznej, jaką jest ekonomia, potrzebują ponownie skoncentrować się na fenomenie, jakim jest człowiek. Za każdym inwestorem indywidualnym czy instytucjonalnym stoi konkretna osoba z bagażem - tylko mu znanych - doświadczeń osobistych, emocji, wpływów kulturowych, religijnych czy biologicznych. Wieloaspektowość uwarunkowań decyzji finansowych nie pozwala ograniczać się jedynie do koncepcji homo oeconomicus, która zredukowała człowieka do racjonalnego czynnika, optymalizującego swoją użyteczność w granicach dostępnego budżetu. Niezliczona liczba determinantów o podłożu nie tylko ekonomicznym, lecz również psychologicznym, socjologicznym czy etycznym wpływa na zachowanie się jednostek w otoczeniu finansowym i sprawia, że obserwujemy eksplozję nowych nurtów w nauce o finansach. Finanse behawioralne, finanse kulturowe, neurofinanse, ekonomia szczęścia, inwestowanie społecznie odpowiedzialne czy inwestowanie etyczne to najważniejsze z pojawiających się nowych kierunków w nauce o finansach. Głównym celem monografii jest pokazanie, jak w sposób multidyscyplinarny możemy korzystać z dorobku innych nauk, takich jak psychologia, socjologia, biologia, medycyna, kulturoznawstwo, etyka czy nawet teologia. Finanse wcale nie muszą być nudne i czarno-białe. Nowe kierunki rozwoju współczesnej nauki o finansach wskazują, że modelowy homo oeconomicus zawiódł, a jego miejsce zajął człowiek emocjonalny, ograniczony uwarunkowaniami kulturowymi, religijnymi oraz biologicznymi. Opracowania zawarte w publikacji starają się być przeciwwagą dla analitycznego, opartego wyłącznie na sztywnych modelach, podejścia do finansów. Książka ma na celu zwrócenie uwagi na punkty styczne łączące finanse z innymi dziedzinami: psychologią, kulturą, socjologią, biologią czy teologią. Parafrazując słowa Tomáša Sedláčka, autora bestsellera Ekonomia dobra i zła, warto zauważyć, że finansom, jak i "ekonomii nie potrzeba więcej matematyki, ale więcej wszystkiego innego". Publikacja została podzielona na sześć części tematycznych, obejmujących czternaście rozdziałów cząstkowych. Każda z tych części dotyczy wybranych nurtów w finansach i jest opatrzona krótkim wprowadzeniem w tematykę danego zagadnienia. W pierwszej części publikacji zostały przedstawione opracowania z zakresu finansów behawioralnych. Jest to subdziedzina finansów, która ma już swoją ugruntowaną pozycję w świecie nauki. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia dla jej przedstawicieli oraz niezliczone badania prowadzone w jej nurcie we wszystkich ważniejszych ośrodkach akademickich. Połączenie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i finansów stanowi wprowadzenie w świat bardziej ludzkiego homo oeconomicus. Okazuje się bowiem, że klasyczne modele i założenia odnoszące się do racjonalności na poziomie zarówno jednostek, jak i rynku niosą ze sobą wiele niedoskonałości. Pomijają one fakt, że na decyzje inwestycyjne mają wpływ nie tylko czynniki makro- lub mikroekonomiczne, lecz również emocje, nastrój inwestorów czy nawet ich płeć. W kolejnej części książki zostały zaprezentowane opracowania z zakresu finansów kulturowych. Jest to nowy nurt w finansach, który dowodzi, że region geograficzny, z którego pochodzimy, oraz zakorzenione w nas wzorce kulturowe wpływają na podejmowane przez nas decyzje, w tym decyzje ekonomiczne. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, pochodzący z różnych regionów geograficznych i kulturowych, postawieni przed podobnymi problemami natury ekonomicznej czy finansowej podchodzą do tych problemów w różny sposób. Dotyczy to takich kwestii, jak wybór strategii inwestycyjnej, skłonność do ryzyka czy struktura wydatków budżetowych poszczególnych państw. Trzecia część monografii obejmuje opracowania z zakresu inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Koncepcja ta zakłada, że inwestorzy oprócz przesłanek stricte finansowych biorą również pod uwagę inne czynniki wpływające na ich decyzje inwestycyjne, takie jak ochrona środowiska naturalnego, ochrona praw człowieka czy ład korporacyjny. Inwestorzy po zaspokojeniu swojej "podstawowej" potrzeby, którą jest zyskowność ich inwestycji, starają się, aby była ona również zgodna z ich światopoglądem lub wyznawaną przez nich religią. Czwarta część książki pokazuje problematykę inwestycji emocjonalnych. W tym przypadku inwestowanie często jest połączone z pasją inwestorów i ich zamiłowaniem do wybranej grupy produktów. W rozdziale zostały przedstawione opracowania opisujące najpopularniejsze formy inwestycji alternatywnych - w wino oraz w dzieła sztuki. Kolejna część publikacji nawiązuje do tematyki neuroekonomii i jej znaczenia dla rozwoju teorii finansów. Badania pokazują, że oprócz czynników psychologicznych ważną rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych odgrywają uwarunkowania biologiczne, wśród których podstawową rolę odgrywają procesy mózgowe. Okazuje się bowiem, że na decyzje inwestycyjne ma wpływ nie tylko deklarowana wola inwestora, ale także czynniki, które leżą poza jego percepcją. Ostatnia część książki porusza zagadnienia związane z etyką ekonomii w katolickiej nauce społecznej Kościoła (KNS). Analizując teksty poszczególnych encyklik oraz adhortacji papieży, możemy odnaleźć wiele zagadnień bezpośrednio związanych z gospodarką, ekonomią i finansami. Żyjąc w kraju, gdzie nadal większość społeczeństwa deklaruje się jako katolicy, warto być świadomym stanowiska Kościoła w kwestiach ekonomicznych oraz związanych z rynkiem finansowym. W publikacji wykorzystano wnioski z badań przeprowadzonych przez studentów SGH w ramach ich prac dyplomowych prowadzonych pod moim kierunkiem. Przedstawione opracowania nie wyczerpują bardzo szerokiego obszaru badawczego, poruszonego w tej książce. Mam jednak nadzieję, że ta publikacja zainspiruje kolejne osoby do odkrywania nowego oblicza finansów i postawienia sobie pytania: Quo vadis... homo oeconomicus?

 

Część I. FINANSE BEHAWIORALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Paradygmat różnic indywidualnych jako nowy paradygmat finansów behawioralnych - Marcin Rzeszutek

Rozdział 2. Mentalna księgowość jako narzędzie samodyscypliny konsumenta - Monika Czerwonka, Robert Sędzik

Rozdział 3. Wpływ płci na podejmowanie decyzji inwestycyjnych - Monika Sikorra

Rozdział 4. Analiza występowania efektu końca dnia dla akcji spółek należących do indeksu WIG20 - Łukasz Pokojski

 

Część II. FINANSE KULTUROWE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Finanse kulturowe w ujęciu finansów klasycznych i finansów behawioralnych - Diana Lach

Rozdział 2. Wpływ czynników kulturowych na strukturę budżetu rządowego na przykładzie wybranych państw europejskich - Karolina Burzyńska

 

Część III. INWESTOWANIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Analiza rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie rynku w Azji - Paweł Zieliński

Rozdział 2. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne wśród najbogatszych inwestorów - Karolina Jakubczak

 

Część IV. INWESTYCJE EMOCJONALNE

Wprowadzenie

Rozdział 1. Inwestowanie na rynku sztuki - Agnieszka Kocoń

Rozdział 2. Inwestycje w wino - Klaudia Nowomiejska

 

Część V. NEUROEKONOMIA

Wprowadzenie

Rozdział 1. Znaczenie neuroekonomii dla rozwoju teorii finansów - Magdalena Walczak

Rozdział 2. Przegląd badań neuroekonomicznych na temat podejmowania decyzji ekonomiczno-społecznych przy zaburzeniach psychicznych na przykładzie antyspołecznego zaburzenia osobowości i schizofrenii - Paweł Leszkowicz

 

Część VI. EKONOMIA I FINANSE W NAUCZANIU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Wprowadzenie

Rozdział 1. O ekonomii w encyklice Rerum Novarum oraz adhortacji Evangelii Gaudium - Piotr Sternicki

Rozdział 2. O miłości i prawdzie w ekonomii i finansach na podstawie encykliki Caritas in veritate papieża Benedykta XVI - Monika Czerwonka

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel