Ulubione
  1. Strona główna
  2. JAKOŚĆ ŻYCIA. KONSUMPCJA Monografia dedykowana Profesor Teresie Słaby

JAKOŚĆ ŻYCIA. KONSUMPCJA Monografia dedykowana Profesor Teresie Słaby

86,00 zł
77,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 8,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 77,40 zł
Autor: Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło Rafał Kasprzak Bogdan Mróz
Kod produktu: 978-83-8030-202-0
Cena regularna:
86,00 zł
77,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 8,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 77,40 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
JAKOŚĆ ŻYCIA. KONSUMPCJA Monografia dedykowana Profesor Teresie Słaby
JAKOŚĆ ŻYCIA. KONSUMPCJA Monografia dedykowana Profesor Teresie Słaby

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

 

Jak głoszą słowa piosenki W życiu piękne są tylko chwile, jubileusz urodzin Pani prof. dr hab. T. Słaby dowodzi, że jej życie

naukowe jest pasmem pięknych chwil, które złożyły się na bogaty dorobek naukowo-badawczy i publikacyjny.

Szesnaście lat kierowania zespołem i współpracy naukowej zaowocowało także naszymi awansami naukowymi,

za co dzisiaj chcielibyśmy podziękować. Pani prof. dr hab. T. Słaby rozszerzała nasze horyzonty

badawcze o zagadnienia dotyczące poziomu, jakości i godności życia,a także wskazywała na nowe spojrzenie na

konsumpcję, także przy wykorzystywaniu metod statystycznych. Zachowania konsumentów przechodzą dynamiczną

transformację pod wpływem zarówno megatrendów, jak i zmian, jakie się dokonują w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym

polskich konsumentów. W badaniach, wspólnie z Panią prof. dr hab. T. Słaby, odnosiliśmy się m.in. do: konsumenta i

konsumpcji we współczesnej gospodarce, elit ekonomicznych w Polsce, klasy wyższej, singli i osób starszych, zachowań

przedsiębiorczych i konsumpcyjnych w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością,

niedoborów konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Ponadto zastanawialiśmy się jak żyć w kryzysie, i

szukaliśmy odpowiedzi, jak zmieniły się zachowania polskich gospodarstw domowych pod wpływem tego załamania

gospodarczego. Problematyka ta stała się inspiracją dla wielu doktorantów. Prof. dr hab. Teresa Słaby była

promotorką 21 prac doktorskich. Monografia dedykowana prof. dr hab. T. Słaby, pt. Jakość życia. Konsument,

składa się z dwóch części, które poprzedzają, jakże zasłużone, listy gratulacyjne. Są one wyrazem nie tylko uznania

dla dorobku i działalności Pani Profesor, ale także przyjaźni i sympatii. W części I monografii znalazły się rozdziały,

które składają się na holistyczne podejście do jakości życia. Autorzy przybliżają jakość życia w różnych aspektach jej

postrzegania, zarówno w rozważaniach czysto naukowych, jak i poprzez poszukiwanie związków z praktyką życia społecznego i gospodarczego.

Część II odnosi się do konsumpcji i konsumenta, którmusi sprostać dotychczasowym i nowym wyzwaniom.

Autorzy prowadzą rozważania na temat: procesów konsumpcji, przemian w konsumpcji pod wpływem zmieniających się

zachowań rynkowych konsumentów, megatrendów, uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i marketingowych czy

potrzeby ochrony praw konsumentów. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia będzie dla Pani prof. dr hab. T. Słaby

dowodem uznania i życzliwości, a także wspomnieniem dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć naukowych i publikacyjnych.

 

Anna Dąbrowska

Mirosława Janoś-Kresło

Rafał Kasprzak

Bogdan Mróz

 

[[[separator]]]

 

Listy gratulacyjne do Jubilatki prof. dr hab. Teresy Słaby

Wprowadzenie

 

 

Część I. Jakość życia - podejście holistyczne

 

 

Walenty Ostasiewicz

1. Jakość życia jako cel nauk społecznych

1.1. Zagadnienia leksykalno-terminologiczne

1.2. Życie w Życiu

1.3. Podstawy etyczne

1.4. Jakość państwa a jakość życia

1.5. Gospodarka oparta na potrzebach

1.6. Jakość języka a jakość życia

1.7. Grupowa przypadłość Antona

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Hanna Brycz

2. Jakość życia w rozumieniu nauk psychologicznych i nauk ekonomicznych

2.1. Jakość życia - podejście psychologiczne

2.2. Jakość życia w naukach ekonomicznych

2.3. Konsumpcjonizm w naukach ekonomicznych i naukach psychologicznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Stanisław Maciej Kot

3. Własność i osobliwość przestrzeni jakości życia

3.1. Bodziec obiektywny a jego subiektywna percepcja - przykład z kolorymetrii

3.2. Materiał statystyczny i metody

3.2.1. Archiwalne dane statystyczne

3.2.2. Dane z budżetów gospodarstw domowych

3.2.3. Metody badania zależności między jakością życia a poziomem życia

3.3. Wyniki badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Panek

4. Koncepcja pomiaru jakości życia

4.1. Podejście skandynawskie

4.2. Podejście amerykańskie

4.3. Zintegrowane podejścia do koncepcji jakości życia

4.3.1. Podejście nordyckie

4.3.2. Podejście niemieckie

4.3.3. Koncepcja pomiaru jakości życia w Europejskim Systemie Wskaźników Społecznych

4.3.4. Koncepcja pomiaru jakości życia w Europejskim Systemie Statystycznym

4.3.5. Koncepcja pomiaru jakości życia OECD

4.3.6. Podejście zespołu R. Constanzy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Ewa Frątczak

5. Regresja logistyczna jako narzędzie modelowania poziomu i jakości życia

5.1. Regresja logistyczna - początki

5.2. Regresja logistyczna - teoria

5.2.1. Model regresji logistycznej a model regresji liniowej

5.3. Estymacja parametrów modelu regresji logistycznej (na przykładzie regresji binarnej)

5.4. Interpretacja wyników estymacji. Różnica interpretacji pomiędzy regresją liniową a regresją logistyczną

5.5. Inne rodzaje modelowania - model uporządkowany i model o postaci wielomianu regresji logistycznej

5.5.1. Regresja logistyczna - model uporządkowany

5.5.2. Regresja logistyczna o postaci wielomianu - uogólnione logity .

5.6. Znaczenie kodowania zmiennych jakościowych w modelach regresji logistycznej

5.7. Istota wnioskowania statystycznego w modelach regresji logistycznej

5.7.1. Ocena istotności oszacowanych parametrów

5.8. Predykcja i testowanie modelu predykcyjnego z wykorzystaniem regresji logistycznej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grażyna Karmowska

6. Postęp społeczny w Polsce na tle państw Grupy Wyszehradzkiej

6.1. Mierniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (HDI i SPI)

6.2. Charakterystyka badanych regionów

Podsumowanie .

Bibliografia

 

 

Małgorzata J. Radziukiewicz

7. Ubóstwo osób pracujących w Polsce na tle innych krajów - przyczyny i tendencje zmian

7.1. Ubóstwo i praca - dane i definicje

7.2. Szacunki skali ubóstwa pracujących w świecie na podstawie dostępnych źródeł

7.2.1. Zasięg ubóstwa wśród pracujących w USA

7.2.2. Zjawisko biedy wśród pracujących w krajach UE i Polsce

7.2.3. Ubóstwo pracujących w krajach wschodzących i rozwijających się

7.3. Przyczyny biedy wśród pracujących

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Jolanta Perek-Białas

8. Od statystyki do jakości życia w starości - subiektywne rozważania

8.1. Statystyka

8.2. Oszczędzanie na czas starości - recenzja doktoratu .

8.3. Wskaźniki

8.4. Konsumpcja

8.5. Osoby starsze jako konsumenci

8.6. Jakość życia a osoby starsze jako konsumenci

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rafał Kasprzak

 

9. Przemysły kreatywne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - rozwój i wpływ na jakość życia w regionie

9.1. Definicja sektora kreatywnego oraz wielkość eksportu w Europie Środkowo-Wschodniej

9.2. Sektor kreatywny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

9.2.1. Albania

9.2.2. Białoru

9.2.3. Bośnia i Hercegowina

9.2.4. Bułgaria

9.2.5. Chorwacja

9.2.6. Czechy

9.2.7. Estonia

9.2.8. Węgry

9.2.9. Łotwa

9.2.10. Litwa

9.2.11. Czarnogóra

9.2.12. Polska

9.2.13. Rumunia

9.2.14. Serbia

9.2.15. Słowacja

9.2.16. Słowenia

9.2.17. Macedonia

9.2.18. Ukraina

9.3. Wyzwania biznesowe w sektorze kreatywnym

9.4. Polityka publiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej

9.5. Oddziaływanie sektora kreatywnego na jakość życia w regionie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Teresa Skalska

10. Trzeci sektor w turystyce i rekreacji

10.1. Trzeci sektor - znaczenie, główne obszary działania

10.2. Organizacje pozarządowe w turystyce i rekreacji

10.3. Gospodarcze i społeczne znaczenie zjawiska - potrzeba pomiaru

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Gotowska

11. Działania przedsiębiorstw na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w aspekcie jakości życia ludzi

11.1. Zrównoważony rozwój, czyli rozwój odpowiedzialny

11.2. Model odpowiedzialnego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach - studia przypadku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Część II. Konsumpcja i konsument wobec dotychczasowych i nowych wyzwań

 

 

Teresa Pałaszewska-Reindl

12. Aspekty społeczne w badaniach konsumpcji

12.1. Rozwój badań nad konsumpcją

12.2. Wkład prof.?dr hab.?T. Słaby do badań nad konsumpcją

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Aniela Styś

13. Procesy konsumpcji - postrzeganie, pomiar, tendencje zmian

13.1. Procesy konsumpcji w dorobku Jubilatki - refleksje retrospektywne

13.2. Ocena poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych

13.3. Nowe uwarunkowania konsumpcji

13.4. Konsumpcja w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

13.5. Nowe trendy w konsumpcji

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Józefa Kramer

14. Konwergencja realna a nowe trendy konsumpcji

14.1. Konwergencja jako zapomniany warunek integracji Unii Europejskiej i zmiany struktury konsumpcji

14.2. Megatrendy rozwoju cywilizacyjnego i trendy rozwoju konsumpcji w kontekście konwergencji realnej

14.3. Szczegółowe trendy konsumenckie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło

15. Konsumpcja w trzech odsłonach

15.1. Konsumpcja nadmiaru

15.2. Konsumpcja umiaru

15.3. Konsumpcja wirtualna

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bogdan Mróz

16. Między hedonizmem a minimalizmem - poszukiwania konsumentów XXI w.

16.1. W sidłach konsumpcjonizmu

16.2. Dekonsumpcja i minimalizm konsumencki

16.3. Paradoks - dekonsumpcja na pokaz?

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Grażyna Światowy

17. Interdyscyplinarność w badaniach nad zachowaniem konsumentów - ujęcie terminologiczne

17.1. Zachowania ludzi jako obiekt badań naukowych

17.2. Dylematy badawcze w interpretowaniu pojęcia ?zachowanie"

17.3. Próba interdyscyplinarnego wyjaśnienia terminu ?zachowanie"

17.4. Zachowanie indywidualne w kontekście komunikacji społecznej

17.5. Identyfikacja problemów w badaniu zachowania konsumentów

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Tomasz Zalega

18. Świadoma konsumpcja w zachowaniach konsumenckich polskich seniorów w świetle wyników badań własnych

18.1. Przegląd literatury przedmiotu

18.1.1. Świadoma konsumpcja jako trend konsumencki - ujęcie teoretyczne

18.1.2. Pojęcie i cechy świadomego konsumenta

18.1.3. Świadoma konsumpcja a idea Fair Trade

18.2. Metodologia badań

18.2.1. Konceptualizacja badań

18.2.2. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka

18.3. Wyniki i dyskusja

18.3.1. Zachowania konsumenckie badanych osób w wieku 65+

18.3.2. Badani seniorzy jako świadomi konsumenci

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Krystyna Gutkowska

19. Zachowania żywieniowe konsumentów a założenia zrównoważonego

rozwoju, zrównoważonej diety i jakości życia

19.1. Zachowania konsumentów wobec żywności, zrównoważony rozwój i zrównoważona dieta oraz jakość i godność życia w ujęciu teoretycznym i w kontekście wyników badań

19.2. Jakość żywności jako kryterium wyboru w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz idei zrównoważonego rozwoju

19.3. Zachowania konsumentów wobec mięsa w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Pawłowska

20. Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

20.1. Rozwój rynku kredytu bankowego dla gospodarstw domowych w UE

20.2. Działania regulacyjne po kryzysie finansowym

20.3. Rozwój rynku kredytu bankowego dla gospodarstw domowych w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Bombol

21. Kobiecy świat finansów - o specyfice decyzji finansowych kobiet

21.1. Rola pieniędzy w życiu człowieka

21.2. Różnice płci a podejście do pieniędzy

21.3. Badania empiryczne zachowań finansowych Polek aktywnych zawodowo

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Grzegorz Maciejewski

22. Infrastruktura domowa jako czynnik wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych

22.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji

22.2. Infrastruktura konsumpcyjna polskich gospodarstw domowych

Podsumowanie

Bibliografia .

 

 

Krystyna Świetlik

23. Dochodowo-cenowe uwarunkowania konsumpcji żywności w Polsce w latach 2000-2015

23.1. Produkt krajowy brutto

23.2. Dochody sektora gospodarstw domowych

23.3. Dochody rozporządzalne gospodarstw domowych (według badań budżetów gospodarstw domowych)

23.4. Ceny żywności i koszty utrzymania rodzin

Podsumowanie

Bibliografia

 

Józef Sala

24. Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

24.1. Rola turystycznej bazy noclegowej na rynku oraz czynniki jej rozwoju

24.2. Uwarunkowania i paradygmaty rozwoju turystycznej bazy noclegowej w krajach Unii Europejskiej

24.3. Wielkość i tendencje rozwoju bazy noclegowej w Polsce

24.4. Jakość usług turystycznej bazy noclegowej w Polsce w świetle badań Pracowni Analiz Społecznych Ipsylon

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Irena Ozimek

25. Ochrona konsumentów w Polsce jako element poziomu warunków życia

25.1. Cele unijnej polityki konsumenckiej

25.2. Instytucjonalna ochrona konsumentów w Polsce

25.3. Przegląd wybranych regulacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów

w Polsce i Unii Europejskiej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze prof. zw. dr hab. Teresy Słaby

 

 

Fotografie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 514

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

 

Jak głoszą słowa piosenki W życiu piękne są tylko chwile, jubileusz urodzin Pani prof. dr hab. T. Słaby dowodzi, że jej życie

naukowe jest pasmem pięknych chwil, które złożyły się na bogaty dorobek naukowo-badawczy i publikacyjny.

Szesnaście lat kierowania zespołem i współpracy naukowej zaowocowało także naszymi awansami naukowymi,

za co dzisiaj chcielibyśmy podziękować. Pani prof. dr hab. T. Słaby rozszerzała nasze horyzonty

badawcze o zagadnienia dotyczące poziomu, jakości i godności życia,a także wskazywała na nowe spojrzenie na

konsumpcję, także przy wykorzystywaniu metod statystycznych. Zachowania konsumentów przechodzą dynamiczną

transformację pod wpływem zarówno megatrendów, jak i zmian, jakie się dokonują w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym

polskich konsumentów. W badaniach, wspólnie z Panią prof. dr hab. T. Słaby, odnosiliśmy się m.in. do: konsumenta i

konsumpcji we współczesnej gospodarce, elit ekonomicznych w Polsce, klasy wyższej, singli i osób starszych, zachowań

przedsiębiorczych i konsumpcyjnych w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością,

niedoborów konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Ponadto zastanawialiśmy się jak żyć w kryzysie, i

szukaliśmy odpowiedzi, jak zmieniły się zachowania polskich gospodarstw domowych pod wpływem tego załamania

gospodarczego. Problematyka ta stała się inspiracją dla wielu doktorantów. Prof. dr hab. Teresa Słaby była

promotorką 21 prac doktorskich. Monografia dedykowana prof. dr hab. T. Słaby, pt. Jakość życia. Konsument,

składa się z dwóch części, które poprzedzają, jakże zasłużone, listy gratulacyjne. Są one wyrazem nie tylko uznania

dla dorobku i działalności Pani Profesor, ale także przyjaźni i sympatii. W części I monografii znalazły się rozdziały,

które składają się na holistyczne podejście do jakości życia. Autorzy przybliżają jakość życia w różnych aspektach jej

postrzegania, zarówno w rozważaniach czysto naukowych, jak i poprzez poszukiwanie związków z praktyką życia społecznego i gospodarczego.

Część II odnosi się do konsumpcji i konsumenta, którmusi sprostać dotychczasowym i nowym wyzwaniom.

Autorzy prowadzą rozważania na temat: procesów konsumpcji, przemian w konsumpcji pod wpływem zmieniających się

zachowań rynkowych konsumentów, megatrendów, uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i marketingowych czy

potrzeby ochrony praw konsumentów. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia będzie dla Pani prof. dr hab. T. Słaby

dowodem uznania i życzliwości, a także wspomnieniem dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć naukowych i publikacyjnych.

 

Anna Dąbrowska

Mirosława Janoś-Kresło

Rafał Kasprzak

Bogdan Mróz

 

Spis treści

 

Listy gratulacyjne do Jubilatki prof. dr hab. Teresy Słaby

Wprowadzenie

 

 

Część I. Jakość życia - podejście holistyczne

 

 

Walenty Ostasiewicz

1. Jakość życia jako cel nauk społecznych

1.1. Zagadnienia leksykalno-terminologiczne

1.2. Życie w Życiu

1.3. Podstawy etyczne

1.4. Jakość państwa a jakość życia

1.5. Gospodarka oparta na potrzebach

1.6. Jakość języka a jakość życia

1.7. Grupowa przypadłość Antona

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Hanna Brycz

2. Jakość życia w rozumieniu nauk psychologicznych i nauk ekonomicznych

2.1. Jakość życia - podejście psychologiczne

2.2. Jakość życia w naukach ekonomicznych

2.3. Konsumpcjonizm w naukach ekonomicznych i naukach psychologicznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Stanisław Maciej Kot

3. Własność i osobliwość przestrzeni jakości życia

3.1. Bodziec obiektywny a jego subiektywna percepcja - przykład z kolorymetrii

3.2. Materiał statystyczny i metody

3.2.1. Archiwalne dane statystyczne

3.2.2. Dane z budżetów gospodarstw domowych

3.2.3. Metody badania zależności między jakością życia a poziomem życia

3.3. Wyniki badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Panek

4. Koncepcja pomiaru jakości życia

4.1. Podejście skandynawskie

4.2. Podejście amerykańskie

4.3. Zintegrowane podejścia do koncepcji jakości życia

4.3.1. Podejście nordyckie

4.3.2. Podejście niemieckie

4.3.3. Koncepcja pomiaru jakości życia w Europejskim Systemie Wskaźników Społecznych

4.3.4. Koncepcja pomiaru jakości życia w Europejskim Systemie Statystycznym

4.3.5. Koncepcja pomiaru jakości życia OECD

4.3.6. Podejście zespołu R. Constanzy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Ewa Frątczak

5. Regresja logistyczna jako narzędzie modelowania poziomu i jakości życia

5.1. Regresja logistyczna - początki

5.2. Regresja logistyczna - teoria

5.2.1. Model regresji logistycznej a model regresji liniowej

5.3. Estymacja parametrów modelu regresji logistycznej (na przykładzie regresji binarnej)

5.4. Interpretacja wyników estymacji. Różnica interpretacji pomiędzy regresją liniową a regresją logistyczną

5.5. Inne rodzaje modelowania - model uporządkowany i model o postaci wielomianu regresji logistycznej

5.5.1. Regresja logistyczna - model uporządkowany

5.5.2. Regresja logistyczna o postaci wielomianu - uogólnione logity .

5.6. Znaczenie kodowania zmiennych jakościowych w modelach regresji logistycznej

5.7. Istota wnioskowania statystycznego w modelach regresji logistycznej

5.7.1. Ocena istotności oszacowanych parametrów

5.8. Predykcja i testowanie modelu predykcyjnego z wykorzystaniem regresji logistycznej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grażyna Karmowska

6. Postęp społeczny w Polsce na tle państw Grupy Wyszehradzkiej

6.1. Mierniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (HDI i SPI)

6.2. Charakterystyka badanych regionów

Podsumowanie .

Bibliografia

 

 

Małgorzata J. Radziukiewicz

7. Ubóstwo osób pracujących w Polsce na tle innych krajów - przyczyny i tendencje zmian

7.1. Ubóstwo i praca - dane i definicje

7.2. Szacunki skali ubóstwa pracujących w świecie na podstawie dostępnych źródeł

7.2.1. Zasięg ubóstwa wśród pracujących w USA

7.2.2. Zjawisko biedy wśród pracujących w krajach UE i Polsce

7.2.3. Ubóstwo pracujących w krajach wschodzących i rozwijających się

7.3. Przyczyny biedy wśród pracujących

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Jolanta Perek-Białas

8. Od statystyki do jakości życia w starości - subiektywne rozważania

8.1. Statystyka

8.2. Oszczędzanie na czas starości - recenzja doktoratu .

8.3. Wskaźniki

8.4. Konsumpcja

8.5. Osoby starsze jako konsumenci

8.6. Jakość życia a osoby starsze jako konsumenci

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rafał Kasprzak

 

9. Przemysły kreatywne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - rozwój i wpływ na jakość życia w regionie

9.1. Definicja sektora kreatywnego oraz wielkość eksportu w Europie Środkowo-Wschodniej

9.2. Sektor kreatywny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

9.2.1. Albania

9.2.2. Białoru

9.2.3. Bośnia i Hercegowina

9.2.4. Bułgaria

9.2.5. Chorwacja

9.2.6. Czechy

9.2.7. Estonia

9.2.8. Węgry

9.2.9. Łotwa

9.2.10. Litwa

9.2.11. Czarnogóra

9.2.12. Polska

9.2.13. Rumunia

9.2.14. Serbia

9.2.15. Słowacja

9.2.16. Słowenia

9.2.17. Macedonia

9.2.18. Ukraina

9.3. Wyzwania biznesowe w sektorze kreatywnym

9.4. Polityka publiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej

9.5. Oddziaływanie sektora kreatywnego na jakość życia w regionie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Teresa Skalska

10. Trzeci sektor w turystyce i rekreacji

10.1. Trzeci sektor - znaczenie, główne obszary działania

10.2. Organizacje pozarządowe w turystyce i rekreacji

10.3. Gospodarcze i społeczne znaczenie zjawiska - potrzeba pomiaru

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Gotowska

11. Działania przedsiębiorstw na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w aspekcie jakości życia ludzi

11.1. Zrównoważony rozwój, czyli rozwój odpowiedzialny

11.2. Model odpowiedzialnego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach - studia przypadku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Część II. Konsumpcja i konsument wobec dotychczasowych i nowych wyzwań

 

 

Teresa Pałaszewska-Reindl

12. Aspekty społeczne w badaniach konsumpcji

12.1. Rozwój badań nad konsumpcją

12.2. Wkład prof.?dr hab.?T. Słaby do badań nad konsumpcją

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Aniela Styś

13. Procesy konsumpcji - postrzeganie, pomiar, tendencje zmian

13.1. Procesy konsumpcji w dorobku Jubilatki - refleksje retrospektywne

13.2. Ocena poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych

13.3. Nowe uwarunkowania konsumpcji

13.4. Konsumpcja w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

13.5. Nowe trendy w konsumpcji

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Józefa Kramer

14. Konwergencja realna a nowe trendy konsumpcji

14.1. Konwergencja jako zapomniany warunek integracji Unii Europejskiej i zmiany struktury konsumpcji

14.2. Megatrendy rozwoju cywilizacyjnego i trendy rozwoju konsumpcji w kontekście konwergencji realnej

14.3. Szczegółowe trendy konsumenckie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło

15. Konsumpcja w trzech odsłonach

15.1. Konsumpcja nadmiaru

15.2. Konsumpcja umiaru

15.3. Konsumpcja wirtualna

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bogdan Mróz

16. Między hedonizmem a minimalizmem - poszukiwania konsumentów XXI w.

16.1. W sidłach konsumpcjonizmu

16.2. Dekonsumpcja i minimalizm konsumencki

16.3. Paradoks - dekonsumpcja na pokaz?

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Grażyna Światowy

17. Interdyscyplinarność w badaniach nad zachowaniem konsumentów - ujęcie terminologiczne

17.1. Zachowania ludzi jako obiekt badań naukowych

17.2. Dylematy badawcze w interpretowaniu pojęcia ?zachowanie"

17.3. Próba interdyscyplinarnego wyjaśnienia terminu ?zachowanie"

17.4. Zachowanie indywidualne w kontekście komunikacji społecznej

17.5. Identyfikacja problemów w badaniu zachowania konsumentów

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Tomasz Zalega

18. Świadoma konsumpcja w zachowaniach konsumenckich polskich seniorów w świetle wyników badań własnych

18.1. Przegląd literatury przedmiotu

18.1.1. Świadoma konsumpcja jako trend konsumencki - ujęcie teoretyczne

18.1.2. Pojęcie i cechy świadomego konsumenta

18.1.3. Świadoma konsumpcja a idea Fair Trade

18.2. Metodologia badań

18.2.1. Konceptualizacja badań

18.2.2. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka

18.3. Wyniki i dyskusja

18.3.1. Zachowania konsumenckie badanych osób w wieku 65+

18.3.2. Badani seniorzy jako świadomi konsumenci

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Krystyna Gutkowska

19. Zachowania żywieniowe konsumentów a założenia zrównoważonego

rozwoju, zrównoważonej diety i jakości życia

19.1. Zachowania konsumentów wobec żywności, zrównoważony rozwój i zrównoważona dieta oraz jakość i godność życia w ujęciu teoretycznym i w kontekście wyników badań

19.2. Jakość żywności jako kryterium wyboru w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz idei zrównoważonego rozwoju

19.3. Zachowania konsumentów wobec mięsa w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Pawłowska

20. Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

20.1. Rozwój rynku kredytu bankowego dla gospodarstw domowych w UE

20.2. Działania regulacyjne po kryzysie finansowym

20.3. Rozwój rynku kredytu bankowego dla gospodarstw domowych w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Bombol

21. Kobiecy świat finansów - o specyfice decyzji finansowych kobiet

21.1. Rola pieniędzy w życiu człowieka

21.2. Różnice płci a podejście do pieniędzy

21.3. Badania empiryczne zachowań finansowych Polek aktywnych zawodowo

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Grzegorz Maciejewski

22. Infrastruktura domowa jako czynnik wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych

22.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji

22.2. Infrastruktura konsumpcyjna polskich gospodarstw domowych

Podsumowanie

Bibliografia .

 

 

Krystyna Świetlik

23. Dochodowo-cenowe uwarunkowania konsumpcji żywności w Polsce w latach 2000-2015

23.1. Produkt krajowy brutto

23.2. Dochody sektora gospodarstw domowych

23.3. Dochody rozporządzalne gospodarstw domowych (według badań budżetów gospodarstw domowych)

23.4. Ceny żywności i koszty utrzymania rodzin

Podsumowanie

Bibliografia

 

Józef Sala

24. Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

24.1. Rola turystycznej bazy noclegowej na rynku oraz czynniki jej rozwoju

24.2. Uwarunkowania i paradygmaty rozwoju turystycznej bazy noclegowej w krajach Unii Europejskiej

24.3. Wielkość i tendencje rozwoju bazy noclegowej w Polsce

24.4. Jakość usług turystycznej bazy noclegowej w Polsce w świetle badań Pracowni Analiz Społecznych Ipsylon

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Irena Ozimek

25. Ochrona konsumentów w Polsce jako element poziomu warunków życia

25.1. Cele unijnej polityki konsumenckiej

25.2. Instytucjonalna ochrona konsumentów w Polsce

25.3. Przegląd wybranych regulacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów

w Polsce i Unii Europejskiej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze prof. zw. dr hab. Teresy Słaby

 

 

Fotografie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 514

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Jak głoszą słowa piosenki W życiu piękne są tylko chwile, jubileusz urodzin Pani prof. dr hab. T. Słaby dowodzi, że jej życie

naukowe jest pasmem pięknych chwil, które złożyły się na bogaty dorobek naukowo-badawczy i publikacyjny.

Szesnaście lat kierowania zespołem i współpracy naukowej zaowocowało także naszymi awansami naukowymi,

za co dzisiaj chcielibyśmy podziękować. Pani prof. dr hab. T. Słaby rozszerzała nasze horyzonty

badawcze o zagadnienia dotyczące poziomu, jakości i godności życia,a także wskazywała na nowe spojrzenie na

konsumpcję, także przy wykorzystywaniu metod statystycznych. Zachowania konsumentów przechodzą dynamiczną

transformację pod wpływem zarówno megatrendów, jak i zmian, jakie się dokonują w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym

polskich konsumentów. W badaniach, wspólnie z Panią prof. dr hab. T. Słaby, odnosiliśmy się m.in. do: konsumenta i

konsumpcji we współczesnej gospodarce, elit ekonomicznych w Polsce, klasy wyższej, singli i osób starszych, zachowań

przedsiębiorczych i konsumpcyjnych w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością,

niedoborów konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Ponadto zastanawialiśmy się jak żyć w kryzysie, i

szukaliśmy odpowiedzi, jak zmieniły się zachowania polskich gospodarstw domowych pod wpływem tego załamania

gospodarczego. Problematyka ta stała się inspiracją dla wielu doktorantów. Prof. dr hab. Teresa Słaby była

promotorką 21 prac doktorskich. Monografia dedykowana prof. dr hab. T. Słaby, pt. Jakość życia. Konsument,

składa się z dwóch części, które poprzedzają, jakże zasłużone, listy gratulacyjne. Są one wyrazem nie tylko uznania

dla dorobku i działalności Pani Profesor, ale także przyjaźni i sympatii. W części I monografii znalazły się rozdziały,

które składają się na holistyczne podejście do jakości życia. Autorzy przybliżają jakość życia w różnych aspektach jej

postrzegania, zarówno w rozważaniach czysto naukowych, jak i poprzez poszukiwanie związków z praktyką życia społecznego i gospodarczego.

Część II odnosi się do konsumpcji i konsumenta, którmusi sprostać dotychczasowym i nowym wyzwaniom.

Autorzy prowadzą rozważania na temat: procesów konsumpcji, przemian w konsumpcji pod wpływem zmieniających się

zachowań rynkowych konsumentów, megatrendów, uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i marketingowych czy

potrzeby ochrony praw konsumentów. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia będzie dla Pani prof. dr hab. T. Słaby

dowodem uznania i życzliwości, a także wspomnieniem dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć naukowych i publikacyjnych.

 

Anna Dąbrowska

Mirosława Janoś-Kresło

Rafał Kasprzak

Bogdan Mróz

 

 

Listy gratulacyjne do Jubilatki prof. dr hab. Teresy Słaby

Wprowadzenie

 

 

Część I. Jakość życia - podejście holistyczne

 

 

Walenty Ostasiewicz

1. Jakość życia jako cel nauk społecznych

1.1. Zagadnienia leksykalno-terminologiczne

1.2. Życie w Życiu

1.3. Podstawy etyczne

1.4. Jakość państwa a jakość życia

1.5. Gospodarka oparta na potrzebach

1.6. Jakość języka a jakość życia

1.7. Grupowa przypadłość Antona

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Hanna Brycz

2. Jakość życia w rozumieniu nauk psychologicznych i nauk ekonomicznych

2.1. Jakość życia - podejście psychologiczne

2.2. Jakość życia w naukach ekonomicznych

2.3. Konsumpcjonizm w naukach ekonomicznych i naukach psychologicznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Stanisław Maciej Kot

3. Własność i osobliwość przestrzeni jakości życia

3.1. Bodziec obiektywny a jego subiektywna percepcja - przykład z kolorymetrii

3.2. Materiał statystyczny i metody

3.2.1. Archiwalne dane statystyczne

3.2.2. Dane z budżetów gospodarstw domowych

3.2.3. Metody badania zależności między jakością życia a poziomem życia

3.3. Wyniki badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Panek

4. Koncepcja pomiaru jakości życia

4.1. Podejście skandynawskie

4.2. Podejście amerykańskie

4.3. Zintegrowane podejścia do koncepcji jakości życia

4.3.1. Podejście nordyckie

4.3.2. Podejście niemieckie

4.3.3. Koncepcja pomiaru jakości życia w Europejskim Systemie Wskaźników Społecznych

4.3.4. Koncepcja pomiaru jakości życia w Europejskim Systemie Statystycznym

4.3.5. Koncepcja pomiaru jakości życia OECD

4.3.6. Podejście zespołu R. Constanzy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Ewa Frątczak

5. Regresja logistyczna jako narzędzie modelowania poziomu i jakości życia

5.1. Regresja logistyczna - początki

5.2. Regresja logistyczna - teoria

5.2.1. Model regresji logistycznej a model regresji liniowej

5.3. Estymacja parametrów modelu regresji logistycznej (na przykładzie regresji binarnej)

5.4. Interpretacja wyników estymacji. Różnica interpretacji pomiędzy regresją liniową a regresją logistyczną

5.5. Inne rodzaje modelowania - model uporządkowany i model o postaci wielomianu regresji logistycznej

5.5.1. Regresja logistyczna - model uporządkowany

5.5.2. Regresja logistyczna o postaci wielomianu - uogólnione logity .

5.6. Znaczenie kodowania zmiennych jakościowych w modelach regresji logistycznej

5.7. Istota wnioskowania statystycznego w modelach regresji logistycznej

5.7.1. Ocena istotności oszacowanych parametrów

5.8. Predykcja i testowanie modelu predykcyjnego z wykorzystaniem regresji logistycznej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grażyna Karmowska

6. Postęp społeczny w Polsce na tle państw Grupy Wyszehradzkiej

6.1. Mierniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (HDI i SPI)

6.2. Charakterystyka badanych regionów

Podsumowanie .

Bibliografia

 

 

Małgorzata J. Radziukiewicz

7. Ubóstwo osób pracujących w Polsce na tle innych krajów - przyczyny i tendencje zmian

7.1. Ubóstwo i praca - dane i definicje

7.2. Szacunki skali ubóstwa pracujących w świecie na podstawie dostępnych źródeł

7.2.1. Zasięg ubóstwa wśród pracujących w USA

7.2.2. Zjawisko biedy wśród pracujących w krajach UE i Polsce

7.2.3. Ubóstwo pracujących w krajach wschodzących i rozwijających się

7.3. Przyczyny biedy wśród pracujących

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Jolanta Perek-Białas

8. Od statystyki do jakości życia w starości - subiektywne rozważania

8.1. Statystyka

8.2. Oszczędzanie na czas starości - recenzja doktoratu .

8.3. Wskaźniki

8.4. Konsumpcja

8.5. Osoby starsze jako konsumenci

8.6. Jakość życia a osoby starsze jako konsumenci

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rafał Kasprzak

 

9. Przemysły kreatywne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - rozwój i wpływ na jakość życia w regionie

9.1. Definicja sektora kreatywnego oraz wielkość eksportu w Europie Środkowo-Wschodniej

9.2. Sektor kreatywny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

9.2.1. Albania

9.2.2. Białoru

9.2.3. Bośnia i Hercegowina

9.2.4. Bułgaria

9.2.5. Chorwacja

9.2.6. Czechy

9.2.7. Estonia

9.2.8. Węgry

9.2.9. Łotwa

9.2.10. Litwa

9.2.11. Czarnogóra

9.2.12. Polska

9.2.13. Rumunia

9.2.14. Serbia

9.2.15. Słowacja

9.2.16. Słowenia

9.2.17. Macedonia

9.2.18. Ukraina

9.3. Wyzwania biznesowe w sektorze kreatywnym

9.4. Polityka publiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej

9.5. Oddziaływanie sektora kreatywnego na jakość życia w regionie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Teresa Skalska

10. Trzeci sektor w turystyce i rekreacji

10.1. Trzeci sektor - znaczenie, główne obszary działania

10.2. Organizacje pozarządowe w turystyce i rekreacji

10.3. Gospodarcze i społeczne znaczenie zjawiska - potrzeba pomiaru

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Gotowska

11. Działania przedsiębiorstw na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w aspekcie jakości życia ludzi

11.1. Zrównoważony rozwój, czyli rozwój odpowiedzialny

11.2. Model odpowiedzialnego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach - studia przypadku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Część II. Konsumpcja i konsument wobec dotychczasowych i nowych wyzwań

 

 

Teresa Pałaszewska-Reindl

12. Aspekty społeczne w badaniach konsumpcji

12.1. Rozwój badań nad konsumpcją

12.2. Wkład prof.?dr hab.?T. Słaby do badań nad konsumpcją

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Aniela Styś

13. Procesy konsumpcji - postrzeganie, pomiar, tendencje zmian

13.1. Procesy konsumpcji w dorobku Jubilatki - refleksje retrospektywne

13.2. Ocena poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych

13.3. Nowe uwarunkowania konsumpcji

13.4. Konsumpcja w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

13.5. Nowe trendy w konsumpcji

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Józefa Kramer

14. Konwergencja realna a nowe trendy konsumpcji

14.1. Konwergencja jako zapomniany warunek integracji Unii Europejskiej i zmiany struktury konsumpcji

14.2. Megatrendy rozwoju cywilizacyjnego i trendy rozwoju konsumpcji w kontekście konwergencji realnej

14.3. Szczegółowe trendy konsumenckie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło

15. Konsumpcja w trzech odsłonach

15.1. Konsumpcja nadmiaru

15.2. Konsumpcja umiaru

15.3. Konsumpcja wirtualna

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bogdan Mróz

16. Między hedonizmem a minimalizmem - poszukiwania konsumentów XXI w.

16.1. W sidłach konsumpcjonizmu

16.2. Dekonsumpcja i minimalizm konsumencki

16.3. Paradoks - dekonsumpcja na pokaz?

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Grażyna Światowy

17. Interdyscyplinarność w badaniach nad zachowaniem konsumentów - ujęcie terminologiczne

17.1. Zachowania ludzi jako obiekt badań naukowych

17.2. Dylematy badawcze w interpretowaniu pojęcia ?zachowanie"

17.3. Próba interdyscyplinarnego wyjaśnienia terminu ?zachowanie"

17.4. Zachowanie indywidualne w kontekście komunikacji społecznej

17.5. Identyfikacja problemów w badaniu zachowania konsumentów

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Tomasz Zalega

18. Świadoma konsumpcja w zachowaniach konsumenckich polskich seniorów w świetle wyników badań własnych

18.1. Przegląd literatury przedmiotu

18.1.1. Świadoma konsumpcja jako trend konsumencki - ujęcie teoretyczne

18.1.2. Pojęcie i cechy świadomego konsumenta

18.1.3. Świadoma konsumpcja a idea Fair Trade

18.2. Metodologia badań

18.2.1. Konceptualizacja badań

18.2.2. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka

18.3. Wyniki i dyskusja

18.3.1. Zachowania konsumenckie badanych osób w wieku 65+

18.3.2. Badani seniorzy jako świadomi konsumenci

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Krystyna Gutkowska

19. Zachowania żywieniowe konsumentów a założenia zrównoważonego

rozwoju, zrównoważonej diety i jakości życia

19.1. Zachowania konsumentów wobec żywności, zrównoważony rozwój i zrównoważona dieta oraz jakość i godność życia w ujęciu teoretycznym i w kontekście wyników badań

19.2. Jakość żywności jako kryterium wyboru w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz idei zrównoważonego rozwoju

19.3. Zachowania konsumentów wobec mięsa w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Pawłowska

20. Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

20.1. Rozwój rynku kredytu bankowego dla gospodarstw domowych w UE

20.2. Działania regulacyjne po kryzysie finansowym

20.3. Rozwój rynku kredytu bankowego dla gospodarstw domowych w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Bombol

21. Kobiecy świat finansów - o specyfice decyzji finansowych kobiet

21.1. Rola pieniędzy w życiu człowieka

21.2. Różnice płci a podejście do pieniędzy

21.3. Badania empiryczne zachowań finansowych Polek aktywnych zawodowo

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Grzegorz Maciejewski

22. Infrastruktura domowa jako czynnik wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych

22.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji

22.2. Infrastruktura konsumpcyjna polskich gospodarstw domowych

Podsumowanie

Bibliografia .

 

 

Krystyna Świetlik

23. Dochodowo-cenowe uwarunkowania konsumpcji żywności w Polsce w latach 2000-2015

23.1. Produkt krajowy brutto

23.2. Dochody sektora gospodarstw domowych

23.3. Dochody rozporządzalne gospodarstw domowych (według badań budżetów gospodarstw domowych)

23.4. Ceny żywności i koszty utrzymania rodzin

Podsumowanie

Bibliografia

 

Józef Sala

24. Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

24.1. Rola turystycznej bazy noclegowej na rynku oraz czynniki jej rozwoju

24.2. Uwarunkowania i paradygmaty rozwoju turystycznej bazy noclegowej w krajach Unii Europejskiej

24.3. Wielkość i tendencje rozwoju bazy noclegowej w Polsce

24.4. Jakość usług turystycznej bazy noclegowej w Polsce w świetle badań Pracowni Analiz Społecznych Ipsylon

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Irena Ozimek

25. Ochrona konsumentów w Polsce jako element poziomu warunków życia

25.1. Cele unijnej polityki konsumenckiej

25.2. Instytucjonalna ochrona konsumentów w Polsce

25.3. Przegląd wybranych regulacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów

w Polsce i Unii Europejskiej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze prof. zw. dr hab. Teresy Słaby

 

 

Fotografie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel