Ulubione
  1. Strona główna
  2. INWESTYCJE W BADANIA I ROZWÓJ: STRATEGICZNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI I ICH UWARUNKOWANIA

INWESTYCJE W BADANIA I ROZWÓJ: STRATEGICZNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI I ICH UWARUNKOWANIA

38,00 zł
34,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 34,20 zł
Autor: Małgorzata Knauff
Kod produktu: 978-83-7378-774-2
Cena regularna:
38,00 zł
34,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 34,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
INWESTYCJE W BADANIA I ROZWÓJ: STRATEGICZNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI I ICH UWARUNKOWANIA
INWESTYCJE W BADANIA I ROZWÓJ: STRATEGICZNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI I ICH UWARUNKOWANIA

 

[[[separator]]]

Wywód rozprawy podporządkowany jest wymienionym już celom pracy. Po niniejszym wprowadzeniu następują dwa rozdziały poświęcone przeglądowi literatury. Pierwszy z nich dotyczy modelowania inwestycji w innowacje na rynkach niedoskonale konkurencyjnych. W rozdziale tym szczególną uwagę poświęcono kwestii motywów inwestowania w innowacje, będących głównymi siłami napędowymi uzyskanych wyników. Natomiast w rozdziale 2 skupiono się na kwestii przenikania innowacji, które jest jednym z najważniejszych cech wyróżniających rynki związane z wiedzą i innowacyjnością, gdyż powoduje niedoskonałości mechanizmu konkurencji, m.in. problem niedoskonałej absorpcji zwrotu z inwestycji w badania i rozwój (ang. appropriability), przez co motywacja do inwestowania jest zbyt mała w stosunku do społecznego optimum. W rozdziale tym dokonano także przeglądu badań empirycznych poświęconych mierzeniu tego zjawiska oraz przedstawiono dwuetapowy model z inwestycjami w B&R na pierwszym etapie i konkurencją na rynku produktu na drugim etapie. Model ten jest podstawowym narzędziem analizy w dalszej części książki.

Od rozdziału 3 rozpoczyna się część rozprawy zawierająca oryginalne wyniki uzyskane przez autorkę. W rozdziale tym zidentyfikowano wpływ na motywy do inwestowania w B&R różnych elementów struktury rynku: typu konkurencji liczby firm na rynku oraz stopnia substytucyjności dóbr. Badanie to przeprowadzono w ramach modelu, w którym funkcja popytu jest liniowa. W rozdziale 4 pominięto to założenie i zaprezentowano wyniki dotyczące wpływu przenikania na typ strategicznej współzależności decyzji inwestycyjnych, w przypadku zarówno symetrycznym, jak i niesymetrycznym (przenikanie jednostronne). Zwrócono również uwagę na fakt, że małe przenikanie prowadzi do uwikłania firm w dylemat więźnia, inwestują one w innowacje ze względu na presję konkurencyjną, choć powoduje to zmniejszenie zysków.

Rozdział 5 jest poświęcony zagadnieniom związanym z wpływem regulacji państwa na stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw - z oddziaływaniem nie tylko bezpośrednim, takim jak ochrona własności intelektualnej czy subsydia, ale także pośrednim, polegającym np. na przyzwoleniu na zawieranie porozumień badawczych pomiędzy firmami. W rozdziale tym zbadano wpływ typu strategicznej współzależności decyzji inwestycyjnych na motywacje do tworzenia karteli badawczych i na wielkość nakładów na innowacje. W każdym z tych trzech rozdziałów autorka stosuje argumentację matematyczną, często ujętą w formę twierdzeń, których dowody zostały wydzielone i podane w ostatniej (nienumerowanej) części każdego z rozdziałów. Obliczenia, zarówno symboliczne, jak i numeryczne, przeprowadzono w programie Maple, który jest częścią edytora tekstu Scientific WorkPlace 5.0.

Pracę zamykają uwagi końcowe oraz dwa dodatki: matematyczny, poświęcony grom supermodularnym, i drugi, poświęcony modelom oligopolu. Zapoznanie się z ich treścią pomoże czytelnikowi śledzić wywód pracy.

[[[separator]]]

Innowacje a konkurencja - preliminari

 

1. Niedoskonała konkurencja a motywy inwestycji w B&R

1.1. Podejście turniejowe

1.2. Podejście nieturniejowe

 

2. Efekty zewnętrzne działalności B&R i ich modelowanie

2.1. Źródła efektów zewnętrznych

2.2. Prywatny a społeczny zwrot z działalności B&R

2.3. Empiryczne badania efektów zewnętrznych

2.3.1. Przenikanie myśli technicznej

2.3.2. Efekty zewnętrzne w funkcji produkcji

2.4. Przenikanie w grach z innowacjami: nakłady a wyniki

 

3. Struktura rynku a motywacja do inwestowania

3.1. Zyski a zagrożenie ze strony konkurencji

3.2. Stopień substytucyjności dóbr

3.3. Liczba firm na rynku

3.4. Typ konkurencji

Dodatek: zestawienie wzorów i dowody twierdzeń

 

4. Technologia a motywacja do inwestowania

4.1. Podejście nieturniejowe

4.1.1. Struktura kosztów

4.1.2. Przenikanie innowacji

4.2. Wyścig patentowy

4.3. Kosztowa nieefektywność inwestycji w innowacje

Dodatek: dowody twierdzeń

 

5. Regulator a nakłady na badania i rozwój

5.1. Ochrona własności intelektualnej

5.2. Kooperacja w badaniach

Dodatek: dowody twierdzeń

Uwagi końcowe

 

Dodatki

A. Gry supermodularne

A.1. Elementy teorii gier

A.2. Stabilność równowag

A.3. Funkcje supermodularne a komplementarność

A.4. Gry ze strategiczną komplementarnością

B. Modele oligopolu

B.1. Modelowanie popytu

B.2. Model Cournota

B.3. Model Bertranda

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 180

 

Wstęp

Wywód rozprawy podporządkowany jest wymienionym już celom pracy. Po niniejszym wprowadzeniu następują dwa rozdziały poświęcone przeglądowi literatury. Pierwszy z nich dotyczy modelowania inwestycji w innowacje na rynkach niedoskonale konkurencyjnych. W rozdziale tym szczególną uwagę poświęcono kwestii motywów inwestowania w innowacje, będących głównymi siłami napędowymi uzyskanych wyników. Natomiast w rozdziale 2 skupiono się na kwestii przenikania innowacji, które jest jednym z najważniejszych cech wyróżniających rynki związane z wiedzą i innowacyjnością, gdyż powoduje niedoskonałości mechanizmu konkurencji, m.in. problem niedoskonałej absorpcji zwrotu z inwestycji w badania i rozwój (ang. appropriability), przez co motywacja do inwestowania jest zbyt mała w stosunku do społecznego optimum. W rozdziale tym dokonano także przeglądu badań empirycznych poświęconych mierzeniu tego zjawiska oraz przedstawiono dwuetapowy model z inwestycjami w B&R na pierwszym etapie i konkurencją na rynku produktu na drugim etapie. Model ten jest podstawowym narzędziem analizy w dalszej części książki.

Od rozdziału 3 rozpoczyna się część rozprawy zawierająca oryginalne wyniki uzyskane przez autorkę. W rozdziale tym zidentyfikowano wpływ na motywy do inwestowania w B&R różnych elementów struktury rynku: typu konkurencji liczby firm na rynku oraz stopnia substytucyjności dóbr. Badanie to przeprowadzono w ramach modelu, w którym funkcja popytu jest liniowa. W rozdziale 4 pominięto to założenie i zaprezentowano wyniki dotyczące wpływu przenikania na typ strategicznej współzależności decyzji inwestycyjnych, w przypadku zarówno symetrycznym, jak i niesymetrycznym (przenikanie jednostronne). Zwrócono również uwagę na fakt, że małe przenikanie prowadzi do uwikłania firm w dylemat więźnia, inwestują one w innowacje ze względu na presję konkurencyjną, choć powoduje to zmniejszenie zysków.

Rozdział 5 jest poświęcony zagadnieniom związanym z wpływem regulacji państwa na stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw - z oddziaływaniem nie tylko bezpośrednim, takim jak ochrona własności intelektualnej czy subsydia, ale także pośrednim, polegającym np. na przyzwoleniu na zawieranie porozumień badawczych pomiędzy firmami. W rozdziale tym zbadano wpływ typu strategicznej współzależności decyzji inwestycyjnych na motywacje do tworzenia karteli badawczych i na wielkość nakładów na innowacje. W każdym z tych trzech rozdziałów autorka stosuje argumentację matematyczną, często ujętą w formę twierdzeń, których dowody zostały wydzielone i podane w ostatniej (nienumerowanej) części każdego z rozdziałów. Obliczenia, zarówno symboliczne, jak i numeryczne, przeprowadzono w programie Maple, który jest częścią edytora tekstu Scientific WorkPlace 5.0.

Pracę zamykają uwagi końcowe oraz dwa dodatki: matematyczny, poświęcony grom supermodularnym, i drugi, poświęcony modelom oligopolu. Zapoznanie się z ich treścią pomoże czytelnikowi śledzić wywód pracy.

Spis treści

Innowacje a konkurencja - preliminari

 

1. Niedoskonała konkurencja a motywy inwestycji w B&R

1.1. Podejście turniejowe

1.2. Podejście nieturniejowe

 

2. Efekty zewnętrzne działalności B&R i ich modelowanie

2.1. Źródła efektów zewnętrznych

2.2. Prywatny a społeczny zwrot z działalności B&R

2.3. Empiryczne badania efektów zewnętrznych

2.3.1. Przenikanie myśli technicznej

2.3.2. Efekty zewnętrzne w funkcji produkcji

2.4. Przenikanie w grach z innowacjami: nakłady a wyniki

 

3. Struktura rynku a motywacja do inwestowania

3.1. Zyski a zagrożenie ze strony konkurencji

3.2. Stopień substytucyjności dóbr

3.3. Liczba firm na rynku

3.4. Typ konkurencji

Dodatek: zestawienie wzorów i dowody twierdzeń

 

4. Technologia a motywacja do inwestowania

4.1. Podejście nieturniejowe

4.1.1. Struktura kosztów

4.1.2. Przenikanie innowacji

4.2. Wyścig patentowy

4.3. Kosztowa nieefektywność inwestycji w innowacje

Dodatek: dowody twierdzeń

 

5. Regulator a nakłady na badania i rozwój

5.1. Ochrona własności intelektualnej

5.2. Kooperacja w badaniach

Dodatek: dowody twierdzeń

Uwagi końcowe

 

Dodatki

A. Gry supermodularne

A.1. Elementy teorii gier

A.2. Stabilność równowag

A.3. Funkcje supermodularne a komplementarność

A.4. Gry ze strategiczną komplementarnością

B. Modele oligopolu

B.1. Modelowanie popytu

B.2. Model Cournota

B.3. Model Bertranda

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 180

 

Wywód rozprawy podporządkowany jest wymienionym już celom pracy. Po niniejszym wprowadzeniu następują dwa rozdziały poświęcone przeglądowi literatury. Pierwszy z nich dotyczy modelowania inwestycji w innowacje na rynkach niedoskonale konkurencyjnych. W rozdziale tym szczególną uwagę poświęcono kwestii motywów inwestowania w innowacje, będących głównymi siłami napędowymi uzyskanych wyników. Natomiast w rozdziale 2 skupiono się na kwestii przenikania innowacji, które jest jednym z najważniejszych cech wyróżniających rynki związane z wiedzą i innowacyjnością, gdyż powoduje niedoskonałości mechanizmu konkurencji, m.in. problem niedoskonałej absorpcji zwrotu z inwestycji w badania i rozwój (ang. appropriability), przez co motywacja do inwestowania jest zbyt mała w stosunku do społecznego optimum. W rozdziale tym dokonano także przeglądu badań empirycznych poświęconych mierzeniu tego zjawiska oraz przedstawiono dwuetapowy model z inwestycjami w B&R na pierwszym etapie i konkurencją na rynku produktu na drugim etapie. Model ten jest podstawowym narzędziem analizy w dalszej części książki.

Od rozdziału 3 rozpoczyna się część rozprawy zawierająca oryginalne wyniki uzyskane przez autorkę. W rozdziale tym zidentyfikowano wpływ na motywy do inwestowania w B&R różnych elementów struktury rynku: typu konkurencji liczby firm na rynku oraz stopnia substytucyjności dóbr. Badanie to przeprowadzono w ramach modelu, w którym funkcja popytu jest liniowa. W rozdziale 4 pominięto to założenie i zaprezentowano wyniki dotyczące wpływu przenikania na typ strategicznej współzależności decyzji inwestycyjnych, w przypadku zarówno symetrycznym, jak i niesymetrycznym (przenikanie jednostronne). Zwrócono również uwagę na fakt, że małe przenikanie prowadzi do uwikłania firm w dylemat więźnia, inwestują one w innowacje ze względu na presję konkurencyjną, choć powoduje to zmniejszenie zysków.

Rozdział 5 jest poświęcony zagadnieniom związanym z wpływem regulacji państwa na stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw - z oddziaływaniem nie tylko bezpośrednim, takim jak ochrona własności intelektualnej czy subsydia, ale także pośrednim, polegającym np. na przyzwoleniu na zawieranie porozumień badawczych pomiędzy firmami. W rozdziale tym zbadano wpływ typu strategicznej współzależności decyzji inwestycyjnych na motywacje do tworzenia karteli badawczych i na wielkość nakładów na innowacje. W każdym z tych trzech rozdziałów autorka stosuje argumentację matematyczną, często ujętą w formę twierdzeń, których dowody zostały wydzielone i podane w ostatniej (nienumerowanej) części każdego z rozdziałów. Obliczenia, zarówno symboliczne, jak i numeryczne, przeprowadzono w programie Maple, który jest częścią edytora tekstu Scientific WorkPlace 5.0.

Pracę zamykają uwagi końcowe oraz dwa dodatki: matematyczny, poświęcony grom supermodularnym, i drugi, poświęcony modelom oligopolu. Zapoznanie się z ich treścią pomoże czytelnikowi śledzić wywód pracy.

Innowacje a konkurencja - preliminari

 

1. Niedoskonała konkurencja a motywy inwestycji w B&R

1.1. Podejście turniejowe

1.2. Podejście nieturniejowe

 

2. Efekty zewnętrzne działalności B&R i ich modelowanie

2.1. Źródła efektów zewnętrznych

2.2. Prywatny a społeczny zwrot z działalności B&R

2.3. Empiryczne badania efektów zewnętrznych

2.3.1. Przenikanie myśli technicznej

2.3.2. Efekty zewnętrzne w funkcji produkcji

2.4. Przenikanie w grach z innowacjami: nakłady a wyniki

 

3. Struktura rynku a motywacja do inwestowania

3.1. Zyski a zagrożenie ze strony konkurencji

3.2. Stopień substytucyjności dóbr

3.3. Liczba firm na rynku

3.4. Typ konkurencji

Dodatek: zestawienie wzorów i dowody twierdzeń

 

4. Technologia a motywacja do inwestowania

4.1. Podejście nieturniejowe

4.1.1. Struktura kosztów

4.1.2. Przenikanie innowacji

4.2. Wyścig patentowy

4.3. Kosztowa nieefektywność inwestycji w innowacje

Dodatek: dowody twierdzeń

 

5. Regulator a nakłady na badania i rozwój

5.1. Ochrona własności intelektualnej

5.2. Kooperacja w badaniach

Dodatek: dowody twierdzeń

Uwagi końcowe

 

Dodatki

A. Gry supermodularne

A.1. Elementy teorii gier

A.2. Stabilność równowag

A.3. Funkcje supermodularne a komplementarność

A.4. Gry ze strategiczną komplementarnością

B. Modele oligopolu

B.1. Modelowanie popytu

B.2. Model Cournota

B.3. Model Bertranda

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel