Ulubione
  1. Strona główna
  2. INWESTOWANIE. Instrumenty klasyczne i alternatywne

INWESTOWANIE. Instrumenty klasyczne i alternatywne

49,00 zł
36,75 zł
/ szt.
Oszczędzasz 25 % ( 12,25 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,75 zł
Autor: red. Agata Adamska Andrzej Fierla
Kod produktu: 978-83-7378-667-7
Cena regularna:
49,00 zł
36,75 zł
/ szt.
Oszczędzasz 25 % ( 12,25 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,75 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
INWESTOWANIE. Instrumenty klasyczne i alternatywne
INWESTOWANIE. Instrumenty klasyczne i alternatywne

Inwestować można we wszystko, ale skutecznie pomnażać majątek udaje się tylko nielicznym. Kluczowym warunkiem sukcesu był i jest dobór narzędzi, które się zna i rozumie. Zapomina o tym zbyt wielu uczestników rynków finansowego i towarowego, poddających się panującym modom. W konsekwencji kupują na szczytach hossy i w panice pozbywają się walorów po niskich cenach, nierzadko przy tym płacąc podatki pomimo ponoszonych strat. Dotyczy to nie tylko klasycznego rynku akcji, ale nawet tak mało niegdyś dostępnych czy nawet nieistniejących instrumentów jak brylanty, fundusze ETF oraz REIT i uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne zarabianie na dynamicznie zmieniających się rynkach wymaga przede wszystkim zrozumienia siebie, a następnie zgłębienia wiedzy o konkretnych możliwościach. A nie jest to wcale łatwe. Rynki poszczególnych instrumentów inwestycyjnych wprawdzie są podobne, ale liczne konkretne aspekty ich funkcjonowania są odmienne. I właśnie zagadnieniom wybranych instrumentów i narzędzi inwestycyjnych poświęcona jest niniejsza książka.

Inwestować można we wszystko, ale skutecznie pomnażać majątek udaje się tylko nielicznym. Kluczowym warunkiem sukcesu był i jest dobór narzędzi, które się zna i rozumie. Zapomina o tym zbyt wielu uczestników rynków finansowego i towarowego, poddających się panującym modom. W konsekwencji kupują na szczytach hossy i w panice pozbywają się walorów po niskich cenach, nierzadko przy tym płacąc podatki pomimo ponoszonych strat. Dotyczy to nie tylko klasycznego rynku akcji, ale nawet tak mało niegdyś dostępnych czy nawet nieistniejących instrumentów jak brylanty, fundusze ETF oraz REIT i uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne zarabianie na dynamicznie zmieniających się rynkach wymaga przede wszystkim zrozumienia siebie, a następnie zgłębienia wiedzy o konkretnych możliwościach. A nie jest to wcale łatwe. Rynki poszczególnych instrumentów inwestycyjnych wprawdzie są podobne, ale liczne konkretne aspekty ich funkcjonowania są odmienne. I właśnie zagadnieniom wybranych instrumentów i narzędzi inwestycyjnych poświęcona jest niniejsza książka.

[[[separator]]]

Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie milionów ludzi, ale wpłynęły także na funkcjonowanie gospodarki w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej. Zdarzenia o charakterze nagłym, dramatycznym wywoływane są także przez działania ludzi, zarówno świadomie nastawione na sianie zniszczenia i zamętu, takie jak ataki terrorystyczne, jak i wynikające z bezmyślności i zaniedbań, takie jak katastrofy ekologiczne. Wrażenie chaosu na świecie potęgują doniesienia o przewrotach na szczytach władzy, wojnach domowych i konfliktach międzynarodowych. Mniej tragiczne w skutkach, ale nie mniej istotne dla wielu ludzi i gospodarki są kryzysy finansów publicznych rosnącej liczby krajów, grożące ich niewypłacalnością.

Na te wstrząsające, dramatyczne wydarzenia nakładają się bardziej długofalowe zmiany w układzie geopolitycznym świata, w strukturze wiekowej i dochodowej społeczeństw, w relatywnym znaczeniu różnych sektorów gospodarki. Przykładowo, rewolucja technologiczna tam, gdzie się dokonała, spowodowała ogromną zmianę jakościową w sposobach produkcji i konsumpcji.

Znaczące przemiany dokonują się nie tylko w sferze realnej, ale również w ramach rynków finansowych. Mobilność kapitału wynikająca zwłaszcza z ograniczenia barier w jego przepływie i postępująca koncentracja tego kapitału (wielkość rynku finansowego jest ogromna w porównaniu z rynkami dóbr i usług) kreują coraz to nowe bańki spekulacyjne. Powstają nowe instrumenty finansowe, odpowiadające na różnorodne potrzeby uczestników rynków, ale rosnąca złożoność tych instrumentów sprawia, że konsekwencje ich stosowania stają się trudne do przewidzenia. Obok inwestorów instytucjonalnych - dzięki możliwościom, jakie stworzył internet, pojawiła się nowa fala inwestorów indywidualnych.

Niestabilność otoczenia w sposób naturalny prowadzi do wzrostu zmienności rynków finansowych, na których występują wahania o rzadko spotykanej wcześniej skali. Rodzi się zatem pytanie: czy w warunkach takiej zmienności można jeszcze inwestować czy pozostała jedynie spekulacja? A może w ogóle klasyczne instrumenty finansowe są już przestarzałe i należy szukać jedynie alternatywnych możliwości? Czy można pozostać przy pieniądzu czy może decydować się na przechowywanie wartości w dobrach materialnych? Takie wątpliwości nurtują również uczestników studiów podyplomowych Akademii Profesjonalnego Inwestowania organizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dają oni im temu wyraz między innymi w pisanych przez siebie opracowaniach, których wybór zawiera prezentowana publikacja.

Książka rozpoczyna się poszukiwaniem przez autorów dwóch pierwszych tekstów odpowiedzi na pytanie, czy klasyczna doktryna inwestowania w wartość, sformułowana przez Benjamina Grahama, ma w dzisiejszych czasach rację bytu. Marcin Terebelski sprawdzał, czy można ją wykorzystać w odniesieniu do spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, a Mariusz Doleszczak zbadał jej zastosowanie wobec spółek notowanych na NewConnect. Oprócz bezpośredniego inwe­stowania w akcje, inwestor może powierzyć zarządzanie swoimi środkami funduszom inwestycyjnym. Dochody z tej klasycznej inwestycji mogą jednak zostać znacznie zredukowane przez opodatkowanie. Niuanse opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz niestety nieliczne możliwości optymalizacji tego opodatkowania opisała w swoim tekście Katarzyna Dudek.

W kolejnych tekstach autorzy przedstawiają alternatywne możliwości inwestowania. Łukasz Kiełbasa scharakteryzował pierwsze notowane na Giełdzie Papie­rów Wartościowych w Warszawie ETF-y (exchange-traded funds), umieszczając swoją analizę w szerszym kontekście genezy i rozwoju tych instrumentów na świecie. Z kolei Radosław Michaluk przedstawił specyfikę jeszcze nieobecnych na polskim rynku kapitałowym REIT-ów (real estate investment trusts), eksponując zalety zróżnicowanych źródeł dochodów inwestorów, wynikających nie tylko ze zmian cen instrumentów emitowanych przez fundusz, ale i z wypłacanych przez taki fundusz wysokich dywidend. Nowoczesną formę rynku alternatywnego, jakim jest rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, scharakteryzował Łukasz Dębski. Przedstawił zarówno podstawy funkcjonowania tego rynku, zasady obrotu na nim, jak i przebieg symulacji zawieranych transakcji. Bardzo interesującą możliwością inwestycyjną jest od dawna znany i fascynujący zakup diamentów. O tym, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze przedmiotu takiej inwestycji, oraz o licznych pułapkach czyhających na większość uczestników tego specyficznego rynku pisze Dariusz Jaworski.

Ostatnia część opracowania poświęcona jest bezpośrednio sposobom inwestowania. Pierwszy z tekstów tej grupy dotyczy behawioralnych aspektów budowy portfela inwestycyjnego. Grzegorz Moćko przekonuje w nim, że w określaniu proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami tego portfela inwestor powinien brać pod uwagę swój typ osobowości, co pozwoli mu na bardziej harmonijny i mniej stresujący przebieg inwestycji. Aspekty czysto techniczne z kolei zainteresowały dwóch kolejnych autorów. Pierwszy z nich - Przemysław Tadla, zweryfikował na przykładzie trzech polskich spółek, czy zastosowanie podstawowych wskaźników analizy technicznej (MACD, TRD i ROC) pozwala optymalizować decyzje inwestycyjne. Drugi zaś - Zbigniew Wilczyński, przetestował bardziej złożone strategie pod kątem wielkości zajmowanej pozycji inwestycyjnej. O ile w obu tych tekstach analiza techniczna dokonywana komputerowo rozpatrywana jest jako narzędzie służące automatyzowaniu podejmowania decyzji inwestycyjnych, o tyle Andrzej Banasiak, autor ostatniego rozdziału, podjął próbę analizy, czy sieci neuronowe nie mogłyby w ogóle zoptymalizować proces inwestycji, zastępując w wielu sferach człowieka-decydenta.

Książka zawiera interesujący przegląd możliwości, jakie stają w tych burzliwych czasach przed inwestorami, oraz pozwala prześledzić aktualne tendencje i mody występujące na rynkach finansowych. Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.

[[[separator]]]

WSTĘP

 

1. INWESTOWANIE W WARTOŚĆ (Marcin Terebelski)

1.1. Geneza i założenia value investing

1.1.1. Istota inwestowania w wartość

1.1.2. Twórca koncepcji inwestowania w wartość

1.1.3. Margines bezpieczeństwa

1.1.4. Nieefektywność rynku

1.1.5. Wybór spółki w świetle inwestowania w wartość

1.1.6. Reguły inwestowania w wartość

1.1.7. Inwestowanie w wartość - zalety i wady

 

1.2. Kryteria przyjęte w analizie

1.2.1. Wskaźnik cena/wartość księgowa

1.2.2. Założenia analizy

1.3. Analiza portfela inwestycyjnego

1.3.1. Wybór spółek

1.3.2. Wyniki analizy

1.4. Wnioski z analizy

1.5. Zakończenie

 

2. WERYFIKACJA STRATEGIIINWESTOWANIA W WARTOŚĆ NA RYNKU NEWCONNECT (Mariusz Doleszczak)

2.1. NewConnect - polski alternatywny system obrotu

2.2. Inwestowanie w wartość

2.2.1. Wskaźniki rynku kapitałowego

2.2.2. Wartość własna akcji

2.2.3. Strategia Grahama

2.3. Weryfikacja strategii Grahama

2.3.1. Weryfikacje strategii Grahama na giełdach w Stanach Zjednoczonych

2.3.2. Strategia Grahama na innych giełdach

2.3.3. Badanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z 2010 roku

2.3.4. Badanie dziennika ?Parkiet" na podstawie kryteriów zastosowanych przez AAII

2.3.5. Badanie dziennika ?Parkiet" z maja 2011 roku

2.4. Sprawdzenie skuteczności strategii Grahama na rynku NewConnect

2.4.1. Budowa portfela

2.4.2. Prezentacja wybranych spółek oraz osiągniętych wyników

2.4.3. Analiza portfela wraz z porównaniem go z benchmarkiem

2.5. Zakończenie

 

3. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH (Katarzyna Dudek)

3.1. Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych otwartych - zasady ogólne

3.2. Opodatkowanie dochodów od zysków kapitałowych w funduszach inwestycyjnych - odstępstwa od zasad ogólnych

3.2.1. Opodatkowanie osób zagranicznych

3.2.2. Indywidualne konta emerytalne

3.2.3. Pracownicze programy emerytalne

3.2.4. Zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszy

3.2.5. Dziedziczenie jednostek uczestnictwa

3.2.6. Zwrot kosztów pogrzebu

3.2.7. Zadysponowanie środkami po śmierci uczestnika przez osobę upoważnioną na wypadek śmierci

3.3. Zakończenie

 

4. EXCHANGE-TRADED FUNDS JAKO ALTERNATYWNE INWESTYCJE FINANSOWE (Łukasz Kiełbasa)

4.1. Wprowadzenie do funduszyexchange-traded funds

4.1.1. Charakterystyka funduszy exchange-traded funds

4.1.2. Historia rynku funduszy exchange-traded funds

4.1.3. Strategie inwestycyjne

4.1.4. Emisja oraz rynek wtórny exchange-traded funds

4.1.5. Wady i zalety inwestycji w fundusze exchange-traded funds

4.2. Fundusze exchange-traded funds w Polsce

4.2.1. Charakterystyka funduszu Lyxor ETFWIG20

4.2.2. Rynek funduszy exchange-traded funds w Polsce

4.3. Zakończenie

 

5. REITS - ISTOTA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ DŁUGOTERMINOWA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO RYNKÓW AKCJI (Radosław Michaluk)

5.1. REITs - fundusze wspólnego inwestowania w nieruchomości

5.1.1. Fundusze nieruchomości - istota i charakterystyka

5.1.2. REITs jako fundusze nieruchomości - charakterystyka i ramy prawne działalności

5.1.3. Zalety REITs

5.1.4. Wady REITs

5.2. Efektywność długoterminowych inwestycji w REITs w odniesieniu do rynków akcji

5.2.1. Rentowność inwestycji w REITs w porównaniu z rynkami akcji na przykładzie Stanów Zjednoczonych

5.2.2. Rentowność rynku REITs w podziale na sektory

5.2.3. REITs jako instrument chroniący przed inflacją

5.2.4. REITs jako instrument chroniący przed skutkami kryzysu

5.3. Zakończenie

 

6. HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA JAKO PRZYKŁAD RYNKU ALTERNATYWNEGO (Łukasz Dębski)

6.1. Praktyczne aspekty handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

6.1.1. Zasady działania EUETS

6.1.2. Charakterystyka poszczególnych grup uczestników

6.1.3. Główne miejsca handlu oraz opis dostępnych instrumentów

6.1.4. Ceny EUAw latach ubiegłych i obecnie

6.1.5. Bariery wejścia na rynek

6.2. Przykład inwestowania na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

6.2.1. Założenia symulacji

6.2.2. Przebieg inwestycji

6.2.3. Koszty inwestycji

6.2.4. Wynik inwestycji

6.3. Zakończenie

 

7. DIAMENTY JAKO PRZEDMIOT INWESTYCJI (Dariusz Jaworski)

7.1. Parametry oceny wartości diamentu - 4C

7.1.1. Waga

7.1.2. Kolor

7.1.3. Czystość

7.1.4. Szlif

7.2. Ceny diamentów

7.2.1. Historyczne ceny brylantów

7.2.2. Ceny diamentów o szlifach fantazyjnych

7.2.3. Cena diamentów o kolorze fantazyjnym

7.2.4. Cena rynkowa Rapaport a ceny w Polsce

7.3. Zakończenie

 

8. PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH A CECHY OSOBOWOŚCI INWESTORA (Grzegorz Moćko)

8.1. Podstawowe typy osobowości człowieka

8.1.1. Historia określania typów osobowości

8.1.2. Charakterystyka podstawowych typów osobowości

Sangwinik - najbardziej ustabilizowany typ charakteru

Melancholik - ciągłe dążenie do perfekcji i doskonałości

Choleryk - władca w osiąganiu wyznaczonych celów

Flegmatyk - spokój i równowaga

8.2. Charakterystyka wybranych instrumentów inwestycyjnych

8.2.1. Akcje

8.2.2. Obligacje

8.2.3. Depozyty bankowe

8.2.4. Złoto

8.2.5. Nieruchomości

8.3. Propozycje struktury portfeli inwestycji w zależności od typu osobowości

8.3.1. Portfel inwestycyjny sangwinika

8.3.2. Portfel inwestycyjny melancholika

8.3.3. Portfel inwestycyjny choleryka

8.3.4. Portfel inwestycyjny flegmatyka

8.3.5. Wpływ stresu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych obarczonych dużym ryzykiem dla wszystkich typów osobowości

8.4. Zakończenie

 

9. INWESTOWANIE OPARTE NA WSKAŹNIKACH MACD, TRD I ROC (Przemysław Tadla)

9.1. Wprowadzenie teoretyczne do wybranych wskaźników

9.1.1. Moving average convergence divergence

9.1.2. Trend deviation

9.1.3. Rate of change

9.2. Analiza wskaźników dla wybranych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

9.2.1. Uzasadnienie doboru danych do analizy

9.2.2. Analiza wrażliwości poszczególnych wskaźników na zmianę długości okresu notowań akcji, na podstawie którego są obliczane

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika MACD

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika TRD

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika ROC

9.2.3. Weryfikacja poprawności generowanych sygnałów kupna albo

9.3. Zakończenie

Załącznik

 

10. WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIELKOŚCIĄ POZYCJI JAKO DETERMINANTA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI W SPÓŁKI INDEKSU WIG20 W LATACH 2007-2009 (Zbigniew Wilczyński)

10.1. Ogólne założenia, zasady i kryteria przeprowadzonych badań

10.2. Badania najprostszych modeli inwestowania 100%, 50%, 10% kapitału

10.2.1. Model inwestowania 100% kapitału

10.2.2. Model inwestowania 50% kapitału

10.2.3. Model inwestowania 10% kapitału

10.3. Badania modeli zaawansowanych

10.3.1. Inwestowanie 10%, 20%, 30% kapitału na podstawie średnich

10.3.2. Inwestowanie przeciwstawne na podstawie średnich

10.3.3. Strategie martingale i antymartingale

10.3.4. Strategia Paroliego

10.3.5. Strategia D'Alemberta

10.3.6. Strategia Parleya

10.3.7. Strategia Fibonacciego

10.3.8. Strategia 1-3-2-6

10.3.9. Strategia 1-4-5

10.3.10. Wnioski cząstkowe

10.4. Pogłębione badania wybranych modeli inwestycyjnych

10.4.1. Wybrane strategie określania poziomu zlecenia stop

10.4.2. Stop nominalny

10.4.3. Stop oparty na zmienności

10.5. Zakończenie

 

11. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH W ANALIZIE TECHNICZNEJ (Andrzej Banasiak)

11.1. Badanie 1: problem doboru sieci neuronowej do zadanego problemu

11.1.1. Teza badania

11.1.2. Opis badania

11.1.3. Rezultaty

11.1.4. Wnioski

11.2. Badanie 2: problem efektywności sieci neuronowej w analizie technicznej

11.2.1. Badana teza

11.2.2. Opis badania

11.2.3. Rezultaty

11.2.4. Wnioski

11.3. Badanie 3: problem efektywności sieci neuronowej w porównaniu z innymi metodami analizy technicznej

11.3.1. Badana teza

11.3.2. Opis badania

11.3.3. Rezultaty

Analiza wyników dla pierwszego aktywa - DJIA

Analiza wyników dla drugiego aktywa - USD/EUR

Analiza wyników dla trzeciego aktywa - ACNY

11.3.4. Ewolucja czasowa symulacji

11.4. Zakończenie

Zakończenie

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 272

Inwestować można we wszystko, ale skutecznie pomnażać majątek udaje się tylko nielicznym. Kluczowym warunkiem sukcesu był i jest dobór narzędzi, które się zna i rozumie. Zapomina o tym zbyt wielu uczestników rynków finansowego i towarowego, poddających się panującym modom. W konsekwencji kupują na szczytach hossy i w panice pozbywają się walorów po niskich cenach, nierzadko przy tym płacąc podatki pomimo ponoszonych strat. Dotyczy to nie tylko klasycznego rynku akcji, ale nawet tak mało niegdyś dostępnych czy nawet nieistniejących instrumentów jak brylanty, fundusze ETF oraz REIT i uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne zarabianie na dynamicznie zmieniających się rynkach wymaga przede wszystkim zrozumienia siebie, a następnie zgłębienia wiedzy o konkretnych możliwościach. A nie jest to wcale łatwe. Rynki poszczególnych instrumentów inwestycyjnych wprawdzie są podobne, ale liczne konkretne aspekty ich funkcjonowania są odmienne. I właśnie zagadnieniom wybranych instrumentów i narzędzi inwestycyjnych poświęcona jest niniejsza książka.

Inwestować można we wszystko, ale skutecznie pomnażać majątek udaje się tylko nielicznym. Kluczowym warunkiem sukcesu był i jest dobór narzędzi, które się zna i rozumie. Zapomina o tym zbyt wielu uczestników rynków finansowego i towarowego, poddających się panującym modom. W konsekwencji kupują na szczytach hossy i w panice pozbywają się walorów po niskich cenach, nierzadko przy tym płacąc podatki pomimo ponoszonych strat. Dotyczy to nie tylko klasycznego rynku akcji, ale nawet tak mało niegdyś dostępnych czy nawet nieistniejących instrumentów jak brylanty, fundusze ETF oraz REIT i uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne zarabianie na dynamicznie zmieniających się rynkach wymaga przede wszystkim zrozumienia siebie, a następnie zgłębienia wiedzy o konkretnych możliwościach. A nie jest to wcale łatwe. Rynki poszczególnych instrumentów inwestycyjnych wprawdzie są podobne, ale liczne konkretne aspekty ich funkcjonowania są odmienne. I właśnie zagadnieniom wybranych instrumentów i narzędzi inwestycyjnych poświęcona jest niniejsza książka.

Wstęp

Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie milionów ludzi, ale wpłynęły także na funkcjonowanie gospodarki w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej. Zdarzenia o charakterze nagłym, dramatycznym wywoływane są także przez działania ludzi, zarówno świadomie nastawione na sianie zniszczenia i zamętu, takie jak ataki terrorystyczne, jak i wynikające z bezmyślności i zaniedbań, takie jak katastrofy ekologiczne. Wrażenie chaosu na świecie potęgują doniesienia o przewrotach na szczytach władzy, wojnach domowych i konfliktach międzynarodowych. Mniej tragiczne w skutkach, ale nie mniej istotne dla wielu ludzi i gospodarki są kryzysy finansów publicznych rosnącej liczby krajów, grożące ich niewypłacalnością.

Na te wstrząsające, dramatyczne wydarzenia nakładają się bardziej długofalowe zmiany w układzie geopolitycznym świata, w strukturze wiekowej i dochodowej społeczeństw, w relatywnym znaczeniu różnych sektorów gospodarki. Przykładowo, rewolucja technologiczna tam, gdzie się dokonała, spowodowała ogromną zmianę jakościową w sposobach produkcji i konsumpcji.

Znaczące przemiany dokonują się nie tylko w sferze realnej, ale również w ramach rynków finansowych. Mobilność kapitału wynikająca zwłaszcza z ograniczenia barier w jego przepływie i postępująca koncentracja tego kapitału (wielkość rynku finansowego jest ogromna w porównaniu z rynkami dóbr i usług) kreują coraz to nowe bańki spekulacyjne. Powstają nowe instrumenty finansowe, odpowiadające na różnorodne potrzeby uczestników rynków, ale rosnąca złożoność tych instrumentów sprawia, że konsekwencje ich stosowania stają się trudne do przewidzenia. Obok inwestorów instytucjonalnych - dzięki możliwościom, jakie stworzył internet, pojawiła się nowa fala inwestorów indywidualnych.

Niestabilność otoczenia w sposób naturalny prowadzi do wzrostu zmienności rynków finansowych, na których występują wahania o rzadko spotykanej wcześniej skali. Rodzi się zatem pytanie: czy w warunkach takiej zmienności można jeszcze inwestować czy pozostała jedynie spekulacja? A może w ogóle klasyczne instrumenty finansowe są już przestarzałe i należy szukać jedynie alternatywnych możliwości? Czy można pozostać przy pieniądzu czy może decydować się na przechowywanie wartości w dobrach materialnych? Takie wątpliwości nurtują również uczestników studiów podyplomowych Akademii Profesjonalnego Inwestowania organizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dają oni im temu wyraz między innymi w pisanych przez siebie opracowaniach, których wybór zawiera prezentowana publikacja.

Książka rozpoczyna się poszukiwaniem przez autorów dwóch pierwszych tekstów odpowiedzi na pytanie, czy klasyczna doktryna inwestowania w wartość, sformułowana przez Benjamina Grahama, ma w dzisiejszych czasach rację bytu. Marcin Terebelski sprawdzał, czy można ją wykorzystać w odniesieniu do spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, a Mariusz Doleszczak zbadał jej zastosowanie wobec spółek notowanych na NewConnect. Oprócz bezpośredniego inwe­stowania w akcje, inwestor może powierzyć zarządzanie swoimi środkami funduszom inwestycyjnym. Dochody z tej klasycznej inwestycji mogą jednak zostać znacznie zredukowane przez opodatkowanie. Niuanse opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz niestety nieliczne możliwości optymalizacji tego opodatkowania opisała w swoim tekście Katarzyna Dudek.

W kolejnych tekstach autorzy przedstawiają alternatywne możliwości inwestowania. Łukasz Kiełbasa scharakteryzował pierwsze notowane na Giełdzie Papie­rów Wartościowych w Warszawie ETF-y (exchange-traded funds), umieszczając swoją analizę w szerszym kontekście genezy i rozwoju tych instrumentów na świecie. Z kolei Radosław Michaluk przedstawił specyfikę jeszcze nieobecnych na polskim rynku kapitałowym REIT-ów (real estate investment trusts), eksponując zalety zróżnicowanych źródeł dochodów inwestorów, wynikających nie tylko ze zmian cen instrumentów emitowanych przez fundusz, ale i z wypłacanych przez taki fundusz wysokich dywidend. Nowoczesną formę rynku alternatywnego, jakim jest rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, scharakteryzował Łukasz Dębski. Przedstawił zarówno podstawy funkcjonowania tego rynku, zasady obrotu na nim, jak i przebieg symulacji zawieranych transakcji. Bardzo interesującą możliwością inwestycyjną jest od dawna znany i fascynujący zakup diamentów. O tym, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze przedmiotu takiej inwestycji, oraz o licznych pułapkach czyhających na większość uczestników tego specyficznego rynku pisze Dariusz Jaworski.

Ostatnia część opracowania poświęcona jest bezpośrednio sposobom inwestowania. Pierwszy z tekstów tej grupy dotyczy behawioralnych aspektów budowy portfela inwestycyjnego. Grzegorz Moćko przekonuje w nim, że w określaniu proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami tego portfela inwestor powinien brać pod uwagę swój typ osobowości, co pozwoli mu na bardziej harmonijny i mniej stresujący przebieg inwestycji. Aspekty czysto techniczne z kolei zainteresowały dwóch kolejnych autorów. Pierwszy z nich - Przemysław Tadla, zweryfikował na przykładzie trzech polskich spółek, czy zastosowanie podstawowych wskaźników analizy technicznej (MACD, TRD i ROC) pozwala optymalizować decyzje inwestycyjne. Drugi zaś - Zbigniew Wilczyński, przetestował bardziej złożone strategie pod kątem wielkości zajmowanej pozycji inwestycyjnej. O ile w obu tych tekstach analiza techniczna dokonywana komputerowo rozpatrywana jest jako narzędzie służące automatyzowaniu podejmowania decyzji inwestycyjnych, o tyle Andrzej Banasiak, autor ostatniego rozdziału, podjął próbę analizy, czy sieci neuronowe nie mogłyby w ogóle zoptymalizować proces inwestycji, zastępując w wielu sferach człowieka-decydenta.

Książka zawiera interesujący przegląd możliwości, jakie stają w tych burzliwych czasach przed inwestorami, oraz pozwala prześledzić aktualne tendencje i mody występujące na rynkach finansowych. Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.

Spis treści

WSTĘP

 

1. INWESTOWANIE W WARTOŚĆ (Marcin Terebelski)

1.1. Geneza i założenia value investing

1.1.1. Istota inwestowania w wartość

1.1.2. Twórca koncepcji inwestowania w wartość

1.1.3. Margines bezpieczeństwa

1.1.4. Nieefektywność rynku

1.1.5. Wybór spółki w świetle inwestowania w wartość

1.1.6. Reguły inwestowania w wartość

1.1.7. Inwestowanie w wartość - zalety i wady

 

1.2. Kryteria przyjęte w analizie

1.2.1. Wskaźnik cena/wartość księgowa

1.2.2. Założenia analizy

1.3. Analiza portfela inwestycyjnego

1.3.1. Wybór spółek

1.3.2. Wyniki analizy

1.4. Wnioski z analizy

1.5. Zakończenie

 

2. WERYFIKACJA STRATEGIIINWESTOWANIA W WARTOŚĆ NA RYNKU NEWCONNECT (Mariusz Doleszczak)

2.1. NewConnect - polski alternatywny system obrotu

2.2. Inwestowanie w wartość

2.2.1. Wskaźniki rynku kapitałowego

2.2.2. Wartość własna akcji

2.2.3. Strategia Grahama

2.3. Weryfikacja strategii Grahama

2.3.1. Weryfikacje strategii Grahama na giełdach w Stanach Zjednoczonych

2.3.2. Strategia Grahama na innych giełdach

2.3.3. Badanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z 2010 roku

2.3.4. Badanie dziennika ?Parkiet" na podstawie kryteriów zastosowanych przez AAII

2.3.5. Badanie dziennika ?Parkiet" z maja 2011 roku

2.4. Sprawdzenie skuteczności strategii Grahama na rynku NewConnect

2.4.1. Budowa portfela

2.4.2. Prezentacja wybranych spółek oraz osiągniętych wyników

2.4.3. Analiza portfela wraz z porównaniem go z benchmarkiem

2.5. Zakończenie

 

3. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH (Katarzyna Dudek)

3.1. Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych otwartych - zasady ogólne

3.2. Opodatkowanie dochodów od zysków kapitałowych w funduszach inwestycyjnych - odstępstwa od zasad ogólnych

3.2.1. Opodatkowanie osób zagranicznych

3.2.2. Indywidualne konta emerytalne

3.2.3. Pracownicze programy emerytalne

3.2.4. Zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszy

3.2.5. Dziedziczenie jednostek uczestnictwa

3.2.6. Zwrot kosztów pogrzebu

3.2.7. Zadysponowanie środkami po śmierci uczestnika przez osobę upoważnioną na wypadek śmierci

3.3. Zakończenie

 

4. EXCHANGE-TRADED FUNDS JAKO ALTERNATYWNE INWESTYCJE FINANSOWE (Łukasz Kiełbasa)

4.1. Wprowadzenie do funduszyexchange-traded funds

4.1.1. Charakterystyka funduszy exchange-traded funds

4.1.2. Historia rynku funduszy exchange-traded funds

4.1.3. Strategie inwestycyjne

4.1.4. Emisja oraz rynek wtórny exchange-traded funds

4.1.5. Wady i zalety inwestycji w fundusze exchange-traded funds

4.2. Fundusze exchange-traded funds w Polsce

4.2.1. Charakterystyka funduszu Lyxor ETFWIG20

4.2.2. Rynek funduszy exchange-traded funds w Polsce

4.3. Zakończenie

 

5. REITS - ISTOTA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ DŁUGOTERMINOWA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO RYNKÓW AKCJI (Radosław Michaluk)

5.1. REITs - fundusze wspólnego inwestowania w nieruchomości

5.1.1. Fundusze nieruchomości - istota i charakterystyka

5.1.2. REITs jako fundusze nieruchomości - charakterystyka i ramy prawne działalności

5.1.3. Zalety REITs

5.1.4. Wady REITs

5.2. Efektywność długoterminowych inwestycji w REITs w odniesieniu do rynków akcji

5.2.1. Rentowność inwestycji w REITs w porównaniu z rynkami akcji na przykładzie Stanów Zjednoczonych

5.2.2. Rentowność rynku REITs w podziale na sektory

5.2.3. REITs jako instrument chroniący przed inflacją

5.2.4. REITs jako instrument chroniący przed skutkami kryzysu

5.3. Zakończenie

 

6. HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA JAKO PRZYKŁAD RYNKU ALTERNATYWNEGO (Łukasz Dębski)

6.1. Praktyczne aspekty handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

6.1.1. Zasady działania EUETS

6.1.2. Charakterystyka poszczególnych grup uczestników

6.1.3. Główne miejsca handlu oraz opis dostępnych instrumentów

6.1.4. Ceny EUAw latach ubiegłych i obecnie

6.1.5. Bariery wejścia na rynek

6.2. Przykład inwestowania na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

6.2.1. Założenia symulacji

6.2.2. Przebieg inwestycji

6.2.3. Koszty inwestycji

6.2.4. Wynik inwestycji

6.3. Zakończenie

 

7. DIAMENTY JAKO PRZEDMIOT INWESTYCJI (Dariusz Jaworski)

7.1. Parametry oceny wartości diamentu - 4C

7.1.1. Waga

7.1.2. Kolor

7.1.3. Czystość

7.1.4. Szlif

7.2. Ceny diamentów

7.2.1. Historyczne ceny brylantów

7.2.2. Ceny diamentów o szlifach fantazyjnych

7.2.3. Cena diamentów o kolorze fantazyjnym

7.2.4. Cena rynkowa Rapaport a ceny w Polsce

7.3. Zakończenie

 

8. PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH A CECHY OSOBOWOŚCI INWESTORA (Grzegorz Moćko)

8.1. Podstawowe typy osobowości człowieka

8.1.1. Historia określania typów osobowości

8.1.2. Charakterystyka podstawowych typów osobowości

Sangwinik - najbardziej ustabilizowany typ charakteru

Melancholik - ciągłe dążenie do perfekcji i doskonałości

Choleryk - władca w osiąganiu wyznaczonych celów

Flegmatyk - spokój i równowaga

8.2. Charakterystyka wybranych instrumentów inwestycyjnych

8.2.1. Akcje

8.2.2. Obligacje

8.2.3. Depozyty bankowe

8.2.4. Złoto

8.2.5. Nieruchomości

8.3. Propozycje struktury portfeli inwestycji w zależności od typu osobowości

8.3.1. Portfel inwestycyjny sangwinika

8.3.2. Portfel inwestycyjny melancholika

8.3.3. Portfel inwestycyjny choleryka

8.3.4. Portfel inwestycyjny flegmatyka

8.3.5. Wpływ stresu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych obarczonych dużym ryzykiem dla wszystkich typów osobowości

8.4. Zakończenie

 

9. INWESTOWANIE OPARTE NA WSKAŹNIKACH MACD, TRD I ROC (Przemysław Tadla)

9.1. Wprowadzenie teoretyczne do wybranych wskaźników

9.1.1. Moving average convergence divergence

9.1.2. Trend deviation

9.1.3. Rate of change

9.2. Analiza wskaźników dla wybranych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

9.2.1. Uzasadnienie doboru danych do analizy

9.2.2. Analiza wrażliwości poszczególnych wskaźników na zmianę długości okresu notowań akcji, na podstawie którego są obliczane

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika MACD

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika TRD

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika ROC

9.2.3. Weryfikacja poprawności generowanych sygnałów kupna albo

9.3. Zakończenie

Załącznik

 

10. WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIELKOŚCIĄ POZYCJI JAKO DETERMINANTA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI W SPÓŁKI INDEKSU WIG20 W LATACH 2007-2009 (Zbigniew Wilczyński)

10.1. Ogólne założenia, zasady i kryteria przeprowadzonych badań

10.2. Badania najprostszych modeli inwestowania 100%, 50%, 10% kapitału

10.2.1. Model inwestowania 100% kapitału

10.2.2. Model inwestowania 50% kapitału

10.2.3. Model inwestowania 10% kapitału

10.3. Badania modeli zaawansowanych

10.3.1. Inwestowanie 10%, 20%, 30% kapitału na podstawie średnich

10.3.2. Inwestowanie przeciwstawne na podstawie średnich

10.3.3. Strategie martingale i antymartingale

10.3.4. Strategia Paroliego

10.3.5. Strategia D'Alemberta

10.3.6. Strategia Parleya

10.3.7. Strategia Fibonacciego

10.3.8. Strategia 1-3-2-6

10.3.9. Strategia 1-4-5

10.3.10. Wnioski cząstkowe

10.4. Pogłębione badania wybranych modeli inwestycyjnych

10.4.1. Wybrane strategie określania poziomu zlecenia stop

10.4.2. Stop nominalny

10.4.3. Stop oparty na zmienności

10.5. Zakończenie

 

11. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH W ANALIZIE TECHNICZNEJ (Andrzej Banasiak)

11.1. Badanie 1: problem doboru sieci neuronowej do zadanego problemu

11.1.1. Teza badania

11.1.2. Opis badania

11.1.3. Rezultaty

11.1.4. Wnioski

11.2. Badanie 2: problem efektywności sieci neuronowej w analizie technicznej

11.2.1. Badana teza

11.2.2. Opis badania

11.2.3. Rezultaty

11.2.4. Wnioski

11.3. Badanie 3: problem efektywności sieci neuronowej w porównaniu z innymi metodami analizy technicznej

11.3.1. Badana teza

11.3.2. Opis badania

11.3.3. Rezultaty

Analiza wyników dla pierwszego aktywa - DJIA

Analiza wyników dla drugiego aktywa - USD/EUR

Analiza wyników dla trzeciego aktywa - ACNY

11.3.4. Ewolucja czasowa symulacji

11.4. Zakończenie

Zakończenie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 272

Inwestować można we wszystko, ale skutecznie pomnażać majątek udaje się tylko nielicznym. Kluczowym warunkiem sukcesu był i jest dobór narzędzi, które się zna i rozumie. Zapomina o tym zbyt wielu uczestników rynków finansowego i towarowego, poddających się panującym modom. W konsekwencji kupują na szczytach hossy i w panice pozbywają się walorów po niskich cenach, nierzadko przy tym płacąc podatki pomimo ponoszonych strat. Dotyczy to nie tylko klasycznego rynku akcji, ale nawet tak mało niegdyś dostępnych czy nawet nieistniejących instrumentów jak brylanty, fundusze ETF oraz REIT i uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne zarabianie na dynamicznie zmieniających się rynkach wymaga przede wszystkim zrozumienia siebie, a następnie zgłębienia wiedzy o konkretnych możliwościach. A nie jest to wcale łatwe. Rynki poszczególnych instrumentów inwestycyjnych wprawdzie są podobne, ale liczne konkretne aspekty ich funkcjonowania są odmienne. I właśnie zagadnieniom wybranych instrumentów i narzędzi inwestycyjnych poświęcona jest niniejsza książka.

Inwestować można we wszystko, ale skutecznie pomnażać majątek udaje się tylko nielicznym. Kluczowym warunkiem sukcesu był i jest dobór narzędzi, które się zna i rozumie. Zapomina o tym zbyt wielu uczestników rynków finansowego i towarowego, poddających się panującym modom. W konsekwencji kupują na szczytach hossy i w panice pozbywają się walorów po niskich cenach, nierzadko przy tym płacąc podatki pomimo ponoszonych strat. Dotyczy to nie tylko klasycznego rynku akcji, ale nawet tak mało niegdyś dostępnych czy nawet nieistniejących instrumentów jak brylanty, fundusze ETF oraz REIT i uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne zarabianie na dynamicznie zmieniających się rynkach wymaga przede wszystkim zrozumienia siebie, a następnie zgłębienia wiedzy o konkretnych możliwościach. A nie jest to wcale łatwe. Rynki poszczególnych instrumentów inwestycyjnych wprawdzie są podobne, ale liczne konkretne aspekty ich funkcjonowania są odmienne. I właśnie zagadnieniom wybranych instrumentów i narzędzi inwestycyjnych poświęcona jest niniejsza książka.

Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie milionów ludzi, ale wpłynęły także na funkcjonowanie gospodarki w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej. Zdarzenia o charakterze nagłym, dramatycznym wywoływane są także przez działania ludzi, zarówno świadomie nastawione na sianie zniszczenia i zamętu, takie jak ataki terrorystyczne, jak i wynikające z bezmyślności i zaniedbań, takie jak katastrofy ekologiczne. Wrażenie chaosu na świecie potęgują doniesienia o przewrotach na szczytach władzy, wojnach domowych i konfliktach międzynarodowych. Mniej tragiczne w skutkach, ale nie mniej istotne dla wielu ludzi i gospodarki są kryzysy finansów publicznych rosnącej liczby krajów, grożące ich niewypłacalnością.

Na te wstrząsające, dramatyczne wydarzenia nakładają się bardziej długofalowe zmiany w układzie geopolitycznym świata, w strukturze wiekowej i dochodowej społeczeństw, w relatywnym znaczeniu różnych sektorów gospodarki. Przykładowo, rewolucja technologiczna tam, gdzie się dokonała, spowodowała ogromną zmianę jakościową w sposobach produkcji i konsumpcji.

Znaczące przemiany dokonują się nie tylko w sferze realnej, ale również w ramach rynków finansowych. Mobilność kapitału wynikająca zwłaszcza z ograniczenia barier w jego przepływie i postępująca koncentracja tego kapitału (wielkość rynku finansowego jest ogromna w porównaniu z rynkami dóbr i usług) kreują coraz to nowe bańki spekulacyjne. Powstają nowe instrumenty finansowe, odpowiadające na różnorodne potrzeby uczestników rynków, ale rosnąca złożoność tych instrumentów sprawia, że konsekwencje ich stosowania stają się trudne do przewidzenia. Obok inwestorów instytucjonalnych - dzięki możliwościom, jakie stworzył internet, pojawiła się nowa fala inwestorów indywidualnych.

Niestabilność otoczenia w sposób naturalny prowadzi do wzrostu zmienności rynków finansowych, na których występują wahania o rzadko spotykanej wcześniej skali. Rodzi się zatem pytanie: czy w warunkach takiej zmienności można jeszcze inwestować czy pozostała jedynie spekulacja? A może w ogóle klasyczne instrumenty finansowe są już przestarzałe i należy szukać jedynie alternatywnych możliwości? Czy można pozostać przy pieniądzu czy może decydować się na przechowywanie wartości w dobrach materialnych? Takie wątpliwości nurtują również uczestników studiów podyplomowych Akademii Profesjonalnego Inwestowania organizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dają oni im temu wyraz między innymi w pisanych przez siebie opracowaniach, których wybór zawiera prezentowana publikacja.

Książka rozpoczyna się poszukiwaniem przez autorów dwóch pierwszych tekstów odpowiedzi na pytanie, czy klasyczna doktryna inwestowania w wartość, sformułowana przez Benjamina Grahama, ma w dzisiejszych czasach rację bytu. Marcin Terebelski sprawdzał, czy można ją wykorzystać w odniesieniu do spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, a Mariusz Doleszczak zbadał jej zastosowanie wobec spółek notowanych na NewConnect. Oprócz bezpośredniego inwe­stowania w akcje, inwestor może powierzyć zarządzanie swoimi środkami funduszom inwestycyjnym. Dochody z tej klasycznej inwestycji mogą jednak zostać znacznie zredukowane przez opodatkowanie. Niuanse opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz niestety nieliczne możliwości optymalizacji tego opodatkowania opisała w swoim tekście Katarzyna Dudek.

W kolejnych tekstach autorzy przedstawiają alternatywne możliwości inwestowania. Łukasz Kiełbasa scharakteryzował pierwsze notowane na Giełdzie Papie­rów Wartościowych w Warszawie ETF-y (exchange-traded funds), umieszczając swoją analizę w szerszym kontekście genezy i rozwoju tych instrumentów na świecie. Z kolei Radosław Michaluk przedstawił specyfikę jeszcze nieobecnych na polskim rynku kapitałowym REIT-ów (real estate investment trusts), eksponując zalety zróżnicowanych źródeł dochodów inwestorów, wynikających nie tylko ze zmian cen instrumentów emitowanych przez fundusz, ale i z wypłacanych przez taki fundusz wysokich dywidend. Nowoczesną formę rynku alternatywnego, jakim jest rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, scharakteryzował Łukasz Dębski. Przedstawił zarówno podstawy funkcjonowania tego rynku, zasady obrotu na nim, jak i przebieg symulacji zawieranych transakcji. Bardzo interesującą możliwością inwestycyjną jest od dawna znany i fascynujący zakup diamentów. O tym, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze przedmiotu takiej inwestycji, oraz o licznych pułapkach czyhających na większość uczestników tego specyficznego rynku pisze Dariusz Jaworski.

Ostatnia część opracowania poświęcona jest bezpośrednio sposobom inwestowania. Pierwszy z tekstów tej grupy dotyczy behawioralnych aspektów budowy portfela inwestycyjnego. Grzegorz Moćko przekonuje w nim, że w określaniu proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami tego portfela inwestor powinien brać pod uwagę swój typ osobowości, co pozwoli mu na bardziej harmonijny i mniej stresujący przebieg inwestycji. Aspekty czysto techniczne z kolei zainteresowały dwóch kolejnych autorów. Pierwszy z nich - Przemysław Tadla, zweryfikował na przykładzie trzech polskich spółek, czy zastosowanie podstawowych wskaźników analizy technicznej (MACD, TRD i ROC) pozwala optymalizować decyzje inwestycyjne. Drugi zaś - Zbigniew Wilczyński, przetestował bardziej złożone strategie pod kątem wielkości zajmowanej pozycji inwestycyjnej. O ile w obu tych tekstach analiza techniczna dokonywana komputerowo rozpatrywana jest jako narzędzie służące automatyzowaniu podejmowania decyzji inwestycyjnych, o tyle Andrzej Banasiak, autor ostatniego rozdziału, podjął próbę analizy, czy sieci neuronowe nie mogłyby w ogóle zoptymalizować proces inwestycji, zastępując w wielu sferach człowieka-decydenta.

Książka zawiera interesujący przegląd możliwości, jakie stają w tych burzliwych czasach przed inwestorami, oraz pozwala prześledzić aktualne tendencje i mody występujące na rynkach finansowych. Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.

WSTĘP

 

1. INWESTOWANIE W WARTOŚĆ (Marcin Terebelski)

1.1. Geneza i założenia value investing

1.1.1. Istota inwestowania w wartość

1.1.2. Twórca koncepcji inwestowania w wartość

1.1.3. Margines bezpieczeństwa

1.1.4. Nieefektywność rynku

1.1.5. Wybór spółki w świetle inwestowania w wartość

1.1.6. Reguły inwestowania w wartość

1.1.7. Inwestowanie w wartość - zalety i wady

 

1.2. Kryteria przyjęte w analizie

1.2.1. Wskaźnik cena/wartość księgowa

1.2.2. Założenia analizy

1.3. Analiza portfela inwestycyjnego

1.3.1. Wybór spółek

1.3.2. Wyniki analizy

1.4. Wnioski z analizy

1.5. Zakończenie

 

2. WERYFIKACJA STRATEGIIINWESTOWANIA W WARTOŚĆ NA RYNKU NEWCONNECT (Mariusz Doleszczak)

2.1. NewConnect - polski alternatywny system obrotu

2.2. Inwestowanie w wartość

2.2.1. Wskaźniki rynku kapitałowego

2.2.2. Wartość własna akcji

2.2.3. Strategia Grahama

2.3. Weryfikacja strategii Grahama

2.3.1. Weryfikacje strategii Grahama na giełdach w Stanach Zjednoczonych

2.3.2. Strategia Grahama na innych giełdach

2.3.3. Badanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z 2010 roku

2.3.4. Badanie dziennika ?Parkiet" na podstawie kryteriów zastosowanych przez AAII

2.3.5. Badanie dziennika ?Parkiet" z maja 2011 roku

2.4. Sprawdzenie skuteczności strategii Grahama na rynku NewConnect

2.4.1. Budowa portfela

2.4.2. Prezentacja wybranych spółek oraz osiągniętych wyników

2.4.3. Analiza portfela wraz z porównaniem go z benchmarkiem

2.5. Zakończenie

 

3. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH (Katarzyna Dudek)

3.1. Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych otwartych - zasady ogólne

3.2. Opodatkowanie dochodów od zysków kapitałowych w funduszach inwestycyjnych - odstępstwa od zasad ogólnych

3.2.1. Opodatkowanie osób zagranicznych

3.2.2. Indywidualne konta emerytalne

3.2.3. Pracownicze programy emerytalne

3.2.4. Zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszy

3.2.5. Dziedziczenie jednostek uczestnictwa

3.2.6. Zwrot kosztów pogrzebu

3.2.7. Zadysponowanie środkami po śmierci uczestnika przez osobę upoważnioną na wypadek śmierci

3.3. Zakończenie

 

4. EXCHANGE-TRADED FUNDS JAKO ALTERNATYWNE INWESTYCJE FINANSOWE (Łukasz Kiełbasa)

4.1. Wprowadzenie do funduszyexchange-traded funds

4.1.1. Charakterystyka funduszy exchange-traded funds

4.1.2. Historia rynku funduszy exchange-traded funds

4.1.3. Strategie inwestycyjne

4.1.4. Emisja oraz rynek wtórny exchange-traded funds

4.1.5. Wady i zalety inwestycji w fundusze exchange-traded funds

4.2. Fundusze exchange-traded funds w Polsce

4.2.1. Charakterystyka funduszu Lyxor ETFWIG20

4.2.2. Rynek funduszy exchange-traded funds w Polsce

4.3. Zakończenie

 

5. REITS - ISTOTA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ DŁUGOTERMINOWA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO RYNKÓW AKCJI (Radosław Michaluk)

5.1. REITs - fundusze wspólnego inwestowania w nieruchomości

5.1.1. Fundusze nieruchomości - istota i charakterystyka

5.1.2. REITs jako fundusze nieruchomości - charakterystyka i ramy prawne działalności

5.1.3. Zalety REITs

5.1.4. Wady REITs

5.2. Efektywność długoterminowych inwestycji w REITs w odniesieniu do rynków akcji

5.2.1. Rentowność inwestycji w REITs w porównaniu z rynkami akcji na przykładzie Stanów Zjednoczonych

5.2.2. Rentowność rynku REITs w podziale na sektory

5.2.3. REITs jako instrument chroniący przed inflacją

5.2.4. REITs jako instrument chroniący przed skutkami kryzysu

5.3. Zakończenie

 

6. HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA JAKO PRZYKŁAD RYNKU ALTERNATYWNEGO (Łukasz Dębski)

6.1. Praktyczne aspekty handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

6.1.1. Zasady działania EUETS

6.1.2. Charakterystyka poszczególnych grup uczestników

6.1.3. Główne miejsca handlu oraz opis dostępnych instrumentów

6.1.4. Ceny EUAw latach ubiegłych i obecnie

6.1.5. Bariery wejścia na rynek

6.2. Przykład inwestowania na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

6.2.1. Założenia symulacji

6.2.2. Przebieg inwestycji

6.2.3. Koszty inwestycji

6.2.4. Wynik inwestycji

6.3. Zakończenie

 

7. DIAMENTY JAKO PRZEDMIOT INWESTYCJI (Dariusz Jaworski)

7.1. Parametry oceny wartości diamentu - 4C

7.1.1. Waga

7.1.2. Kolor

7.1.3. Czystość

7.1.4. Szlif

7.2. Ceny diamentów

7.2.1. Historyczne ceny brylantów

7.2.2. Ceny diamentów o szlifach fantazyjnych

7.2.3. Cena diamentów o kolorze fantazyjnym

7.2.4. Cena rynkowa Rapaport a ceny w Polsce

7.3. Zakończenie

 

8. PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH A CECHY OSOBOWOŚCI INWESTORA (Grzegorz Moćko)

8.1. Podstawowe typy osobowości człowieka

8.1.1. Historia określania typów osobowości

8.1.2. Charakterystyka podstawowych typów osobowości

Sangwinik - najbardziej ustabilizowany typ charakteru

Melancholik - ciągłe dążenie do perfekcji i doskonałości

Choleryk - władca w osiąganiu wyznaczonych celów

Flegmatyk - spokój i równowaga

8.2. Charakterystyka wybranych instrumentów inwestycyjnych

8.2.1. Akcje

8.2.2. Obligacje

8.2.3. Depozyty bankowe

8.2.4. Złoto

8.2.5. Nieruchomości

8.3. Propozycje struktury portfeli inwestycji w zależności od typu osobowości

8.3.1. Portfel inwestycyjny sangwinika

8.3.2. Portfel inwestycyjny melancholika

8.3.3. Portfel inwestycyjny choleryka

8.3.4. Portfel inwestycyjny flegmatyka

8.3.5. Wpływ stresu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych obarczonych dużym ryzykiem dla wszystkich typów osobowości

8.4. Zakończenie

 

9. INWESTOWANIE OPARTE NA WSKAŹNIKACH MACD, TRD I ROC (Przemysław Tadla)

9.1. Wprowadzenie teoretyczne do wybranych wskaźników

9.1.1. Moving average convergence divergence

9.1.2. Trend deviation

9.1.3. Rate of change

9.2. Analiza wskaźników dla wybranych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

9.2.1. Uzasadnienie doboru danych do analizy

9.2.2. Analiza wrażliwości poszczególnych wskaźników na zmianę długości okresu notowań akcji, na podstawie którego są obliczane

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika MACD

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika TRD

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika ROC

9.2.3. Weryfikacja poprawności generowanych sygnałów kupna albo

9.3. Zakończenie

Załącznik

 

10. WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIELKOŚCIĄ POZYCJI JAKO DETERMINANTA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI W SPÓŁKI INDEKSU WIG20 W LATACH 2007-2009 (Zbigniew Wilczyński)

10.1. Ogólne założenia, zasady i kryteria przeprowadzonych badań

10.2. Badania najprostszych modeli inwestowania 100%, 50%, 10% kapitału

10.2.1. Model inwestowania 100% kapitału

10.2.2. Model inwestowania 50% kapitału

10.2.3. Model inwestowania 10% kapitału

10.3. Badania modeli zaawansowanych

10.3.1. Inwestowanie 10%, 20%, 30% kapitału na podstawie średnich

10.3.2. Inwestowanie przeciwstawne na podstawie średnich

10.3.3. Strategie martingale i antymartingale

10.3.4. Strategia Paroliego

10.3.5. Strategia D'Alemberta

10.3.6. Strategia Parleya

10.3.7. Strategia Fibonacciego

10.3.8. Strategia 1-3-2-6

10.3.9. Strategia 1-4-5

10.3.10. Wnioski cząstkowe

10.4. Pogłębione badania wybranych modeli inwestycyjnych

10.4.1. Wybrane strategie określania poziomu zlecenia stop

10.4.2. Stop nominalny

10.4.3. Stop oparty na zmienności

10.5. Zakończenie

 

11. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH W ANALIZIE TECHNICZNEJ (Andrzej Banasiak)

11.1. Badanie 1: problem doboru sieci neuronowej do zadanego problemu

11.1.1. Teza badania

11.1.2. Opis badania

11.1.3. Rezultaty

11.1.4. Wnioski

11.2. Badanie 2: problem efektywności sieci neuronowej w analizie technicznej

11.2.1. Badana teza

11.2.2. Opis badania

11.2.3. Rezultaty

11.2.4. Wnioski

11.3. Badanie 3: problem efektywności sieci neuronowej w porównaniu z innymi metodami analizy technicznej

11.3.1. Badana teza

11.3.2. Opis badania

11.3.3. Rezultaty

Analiza wyników dla pierwszego aktywa - DJIA

Analiza wyników dla drugiego aktywa - USD/EUR

Analiza wyników dla trzeciego aktywa - ACNY

11.3.4. Ewolucja czasowa symulacji

11.4. Zakończenie

Zakończenie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel