Ulubione
  1. Strona główna
  2. INTELIGENTNY RAPORT BIZNESOWY (WEDŁUG KONCEPCJI CORE & MORE)

INTELIGENTNY RAPORT BIZNESOWY (WEDŁUG KONCEPCJI CORE & MORE)

30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Autor: Gertruda Świderska Małgorzata Krysik
Kod produktu: 978-83-8030-342-3
Cena regularna:
30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
INTELIGENTNY RAPORT BIZNESOWY (WEDŁUG KONCEPCJI CORE & MORE)
INTELIGENTNY RAPORT BIZNESOWY (WEDŁUG KONCEPCJI CORE & MORE)
[[[separator]]]

 

Wstęp

Celem opracowania jest przedstawienie nowej koncepcji raportowania biznesowego. Koncepcja Core & More jest próbą uporządkowania informacji finansowych i niefinansowych w sposób pozwalający na znalezienie danych interesujących szerokie grono odbiorców oraz tych szczegółowych interesujących węższe grono.

Przyczyną podjęcia prac nad koncepcją Core & More były problemy ze zrozumieniem i właściwym interpretowaniem informacji zawartych w obecnie przygotowywanych raportach biznesowych. Stwierdzono, że zakres i treść poszczególnych elementów raportu nakładają się na siebie. Brakuje logicznej struktury i jasnych powiązań między nimi. Dotyczy to zarówno raportów rocznych, jak i raportów zintegrowanych.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia ewolucję i stan aktualny raportowania biznesowego. W rozdziale drugim omówiono ideę inteligentnego raportowania. Sprowadza się ona do wyodrębnienia informacji podstawowych (Core) oraz informacji rozszerzonych (More) dostosowanych do potrzeb różnych interesariuszy. Stąd rozdział trzeci poświęcony celom stawianym przedsiębiorstwu przez interesariuszy oraz zakresowi informacji, których oczekują. W rozdziale czwartym podjęto próbę wskazania, jak mógłby wyglądać raport biznesowy według koncepcji Core & More. Dla zilustrowania tej propozycji wykorzystano skonsolidowany raport roczny za rok 2018 przygotowany przez spółkę akcyjną VRG. Przykładowy raport składa się z raportu podstawowego (Core) skierowanego do wszystkich zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa oraz wielu raportów rozszerzonych (More) skierowanych do poszczególnych grup interesariuszy spółki .

[[[separator]]]

 

Wstęp

Rozdział I. Raport biznesowy - stan obecny i kierunki zmian

1.1. Raport roczny jako podstawowe źródło informacji dla interesariuszy

1.2. Elementy raportu rocznego

1.3. Sprawozdanie finansowe jako element raportu rocznego - zakres prezentowanych informacji

1.4. Sprawozdanie z działalności - o czym informuje?

1.5. Sprawozdanie (oświadczenie) na temat informacji niefinansowych jako element raportu rocznego

1.5.1. Skutki implementacji dyrektywy 2014/95/UE - praktyka w zakresie obowiązkowego raportowania niefinansowego w Polsce

1.6. Raportowanie zintegrowane - analiza i ocena

Rozdział II. Raport biznesowy według koncepcji Core &More

Rozdział III. Interesariusze i ich oczekiwania

Rozdział IV. Raport roczny VRG SA według koncepcji Core & More

4.1. O raporcie

4.2. Raport podstawowy (Core)

4.2.1. Informacje ogólne

4.2.1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności

4.2.1.2. Zarząd i Rada Nadzorcza

4.2.1.3. Wybrane dane finansowe i podstawowe dane niefinansowe

4.2.2. Model biznesu Spółki i Grupy Kapitałowej VRG, misja, wizja i strategia

4.2.2.1. Proces tworzenia wartości w segmencie odzieżowym i jubilerskim

4.2.2.2. Misja, wizja i strategia Grupy Kapitałowej

4.2.3. Dokonania i perspektywy Spółki i Grupy Kapitałowej VRG

4.2.3.1. Dokonania i perspektywy Spółki VRG SA prezentowane przez Prezesa Zarządu

4.2.3.2. Informacje o realizacji celów finansowych Grupy Kapitałowej VRG w okresie sprawozdawczym oraz o sytuacji majątkowej i finansowej

4.2.3.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

4.2.3.4. Kluczowe wskaźniki niefinansowe

4.2.3.5. Planowane działania rozwojowe

4.2.3.6. Główne obszary ryzyka

4.3. Raport rozszerzony (More) - akcjonariusze i instytucje finansujące

4.3.1. Kim są akcjonariusze i instytucje finansujące Grupę VRG?

4.3.2. Dlaczego akcjonariusze i instytucje finansujące Grupę są tak ważni?

4.3.3. Czego oczekują akcjonariusze i instytucje finansujące?

4.3.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby akcjonariuszy i instytucji finansujących?

4.3.5. Czy Grupa przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

4.3.6. Z jakim ryzykiem dla akcjonariuszy i instytucji finansujących wiąże się działalność Grupy?

4.4. Raport rozszerzony (More) - klienci

4.4.1. Kim są klienci Grupy VRG?

4.4.2. Co i gdzie kupują klienci Grupy (zasięg i segmenty rynku)?

4.4.3. Czego oczekują klienci Grupy?

4.4.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby klientów?

4.4.5. Czy Grupa szanuje prawa klientów?

4.4.6. Czy i w jaki sposób Grupa planuje poszerzyć grono odbiorców swoich produktów?

4.4.7. Z jakim ryzykiem dla klientów wiąże się działalność Grupy?

4.5. Raport rozszerzony (More) - dostawcy

4.5.1. Kim są dostawcy?

4.5.2. Dlaczego dostawcy są tak ważni dla Grupy?

4.5.3. Czego oczekują dostawcy?

4.5.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby dostawców?

4.5.5. Z jakim ryzykiem dla dostawców wiąże się działalność Grupy?

4.6. Raport rozszerzony (More) - pracownicy

4.6.1. Kim są pracownicy?

4.6.2. Dlaczego pracownicy są tak ważni dla Grupy?

4.6.3. Czego oczekują pracownicy?

4.6.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby pracowników?

4.6.5. Z jakim ryzykiem dla pracowników wiąże się działalność Grupy?

4.7. Raport rozszerzony (More) - społeczność lokalna

4.7.1. Kim jest społeczność lokalna?

4.7.2. Dlaczego społeczność lokalna jest tak ważna dla Grupy?

4.7.3. Jakie są oczekiwania społeczności lokalnej?

4.7.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja oczekiwania społeczności lokalnej?

4.7.5. Czy VRG SA prowadzi politykę ochrony środowiska?

4.8. Raport rozszerzony (More) - instytucje państwowe

4.8.1. Jakie instytucje państwowe są interesariuszami Grupy?

4.8.2. Czego oczekują od Grupy instytucje państwowe?

4.8.3. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby instytucji?

4.8.4. Czy w Grupie przestrzegane są przepisy BHP?

4.8.5. Czy Grupa wprowadziła procedury mające na celu przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu?

4.8.6. Jakie inne zagrożenia mogą wystąpić w relacjach: instytucje państwowe - Grupa Kapitałowa

4.9. Raport rozszerzony (More) - partnerzy biznesowi

4.9.1. Kim są partnerzy biznesowi?

4.9.2. Dlaczego partnerzy biznesowi są ważni dla Grupy?

4.9.3. Czego oczekują partnerzy biznesowi od Grupy?

4.9.4. W jaki sposób Grupa spełnia oczekiwania partnerów biznesowych?

 

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz rysunków i tabel

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 112

Wstęp

 

Wstęp

Celem opracowania jest przedstawienie nowej koncepcji raportowania biznesowego. Koncepcja Core & More jest próbą uporządkowania informacji finansowych i niefinansowych w sposób pozwalający na znalezienie danych interesujących szerokie grono odbiorców oraz tych szczegółowych interesujących węższe grono.

Przyczyną podjęcia prac nad koncepcją Core & More były problemy ze zrozumieniem i właściwym interpretowaniem informacji zawartych w obecnie przygotowywanych raportach biznesowych. Stwierdzono, że zakres i treść poszczególnych elementów raportu nakładają się na siebie. Brakuje logicznej struktury i jasnych powiązań między nimi. Dotyczy to zarówno raportów rocznych, jak i raportów zintegrowanych.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia ewolucję i stan aktualny raportowania biznesowego. W rozdziale drugim omówiono ideę inteligentnego raportowania. Sprowadza się ona do wyodrębnienia informacji podstawowych (Core) oraz informacji rozszerzonych (More) dostosowanych do potrzeb różnych interesariuszy. Stąd rozdział trzeci poświęcony celom stawianym przedsiębiorstwu przez interesariuszy oraz zakresowi informacji, których oczekują. W rozdziale czwartym podjęto próbę wskazania, jak mógłby wyglądać raport biznesowy według koncepcji Core & More. Dla zilustrowania tej propozycji wykorzystano skonsolidowany raport roczny za rok 2018 przygotowany przez spółkę akcyjną VRG. Przykładowy raport składa się z raportu podstawowego (Core) skierowanego do wszystkich zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa oraz wielu raportów rozszerzonych (More) skierowanych do poszczególnych grup interesariuszy spółki .

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział I. Raport biznesowy - stan obecny i kierunki zmian

1.1. Raport roczny jako podstawowe źródło informacji dla interesariuszy

1.2. Elementy raportu rocznego

1.3. Sprawozdanie finansowe jako element raportu rocznego - zakres prezentowanych informacji

1.4. Sprawozdanie z działalności - o czym informuje?

1.5. Sprawozdanie (oświadczenie) na temat informacji niefinansowych jako element raportu rocznego

1.5.1. Skutki implementacji dyrektywy 2014/95/UE - praktyka w zakresie obowiązkowego raportowania niefinansowego w Polsce

1.6. Raportowanie zintegrowane - analiza i ocena

Rozdział II. Raport biznesowy według koncepcji Core &More

Rozdział III. Interesariusze i ich oczekiwania

Rozdział IV. Raport roczny VRG SA według koncepcji Core & More

4.1. O raporcie

4.2. Raport podstawowy (Core)

4.2.1. Informacje ogólne

4.2.1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności

4.2.1.2. Zarząd i Rada Nadzorcza

4.2.1.3. Wybrane dane finansowe i podstawowe dane niefinansowe

4.2.2. Model biznesu Spółki i Grupy Kapitałowej VRG, misja, wizja i strategia

4.2.2.1. Proces tworzenia wartości w segmencie odzieżowym i jubilerskim

4.2.2.2. Misja, wizja i strategia Grupy Kapitałowej

4.2.3. Dokonania i perspektywy Spółki i Grupy Kapitałowej VRG

4.2.3.1. Dokonania i perspektywy Spółki VRG SA prezentowane przez Prezesa Zarządu

4.2.3.2. Informacje o realizacji celów finansowych Grupy Kapitałowej VRG w okresie sprawozdawczym oraz o sytuacji majątkowej i finansowej

4.2.3.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

4.2.3.4. Kluczowe wskaźniki niefinansowe

4.2.3.5. Planowane działania rozwojowe

4.2.3.6. Główne obszary ryzyka

4.3. Raport rozszerzony (More) - akcjonariusze i instytucje finansujące

4.3.1. Kim są akcjonariusze i instytucje finansujące Grupę VRG?

4.3.2. Dlaczego akcjonariusze i instytucje finansujące Grupę są tak ważni?

4.3.3. Czego oczekują akcjonariusze i instytucje finansujące?

4.3.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby akcjonariuszy i instytucji finansujących?

4.3.5. Czy Grupa przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

4.3.6. Z jakim ryzykiem dla akcjonariuszy i instytucji finansujących wiąże się działalność Grupy?

4.4. Raport rozszerzony (More) - klienci

4.4.1. Kim są klienci Grupy VRG?

4.4.2. Co i gdzie kupują klienci Grupy (zasięg i segmenty rynku)?

4.4.3. Czego oczekują klienci Grupy?

4.4.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby klientów?

4.4.5. Czy Grupa szanuje prawa klientów?

4.4.6. Czy i w jaki sposób Grupa planuje poszerzyć grono odbiorców swoich produktów?

4.4.7. Z jakim ryzykiem dla klientów wiąże się działalność Grupy?

4.5. Raport rozszerzony (More) - dostawcy

4.5.1. Kim są dostawcy?

4.5.2. Dlaczego dostawcy są tak ważni dla Grupy?

4.5.3. Czego oczekują dostawcy?

4.5.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby dostawców?

4.5.5. Z jakim ryzykiem dla dostawców wiąże się działalność Grupy?

4.6. Raport rozszerzony (More) - pracownicy

4.6.1. Kim są pracownicy?

4.6.2. Dlaczego pracownicy są tak ważni dla Grupy?

4.6.3. Czego oczekują pracownicy?

4.6.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby pracowników?

4.6.5. Z jakim ryzykiem dla pracowników wiąże się działalność Grupy?

4.7. Raport rozszerzony (More) - społeczność lokalna

4.7.1. Kim jest społeczność lokalna?

4.7.2. Dlaczego społeczność lokalna jest tak ważna dla Grupy?

4.7.3. Jakie są oczekiwania społeczności lokalnej?

4.7.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja oczekiwania społeczności lokalnej?

4.7.5. Czy VRG SA prowadzi politykę ochrony środowiska?

4.8. Raport rozszerzony (More) - instytucje państwowe

4.8.1. Jakie instytucje państwowe są interesariuszami Grupy?

4.8.2. Czego oczekują od Grupy instytucje państwowe?

4.8.3. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby instytucji?

4.8.4. Czy w Grupie przestrzegane są przepisy BHP?

4.8.5. Czy Grupa wprowadziła procedury mające na celu przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu?

4.8.6. Jakie inne zagrożenia mogą wystąpić w relacjach: instytucje państwowe - Grupa Kapitałowa

4.9. Raport rozszerzony (More) - partnerzy biznesowi

4.9.1. Kim są partnerzy biznesowi?

4.9.2. Dlaczego partnerzy biznesowi są ważni dla Grupy?

4.9.3. Czego oczekują partnerzy biznesowi od Grupy?

4.9.4. W jaki sposób Grupa spełnia oczekiwania partnerów biznesowych?

 

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz rysunków i tabel

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 112

 

Wstęp

Celem opracowania jest przedstawienie nowej koncepcji raportowania biznesowego. Koncepcja Core & More jest próbą uporządkowania informacji finansowych i niefinansowych w sposób pozwalający na znalezienie danych interesujących szerokie grono odbiorców oraz tych szczegółowych interesujących węższe grono.

Przyczyną podjęcia prac nad koncepcją Core & More były problemy ze zrozumieniem i właściwym interpretowaniem informacji zawartych w obecnie przygotowywanych raportach biznesowych. Stwierdzono, że zakres i treść poszczególnych elementów raportu nakładają się na siebie. Brakuje logicznej struktury i jasnych powiązań między nimi. Dotyczy to zarówno raportów rocznych, jak i raportów zintegrowanych.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia ewolucję i stan aktualny raportowania biznesowego. W rozdziale drugim omówiono ideę inteligentnego raportowania. Sprowadza się ona do wyodrębnienia informacji podstawowych (Core) oraz informacji rozszerzonych (More) dostosowanych do potrzeb różnych interesariuszy. Stąd rozdział trzeci poświęcony celom stawianym przedsiębiorstwu przez interesariuszy oraz zakresowi informacji, których oczekują. W rozdziale czwartym podjęto próbę wskazania, jak mógłby wyglądać raport biznesowy według koncepcji Core & More. Dla zilustrowania tej propozycji wykorzystano skonsolidowany raport roczny za rok 2018 przygotowany przez spółkę akcyjną VRG. Przykładowy raport składa się z raportu podstawowego (Core) skierowanego do wszystkich zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa oraz wielu raportów rozszerzonych (More) skierowanych do poszczególnych grup interesariuszy spółki .

 

Wstęp

Rozdział I. Raport biznesowy - stan obecny i kierunki zmian

1.1. Raport roczny jako podstawowe źródło informacji dla interesariuszy

1.2. Elementy raportu rocznego

1.3. Sprawozdanie finansowe jako element raportu rocznego - zakres prezentowanych informacji

1.4. Sprawozdanie z działalności - o czym informuje?

1.5. Sprawozdanie (oświadczenie) na temat informacji niefinansowych jako element raportu rocznego

1.5.1. Skutki implementacji dyrektywy 2014/95/UE - praktyka w zakresie obowiązkowego raportowania niefinansowego w Polsce

1.6. Raportowanie zintegrowane - analiza i ocena

Rozdział II. Raport biznesowy według koncepcji Core &More

Rozdział III. Interesariusze i ich oczekiwania

Rozdział IV. Raport roczny VRG SA według koncepcji Core & More

4.1. O raporcie

4.2. Raport podstawowy (Core)

4.2.1. Informacje ogólne

4.2.1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności

4.2.1.2. Zarząd i Rada Nadzorcza

4.2.1.3. Wybrane dane finansowe i podstawowe dane niefinansowe

4.2.2. Model biznesu Spółki i Grupy Kapitałowej VRG, misja, wizja i strategia

4.2.2.1. Proces tworzenia wartości w segmencie odzieżowym i jubilerskim

4.2.2.2. Misja, wizja i strategia Grupy Kapitałowej

4.2.3. Dokonania i perspektywy Spółki i Grupy Kapitałowej VRG

4.2.3.1. Dokonania i perspektywy Spółki VRG SA prezentowane przez Prezesa Zarządu

4.2.3.2. Informacje o realizacji celów finansowych Grupy Kapitałowej VRG w okresie sprawozdawczym oraz o sytuacji majątkowej i finansowej

4.2.3.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

4.2.3.4. Kluczowe wskaźniki niefinansowe

4.2.3.5. Planowane działania rozwojowe

4.2.3.6. Główne obszary ryzyka

4.3. Raport rozszerzony (More) - akcjonariusze i instytucje finansujące

4.3.1. Kim są akcjonariusze i instytucje finansujące Grupę VRG?

4.3.2. Dlaczego akcjonariusze i instytucje finansujące Grupę są tak ważni?

4.3.3. Czego oczekują akcjonariusze i instytucje finansujące?

4.3.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby akcjonariuszy i instytucji finansujących?

4.3.5. Czy Grupa przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

4.3.6. Z jakim ryzykiem dla akcjonariuszy i instytucji finansujących wiąże się działalność Grupy?

4.4. Raport rozszerzony (More) - klienci

4.4.1. Kim są klienci Grupy VRG?

4.4.2. Co i gdzie kupują klienci Grupy (zasięg i segmenty rynku)?

4.4.3. Czego oczekują klienci Grupy?

4.4.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby klientów?

4.4.5. Czy Grupa szanuje prawa klientów?

4.4.6. Czy i w jaki sposób Grupa planuje poszerzyć grono odbiorców swoich produktów?

4.4.7. Z jakim ryzykiem dla klientów wiąże się działalność Grupy?

4.5. Raport rozszerzony (More) - dostawcy

4.5.1. Kim są dostawcy?

4.5.2. Dlaczego dostawcy są tak ważni dla Grupy?

4.5.3. Czego oczekują dostawcy?

4.5.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby dostawców?

4.5.5. Z jakim ryzykiem dla dostawców wiąże się działalność Grupy?

4.6. Raport rozszerzony (More) - pracownicy

4.6.1. Kim są pracownicy?

4.6.2. Dlaczego pracownicy są tak ważni dla Grupy?

4.6.3. Czego oczekują pracownicy?

4.6.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby pracowników?

4.6.5. Z jakim ryzykiem dla pracowników wiąże się działalność Grupy?

4.7. Raport rozszerzony (More) - społeczność lokalna

4.7.1. Kim jest społeczność lokalna?

4.7.2. Dlaczego społeczność lokalna jest tak ważna dla Grupy?

4.7.3. Jakie są oczekiwania społeczności lokalnej?

4.7.4. W jaki sposób Grupa zaspokaja oczekiwania społeczności lokalnej?

4.7.5. Czy VRG SA prowadzi politykę ochrony środowiska?

4.8. Raport rozszerzony (More) - instytucje państwowe

4.8.1. Jakie instytucje państwowe są interesariuszami Grupy?

4.8.2. Czego oczekują od Grupy instytucje państwowe?

4.8.3. W jaki sposób Grupa zaspokaja potrzeby instytucji?

4.8.4. Czy w Grupie przestrzegane są przepisy BHP?

4.8.5. Czy Grupa wprowadziła procedury mające na celu przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu?

4.8.6. Jakie inne zagrożenia mogą wystąpić w relacjach: instytucje państwowe - Grupa Kapitałowa

4.9. Raport rozszerzony (More) - partnerzy biznesowi

4.9.1. Kim są partnerzy biznesowi?

4.9.2. Dlaczego partnerzy biznesowi są ważni dla Grupy?

4.9.3. Czego oczekują partnerzy biznesowi od Grupy?

4.9.4. W jaki sposób Grupa spełnia oczekiwania partnerów biznesowych?

 

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz rysunków i tabel

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel