Ulubione
  1. Strona główna
  2. HOJNOŚĆ SYSTEMU EMERYTALNEGO A ZABEZPIECZENIE MATERIALNE STAROŚCI Rola kompetencji finansowych i orientacji na starość

HOJNOŚĆ SYSTEMU EMERYTALNEGO A ZABEZPIECZENIE MATERIALNE STAROŚCI Rola kompetencji finansowych i orientacji na starość

68,00 zł
61,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 61,20 zł
Autor: Agnieszka Pleśniak
Kod produktu: 978-83-8030-453-6
Cena regularna:
68,00 zł
61,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 61,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
HOJNOŚĆ SYSTEMU EMERYTALNEGO A ZABEZPIECZENIE MATERIALNE STAROŚCI Rola kompetencji finansowych i orientacji na starość
HOJNOŚĆ SYSTEMU EMERYTALNEGO A ZABEZPIECZENIE MATERIALNE STAROŚCI Rola kompetencji finansowych i orientacji na starość

[[[separator]]]

Praca składa się z sześciu rozdziałów, zakończenia i załączników. W rozdziale pierwszym nakreślono uwarunkowania demograficzne i instytucjonalne oszczędzania na starość. Przedstawiono w nim typologie i koncepcje budowy systemów emerytalnych, a także skutki demograficznego starzenia się ludności z punktu widzenia systemu emerytalnego. Zarysowano najważniejsze zmiany wynikające z reform systemów emerytalnych i ich potencjalny wpływ na przyszłe uprawnienia emerytalne.

Rozdział drugi przybliża teorie konsumpcji z uwzględnieniem podejścia klasycznego i behawioralnego, zawiera też dyskusję nad racjonalnością jednostek oraz wpływem czynników pozaekonomicznych na decyzje podejmowane przez jednostki. Podstawą prowadzonych rozważań były teorie takie jak teoria Keynesa, hipoteza cyklu życia i teoria permanentnego dochodu, a także teoria dochodu względnego. Ponadto w rozważaniach ujęto teorie użyteczności, koncepcję racjonalności Simona, teorię perspektywy, jak również behawioralną hipotezę cyklu życia oraz teorię motywacji i potrzeb.

Rozdział trzeci zawiera przegląd badań dotyczących hipotezy Feldsteina o wypieraniu oszczędności prywatnych przez system emerytalny, a także wpływu orientacji na starość i kompetencji finansowych na tworzenie zabezpieczenia materialnego na starość.

W rozdziale czwartym przedstawiono autorską propozycję modelu konceptualnego dotyczącego powiązań między skłonnością do tworzenia zabezpieczenia emerytalnego, hojnością systemu emerytalnego, kompetencjami finansowymi i orientacją na starość.

Rozdział piąty poświęcony jest weryfikacji zaproponowanego modelu. Dokonano oceny związku hojności systemu emerytalnego z oszczędzaniem na starość wykorzystując w tym celu własną propozycję pomiaru hojności systemu emerytalnego.

Z kolei w szóstym rozdziale zbadano wpływ orientacji na starość oraz kompetencji finansowych na skłonność do tworzenia zabezpieczenia materialnego na starość. Ujęcie wyników w dwóch rozdziałach wynika z poziomu i zakresu prowadzenia analizy. W rozdziale piątym została ona przeprowadzona na poziomie kraju z uwagi na pomiar hojności systemu emerytalnego i odnosi się do wybranych krajów, zaś analizy na poziomie indywidualnym są jej uzupełnieniem. Z kolei analizy przeprowadzone

w rozdziale szóstym dotyczą jedynie Polski i są przeprowadzone na poziomie indywidualnym, tj. gospodarstwa domowego. W zakończeniu przedstawiono wnioski i możliwe kierunki dalszych badań.

W załącznikach, aby zachować przejrzystość prowadzonych wywodów, zamieszczono dodatkowe informacje i rozważania, które dotyczą kwestii technicznych i pobocznych z perspektywy celu pracy.

(fragment wstępu)

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

 

ROZDZIAŁ 1

Tło demograficzne i instytucjonalne uwarunkowania oszczędzania na starość

1.1. Proces starzenia się jednostek i zbiorowości

1.2. Zabezpieczenie społeczne, emerytalne i materialne

1.2.1. Ryzyko starości i ryzyko w systemie emerytalnym

1.2.2. Typologia modeli polityki społecznej oraz klasyfikacje systemów emerytalnych

1.2.3. Koncepcje budowy i prezentacji systemów emerytalnych

1.3. Skutki demograficznego starzenia się ludności z punktu widzenia systemów emerytalnych

1.4. Dostosowania systemów emerytalnych w odpowiedzi na zmiany demograficzne

 

 

ROZDZIAŁ 2

Czynniki i mechanizmy oszczędzania w świetle współczesnych teorii konsumpcji

2.1. Rola oszczędności i ich definicja

2.2. Ekonomiczne teorie oszczędzania - ujęcie klasyczne

2.3. Erozja klasycznych założeń

2.4. Behawioralna hipoteza cyklu życia

2.5. Oszczędzanie na starość w teorii potrzeb

 

ROZDZIAŁ 3

Efekt wypierania oraz rola kompetencji finansowych i orientacji na starość w oszczędzaniu na starość - przegląd badań

3.1. Skłonność do oszczędzania w Polsce na tle innych krajów

3.1.1. Zróżnicowanie skłonności do oszczędzania względem cech ekonomiczno-demograficznych w Polsce

3.2. Efekt wypierania oszczędności prywatnych przez system emerytalny

3.3. Kompetencje finansowe a oszczędzanie na starość

3.3.1. Poziom kompetencji finansowych w Polsce na tle wybranych krajów

3.4. Orientacja na starość a oszczędzanie na starość

3.4.1. Postawa i jej związek z zachowaniem

 

ROZDZIAŁ 4

Proces decyzyjny prowadzący do oszczędzania na starość - model konceptualny

4.1. Konceptualny model oszczędzania na starość

4.2. Operacjonalizacja konstruktów występujących w modelu

4.2.1. Skłonność do oszczędzania na starość

4.2.2. Hojność systemu emerytalnego

4.2.3. Orientacja na starość

4.2.4. Kompetencje finansowe

 

ROZDZIAŁ 5

Związek między hojnością systemu emerytalnego a skłonnością do oszczędzania na starość - wyniki analizy empirycznej

5.1. Metodyka badania

5.2. Hojność systemu emerytalnego - analiza porównawcza

5.3. Związek skłonności do oszczędzania na starość z hojnością systemu emerytalnego

5.3.1. Dyskusja

5.4. Związek przekonań dotyczących zabezpieczenia starości ze skłonnością do jego tworzenia i z hojnością systemu emerytalnego

5.4.1. Weryfikacja na poziomie indywidualnym związku skłonności do oszczędzania z przekonaniami dotyczącymi zabezpieczenia starości

5.5. Wnioski z analiz

 

ROZDZIAŁ 6

Orientacja na starość i kompetencje finansowe oraz ich związek z tworzeniem materialnego zabezpieczenia starości

6.1. Metodyka badania

6.2. Partycypacja w tworzeniu zabezpieczenia materialnego na starość w Polsce

6.3. Kompetencje finansowe - pomiar i ocena poziomu

6.3.1. Pomiar kompetencji finansowych

6.3.2. Kompetencje finansowe według grup ekonomiczno-demograficznych

6.3.3. Poziom kompetencji finansowych a posiadanie zabezpieczenia materialnego na starość

6.3.4. Subiektywna ocena wiedzy finansowej i efekt Krugera-Dunninga

6.4. Orientacja na starość - pomiar i ocena poziomu

6.4.1. Orientacja na starość jako postawa ogólna

6.4.2. Orientacja na starość jako postawa konkretna

6.4.3. Poziom ogólności postawy a jej związek z tworzeniem zabezpieczenia materialnego na starość

6.5. Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na poziom kompetencji finansowych i na orientację na starość

6.6. Model regresji logistycznej skłonności do oszczędzania na starość

6.6.1. Efekt interakcji

6.7. Wnioski z analiz

 

Zakończenie

 

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki

Załącznik 1. Wykaz skrótów

Załącznik 2. Demograficzne starzenie się ludności - rysunki uzupełniające

Załącznik 3. Trwałość tendencji w wielkości PKB

Załącznik 4. Rozważania dotyczące traktowania porządkowej skali pomiaru jako ciągłej w przypadku budowy skali orientacji na starość

Załącznik 5. Układy preferencji potrzeb w poszczególnych segmentach

Załącznik 6. Wyniki estymacji modeli regresji logistycznej skłonności do oszczędzania

na starość

Załącznik 7. Dochód ekwiwalentny

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Oprawa: twarda
Liczba stron: 327
Format: B5

Wstęp

Praca składa się z sześciu rozdziałów, zakończenia i załączników. W rozdziale pierwszym nakreślono uwarunkowania demograficzne i instytucjonalne oszczędzania na starość. Przedstawiono w nim typologie i koncepcje budowy systemów emerytalnych, a także skutki demograficznego starzenia się ludności z punktu widzenia systemu emerytalnego. Zarysowano najważniejsze zmiany wynikające z reform systemów emerytalnych i ich potencjalny wpływ na przyszłe uprawnienia emerytalne.

Rozdział drugi przybliża teorie konsumpcji z uwzględnieniem podejścia klasycznego i behawioralnego, zawiera też dyskusję nad racjonalnością jednostek oraz wpływem czynników pozaekonomicznych na decyzje podejmowane przez jednostki. Podstawą prowadzonych rozważań były teorie takie jak teoria Keynesa, hipoteza cyklu życia i teoria permanentnego dochodu, a także teoria dochodu względnego. Ponadto w rozważaniach ujęto teorie użyteczności, koncepcję racjonalności Simona, teorię perspektywy, jak również behawioralną hipotezę cyklu życia oraz teorię motywacji i potrzeb.

Rozdział trzeci zawiera przegląd badań dotyczących hipotezy Feldsteina o wypieraniu oszczędności prywatnych przez system emerytalny, a także wpływu orientacji na starość i kompetencji finansowych na tworzenie zabezpieczenia materialnego na starość.

W rozdziale czwartym przedstawiono autorską propozycję modelu konceptualnego dotyczącego powiązań między skłonnością do tworzenia zabezpieczenia emerytalnego, hojnością systemu emerytalnego, kompetencjami finansowymi i orientacją na starość.

Rozdział piąty poświęcony jest weryfikacji zaproponowanego modelu. Dokonano oceny związku hojności systemu emerytalnego z oszczędzaniem na starość wykorzystując w tym celu własną propozycję pomiaru hojności systemu emerytalnego.

Z kolei w szóstym rozdziale zbadano wpływ orientacji na starość oraz kompetencji finansowych na skłonność do tworzenia zabezpieczenia materialnego na starość. Ujęcie wyników w dwóch rozdziałach wynika z poziomu i zakresu prowadzenia analizy. W rozdziale piątym została ona przeprowadzona na poziomie kraju z uwagi na pomiar hojności systemu emerytalnego i odnosi się do wybranych krajów, zaś analizy na poziomie indywidualnym są jej uzupełnieniem. Z kolei analizy przeprowadzone

w rozdziale szóstym dotyczą jedynie Polski i są przeprowadzone na poziomie indywidualnym, tj. gospodarstwa domowego. W zakończeniu przedstawiono wnioski i możliwe kierunki dalszych badań.

W załącznikach, aby zachować przejrzystość prowadzonych wywodów, zamieszczono dodatkowe informacje i rozważania, które dotyczą kwestii technicznych i pobocznych z perspektywy celu pracy.

(fragment wstępu)

Spis treści

Wprowadzenie

 

 

ROZDZIAŁ 1

Tło demograficzne i instytucjonalne uwarunkowania oszczędzania na starość

1.1. Proces starzenia się jednostek i zbiorowości

1.2. Zabezpieczenie społeczne, emerytalne i materialne

1.2.1. Ryzyko starości i ryzyko w systemie emerytalnym

1.2.2. Typologia modeli polityki społecznej oraz klasyfikacje systemów emerytalnych

1.2.3. Koncepcje budowy i prezentacji systemów emerytalnych

1.3. Skutki demograficznego starzenia się ludności z punktu widzenia systemów emerytalnych

1.4. Dostosowania systemów emerytalnych w odpowiedzi na zmiany demograficzne

 

 

ROZDZIAŁ 2

Czynniki i mechanizmy oszczędzania w świetle współczesnych teorii konsumpcji

2.1. Rola oszczędności i ich definicja

2.2. Ekonomiczne teorie oszczędzania - ujęcie klasyczne

2.3. Erozja klasycznych założeń

2.4. Behawioralna hipoteza cyklu życia

2.5. Oszczędzanie na starość w teorii potrzeb

 

ROZDZIAŁ 3

Efekt wypierania oraz rola kompetencji finansowych i orientacji na starość w oszczędzaniu na starość - przegląd badań

3.1. Skłonność do oszczędzania w Polsce na tle innych krajów

3.1.1. Zróżnicowanie skłonności do oszczędzania względem cech ekonomiczno-demograficznych w Polsce

3.2. Efekt wypierania oszczędności prywatnych przez system emerytalny

3.3. Kompetencje finansowe a oszczędzanie na starość

3.3.1. Poziom kompetencji finansowych w Polsce na tle wybranych krajów

3.4. Orientacja na starość a oszczędzanie na starość

3.4.1. Postawa i jej związek z zachowaniem

 

ROZDZIAŁ 4

Proces decyzyjny prowadzący do oszczędzania na starość - model konceptualny

4.1. Konceptualny model oszczędzania na starość

4.2. Operacjonalizacja konstruktów występujących w modelu

4.2.1. Skłonność do oszczędzania na starość

4.2.2. Hojność systemu emerytalnego

4.2.3. Orientacja na starość

4.2.4. Kompetencje finansowe

 

ROZDZIAŁ 5

Związek między hojnością systemu emerytalnego a skłonnością do oszczędzania na starość - wyniki analizy empirycznej

5.1. Metodyka badania

5.2. Hojność systemu emerytalnego - analiza porównawcza

5.3. Związek skłonności do oszczędzania na starość z hojnością systemu emerytalnego

5.3.1. Dyskusja

5.4. Związek przekonań dotyczących zabezpieczenia starości ze skłonnością do jego tworzenia i z hojnością systemu emerytalnego

5.4.1. Weryfikacja na poziomie indywidualnym związku skłonności do oszczędzania z przekonaniami dotyczącymi zabezpieczenia starości

5.5. Wnioski z analiz

 

ROZDZIAŁ 6

Orientacja na starość i kompetencje finansowe oraz ich związek z tworzeniem materialnego zabezpieczenia starości

6.1. Metodyka badania

6.2. Partycypacja w tworzeniu zabezpieczenia materialnego na starość w Polsce

6.3. Kompetencje finansowe - pomiar i ocena poziomu

6.3.1. Pomiar kompetencji finansowych

6.3.2. Kompetencje finansowe według grup ekonomiczno-demograficznych

6.3.3. Poziom kompetencji finansowych a posiadanie zabezpieczenia materialnego na starość

6.3.4. Subiektywna ocena wiedzy finansowej i efekt Krugera-Dunninga

6.4. Orientacja na starość - pomiar i ocena poziomu

6.4.1. Orientacja na starość jako postawa ogólna

6.4.2. Orientacja na starość jako postawa konkretna

6.4.3. Poziom ogólności postawy a jej związek z tworzeniem zabezpieczenia materialnego na starość

6.5. Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na poziom kompetencji finansowych i na orientację na starość

6.6. Model regresji logistycznej skłonności do oszczędzania na starość

6.6.1. Efekt interakcji

6.7. Wnioski z analiz

 

Zakończenie

 

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki

Załącznik 1. Wykaz skrótów

Załącznik 2. Demograficzne starzenie się ludności - rysunki uzupełniające

Załącznik 3. Trwałość tendencji w wielkości PKB

Załącznik 4. Rozważania dotyczące traktowania porządkowej skali pomiaru jako ciągłej w przypadku budowy skali orientacji na starość

Załącznik 5. Układy preferencji potrzeb w poszczególnych segmentach

Załącznik 6. Wyniki estymacji modeli regresji logistycznej skłonności do oszczędzania

na starość

Załącznik 7. Dochód ekwiwalentny

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Oprawa: twarda
Liczba stron: 327
Format: B5

Praca składa się z sześciu rozdziałów, zakończenia i załączników. W rozdziale pierwszym nakreślono uwarunkowania demograficzne i instytucjonalne oszczędzania na starość. Przedstawiono w nim typologie i koncepcje budowy systemów emerytalnych, a także skutki demograficznego starzenia się ludności z punktu widzenia systemu emerytalnego. Zarysowano najważniejsze zmiany wynikające z reform systemów emerytalnych i ich potencjalny wpływ na przyszłe uprawnienia emerytalne.

Rozdział drugi przybliża teorie konsumpcji z uwzględnieniem podejścia klasycznego i behawioralnego, zawiera też dyskusję nad racjonalnością jednostek oraz wpływem czynników pozaekonomicznych na decyzje podejmowane przez jednostki. Podstawą prowadzonych rozważań były teorie takie jak teoria Keynesa, hipoteza cyklu życia i teoria permanentnego dochodu, a także teoria dochodu względnego. Ponadto w rozważaniach ujęto teorie użyteczności, koncepcję racjonalności Simona, teorię perspektywy, jak również behawioralną hipotezę cyklu życia oraz teorię motywacji i potrzeb.

Rozdział trzeci zawiera przegląd badań dotyczących hipotezy Feldsteina o wypieraniu oszczędności prywatnych przez system emerytalny, a także wpływu orientacji na starość i kompetencji finansowych na tworzenie zabezpieczenia materialnego na starość.

W rozdziale czwartym przedstawiono autorską propozycję modelu konceptualnego dotyczącego powiązań między skłonnością do tworzenia zabezpieczenia emerytalnego, hojnością systemu emerytalnego, kompetencjami finansowymi i orientacją na starość.

Rozdział piąty poświęcony jest weryfikacji zaproponowanego modelu. Dokonano oceny związku hojności systemu emerytalnego z oszczędzaniem na starość wykorzystując w tym celu własną propozycję pomiaru hojności systemu emerytalnego.

Z kolei w szóstym rozdziale zbadano wpływ orientacji na starość oraz kompetencji finansowych na skłonność do tworzenia zabezpieczenia materialnego na starość. Ujęcie wyników w dwóch rozdziałach wynika z poziomu i zakresu prowadzenia analizy. W rozdziale piątym została ona przeprowadzona na poziomie kraju z uwagi na pomiar hojności systemu emerytalnego i odnosi się do wybranych krajów, zaś analizy na poziomie indywidualnym są jej uzupełnieniem. Z kolei analizy przeprowadzone

w rozdziale szóstym dotyczą jedynie Polski i są przeprowadzone na poziomie indywidualnym, tj. gospodarstwa domowego. W zakończeniu przedstawiono wnioski i możliwe kierunki dalszych badań.

W załącznikach, aby zachować przejrzystość prowadzonych wywodów, zamieszczono dodatkowe informacje i rozważania, które dotyczą kwestii technicznych i pobocznych z perspektywy celu pracy.

(fragment wstępu)

Wprowadzenie

 

 

ROZDZIAŁ 1

Tło demograficzne i instytucjonalne uwarunkowania oszczędzania na starość

1.1. Proces starzenia się jednostek i zbiorowości

1.2. Zabezpieczenie społeczne, emerytalne i materialne

1.2.1. Ryzyko starości i ryzyko w systemie emerytalnym

1.2.2. Typologia modeli polityki społecznej oraz klasyfikacje systemów emerytalnych

1.2.3. Koncepcje budowy i prezentacji systemów emerytalnych

1.3. Skutki demograficznego starzenia się ludności z punktu widzenia systemów emerytalnych

1.4. Dostosowania systemów emerytalnych w odpowiedzi na zmiany demograficzne

 

 

ROZDZIAŁ 2

Czynniki i mechanizmy oszczędzania w świetle współczesnych teorii konsumpcji

2.1. Rola oszczędności i ich definicja

2.2. Ekonomiczne teorie oszczędzania - ujęcie klasyczne

2.3. Erozja klasycznych założeń

2.4. Behawioralna hipoteza cyklu życia

2.5. Oszczędzanie na starość w teorii potrzeb

 

ROZDZIAŁ 3

Efekt wypierania oraz rola kompetencji finansowych i orientacji na starość w oszczędzaniu na starość - przegląd badań

3.1. Skłonność do oszczędzania w Polsce na tle innych krajów

3.1.1. Zróżnicowanie skłonności do oszczędzania względem cech ekonomiczno-demograficznych w Polsce

3.2. Efekt wypierania oszczędności prywatnych przez system emerytalny

3.3. Kompetencje finansowe a oszczędzanie na starość

3.3.1. Poziom kompetencji finansowych w Polsce na tle wybranych krajów

3.4. Orientacja na starość a oszczędzanie na starość

3.4.1. Postawa i jej związek z zachowaniem

 

ROZDZIAŁ 4

Proces decyzyjny prowadzący do oszczędzania na starość - model konceptualny

4.1. Konceptualny model oszczędzania na starość

4.2. Operacjonalizacja konstruktów występujących w modelu

4.2.1. Skłonność do oszczędzania na starość

4.2.2. Hojność systemu emerytalnego

4.2.3. Orientacja na starość

4.2.4. Kompetencje finansowe

 

ROZDZIAŁ 5

Związek między hojnością systemu emerytalnego a skłonnością do oszczędzania na starość - wyniki analizy empirycznej

5.1. Metodyka badania

5.2. Hojność systemu emerytalnego - analiza porównawcza

5.3. Związek skłonności do oszczędzania na starość z hojnością systemu emerytalnego

5.3.1. Dyskusja

5.4. Związek przekonań dotyczących zabezpieczenia starości ze skłonnością do jego tworzenia i z hojnością systemu emerytalnego

5.4.1. Weryfikacja na poziomie indywidualnym związku skłonności do oszczędzania z przekonaniami dotyczącymi zabezpieczenia starości

5.5. Wnioski z analiz

 

ROZDZIAŁ 6

Orientacja na starość i kompetencje finansowe oraz ich związek z tworzeniem materialnego zabezpieczenia starości

6.1. Metodyka badania

6.2. Partycypacja w tworzeniu zabezpieczenia materialnego na starość w Polsce

6.3. Kompetencje finansowe - pomiar i ocena poziomu

6.3.1. Pomiar kompetencji finansowych

6.3.2. Kompetencje finansowe według grup ekonomiczno-demograficznych

6.3.3. Poziom kompetencji finansowych a posiadanie zabezpieczenia materialnego na starość

6.3.4. Subiektywna ocena wiedzy finansowej i efekt Krugera-Dunninga

6.4. Orientacja na starość - pomiar i ocena poziomu

6.4.1. Orientacja na starość jako postawa ogólna

6.4.2. Orientacja na starość jako postawa konkretna

6.4.3. Poziom ogólności postawy a jej związek z tworzeniem zabezpieczenia materialnego na starość

6.5. Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na poziom kompetencji finansowych i na orientację na starość

6.6. Model regresji logistycznej skłonności do oszczędzania na starość

6.6.1. Efekt interakcji

6.7. Wnioski z analiz

 

Zakończenie

 

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki

Załącznik 1. Wykaz skrótów

Załącznik 2. Demograficzne starzenie się ludności - rysunki uzupełniające

Załącznik 3. Trwałość tendencji w wielkości PKB

Załącznik 4. Rozważania dotyczące traktowania porządkowej skali pomiaru jako ciągłej w przypadku budowy skali orientacji na starość

Załącznik 5. Układy preferencji potrzeb w poszczególnych segmentach

Załącznik 6. Wyniki estymacji modeli regresji logistycznej skłonności do oszczędzania

na starość

Załącznik 7. Dochód ekwiwalentny

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel