Ulubione
  1. Strona główna
  2. GRANTY REKTORSKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe

GRANTY REKTORSKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: Tomasz Dołęgowski Adam Czerniak Jacenty Siewierski
Kod produktu: 978-83-7378-767-4
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
GRANTY REKTORSKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe
GRANTY REKTORSKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe
[[[separator]]]

Opracowanie stanowi dzieło zespołu złożonego z trzech autorów, którzy przed rokiem współpracowali przy podobnym projekcie zakończonym wyda­niem publikacji. Autorzy różnią się zainteresowaniami, a ich praca dotyczy róż­nych obszarów problematyki gospodarczej i społecznej, jednak ich zaintereso­wania są komplementarne i układają się w syntetyczną całość wokół badanego problemu. Z racji wspólnego stanowiska w kwestii wspólnoty i wartości wspól­notowych oraz zainteresowań lokowanych na różnych polach nauk społecznych i ekonomii autorzy projektu zespołowego mogli poddać analizie problem wspól­noty i wartości związanych ze wspólnotą w różnych kontekstach rozwoju gospo­darczego, które są ukazane w kolejnych trzech rozdziałach opracowania.

Sam zamysł uczestnictwa w projekcie badawczym powstał w wyniku ob­serwacji pewnych niepokojących tendencji w obecnej fazie rozwoju kapitalizmu typu zachodniego. W przekonaniu piszących te niepokojące tendencje prowadzą do zjawisk kryzysowych i stawiają gospodarki zachodnie w obliczu problemów nierozwiązywalnych, jeśli naturalnie tendencje te nie ulegną odwróceniu. Owe niepokojące tendencje przedstawiamy następująco:

1. Najważniejsze wspólnoty w świecie Zachodu ulegają defragmentacji wskutek presji związanej z autonomią jednostki dążącej do niezależności i preferują­cej niezobowiązujące zrzeszenia nad trwałe wspólnoty. Chociaż nie negujemy znaczenia autonomii jednostki jako jednego z fundamentów efektywności gospodarczej w ekonomicznym wymiarze, to kładziemy nacisk na znacze­nie dla działania mechanizmów rynkowych trwałości struktur społecznych, w jakich jednostka ta jest zakorzeniona.

2. Racjonalność makroekonomiczna nie jest, naszym zdaniem, prostym na­stępstwem racjonalności pojedynczych aktorów. Bywa, że na coraz bardziej globalnych rynkach racjonalne działania jednostek prowadzą do nieefektyw­ności gospodarki narodowej jako całości.

3. Wzrasta znaczenie partykularnych interesów pojedynczych ludzi kosztem zaniku orientacji na wartości wspólnotowe. Wartości te są często uznawa­ne jako staroświeckie decorum, gdy tymczasem mogą okazać się przydatne w transakcjach opartych na zaufaniu. Deficyt zaufania powoduje nacisk na uzyskanie skomplikowanych gwarancji prawnych, co w efekcie prowadzi do wzrostu kosztów transakcyjnych procesów ekonomicznych.

Opisane powyżej tendencje, tzn. rozpad wspólnot, dominacja racjonalności mikroekonomicznej nad maksymalizacją dobrobytu społecznego na poziomie całej gospodarki oraz postępująca jurydyzacja aktywności gospodarczej i życia społecznego z wyeliminowaniem ich moralnych aspektów, mają wspólny mia­nownik. Jest nim coraz większe podporządkowanie życia społecznego interesom gospodarczym. Obecnie jednak, wskutek takiego właśnie kształtu relacji między podmiotami ekonomicznymi, rosną koszty gospodarowania, a niektóre rynki o wysokiej asymetrii informacji ulegają zanikowi. Uznajemy zatem, że przynaj­mniej w części zachodni kapitalizm znalazł się w pułapce własnych reguł, które potocznie nazywane są "drapieżnymi" cechami kapitalizmu. Należy jednak pa­miętać, że istnieje wiele różnych odmian kapitalizmu, w tym także takie, w ra­mach których cechy te są złagodzone. Należą do nich, omówione w niniejszym opracowaniu, skandynawskie i wschodnioazjatyckie modele kapitalizmu. Oba modele stoją w opozycji do głównego nurtu kapitalizmu określanego jako ?an­glosaski" czy też ?neoliberalny". Niniejsze badanie ma na celu przedstawienie rozstrzygających naukowych argumentów o tym, która z odmian kapitalizmu jest najkorzystniejsza z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

W opracowaniu posługujemy się wieloma pojęciami, których zakres jest, co zrozumiałe, nieostry. Pojęcia te należy poddać procedurom definicyjnym. Przede wszystkim należy przyjąć w miarę klarowną definicję wspólnoty, gdyż jest to realność, która z trudnością definicji się poddaje. W swoim klasycznym przeciwstawieniu związków społecznych, opartych na wspólnocie i zrzeszeniu (Gemeinschaft i Gesellschaft), F. Tönnies podkreślał wzajemnie kontrastowy cha­rakter obu typów związku. We wspólnocie jednostka jawi się jako jej wytwór przynależny do całości, podczas gdy zrzeszenie jest tworem jednostek gotowych w każdej chwili do opuszczenia związku, jeśli własny interes im to podpowiada. Jednostka we wspólnocie funkcjonuje jako pełna osobowość powiązana z inny­mi członkami wspólnoty więzami emocjonalnymi i osobowymi, podczas gdy w zrzeszeniu dominują więzy racjonalne i rzeczowe, oparte na umowie, wymia­nie i interesie, a jednostka istnieje nie jako osoba, lecz w pełnionej roli społecznej, a więc fragmencie własnej osobowości. Podstawą działań jednostki we wspólno­cie jest wiara oparta na normach i uczuciach, a interakcje są intensywne oraz mają charakter bezpośredni i osobisty, podczas gdy w zrzeszeniu jednostka w swoich działaniach ma wzgląd na opinię publiczną, interakcje są rzeczowe i celowe oraz podyktowane przede wszystkim interesami jednostki. Kontrola społeczna we wspólnocie opiera się na zwyczaju i tradycji, w zrzeszeniu na sformalizowanym prawie. Wspólnota w pełni zaspokaja psychospołeczne potrzeby jednostki: bez­pieczeństwa, uznania, przynależności. W zrzeszeniach (organizacje, stowarzy­szenia) współpraca między ludźmi jest świadoma, przemyślana i celowa, a jej ce­lem jest zaspokojenie interesów zrzeszenia z pominięciem pozostałych potrzeb.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział 1. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe. Między konkurencyjnością a solidarnością - Tomasz Dołęgowski

Wprowadzenie

1. Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej a wartości wspólnotowe

2. Konkurencyjność międzynarodowa w świetle rankingów. Miejsce wartości społecznych w rankingach

3. Aksjologiczny wymiar konkurencyjności międzynarodowej. Religia i moralność a konkurencyjność

4. Wartości związane z konkurencyjnością a wartości wspólnotowe - podobieństwa i różnice

5. Kapitalizm globalny i aliansowy - między wolnością a solidarnością

6. Zarządzanie i etyka a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

7. Wybrane inicjatywy na rzecz wspólnotowego wymiaru konkurencyjności międzynarodowej

8. Wolność a solidarność i konkurencyjność - implikacje dla Europy i Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 2. Autonomia jednostki a wspólnota. Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego na Zachodzie i w Azji Wschodniej - Jacenty Siewierski

Wprowadzenie

1. Jednostka i wspólnota na Zachodzie i w Azji Wschodniej. Zarys problemu

2. Wspólnota w refleksji socjologicznej

3. Zanik wspólnoty i kryzys tożsamości

4. Odmienne drogi rozwojowe wspólnoty na Zachodzie i w kręgu konfucjańskim

5. Konfucjańskie podstawy przedsięwzięć gospodarczych w Azji Wschodniej

6. Wspólnota w japońskim systemie przemysłowym

7. Zmiany w charakterze japońskiej wspólnoty pracowniczej

8. Wspólnota a rozwój gospodarczy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 3. Wpływ wartości wspólnotowych na stabilność ścieżki wzrostu gospodarczego - Adam Czerniak

Wprowadzenie

1. Wartości rodzinne i bańki cenowe na rynku mieszkaniowym

2. Wartości wspólnotowe, odpowiedzialność i wzrost gospodarczy

3. Nierówności, wartości wspólnotowe i kryzysy gospodarcze

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zakończenie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 211

Wstęp

Opracowanie stanowi dzieło zespołu złożonego z trzech autorów, którzy przed rokiem współpracowali przy podobnym projekcie zakończonym wyda­niem publikacji. Autorzy różnią się zainteresowaniami, a ich praca dotyczy róż­nych obszarów problematyki gospodarczej i społecznej, jednak ich zaintereso­wania są komplementarne i układają się w syntetyczną całość wokół badanego problemu. Z racji wspólnego stanowiska w kwestii wspólnoty i wartości wspól­notowych oraz zainteresowań lokowanych na różnych polach nauk społecznych i ekonomii autorzy projektu zespołowego mogli poddać analizie problem wspól­noty i wartości związanych ze wspólnotą w różnych kontekstach rozwoju gospo­darczego, które są ukazane w kolejnych trzech rozdziałach opracowania.

Sam zamysł uczestnictwa w projekcie badawczym powstał w wyniku ob­serwacji pewnych niepokojących tendencji w obecnej fazie rozwoju kapitalizmu typu zachodniego. W przekonaniu piszących te niepokojące tendencje prowadzą do zjawisk kryzysowych i stawiają gospodarki zachodnie w obliczu problemów nierozwiązywalnych, jeśli naturalnie tendencje te nie ulegną odwróceniu. Owe niepokojące tendencje przedstawiamy następująco:

1. Najważniejsze wspólnoty w świecie Zachodu ulegają defragmentacji wskutek presji związanej z autonomią jednostki dążącej do niezależności i preferują­cej niezobowiązujące zrzeszenia nad trwałe wspólnoty. Chociaż nie negujemy znaczenia autonomii jednostki jako jednego z fundamentów efektywności gospodarczej w ekonomicznym wymiarze, to kładziemy nacisk na znacze­nie dla działania mechanizmów rynkowych trwałości struktur społecznych, w jakich jednostka ta jest zakorzeniona.

2. Racjonalność makroekonomiczna nie jest, naszym zdaniem, prostym na­stępstwem racjonalności pojedynczych aktorów. Bywa, że na coraz bardziej globalnych rynkach racjonalne działania jednostek prowadzą do nieefektyw­ności gospodarki narodowej jako całości.

3. Wzrasta znaczenie partykularnych interesów pojedynczych ludzi kosztem zaniku orientacji na wartości wspólnotowe. Wartości te są często uznawa­ne jako staroświeckie decorum, gdy tymczasem mogą okazać się przydatne w transakcjach opartych na zaufaniu. Deficyt zaufania powoduje nacisk na uzyskanie skomplikowanych gwarancji prawnych, co w efekcie prowadzi do wzrostu kosztów transakcyjnych procesów ekonomicznych.

Opisane powyżej tendencje, tzn. rozpad wspólnot, dominacja racjonalności mikroekonomicznej nad maksymalizacją dobrobytu społecznego na poziomie całej gospodarki oraz postępująca jurydyzacja aktywności gospodarczej i życia społecznego z wyeliminowaniem ich moralnych aspektów, mają wspólny mia­nownik. Jest nim coraz większe podporządkowanie życia społecznego interesom gospodarczym. Obecnie jednak, wskutek takiego właśnie kształtu relacji między podmiotami ekonomicznymi, rosną koszty gospodarowania, a niektóre rynki o wysokiej asymetrii informacji ulegają zanikowi. Uznajemy zatem, że przynaj­mniej w części zachodni kapitalizm znalazł się w pułapce własnych reguł, które potocznie nazywane są "drapieżnymi" cechami kapitalizmu. Należy jednak pa­miętać, że istnieje wiele różnych odmian kapitalizmu, w tym także takie, w ra­mach których cechy te są złagodzone. Należą do nich, omówione w niniejszym opracowaniu, skandynawskie i wschodnioazjatyckie modele kapitalizmu. Oba modele stoją w opozycji do głównego nurtu kapitalizmu określanego jako ?an­glosaski" czy też ?neoliberalny". Niniejsze badanie ma na celu przedstawienie rozstrzygających naukowych argumentów o tym, która z odmian kapitalizmu jest najkorzystniejsza z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

W opracowaniu posługujemy się wieloma pojęciami, których zakres jest, co zrozumiałe, nieostry. Pojęcia te należy poddać procedurom definicyjnym. Przede wszystkim należy przyjąć w miarę klarowną definicję wspólnoty, gdyż jest to realność, która z trudnością definicji się poddaje. W swoim klasycznym przeciwstawieniu związków społecznych, opartych na wspólnocie i zrzeszeniu (Gemeinschaft i Gesellschaft), F. Tönnies podkreślał wzajemnie kontrastowy cha­rakter obu typów związku. We wspólnocie jednostka jawi się jako jej wytwór przynależny do całości, podczas gdy zrzeszenie jest tworem jednostek gotowych w każdej chwili do opuszczenia związku, jeśli własny interes im to podpowiada. Jednostka we wspólnocie funkcjonuje jako pełna osobowość powiązana z inny­mi członkami wspólnoty więzami emocjonalnymi i osobowymi, podczas gdy w zrzeszeniu dominują więzy racjonalne i rzeczowe, oparte na umowie, wymia­nie i interesie, a jednostka istnieje nie jako osoba, lecz w pełnionej roli społecznej, a więc fragmencie własnej osobowości. Podstawą działań jednostki we wspólno­cie jest wiara oparta na normach i uczuciach, a interakcje są intensywne oraz mają charakter bezpośredni i osobisty, podczas gdy w zrzeszeniu jednostka w swoich działaniach ma wzgląd na opinię publiczną, interakcje są rzeczowe i celowe oraz podyktowane przede wszystkim interesami jednostki. Kontrola społeczna we wspólnocie opiera się na zwyczaju i tradycji, w zrzeszeniu na sformalizowanym prawie. Wspólnota w pełni zaspokaja psychospołeczne potrzeby jednostki: bez­pieczeństwa, uznania, przynależności. W zrzeszeniach (organizacje, stowarzy­szenia) współpraca między ludźmi jest świadoma, przemyślana i celowa, a jej ce­lem jest zaspokojenie interesów zrzeszenia z pominięciem pozostałych potrzeb.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe. Między konkurencyjnością a solidarnością - Tomasz Dołęgowski

Wprowadzenie

1. Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej a wartości wspólnotowe

2. Konkurencyjność międzynarodowa w świetle rankingów. Miejsce wartości społecznych w rankingach

3. Aksjologiczny wymiar konkurencyjności międzynarodowej. Religia i moralność a konkurencyjność

4. Wartości związane z konkurencyjnością a wartości wspólnotowe - podobieństwa i różnice

5. Kapitalizm globalny i aliansowy - między wolnością a solidarnością

6. Zarządzanie i etyka a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

7. Wybrane inicjatywy na rzecz wspólnotowego wymiaru konkurencyjności międzynarodowej

8. Wolność a solidarność i konkurencyjność - implikacje dla Europy i Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 2. Autonomia jednostki a wspólnota. Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego na Zachodzie i w Azji Wschodniej - Jacenty Siewierski

Wprowadzenie

1. Jednostka i wspólnota na Zachodzie i w Azji Wschodniej. Zarys problemu

2. Wspólnota w refleksji socjologicznej

3. Zanik wspólnoty i kryzys tożsamości

4. Odmienne drogi rozwojowe wspólnoty na Zachodzie i w kręgu konfucjańskim

5. Konfucjańskie podstawy przedsięwzięć gospodarczych w Azji Wschodniej

6. Wspólnota w japońskim systemie przemysłowym

7. Zmiany w charakterze japońskiej wspólnoty pracowniczej

8. Wspólnota a rozwój gospodarczy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 3. Wpływ wartości wspólnotowych na stabilność ścieżki wzrostu gospodarczego - Adam Czerniak

Wprowadzenie

1. Wartości rodzinne i bańki cenowe na rynku mieszkaniowym

2. Wartości wspólnotowe, odpowiedzialność i wzrost gospodarczy

3. Nierówności, wartości wspólnotowe i kryzysy gospodarcze

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zakończenie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 211

Opracowanie stanowi dzieło zespołu złożonego z trzech autorów, którzy przed rokiem współpracowali przy podobnym projekcie zakończonym wyda­niem publikacji. Autorzy różnią się zainteresowaniami, a ich praca dotyczy róż­nych obszarów problematyki gospodarczej i społecznej, jednak ich zaintereso­wania są komplementarne i układają się w syntetyczną całość wokół badanego problemu. Z racji wspólnego stanowiska w kwestii wspólnoty i wartości wspól­notowych oraz zainteresowań lokowanych na różnych polach nauk społecznych i ekonomii autorzy projektu zespołowego mogli poddać analizie problem wspól­noty i wartości związanych ze wspólnotą w różnych kontekstach rozwoju gospo­darczego, które są ukazane w kolejnych trzech rozdziałach opracowania.

Sam zamysł uczestnictwa w projekcie badawczym powstał w wyniku ob­serwacji pewnych niepokojących tendencji w obecnej fazie rozwoju kapitalizmu typu zachodniego. W przekonaniu piszących te niepokojące tendencje prowadzą do zjawisk kryzysowych i stawiają gospodarki zachodnie w obliczu problemów nierozwiązywalnych, jeśli naturalnie tendencje te nie ulegną odwróceniu. Owe niepokojące tendencje przedstawiamy następująco:

1. Najważniejsze wspólnoty w świecie Zachodu ulegają defragmentacji wskutek presji związanej z autonomią jednostki dążącej do niezależności i preferują­cej niezobowiązujące zrzeszenia nad trwałe wspólnoty. Chociaż nie negujemy znaczenia autonomii jednostki jako jednego z fundamentów efektywności gospodarczej w ekonomicznym wymiarze, to kładziemy nacisk na znacze­nie dla działania mechanizmów rynkowych trwałości struktur społecznych, w jakich jednostka ta jest zakorzeniona.

2. Racjonalność makroekonomiczna nie jest, naszym zdaniem, prostym na­stępstwem racjonalności pojedynczych aktorów. Bywa, że na coraz bardziej globalnych rynkach racjonalne działania jednostek prowadzą do nieefektyw­ności gospodarki narodowej jako całości.

3. Wzrasta znaczenie partykularnych interesów pojedynczych ludzi kosztem zaniku orientacji na wartości wspólnotowe. Wartości te są często uznawa­ne jako staroświeckie decorum, gdy tymczasem mogą okazać się przydatne w transakcjach opartych na zaufaniu. Deficyt zaufania powoduje nacisk na uzyskanie skomplikowanych gwarancji prawnych, co w efekcie prowadzi do wzrostu kosztów transakcyjnych procesów ekonomicznych.

Opisane powyżej tendencje, tzn. rozpad wspólnot, dominacja racjonalności mikroekonomicznej nad maksymalizacją dobrobytu społecznego na poziomie całej gospodarki oraz postępująca jurydyzacja aktywności gospodarczej i życia społecznego z wyeliminowaniem ich moralnych aspektów, mają wspólny mia­nownik. Jest nim coraz większe podporządkowanie życia społecznego interesom gospodarczym. Obecnie jednak, wskutek takiego właśnie kształtu relacji między podmiotami ekonomicznymi, rosną koszty gospodarowania, a niektóre rynki o wysokiej asymetrii informacji ulegają zanikowi. Uznajemy zatem, że przynaj­mniej w części zachodni kapitalizm znalazł się w pułapce własnych reguł, które potocznie nazywane są "drapieżnymi" cechami kapitalizmu. Należy jednak pa­miętać, że istnieje wiele różnych odmian kapitalizmu, w tym także takie, w ra­mach których cechy te są złagodzone. Należą do nich, omówione w niniejszym opracowaniu, skandynawskie i wschodnioazjatyckie modele kapitalizmu. Oba modele stoją w opozycji do głównego nurtu kapitalizmu określanego jako ?an­glosaski" czy też ?neoliberalny". Niniejsze badanie ma na celu przedstawienie rozstrzygających naukowych argumentów o tym, która z odmian kapitalizmu jest najkorzystniejsza z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

W opracowaniu posługujemy się wieloma pojęciami, których zakres jest, co zrozumiałe, nieostry. Pojęcia te należy poddać procedurom definicyjnym. Przede wszystkim należy przyjąć w miarę klarowną definicję wspólnoty, gdyż jest to realność, która z trudnością definicji się poddaje. W swoim klasycznym przeciwstawieniu związków społecznych, opartych na wspólnocie i zrzeszeniu (Gemeinschaft i Gesellschaft), F. Tönnies podkreślał wzajemnie kontrastowy cha­rakter obu typów związku. We wspólnocie jednostka jawi się jako jej wytwór przynależny do całości, podczas gdy zrzeszenie jest tworem jednostek gotowych w każdej chwili do opuszczenia związku, jeśli własny interes im to podpowiada. Jednostka we wspólnocie funkcjonuje jako pełna osobowość powiązana z inny­mi członkami wspólnoty więzami emocjonalnymi i osobowymi, podczas gdy w zrzeszeniu dominują więzy racjonalne i rzeczowe, oparte na umowie, wymia­nie i interesie, a jednostka istnieje nie jako osoba, lecz w pełnionej roli społecznej, a więc fragmencie własnej osobowości. Podstawą działań jednostki we wspólno­cie jest wiara oparta na normach i uczuciach, a interakcje są intensywne oraz mają charakter bezpośredni i osobisty, podczas gdy w zrzeszeniu jednostka w swoich działaniach ma wzgląd na opinię publiczną, interakcje są rzeczowe i celowe oraz podyktowane przede wszystkim interesami jednostki. Kontrola społeczna we wspólnocie opiera się na zwyczaju i tradycji, w zrzeszeniu na sformalizowanym prawie. Wspólnota w pełni zaspokaja psychospołeczne potrzeby jednostki: bez­pieczeństwa, uznania, przynależności. W zrzeszeniach (organizacje, stowarzy­szenia) współpraca między ludźmi jest świadoma, przemyślana i celowa, a jej ce­lem jest zaspokojenie interesów zrzeszenia z pominięciem pozostałych potrzeb.

Wstęp

 

Rozdział 1. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe. Między konkurencyjnością a solidarnością - Tomasz Dołęgowski

Wprowadzenie

1. Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej a wartości wspólnotowe

2. Konkurencyjność międzynarodowa w świetle rankingów. Miejsce wartości społecznych w rankingach

3. Aksjologiczny wymiar konkurencyjności międzynarodowej. Religia i moralność a konkurencyjność

4. Wartości związane z konkurencyjnością a wartości wspólnotowe - podobieństwa i różnice

5. Kapitalizm globalny i aliansowy - między wolnością a solidarnością

6. Zarządzanie i etyka a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

7. Wybrane inicjatywy na rzecz wspólnotowego wymiaru konkurencyjności międzynarodowej

8. Wolność a solidarność i konkurencyjność - implikacje dla Europy i Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 2. Autonomia jednostki a wspólnota. Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego na Zachodzie i w Azji Wschodniej - Jacenty Siewierski

Wprowadzenie

1. Jednostka i wspólnota na Zachodzie i w Azji Wschodniej. Zarys problemu

2. Wspólnota w refleksji socjologicznej

3. Zanik wspólnoty i kryzys tożsamości

4. Odmienne drogi rozwojowe wspólnoty na Zachodzie i w kręgu konfucjańskim

5. Konfucjańskie podstawy przedsięwzięć gospodarczych w Azji Wschodniej

6. Wspólnota w japońskim systemie przemysłowym

7. Zmiany w charakterze japońskiej wspólnoty pracowniczej

8. Wspólnota a rozwój gospodarczy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 3. Wpływ wartości wspólnotowych na stabilność ścieżki wzrostu gospodarczego - Adam Czerniak

Wprowadzenie

1. Wartości rodzinne i bańki cenowe na rynku mieszkaniowym

2. Wartości wspólnotowe, odpowiedzialność i wzrost gospodarczy

3. Nierówności, wartości wspólnotowe i kryzysy gospodarcze

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zakończenie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel