Ulubione
  1. Strona główna
  2. GOSPODARKA TURYSTYCZNA Zagadnienia wybrane

GOSPODARKA TURYSTYCZNA Zagadnienia wybrane

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: Anna Konieczna-Domańska
Kod produktu: 978-83-7378-887-9
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
GOSPODARKA TURYSTYCZNA Zagadnienia wybrane
GOSPODARKA TURYSTYCZNA Zagadnienia wybrane

Niniejsze opracowanie ukazuje ekonomiczną istotę zjawiska turystyki, główne sfery i mechanizmy jej oddziaływania na układ gospodarczy określonej skali - miejscowość, region, kraj czy grupę krajów. Cechy popytu i podaży turystycznej znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w ekonomicznych i organizacyjnych zasadach funkcjonowania poszczególnych grup przedsiębiorstw turystycznych. Autorka przedstawiła szczegółowo grupę przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży.

[[[separator]]]

Natura turystyki jako zjawiska społeczno-ekonomicznego determinuje jej gospodarcze funkcje, znaczenie oraz korzyści dla miejsc, w których się odbywa. Ekonomiczne efekty o wieloskładnikowym charakterze powstają wszędzie tam, gdzie turysta zatrzyma się, chociażby na krótko, i gdzie wyda swoje pieniądze, chociażby niewiele. Działalność wyspecjalizowanych w obsłudze potrzeb turysty podmiotów gospodarczych, takich jak biura podróży, przedsiębiorstwa hotelarskie, obiekty gastronomiczne, podmioty transportowe, centra sportu i rozrywki, generuje bezpośrednio i pośrednio różnej skali korzyści w zakresie zatrudnienia, dochodów ludności, popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, poziomu życia mieszkańców, jakości infrastruktury społecznej, dochodów budżetu państwa, wpływów dewizowych i innych.

Opracowanie ukazuje ekonomiczną istotę zjawiska turystyki oraz główne sfery i mechanizmy jej oddziaływania na układ gospodarczy określonej skali - miejscowość, region, kraj czy grupę krajów. Cechy popytu i podaży turystycznej znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w ekonomicznych i organizacyjnych zasadach funkcjonowania poszczególnych grup przedsiębiorstw turystycznych. Autorka przedstawiła bardziej szczegółowo grupę przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne

1. Natura zjawiska

2. Powstanie popytu i jego przedmiot

3. Działalność gospodarcza odpowiadająca na popyt

4. Turystyka jako sfera życia społeczno-gospodarczego

5. Turystyka i turysta - ujęcie formalne

 

Rozdział II. Popyt turystyczny

1. Czynniki wyznaczające popyt turystyczny

1.1. Czas wolny

1.2. Czynniki demograficzne

1.3. Inne czynniki cywilizacyjne

1.4. Czynniki ekonomiczne

1.4.1. Dochody

1.4.2. Ceny

1.4.3. Czynniki podażowe

2. Zakres przedmiotowy popytu turystycznego

3. Cechy popytu turystycznego

 

Rozdział III. Podaż turystyczna

1. Produkt turystyczny

2. Cechy podaży turystycznej (produktu turystycznego)

3. Pojęcie gospodarki turystycznej

4. Przedsiębiorstwo turystyczne i jego najważniejsze typy

 

Rozdział IV. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - przedsiębiorstwa hotelarskie

1. Pojęcie hotelarstwa, jego funkcje w zaspokojeniu potrzeb ruchu turystycznego oraz rodzaje bazy noclegowej dla turystyki

2. Miejsce hoteli w bazie noclegowej turystyki

3. Cechy hotelu ważne z punktu widzenia jego funkcji w obsłudze ruchu turystycznego

4. Typy hoteli

5. Produkt hotelu. Rodzaje działalności usługowej

6. Struktura funkcjonalno-użytkowa hotelu

7. Kapitał ludzki i praca w hotelu

8. Podstawowe tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa

8.1. Kształtowanie programu usługowego hotelu

8.2. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w hotelach

8.3. Tworzenie form powiązań poziomych w obrębie sektora hoteli

9. Mikroekonomia hotelu - zagadnienia wybrane

9.1. Mierniki działalności hotelu

9.2. Inwestycje w hotelarstwie

9.3. Koszty w hotelarstwie

9.4. Rentowność usług noclegowych w obiektach hotelarskich

9.5. Maksymalizacja funkcji celu producenta usług noclegowych a popyt na jego usługi

10. Organizacje branżowe w hotelarstwie w Polsce

11. Międzynarodowe organizacje działające w sektorze hotelarstwa i gastronomii

12. Rynek hotelarski w Polsce i w Europie

 

Rozdział V. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - biura podróży

1. Pojęcie biura podróży i najważniejsze typy

2. Klasyfikacja biur podróży

3. Przedmiot działalności pośrednickiej i organizatorskiej

3.1. Usługi w zakresie pośrednictwa

3.2. Produkt touroperatora

4. Struktura instytucjonalna rynku turystycznego i główne układy wzajemnych kontaktów między podmiotami

4.1. Współpraca pomiędzy touroperatorami a producentami usług cząstkowych

4.2. Współpraca pomiędzy touroperatorami w obsłudze podróży międzynarodowych

4.3. Współpraca touroperatorów z detalicznymi agentami podróży

4.4. Współpraca detalicznych agentów podróży z producentami usług cząstkowych

4.5. Współpraca touroperatorów, agentów detalicznych i producentów usług cząstkowych z klientem zbiorowym

4.6. Współpraca z klientem indywidualnym

5. Technika działalności biura podróży

5.1. Technika działalności detalicznego agenta podróży

5.2. Technika działalności touroperatora

6. Ekonomika touroperatora

6.1. Przychód ze sprzedaży i koszty touroperatora

6.2. Kalkulacja cen, kosztów i zysku a formy współpracy touroperatora z dostawcami usług cząstkowych

6.3. Ryzyko kursowe dla touroperatora

6.4. Podsumowanie zagadnień ekonomiki touroperatora

7. Ekonomika detalisty

8. Tendencje historyczne i cechy współczesnego rynku biur podróży

8.1. Procesy historyczne

8.2. Cechy współczesnego rynku biur podróży

8.3. Cechy współczesnego rynku sprzedaży produktów turystycznych

8.4. Rynek biur podróży w Polsce

8.5. Samorząd gospodarczy turystyki w Polsce

8.6. Międzynarodowe organizacje działające w sektorze touroperatorów i agencji podróży

 

Rozdział VI. Ekonomiczne funkcje turystyki

1. Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy obszaru recepcji

2. Wpływ turystyki na zatrudnienie, dochody ludności i jakość życia

3. Wpływ turystyki na dochody budżetu państwa

4. Wpływ turystyki na aktywizację obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo

5. Ekonomiczne znaczenie turystyki zagranicznej dla kraju

5.1. Bilans korzyści i kosztów obsługi turystyki zagranicznej dla kraju recepcji

5.2. Zagraniczna turystyka przyjazdowa jako forma eksportu

5.3. Turystyka jako element obrotów gospodarczych kraju z zagranicą

 

Rozdział VII. Turystyka międzynarodowa

1. Międzynarodowy ruch turystyczny - jego rozwój i struktura przestrzenna

1.1. Turystyka przyjazdowa - regiony

1.2. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów

1.3. Turystyka wyjazdowa - regiony

2. Wpływy z turystyki zagranicznej i wydatki na turystykę zagraniczną

2.1. Wpływy

2.2. Wydatki na zagraniczną turystykę wyjazdową

3. Inne wskaźniki opisujące ekonomiczne znaczenie turystyki międzynarodowej

4. Zagraniczna turystyka przyjazdowa w Polsce

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 3 uaktualnione
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 192

Niniejsze opracowanie ukazuje ekonomiczną istotę zjawiska turystyki, główne sfery i mechanizmy jej oddziaływania na układ gospodarczy określonej skali - miejscowość, region, kraj czy grupę krajów. Cechy popytu i podaży turystycznej znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w ekonomicznych i organizacyjnych zasadach funkcjonowania poszczególnych grup przedsiębiorstw turystycznych. Autorka przedstawiła szczegółowo grupę przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży.

Wstęp

Natura turystyki jako zjawiska społeczno-ekonomicznego determinuje jej gospodarcze funkcje, znaczenie oraz korzyści dla miejsc, w których się odbywa. Ekonomiczne efekty o wieloskładnikowym charakterze powstają wszędzie tam, gdzie turysta zatrzyma się, chociażby na krótko, i gdzie wyda swoje pieniądze, chociażby niewiele. Działalność wyspecjalizowanych w obsłudze potrzeb turysty podmiotów gospodarczych, takich jak biura podróży, przedsiębiorstwa hotelarskie, obiekty gastronomiczne, podmioty transportowe, centra sportu i rozrywki, generuje bezpośrednio i pośrednio różnej skali korzyści w zakresie zatrudnienia, dochodów ludności, popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, poziomu życia mieszkańców, jakości infrastruktury społecznej, dochodów budżetu państwa, wpływów dewizowych i innych.

Opracowanie ukazuje ekonomiczną istotę zjawiska turystyki oraz główne sfery i mechanizmy jej oddziaływania na układ gospodarczy określonej skali - miejscowość, region, kraj czy grupę krajów. Cechy popytu i podaży turystycznej znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w ekonomicznych i organizacyjnych zasadach funkcjonowania poszczególnych grup przedsiębiorstw turystycznych. Autorka przedstawiła bardziej szczegółowo grupę przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży.

Spis treści

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne

1. Natura zjawiska

2. Powstanie popytu i jego przedmiot

3. Działalność gospodarcza odpowiadająca na popyt

4. Turystyka jako sfera życia społeczno-gospodarczego

5. Turystyka i turysta - ujęcie formalne

 

Rozdział II. Popyt turystyczny

1. Czynniki wyznaczające popyt turystyczny

1.1. Czas wolny

1.2. Czynniki demograficzne

1.3. Inne czynniki cywilizacyjne

1.4. Czynniki ekonomiczne

1.4.1. Dochody

1.4.2. Ceny

1.4.3. Czynniki podażowe

2. Zakres przedmiotowy popytu turystycznego

3. Cechy popytu turystycznego

 

Rozdział III. Podaż turystyczna

1. Produkt turystyczny

2. Cechy podaży turystycznej (produktu turystycznego)

3. Pojęcie gospodarki turystycznej

4. Przedsiębiorstwo turystyczne i jego najważniejsze typy

 

Rozdział IV. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - przedsiębiorstwa hotelarskie

1. Pojęcie hotelarstwa, jego funkcje w zaspokojeniu potrzeb ruchu turystycznego oraz rodzaje bazy noclegowej dla turystyki

2. Miejsce hoteli w bazie noclegowej turystyki

3. Cechy hotelu ważne z punktu widzenia jego funkcji w obsłudze ruchu turystycznego

4. Typy hoteli

5. Produkt hotelu. Rodzaje działalności usługowej

6. Struktura funkcjonalno-użytkowa hotelu

7. Kapitał ludzki i praca w hotelu

8. Podstawowe tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa

8.1. Kształtowanie programu usługowego hotelu

8.2. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w hotelach

8.3. Tworzenie form powiązań poziomych w obrębie sektora hoteli

9. Mikroekonomia hotelu - zagadnienia wybrane

9.1. Mierniki działalności hotelu

9.2. Inwestycje w hotelarstwie

9.3. Koszty w hotelarstwie

9.4. Rentowność usług noclegowych w obiektach hotelarskich

9.5. Maksymalizacja funkcji celu producenta usług noclegowych a popyt na jego usługi

10. Organizacje branżowe w hotelarstwie w Polsce

11. Międzynarodowe organizacje działające w sektorze hotelarstwa i gastronomii

12. Rynek hotelarski w Polsce i w Europie

 

Rozdział V. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - biura podróży

1. Pojęcie biura podróży i najważniejsze typy

2. Klasyfikacja biur podróży

3. Przedmiot działalności pośrednickiej i organizatorskiej

3.1. Usługi w zakresie pośrednictwa

3.2. Produkt touroperatora

4. Struktura instytucjonalna rynku turystycznego i główne układy wzajemnych kontaktów między podmiotami

4.1. Współpraca pomiędzy touroperatorami a producentami usług cząstkowych

4.2. Współpraca pomiędzy touroperatorami w obsłudze podróży międzynarodowych

4.3. Współpraca touroperatorów z detalicznymi agentami podróży

4.4. Współpraca detalicznych agentów podróży z producentami usług cząstkowych

4.5. Współpraca touroperatorów, agentów detalicznych i producentów usług cząstkowych z klientem zbiorowym

4.6. Współpraca z klientem indywidualnym

5. Technika działalności biura podróży

5.1. Technika działalności detalicznego agenta podróży

5.2. Technika działalności touroperatora

6. Ekonomika touroperatora

6.1. Przychód ze sprzedaży i koszty touroperatora

6.2. Kalkulacja cen, kosztów i zysku a formy współpracy touroperatora z dostawcami usług cząstkowych

6.3. Ryzyko kursowe dla touroperatora

6.4. Podsumowanie zagadnień ekonomiki touroperatora

7. Ekonomika detalisty

8. Tendencje historyczne i cechy współczesnego rynku biur podróży

8.1. Procesy historyczne

8.2. Cechy współczesnego rynku biur podróży

8.3. Cechy współczesnego rynku sprzedaży produktów turystycznych

8.4. Rynek biur podróży w Polsce

8.5. Samorząd gospodarczy turystyki w Polsce

8.6. Międzynarodowe organizacje działające w sektorze touroperatorów i agencji podróży

 

Rozdział VI. Ekonomiczne funkcje turystyki

1. Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy obszaru recepcji

2. Wpływ turystyki na zatrudnienie, dochody ludności i jakość życia

3. Wpływ turystyki na dochody budżetu państwa

4. Wpływ turystyki na aktywizację obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo

5. Ekonomiczne znaczenie turystyki zagranicznej dla kraju

5.1. Bilans korzyści i kosztów obsługi turystyki zagranicznej dla kraju recepcji

5.2. Zagraniczna turystyka przyjazdowa jako forma eksportu

5.3. Turystyka jako element obrotów gospodarczych kraju z zagranicą

 

Rozdział VII. Turystyka międzynarodowa

1. Międzynarodowy ruch turystyczny - jego rozwój i struktura przestrzenna

1.1. Turystyka przyjazdowa - regiony

1.2. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów

1.3. Turystyka wyjazdowa - regiony

2. Wpływy z turystyki zagranicznej i wydatki na turystykę zagraniczną

2.1. Wpływy

2.2. Wydatki na zagraniczną turystykę wyjazdową

3. Inne wskaźniki opisujące ekonomiczne znaczenie turystyki międzynarodowej

4. Zagraniczna turystyka przyjazdowa w Polsce

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 3 uaktualnione
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 192

Niniejsze opracowanie ukazuje ekonomiczną istotę zjawiska turystyki, główne sfery i mechanizmy jej oddziaływania na układ gospodarczy określonej skali - miejscowość, region, kraj czy grupę krajów. Cechy popytu i podaży turystycznej znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w ekonomicznych i organizacyjnych zasadach funkcjonowania poszczególnych grup przedsiębiorstw turystycznych. Autorka przedstawiła szczegółowo grupę przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży.

Natura turystyki jako zjawiska społeczno-ekonomicznego determinuje jej gospodarcze funkcje, znaczenie oraz korzyści dla miejsc, w których się odbywa. Ekonomiczne efekty o wieloskładnikowym charakterze powstają wszędzie tam, gdzie turysta zatrzyma się, chociażby na krótko, i gdzie wyda swoje pieniądze, chociażby niewiele. Działalność wyspecjalizowanych w obsłudze potrzeb turysty podmiotów gospodarczych, takich jak biura podróży, przedsiębiorstwa hotelarskie, obiekty gastronomiczne, podmioty transportowe, centra sportu i rozrywki, generuje bezpośrednio i pośrednio różnej skali korzyści w zakresie zatrudnienia, dochodów ludności, popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, poziomu życia mieszkańców, jakości infrastruktury społecznej, dochodów budżetu państwa, wpływów dewizowych i innych.

Opracowanie ukazuje ekonomiczną istotę zjawiska turystyki oraz główne sfery i mechanizmy jej oddziaływania na układ gospodarczy określonej skali - miejscowość, region, kraj czy grupę krajów. Cechy popytu i podaży turystycznej znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w ekonomicznych i organizacyjnych zasadach funkcjonowania poszczególnych grup przedsiębiorstw turystycznych. Autorka przedstawiła bardziej szczegółowo grupę przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży.

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne

1. Natura zjawiska

2. Powstanie popytu i jego przedmiot

3. Działalność gospodarcza odpowiadająca na popyt

4. Turystyka jako sfera życia społeczno-gospodarczego

5. Turystyka i turysta - ujęcie formalne

 

Rozdział II. Popyt turystyczny

1. Czynniki wyznaczające popyt turystyczny

1.1. Czas wolny

1.2. Czynniki demograficzne

1.3. Inne czynniki cywilizacyjne

1.4. Czynniki ekonomiczne

1.4.1. Dochody

1.4.2. Ceny

1.4.3. Czynniki podażowe

2. Zakres przedmiotowy popytu turystycznego

3. Cechy popytu turystycznego

 

Rozdział III. Podaż turystyczna

1. Produkt turystyczny

2. Cechy podaży turystycznej (produktu turystycznego)

3. Pojęcie gospodarki turystycznej

4. Przedsiębiorstwo turystyczne i jego najważniejsze typy

 

Rozdział IV. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - przedsiębiorstwa hotelarskie

1. Pojęcie hotelarstwa, jego funkcje w zaspokojeniu potrzeb ruchu turystycznego oraz rodzaje bazy noclegowej dla turystyki

2. Miejsce hoteli w bazie noclegowej turystyki

3. Cechy hotelu ważne z punktu widzenia jego funkcji w obsłudze ruchu turystycznego

4. Typy hoteli

5. Produkt hotelu. Rodzaje działalności usługowej

6. Struktura funkcjonalno-użytkowa hotelu

7. Kapitał ludzki i praca w hotelu

8. Podstawowe tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa

8.1. Kształtowanie programu usługowego hotelu

8.2. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w hotelach

8.3. Tworzenie form powiązań poziomych w obrębie sektora hoteli

9. Mikroekonomia hotelu - zagadnienia wybrane

9.1. Mierniki działalności hotelu

9.2. Inwestycje w hotelarstwie

9.3. Koszty w hotelarstwie

9.4. Rentowność usług noclegowych w obiektach hotelarskich

9.5. Maksymalizacja funkcji celu producenta usług noclegowych a popyt na jego usługi

10. Organizacje branżowe w hotelarstwie w Polsce

11. Międzynarodowe organizacje działające w sektorze hotelarstwa i gastronomii

12. Rynek hotelarski w Polsce i w Europie

 

Rozdział V. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - biura podróży

1. Pojęcie biura podróży i najważniejsze typy

2. Klasyfikacja biur podróży

3. Przedmiot działalności pośrednickiej i organizatorskiej

3.1. Usługi w zakresie pośrednictwa

3.2. Produkt touroperatora

4. Struktura instytucjonalna rynku turystycznego i główne układy wzajemnych kontaktów między podmiotami

4.1. Współpraca pomiędzy touroperatorami a producentami usług cząstkowych

4.2. Współpraca pomiędzy touroperatorami w obsłudze podróży międzynarodowych

4.3. Współpraca touroperatorów z detalicznymi agentami podróży

4.4. Współpraca detalicznych agentów podróży z producentami usług cząstkowych

4.5. Współpraca touroperatorów, agentów detalicznych i producentów usług cząstkowych z klientem zbiorowym

4.6. Współpraca z klientem indywidualnym

5. Technika działalności biura podróży

5.1. Technika działalności detalicznego agenta podróży

5.2. Technika działalności touroperatora

6. Ekonomika touroperatora

6.1. Przychód ze sprzedaży i koszty touroperatora

6.2. Kalkulacja cen, kosztów i zysku a formy współpracy touroperatora z dostawcami usług cząstkowych

6.3. Ryzyko kursowe dla touroperatora

6.4. Podsumowanie zagadnień ekonomiki touroperatora

7. Ekonomika detalisty

8. Tendencje historyczne i cechy współczesnego rynku biur podróży

8.1. Procesy historyczne

8.2. Cechy współczesnego rynku biur podróży

8.3. Cechy współczesnego rynku sprzedaży produktów turystycznych

8.4. Rynek biur podróży w Polsce

8.5. Samorząd gospodarczy turystyki w Polsce

8.6. Międzynarodowe organizacje działające w sektorze touroperatorów i agencji podróży

 

Rozdział VI. Ekonomiczne funkcje turystyki

1. Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy obszaru recepcji

2. Wpływ turystyki na zatrudnienie, dochody ludności i jakość życia

3. Wpływ turystyki na dochody budżetu państwa

4. Wpływ turystyki na aktywizację obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo

5. Ekonomiczne znaczenie turystyki zagranicznej dla kraju

5.1. Bilans korzyści i kosztów obsługi turystyki zagranicznej dla kraju recepcji

5.2. Zagraniczna turystyka przyjazdowa jako forma eksportu

5.3. Turystyka jako element obrotów gospodarczych kraju z zagranicą

 

Rozdział VII. Turystyka międzynarodowa

1. Międzynarodowy ruch turystyczny - jego rozwój i struktura przestrzenna

1.1. Turystyka przyjazdowa - regiony

1.2. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów

1.3. Turystyka wyjazdowa - regiony

2. Wpływy z turystyki zagranicznej i wydatki na turystykę zagraniczną

2.1. Wpływy

2.2. Wydatki na zagraniczną turystykę wyjazdową

3. Inne wskaźniki opisujące ekonomiczne znaczenie turystyki międzynarodowej

4. Zagraniczna turystyka przyjazdowa w Polsce

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel