Ulubione
  1. Strona główna
  2. FUNKCJONOWANIE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO NA TLE ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ: PERSPEKTYWA EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA

FUNKCJONOWANIE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO NA TLE ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ: PERSPEKTYWA EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA

70,00 zł
63,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 7,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 63,00 zł
Autor: redakcja naukowa Dominik J. Gajewski
Kod produktu: 978-83-8030-588-5
Cena regularna:
70,00 zł
63,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 7,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 63,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FUNKCJONOWANIE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO NA TLE ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ: PERSPEKTYWA EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA
FUNKCJONOWANIE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO NA TLE ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ: PERSPEKTYWA EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA

[[[separator]]]

 

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę analizy tych procesów, przyjmując perspektywę interdyscyplinarną. Jej celem jest przedstawienie systemu sądownictwa administracyjnego jako instytucji publicznej w określonym kontekście ekonomicznym. A zatem na tle gospodarki, w której funkcjonują podmioty wchodzące w interakcje z organami administracji – które to interakcje w pewnych przypadkach przybierają formę sporów rozstrzyganych przez sąd.

Punktem wyjścia staje się analiza historii i reform sądów administracyjnych. Pokazuje ona sądownictwo administracyjne w ujęciu dynamicznym i ewolucyjnym, jako instytucję tworzoną i przekształcaną w konkretnych warunkach społeczno-politycznych, z myślą o realizacji określonych zadań i projektowaną w świetle aktualnych trendów w nauce.

(fragment Wstępu)

[[[separator]]]

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

 

SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO ELEMENT OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO GOSPODARKI

Roman Hauser, Marta Szustkiewicz

Wprowadzenie

1.1. Istota sądownictwa administracyjnego

1.2. Kształtowanie się sądownictwa administracyjnego

1.3. Modele orzekania w sądownictwie administracyjnym

1.4. Postępowanie przed sądem administracyjnym

1.5. Informatyzacja

Podsumowanie

 

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W LATACH 2004–2022: ANALIZA STATYSTYCZNA

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

2.1.  Sprawy wnoszone do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

2.2.  Skargi, których liczba pozostaje relatywnie stabilna

2.3.  Skargi, na których liczbę wpływają strukturalne przeobrażenia gospodarki

2.4.  Skargi, które można powiązać ze zmianami legislacyjnymi

2.5. Skargi, których liczba sugeruje związek z wahaniami cyklicznymi – sprawy dot. podatków (611) i pomocy społecznej (632)

2.6.  Podsumowanie zmian liczby skarg wnoszonych do WSA

2.7.  Sprawy wnoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego

2.8.  Sprawność wojewódzkich sądów administracyjnych

2.9.  Sprawność Naczelnego Sądu Administracyjnego

2.10. Restrykcje związane z pandemią COVID-19 a funkcjonowanie sądów administracyjnych

Podsumowanie

 

SKARGI DOTYCZĄCE PODATKÓW (611) – ANALIZA DANYCH JEDNOSTKOWYCH

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

3.1. Aktywność organów administracji w sprawach podatkowych

3.2. Kontrole skarbowe (celno-skarbowe)

3.4. Metodologia badania czasu pomiędzy wystąpieniem zdarzenia gospodarczego, wydaniem decyzji administracyjnej a wniesieniem skargi do WSA

3.5. Wyniki: sprawy dot. podatku akcyzowego i VAT

3.6. Struktura spraw dot. podatku akcyzowego

Podsumowanie

 

„POPYT” NA ROZPOZNAWANIE SPORÓW SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH: OD LICZBY SPRAW DO WARTOŚCI SPORU

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

4.1. Wpis w postępowaniu sądowo-administracyjnym

4.2. Metodyka badania i dobór próby

4.3. Wartość przedmiotu zaskarżenia i prawo pomocy

4.4. Specyfika spraw dot. VAT o najwyższej wartości przedmiotu zaskarżenia

4.5. Wpis stosunkowy w sprawach dot. VAT (6110) jako źródło dochodów budżetowych

Podsumowanie

 

SPÓR O METODĘ WYKŁADNI PRAWA PODATKOWEGO. ANALIZA PORÓWNAWCZA STRATEGII INTERPRETACYJNEJ W ROZPOZNAWANIU TZW. TRUDNYCH PRZYPADKÓW W ORZECZNICTWIE TK I NSA

Bartosz Wojciechowski, Adam Olczyk

Wprowadzenie

5.1. Opodatkowanie wyrobisk górniczych

5.2. Nieujawnione źródła przychodów – pierwszy wyrok

5.3. Nieujawnione źródła przychodów – drugi wyrok

5.4. Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

5.5. Budowla, budynek – kwestie definicyjne na gruncie podatku od nieruchomości

Podsumowanie

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) JAKO ŹRÓDŁO USTALANIA CELU PRAWODAWCZEGO W WYKŁADNI PRAWA PODATKOWEGO

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

6.1. OSR w polskim procesie stanowienia prawa

6.2. Odwołania do OSR w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach podatkowych

6.3. Argumentacja sądów administracyjnych wykorzystująca informacje z OSR

Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Dominik J. Gajewski

 

BIBLIOGRAFIA

 

ANEKS

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

INFORMACJA O AUTORACH

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 184
Format: B5

Wstęp

 

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę analizy tych procesów, przyjmując perspektywę interdyscyplinarną. Jej celem jest przedstawienie systemu sądownictwa administracyjnego jako instytucji publicznej w określonym kontekście ekonomicznym. A zatem na tle gospodarki, w której funkcjonują podmioty wchodzące w interakcje z organami administracji – które to interakcje w pewnych przypadkach przybierają formę sporów rozstrzyganych przez sąd.

Punktem wyjścia staje się analiza historii i reform sądów administracyjnych. Pokazuje ona sądownictwo administracyjne w ujęciu dynamicznym i ewolucyjnym, jako instytucję tworzoną i przekształcaną w konkretnych warunkach społeczno-politycznych, z myślą o realizacji określonych zadań i projektowaną w świetle aktualnych trendów w nauce.

(fragment Wstępu)

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

 

SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO ELEMENT OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO GOSPODARKI

Roman Hauser, Marta Szustkiewicz

Wprowadzenie

1.1. Istota sądownictwa administracyjnego

1.2. Kształtowanie się sądownictwa administracyjnego

1.3. Modele orzekania w sądownictwie administracyjnym

1.4. Postępowanie przed sądem administracyjnym

1.5. Informatyzacja

Podsumowanie

 

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W LATACH 2004–2022: ANALIZA STATYSTYCZNA

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

2.1.  Sprawy wnoszone do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

2.2.  Skargi, których liczba pozostaje relatywnie stabilna

2.3.  Skargi, na których liczbę wpływają strukturalne przeobrażenia gospodarki

2.4.  Skargi, które można powiązać ze zmianami legislacyjnymi

2.5. Skargi, których liczba sugeruje związek z wahaniami cyklicznymi – sprawy dot. podatków (611) i pomocy społecznej (632)

2.6.  Podsumowanie zmian liczby skarg wnoszonych do WSA

2.7.  Sprawy wnoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego

2.8.  Sprawność wojewódzkich sądów administracyjnych

2.9.  Sprawność Naczelnego Sądu Administracyjnego

2.10. Restrykcje związane z pandemią COVID-19 a funkcjonowanie sądów administracyjnych

Podsumowanie

 

SKARGI DOTYCZĄCE PODATKÓW (611) – ANALIZA DANYCH JEDNOSTKOWYCH

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

3.1. Aktywność organów administracji w sprawach podatkowych

3.2. Kontrole skarbowe (celno-skarbowe)

3.4. Metodologia badania czasu pomiędzy wystąpieniem zdarzenia gospodarczego, wydaniem decyzji administracyjnej a wniesieniem skargi do WSA

3.5. Wyniki: sprawy dot. podatku akcyzowego i VAT

3.6. Struktura spraw dot. podatku akcyzowego

Podsumowanie

 

„POPYT” NA ROZPOZNAWANIE SPORÓW SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH: OD LICZBY SPRAW DO WARTOŚCI SPORU

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

4.1. Wpis w postępowaniu sądowo-administracyjnym

4.2. Metodyka badania i dobór próby

4.3. Wartość przedmiotu zaskarżenia i prawo pomocy

4.4. Specyfika spraw dot. VAT o najwyższej wartości przedmiotu zaskarżenia

4.5. Wpis stosunkowy w sprawach dot. VAT (6110) jako źródło dochodów budżetowych

Podsumowanie

 

SPÓR O METODĘ WYKŁADNI PRAWA PODATKOWEGO. ANALIZA PORÓWNAWCZA STRATEGII INTERPRETACYJNEJ W ROZPOZNAWANIU TZW. TRUDNYCH PRZYPADKÓW W ORZECZNICTWIE TK I NSA

Bartosz Wojciechowski, Adam Olczyk

Wprowadzenie

5.1. Opodatkowanie wyrobisk górniczych

5.2. Nieujawnione źródła przychodów – pierwszy wyrok

5.3. Nieujawnione źródła przychodów – drugi wyrok

5.4. Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

5.5. Budowla, budynek – kwestie definicyjne na gruncie podatku od nieruchomości

Podsumowanie

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) JAKO ŹRÓDŁO USTALANIA CELU PRAWODAWCZEGO W WYKŁADNI PRAWA PODATKOWEGO

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

6.1. OSR w polskim procesie stanowienia prawa

6.2. Odwołania do OSR w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach podatkowych

6.3. Argumentacja sądów administracyjnych wykorzystująca informacje z OSR

Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Dominik J. Gajewski

 

BIBLIOGRAFIA

 

ANEKS

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

INFORMACJA O AUTORACH

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 184
Format: B5

 

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę analizy tych procesów, przyjmując perspektywę interdyscyplinarną. Jej celem jest przedstawienie systemu sądownictwa administracyjnego jako instytucji publicznej w określonym kontekście ekonomicznym. A zatem na tle gospodarki, w której funkcjonują podmioty wchodzące w interakcje z organami administracji – które to interakcje w pewnych przypadkach przybierają formę sporów rozstrzyganych przez sąd.

Punktem wyjścia staje się analiza historii i reform sądów administracyjnych. Pokazuje ona sądownictwo administracyjne w ujęciu dynamicznym i ewolucyjnym, jako instytucję tworzoną i przekształcaną w konkretnych warunkach społeczno-politycznych, z myślą o realizacji określonych zadań i projektowaną w świetle aktualnych trendów w nauce.

(fragment Wstępu)

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

 

SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO ELEMENT OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO GOSPODARKI

Roman Hauser, Marta Szustkiewicz

Wprowadzenie

1.1. Istota sądownictwa administracyjnego

1.2. Kształtowanie się sądownictwa administracyjnego

1.3. Modele orzekania w sądownictwie administracyjnym

1.4. Postępowanie przed sądem administracyjnym

1.5. Informatyzacja

Podsumowanie

 

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W LATACH 2004–2022: ANALIZA STATYSTYCZNA

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

2.1.  Sprawy wnoszone do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

2.2.  Skargi, których liczba pozostaje relatywnie stabilna

2.3.  Skargi, na których liczbę wpływają strukturalne przeobrażenia gospodarki

2.4.  Skargi, które można powiązać ze zmianami legislacyjnymi

2.5. Skargi, których liczba sugeruje związek z wahaniami cyklicznymi – sprawy dot. podatków (611) i pomocy społecznej (632)

2.6.  Podsumowanie zmian liczby skarg wnoszonych do WSA

2.7.  Sprawy wnoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego

2.8.  Sprawność wojewódzkich sądów administracyjnych

2.9.  Sprawność Naczelnego Sądu Administracyjnego

2.10. Restrykcje związane z pandemią COVID-19 a funkcjonowanie sądów administracyjnych

Podsumowanie

 

SKARGI DOTYCZĄCE PODATKÓW (611) – ANALIZA DANYCH JEDNOSTKOWYCH

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

3.1. Aktywność organów administracji w sprawach podatkowych

3.2. Kontrole skarbowe (celno-skarbowe)

3.4. Metodologia badania czasu pomiędzy wystąpieniem zdarzenia gospodarczego, wydaniem decyzji administracyjnej a wniesieniem skargi do WSA

3.5. Wyniki: sprawy dot. podatku akcyzowego i VAT

3.6. Struktura spraw dot. podatku akcyzowego

Podsumowanie

 

„POPYT” NA ROZPOZNAWANIE SPORÓW SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH: OD LICZBY SPRAW DO WARTOŚCI SPORU

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

4.1. Wpis w postępowaniu sądowo-administracyjnym

4.2. Metodyka badania i dobór próby

4.3. Wartość przedmiotu zaskarżenia i prawo pomocy

4.4. Specyfika spraw dot. VAT o najwyższej wartości przedmiotu zaskarżenia

4.5. Wpis stosunkowy w sprawach dot. VAT (6110) jako źródło dochodów budżetowych

Podsumowanie

 

SPÓR O METODĘ WYKŁADNI PRAWA PODATKOWEGO. ANALIZA PORÓWNAWCZA STRATEGII INTERPRETACYJNEJ W ROZPOZNAWANIU TZW. TRUDNYCH PRZYPADKÓW W ORZECZNICTWIE TK I NSA

Bartosz Wojciechowski, Adam Olczyk

Wprowadzenie

5.1. Opodatkowanie wyrobisk górniczych

5.2. Nieujawnione źródła przychodów – pierwszy wyrok

5.3. Nieujawnione źródła przychodów – drugi wyrok

5.4. Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

5.5. Budowla, budynek – kwestie definicyjne na gruncie podatku od nieruchomości

Podsumowanie

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) JAKO ŹRÓDŁO USTALANIA CELU PRAWODAWCZEGO W WYKŁADNI PRAWA PODATKOWEGO

Dominik J. Gajewski, Kamil Joński

Wprowadzenie

6.1. OSR w polskim procesie stanowienia prawa

6.2. Odwołania do OSR w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach podatkowych

6.3. Argumentacja sądów administracyjnych wykorzystująca informacje z OSR

Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Dominik J. Gajewski

 

BIBLIOGRAFIA

 

ANEKS

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

INFORMACJA O AUTORACH

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel