Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSJERYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA - PERSPEKTYWY

FINANSJERYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA - PERSPEKTYWY

36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Autor: Redakcja naukowa: Andrzej Fierla
Kod produktu: 978-83-8030-326-3
Cena regularna:
36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSJERYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA - PERSPEKTYWY
FINANSJERYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA - PERSPEKTYWY
[[[separator]]]

 

Niniejsza książka jest kolejną - siódmą, przygotowaną w ostatnich latach

przez zespół pracowników i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dotyczącą finansjeryzacji . Proces ten, który w krajach rozwiniętych nabrał dynamiki blisko 40 lat temu, wpływał i nadal wpływa zarówno na gospodarkę, jak i inne sfery aktywności ludzkiej. Jego istotą jest postępujący wzrost znaczenia finansów, w tym rynków finansowych, instytucji finansowych i zagadnień finansowych, prowadzący do coraz dalej idącego oderwania sfery finansowej od sfery realnej. Wiodącym celem, który postawili autorzy książki jest przedstawienie wybranych, konkretnych aspektów wpływu finansjeryzacji na przedsiębiorstwa oraz, na tym tle, zarysowanie perspektyw tego procesu.

Książka obejmuje pięć rozdziałów. W czterech podjęto tematy związane z różnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw: perspektywami rozwoju fintech, wykorzystaniem płatności bezgotówkowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, przerzucaniem ryzyka przez banki na przedsiębiorstwa sfery realnej i metodą, która może pomóc w przyszłości w ograniczaniu skali tego zjawiska, wreszcie - przejawami finansjeryzacji widocznymi w polskim przemyśle odzieżowym. Ostatni rozdział zawiera próbę określenia przyszłości (do 2030 r.) procesu, którym jest finansjeryzacja.

W pierwszym rozdziale Paweł Dec podjął temat perspektyw sektora fintech. Ten młody sektor gospodarki rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Czy jednak będzie tak w przyszłości, do 2030 roku? Jakie czynniki sprzyjają temu rozwojowi, a jakie mogą go spowolnić, a nawet zastopować? Czy najbliższe lata przyniosą kontynuację widocznych obecnie zjawisk, czy w zakresie aktywności fintech będą miały miejsce kolejne duże niespodzianki? Przynajmniej na część z tych pytań odpowiedzi można szukać w rozdziale pierwszym. Należy zaznaczyć, że P. Dec poddał analizie szereg danych liczbowych o niektórych sferach aktywności fintech. Interesujące, a zarazem cenne merytorycznie są także wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród celowo dobranej przez P. Deca grupy respondentów.

Celem badań, których wyniki przedstawili Jacek Grzywacz i Ewa Jagodzińska-Komar w drugim rozdziale książki jest analiza zachowań przedsiębiorców reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce wobec instrumentów płatności bezgotówkowych oraz ocena zmian zachodzących na rynku usług płatniczych z perspektywy tego sektora. Autorzy podjęli również próbę wychwycenia wpływu płatności bezgotówkowych na rozwój MSP. Sformułowali hipotezę badawczą, zgodnie z którą przedsiębiorcy w Polsce zaczynają uznawać płatności bezgotówkowe za standard oraz obowiązkową wręcz część modelu biznesowego swoich firm.

Analiza ilościowa odegrała kluczową rolę w badaniach przeprowadzonych przez Zbigniewa Krysiaka. Znalazło to wyraz w trzecim rozdziale książki. Autor postawił przed sobą ambitny cel pokazania migracji ryzyka w poszczególnych branżach na rynku, przy czym migracja ta jest w wysokim stopniu konsekwencją przerzucania ryzyka przez banki na przedsiębiorstwa niefinansowe (realnej gospodarki). Należy zaznaczyć, że chodzi tu o bezekwiwalentny, a nie o odpłatny transfer ryzyka typowy dla hedgingu zewnętrznego. Cel badań został zrealizowany dzięki wykorzystaniu potencjału opcyjnego Strukturalnego Modelu Mertona w celu oszacowaniu ryzyka branżowego i jego relatywnego poziomu względem ogółu oraz innych grup podmiotów gospodarczych. Z. Krysiak podjął się weryfikacji hipotezy, że ?szacowanie ryzyka niewypłacalności w Strukturalnym Modelu Mertona tworzy silną podstawę do wysokiej jakości monitorowania relatywnego i nominalnego ryzyka branżowego? . W badaniu wykorzystał dane z lat 2005-2016/2017 dotyczące aż około 400 spółek, których akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Agnieszka Cenkier kierując się własną, autorską koncepcją istoty wpływu finansjeryzacji na przedsiębiorstwa, poddała analizie polską branżę odzieżową. Ten rozdział jest w pełni skoncentrowany na sferze tradycyjnej, realnej gospodarki. Analizę pogłębia zejście na poziom mikro, poprzez zbadanie czterech giełdowych spółek branży odzieżowej.

Ostatni rozdział, którego autorką jest Anna Grygiel-Tomaszewska, dotyczy perspektyw finansjeryzacji w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Jako wynik wysiłków jednego tylko młodego badacza jest on celowo syntetyczny. Nie oznacza to jednak, że wiele aspektów dotyczących finansjeryzacji i jej przyszłości nie zostało w tym rozdziale dobitnie zasygnalizowanych.

Andrzej Fierla

[[[separator]]]

 

Wstęp

Paweł Dec

1. Sektor fintech w perspektywie 2030 roku

1.1. Wprowadzenie

1.2. Rozwój sektora fintech - ujęcie teoretyczne

1.3. Ewolucja zmian liczby bankomatów w Polsce i na świecie

1.4. Perspektywy rozwoju sektora fintech do 2030 roku - wyniki badań empirycznych

1.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar

2. Rola płatności bezgotówkowych w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

2.1. Wprowadzenie

2.2. Stan mobilnych płatności bezgotówkowych w sektorze MSP

2.3. Działalność promująca obrót bezgotówkowy w sektorze MSP

2.4. Perspektywy rozwoju płatności bezgotówkowych w sektorze MSP

2.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Zbigniew Krysiak

3. Migracja ryzyka a wycena instrumentów finansowych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Migracja ryzyka symptomem jego przerzucania

3.3. Symptomy przerzucania ryzyka i jego pomiar w USA

3.4. Charakterystyka metody oceny ryzyka w modelu Mertona

3.5. Szacowanie ryzyka dla spółek i branż z GPW w latach 2005-2017

3.6. Wzorce ryzyka spółek z GPW w ocenie ryzyka firm nienotowanych

3.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Cenkier

4. Finansjeryzacja a rozwój branży i spółki na przykładzie produkcji sprzedanej odzieży

4.1. Wprowadzenie

4.2. Finansjeryzacja i jej symptomy

4.3. Produkcja sprzedana odzieży w Polsce w ujęciu historycznym i w prognozach

4.4. Ryzyko w branży odzieżowej a jej rozwój

4.5. Przejawy finansjeryzacji w wybranych spółkach odzieżowych

4.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Grygiel-Tomaszewska

5. Finansjeryzacja w perspektywie 2030 roku - Polska na tle Unii Europejskiej i świata

5.1. Wprowadzenie

5.2. Finansjeryzacja a potencjalne kryzysy finansowe

5.3. Kształt rynku finansowego i jego otoczenia

5.4. Rozrost finansjeryzacji. Wyzwania przyszłości

5.5. Podsumowanie

Bibliografia

Zakończenie

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 114

Wstęp

 

Niniejsza książka jest kolejną - siódmą, przygotowaną w ostatnich latach

przez zespół pracowników i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dotyczącą finansjeryzacji . Proces ten, który w krajach rozwiniętych nabrał dynamiki blisko 40 lat temu, wpływał i nadal wpływa zarówno na gospodarkę, jak i inne sfery aktywności ludzkiej. Jego istotą jest postępujący wzrost znaczenia finansów, w tym rynków finansowych, instytucji finansowych i zagadnień finansowych, prowadzący do coraz dalej idącego oderwania sfery finansowej od sfery realnej. Wiodącym celem, który postawili autorzy książki jest przedstawienie wybranych, konkretnych aspektów wpływu finansjeryzacji na przedsiębiorstwa oraz, na tym tle, zarysowanie perspektyw tego procesu.

Książka obejmuje pięć rozdziałów. W czterech podjęto tematy związane z różnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw: perspektywami rozwoju fintech, wykorzystaniem płatności bezgotówkowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, przerzucaniem ryzyka przez banki na przedsiębiorstwa sfery realnej i metodą, która może pomóc w przyszłości w ograniczaniu skali tego zjawiska, wreszcie - przejawami finansjeryzacji widocznymi w polskim przemyśle odzieżowym. Ostatni rozdział zawiera próbę określenia przyszłości (do 2030 r.) procesu, którym jest finansjeryzacja.

W pierwszym rozdziale Paweł Dec podjął temat perspektyw sektora fintech. Ten młody sektor gospodarki rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Czy jednak będzie tak w przyszłości, do 2030 roku? Jakie czynniki sprzyjają temu rozwojowi, a jakie mogą go spowolnić, a nawet zastopować? Czy najbliższe lata przyniosą kontynuację widocznych obecnie zjawisk, czy w zakresie aktywności fintech będą miały miejsce kolejne duże niespodzianki? Przynajmniej na część z tych pytań odpowiedzi można szukać w rozdziale pierwszym. Należy zaznaczyć, że P. Dec poddał analizie szereg danych liczbowych o niektórych sferach aktywności fintech. Interesujące, a zarazem cenne merytorycznie są także wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród celowo dobranej przez P. Deca grupy respondentów.

Celem badań, których wyniki przedstawili Jacek Grzywacz i Ewa Jagodzińska-Komar w drugim rozdziale książki jest analiza zachowań przedsiębiorców reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce wobec instrumentów płatności bezgotówkowych oraz ocena zmian zachodzących na rynku usług płatniczych z perspektywy tego sektora. Autorzy podjęli również próbę wychwycenia wpływu płatności bezgotówkowych na rozwój MSP. Sformułowali hipotezę badawczą, zgodnie z którą przedsiębiorcy w Polsce zaczynają uznawać płatności bezgotówkowe za standard oraz obowiązkową wręcz część modelu biznesowego swoich firm.

Analiza ilościowa odegrała kluczową rolę w badaniach przeprowadzonych przez Zbigniewa Krysiaka. Znalazło to wyraz w trzecim rozdziale książki. Autor postawił przed sobą ambitny cel pokazania migracji ryzyka w poszczególnych branżach na rynku, przy czym migracja ta jest w wysokim stopniu konsekwencją przerzucania ryzyka przez banki na przedsiębiorstwa niefinansowe (realnej gospodarki). Należy zaznaczyć, że chodzi tu o bezekwiwalentny, a nie o odpłatny transfer ryzyka typowy dla hedgingu zewnętrznego. Cel badań został zrealizowany dzięki wykorzystaniu potencjału opcyjnego Strukturalnego Modelu Mertona w celu oszacowaniu ryzyka branżowego i jego relatywnego poziomu względem ogółu oraz innych grup podmiotów gospodarczych. Z. Krysiak podjął się weryfikacji hipotezy, że ?szacowanie ryzyka niewypłacalności w Strukturalnym Modelu Mertona tworzy silną podstawę do wysokiej jakości monitorowania relatywnego i nominalnego ryzyka branżowego? . W badaniu wykorzystał dane z lat 2005-2016/2017 dotyczące aż około 400 spółek, których akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Agnieszka Cenkier kierując się własną, autorską koncepcją istoty wpływu finansjeryzacji na przedsiębiorstwa, poddała analizie polską branżę odzieżową. Ten rozdział jest w pełni skoncentrowany na sferze tradycyjnej, realnej gospodarki. Analizę pogłębia zejście na poziom mikro, poprzez zbadanie czterech giełdowych spółek branży odzieżowej.

Ostatni rozdział, którego autorką jest Anna Grygiel-Tomaszewska, dotyczy perspektyw finansjeryzacji w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Jako wynik wysiłków jednego tylko młodego badacza jest on celowo syntetyczny. Nie oznacza to jednak, że wiele aspektów dotyczących finansjeryzacji i jej przyszłości nie zostało w tym rozdziale dobitnie zasygnalizowanych.

Andrzej Fierla

Spis treści

 

Wstęp

Paweł Dec

1. Sektor fintech w perspektywie 2030 roku

1.1. Wprowadzenie

1.2. Rozwój sektora fintech - ujęcie teoretyczne

1.3. Ewolucja zmian liczby bankomatów w Polsce i na świecie

1.4. Perspektywy rozwoju sektora fintech do 2030 roku - wyniki badań empirycznych

1.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar

2. Rola płatności bezgotówkowych w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

2.1. Wprowadzenie

2.2. Stan mobilnych płatności bezgotówkowych w sektorze MSP

2.3. Działalność promująca obrót bezgotówkowy w sektorze MSP

2.4. Perspektywy rozwoju płatności bezgotówkowych w sektorze MSP

2.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Zbigniew Krysiak

3. Migracja ryzyka a wycena instrumentów finansowych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Migracja ryzyka symptomem jego przerzucania

3.3. Symptomy przerzucania ryzyka i jego pomiar w USA

3.4. Charakterystyka metody oceny ryzyka w modelu Mertona

3.5. Szacowanie ryzyka dla spółek i branż z GPW w latach 2005-2017

3.6. Wzorce ryzyka spółek z GPW w ocenie ryzyka firm nienotowanych

3.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Cenkier

4. Finansjeryzacja a rozwój branży i spółki na przykładzie produkcji sprzedanej odzieży

4.1. Wprowadzenie

4.2. Finansjeryzacja i jej symptomy

4.3. Produkcja sprzedana odzieży w Polsce w ujęciu historycznym i w prognozach

4.4. Ryzyko w branży odzieżowej a jej rozwój

4.5. Przejawy finansjeryzacji w wybranych spółkach odzieżowych

4.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Grygiel-Tomaszewska

5. Finansjeryzacja w perspektywie 2030 roku - Polska na tle Unii Europejskiej i świata

5.1. Wprowadzenie

5.2. Finansjeryzacja a potencjalne kryzysy finansowe

5.3. Kształt rynku finansowego i jego otoczenia

5.4. Rozrost finansjeryzacji. Wyzwania przyszłości

5.5. Podsumowanie

Bibliografia

Zakończenie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 114

 

Niniejsza książka jest kolejną - siódmą, przygotowaną w ostatnich latach

przez zespół pracowników i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dotyczącą finansjeryzacji . Proces ten, który w krajach rozwiniętych nabrał dynamiki blisko 40 lat temu, wpływał i nadal wpływa zarówno na gospodarkę, jak i inne sfery aktywności ludzkiej. Jego istotą jest postępujący wzrost znaczenia finansów, w tym rynków finansowych, instytucji finansowych i zagadnień finansowych, prowadzący do coraz dalej idącego oderwania sfery finansowej od sfery realnej. Wiodącym celem, który postawili autorzy książki jest przedstawienie wybranych, konkretnych aspektów wpływu finansjeryzacji na przedsiębiorstwa oraz, na tym tle, zarysowanie perspektyw tego procesu.

Książka obejmuje pięć rozdziałów. W czterech podjęto tematy związane z różnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw: perspektywami rozwoju fintech, wykorzystaniem płatności bezgotówkowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, przerzucaniem ryzyka przez banki na przedsiębiorstwa sfery realnej i metodą, która może pomóc w przyszłości w ograniczaniu skali tego zjawiska, wreszcie - przejawami finansjeryzacji widocznymi w polskim przemyśle odzieżowym. Ostatni rozdział zawiera próbę określenia przyszłości (do 2030 r.) procesu, którym jest finansjeryzacja.

W pierwszym rozdziale Paweł Dec podjął temat perspektyw sektora fintech. Ten młody sektor gospodarki rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Czy jednak będzie tak w przyszłości, do 2030 roku? Jakie czynniki sprzyjają temu rozwojowi, a jakie mogą go spowolnić, a nawet zastopować? Czy najbliższe lata przyniosą kontynuację widocznych obecnie zjawisk, czy w zakresie aktywności fintech będą miały miejsce kolejne duże niespodzianki? Przynajmniej na część z tych pytań odpowiedzi można szukać w rozdziale pierwszym. Należy zaznaczyć, że P. Dec poddał analizie szereg danych liczbowych o niektórych sferach aktywności fintech. Interesujące, a zarazem cenne merytorycznie są także wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród celowo dobranej przez P. Deca grupy respondentów.

Celem badań, których wyniki przedstawili Jacek Grzywacz i Ewa Jagodzińska-Komar w drugim rozdziale książki jest analiza zachowań przedsiębiorców reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce wobec instrumentów płatności bezgotówkowych oraz ocena zmian zachodzących na rynku usług płatniczych z perspektywy tego sektora. Autorzy podjęli również próbę wychwycenia wpływu płatności bezgotówkowych na rozwój MSP. Sformułowali hipotezę badawczą, zgodnie z którą przedsiębiorcy w Polsce zaczynają uznawać płatności bezgotówkowe za standard oraz obowiązkową wręcz część modelu biznesowego swoich firm.

Analiza ilościowa odegrała kluczową rolę w badaniach przeprowadzonych przez Zbigniewa Krysiaka. Znalazło to wyraz w trzecim rozdziale książki. Autor postawił przed sobą ambitny cel pokazania migracji ryzyka w poszczególnych branżach na rynku, przy czym migracja ta jest w wysokim stopniu konsekwencją przerzucania ryzyka przez banki na przedsiębiorstwa niefinansowe (realnej gospodarki). Należy zaznaczyć, że chodzi tu o bezekwiwalentny, a nie o odpłatny transfer ryzyka typowy dla hedgingu zewnętrznego. Cel badań został zrealizowany dzięki wykorzystaniu potencjału opcyjnego Strukturalnego Modelu Mertona w celu oszacowaniu ryzyka branżowego i jego relatywnego poziomu względem ogółu oraz innych grup podmiotów gospodarczych. Z. Krysiak podjął się weryfikacji hipotezy, że ?szacowanie ryzyka niewypłacalności w Strukturalnym Modelu Mertona tworzy silną podstawę do wysokiej jakości monitorowania relatywnego i nominalnego ryzyka branżowego? . W badaniu wykorzystał dane z lat 2005-2016/2017 dotyczące aż około 400 spółek, których akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Agnieszka Cenkier kierując się własną, autorską koncepcją istoty wpływu finansjeryzacji na przedsiębiorstwa, poddała analizie polską branżę odzieżową. Ten rozdział jest w pełni skoncentrowany na sferze tradycyjnej, realnej gospodarki. Analizę pogłębia zejście na poziom mikro, poprzez zbadanie czterech giełdowych spółek branży odzieżowej.

Ostatni rozdział, którego autorką jest Anna Grygiel-Tomaszewska, dotyczy perspektyw finansjeryzacji w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Jako wynik wysiłków jednego tylko młodego badacza jest on celowo syntetyczny. Nie oznacza to jednak, że wiele aspektów dotyczących finansjeryzacji i jej przyszłości nie zostało w tym rozdziale dobitnie zasygnalizowanych.

Andrzej Fierla

 

Wstęp

Paweł Dec

1. Sektor fintech w perspektywie 2030 roku

1.1. Wprowadzenie

1.2. Rozwój sektora fintech - ujęcie teoretyczne

1.3. Ewolucja zmian liczby bankomatów w Polsce i na świecie

1.4. Perspektywy rozwoju sektora fintech do 2030 roku - wyniki badań empirycznych

1.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar

2. Rola płatności bezgotówkowych w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

2.1. Wprowadzenie

2.2. Stan mobilnych płatności bezgotówkowych w sektorze MSP

2.3. Działalność promująca obrót bezgotówkowy w sektorze MSP

2.4. Perspektywy rozwoju płatności bezgotówkowych w sektorze MSP

2.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Zbigniew Krysiak

3. Migracja ryzyka a wycena instrumentów finansowych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Migracja ryzyka symptomem jego przerzucania

3.3. Symptomy przerzucania ryzyka i jego pomiar w USA

3.4. Charakterystyka metody oceny ryzyka w modelu Mertona

3.5. Szacowanie ryzyka dla spółek i branż z GPW w latach 2005-2017

3.6. Wzorce ryzyka spółek z GPW w ocenie ryzyka firm nienotowanych

3.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Cenkier

4. Finansjeryzacja a rozwój branży i spółki na przykładzie produkcji sprzedanej odzieży

4.1. Wprowadzenie

4.2. Finansjeryzacja i jej symptomy

4.3. Produkcja sprzedana odzieży w Polsce w ujęciu historycznym i w prognozach

4.4. Ryzyko w branży odzieżowej a jej rozwój

4.5. Przejawy finansjeryzacji w wybranych spółkach odzieżowych

4.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Grygiel-Tomaszewska

5. Finansjeryzacja w perspektywie 2030 roku - Polska na tle Unii Europejskiej i świata

5.1. Wprowadzenie

5.2. Finansjeryzacja a potencjalne kryzysy finansowe

5.3. Kształt rynku finansowego i jego otoczenia

5.4. Rozrost finansjeryzacji. Wyzwania przyszłości

5.5. Podsumowanie

Bibliografia

Zakończenie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel