Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 9 Ocena działalności gospodarczej

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 9 Ocena działalności gospodarczej

32,00 zł
28,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 28,80 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-290-7
Cena regularna:
32,00 zł
28,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 28,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 9 Ocena działalności gospodarczej
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 9 Ocena działalności gospodarczej

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

 

Monografia porusza aktualne i nader ważne problemy dotyczące kształtowania racjonalnych zasad podejmowania przed przedsiębiorstwo decyzji finansowych oraz oceny ich skutków. W istotnej części odniesiono się do metod służących rze­telnej analizie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Wymiernym efektem tej rzetelności oraz umiejętności Autorów jest wskazanie na możliwości efektyw­nego przeprowadzania różnorodnych analiz, z istotnym uwzględnieniem real­nych ograniczeń, o których jakże często się zapomina. Zwrócono tu m.in. uwagę na konieczność i zasady wykorzystywania metod o charakterze jakościowym dowodząc w ten sposób, że bezgraniczna wiara w analizy ilościowe w żadnym razie nie buduje podstaw do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finan­sowych, opartych na racjonalnych przesłankach. Wykorzystany w książce bogaty dorobek teoretyczny koresponduje z praktycznymi aspektami gospodarowania, o których jest tu mowa, ale też zdaje się być weryfikowany, co wynika z kolei w istotnym stopniu ze zmieniających się stale uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej. Dynamiczny charakter otoczenia gospodarczego i spo­łecznego sprawia, że przedsiębiorcy zmuszeni są wręcz do wysokiej aktywności polegającej na udoskonalaniu rozwiązań ułatwiających podejmowanie dobrych decyzji oraz oceny ich skutków.

Celem monografii jest określenie możliwości i zasad przeprowadzania rzetelnej oceny sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, uwzględniającej nowoczesne tech­niki różnorodnych analiz. Podjęto tu próbę udowodnienia konieczności znacznie szerszego traktowania tego rodzaju analiz, aniżeli sugerują to dotychczas stosowane metody, a także dorobek teoretyczny. Dotyczy to np. jakościowego ujmowania ana­lizy finansowej czy też ponadstandardowego przeprowadzania oceny efektywności realizacji inwestycji.

Autorami książki są przede wszystkim słuchacze 11 edycji podyplomowych studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Łącząc bogaty dorobek teoretyczny, który tu wykorzystano, z własnym doświadcze­niem praktycznym, Autorzy przeprowadzili rzetelną ocenę tego, co składa się na kompleksowe ujęcie kategorii bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz jego szans na rozwój.

Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób, wśród których powinni znaleźć się praktycy oraz studenci kierunków ekonomicznych.

Jacek Grzywacz

 

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar

Efektywne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie - praktyka czy głównie teoria?

Wstęp

1. Znaczenie właściwego interpretowania płynności

2. Różne wymiary płynności finansowej

2.1. Kapitałowe i majątkowe ujęcie płynności

2.2. Płynność strukturalna i potencjalna

3. Konieczność umiejętnego zarządzania płynnością finansową

4. "Magia" należności w przedsiębiorstwie

5. Może jednak faktoring

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mikołaj Tocki

Analiza finansowa Gremi Media SA wydawcy m.in. dzienników "Rzeczpospolita" i "Parkiet"

Wstęp

1. Cele analizy finansowej

2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki płynności finansowej

2.2. Wskaźniki sprawności działania

2.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia

2.4. Wskaźniki rentowności

3. Charakterystyka Gremi Media SA

4. Analiza wskaźnikowa Gremi Media SA

4.1. Analiza płynności finansowej

4.2. Analiza sprawności działania

4.3. Analiza zdolności do obsługi zadłużenia

4.4. Analiza rentowności

Podsumowanie

Bibliografia

Ewelina Tymińska

 

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa z branży kolejowej

Wstęp

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Koleje Mazowieckie Sp. z o.o

2. Analiza sprawozdania finansowego

2.1. Analiza bilansu

2.2. Analiza rachunku zysków i strat

2.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Analiza płynności finansowej

3.2. Analiza zadłużenia

3.3. Analiza rentowności

3.4. Analiza sprawności działania

4. Analiza zagrożenia upadłością

4.1. Model D. Hadasik

4.2. Model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Maciej Rynkowski

Analiza finansowa Spółki Budimex SA w latach 2005-2018

Wstęp

1. Charakterystyka Spółki Budimex SA

2. Analiza sytuacji na rynku polskim oraz analiza ogólnej sytuacji finansowej budowlano-montażowej w Spółce Budimex

2.1. Podsumowanie danych struktur sprzedaży Spółki Budimex

3. Analiza aktywów i pasywów oraz zysku netto Spółki Budimex SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw budowlanych w Polsce

Wstęp

1. Uwarunkowania makroekonomiczne

2. Kryzys sektora budowlanego w roku 2012

3. Sytuacja przedsiębiorstw budowlanych w latach 2015-2018

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Seweryn Rzepecki

Strategia oraz finansowanie działalności i rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego w początkowych fazach rozwoju. Studium przypadku

Wstęp

1. Finansowanie działalności i rozwoju firm sektora MSP

1.1. Faza rozwoju a źródła finansowania przedsiębiorstwa

1.2. Znaczenie strategii w rozwoju przedsiębiorstwa

2. Strategia, rozwój i finansowanie przedsiębiorstwa z branży nawozowej - studium przypadku

2.1. Identyfikacja i charakterystyka wskaźnikowa podstawowych etapów rozwoju Spółki

2.2. Faza rozpoczęcia działalności (lata 2009-2013)

2.3. Faza wczesnej ekspansji (rok 2014)

2.4. Faza wzrostu (lata 2015-2018)

2.5. Ocena i rekomendacje

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jan Bondyra

Wstęp do oceny efektywności inwestycji instytucji rozwoju na przykładzie Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Wstęp

1. Inwestycje

1.1. Pojęcie, cechy i rodzaje inwestycji

1.2. Formuły realizacji inwestycji

1.3. Ujęcie rachunkowe inwestycji w aktywa finansowe

2. Finansowanie inwestycji

2.1. Główne źródła finansowania inwestycji

2.2. Finansowanie inwestycji w innowacje

2.3. Interes spółki Skarbu Państwa

3. Budżetowanie inwestycji

3.1. Proces budżetowania inwestycji

3.2. Rachunek efektywności inwestycji

4. Wstęp do oceny efektywności inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.1. Umocowanie prawne Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.2. Analiza majątku Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.3.Opis głównych obszarów działalności i wstęp do oceny efektywności wybranych rodzajów inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Podsumowanie

Bibliografia

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 161

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

 

Monografia porusza aktualne i nader ważne problemy dotyczące kształtowania racjonalnych zasad podejmowania przed przedsiębiorstwo decyzji finansowych oraz oceny ich skutków. W istotnej części odniesiono się do metod służących rze­telnej analizie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Wymiernym efektem tej rzetelności oraz umiejętności Autorów jest wskazanie na możliwości efektyw­nego przeprowadzania różnorodnych analiz, z istotnym uwzględnieniem real­nych ograniczeń, o których jakże często się zapomina. Zwrócono tu m.in. uwagę na konieczność i zasady wykorzystywania metod o charakterze jakościowym dowodząc w ten sposób, że bezgraniczna wiara w analizy ilościowe w żadnym razie nie buduje podstaw do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finan­sowych, opartych na racjonalnych przesłankach. Wykorzystany w książce bogaty dorobek teoretyczny koresponduje z praktycznymi aspektami gospodarowania, o których jest tu mowa, ale też zdaje się być weryfikowany, co wynika z kolei w istotnym stopniu ze zmieniających się stale uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej. Dynamiczny charakter otoczenia gospodarczego i spo­łecznego sprawia, że przedsiębiorcy zmuszeni są wręcz do wysokiej aktywności polegającej na udoskonalaniu rozwiązań ułatwiających podejmowanie dobrych decyzji oraz oceny ich skutków.

Celem monografii jest określenie możliwości i zasad przeprowadzania rzetelnej oceny sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, uwzględniającej nowoczesne tech­niki różnorodnych analiz. Podjęto tu próbę udowodnienia konieczności znacznie szerszego traktowania tego rodzaju analiz, aniżeli sugerują to dotychczas stosowane metody, a także dorobek teoretyczny. Dotyczy to np. jakościowego ujmowania ana­lizy finansowej czy też ponadstandardowego przeprowadzania oceny efektywności realizacji inwestycji.

Autorami książki są przede wszystkim słuchacze 11 edycji podyplomowych studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Łącząc bogaty dorobek teoretyczny, który tu wykorzystano, z własnym doświadcze­niem praktycznym, Autorzy przeprowadzili rzetelną ocenę tego, co składa się na kompleksowe ujęcie kategorii bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz jego szans na rozwój.

Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób, wśród których powinni znaleźć się praktycy oraz studenci kierunków ekonomicznych.

Jacek Grzywacz

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar

Efektywne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie - praktyka czy głównie teoria?

Wstęp

1. Znaczenie właściwego interpretowania płynności

2. Różne wymiary płynności finansowej

2.1. Kapitałowe i majątkowe ujęcie płynności

2.2. Płynność strukturalna i potencjalna

3. Konieczność umiejętnego zarządzania płynnością finansową

4. "Magia" należności w przedsiębiorstwie

5. Może jednak faktoring

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mikołaj Tocki

Analiza finansowa Gremi Media SA wydawcy m.in. dzienników "Rzeczpospolita" i "Parkiet"

Wstęp

1. Cele analizy finansowej

2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki płynności finansowej

2.2. Wskaźniki sprawności działania

2.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia

2.4. Wskaźniki rentowności

3. Charakterystyka Gremi Media SA

4. Analiza wskaźnikowa Gremi Media SA

4.1. Analiza płynności finansowej

4.2. Analiza sprawności działania

4.3. Analiza zdolności do obsługi zadłużenia

4.4. Analiza rentowności

Podsumowanie

Bibliografia

Ewelina Tymińska

 

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa z branży kolejowej

Wstęp

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Koleje Mazowieckie Sp. z o.o

2. Analiza sprawozdania finansowego

2.1. Analiza bilansu

2.2. Analiza rachunku zysków i strat

2.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Analiza płynności finansowej

3.2. Analiza zadłużenia

3.3. Analiza rentowności

3.4. Analiza sprawności działania

4. Analiza zagrożenia upadłością

4.1. Model D. Hadasik

4.2. Model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Maciej Rynkowski

Analiza finansowa Spółki Budimex SA w latach 2005-2018

Wstęp

1. Charakterystyka Spółki Budimex SA

2. Analiza sytuacji na rynku polskim oraz analiza ogólnej sytuacji finansowej budowlano-montażowej w Spółce Budimex

2.1. Podsumowanie danych struktur sprzedaży Spółki Budimex

3. Analiza aktywów i pasywów oraz zysku netto Spółki Budimex SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw budowlanych w Polsce

Wstęp

1. Uwarunkowania makroekonomiczne

2. Kryzys sektora budowlanego w roku 2012

3. Sytuacja przedsiębiorstw budowlanych w latach 2015-2018

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Seweryn Rzepecki

Strategia oraz finansowanie działalności i rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego w początkowych fazach rozwoju. Studium przypadku

Wstęp

1. Finansowanie działalności i rozwoju firm sektora MSP

1.1. Faza rozwoju a źródła finansowania przedsiębiorstwa

1.2. Znaczenie strategii w rozwoju przedsiębiorstwa

2. Strategia, rozwój i finansowanie przedsiębiorstwa z branży nawozowej - studium przypadku

2.1. Identyfikacja i charakterystyka wskaźnikowa podstawowych etapów rozwoju Spółki

2.2. Faza rozpoczęcia działalności (lata 2009-2013)

2.3. Faza wczesnej ekspansji (rok 2014)

2.4. Faza wzrostu (lata 2015-2018)

2.5. Ocena i rekomendacje

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jan Bondyra

Wstęp do oceny efektywności inwestycji instytucji rozwoju na przykładzie Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Wstęp

1. Inwestycje

1.1. Pojęcie, cechy i rodzaje inwestycji

1.2. Formuły realizacji inwestycji

1.3. Ujęcie rachunkowe inwestycji w aktywa finansowe

2. Finansowanie inwestycji

2.1. Główne źródła finansowania inwestycji

2.2. Finansowanie inwestycji w innowacje

2.3. Interes spółki Skarbu Państwa

3. Budżetowanie inwestycji

3.1. Proces budżetowania inwestycji

3.2. Rachunek efektywności inwestycji

4. Wstęp do oceny efektywności inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.1. Umocowanie prawne Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.2. Analiza majątku Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.3.Opis głównych obszarów działalności i wstęp do oceny efektywności wybranych rodzajów inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Podsumowanie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 161

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

 

Monografia porusza aktualne i nader ważne problemy dotyczące kształtowania racjonalnych zasad podejmowania przed przedsiębiorstwo decyzji finansowych oraz oceny ich skutków. W istotnej części odniesiono się do metod służących rze­telnej analizie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Wymiernym efektem tej rzetelności oraz umiejętności Autorów jest wskazanie na możliwości efektyw­nego przeprowadzania różnorodnych analiz, z istotnym uwzględnieniem real­nych ograniczeń, o których jakże często się zapomina. Zwrócono tu m.in. uwagę na konieczność i zasady wykorzystywania metod o charakterze jakościowym dowodząc w ten sposób, że bezgraniczna wiara w analizy ilościowe w żadnym razie nie buduje podstaw do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finan­sowych, opartych na racjonalnych przesłankach. Wykorzystany w książce bogaty dorobek teoretyczny koresponduje z praktycznymi aspektami gospodarowania, o których jest tu mowa, ale też zdaje się być weryfikowany, co wynika z kolei w istotnym stopniu ze zmieniających się stale uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej. Dynamiczny charakter otoczenia gospodarczego i spo­łecznego sprawia, że przedsiębiorcy zmuszeni są wręcz do wysokiej aktywności polegającej na udoskonalaniu rozwiązań ułatwiających podejmowanie dobrych decyzji oraz oceny ich skutków.

Celem monografii jest określenie możliwości i zasad przeprowadzania rzetelnej oceny sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, uwzględniającej nowoczesne tech­niki różnorodnych analiz. Podjęto tu próbę udowodnienia konieczności znacznie szerszego traktowania tego rodzaju analiz, aniżeli sugerują to dotychczas stosowane metody, a także dorobek teoretyczny. Dotyczy to np. jakościowego ujmowania ana­lizy finansowej czy też ponadstandardowego przeprowadzania oceny efektywności realizacji inwestycji.

Autorami książki są przede wszystkim słuchacze 11 edycji podyplomowych studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Łącząc bogaty dorobek teoretyczny, który tu wykorzystano, z własnym doświadcze­niem praktycznym, Autorzy przeprowadzili rzetelną ocenę tego, co składa się na kompleksowe ujęcie kategorii bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz jego szans na rozwój.

Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób, wśród których powinni znaleźć się praktycy oraz studenci kierunków ekonomicznych.

Jacek Grzywacz

 

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar

Efektywne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie - praktyka czy głównie teoria?

Wstęp

1. Znaczenie właściwego interpretowania płynności

2. Różne wymiary płynności finansowej

2.1. Kapitałowe i majątkowe ujęcie płynności

2.2. Płynność strukturalna i potencjalna

3. Konieczność umiejętnego zarządzania płynnością finansową

4. "Magia" należności w przedsiębiorstwie

5. Może jednak faktoring

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mikołaj Tocki

Analiza finansowa Gremi Media SA wydawcy m.in. dzienników "Rzeczpospolita" i "Parkiet"

Wstęp

1. Cele analizy finansowej

2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki płynności finansowej

2.2. Wskaźniki sprawności działania

2.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia

2.4. Wskaźniki rentowności

3. Charakterystyka Gremi Media SA

4. Analiza wskaźnikowa Gremi Media SA

4.1. Analiza płynności finansowej

4.2. Analiza sprawności działania

4.3. Analiza zdolności do obsługi zadłużenia

4.4. Analiza rentowności

Podsumowanie

Bibliografia

Ewelina Tymińska

 

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa z branży kolejowej

Wstęp

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Koleje Mazowieckie Sp. z o.o

2. Analiza sprawozdania finansowego

2.1. Analiza bilansu

2.2. Analiza rachunku zysków i strat

2.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Analiza płynności finansowej

3.2. Analiza zadłużenia

3.3. Analiza rentowności

3.4. Analiza sprawności działania

4. Analiza zagrożenia upadłością

4.1. Model D. Hadasik

4.2. Model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Maciej Rynkowski

Analiza finansowa Spółki Budimex SA w latach 2005-2018

Wstęp

1. Charakterystyka Spółki Budimex SA

2. Analiza sytuacji na rynku polskim oraz analiza ogólnej sytuacji finansowej budowlano-montażowej w Spółce Budimex

2.1. Podsumowanie danych struktur sprzedaży Spółki Budimex

3. Analiza aktywów i pasywów oraz zysku netto Spółki Budimex SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw budowlanych w Polsce

Wstęp

1. Uwarunkowania makroekonomiczne

2. Kryzys sektora budowlanego w roku 2012

3. Sytuacja przedsiębiorstw budowlanych w latach 2015-2018

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Seweryn Rzepecki

Strategia oraz finansowanie działalności i rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego w początkowych fazach rozwoju. Studium przypadku

Wstęp

1. Finansowanie działalności i rozwoju firm sektora MSP

1.1. Faza rozwoju a źródła finansowania przedsiębiorstwa

1.2. Znaczenie strategii w rozwoju przedsiębiorstwa

2. Strategia, rozwój i finansowanie przedsiębiorstwa z branży nawozowej - studium przypadku

2.1. Identyfikacja i charakterystyka wskaźnikowa podstawowych etapów rozwoju Spółki

2.2. Faza rozpoczęcia działalności (lata 2009-2013)

2.3. Faza wczesnej ekspansji (rok 2014)

2.4. Faza wzrostu (lata 2015-2018)

2.5. Ocena i rekomendacje

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jan Bondyra

Wstęp do oceny efektywności inwestycji instytucji rozwoju na przykładzie Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Wstęp

1. Inwestycje

1.1. Pojęcie, cechy i rodzaje inwestycji

1.2. Formuły realizacji inwestycji

1.3. Ujęcie rachunkowe inwestycji w aktywa finansowe

2. Finansowanie inwestycji

2.1. Główne źródła finansowania inwestycji

2.2. Finansowanie inwestycji w innowacje

2.3. Interes spółki Skarbu Państwa

3. Budżetowanie inwestycji

3.1. Proces budżetowania inwestycji

3.2. Rachunek efektywności inwestycji

4. Wstęp do oceny efektywności inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.1. Umocowanie prawne Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.2. Analiza majątku Agencji Rozwoju Przemysłu SA

4.3.Opis głównych obszarów działalności i wstęp do oceny efektywności wybranych rodzajów inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Podsumowanie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel