Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 7 Możliwości i ograniczenia finansowe

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 7 Możliwości i ograniczenia finansowe

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-224-2
Cena regularna:
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 7 Możliwości i ograniczenia finansowe
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 7 Możliwości i ograniczenia finansowe

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

 

[[[separator]]]

W monografii poruszono kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, dotyczące zasad podejmowania skutecznych decyzji finansowych. Chodzi zarówno o bieżącą działalność i kreowanie własnej pozycji konkurencyjnej a także o realizowanie projektów rozwojowych, stymulowanych przez trafne inwestycje. One bowiem mają fundamentalne wręcz znaczenie w kreowaniu głównego celu, którym jest wartość przedsiębiorstwa. Można oczywiście spierać się o sposób definiowania tej kategorii, nie ulega jednak wątpliwości, że jest ona głównym wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Istotną uwagę zwrócono na problemy związane z płynnością finansową, która decyduje o istnieniu jednostki. Warto zatem stale analizować przydatność różnorodnych rozwiązań służących ułatwianiu przedsiębiorcy dostępu do środków pieniężnych, zarówno z własnych źródeł, jak też w formie kapitału obcego, nie tylko zresztą w postaci tradycyjnego kredytu. Wymaga to oczywiście od przedsiębiorcy znajomości instrumentów finansowych służących stymulowaniu płynności, ale przede wszystkim własnej aktywności oraz inicjatywy w tym zakresie. Opieranie się bowiem na tradycyjnych, utartych rozwiązaniach jest mocno ryzykowne i grozi w konsekwencji utratą kontroli nad sferą finansową w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest określenie możliwości stosowania skutecznych rozwiązań służących dobrej kondycji jednostki gospodarczej oraz ocena znaczenia instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Autorami książki są przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorzy znakomicie połączyli tu dorobek teoretyczny z zakresu finansów przedsiębiorstwa z własnym, bogatym doświadczeniem zawodowym. Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób pragnących pogłębić wiedzę finansową, a także do studentów kierunków ekonomicznych.

 

Jacek Grzywacz

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz, Danuta Czaplińska

Kontrowersje wokół faktoringu

 

Wstęp

1. Pozorna różnorodność definicyjna

2. Konieczność racjonalnego zarządzania należnościami

3. Transakcje faktoringowe

4. Różne oblicza faktoringu; możliwości i ograniczenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Katarzyna Zawadzka

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego jednym z instrumentów zarządzania należnościami

 

Wstęp

1. Zarządzanie należnościami

2. Istota polityki kredytowej

2.1. Zasady polityki kredytowej

2.2. Strategie polityki kredytowej

3. Analiza ryzyka kredytowego

3.1. Metody oceny ryzyka kredytowego

3.2. Kredyt kupiecki i jego elementy

3.3. Faktoring i ubezpieczenie należności jako forma zabezpieczenia należności

4. Kontrola należności

4.1. Monitorowanie należności

4.2. Windykacja należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Piotr Możdżonek

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym na przykładzie Grupy Kapitałowej ENERGA

 

Wstęp

1. Ogólna charakterystyka Grupy ENERGA

1.1. Podstawowy plan zamierzeń inwestycyjnych w Grupie ENERGA

1.2. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

2. Charakterystyka i klasyfikacja finansowania grup kapitałowych

2.1. Finansowanie tradycyjne

2.2. Finansowanie korporacyjne

3. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w Grupie ENERGA

3.1. Finansowanie inwestycji kapitałem obcym

3.1.1. Finansowanie na bilansie spółek

3.1.2. Emisja obligacji korporacyjnych

3.1.3. Kredyty inwestycyjne

3.1.4. Dotacje i dofinansowania

3.1.5. Finansowanie projektowe

3.2. Finansowanie inwestycji kapitałem własnym

3.2.1. Zysk zatrzymany

3.2.2. Emisja akcji

3.2.3. Odpisy amortyzacyjne

3.2.4. Zbywanie aktywów trwałych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mikołaj Robert Borowski

Efektywność inwestycji dostosowawczych

 

Wstęp

1. Istota efektywności inwestycji

1.1. Rachunek efektywności inwestycji

1.2.Podstawowe wskaźniki efektywności inwestycji

1.2.1. Wartość bieżąca netto

1.2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu

1.2.3. Wskaźnik rentowności

2. Inwestycje dostosowawcze

2.1. Koszty uniknięte, jako przychody z tytułu realizacji inwestycji

3. Rachunek efektywności inwestycji dostosowawczej (case study na przykładzie: inwestycji w źródło energii elektrycznej spalające gaz odpadowy z kopalni węgla kamiennego)

3.1. Nakłady inwestycyjne

3.2. Założenia techniczne

3.3. Ścieżki cenowe

3.4. Dostępność i koszty paliwa

3.5. Koszty emisji CO2 z instalacji

3.6. Wariant bazowy

3.7. Stan aktualny (koszt emisji gazu do atmosfery na poziomie 0 PLN)

3.8. Stan docelowy (prognozowany) (koszt emisji gazu do atmosfery liczony jak dla CO2)

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Tomasz Rogala

Analiza rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2016 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego

 

Wstęp

1. Charakterystyka przepływów pieniężnych i znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.1. Pojęcie i znaczenie przepływów pieniężnych w działalności gospodarczej

1.2. Elementy rachunku przepływów pieniężnych

1.3. Przepływy pieniężne jako źródło oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa

2. Rodzaje obszarów działalności gospodarczej w rachunku przepływów pieniężnych

2.1. Działalność operacyjna

2.2. Działalność inwestycyjna

2.3. Działalność finansowa

3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

3.1. Metoda bezpośrednia

3.2. Metoda pośrednia

3.3. Zalety i wady metody pośredniej i bezpośredniej

4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych dla przykładowego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego na podstawie sprawozdań finansowych i danych z lat 2013-2016

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa (branża, pozycja na rynku, konkurencja)

4.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki

4.2.1. Aktywa spółki

4.2.2. Pasywa spółki

4.3. Wskaźniki rentowności

4.4. Rachunek przepływów pieniężnych - podstawowe dane za lata 2013-2016

4.5. Analiza i interpretacja rachunku przepływów pieniężnych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marcin Nawrocki

Cash pooling w grupie kapitałowej

 

Wstęp

1. Grupa kapitałowa

1.1. Wprowadzenie do stosowanej terminologii

1.2. Przegląd definicji pojęcia ?grupa kapitałowa"

1.3. Cechy grup kapitałowych

1.4. Wady i zalety funkcjonowania w grupie kapitałowej

1.5. Przykłady grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce

1.6. Podsumowanie

2. Cash pooling

2.1. Historia cash poolingu

2.2. Podstawowe definicje

2.3. Główne modele produktu

2.3.1. Cash pooling wirtualny

2.3.2. Cash pooling rzeczywisty

2.4. Podmioty struktury

2.5. Oprocentowanie w cash poolingu

2.6. Podsumowanie

3. Cash pooling jako metoda zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej Alfa

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Piskorz

Cash pooling jako współczesna strategia zarządzania płynnością finansową

 

Wstęp

1. Zarzadzanie płynnością finansową grupy kapitałowej

2. Mechanizm działania i rodzaje cash poolingu

2.1. Cash pooling rzeczywisty

2.2. Cash pooling wirtualny

3. Cash pooling a interpretacja podatkowa

3.1. Cash pooling a podatek od czynności cywilnoprawnych

3.2. Cash pooling a niedostateczna kapitalizacja

3.3. Cash pooling a podatek od towarów i usług (VAT)

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Mazur

E-faktura - najnowsza forma bankowości elektronicznej

 

Wstęp

1. Historia bankowości elektronicznej

1.1. Historia bankowości elektronicznej na świecie

1.2. Historia bankowości elektronicznej w Polsce

1.3. Definicja bankowości elektroniczne

2. Formy i funkcje bankowości elektronicznej

2.1. Home banking

2.2. Bankowość internetowa

2.3. Bankowość telefoniczna

2.4. Bankowość mobilna

2.5. Bankowość samoobsługowa

3. Korzyści z bankowości elektronicznej

3.1. Korzyści dla klienta

3.2. Korzyści dla banku

3.3. Zasady bezpieczeństwa

4. E-faktura

4.1. Opis produktu

4.2. Korzyści od strony płatnika

4.3. Korzyści od strony wystawcy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marzena Adriana Wydryszek

Polityka dywidend krajowych spółek giełdowych

 

Wstęp

1. Polityka dywidend, jako element strategii spółki

1.1. Pojęcie dywidendy

1.2. Rodzaje polityki wypłat dywidendy

1.3. Wypłata dywidend, a zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju

1.4. Determinanty polityki dywidend

2. Polityka dywidend - rynek krajowy

2.1. Indeks WIGdiv

2.2. Charakterystyka wybranych spółek giełdowych

2.2.1. Branża deweloperska

2.2.2. Branża gier

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Maciej Krawczyk

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach o profilu handlowym

 

Wstęp

1. Płynność finansowa w ujęciu teoretycznym

1.1. Istota płynności finansowej

1.2. Płynność a wypłacalność

2. Możliwości zarządzania płynnością finansową

3. Zarządzanie płynnością finansową w praktyce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Adrian Kamela

Wskaźniki płynności finansowej

 

Wstęp

1. Pojęcie płynności finansowej

2. Analiza płynności finansowej

3. Wskaźniki płynności strukturalnej

4. Wskaźniki płynności potencjalnej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Kamil Gemra

Inwestorzy indywidualni na rynku Catalyst

 

Wstęp

1. Obligacje w strukturze finansowania

2. Stan rozwoju rynku obligacji

3. Publiczne oferty

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mariusz Lipski

Nieskarbowe instrumenty dłużne jako przedmiot inwestycji finansowych przedsiębiorstw

 

Wstęp

1. Rola i znaczenie nadwyżek gotówkowych w przedsiębiorstwie

2. Istota nieskarbowych instrumentów dłużnych

3. Rozwój rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych i jego specyfika

4. Specyfika rynku

5. Catalyst

6. Dalsze perspektywy - szanse i zagrożenia

Podsumowanie

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 264

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

 

Wstęp

W monografii poruszono kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, dotyczące zasad podejmowania skutecznych decyzji finansowych. Chodzi zarówno o bieżącą działalność i kreowanie własnej pozycji konkurencyjnej a także o realizowanie projektów rozwojowych, stymulowanych przez trafne inwestycje. One bowiem mają fundamentalne wręcz znaczenie w kreowaniu głównego celu, którym jest wartość przedsiębiorstwa. Można oczywiście spierać się o sposób definiowania tej kategorii, nie ulega jednak wątpliwości, że jest ona głównym wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Istotną uwagę zwrócono na problemy związane z płynnością finansową, która decyduje o istnieniu jednostki. Warto zatem stale analizować przydatność różnorodnych rozwiązań służących ułatwianiu przedsiębiorcy dostępu do środków pieniężnych, zarówno z własnych źródeł, jak też w formie kapitału obcego, nie tylko zresztą w postaci tradycyjnego kredytu. Wymaga to oczywiście od przedsiębiorcy znajomości instrumentów finansowych służących stymulowaniu płynności, ale przede wszystkim własnej aktywności oraz inicjatywy w tym zakresie. Opieranie się bowiem na tradycyjnych, utartych rozwiązaniach jest mocno ryzykowne i grozi w konsekwencji utratą kontroli nad sferą finansową w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest określenie możliwości stosowania skutecznych rozwiązań służących dobrej kondycji jednostki gospodarczej oraz ocena znaczenia instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Autorami książki są przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorzy znakomicie połączyli tu dorobek teoretyczny z zakresu finansów przedsiębiorstwa z własnym, bogatym doświadczeniem zawodowym. Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób pragnących pogłębić wiedzę finansową, a także do studentów kierunków ekonomicznych.

 

Jacek Grzywacz

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz, Danuta Czaplińska

Kontrowersje wokół faktoringu

 

Wstęp

1. Pozorna różnorodność definicyjna

2. Konieczność racjonalnego zarządzania należnościami

3. Transakcje faktoringowe

4. Różne oblicza faktoringu; możliwości i ograniczenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Katarzyna Zawadzka

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego jednym z instrumentów zarządzania należnościami

 

Wstęp

1. Zarządzanie należnościami

2. Istota polityki kredytowej

2.1. Zasady polityki kredytowej

2.2. Strategie polityki kredytowej

3. Analiza ryzyka kredytowego

3.1. Metody oceny ryzyka kredytowego

3.2. Kredyt kupiecki i jego elementy

3.3. Faktoring i ubezpieczenie należności jako forma zabezpieczenia należności

4. Kontrola należności

4.1. Monitorowanie należności

4.2. Windykacja należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Piotr Możdżonek

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym na przykładzie Grupy Kapitałowej ENERGA

 

Wstęp

1. Ogólna charakterystyka Grupy ENERGA

1.1. Podstawowy plan zamierzeń inwestycyjnych w Grupie ENERGA

1.2. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

2. Charakterystyka i klasyfikacja finansowania grup kapitałowych

2.1. Finansowanie tradycyjne

2.2. Finansowanie korporacyjne

3. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w Grupie ENERGA

3.1. Finansowanie inwestycji kapitałem obcym

3.1.1. Finansowanie na bilansie spółek

3.1.2. Emisja obligacji korporacyjnych

3.1.3. Kredyty inwestycyjne

3.1.4. Dotacje i dofinansowania

3.1.5. Finansowanie projektowe

3.2. Finansowanie inwestycji kapitałem własnym

3.2.1. Zysk zatrzymany

3.2.2. Emisja akcji

3.2.3. Odpisy amortyzacyjne

3.2.4. Zbywanie aktywów trwałych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mikołaj Robert Borowski

Efektywność inwestycji dostosowawczych

 

Wstęp

1. Istota efektywności inwestycji

1.1. Rachunek efektywności inwestycji

1.2.Podstawowe wskaźniki efektywności inwestycji

1.2.1. Wartość bieżąca netto

1.2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu

1.2.3. Wskaźnik rentowności

2. Inwestycje dostosowawcze

2.1. Koszty uniknięte, jako przychody z tytułu realizacji inwestycji

3. Rachunek efektywności inwestycji dostosowawczej (case study na przykładzie: inwestycji w źródło energii elektrycznej spalające gaz odpadowy z kopalni węgla kamiennego)

3.1. Nakłady inwestycyjne

3.2. Założenia techniczne

3.3. Ścieżki cenowe

3.4. Dostępność i koszty paliwa

3.5. Koszty emisji CO2 z instalacji

3.6. Wariant bazowy

3.7. Stan aktualny (koszt emisji gazu do atmosfery na poziomie 0 PLN)

3.8. Stan docelowy (prognozowany) (koszt emisji gazu do atmosfery liczony jak dla CO2)

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Tomasz Rogala

Analiza rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2016 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego

 

Wstęp

1. Charakterystyka przepływów pieniężnych i znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.1. Pojęcie i znaczenie przepływów pieniężnych w działalności gospodarczej

1.2. Elementy rachunku przepływów pieniężnych

1.3. Przepływy pieniężne jako źródło oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa

2. Rodzaje obszarów działalności gospodarczej w rachunku przepływów pieniężnych

2.1. Działalność operacyjna

2.2. Działalność inwestycyjna

2.3. Działalność finansowa

3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

3.1. Metoda bezpośrednia

3.2. Metoda pośrednia

3.3. Zalety i wady metody pośredniej i bezpośredniej

4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych dla przykładowego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego na podstawie sprawozdań finansowych i danych z lat 2013-2016

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa (branża, pozycja na rynku, konkurencja)

4.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki

4.2.1. Aktywa spółki

4.2.2. Pasywa spółki

4.3. Wskaźniki rentowności

4.4. Rachunek przepływów pieniężnych - podstawowe dane za lata 2013-2016

4.5. Analiza i interpretacja rachunku przepływów pieniężnych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marcin Nawrocki

Cash pooling w grupie kapitałowej

 

Wstęp

1. Grupa kapitałowa

1.1. Wprowadzenie do stosowanej terminologii

1.2. Przegląd definicji pojęcia ?grupa kapitałowa"

1.3. Cechy grup kapitałowych

1.4. Wady i zalety funkcjonowania w grupie kapitałowej

1.5. Przykłady grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce

1.6. Podsumowanie

2. Cash pooling

2.1. Historia cash poolingu

2.2. Podstawowe definicje

2.3. Główne modele produktu

2.3.1. Cash pooling wirtualny

2.3.2. Cash pooling rzeczywisty

2.4. Podmioty struktury

2.5. Oprocentowanie w cash poolingu

2.6. Podsumowanie

3. Cash pooling jako metoda zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej Alfa

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Piskorz

Cash pooling jako współczesna strategia zarządzania płynnością finansową

 

Wstęp

1. Zarzadzanie płynnością finansową grupy kapitałowej

2. Mechanizm działania i rodzaje cash poolingu

2.1. Cash pooling rzeczywisty

2.2. Cash pooling wirtualny

3. Cash pooling a interpretacja podatkowa

3.1. Cash pooling a podatek od czynności cywilnoprawnych

3.2. Cash pooling a niedostateczna kapitalizacja

3.3. Cash pooling a podatek od towarów i usług (VAT)

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Mazur

E-faktura - najnowsza forma bankowości elektronicznej

 

Wstęp

1. Historia bankowości elektronicznej

1.1. Historia bankowości elektronicznej na świecie

1.2. Historia bankowości elektronicznej w Polsce

1.3. Definicja bankowości elektroniczne

2. Formy i funkcje bankowości elektronicznej

2.1. Home banking

2.2. Bankowość internetowa

2.3. Bankowość telefoniczna

2.4. Bankowość mobilna

2.5. Bankowość samoobsługowa

3. Korzyści z bankowości elektronicznej

3.1. Korzyści dla klienta

3.2. Korzyści dla banku

3.3. Zasady bezpieczeństwa

4. E-faktura

4.1. Opis produktu

4.2. Korzyści od strony płatnika

4.3. Korzyści od strony wystawcy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marzena Adriana Wydryszek

Polityka dywidend krajowych spółek giełdowych

 

Wstęp

1. Polityka dywidend, jako element strategii spółki

1.1. Pojęcie dywidendy

1.2. Rodzaje polityki wypłat dywidendy

1.3. Wypłata dywidend, a zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju

1.4. Determinanty polityki dywidend

2. Polityka dywidend - rynek krajowy

2.1. Indeks WIGdiv

2.2. Charakterystyka wybranych spółek giełdowych

2.2.1. Branża deweloperska

2.2.2. Branża gier

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Maciej Krawczyk

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach o profilu handlowym

 

Wstęp

1. Płynność finansowa w ujęciu teoretycznym

1.1. Istota płynności finansowej

1.2. Płynność a wypłacalność

2. Możliwości zarządzania płynnością finansową

3. Zarządzanie płynnością finansową w praktyce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Adrian Kamela

Wskaźniki płynności finansowej

 

Wstęp

1. Pojęcie płynności finansowej

2. Analiza płynności finansowej

3. Wskaźniki płynności strukturalnej

4. Wskaźniki płynności potencjalnej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Kamil Gemra

Inwestorzy indywidualni na rynku Catalyst

 

Wstęp

1. Obligacje w strukturze finansowania

2. Stan rozwoju rynku obligacji

3. Publiczne oferty

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mariusz Lipski

Nieskarbowe instrumenty dłużne jako przedmiot inwestycji finansowych przedsiębiorstw

 

Wstęp

1. Rola i znaczenie nadwyżek gotówkowych w przedsiębiorstwie

2. Istota nieskarbowych instrumentów dłużnych

3. Rozwój rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych i jego specyfika

4. Specyfika rynku

5. Catalyst

6. Dalsze perspektywy - szanse i zagrożenia

Podsumowanie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 264

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

 

W monografii poruszono kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, dotyczące zasad podejmowania skutecznych decyzji finansowych. Chodzi zarówno o bieżącą działalność i kreowanie własnej pozycji konkurencyjnej a także o realizowanie projektów rozwojowych, stymulowanych przez trafne inwestycje. One bowiem mają fundamentalne wręcz znaczenie w kreowaniu głównego celu, którym jest wartość przedsiębiorstwa. Można oczywiście spierać się o sposób definiowania tej kategorii, nie ulega jednak wątpliwości, że jest ona głównym wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Istotną uwagę zwrócono na problemy związane z płynnością finansową, która decyduje o istnieniu jednostki. Warto zatem stale analizować przydatność różnorodnych rozwiązań służących ułatwianiu przedsiębiorcy dostępu do środków pieniężnych, zarówno z własnych źródeł, jak też w formie kapitału obcego, nie tylko zresztą w postaci tradycyjnego kredytu. Wymaga to oczywiście od przedsiębiorcy znajomości instrumentów finansowych służących stymulowaniu płynności, ale przede wszystkim własnej aktywności oraz inicjatywy w tym zakresie. Opieranie się bowiem na tradycyjnych, utartych rozwiązaniach jest mocno ryzykowne i grozi w konsekwencji utratą kontroli nad sferą finansową w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest określenie możliwości stosowania skutecznych rozwiązań służących dobrej kondycji jednostki gospodarczej oraz ocena znaczenia instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Autorami książki są przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorzy znakomicie połączyli tu dorobek teoretyczny z zakresu finansów przedsiębiorstwa z własnym, bogatym doświadczeniem zawodowym. Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób pragnących pogłębić wiedzę finansową, a także do studentów kierunków ekonomicznych.

 

Jacek Grzywacz

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz, Danuta Czaplińska

Kontrowersje wokół faktoringu

 

Wstęp

1. Pozorna różnorodność definicyjna

2. Konieczność racjonalnego zarządzania należnościami

3. Transakcje faktoringowe

4. Różne oblicza faktoringu; możliwości i ograniczenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Katarzyna Zawadzka

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego jednym z instrumentów zarządzania należnościami

 

Wstęp

1. Zarządzanie należnościami

2. Istota polityki kredytowej

2.1. Zasady polityki kredytowej

2.2. Strategie polityki kredytowej

3. Analiza ryzyka kredytowego

3.1. Metody oceny ryzyka kredytowego

3.2. Kredyt kupiecki i jego elementy

3.3. Faktoring i ubezpieczenie należności jako forma zabezpieczenia należności

4. Kontrola należności

4.1. Monitorowanie należności

4.2. Windykacja należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Piotr Możdżonek

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym na przykładzie Grupy Kapitałowej ENERGA

 

Wstęp

1. Ogólna charakterystyka Grupy ENERGA

1.1. Podstawowy plan zamierzeń inwestycyjnych w Grupie ENERGA

1.2. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

2. Charakterystyka i klasyfikacja finansowania grup kapitałowych

2.1. Finansowanie tradycyjne

2.2. Finansowanie korporacyjne

3. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w Grupie ENERGA

3.1. Finansowanie inwestycji kapitałem obcym

3.1.1. Finansowanie na bilansie spółek

3.1.2. Emisja obligacji korporacyjnych

3.1.3. Kredyty inwestycyjne

3.1.4. Dotacje i dofinansowania

3.1.5. Finansowanie projektowe

3.2. Finansowanie inwestycji kapitałem własnym

3.2.1. Zysk zatrzymany

3.2.2. Emisja akcji

3.2.3. Odpisy amortyzacyjne

3.2.4. Zbywanie aktywów trwałych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mikołaj Robert Borowski

Efektywność inwestycji dostosowawczych

 

Wstęp

1. Istota efektywności inwestycji

1.1. Rachunek efektywności inwestycji

1.2.Podstawowe wskaźniki efektywności inwestycji

1.2.1. Wartość bieżąca netto

1.2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu

1.2.3. Wskaźnik rentowności

2. Inwestycje dostosowawcze

2.1. Koszty uniknięte, jako przychody z tytułu realizacji inwestycji

3. Rachunek efektywności inwestycji dostosowawczej (case study na przykładzie: inwestycji w źródło energii elektrycznej spalające gaz odpadowy z kopalni węgla kamiennego)

3.1. Nakłady inwestycyjne

3.2. Założenia techniczne

3.3. Ścieżki cenowe

3.4. Dostępność i koszty paliwa

3.5. Koszty emisji CO2 z instalacji

3.6. Wariant bazowy

3.7. Stan aktualny (koszt emisji gazu do atmosfery na poziomie 0 PLN)

3.8. Stan docelowy (prognozowany) (koszt emisji gazu do atmosfery liczony jak dla CO2)

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Tomasz Rogala

Analiza rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2016 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego

 

Wstęp

1. Charakterystyka przepływów pieniężnych i znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.1. Pojęcie i znaczenie przepływów pieniężnych w działalności gospodarczej

1.2. Elementy rachunku przepływów pieniężnych

1.3. Przepływy pieniężne jako źródło oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa

2. Rodzaje obszarów działalności gospodarczej w rachunku przepływów pieniężnych

2.1. Działalność operacyjna

2.2. Działalność inwestycyjna

2.3. Działalność finansowa

3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

3.1. Metoda bezpośrednia

3.2. Metoda pośrednia

3.3. Zalety i wady metody pośredniej i bezpośredniej

4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych dla przykładowego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego na podstawie sprawozdań finansowych i danych z lat 2013-2016

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa (branża, pozycja na rynku, konkurencja)

4.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki

4.2.1. Aktywa spółki

4.2.2. Pasywa spółki

4.3. Wskaźniki rentowności

4.4. Rachunek przepływów pieniężnych - podstawowe dane za lata 2013-2016

4.5. Analiza i interpretacja rachunku przepływów pieniężnych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marcin Nawrocki

Cash pooling w grupie kapitałowej

 

Wstęp

1. Grupa kapitałowa

1.1. Wprowadzenie do stosowanej terminologii

1.2. Przegląd definicji pojęcia ?grupa kapitałowa"

1.3. Cechy grup kapitałowych

1.4. Wady i zalety funkcjonowania w grupie kapitałowej

1.5. Przykłady grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce

1.6. Podsumowanie

2. Cash pooling

2.1. Historia cash poolingu

2.2. Podstawowe definicje

2.3. Główne modele produktu

2.3.1. Cash pooling wirtualny

2.3.2. Cash pooling rzeczywisty

2.4. Podmioty struktury

2.5. Oprocentowanie w cash poolingu

2.6. Podsumowanie

3. Cash pooling jako metoda zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej Alfa

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Piskorz

Cash pooling jako współczesna strategia zarządzania płynnością finansową

 

Wstęp

1. Zarzadzanie płynnością finansową grupy kapitałowej

2. Mechanizm działania i rodzaje cash poolingu

2.1. Cash pooling rzeczywisty

2.2. Cash pooling wirtualny

3. Cash pooling a interpretacja podatkowa

3.1. Cash pooling a podatek od czynności cywilnoprawnych

3.2. Cash pooling a niedostateczna kapitalizacja

3.3. Cash pooling a podatek od towarów i usług (VAT)

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Agnieszka Mazur

E-faktura - najnowsza forma bankowości elektronicznej

 

Wstęp

1. Historia bankowości elektronicznej

1.1. Historia bankowości elektronicznej na świecie

1.2. Historia bankowości elektronicznej w Polsce

1.3. Definicja bankowości elektroniczne

2. Formy i funkcje bankowości elektronicznej

2.1. Home banking

2.2. Bankowość internetowa

2.3. Bankowość telefoniczna

2.4. Bankowość mobilna

2.5. Bankowość samoobsługowa

3. Korzyści z bankowości elektronicznej

3.1. Korzyści dla klienta

3.2. Korzyści dla banku

3.3. Zasady bezpieczeństwa

4. E-faktura

4.1. Opis produktu

4.2. Korzyści od strony płatnika

4.3. Korzyści od strony wystawcy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marzena Adriana Wydryszek

Polityka dywidend krajowych spółek giełdowych

 

Wstęp

1. Polityka dywidend, jako element strategii spółki

1.1. Pojęcie dywidendy

1.2. Rodzaje polityki wypłat dywidendy

1.3. Wypłata dywidend, a zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju

1.4. Determinanty polityki dywidend

2. Polityka dywidend - rynek krajowy

2.1. Indeks WIGdiv

2.2. Charakterystyka wybranych spółek giełdowych

2.2.1. Branża deweloperska

2.2.2. Branża gier

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Maciej Krawczyk

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach o profilu handlowym

 

Wstęp

1. Płynność finansowa w ujęciu teoretycznym

1.1. Istota płynności finansowej

1.2. Płynność a wypłacalność

2. Możliwości zarządzania płynnością finansową

3. Zarządzanie płynnością finansową w praktyce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Adrian Kamela

Wskaźniki płynności finansowej

 

Wstęp

1. Pojęcie płynności finansowej

2. Analiza płynności finansowej

3. Wskaźniki płynności strukturalnej

4. Wskaźniki płynności potencjalnej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Kamil Gemra

Inwestorzy indywidualni na rynku Catalyst

 

Wstęp

1. Obligacje w strukturze finansowania

2. Stan rozwoju rynku obligacji

3. Publiczne oferty

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mariusz Lipski

Nieskarbowe instrumenty dłużne jako przedmiot inwestycji finansowych przedsiębiorstw

 

Wstęp

1. Rola i znaczenie nadwyżek gotówkowych w przedsiębiorstwie

2. Istota nieskarbowych instrumentów dłużnych

3. Rozwój rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych i jego specyfika

4. Specyfika rynku

5. Catalyst

6. Dalsze perspektywy - szanse i zagrożenia

Podsumowanie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel