Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 4 Decyzje i efekty

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 4 Decyzje i efekty

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-7378-988-3
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 4 Decyzje i efekty
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 4 Decyzje i efekty
[[[separator]]]

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa oznacza konieczność podejmowania wielu różnorodnych decyzji, wśród których aspekty finansowe wydają się mieć kluczowe znaczenie. Szczególnie istotna jest przy tym umiejętność wykorzystywania przez przedsiębiorcę instrumentów finansowych stymulujących płynność finansową. Ona bowiem warunkuje w praktyce bieżącą działalność i decyduje o istnieniu firmy. Można przyjąć, że jest to najważniejszy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, będący punktem wyjścia w przeprowadzaniu oceny dotyczącej możliwości realizowania celów rozwojowych. Brak płynności oznacza bowiem m.in. utratę zaufania u wierzycieli, którymi są również potencjalni kapitałodawcy, w tym głównie banki.

W książce omówiono wybrane, kluczowe aspekty dotyczące zasad umiejętnego podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finansowych będących wynikiem przeprowadzonych wcześniej różnorodnych analiz. Odbywa się to wszystko w sytuacji oddziaływania na jednostkę wielu czynników zewnętrznych, wśród których zwrócono uwagę na politykę banków dotyczącą kreowania stóp procentowych.

Opracowanie ma na celu określenie zasad służących podejmowaniu przez przedsiębiorcę racjonalnych decyzji, służących realizowaniu działań o charakterze zarówno krótko, jak i długoterminowym. Szczególną uwagę zwrócono tu właśnie na aspekt płynności finansowej, postrzeganej przez pryzmat kapitału obrotowego netto oraz wykorzystywania kredytu kupieckiego w bieżącej działalności. Zwrócono również uwagę na rolę i zasady przeprowadzania starannej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dla rzetelnego określenia jego szans rozwojowych. Omówiono też główne czynniki warunkujące efektywne zarządzanie ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa, z punktu widzenia polityki banku w tym zakresie. Książkę kończą interesujące wnioski wskazujące na relacje pomiędzy skutecznym zarządzaniem spółką a wzrostem gospodarczym.

Jest to kolejna publikacja przygotowana w ramach Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Autorami opracowania są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie doświadczonymi praktykami w dziedzinach, które opisują. Dzięki temu praca ma wysoki walor aplikacyjny zwłaszcza, że wykorzystano tu konkretne przykłady różnych przedsiębiorstw. Jest to zatem dobra, rzetelna ocena sposobu podejmowania racjonalnych decyzji warunkujących funkcjonowanie i rozwój firmy.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

[[[separator]]]

WPROWADZENIE

 

Anna Kacprowicz

BANKI W OBLICZU UJEMNYCH STÓP PROCENTOWYCH

Wstęp

1. Stopy procentowe

1.1. Definicje

1.2. Czynniki wpływające na poziom stóp procentowych

1.3. Realna stopa procentowa

1.4. Stopy procentowe a inwestycje

2. Ujemne oprocentowanie w bankowości

2.1. Źródła kapitału bankowego

2.2. Ujemna stopa procentowa w polskich bankach

2.3. Rentowność banków

3. Ogłoszenie Banku Centralnego Szwajcarii

3.1. Porównanie kredytu udzielonego w PLN z kredytem w CHF

3.2. Spread i ustawa antyspreadowa

3.2. Zabezpieczenie banków przed wahaniem kursowym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marta Fijałkowska

ZARZĄDZENIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ JAKO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Płynność finansowa - jej istota i rodzaje

1.1. Pojęcie płynności finansowej

1.2. Płynność a wypłacalność

1.3. Istota zarządzania płynnością finansową

2. Metody oceny poziomu płynności finansowej

2.1. Wskaźniki płynności finansowej o charakterze statycznym

2.2. Mierniki oceny płynności finansowej w ujęciu dynamicznym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Renata Kobus

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

Wstęp

1. Kapitał obrotowy a kapitał obrotowy netto

1.1. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

1.2. Cykl konwersji gotówki jako podstawowe narządzę mierzenia efektywności zarządzania kapitałem obrotowym

1.3. Kapitał obrotowy netto a płynność finansowa

2. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto na przykładzie hurtowni Besthurt

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paulina Łączyńska

WPŁYW ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Istota i znaczenie płynności finansowej

1.1. Definicja płynności finansowej

1.2. Pomiar płynności finansowej - analiza wskaźnikowa

1.3. Charakterystyka kapitału obrotowego netto

2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego

2.1. Charakterystyka firmy RAZ Sp. z o.o.

2.2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa w latach 2010-2014

3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Rupiewicz

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O

Wstęp

1. Wskaźniki finansowe wykorzystywane przy ocenie kondycji przedsiębiorstw

1.1. Wskaźniki płynności

1.2. Wskaźniki zadłużenia

1.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

2. Analiza wskaźnikowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w latach 2007-2012

2.1. Charakterystyka działalności Spółki

2.2. Ocena płynności

2.3. Analiza zadłużenia

2.4. Analiza rentowności

3. Ocena kondycji finansowo-ekonomicznej PKA Sp. z o.o

3.1. Ocena sytuacji spółki na podstawie analizy wskaźnikowej

3.2. Ocena zagrożenia upadłością

Podsumowanie

Bibliografia

 

Michał Fokt

WSKAŹNIKI FINANSOWE OCENIAJĄCE "ROZSĄDNY ZYSK"

Wstęp

1. Rekompensata z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1.1. Usługi użyteczności publicznej realizowane przez podmioty wewnętrzne

1.2. Mechanizm działania rekompensaty

1.3. Istota rozsądnego zysku

2. Wskaźniki finansowe służące do obliczania rozsądnego zysku w publicznym przedsiębiorstwie transportowym

2.1. Stopa zwrotu z kapitału własnego

2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego

3. Rozsądny zysk na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego X

Podsumowanie

Bibliografia

 

Monika Könighaus

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA Z PERSPEKTYWY BANKU

Wstęp

1. Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie

1.1. Pojęcie i istota ryzyka

1.2. Ryzyko kursowe

1.3. Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

1.4. Narzędzia i sposoby zabezpieczania przed ryzykiem kursowym

2. Regulacje i nadzór rynku finansowego

2.1. Cele nadzoru i regulacji

2.2. Dyrektywa MiFID i MiFID II

2.3. Regulacja EMIR

3. Ocena ryzyka walutowego przedsiębiorstwa przez bank

3.1. Czynniki wpływające na decyzje transakcyjne

3.2. Instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Beata Majchrzak

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WOBEC TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI KOLEJOWEJ

Wstęp

1. Wybrane aspekty ekonomiczne w kształtowaniu kapitału przedsiębiorstwa

1.1. Istota kapitału w przedsiębiorstwie

1.2. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.3. Nakłady inwestycyjne źródłem zwiększania kapitału

2. Czynniki niemierzalne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa

2.1. Kapitał ludzki jako cenny zasób przedsiębiorstwa

2.2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia świadczonych usług

2.3. Rola systemu informatycznego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

3. Charakterystyka spółki PKP SA

3.1. Wpływ kapitału na inwestycje podejmowane w PKP SA

3.2. Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania na przykładzie spółki Polskie Koleje Państwowe SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Magdalena Paraszczuk

ROLA CASH POOLINGU W EFEKTYWNYM ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ XYZ

Wstęp

1. Cash pooling

1.1. Zasady funkcjonowania cash pool

1.2. Rodzaje cash pool

2. Cash pool a interpretacja podatkowa

2.1. Cash pool a podatek od czynnosci cywilnoprawnych

2.2. Cash pool a cieńka kapitalizacja

3. Cash pooling w grupie kapitałowej XYZ

3.1. Charakterystyka grupy XYZ

3.2. Sposób funkcjonowania cash poolingu w Grupie XYZ

Podsumowanie

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 228

Wstęp

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa oznacza konieczność podejmowania wielu różnorodnych decyzji, wśród których aspekty finansowe wydają się mieć kluczowe znaczenie. Szczególnie istotna jest przy tym umiejętność wykorzystywania przez przedsiębiorcę instrumentów finansowych stymulujących płynność finansową. Ona bowiem warunkuje w praktyce bieżącą działalność i decyduje o istnieniu firmy. Można przyjąć, że jest to najważniejszy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, będący punktem wyjścia w przeprowadzaniu oceny dotyczącej możliwości realizowania celów rozwojowych. Brak płynności oznacza bowiem m.in. utratę zaufania u wierzycieli, którymi są również potencjalni kapitałodawcy, w tym głównie banki.

W książce omówiono wybrane, kluczowe aspekty dotyczące zasad umiejętnego podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finansowych będących wynikiem przeprowadzonych wcześniej różnorodnych analiz. Odbywa się to wszystko w sytuacji oddziaływania na jednostkę wielu czynników zewnętrznych, wśród których zwrócono uwagę na politykę banków dotyczącą kreowania stóp procentowych.

Opracowanie ma na celu określenie zasad służących podejmowaniu przez przedsiębiorcę racjonalnych decyzji, służących realizowaniu działań o charakterze zarówno krótko, jak i długoterminowym. Szczególną uwagę zwrócono tu właśnie na aspekt płynności finansowej, postrzeganej przez pryzmat kapitału obrotowego netto oraz wykorzystywania kredytu kupieckiego w bieżącej działalności. Zwrócono również uwagę na rolę i zasady przeprowadzania starannej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dla rzetelnego określenia jego szans rozwojowych. Omówiono też główne czynniki warunkujące efektywne zarządzanie ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa, z punktu widzenia polityki banku w tym zakresie. Książkę kończą interesujące wnioski wskazujące na relacje pomiędzy skutecznym zarządzaniem spółką a wzrostem gospodarczym.

Jest to kolejna publikacja przygotowana w ramach Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Autorami opracowania są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie doświadczonymi praktykami w dziedzinach, które opisują. Dzięki temu praca ma wysoki walor aplikacyjny zwłaszcza, że wykorzystano tu konkretne przykłady różnych przedsiębiorstw. Jest to zatem dobra, rzetelna ocena sposobu podejmowania racjonalnych decyzji warunkujących funkcjonowanie i rozwój firmy.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

Spis treści

WPROWADZENIE

 

Anna Kacprowicz

BANKI W OBLICZU UJEMNYCH STÓP PROCENTOWYCH

Wstęp

1. Stopy procentowe

1.1. Definicje

1.2. Czynniki wpływające na poziom stóp procentowych

1.3. Realna stopa procentowa

1.4. Stopy procentowe a inwestycje

2. Ujemne oprocentowanie w bankowości

2.1. Źródła kapitału bankowego

2.2. Ujemna stopa procentowa w polskich bankach

2.3. Rentowność banków

3. Ogłoszenie Banku Centralnego Szwajcarii

3.1. Porównanie kredytu udzielonego w PLN z kredytem w CHF

3.2. Spread i ustawa antyspreadowa

3.2. Zabezpieczenie banków przed wahaniem kursowym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marta Fijałkowska

ZARZĄDZENIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ JAKO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Płynność finansowa - jej istota i rodzaje

1.1. Pojęcie płynności finansowej

1.2. Płynność a wypłacalność

1.3. Istota zarządzania płynnością finansową

2. Metody oceny poziomu płynności finansowej

2.1. Wskaźniki płynności finansowej o charakterze statycznym

2.2. Mierniki oceny płynności finansowej w ujęciu dynamicznym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Renata Kobus

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

Wstęp

1. Kapitał obrotowy a kapitał obrotowy netto

1.1. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

1.2. Cykl konwersji gotówki jako podstawowe narządzę mierzenia efektywności zarządzania kapitałem obrotowym

1.3. Kapitał obrotowy netto a płynność finansowa

2. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto na przykładzie hurtowni Besthurt

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paulina Łączyńska

WPŁYW ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Istota i znaczenie płynności finansowej

1.1. Definicja płynności finansowej

1.2. Pomiar płynności finansowej - analiza wskaźnikowa

1.3. Charakterystyka kapitału obrotowego netto

2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego

2.1. Charakterystyka firmy RAZ Sp. z o.o.

2.2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa w latach 2010-2014

3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Rupiewicz

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O

Wstęp

1. Wskaźniki finansowe wykorzystywane przy ocenie kondycji przedsiębiorstw

1.1. Wskaźniki płynności

1.2. Wskaźniki zadłużenia

1.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

2. Analiza wskaźnikowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w latach 2007-2012

2.1. Charakterystyka działalności Spółki

2.2. Ocena płynności

2.3. Analiza zadłużenia

2.4. Analiza rentowności

3. Ocena kondycji finansowo-ekonomicznej PKA Sp. z o.o

3.1. Ocena sytuacji spółki na podstawie analizy wskaźnikowej

3.2. Ocena zagrożenia upadłością

Podsumowanie

Bibliografia

 

Michał Fokt

WSKAŹNIKI FINANSOWE OCENIAJĄCE "ROZSĄDNY ZYSK"

Wstęp

1. Rekompensata z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1.1. Usługi użyteczności publicznej realizowane przez podmioty wewnętrzne

1.2. Mechanizm działania rekompensaty

1.3. Istota rozsądnego zysku

2. Wskaźniki finansowe służące do obliczania rozsądnego zysku w publicznym przedsiębiorstwie transportowym

2.1. Stopa zwrotu z kapitału własnego

2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego

3. Rozsądny zysk na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego X

Podsumowanie

Bibliografia

 

Monika Könighaus

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA Z PERSPEKTYWY BANKU

Wstęp

1. Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie

1.1. Pojęcie i istota ryzyka

1.2. Ryzyko kursowe

1.3. Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

1.4. Narzędzia i sposoby zabezpieczania przed ryzykiem kursowym

2. Regulacje i nadzór rynku finansowego

2.1. Cele nadzoru i regulacji

2.2. Dyrektywa MiFID i MiFID II

2.3. Regulacja EMIR

3. Ocena ryzyka walutowego przedsiębiorstwa przez bank

3.1. Czynniki wpływające na decyzje transakcyjne

3.2. Instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Beata Majchrzak

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WOBEC TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI KOLEJOWEJ

Wstęp

1. Wybrane aspekty ekonomiczne w kształtowaniu kapitału przedsiębiorstwa

1.1. Istota kapitału w przedsiębiorstwie

1.2. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.3. Nakłady inwestycyjne źródłem zwiększania kapitału

2. Czynniki niemierzalne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa

2.1. Kapitał ludzki jako cenny zasób przedsiębiorstwa

2.2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia świadczonych usług

2.3. Rola systemu informatycznego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

3. Charakterystyka spółki PKP SA

3.1. Wpływ kapitału na inwestycje podejmowane w PKP SA

3.2. Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania na przykładzie spółki Polskie Koleje Państwowe SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Magdalena Paraszczuk

ROLA CASH POOLINGU W EFEKTYWNYM ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ XYZ

Wstęp

1. Cash pooling

1.1. Zasady funkcjonowania cash pool

1.2. Rodzaje cash pool

2. Cash pool a interpretacja podatkowa

2.1. Cash pool a podatek od czynnosci cywilnoprawnych

2.2. Cash pool a cieńka kapitalizacja

3. Cash pooling w grupie kapitałowej XYZ

3.1. Charakterystyka grupy XYZ

3.2. Sposób funkcjonowania cash poolingu w Grupie XYZ

Podsumowanie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 228

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa oznacza konieczność podejmowania wielu różnorodnych decyzji, wśród których aspekty finansowe wydają się mieć kluczowe znaczenie. Szczególnie istotna jest przy tym umiejętność wykorzystywania przez przedsiębiorcę instrumentów finansowych stymulujących płynność finansową. Ona bowiem warunkuje w praktyce bieżącą działalność i decyduje o istnieniu firmy. Można przyjąć, że jest to najważniejszy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, będący punktem wyjścia w przeprowadzaniu oceny dotyczącej możliwości realizowania celów rozwojowych. Brak płynności oznacza bowiem m.in. utratę zaufania u wierzycieli, którymi są również potencjalni kapitałodawcy, w tym głównie banki.

W książce omówiono wybrane, kluczowe aspekty dotyczące zasad umiejętnego podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finansowych będących wynikiem przeprowadzonych wcześniej różnorodnych analiz. Odbywa się to wszystko w sytuacji oddziaływania na jednostkę wielu czynników zewnętrznych, wśród których zwrócono uwagę na politykę banków dotyczącą kreowania stóp procentowych.

Opracowanie ma na celu określenie zasad służących podejmowaniu przez przedsiębiorcę racjonalnych decyzji, służących realizowaniu działań o charakterze zarówno krótko, jak i długoterminowym. Szczególną uwagę zwrócono tu właśnie na aspekt płynności finansowej, postrzeganej przez pryzmat kapitału obrotowego netto oraz wykorzystywania kredytu kupieckiego w bieżącej działalności. Zwrócono również uwagę na rolę i zasady przeprowadzania starannej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dla rzetelnego określenia jego szans rozwojowych. Omówiono też główne czynniki warunkujące efektywne zarządzanie ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa, z punktu widzenia polityki banku w tym zakresie. Książkę kończą interesujące wnioski wskazujące na relacje pomiędzy skutecznym zarządzaniem spółką a wzrostem gospodarczym.

Jest to kolejna publikacja przygotowana w ramach Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Autorami opracowania są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie doświadczonymi praktykami w dziedzinach, które opisują. Dzięki temu praca ma wysoki walor aplikacyjny zwłaszcza, że wykorzystano tu konkretne przykłady różnych przedsiębiorstw. Jest to zatem dobra, rzetelna ocena sposobu podejmowania racjonalnych decyzji warunkujących funkcjonowanie i rozwój firmy.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

WPROWADZENIE

 

Anna Kacprowicz

BANKI W OBLICZU UJEMNYCH STÓP PROCENTOWYCH

Wstęp

1. Stopy procentowe

1.1. Definicje

1.2. Czynniki wpływające na poziom stóp procentowych

1.3. Realna stopa procentowa

1.4. Stopy procentowe a inwestycje

2. Ujemne oprocentowanie w bankowości

2.1. Źródła kapitału bankowego

2.2. Ujemna stopa procentowa w polskich bankach

2.3. Rentowność banków

3. Ogłoszenie Banku Centralnego Szwajcarii

3.1. Porównanie kredytu udzielonego w PLN z kredytem w CHF

3.2. Spread i ustawa antyspreadowa

3.2. Zabezpieczenie banków przed wahaniem kursowym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marta Fijałkowska

ZARZĄDZENIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ JAKO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Płynność finansowa - jej istota i rodzaje

1.1. Pojęcie płynności finansowej

1.2. Płynność a wypłacalność

1.3. Istota zarządzania płynnością finansową

2. Metody oceny poziomu płynności finansowej

2.1. Wskaźniki płynności finansowej o charakterze statycznym

2.2. Mierniki oceny płynności finansowej w ujęciu dynamicznym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Renata Kobus

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

Wstęp

1. Kapitał obrotowy a kapitał obrotowy netto

1.1. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

1.2. Cykl konwersji gotówki jako podstawowe narządzę mierzenia efektywności zarządzania kapitałem obrotowym

1.3. Kapitał obrotowy netto a płynność finansowa

2. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto na przykładzie hurtowni Besthurt

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paulina Łączyńska

WPŁYW ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Istota i znaczenie płynności finansowej

1.1. Definicja płynności finansowej

1.2. Pomiar płynności finansowej - analiza wskaźnikowa

1.3. Charakterystyka kapitału obrotowego netto

2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego

2.1. Charakterystyka firmy RAZ Sp. z o.o.

2.2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa w latach 2010-2014

3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Rupiewicz

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O

Wstęp

1. Wskaźniki finansowe wykorzystywane przy ocenie kondycji przedsiębiorstw

1.1. Wskaźniki płynności

1.2. Wskaźniki zadłużenia

1.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

2. Analiza wskaźnikowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w latach 2007-2012

2.1. Charakterystyka działalności Spółki

2.2. Ocena płynności

2.3. Analiza zadłużenia

2.4. Analiza rentowności

3. Ocena kondycji finansowo-ekonomicznej PKA Sp. z o.o

3.1. Ocena sytuacji spółki na podstawie analizy wskaźnikowej

3.2. Ocena zagrożenia upadłością

Podsumowanie

Bibliografia

 

Michał Fokt

WSKAŹNIKI FINANSOWE OCENIAJĄCE "ROZSĄDNY ZYSK"

Wstęp

1. Rekompensata z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1.1. Usługi użyteczności publicznej realizowane przez podmioty wewnętrzne

1.2. Mechanizm działania rekompensaty

1.3. Istota rozsądnego zysku

2. Wskaźniki finansowe służące do obliczania rozsądnego zysku w publicznym przedsiębiorstwie transportowym

2.1. Stopa zwrotu z kapitału własnego

2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego

3. Rozsądny zysk na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego X

Podsumowanie

Bibliografia

 

Monika Könighaus

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA Z PERSPEKTYWY BANKU

Wstęp

1. Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie

1.1. Pojęcie i istota ryzyka

1.2. Ryzyko kursowe

1.3. Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

1.4. Narzędzia i sposoby zabezpieczania przed ryzykiem kursowym

2. Regulacje i nadzór rynku finansowego

2.1. Cele nadzoru i regulacji

2.2. Dyrektywa MiFID i MiFID II

2.3. Regulacja EMIR

3. Ocena ryzyka walutowego przedsiębiorstwa przez bank

3.1. Czynniki wpływające na decyzje transakcyjne

3.2. Instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Beata Majchrzak

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WOBEC TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI KOLEJOWEJ

Wstęp

1. Wybrane aspekty ekonomiczne w kształtowaniu kapitału przedsiębiorstwa

1.1. Istota kapitału w przedsiębiorstwie

1.2. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.3. Nakłady inwestycyjne źródłem zwiększania kapitału

2. Czynniki niemierzalne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa

2.1. Kapitał ludzki jako cenny zasób przedsiębiorstwa

2.2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia świadczonych usług

2.3. Rola systemu informatycznego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

3. Charakterystyka spółki PKP SA

3.1. Wpływ kapitału na inwestycje podejmowane w PKP SA

3.2. Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania na przykładzie spółki Polskie Koleje Państwowe SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Magdalena Paraszczuk

ROLA CASH POOLINGU W EFEKTYWNYM ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ XYZ

Wstęp

1. Cash pooling

1.1. Zasady funkcjonowania cash pool

1.2. Rodzaje cash pool

2. Cash pool a interpretacja podatkowa

2.1. Cash pool a podatek od czynnosci cywilnoprawnych

2.2. Cash pool a cieńka kapitalizacja

3. Cash pooling w grupie kapitałowej XYZ

3.1. Charakterystyka grupy XYZ

3.2. Sposób funkcjonowania cash poolingu w Grupie XYZ

Podsumowanie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel