Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 3 Źródła kapitału

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 3 Źródła kapitału

30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-7378-987-6
Cena regularna:
30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 3 Źródła kapitału
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 3 Źródła kapitału
[[[separator]]]

Jednym z kluczowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorstwa jest dostęp do źródeł finansowania. Mają one różnorodny, imponujący wręcz charakter, jednak praktyka gospodarcza stale potwierdza, że możliwości swobodnego doboru kapitału przez przedsiębiorcę są znacznie ograniczone. Chodzi tu przede wszystkim o źródła zewnętrzne oferowane przez instytucje finansowe, głównie banki. Dotyczy to zarówno kapitału finansującego działalność bieżącą, jak i projekty rozwojowe. W tym pierwszym przypadku problem związany jest w istotnym stopniu z koniecznością utrzymania płynności finansowej, bez której działalność przedsiębiorstwa nie ma racji bytu.

Książka ilustruje kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości i uwarunkowań wykorzystania przez przedsiębiorstwa określonych form finansowania. Celem opracowania jest określenie zasad korzystania z różnych źródeł kapitału oraz ocena dostępności do nich, postrzeganej zarówno przez pryzmat procedur określonych przez kapitałodawców, jak i kosztów, które się z tym wiążą.

Mowa jest tu zatem o krótkoterminowych źródłach finansowania przedsiębiorstw, istotnie stymulujących poziom płynności finansowej. Chodzi m.in. o faktoring, który nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, pomimo istotnych pozytywnych cech wskazujących na możliwości wykorzystywania tej usługi w eliminowaniu zatorów płatniczych. Podobnie zresztą warto zwrócić uwagę na znaczenie leasingu, bez którego trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie tysięcy przedsiębiorstw. Warto również zwrócić uwagę na procedury bankowe towarzyszące ocenie wniosku kredytowego, które nadal często eliminują wiele firm z tego rodzaju wsparcia finansowego. W tym wypadku omówiono ten problem z punktu widzenia instytucji leasingowej. W opracowaniu wykorzystano również przykłady z praktyki gospodarczej i scharakteryzowano problem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa reprezentujące komunikację miejską.

Jest to kolejna publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą, praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

[[[separator]]]

WPROWADZENIE

 

Anna Powarzyńska

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Krótkoterminowe źródła finansowania

1.1. Definicja i podział

1.2. Wybór optymalnego źródła finansowania

2. Kredyt kupiecki

2.1. Charakterystyka

2.2. Koszt kredytu kupieckiego

3. Krótkoterminowy kredyt bankowy

3.1. Istota i podział

3.2. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

3.2. Umowa kredytowa

3.3. Kredyt a dźwignia finansowa

3.4. Koszt kredytu

4. Krótkoterminowe papiery dłużne

5. Faktoring

5.1. Rodzaje faktoringu

5.2. Zalety i wady faktoringu

5.3. Koszt faktoringu

6. Monitorowanie należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Karol Polański

WPŁYW FAKTORINGU NA POPRAWĘ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Istota faktoringu

1.1. Definicja faktoringu

1.2. Rodzaje faktoringu

1.3. Rynek faktoringowy w Polsce

2. Płynność finansów i jej wpływ na współczesne przedsiębiorstwo

2.1. Definicje płynności finansowej

2.2. Mierniki płynności finansowej

2.3. Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy netto

3. Wpływ faktoringu na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Wpływ faktoringu na cykl konwersji środków pieniężnych

3.2. Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grzegorz Dziemieszczyk

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Wstęp

1. Charakterystyka sektora komunikacji miejskiej w Polsce

1.1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora komunikacji miejskiej

1.2. Struktura, skala i znaczenie sektora komunikacji miejskiej

1.3. Warunki funkcjonowania komunikacji miejskiej

1.4. Źródła finansowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej

2. Finansowanie inwestycji w komunikacji miejskiej kapitałami własnymi

2.1. Struktura finansowania kapitałem własnym

2.2. Finansowanie z zysku i amortyzacji

2.3. Przekształcenia w sferze kapitałów

2.4. Pozostałe finansowanie własne wewnętrzne

2.5. Dokapitalizowanie spółki

2.6. Emisja akcji

3. Finansowanie inwestycji w komunikacji miejskiej kapitałami obcymi

2.1. Zalety i wady finansowania kapitałem obcym

2.2. Kredyty bankowe

3.3. Leasing

3.4. Faktoring

3.5. Obligacje

3.6. Dotacje, subwencje, fundusze pomocowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Magdalena Kopeć

LEASING W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wstęp

1. Aspekty prawne

1.1. Przyczyny wprowadzenia nowelizacji w Kodeksie cywilnym

1.2. Uregulowania międzynarodowe leasingu

1.3. Podstawowe cechy umowy leasingu w prawie polskim

1.4. Uregulowania szczególne umowy leasingu

1.5. Aspekty prawnopodatkowe umowy leasingu

2. Aspekty praktyczne

2.1. Rodzaje leasingu występujące w polskim obrocie gospodarczym

2.2. Analiza struktury leasingu w Polsce

2.3. Kalkulacja opłacalności leasingu

2.4. Zalety i wady leasingu w Polsce

2.5. Koszty podatkowe umowy leasingu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Jaroszewicz

ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA FIRMY LEASINGOWEJ

Wstęp

1. Wstępna analiza przedsiębiorstwa

1.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

1.2. Ocena czynnika ludzkiego

1.3. Wiarygodność przedsiębiorstwa

2. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat

2.1. Analiza bilansu

2.2. Analiza struktury kapitałowo-majątkowej

2.3. Analiza rachunku zysków i strat

2.4. Analiza przedsiębiorstw nie prowadzących pełnej księgowości

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Wskaźniki płynności

3.2. Wskaźniki sprawności działania

3.3. Wskaźniki zadłużenia

3.4. Wskaźniki rentowności

4. Analiza projektu inwestycyjnego i przedmiotu leasingu

4.1. Analiza projektu inwestycyjnego

4.2. Analiza ryzyka związanego z przedmiotem leasingu

Podsumowanie

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 130

Wstęp

Jednym z kluczowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorstwa jest dostęp do źródeł finansowania. Mają one różnorodny, imponujący wręcz charakter, jednak praktyka gospodarcza stale potwierdza, że możliwości swobodnego doboru kapitału przez przedsiębiorcę są znacznie ograniczone. Chodzi tu przede wszystkim o źródła zewnętrzne oferowane przez instytucje finansowe, głównie banki. Dotyczy to zarówno kapitału finansującego działalność bieżącą, jak i projekty rozwojowe. W tym pierwszym przypadku problem związany jest w istotnym stopniu z koniecznością utrzymania płynności finansowej, bez której działalność przedsiębiorstwa nie ma racji bytu.

Książka ilustruje kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości i uwarunkowań wykorzystania przez przedsiębiorstwa określonych form finansowania. Celem opracowania jest określenie zasad korzystania z różnych źródeł kapitału oraz ocena dostępności do nich, postrzeganej zarówno przez pryzmat procedur określonych przez kapitałodawców, jak i kosztów, które się z tym wiążą.

Mowa jest tu zatem o krótkoterminowych źródłach finansowania przedsiębiorstw, istotnie stymulujących poziom płynności finansowej. Chodzi m.in. o faktoring, który nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, pomimo istotnych pozytywnych cech wskazujących na możliwości wykorzystywania tej usługi w eliminowaniu zatorów płatniczych. Podobnie zresztą warto zwrócić uwagę na znaczenie leasingu, bez którego trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie tysięcy przedsiębiorstw. Warto również zwrócić uwagę na procedury bankowe towarzyszące ocenie wniosku kredytowego, które nadal często eliminują wiele firm z tego rodzaju wsparcia finansowego. W tym wypadku omówiono ten problem z punktu widzenia instytucji leasingowej. W opracowaniu wykorzystano również przykłady z praktyki gospodarczej i scharakteryzowano problem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa reprezentujące komunikację miejską.

Jest to kolejna publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą, praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

Spis treści

WPROWADZENIE

 

Anna Powarzyńska

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Krótkoterminowe źródła finansowania

1.1. Definicja i podział

1.2. Wybór optymalnego źródła finansowania

2. Kredyt kupiecki

2.1. Charakterystyka

2.2. Koszt kredytu kupieckiego

3. Krótkoterminowy kredyt bankowy

3.1. Istota i podział

3.2. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

3.2. Umowa kredytowa

3.3. Kredyt a dźwignia finansowa

3.4. Koszt kredytu

4. Krótkoterminowe papiery dłużne

5. Faktoring

5.1. Rodzaje faktoringu

5.2. Zalety i wady faktoringu

5.3. Koszt faktoringu

6. Monitorowanie należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Karol Polański

WPŁYW FAKTORINGU NA POPRAWĘ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Istota faktoringu

1.1. Definicja faktoringu

1.2. Rodzaje faktoringu

1.3. Rynek faktoringowy w Polsce

2. Płynność finansów i jej wpływ na współczesne przedsiębiorstwo

2.1. Definicje płynności finansowej

2.2. Mierniki płynności finansowej

2.3. Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy netto

3. Wpływ faktoringu na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Wpływ faktoringu na cykl konwersji środków pieniężnych

3.2. Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grzegorz Dziemieszczyk

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Wstęp

1. Charakterystyka sektora komunikacji miejskiej w Polsce

1.1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora komunikacji miejskiej

1.2. Struktura, skala i znaczenie sektora komunikacji miejskiej

1.3. Warunki funkcjonowania komunikacji miejskiej

1.4. Źródła finansowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej

2. Finansowanie inwestycji w komunikacji miejskiej kapitałami własnymi

2.1. Struktura finansowania kapitałem własnym

2.2. Finansowanie z zysku i amortyzacji

2.3. Przekształcenia w sferze kapitałów

2.4. Pozostałe finansowanie własne wewnętrzne

2.5. Dokapitalizowanie spółki

2.6. Emisja akcji

3. Finansowanie inwestycji w komunikacji miejskiej kapitałami obcymi

2.1. Zalety i wady finansowania kapitałem obcym

2.2. Kredyty bankowe

3.3. Leasing

3.4. Faktoring

3.5. Obligacje

3.6. Dotacje, subwencje, fundusze pomocowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Magdalena Kopeć

LEASING W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wstęp

1. Aspekty prawne

1.1. Przyczyny wprowadzenia nowelizacji w Kodeksie cywilnym

1.2. Uregulowania międzynarodowe leasingu

1.3. Podstawowe cechy umowy leasingu w prawie polskim

1.4. Uregulowania szczególne umowy leasingu

1.5. Aspekty prawnopodatkowe umowy leasingu

2. Aspekty praktyczne

2.1. Rodzaje leasingu występujące w polskim obrocie gospodarczym

2.2. Analiza struktury leasingu w Polsce

2.3. Kalkulacja opłacalności leasingu

2.4. Zalety i wady leasingu w Polsce

2.5. Koszty podatkowe umowy leasingu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Jaroszewicz

ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA FIRMY LEASINGOWEJ

Wstęp

1. Wstępna analiza przedsiębiorstwa

1.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

1.2. Ocena czynnika ludzkiego

1.3. Wiarygodność przedsiębiorstwa

2. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat

2.1. Analiza bilansu

2.2. Analiza struktury kapitałowo-majątkowej

2.3. Analiza rachunku zysków i strat

2.4. Analiza przedsiębiorstw nie prowadzących pełnej księgowości

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Wskaźniki płynności

3.2. Wskaźniki sprawności działania

3.3. Wskaźniki zadłużenia

3.4. Wskaźniki rentowności

4. Analiza projektu inwestycyjnego i przedmiotu leasingu

4.1. Analiza projektu inwestycyjnego

4.2. Analiza ryzyka związanego z przedmiotem leasingu

Podsumowanie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 130

Jednym z kluczowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorstwa jest dostęp do źródeł finansowania. Mają one różnorodny, imponujący wręcz charakter, jednak praktyka gospodarcza stale potwierdza, że możliwości swobodnego doboru kapitału przez przedsiębiorcę są znacznie ograniczone. Chodzi tu przede wszystkim o źródła zewnętrzne oferowane przez instytucje finansowe, głównie banki. Dotyczy to zarówno kapitału finansującego działalność bieżącą, jak i projekty rozwojowe. W tym pierwszym przypadku problem związany jest w istotnym stopniu z koniecznością utrzymania płynności finansowej, bez której działalność przedsiębiorstwa nie ma racji bytu.

Książka ilustruje kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości i uwarunkowań wykorzystania przez przedsiębiorstwa określonych form finansowania. Celem opracowania jest określenie zasad korzystania z różnych źródeł kapitału oraz ocena dostępności do nich, postrzeganej zarówno przez pryzmat procedur określonych przez kapitałodawców, jak i kosztów, które się z tym wiążą.

Mowa jest tu zatem o krótkoterminowych źródłach finansowania przedsiębiorstw, istotnie stymulujących poziom płynności finansowej. Chodzi m.in. o faktoring, który nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, pomimo istotnych pozytywnych cech wskazujących na możliwości wykorzystywania tej usługi w eliminowaniu zatorów płatniczych. Podobnie zresztą warto zwrócić uwagę na znaczenie leasingu, bez którego trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie tysięcy przedsiębiorstw. Warto również zwrócić uwagę na procedury bankowe towarzyszące ocenie wniosku kredytowego, które nadal często eliminują wiele firm z tego rodzaju wsparcia finansowego. W tym wypadku omówiono ten problem z punktu widzenia instytucji leasingowej. W opracowaniu wykorzystano również przykłady z praktyki gospodarczej i scharakteryzowano problem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa reprezentujące komunikację miejską.

Jest to kolejna publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą, praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

WPROWADZENIE

 

Anna Powarzyńska

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Krótkoterminowe źródła finansowania

1.1. Definicja i podział

1.2. Wybór optymalnego źródła finansowania

2. Kredyt kupiecki

2.1. Charakterystyka

2.2. Koszt kredytu kupieckiego

3. Krótkoterminowy kredyt bankowy

3.1. Istota i podział

3.2. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

3.2. Umowa kredytowa

3.3. Kredyt a dźwignia finansowa

3.4. Koszt kredytu

4. Krótkoterminowe papiery dłużne

5. Faktoring

5.1. Rodzaje faktoringu

5.2. Zalety i wady faktoringu

5.3. Koszt faktoringu

6. Monitorowanie należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Karol Polański

WPŁYW FAKTORINGU NA POPRAWĘ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

1. Istota faktoringu

1.1. Definicja faktoringu

1.2. Rodzaje faktoringu

1.3. Rynek faktoringowy w Polsce

2. Płynność finansów i jej wpływ na współczesne przedsiębiorstwo

2.1. Definicje płynności finansowej

2.2. Mierniki płynności finansowej

2.3. Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy netto

3. Wpływ faktoringu na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Wpływ faktoringu na cykl konwersji środków pieniężnych

3.2. Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Grzegorz Dziemieszczyk

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Wstęp

1. Charakterystyka sektora komunikacji miejskiej w Polsce

1.1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora komunikacji miejskiej

1.2. Struktura, skala i znaczenie sektora komunikacji miejskiej

1.3. Warunki funkcjonowania komunikacji miejskiej

1.4. Źródła finansowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej

2. Finansowanie inwestycji w komunikacji miejskiej kapitałami własnymi

2.1. Struktura finansowania kapitałem własnym

2.2. Finansowanie z zysku i amortyzacji

2.3. Przekształcenia w sferze kapitałów

2.4. Pozostałe finansowanie własne wewnętrzne

2.5. Dokapitalizowanie spółki

2.6. Emisja akcji

3. Finansowanie inwestycji w komunikacji miejskiej kapitałami obcymi

2.1. Zalety i wady finansowania kapitałem obcym

2.2. Kredyty bankowe

3.3. Leasing

3.4. Faktoring

3.5. Obligacje

3.6. Dotacje, subwencje, fundusze pomocowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Magdalena Kopeć

LEASING W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wstęp

1. Aspekty prawne

1.1. Przyczyny wprowadzenia nowelizacji w Kodeksie cywilnym

1.2. Uregulowania międzynarodowe leasingu

1.3. Podstawowe cechy umowy leasingu w prawie polskim

1.4. Uregulowania szczególne umowy leasingu

1.5. Aspekty prawnopodatkowe umowy leasingu

2. Aspekty praktyczne

2.1. Rodzaje leasingu występujące w polskim obrocie gospodarczym

2.2. Analiza struktury leasingu w Polsce

2.3. Kalkulacja opłacalności leasingu

2.4. Zalety i wady leasingu w Polsce

2.5. Koszty podatkowe umowy leasingu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Jaroszewicz

ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA FIRMY LEASINGOWEJ

Wstęp

1. Wstępna analiza przedsiębiorstwa

1.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

1.2. Ocena czynnika ludzkiego

1.3. Wiarygodność przedsiębiorstwa

2. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat

2.1. Analiza bilansu

2.2. Analiza struktury kapitałowo-majątkowej

2.3. Analiza rachunku zysków i strat

2.4. Analiza przedsiębiorstw nie prowadzących pełnej księgowości

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Wskaźniki płynności

3.2. Wskaźniki sprawności działania

3.3. Wskaźniki zadłużenia

3.4. Wskaźniki rentowności

4. Analiza projektu inwestycyjnego i przedmiotu leasingu

4.1. Analiza projektu inwestycyjnego

4.2. Analiza ryzyka związanego z przedmiotem leasingu

Podsumowanie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel