Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-7378-909-8
Cena regularna:
30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2
[[[separator]]]

Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.

W pierwszej części opracowania poruszono problem dostępności sektora MŚP do źródeł finansowania. Z jednej strony przedsiębiorstwa z tego sektora mają niemalże nieograniczony dostęp do szerokiego wachlarza rożnych produktów bankowych i wiele dostępnych wariantów samofinansowania. Z drugiej zaś instytucje finansowe nie są skore do finansowania każdego przedsięwzięcia. Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące efektywności ekonomicznej wybranych przedsiębiorstw rolno-spożywczych Lubelszczyzny. Przeprowadzono analizę ekonomiczno-finansową dwóch spółdzielni mleczarskich, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie oraz Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego.

W kolejnym rozdziale przybliżono temat wykorzystania leasingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce. Porównano leasing z tradycyjnym kredytem bankowym i zakupem za gotówkę.

Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące wykorzystania hedgingu w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Opracowanie odpowiada na pytanie, w którym momencie, jakie metody mogą być użyte.

Nawiązaniem do poprzedniego rozdziału jest kolejny, również związany z zarządzaniem ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. U podstaw opracowania leży przeświadczenie, że pojęcie ryzyka walutowego oraz poziom wiedzy na temat sposobów jego ograniczeń posiadany przez polskich menedżerów, jest dosyć niski i wynika z braku otwartości na nowe rozwiązania oraz dosyć przestarzały sposób zarządzania i prowadzenia biznesu. Niedocenianie wagi ryzyka walutowego ma swoje przełożenie na bezpośrednią wartość firmy.

W ostatniej części książki omówiono temat odpowiedzialności członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Treść książki jest mocno oparta na przykładach z praktyki gospodarczej, uwzględnia również bogaty dorobek teoretyczny z zakresu podjętych problemów.

Jest to druga publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

[[[separator]]]

WPROWADZENIE

 

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MŚP - Marcin Lemiesz

1. Wstęp

2. Charakterystyka sektora MŚP w Polsce

2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa

2.2. Znaczenie przedsiębiorstw z sektora MŚP

2.3. Charakterystyka źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa

2.3.1. Finansowanie wewnętrzne

2.3.2. Finansowanie zewnętrzne

3. Źródła finansowania działalności kapitałami własnymi

3.1. Finansowanie własne wewnętrzne

3.1.1. Zysk netto i amortyzacja

3.1.2. Przekształcenie majątku i przekształcenia w sferze kapitałów

3.1.3. Rezerwy

3.2. Finansowanie własne zewnętrzne

3.2.1. Wkłady założycielskie/dopłaty wspólników

3.2.2. Publiczna emisja akcji

4. Źródła finansowania działalności kapitałami obcymi

4.1. Kredyty bankowe

4.1.1. Kredyt w rachunku bieżącym

4.1.2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

4.1.3. Kredyt inwestycyjny

4.2. Leasing

4.3. Faktoring

5. Podsumowanie

 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNO-SPOŻYWCZYCH LUBELSZCZYZNY - Rafał Kornas

1. Wstęp

2. Analiza ekonomiczna jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

3. Analiza SWOT

4. Źródło danych do przeprowadzenia analizy - sprawozdanie finansowe

5. Metodyka badań

5.1. Podstawowe definicje

5.2. Metody obliczania podstawowych wskaźników

5.2.1. Analiza pozioma

5.2.2. Analiza pionowa

5.2.3. Analiza wskaźnikowa

6. Charakterystyka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

6.1. Historia i charakterystyka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie

6.2. Historia i charakterystyka Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

7. Analiza SWOT Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

7.1. Analiza SWOT Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie

7.2. Analiza SWOT Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

8. Analiza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek z Radzynia Podlaskiego

8.1. Analiza pozioma

8.2. Analiza pionowa

8.3. Analiza wskaźników finansowych

9. Podsumowanie

 

WYKORZYSTANIE LEASINGU W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE - Anna Antoniewicz

1. Wstęp

2. Pojęcie i struktura kapitału w przedsiębiorstwie

2.1. Istota kapitału i jego źródła

2.2. Kapitał własny

2.3. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa

3. Specyfika leasingu jako zewnętrznego źródła finansowania

3.1. Cechy charakterystyczne i formy leasingu

3.2. Finansowo-podatkowe aspekty leasingu

3.3. Zalety i wady leasingu

4. Efektywność leasingu na tle kredytu inwestycyjnego i zakupu za gotówkę - analiza przypadku

5. Podsumowanie

 

 

WYKORZYSTANIE HEDGINGU W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM WALUTOWYM - Piotr Papuga

1. Wstęp

2. Organizacja polityki oraz ram organizacyjnych systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

2.1. Organizacja polityki systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

2.2. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym

2.3. Analiza i prognozowanie zmienności kursów walutowych

2.4. Ocena zarządzania ryzykiem walutowym

3. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym

3.1. Zabezpieczenie wewnętrzne

3.2. Zabezpieczenia zewnętrzne

3.2.1. Forward

3.2.2. Futures

3.2.3. Swapy

3.2.4. Opcje

4. Kryteria doboru produktów bankowych do zabezpieczenia ryzyka kursowego

5. Podsumowanie

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE - Marcin Sidorowicz

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka i znaczenie ryzyka w przedsiębiorstwie

2.1. Pojęcia ryzyka i niepewności

2.2. Istota i znaczenie ryzyka walutowego

3. Narzędzia i sposoby zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem kursowym

3.1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

3.2. Wewnętrzne metody zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym

4. Hedging za pomocą instrumentów rynku finansowego

4.1. Rynek instrumentów pochodnych

4.2. Kontrakty forward

4.3. Opcje

5. Podsumowanie

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA W TERMINIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI - Dorota Kowalska

1. Wstęp

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.1. Charakterystyka

2.2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2.3. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zarząd

2.5. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - nadzór

2.6. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników

2.7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

3. Odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. kodeksu spółek handlowych

3.1. Odpowiedzialność cywilnoprawna na podstawie art. kodeksu spółek handlowych

3.2. Odpowiedzialność osobista członka zarządu wobec kontrahentów

3.3. Bezskuteczność egzekucji

3.4. Zakres odpowiedzialności

3.5. Przesłanki wyłączające osobistą odpowiedzialność członka zarządu

3.6. Skutki niezłożenia wniosku o upadłość

3.7. Obrona przed odpowiedzialnością członka zarządu

4. Zarządzanie przedsiębiorstwem w obliczu kryzysu i niewypłacalności

4.1. Identyfikacja niewypłacalności

4.2. Upadłość

4.3. Kryzys finansowy przedsiębiorstw

4.4. Upadłość polskich przedsiębiorstw

4.5. Zarządzanie w sytuacji niewypłacalności i upadłości

5. Podsumowanie

 

BIBLIOGRAFIA

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 148

Wstęp

Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.

W pierwszej części opracowania poruszono problem dostępności sektora MŚP do źródeł finansowania. Z jednej strony przedsiębiorstwa z tego sektora mają niemalże nieograniczony dostęp do szerokiego wachlarza rożnych produktów bankowych i wiele dostępnych wariantów samofinansowania. Z drugiej zaś instytucje finansowe nie są skore do finansowania każdego przedsięwzięcia. Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące efektywności ekonomicznej wybranych przedsiębiorstw rolno-spożywczych Lubelszczyzny. Przeprowadzono analizę ekonomiczno-finansową dwóch spółdzielni mleczarskich, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie oraz Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego.

W kolejnym rozdziale przybliżono temat wykorzystania leasingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce. Porównano leasing z tradycyjnym kredytem bankowym i zakupem za gotówkę.

Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące wykorzystania hedgingu w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Opracowanie odpowiada na pytanie, w którym momencie, jakie metody mogą być użyte.

Nawiązaniem do poprzedniego rozdziału jest kolejny, również związany z zarządzaniem ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. U podstaw opracowania leży przeświadczenie, że pojęcie ryzyka walutowego oraz poziom wiedzy na temat sposobów jego ograniczeń posiadany przez polskich menedżerów, jest dosyć niski i wynika z braku otwartości na nowe rozwiązania oraz dosyć przestarzały sposób zarządzania i prowadzenia biznesu. Niedocenianie wagi ryzyka walutowego ma swoje przełożenie na bezpośrednią wartość firmy.

W ostatniej części książki omówiono temat odpowiedzialności członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Treść książki jest mocno oparta na przykładach z praktyki gospodarczej, uwzględnia również bogaty dorobek teoretyczny z zakresu podjętych problemów.

Jest to druga publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

Spis treści

WPROWADZENIE

 

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MŚP - Marcin Lemiesz

1. Wstęp

2. Charakterystyka sektora MŚP w Polsce

2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa

2.2. Znaczenie przedsiębiorstw z sektora MŚP

2.3. Charakterystyka źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa

2.3.1. Finansowanie wewnętrzne

2.3.2. Finansowanie zewnętrzne

3. Źródła finansowania działalności kapitałami własnymi

3.1. Finansowanie własne wewnętrzne

3.1.1. Zysk netto i amortyzacja

3.1.2. Przekształcenie majątku i przekształcenia w sferze kapitałów

3.1.3. Rezerwy

3.2. Finansowanie własne zewnętrzne

3.2.1. Wkłady założycielskie/dopłaty wspólników

3.2.2. Publiczna emisja akcji

4. Źródła finansowania działalności kapitałami obcymi

4.1. Kredyty bankowe

4.1.1. Kredyt w rachunku bieżącym

4.1.2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

4.1.3. Kredyt inwestycyjny

4.2. Leasing

4.3. Faktoring

5. Podsumowanie

 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNO-SPOŻYWCZYCH LUBELSZCZYZNY - Rafał Kornas

1. Wstęp

2. Analiza ekonomiczna jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

3. Analiza SWOT

4. Źródło danych do przeprowadzenia analizy - sprawozdanie finansowe

5. Metodyka badań

5.1. Podstawowe definicje

5.2. Metody obliczania podstawowych wskaźników

5.2.1. Analiza pozioma

5.2.2. Analiza pionowa

5.2.3. Analiza wskaźnikowa

6. Charakterystyka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

6.1. Historia i charakterystyka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie

6.2. Historia i charakterystyka Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

7. Analiza SWOT Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

7.1. Analiza SWOT Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie

7.2. Analiza SWOT Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

8. Analiza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek z Radzynia Podlaskiego

8.1. Analiza pozioma

8.2. Analiza pionowa

8.3. Analiza wskaźników finansowych

9. Podsumowanie

 

WYKORZYSTANIE LEASINGU W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE - Anna Antoniewicz

1. Wstęp

2. Pojęcie i struktura kapitału w przedsiębiorstwie

2.1. Istota kapitału i jego źródła

2.2. Kapitał własny

2.3. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa

3. Specyfika leasingu jako zewnętrznego źródła finansowania

3.1. Cechy charakterystyczne i formy leasingu

3.2. Finansowo-podatkowe aspekty leasingu

3.3. Zalety i wady leasingu

4. Efektywność leasingu na tle kredytu inwestycyjnego i zakupu za gotówkę - analiza przypadku

5. Podsumowanie

 

 

WYKORZYSTANIE HEDGINGU W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM WALUTOWYM - Piotr Papuga

1. Wstęp

2. Organizacja polityki oraz ram organizacyjnych systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

2.1. Organizacja polityki systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

2.2. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym

2.3. Analiza i prognozowanie zmienności kursów walutowych

2.4. Ocena zarządzania ryzykiem walutowym

3. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym

3.1. Zabezpieczenie wewnętrzne

3.2. Zabezpieczenia zewnętrzne

3.2.1. Forward

3.2.2. Futures

3.2.3. Swapy

3.2.4. Opcje

4. Kryteria doboru produktów bankowych do zabezpieczenia ryzyka kursowego

5. Podsumowanie

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE - Marcin Sidorowicz

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka i znaczenie ryzyka w przedsiębiorstwie

2.1. Pojęcia ryzyka i niepewności

2.2. Istota i znaczenie ryzyka walutowego

3. Narzędzia i sposoby zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem kursowym

3.1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

3.2. Wewnętrzne metody zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym

4. Hedging za pomocą instrumentów rynku finansowego

4.1. Rynek instrumentów pochodnych

4.2. Kontrakty forward

4.3. Opcje

5. Podsumowanie

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA W TERMINIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI - Dorota Kowalska

1. Wstęp

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.1. Charakterystyka

2.2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2.3. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zarząd

2.5. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - nadzór

2.6. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników

2.7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

3. Odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. kodeksu spółek handlowych

3.1. Odpowiedzialność cywilnoprawna na podstawie art. kodeksu spółek handlowych

3.2. Odpowiedzialność osobista członka zarządu wobec kontrahentów

3.3. Bezskuteczność egzekucji

3.4. Zakres odpowiedzialności

3.5. Przesłanki wyłączające osobistą odpowiedzialność członka zarządu

3.6. Skutki niezłożenia wniosku o upadłość

3.7. Obrona przed odpowiedzialnością członka zarządu

4. Zarządzanie przedsiębiorstwem w obliczu kryzysu i niewypłacalności

4.1. Identyfikacja niewypłacalności

4.2. Upadłość

4.3. Kryzys finansowy przedsiębiorstw

4.4. Upadłość polskich przedsiębiorstw

4.5. Zarządzanie w sytuacji niewypłacalności i upadłości

5. Podsumowanie

 

BIBLIOGRAFIA

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 148

Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.

W pierwszej części opracowania poruszono problem dostępności sektora MŚP do źródeł finansowania. Z jednej strony przedsiębiorstwa z tego sektora mają niemalże nieograniczony dostęp do szerokiego wachlarza rożnych produktów bankowych i wiele dostępnych wariantów samofinansowania. Z drugiej zaś instytucje finansowe nie są skore do finansowania każdego przedsięwzięcia. Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące efektywności ekonomicznej wybranych przedsiębiorstw rolno-spożywczych Lubelszczyzny. Przeprowadzono analizę ekonomiczno-finansową dwóch spółdzielni mleczarskich, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie oraz Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego.

W kolejnym rozdziale przybliżono temat wykorzystania leasingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce. Porównano leasing z tradycyjnym kredytem bankowym i zakupem za gotówkę.

Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące wykorzystania hedgingu w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Opracowanie odpowiada na pytanie, w którym momencie, jakie metody mogą być użyte.

Nawiązaniem do poprzedniego rozdziału jest kolejny, również związany z zarządzaniem ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. U podstaw opracowania leży przeświadczenie, że pojęcie ryzyka walutowego oraz poziom wiedzy na temat sposobów jego ograniczeń posiadany przez polskich menedżerów, jest dosyć niski i wynika z braku otwartości na nowe rozwiązania oraz dosyć przestarzały sposób zarządzania i prowadzenia biznesu. Niedocenianie wagi ryzyka walutowego ma swoje przełożenie na bezpośrednią wartość firmy.

W ostatniej części książki omówiono temat odpowiedzialności członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Treść książki jest mocno oparta na przykładach z praktyki gospodarczej, uwzględnia również bogaty dorobek teoretyczny z zakresu podjętych problemów.

Jest to druga publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

WPROWADZENIE

 

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MŚP - Marcin Lemiesz

1. Wstęp

2. Charakterystyka sektora MŚP w Polsce

2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa

2.2. Znaczenie przedsiębiorstw z sektora MŚP

2.3. Charakterystyka źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa

2.3.1. Finansowanie wewnętrzne

2.3.2. Finansowanie zewnętrzne

3. Źródła finansowania działalności kapitałami własnymi

3.1. Finansowanie własne wewnętrzne

3.1.1. Zysk netto i amortyzacja

3.1.2. Przekształcenie majątku i przekształcenia w sferze kapitałów

3.1.3. Rezerwy

3.2. Finansowanie własne zewnętrzne

3.2.1. Wkłady założycielskie/dopłaty wspólników

3.2.2. Publiczna emisja akcji

4. Źródła finansowania działalności kapitałami obcymi

4.1. Kredyty bankowe

4.1.1. Kredyt w rachunku bieżącym

4.1.2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

4.1.3. Kredyt inwestycyjny

4.2. Leasing

4.3. Faktoring

5. Podsumowanie

 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNO-SPOŻYWCZYCH LUBELSZCZYZNY - Rafał Kornas

1. Wstęp

2. Analiza ekonomiczna jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

3. Analiza SWOT

4. Źródło danych do przeprowadzenia analizy - sprawozdanie finansowe

5. Metodyka badań

5.1. Podstawowe definicje

5.2. Metody obliczania podstawowych wskaźników

5.2.1. Analiza pozioma

5.2.2. Analiza pionowa

5.2.3. Analiza wskaźnikowa

6. Charakterystyka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

6.1. Historia i charakterystyka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie

6.2. Historia i charakterystyka Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

7. Analiza SWOT Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

7.1. Analiza SWOT Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie

7.2. Analiza SWOT Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego

8. Analiza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek z Radzynia Podlaskiego

8.1. Analiza pozioma

8.2. Analiza pionowa

8.3. Analiza wskaźników finansowych

9. Podsumowanie

 

WYKORZYSTANIE LEASINGU W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE - Anna Antoniewicz

1. Wstęp

2. Pojęcie i struktura kapitału w przedsiębiorstwie

2.1. Istota kapitału i jego źródła

2.2. Kapitał własny

2.3. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa

3. Specyfika leasingu jako zewnętrznego źródła finansowania

3.1. Cechy charakterystyczne i formy leasingu

3.2. Finansowo-podatkowe aspekty leasingu

3.3. Zalety i wady leasingu

4. Efektywność leasingu na tle kredytu inwestycyjnego i zakupu za gotówkę - analiza przypadku

5. Podsumowanie

 

 

WYKORZYSTANIE HEDGINGU W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM WALUTOWYM - Piotr Papuga

1. Wstęp

2. Organizacja polityki oraz ram organizacyjnych systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

2.1. Organizacja polityki systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

2.2. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym

2.3. Analiza i prognozowanie zmienności kursów walutowych

2.4. Ocena zarządzania ryzykiem walutowym

3. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym

3.1. Zabezpieczenie wewnętrzne

3.2. Zabezpieczenia zewnętrzne

3.2.1. Forward

3.2.2. Futures

3.2.3. Swapy

3.2.4. Opcje

4. Kryteria doboru produktów bankowych do zabezpieczenia ryzyka kursowego

5. Podsumowanie

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE - Marcin Sidorowicz

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka i znaczenie ryzyka w przedsiębiorstwie

2.1. Pojęcia ryzyka i niepewności

2.2. Istota i znaczenie ryzyka walutowego

3. Narzędzia i sposoby zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem kursowym

3.1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

3.2. Wewnętrzne metody zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym

4. Hedging za pomocą instrumentów rynku finansowego

4.1. Rynek instrumentów pochodnych

4.2. Kontrakty forward

4.3. Opcje

5. Podsumowanie

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA W TERMINIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI - Dorota Kowalska

1. Wstęp

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.1. Charakterystyka

2.2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2.3. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zarząd

2.5. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - nadzór

2.6. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników

2.7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

3. Odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. kodeksu spółek handlowych

3.1. Odpowiedzialność cywilnoprawna na podstawie art. kodeksu spółek handlowych

3.2. Odpowiedzialność osobista członka zarządu wobec kontrahentów

3.3. Bezskuteczność egzekucji

3.4. Zakres odpowiedzialności

3.5. Przesłanki wyłączające osobistą odpowiedzialność członka zarządu

3.6. Skutki niezłożenia wniosku o upadłość

3.7. Obrona przed odpowiedzialnością członka zarządu

4. Zarządzanie przedsiębiorstwem w obliczu kryzysu i niewypłacalności

4.1. Identyfikacja niewypłacalności

4.2. Upadłość

4.3. Kryzys finansowy przedsiębiorstw

4.4. Upadłość polskich przedsiębiorstw

4.5. Zarządzanie w sytuacji niewypłacalności i upadłości

5. Podsumowanie

 

BIBLIOGRAFIA

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel