Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 15. Ocena perspektyw rozwojowych

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 15. Ocena perspektyw rozwojowych

55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-642-4
Cena regularna:
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 15. Ocena perspektyw rozwojowych
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 15. Ocena perspektyw rozwojowych

[[[separator]]]

Wprowadzenie

Bieżąca działalność i rozwój przedsiębiorstwa uwarunkowane są szeregiem różnorodnych wyników, wśród których warto chociażby wymienić dostęp do kapitału oraz jakość kadry zarządzającej. Coraz bardziej złożona i nieprzewidywalna rzeczywistość gospodarcza w postaci chociażby zmieniających się regulacji prawnych skutecznie stymuluje wśród przedsiębiorców niepewność wobec przyszłości, nawet tej najbliższej. Rozumieją oni jednocześnie, że fundamentalnym warunkiem funkcjonowania firmy jest utrzymanie bezpieczeństwa finansowego, słusznie utożsamianego z płynnością finansową. Ona bowiem warunkuje wiarygodność rynkową przedsiębiorstwa i wpływa na efekty podejmowanych decyzji. Jest to widoczne zwłaszcza w mniejszych jednostkach, wśród których najliczniejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Te właśnie firmy są szczególnie dotknięte brakiem stabilności gospodarowania i praktyczną nieprzewidywalnością tego, co może nastąpić w takich warunkach, dlatego jakże ważna jest staranna analiza istniejących uwarunkowań
oraz możliwości realizowania przez przedsiębiorstwo celów rozwojowych. Bez nich trudno jest myśleć o jakichkolwiek perspektywach kształtowania skutecznej pozycji konkurencyjnej, efektem czego ma być kreowanie wartości. I dotyczy to wszystkich firm, bez względu na wielkość i charakter prowadzonej działalności. Celem monografii jest ocena znaczenia wybranych nader ważnych czynników kształtujących potencjał przedsiębiorstwa oraz jego szanse rozwojowe. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo finansowe, jak też możliwości i zasady rzetelnej analizy szeroko ujętej sytuacji, w jakiej znajduje się firma. Nader wyraźnie wskazano w monografii na realne, praktyczne znaczenie płynności finansowej oraz sposoby jej oceny. Zwrócono również uwagę na instrumenty finansowe wspierające przepływy pieniężne w sposób umożliwiający kształtowanie bezpiecznego poziomu środków pieniężnych, a także umiejętne zagospodarowanie ich nadwyżek oraz stały dostęp do finansowania krótkoterminowego w przypadku pojawienia się niedoborów gotówki. Mowa jest tu o nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu bankowości elektronicznej i jej szczególnej usłudze, którą jest cash pooling. Dużo uwagi poświęcono wyjaśnieniu roli analizy finansowej i zasad jej przeprowadzania, zwłaszcza w odniesieniu do oceny głównych wskaźników charakteryzujących sytuację firmy. Uwzględniono tu również problem funkcjonowania Europejskich Standardów Rachunkowości, w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw prowadzących politykę zrównoważonego rozwoju. Na tym tle wskazano na główne aspekty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa oraz problemy upadłościowe, ze wskazaniem przyczyn zjawisk kryzysowych zachodzących w firmie i możliwości ich przewidywania. Kontynuacją zagadnień dotyczących analizy działalności przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej jest określenie metod i możliwości rzetelnej oceny projektów rozwojowych, w odniesieniu do inwestycji w nowoczesne technologie informatyczne. W ostatniej części publikacji zwrócono uwagę na uwarunkowania wpływające na finansowanie przedsiębiorstw oraz zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej, wobec przygotowywanej sprawozdawczości finansowej. Autorami monografii są przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, zrealizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzięki wykorzystanemu tu szeroko ich doświadczeniu zawodowemu, treść publikacji umiejętnie łączy walory naukowe z praktyką gospodarczą. Odbiorcami monografii są osoby na co dzień związane z praktyką gospodarczą, a także studenci i słuchacze kierunków ekonomicznych.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar
Możliwości racjonalnego wykorzystania cash poolingu w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Istota i różne wymiary płynności finansowej

2. Realna przydatność systemów office banking w działalności przedsiębiorstwa

2.1. Szczególne cechy office banking

2.2. Funkcjonalność systemu

3. Cash pooling w systemie cash management

3.1. Konieczność racjonalizowania poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

3.2. Opłacalność cash poolingu

Podsumowanie

Bibliografia

Barbara Olejnik
Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Analiza finansowa

1.1. Bilans w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.2. Rachunek zysków i strat w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.3. Rachunek przepływów pieniężnych w analizie finansowej przedsiębiorstwa

2. Analiza wskaźnikowa

2.1. Analiza rentowności

2.2. Analiza płynności

2.3. Analiza zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

Magdalena Olbryś
Analiza wskaźnikowa na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora e-commerce

Wstęp

1. Pojęcie analizy finansowej

2. Wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej

2.1. Wskaźniki sprawności działania

2.2. Wskaźniki płynności finansowej

2.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

2.4. Wskaźnik stopnia zadłużenia

3. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

4. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa XYZ

4.1. Wskaźnik sprawności działania

4.2. Wskaźnik płynności finansowej

4.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

4.4. Wskaźnik stopnia zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

Dorota Ślażyńska-Kluczek
Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju jako pomoc dla przedsiębiorstw dążących do zrównoważonego rozwoju

Wstęp

1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako koncepcja wymuszająca opracowanie standardów raportowania

2. Proces powstawania i wdrażania ESRS

3. Struktura i zawartość ESRS

Podsumowanie

Bibliografia

Joanna Sokolnicka
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji

1.2. Cele restrukturyzacji

1.3. Warunki i zagrożenia procesu restrukturyzacyjnego

2. Postępowanie restrukturyzacyjne

2.1. Etapy postępowania restrukturyzacyjnego

2.2. Postępowanie układowe

2.3. Postępowanie sanacyjne

3. Restrukturyzacja finansowa – studium przypadku

3.1. Spółka z o.o. w restrukturyzacji

3.2. Układ z wierzycielami spółki

3.3. Restrukturyzacja częściowa spółki

Podsumowanie

Bibliografia

Agnieszka Kukla
Upadłość przedsiębiorstwa – przesłanki i skutki

Wstęp

1. Podstawa prawna i istota upadłości oraz podstawowe pojęcia związane z upadłością

1.1. Podstawa prawna

1.2. Istota upadłości

1.3. Podstawowe pojęcia związane z upadłością

2. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

2.1. Analiza wskaźnikowa

2.2. Analiza dyskryminacyjna

2.3. Wskaźnik zaktualizowanej wartości netto (NPV)

2.4. Inne metody oceny

3. Skutki ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

3.1. Skutki ze względu na tryb upadłości

3.2. Skutki dla organów spółki

3.3. Skutki dla wierzycieli

3.4. Skutki dla nabywcy majątku

Podsumowanie

Bibliografia

Kamila Kiersikowska
Badania ESG i ich wpływ na finansowanie przedsiębiorstw

Wstęp

1. Równowaga ekonomiczna, społeczna i środowiskowa

1.1. Zrównoważony rozwój

1.2. CSR jako prekursor ESG

2. Istota ESG

3. Badania ESG a finansowanie

3.1. Podejście instytucji finansowych pod kątem stosowania ESG przez firmy

3.2. Współpraca finansowa oparta na badaniach kryteriów ESG

Podsumowanie

Bibliografia

Natalia Darecka
Metody finansowej oceny efektywności projektów informatycznych

 Wstęp

1. Charakterystyka i ocena finansowa projektów informatycznych

2. Analiza prostych i dyskontowych metod oceny opłacalności projektu

2.1. Proste stopy zwrotu ROI i ROE

2.2. Metoda prostego okresu zwrotu PP

2.3. Wartość bieżąca netto NPV

2.4. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR

2.5. Podsumowanie

3. Korzyści przedsiębiorstwa wdrażającego oprogramowanie

3.1. Koszty wdrożenia (czynniki kosztowe i ich rodzaje)

3.2. Efekty (rachunek efektywności)

Podsumowanie

Bibliografia

Dominika Czarniak
Ramy prawne obowiązków i zasad odpowiedzialności zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie sprawozdawczości finansowej

Wstęp

1. Zarząd – charakterystyka

1.1. Zagadnienia ogólne

1.2. Skład zarządu

1.3. Wymogi dla członka zarządu

1.4. Powoływanie zarządu

1.5. Relacja między członkiem zarządu a spółką

2. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej

2.1. Zagadnienia ogólne

2.2. Przygotowanie dokumentów finansowych

2.3. Zatwierdzenie dokumentów finansowych

2.4. Złożenie dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

2.5. Odpowiedzialność zarządu za naruszenia obowiązków w zakresie dokumentacji finansowej

3. Odpowiedzialność za zobowiązania

3.1. Zagadnienia ogólne

3.2. Przesłanki odpowiedzialności

3.3. Przedmiot odpowiedzialności

3.4. Charakter odpowiedzialności

3.5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność członka zarządu

Podsumowanie

Bibliografia

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 189
Format: B5

Wstęp

Wprowadzenie

Bieżąca działalność i rozwój przedsiębiorstwa uwarunkowane są szeregiem różnorodnych wyników, wśród których warto chociażby wymienić dostęp do kapitału oraz jakość kadry zarządzającej. Coraz bardziej złożona i nieprzewidywalna rzeczywistość gospodarcza w postaci chociażby zmieniających się regulacji prawnych skutecznie stymuluje wśród przedsiębiorców niepewność wobec przyszłości, nawet tej najbliższej. Rozumieją oni jednocześnie, że fundamentalnym warunkiem funkcjonowania firmy jest utrzymanie bezpieczeństwa finansowego, słusznie utożsamianego z płynnością finansową. Ona bowiem warunkuje wiarygodność rynkową przedsiębiorstwa i wpływa na efekty podejmowanych decyzji. Jest to widoczne zwłaszcza w mniejszych jednostkach, wśród których najliczniejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Te właśnie firmy są szczególnie dotknięte brakiem stabilności gospodarowania i praktyczną nieprzewidywalnością tego, co może nastąpić w takich warunkach, dlatego jakże ważna jest staranna analiza istniejących uwarunkowań
oraz możliwości realizowania przez przedsiębiorstwo celów rozwojowych. Bez nich trudno jest myśleć o jakichkolwiek perspektywach kształtowania skutecznej pozycji konkurencyjnej, efektem czego ma być kreowanie wartości. I dotyczy to wszystkich firm, bez względu na wielkość i charakter prowadzonej działalności. Celem monografii jest ocena znaczenia wybranych nader ważnych czynników kształtujących potencjał przedsiębiorstwa oraz jego szanse rozwojowe. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo finansowe, jak też możliwości i zasady rzetelnej analizy szeroko ujętej sytuacji, w jakiej znajduje się firma. Nader wyraźnie wskazano w monografii na realne, praktyczne znaczenie płynności finansowej oraz sposoby jej oceny. Zwrócono również uwagę na instrumenty finansowe wspierające przepływy pieniężne w sposób umożliwiający kształtowanie bezpiecznego poziomu środków pieniężnych, a także umiejętne zagospodarowanie ich nadwyżek oraz stały dostęp do finansowania krótkoterminowego w przypadku pojawienia się niedoborów gotówki. Mowa jest tu o nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu bankowości elektronicznej i jej szczególnej usłudze, którą jest cash pooling. Dużo uwagi poświęcono wyjaśnieniu roli analizy finansowej i zasad jej przeprowadzania, zwłaszcza w odniesieniu do oceny głównych wskaźników charakteryzujących sytuację firmy. Uwzględniono tu również problem funkcjonowania Europejskich Standardów Rachunkowości, w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw prowadzących politykę zrównoważonego rozwoju. Na tym tle wskazano na główne aspekty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa oraz problemy upadłościowe, ze wskazaniem przyczyn zjawisk kryzysowych zachodzących w firmie i możliwości ich przewidywania. Kontynuacją zagadnień dotyczących analizy działalności przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej jest określenie metod i możliwości rzetelnej oceny projektów rozwojowych, w odniesieniu do inwestycji w nowoczesne technologie informatyczne. W ostatniej części publikacji zwrócono uwagę na uwarunkowania wpływające na finansowanie przedsiębiorstw oraz zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej, wobec przygotowywanej sprawozdawczości finansowej. Autorami monografii są przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, zrealizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzięki wykorzystanemu tu szeroko ich doświadczeniu zawodowemu, treść publikacji umiejętnie łączy walory naukowe z praktyką gospodarczą. Odbiorcami monografii są osoby na co dzień związane z praktyką gospodarczą, a także studenci i słuchacze kierunków ekonomicznych.

Spis treści

Wprowadzenie

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar
Możliwości racjonalnego wykorzystania cash poolingu w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Istota i różne wymiary płynności finansowej

2. Realna przydatność systemów office banking w działalności przedsiębiorstwa

2.1. Szczególne cechy office banking

2.2. Funkcjonalność systemu

3. Cash pooling w systemie cash management

3.1. Konieczność racjonalizowania poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

3.2. Opłacalność cash poolingu

Podsumowanie

Bibliografia

Barbara Olejnik
Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Analiza finansowa

1.1. Bilans w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.2. Rachunek zysków i strat w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.3. Rachunek przepływów pieniężnych w analizie finansowej przedsiębiorstwa

2. Analiza wskaźnikowa

2.1. Analiza rentowności

2.2. Analiza płynności

2.3. Analiza zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

Magdalena Olbryś
Analiza wskaźnikowa na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora e-commerce

Wstęp

1. Pojęcie analizy finansowej

2. Wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej

2.1. Wskaźniki sprawności działania

2.2. Wskaźniki płynności finansowej

2.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

2.4. Wskaźnik stopnia zadłużenia

3. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

4. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa XYZ

4.1. Wskaźnik sprawności działania

4.2. Wskaźnik płynności finansowej

4.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

4.4. Wskaźnik stopnia zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

Dorota Ślażyńska-Kluczek
Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju jako pomoc dla przedsiębiorstw dążących do zrównoważonego rozwoju

Wstęp

1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako koncepcja wymuszająca opracowanie standardów raportowania

2. Proces powstawania i wdrażania ESRS

3. Struktura i zawartość ESRS

Podsumowanie

Bibliografia

Joanna Sokolnicka
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji

1.2. Cele restrukturyzacji

1.3. Warunki i zagrożenia procesu restrukturyzacyjnego

2. Postępowanie restrukturyzacyjne

2.1. Etapy postępowania restrukturyzacyjnego

2.2. Postępowanie układowe

2.3. Postępowanie sanacyjne

3. Restrukturyzacja finansowa – studium przypadku

3.1. Spółka z o.o. w restrukturyzacji

3.2. Układ z wierzycielami spółki

3.3. Restrukturyzacja częściowa spółki

Podsumowanie

Bibliografia

Agnieszka Kukla
Upadłość przedsiębiorstwa – przesłanki i skutki

Wstęp

1. Podstawa prawna i istota upadłości oraz podstawowe pojęcia związane z upadłością

1.1. Podstawa prawna

1.2. Istota upadłości

1.3. Podstawowe pojęcia związane z upadłością

2. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

2.1. Analiza wskaźnikowa

2.2. Analiza dyskryminacyjna

2.3. Wskaźnik zaktualizowanej wartości netto (NPV)

2.4. Inne metody oceny

3. Skutki ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

3.1. Skutki ze względu na tryb upadłości

3.2. Skutki dla organów spółki

3.3. Skutki dla wierzycieli

3.4. Skutki dla nabywcy majątku

Podsumowanie

Bibliografia

Kamila Kiersikowska
Badania ESG i ich wpływ na finansowanie przedsiębiorstw

Wstęp

1. Równowaga ekonomiczna, społeczna i środowiskowa

1.1. Zrównoważony rozwój

1.2. CSR jako prekursor ESG

2. Istota ESG

3. Badania ESG a finansowanie

3.1. Podejście instytucji finansowych pod kątem stosowania ESG przez firmy

3.2. Współpraca finansowa oparta na badaniach kryteriów ESG

Podsumowanie

Bibliografia

Natalia Darecka
Metody finansowej oceny efektywności projektów informatycznych

 Wstęp

1. Charakterystyka i ocena finansowa projektów informatycznych

2. Analiza prostych i dyskontowych metod oceny opłacalności projektu

2.1. Proste stopy zwrotu ROI i ROE

2.2. Metoda prostego okresu zwrotu PP

2.3. Wartość bieżąca netto NPV

2.4. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR

2.5. Podsumowanie

3. Korzyści przedsiębiorstwa wdrażającego oprogramowanie

3.1. Koszty wdrożenia (czynniki kosztowe i ich rodzaje)

3.2. Efekty (rachunek efektywności)

Podsumowanie

Bibliografia

Dominika Czarniak
Ramy prawne obowiązków i zasad odpowiedzialności zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie sprawozdawczości finansowej

Wstęp

1. Zarząd – charakterystyka

1.1. Zagadnienia ogólne

1.2. Skład zarządu

1.3. Wymogi dla członka zarządu

1.4. Powoływanie zarządu

1.5. Relacja między członkiem zarządu a spółką

2. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej

2.1. Zagadnienia ogólne

2.2. Przygotowanie dokumentów finansowych

2.3. Zatwierdzenie dokumentów finansowych

2.4. Złożenie dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

2.5. Odpowiedzialność zarządu za naruszenia obowiązków w zakresie dokumentacji finansowej

3. Odpowiedzialność za zobowiązania

3.1. Zagadnienia ogólne

3.2. Przesłanki odpowiedzialności

3.3. Przedmiot odpowiedzialności

3.4. Charakter odpowiedzialności

3.5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność członka zarządu

Podsumowanie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 189
Format: B5

Wprowadzenie

Bieżąca działalność i rozwój przedsiębiorstwa uwarunkowane są szeregiem różnorodnych wyników, wśród których warto chociażby wymienić dostęp do kapitału oraz jakość kadry zarządzającej. Coraz bardziej złożona i nieprzewidywalna rzeczywistość gospodarcza w postaci chociażby zmieniających się regulacji prawnych skutecznie stymuluje wśród przedsiębiorców niepewność wobec przyszłości, nawet tej najbliższej. Rozumieją oni jednocześnie, że fundamentalnym warunkiem funkcjonowania firmy jest utrzymanie bezpieczeństwa finansowego, słusznie utożsamianego z płynnością finansową. Ona bowiem warunkuje wiarygodność rynkową przedsiębiorstwa i wpływa na efekty podejmowanych decyzji. Jest to widoczne zwłaszcza w mniejszych jednostkach, wśród których najliczniejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Te właśnie firmy są szczególnie dotknięte brakiem stabilności gospodarowania i praktyczną nieprzewidywalnością tego, co może nastąpić w takich warunkach, dlatego jakże ważna jest staranna analiza istniejących uwarunkowań
oraz możliwości realizowania przez przedsiębiorstwo celów rozwojowych. Bez nich trudno jest myśleć o jakichkolwiek perspektywach kształtowania skutecznej pozycji konkurencyjnej, efektem czego ma być kreowanie wartości. I dotyczy to wszystkich firm, bez względu na wielkość i charakter prowadzonej działalności. Celem monografii jest ocena znaczenia wybranych nader ważnych czynników kształtujących potencjał przedsiębiorstwa oraz jego szanse rozwojowe. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo finansowe, jak też możliwości i zasady rzetelnej analizy szeroko ujętej sytuacji, w jakiej znajduje się firma. Nader wyraźnie wskazano w monografii na realne, praktyczne znaczenie płynności finansowej oraz sposoby jej oceny. Zwrócono również uwagę na instrumenty finansowe wspierające przepływy pieniężne w sposób umożliwiający kształtowanie bezpiecznego poziomu środków pieniężnych, a także umiejętne zagospodarowanie ich nadwyżek oraz stały dostęp do finansowania krótkoterminowego w przypadku pojawienia się niedoborów gotówki. Mowa jest tu o nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu bankowości elektronicznej i jej szczególnej usłudze, którą jest cash pooling. Dużo uwagi poświęcono wyjaśnieniu roli analizy finansowej i zasad jej przeprowadzania, zwłaszcza w odniesieniu do oceny głównych wskaźników charakteryzujących sytuację firmy. Uwzględniono tu również problem funkcjonowania Europejskich Standardów Rachunkowości, w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw prowadzących politykę zrównoważonego rozwoju. Na tym tle wskazano na główne aspekty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa oraz problemy upadłościowe, ze wskazaniem przyczyn zjawisk kryzysowych zachodzących w firmie i możliwości ich przewidywania. Kontynuacją zagadnień dotyczących analizy działalności przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej jest określenie metod i możliwości rzetelnej oceny projektów rozwojowych, w odniesieniu do inwestycji w nowoczesne technologie informatyczne. W ostatniej części publikacji zwrócono uwagę na uwarunkowania wpływające na finansowanie przedsiębiorstw oraz zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej, wobec przygotowywanej sprawozdawczości finansowej. Autorami monografii są przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, zrealizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzięki wykorzystanemu tu szeroko ich doświadczeniu zawodowemu, treść publikacji umiejętnie łączy walory naukowe z praktyką gospodarczą. Odbiorcami monografii są osoby na co dzień związane z praktyką gospodarczą, a także studenci i słuchacze kierunków ekonomicznych.

Wprowadzenie

Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar
Możliwości racjonalnego wykorzystania cash poolingu w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Istota i różne wymiary płynności finansowej

2. Realna przydatność systemów office banking w działalności przedsiębiorstwa

2.1. Szczególne cechy office banking

2.2. Funkcjonalność systemu

3. Cash pooling w systemie cash management

3.1. Konieczność racjonalizowania poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

3.2. Opłacalność cash poolingu

Podsumowanie

Bibliografia

Barbara Olejnik
Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Analiza finansowa

1.1. Bilans w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.2. Rachunek zysków i strat w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.3. Rachunek przepływów pieniężnych w analizie finansowej przedsiębiorstwa

2. Analiza wskaźnikowa

2.1. Analiza rentowności

2.2. Analiza płynności

2.3. Analiza zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

Magdalena Olbryś
Analiza wskaźnikowa na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora e-commerce

Wstęp

1. Pojęcie analizy finansowej

2. Wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej

2.1. Wskaźniki sprawności działania

2.2. Wskaźniki płynności finansowej

2.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

2.4. Wskaźnik stopnia zadłużenia

3. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

4. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa XYZ

4.1. Wskaźnik sprawności działania

4.2. Wskaźnik płynności finansowej

4.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

4.4. Wskaźnik stopnia zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

Dorota Ślażyńska-Kluczek
Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju jako pomoc dla przedsiębiorstw dążących do zrównoważonego rozwoju

Wstęp

1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako koncepcja wymuszająca opracowanie standardów raportowania

2. Proces powstawania i wdrażania ESRS

3. Struktura i zawartość ESRS

Podsumowanie

Bibliografia

Joanna Sokolnicka
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji

1.2. Cele restrukturyzacji

1.3. Warunki i zagrożenia procesu restrukturyzacyjnego

2. Postępowanie restrukturyzacyjne

2.1. Etapy postępowania restrukturyzacyjnego

2.2. Postępowanie układowe

2.3. Postępowanie sanacyjne

3. Restrukturyzacja finansowa – studium przypadku

3.1. Spółka z o.o. w restrukturyzacji

3.2. Układ z wierzycielami spółki

3.3. Restrukturyzacja częściowa spółki

Podsumowanie

Bibliografia

Agnieszka Kukla
Upadłość przedsiębiorstwa – przesłanki i skutki

Wstęp

1. Podstawa prawna i istota upadłości oraz podstawowe pojęcia związane z upadłością

1.1. Podstawa prawna

1.2. Istota upadłości

1.3. Podstawowe pojęcia związane z upadłością

2. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

2.1. Analiza wskaźnikowa

2.2. Analiza dyskryminacyjna

2.3. Wskaźnik zaktualizowanej wartości netto (NPV)

2.4. Inne metody oceny

3. Skutki ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

3.1. Skutki ze względu na tryb upadłości

3.2. Skutki dla organów spółki

3.3. Skutki dla wierzycieli

3.4. Skutki dla nabywcy majątku

Podsumowanie

Bibliografia

Kamila Kiersikowska
Badania ESG i ich wpływ na finansowanie przedsiębiorstw

Wstęp

1. Równowaga ekonomiczna, społeczna i środowiskowa

1.1. Zrównoważony rozwój

1.2. CSR jako prekursor ESG

2. Istota ESG

3. Badania ESG a finansowanie

3.1. Podejście instytucji finansowych pod kątem stosowania ESG przez firmy

3.2. Współpraca finansowa oparta na badaniach kryteriów ESG

Podsumowanie

Bibliografia

Natalia Darecka
Metody finansowej oceny efektywności projektów informatycznych

 Wstęp

1. Charakterystyka i ocena finansowa projektów informatycznych

2. Analiza prostych i dyskontowych metod oceny opłacalności projektu

2.1. Proste stopy zwrotu ROI i ROE

2.2. Metoda prostego okresu zwrotu PP

2.3. Wartość bieżąca netto NPV

2.4. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR

2.5. Podsumowanie

3. Korzyści przedsiębiorstwa wdrażającego oprogramowanie

3.1. Koszty wdrożenia (czynniki kosztowe i ich rodzaje)

3.2. Efekty (rachunek efektywności)

Podsumowanie

Bibliografia

Dominika Czarniak
Ramy prawne obowiązków i zasad odpowiedzialności zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie sprawozdawczości finansowej

Wstęp

1. Zarząd – charakterystyka

1.1. Zagadnienia ogólne

1.2. Skład zarządu

1.3. Wymogi dla członka zarządu

1.4. Powoływanie zarządu

1.5. Relacja między członkiem zarządu a spółką

2. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej

2.1. Zagadnienia ogólne

2.2. Przygotowanie dokumentów finansowych

2.3. Zatwierdzenie dokumentów finansowych

2.4. Złożenie dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

2.5. Odpowiedzialność zarządu za naruszenia obowiązków w zakresie dokumentacji finansowej

3. Odpowiedzialność za zobowiązania

3.1. Zagadnienia ogólne

3.2. Przesłanki odpowiedzialności

3.3. Przedmiot odpowiedzialności

3.4. Charakter odpowiedzialności

3.5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność członka zarządu

Podsumowanie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel