Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 14. Pozyskiwanie kapitału

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 14. Pozyskiwanie kapitału

58,00 zł
52,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 52,20 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-641-7
Cena regularna:
58,00 zł
52,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 52,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 14. Pozyskiwanie kapitału
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 14. Pozyskiwanie kapitału

[[[separator]]]

Wprowadzenie

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności gospodarczej należy od wielu lat do głównych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w Polsce. Dotyczy to różnorodnych przedsiębiorstw, o różnej specyfice oraz wielkości. Zrozumiałe jest przy tym, że większe jednostki mają z oczywistych wręcz względów, znacznie szersze możliwości doboru kapitału, w porównaniu z małymi firmami o słabszej kondycji finansowej i często niewielkim doświadczeniu rynkowym. Przykładem tego jest szeroko ujęty sektor mikroprzedsiębiorstw, który zdecydowanie dominuje w polskiej gospodarce. Problem finansowania dotyczy zarówno działalności bieżącej, jak i rozwojowej.


W pierwszym przypadku chodzi głównie o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, wyznacznikiem którego jest przede wszystkim płynność finansowa. Od niej bowiem zależy praktycznie reputacja rynkowa firmy oraz jej istnienie. Jest to również podstawa do działalności rozwojowej, kreowanej przez różnorodne inwestycje, wymagające wsparcia kapitałowego. Fundamentalnym warunkiem funkcjonowania firmy i jej rozwoju jest zatem dostęp do kapitału, w tym do źródeł zewnętrznych, bez których stabilność finansowa naszej przedsiębiorczości jest, w obecnych realiach gospodarczych praktycznie fikcją.

Zagadnienia te są przedmiotem monografii, której treść koncentruje się na aktualnych problemach dotyczących źródeł finansowania działalności gospodarczej. Skoncentrowano się tu przede wszystkim na specyfice tych form kapitału obcego, które mają (bądź mogą mieć) istotny wpływ na kształtowanie pozycji konkurencyjnej firmy. Celem monografii jest ocena możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwa  efektywnego wykorzystania różnorodnych źródeł finansowania, przede wszystkim działalności rozwojowej. Określono tu charakter i specyfikę różnych rodzajów kapitału, na tle polskiej rzeczywistości gospodarczej. Dosyć szeroko omówiono w publikacji znaczenie faktoringu w działalności przedsiębiorstwa i jego wpływ na stymulowanie bezpieczeństwa finansowego.


W przypadku natomiast finansowania działalności rozwojowej potwierdzono duże znaczenie leasingu. Wskazano również na realne szanse, jakie daje szeroko ujmowany rynek private equity, a także pozyskiwanie środków finansowych w drodze emisji obligacji. Nie zabrakło tu także uwag na temat dotacji unijnych oraz finansowania tej części gospodarki, którą reprezentują przedsiębiorcy koncentrujący się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Autorami monografii są głównie słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykorzystując własne, bogate doświadczenie zawodowe powiązali go z dorobkiem teoretycznym i rzeczywistością gospodarczą. Adresatami publikacji są zarówno osoby ściśle związane z praktyką gospodarczą, a także studenci (słuchacze) kierunków ekonomicznych.

prof. Jacek Grzywacz

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Oliver Zdybicki
Sposoby pozyskiwania źródeł finansowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wstęp

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.1. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1.2. Umowa oraz rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3. Prawa i obowiązki wspólników oraz organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Źródła finansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałów własnych

2.1. Finansowanie z zysku

2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

2.3. Dopłaty i pożyczki od właścicieli

2.4. Venture capital

3. Źródła finansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałów obcych

3.1. Kredyty bankowe

3.2. Kredyt kupiecki

3.3. Faktoring

3.4. Leasing

3.5. Dotacje i subwencje

Podsumowanie

Bibliografia

Jacek Grzywacz
Realna przydatność faktoringu w sterowaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Próba wyjaśnienia istoty faktoringu

2. Z czego wynika potrzeba korzystania z faktoringu?

3. Ograniczenia dotyczące wykorzystania faktoringu w Polsce

4. Przyszłość polskiego faktoringu

Podsumowanie

Bibliografia

Jan Grochowina
Leasing i faktoring jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

1.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

1.2. Rola MŚP w gospodarce Polski

1.3. Sytuacja MŚP w Polsce

2. Faktoring

2.1. Rodzaje faktoringu

3. Leasing

3.1. Amortyzacja

4. Korzyści i ograniczenia źródeł finansowania dla MŚP

4.1. Korzyści związane z leasingiem dla MŚP

4.2. Ograniczenia związane z faktoringiem i leasingiem

Podsumowanie

Bibliografia

Paulina Budzisz
Venture capital jako instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp

1. Venture capital – zagadnienie wstępne

1.1. Pojęcie inwestycji i geneza zjawiska venture capital

1.2. Rodzaje funduszy venture capital

1.3. Uczestnicy rynku venture capital

2. Istota i znaczenie venture capital dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.2. Venture capital jako sposób finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.3. Korzyści i wady finansowania venture capital w małych i średnich przedsiębiorstwach

Podsumowanie

Bibliografia

Marcelina Wyciszkiewicz
Model biznesowy funduszy private equity

Wstęp

1. Charakterystyka funduszy private equity

1.1. Cele funduszy private equity

1.2. Rodzaje inwestycji podejmowanych przez fundusze private equity

2. Modele biznesowe przedsiębiorstw

2.1. Idea modeli biznesowych

2.2. Business Model Canvas

3. Model biznesowy dla funduszy private equity

Podsumowanie

Bibliografia

Ewa Jagodzińska-Komar
Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce

Wstęp

1. Historia sekurytyzacji

2. Proces sekurytyzacji

3. Wpływ sekurytyzacji na działalność gospodarczą

4. Sekurytyzacja w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

Magdalena Miszczak
Dotacja unijna jako źródło kapitału w przedsiębiorstwie

Wstęp

1. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie

1.1. Kapitał – definicja

1.2. Podział kapitału w ujęciu księgowym

1.3. Podział kapitału w ujęciu finansowym

1.4. Źródła finansowania przedsiębiorstwa

2. Dotacja unijna jako jedno ze źródeł kapitału

3. Fundusze unijne dla Polski

Podsumowanie

Bibliografia

Mariusz Lipski
Finansowanie przedsiębiorstw przez banki w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Wstęp

1. Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na działalność i finanse przedsiębiorstw

2. Sektor bankowy a zrównoważony rozwój

3. Instrumenty bankowe w kontekście zrównoważonego rozwoju

4. Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2024
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 224
Format: B5

Wstęp

Wprowadzenie

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności gospodarczej należy od wielu lat do głównych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w Polsce. Dotyczy to różnorodnych przedsiębiorstw, o różnej specyfice oraz wielkości. Zrozumiałe jest przy tym, że większe jednostki mają z oczywistych wręcz względów, znacznie szersze możliwości doboru kapitału, w porównaniu z małymi firmami o słabszej kondycji finansowej i często niewielkim doświadczeniu rynkowym. Przykładem tego jest szeroko ujęty sektor mikroprzedsiębiorstw, który zdecydowanie dominuje w polskiej gospodarce. Problem finansowania dotyczy zarówno działalności bieżącej, jak i rozwojowej.


W pierwszym przypadku chodzi głównie o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, wyznacznikiem którego jest przede wszystkim płynność finansowa. Od niej bowiem zależy praktycznie reputacja rynkowa firmy oraz jej istnienie. Jest to również podstawa do działalności rozwojowej, kreowanej przez różnorodne inwestycje, wymagające wsparcia kapitałowego. Fundamentalnym warunkiem funkcjonowania firmy i jej rozwoju jest zatem dostęp do kapitału, w tym do źródeł zewnętrznych, bez których stabilność finansowa naszej przedsiębiorczości jest, w obecnych realiach gospodarczych praktycznie fikcją.

Zagadnienia te są przedmiotem monografii, której treść koncentruje się na aktualnych problemach dotyczących źródeł finansowania działalności gospodarczej. Skoncentrowano się tu przede wszystkim na specyfice tych form kapitału obcego, które mają (bądź mogą mieć) istotny wpływ na kształtowanie pozycji konkurencyjnej firmy. Celem monografii jest ocena możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwa  efektywnego wykorzystania różnorodnych źródeł finansowania, przede wszystkim działalności rozwojowej. Określono tu charakter i specyfikę różnych rodzajów kapitału, na tle polskiej rzeczywistości gospodarczej. Dosyć szeroko omówiono w publikacji znaczenie faktoringu w działalności przedsiębiorstwa i jego wpływ na stymulowanie bezpieczeństwa finansowego.


W przypadku natomiast finansowania działalności rozwojowej potwierdzono duże znaczenie leasingu. Wskazano również na realne szanse, jakie daje szeroko ujmowany rynek private equity, a także pozyskiwanie środków finansowych w drodze emisji obligacji. Nie zabrakło tu także uwag na temat dotacji unijnych oraz finansowania tej części gospodarki, którą reprezentują przedsiębiorcy koncentrujący się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Autorami monografii są głównie słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykorzystując własne, bogate doświadczenie zawodowe powiązali go z dorobkiem teoretycznym i rzeczywistością gospodarczą. Adresatami publikacji są zarówno osoby ściśle związane z praktyką gospodarczą, a także studenci (słuchacze) kierunków ekonomicznych.

prof. Jacek Grzywacz

Spis treści

Wprowadzenie

 

Oliver Zdybicki
Sposoby pozyskiwania źródeł finansowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wstęp

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.1. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1.2. Umowa oraz rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3. Prawa i obowiązki wspólników oraz organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Źródła finansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałów własnych

2.1. Finansowanie z zysku

2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

2.3. Dopłaty i pożyczki od właścicieli

2.4. Venture capital

3. Źródła finansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałów obcych

3.1. Kredyty bankowe

3.2. Kredyt kupiecki

3.3. Faktoring

3.4. Leasing

3.5. Dotacje i subwencje

Podsumowanie

Bibliografia

Jacek Grzywacz
Realna przydatność faktoringu w sterowaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Próba wyjaśnienia istoty faktoringu

2. Z czego wynika potrzeba korzystania z faktoringu?

3. Ograniczenia dotyczące wykorzystania faktoringu w Polsce

4. Przyszłość polskiego faktoringu

Podsumowanie

Bibliografia

Jan Grochowina
Leasing i faktoring jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

1.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

1.2. Rola MŚP w gospodarce Polski

1.3. Sytuacja MŚP w Polsce

2. Faktoring

2.1. Rodzaje faktoringu

3. Leasing

3.1. Amortyzacja

4. Korzyści i ograniczenia źródeł finansowania dla MŚP

4.1. Korzyści związane z leasingiem dla MŚP

4.2. Ograniczenia związane z faktoringiem i leasingiem

Podsumowanie

Bibliografia

Paulina Budzisz
Venture capital jako instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp

1. Venture capital – zagadnienie wstępne

1.1. Pojęcie inwestycji i geneza zjawiska venture capital

1.2. Rodzaje funduszy venture capital

1.3. Uczestnicy rynku venture capital

2. Istota i znaczenie venture capital dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.2. Venture capital jako sposób finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.3. Korzyści i wady finansowania venture capital w małych i średnich przedsiębiorstwach

Podsumowanie

Bibliografia

Marcelina Wyciszkiewicz
Model biznesowy funduszy private equity

Wstęp

1. Charakterystyka funduszy private equity

1.1. Cele funduszy private equity

1.2. Rodzaje inwestycji podejmowanych przez fundusze private equity

2. Modele biznesowe przedsiębiorstw

2.1. Idea modeli biznesowych

2.2. Business Model Canvas

3. Model biznesowy dla funduszy private equity

Podsumowanie

Bibliografia

Ewa Jagodzińska-Komar
Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce

Wstęp

1. Historia sekurytyzacji

2. Proces sekurytyzacji

3. Wpływ sekurytyzacji na działalność gospodarczą

4. Sekurytyzacja w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

Magdalena Miszczak
Dotacja unijna jako źródło kapitału w przedsiębiorstwie

Wstęp

1. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie

1.1. Kapitał – definicja

1.2. Podział kapitału w ujęciu księgowym

1.3. Podział kapitału w ujęciu finansowym

1.4. Źródła finansowania przedsiębiorstwa

2. Dotacja unijna jako jedno ze źródeł kapitału

3. Fundusze unijne dla Polski

Podsumowanie

Bibliografia

Mariusz Lipski
Finansowanie przedsiębiorstw przez banki w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Wstęp

1. Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na działalność i finanse przedsiębiorstw

2. Sektor bankowy a zrównoważony rozwój

3. Instrumenty bankowe w kontekście zrównoważonego rozwoju

4. Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2024
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 224
Format: B5

Wprowadzenie

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności gospodarczej należy od wielu lat do głównych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w Polsce. Dotyczy to różnorodnych przedsiębiorstw, o różnej specyfice oraz wielkości. Zrozumiałe jest przy tym, że większe jednostki mają z oczywistych wręcz względów, znacznie szersze możliwości doboru kapitału, w porównaniu z małymi firmami o słabszej kondycji finansowej i często niewielkim doświadczeniu rynkowym. Przykładem tego jest szeroko ujęty sektor mikroprzedsiębiorstw, który zdecydowanie dominuje w polskiej gospodarce. Problem finansowania dotyczy zarówno działalności bieżącej, jak i rozwojowej.


W pierwszym przypadku chodzi głównie o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, wyznacznikiem którego jest przede wszystkim płynność finansowa. Od niej bowiem zależy praktycznie reputacja rynkowa firmy oraz jej istnienie. Jest to również podstawa do działalności rozwojowej, kreowanej przez różnorodne inwestycje, wymagające wsparcia kapitałowego. Fundamentalnym warunkiem funkcjonowania firmy i jej rozwoju jest zatem dostęp do kapitału, w tym do źródeł zewnętrznych, bez których stabilność finansowa naszej przedsiębiorczości jest, w obecnych realiach gospodarczych praktycznie fikcją.

Zagadnienia te są przedmiotem monografii, której treść koncentruje się na aktualnych problemach dotyczących źródeł finansowania działalności gospodarczej. Skoncentrowano się tu przede wszystkim na specyfice tych form kapitału obcego, które mają (bądź mogą mieć) istotny wpływ na kształtowanie pozycji konkurencyjnej firmy. Celem monografii jest ocena możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwa  efektywnego wykorzystania różnorodnych źródeł finansowania, przede wszystkim działalności rozwojowej. Określono tu charakter i specyfikę różnych rodzajów kapitału, na tle polskiej rzeczywistości gospodarczej. Dosyć szeroko omówiono w publikacji znaczenie faktoringu w działalności przedsiębiorstwa i jego wpływ na stymulowanie bezpieczeństwa finansowego.


W przypadku natomiast finansowania działalności rozwojowej potwierdzono duże znaczenie leasingu. Wskazano również na realne szanse, jakie daje szeroko ujmowany rynek private equity, a także pozyskiwanie środków finansowych w drodze emisji obligacji. Nie zabrakło tu także uwag na temat dotacji unijnych oraz finansowania tej części gospodarki, którą reprezentują przedsiębiorcy koncentrujący się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Autorami monografii są głównie słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykorzystując własne, bogate doświadczenie zawodowe powiązali go z dorobkiem teoretycznym i rzeczywistością gospodarczą. Adresatami publikacji są zarówno osoby ściśle związane z praktyką gospodarczą, a także studenci (słuchacze) kierunków ekonomicznych.

prof. Jacek Grzywacz

Wprowadzenie

 

Oliver Zdybicki
Sposoby pozyskiwania źródeł finansowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wstęp

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.1. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1.2. Umowa oraz rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3. Prawa i obowiązki wspólników oraz organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Źródła finansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałów własnych

2.1. Finansowanie z zysku

2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

2.3. Dopłaty i pożyczki od właścicieli

2.4. Venture capital

3. Źródła finansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałów obcych

3.1. Kredyty bankowe

3.2. Kredyt kupiecki

3.3. Faktoring

3.4. Leasing

3.5. Dotacje i subwencje

Podsumowanie

Bibliografia

Jacek Grzywacz
Realna przydatność faktoringu w sterowaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Próba wyjaśnienia istoty faktoringu

2. Z czego wynika potrzeba korzystania z faktoringu?

3. Ograniczenia dotyczące wykorzystania faktoringu w Polsce

4. Przyszłość polskiego faktoringu

Podsumowanie

Bibliografia

Jan Grochowina
Leasing i faktoring jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

1.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

1.2. Rola MŚP w gospodarce Polski

1.3. Sytuacja MŚP w Polsce

2. Faktoring

2.1. Rodzaje faktoringu

3. Leasing

3.1. Amortyzacja

4. Korzyści i ograniczenia źródeł finansowania dla MŚP

4.1. Korzyści związane z leasingiem dla MŚP

4.2. Ograniczenia związane z faktoringiem i leasingiem

Podsumowanie

Bibliografia

Paulina Budzisz
Venture capital jako instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp

1. Venture capital – zagadnienie wstępne

1.1. Pojęcie inwestycji i geneza zjawiska venture capital

1.2. Rodzaje funduszy venture capital

1.3. Uczestnicy rynku venture capital

2. Istota i znaczenie venture capital dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.2. Venture capital jako sposób finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.3. Korzyści i wady finansowania venture capital w małych i średnich przedsiębiorstwach

Podsumowanie

Bibliografia

Marcelina Wyciszkiewicz
Model biznesowy funduszy private equity

Wstęp

1. Charakterystyka funduszy private equity

1.1. Cele funduszy private equity

1.2. Rodzaje inwestycji podejmowanych przez fundusze private equity

2. Modele biznesowe przedsiębiorstw

2.1. Idea modeli biznesowych

2.2. Business Model Canvas

3. Model biznesowy dla funduszy private equity

Podsumowanie

Bibliografia

Ewa Jagodzińska-Komar
Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce

Wstęp

1. Historia sekurytyzacji

2. Proces sekurytyzacji

3. Wpływ sekurytyzacji na działalność gospodarczą

4. Sekurytyzacja w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

Magdalena Miszczak
Dotacja unijna jako źródło kapitału w przedsiębiorstwie

Wstęp

1. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie

1.1. Kapitał – definicja

1.2. Podział kapitału w ujęciu księgowym

1.3. Podział kapitału w ujęciu finansowym

1.4. Źródła finansowania przedsiębiorstwa

2. Dotacja unijna jako jedno ze źródeł kapitału

3. Fundusze unijne dla Polski

Podsumowanie

Bibliografia

Mariusz Lipski
Finansowanie przedsiębiorstw przez banki w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Wstęp

1. Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na działalność i finanse przedsiębiorstw

2. Sektor bankowy a zrównoważony rozwój

3. Instrumenty bankowe w kontekście zrównoważonego rozwoju

4. Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel