Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 13. Bezpieczeństwo finansowe i rozwój

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 13. Bezpieczeństwo finansowe i rozwój

55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-585-4
Cena regularna:
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 13. Bezpieczeństwo finansowe i rozwój
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 13. Bezpieczeństwo finansowe i rozwój

[[[separator]]]

Wprowadzenie

Wyzwania rozwojowe stojące przed gospodarką polską funkcjonującą w coraz bardziej złożonej rzeczywistości gospodarczej i społecznej wymagają od przedsiębiorstw zachowania szczególnej staranności w podejmowaniu różnorodnych decyzji finansowych. Muszą być one poprzedzone staranną analizą uwarunkowań, w jakich funkcjonuje firma, bez względu na jej charakter i wielkość. Jest to szczególnie istotne w obecnych warunkach stale towarzyszącej przedsiębiorcom niepewności, stymulowanej zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i niekorzystną sytuację międzynarodową.

Prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest w takich warunkach walka o bezpieczeństwo finansowe oraz wypracowywanie zasad podejmowania racjonalnych decyzji rozwojowych. One bowiem dają realną podstawę do skutecznego przeciwstawiania się różnorodnym negatywnym zjawiskom w atmosferze, jak i silnej presji ze strony konkurencji rynkowej.

Celem monografii jest ocena znaczenia wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania gospodarki, postrzeganej przez pryzmat działań przedsiębiorstw, głównie o charakterze finansowym. Zwrócono tu istotną uwagę, m.in. na problem doboru źródeł finansowania działalności gospodarczej, w świetle nader przydatnego dorobku teoretycznego, który niestety jest dosyć często ignorowany. Potwierdzono np. istotny wpływ rzetelnego szacowania kosztu kapitału na ostateczną wycenę wartości jednostki, również z punktu widzenia jej perspektyw rozwojowych. Ponadto wykazano realne możliwości pozyskiwania kapitału w drodze emisji tzw. zielonych obligacji, a także przy wykorzystaniu funduszy typu venture capital. Optymizm wobec tego rodzaju rozwiązań jest jednak nadal skutecznie w Polsce gaszony słabym rozwojem tych ciekawych instrumentów.

Istotną część opracowania wypełniają problemy dotyczące płynności finansowej oraz znaczenia analizy finansowej i zasad jej przeprowadzania. Jednoznacznie potwierdzono, że płynność finansowa ma w przedsiębiorstwie fundamentalne znaczenie i jest pojęciem nader szerokim i złożonym. Tradycyjne, wręcz szablonowe ujmowanie tej kategorii, poprzez sprowadzanie je jedynie do obsługi długu krótkoterminowego, w żadnym razie nie odpowiada obecnym realiom gospodarczym. Na tym tle konieczne jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań realnie wpływających na pozytywne stymulowanie przepływów pieniężnych.

Monografia jest kolejnym, cyklicznym opracowaniem przygotowanym w znacznej części przez słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej autorami są osoby zawodowo związane z przedsiębiorstwami oraz instytucjami gospodarczymi.

prof. Jacek Grzywacz

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Jacek Grzywacz

Znaczenie dorobku teoretycznego w określaniu zasad kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Różnorodność definicyjna kapitału

2. Potwierdzenie dużego znaczenia problemu struktury kapitałowej w dorobku teoretycznym

3. Istota i praktyczne znaczenie struktury kapitału

4. Czynniki wpływające na kształtowanie struktury kapitałowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Perspektywy rozwoju bankowości korporacyjnej

Wstęp

1. Istota bankowości korporacyjnej i jej użytkownicy

2. Rola bankowości elektronicznej w przedsiębiorstwie

3. Wpływ pandemii COVID-19 na sektor bankowy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Zielone obligacje jako źródło finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Idea i główne cele koncepcji zrównoważonego rozwoju

2. Istota zielonych obligacji i ich atrakcyjność z perspektywy przedsiębiorstwa

3. Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Mystek

Rynek i proces inwestowania kapitału wysokiego ryzyka venture capital i private equity

Wstęp

1. Struktura rynku i wzrost gospodarczy

1.1. Pokolenie milenialsów w strukturze rynku kapitałowego

1.2. Fundusze VC, PE a wzrost gospodarczy

1.3. Finansowanie startupów funduszami VC, PE

1.4. Różnice pomiędzy VC a PE

1.5. Inwestycje na rynku, stopy zwrotu

2. Venture capital

2.1. Wady i zalety venture capital

2.2. Proces inwestowania

2.3. Inwestycja VC Brainly Sp. z o.o., Top5

3. Private equity

3.1. Wady i zalety private equity

3.2. Proces inwestowania

3.3. Inwestycja PE w Dino Polska Sp. z o.o.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Baranowska

Polityka w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wstęp

1. Uwarunkowania historyczne i status prawny KOWR

2. Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.1. Zakres działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

2.2. Przejmowanie mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.3. Zagospodarowanie mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.4. Realizacja praw rzeczowych i zobowiązaniowych

3. Nieruchomość rolna jako przedmiot wyceny

3.1. Analiza rynku nieruchomości rolnych i dobór metody wyceny

3.2. Procedura wyceny w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami

Podsumowanie

Bibliografia

 

Milena Krześniak-Arcon

System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

Wstęp

1. Analiza funkcjonowania systemu EU ETS

2. Rozliczenia w systemie handlu uprawnieniami do emisji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Iwona Kuczko

Wykorzystanie faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Istota faktoringu

1.1. Definicje faktoringu

1.2. Podmioty faktoringu

1.3. Rodzaje faktoringu

1.4. Funkcje faktoringu

2. Rynek faktoringowy w Polsce

2.1. Historia faktoringu

2.2. Uregulowania prawne

2.3. Analiza faktoringu

3. Wpływ faktoringu na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa ChM sp. z o.o.

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ChM sp. z o.o.

3.2. Wprowadzenie faktoringu w ChM sp. z o.o.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Izabela Tomaszewska-Panasiuk

Wpływ decyzji menedżerskich na płynność finansową

Wstęp

1. Rodzaje decyzji menedżerskich mających wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa

1.1. Warunki handlowe

1.2. Zarządzanie zapasami

1.3. Współpraca logistyczna

1.4. Rentowność

2. Konsekwencje decyzji menedżerskich dla płynności finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Budżetowanie

2.2. Decyzje na poziomie menedżerskim a ich wpływ na budżet przedsiębiorstwa

3. Rola dokształcania z zakresu płynności finansowej kadry menedżerskiej odpowiadającej za finanse przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jakub Sobański

Ocena kondycji finansowej grupy energetycznej Polenergia

Wstęp

1. Wprowadzenie teoretyczne do analizy wskaźnikowej

1.1. Istota i znaczenie analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw

1.2. Wskaźniki analizy wskaźnikowej

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Wyniki finansowe

3.2. Wyniki analizy wskaźnikowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewelina Buczałowska

Analiza finansowa Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

Wstęp

1. Charakterystyka spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

2. Analiza finansowa

3. Analiza sprawozdania finansowego

3.1. Analiza bilansu

3.2. Analiza rachunku zysków i strat

4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

5. Analiza wskaźnikowa

5.1. Analiza płynności finansowej

5.2. Analiza zadłużenia

5.3. Analiza rentowności

5.4. Analiza sprawności działania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Patrycja Jarzębowska

Analiza finansowa grupy Comarch

Wstęp

1. Pojęcie analizy finansowej

2. Analiza finansowa w praktyce

2.1. Wstępna analiza finansowa

2.2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

2.3. Wskaźniki płynności finansowej

2.4. Wskaźniki sprawności działania

2.5. Wskaźniki rentowności

2.6. Wskaźniki zadłużenia

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa Comarch

3.1. Charakterystyka grupy Comarch i wstępna analiza finansowa

4. Analiza wskaźnikowa grupy Comarch

4.1. Analiza płynności

4.2. Analiza sprawności działania

4.3. Analiza rentowności

4.4. Wskaźniki zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hubert Nowiński

Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń na życie

Wstęp

1. Analiza wskaźnikowa w sektorze ubezpieczeń

2. Wstępna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw

3. Analiza wskaźnikowa badanych ubezpieczycieli

Podsumowanie

Bibliografia

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 230
Format: B5

Wstęp

Wprowadzenie

Wyzwania rozwojowe stojące przed gospodarką polską funkcjonującą w coraz bardziej złożonej rzeczywistości gospodarczej i społecznej wymagają od przedsiębiorstw zachowania szczególnej staranności w podejmowaniu różnorodnych decyzji finansowych. Muszą być one poprzedzone staranną analizą uwarunkowań, w jakich funkcjonuje firma, bez względu na jej charakter i wielkość. Jest to szczególnie istotne w obecnych warunkach stale towarzyszącej przedsiębiorcom niepewności, stymulowanej zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i niekorzystną sytuację międzynarodową.

Prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest w takich warunkach walka o bezpieczeństwo finansowe oraz wypracowywanie zasad podejmowania racjonalnych decyzji rozwojowych. One bowiem dają realną podstawę do skutecznego przeciwstawiania się różnorodnym negatywnym zjawiskom w atmosferze, jak i silnej presji ze strony konkurencji rynkowej.

Celem monografii jest ocena znaczenia wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania gospodarki, postrzeganej przez pryzmat działań przedsiębiorstw, głównie o charakterze finansowym. Zwrócono tu istotną uwagę, m.in. na problem doboru źródeł finansowania działalności gospodarczej, w świetle nader przydatnego dorobku teoretycznego, który niestety jest dosyć często ignorowany. Potwierdzono np. istotny wpływ rzetelnego szacowania kosztu kapitału na ostateczną wycenę wartości jednostki, również z punktu widzenia jej perspektyw rozwojowych. Ponadto wykazano realne możliwości pozyskiwania kapitału w drodze emisji tzw. zielonych obligacji, a także przy wykorzystaniu funduszy typu venture capital. Optymizm wobec tego rodzaju rozwiązań jest jednak nadal skutecznie w Polsce gaszony słabym rozwojem tych ciekawych instrumentów.

Istotną część opracowania wypełniają problemy dotyczące płynności finansowej oraz znaczenia analizy finansowej i zasad jej przeprowadzania. Jednoznacznie potwierdzono, że płynność finansowa ma w przedsiębiorstwie fundamentalne znaczenie i jest pojęciem nader szerokim i złożonym. Tradycyjne, wręcz szablonowe ujmowanie tej kategorii, poprzez sprowadzanie je jedynie do obsługi długu krótkoterminowego, w żadnym razie nie odpowiada obecnym realiom gospodarczym. Na tym tle konieczne jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań realnie wpływających na pozytywne stymulowanie przepływów pieniężnych.

Monografia jest kolejnym, cyklicznym opracowaniem przygotowanym w znacznej części przez słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej autorami są osoby zawodowo związane z przedsiębiorstwami oraz instytucjami gospodarczymi.

prof. Jacek Grzywacz

Spis treści

Wprowadzenie

 

Jacek Grzywacz

Znaczenie dorobku teoretycznego w określaniu zasad kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Różnorodność definicyjna kapitału

2. Potwierdzenie dużego znaczenia problemu struktury kapitałowej w dorobku teoretycznym

3. Istota i praktyczne znaczenie struktury kapitału

4. Czynniki wpływające na kształtowanie struktury kapitałowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Perspektywy rozwoju bankowości korporacyjnej

Wstęp

1. Istota bankowości korporacyjnej i jej użytkownicy

2. Rola bankowości elektronicznej w przedsiębiorstwie

3. Wpływ pandemii COVID-19 na sektor bankowy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Zielone obligacje jako źródło finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Idea i główne cele koncepcji zrównoważonego rozwoju

2. Istota zielonych obligacji i ich atrakcyjność z perspektywy przedsiębiorstwa

3. Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Mystek

Rynek i proces inwestowania kapitału wysokiego ryzyka venture capital i private equity

Wstęp

1. Struktura rynku i wzrost gospodarczy

1.1. Pokolenie milenialsów w strukturze rynku kapitałowego

1.2. Fundusze VC, PE a wzrost gospodarczy

1.3. Finansowanie startupów funduszami VC, PE

1.4. Różnice pomiędzy VC a PE

1.5. Inwestycje na rynku, stopy zwrotu

2. Venture capital

2.1. Wady i zalety venture capital

2.2. Proces inwestowania

2.3. Inwestycja VC Brainly Sp. z o.o., Top5

3. Private equity

3.1. Wady i zalety private equity

3.2. Proces inwestowania

3.3. Inwestycja PE w Dino Polska Sp. z o.o.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Baranowska

Polityka w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wstęp

1. Uwarunkowania historyczne i status prawny KOWR

2. Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.1. Zakres działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

2.2. Przejmowanie mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.3. Zagospodarowanie mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.4. Realizacja praw rzeczowych i zobowiązaniowych

3. Nieruchomość rolna jako przedmiot wyceny

3.1. Analiza rynku nieruchomości rolnych i dobór metody wyceny

3.2. Procedura wyceny w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami

Podsumowanie

Bibliografia

 

Milena Krześniak-Arcon

System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

Wstęp

1. Analiza funkcjonowania systemu EU ETS

2. Rozliczenia w systemie handlu uprawnieniami do emisji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Iwona Kuczko

Wykorzystanie faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Istota faktoringu

1.1. Definicje faktoringu

1.2. Podmioty faktoringu

1.3. Rodzaje faktoringu

1.4. Funkcje faktoringu

2. Rynek faktoringowy w Polsce

2.1. Historia faktoringu

2.2. Uregulowania prawne

2.3. Analiza faktoringu

3. Wpływ faktoringu na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa ChM sp. z o.o.

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ChM sp. z o.o.

3.2. Wprowadzenie faktoringu w ChM sp. z o.o.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Izabela Tomaszewska-Panasiuk

Wpływ decyzji menedżerskich na płynność finansową

Wstęp

1. Rodzaje decyzji menedżerskich mających wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa

1.1. Warunki handlowe

1.2. Zarządzanie zapasami

1.3. Współpraca logistyczna

1.4. Rentowność

2. Konsekwencje decyzji menedżerskich dla płynności finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Budżetowanie

2.2. Decyzje na poziomie menedżerskim a ich wpływ na budżet przedsiębiorstwa

3. Rola dokształcania z zakresu płynności finansowej kadry menedżerskiej odpowiadającej za finanse przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jakub Sobański

Ocena kondycji finansowej grupy energetycznej Polenergia

Wstęp

1. Wprowadzenie teoretyczne do analizy wskaźnikowej

1.1. Istota i znaczenie analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw

1.2. Wskaźniki analizy wskaźnikowej

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Wyniki finansowe

3.2. Wyniki analizy wskaźnikowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewelina Buczałowska

Analiza finansowa Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

Wstęp

1. Charakterystyka spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

2. Analiza finansowa

3. Analiza sprawozdania finansowego

3.1. Analiza bilansu

3.2. Analiza rachunku zysków i strat

4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

5. Analiza wskaźnikowa

5.1. Analiza płynności finansowej

5.2. Analiza zadłużenia

5.3. Analiza rentowności

5.4. Analiza sprawności działania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Patrycja Jarzębowska

Analiza finansowa grupy Comarch

Wstęp

1. Pojęcie analizy finansowej

2. Analiza finansowa w praktyce

2.1. Wstępna analiza finansowa

2.2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

2.3. Wskaźniki płynności finansowej

2.4. Wskaźniki sprawności działania

2.5. Wskaźniki rentowności

2.6. Wskaźniki zadłużenia

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa Comarch

3.1. Charakterystyka grupy Comarch i wstępna analiza finansowa

4. Analiza wskaźnikowa grupy Comarch

4.1. Analiza płynności

4.2. Analiza sprawności działania

4.3. Analiza rentowności

4.4. Wskaźniki zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hubert Nowiński

Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń na życie

Wstęp

1. Analiza wskaźnikowa w sektorze ubezpieczeń

2. Wstępna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw

3. Analiza wskaźnikowa badanych ubezpieczycieli

Podsumowanie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 230
Format: B5

Wprowadzenie

Wyzwania rozwojowe stojące przed gospodarką polską funkcjonującą w coraz bardziej złożonej rzeczywistości gospodarczej i społecznej wymagają od przedsiębiorstw zachowania szczególnej staranności w podejmowaniu różnorodnych decyzji finansowych. Muszą być one poprzedzone staranną analizą uwarunkowań, w jakich funkcjonuje firma, bez względu na jej charakter i wielkość. Jest to szczególnie istotne w obecnych warunkach stale towarzyszącej przedsiębiorcom niepewności, stymulowanej zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i niekorzystną sytuację międzynarodową.

Prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest w takich warunkach walka o bezpieczeństwo finansowe oraz wypracowywanie zasad podejmowania racjonalnych decyzji rozwojowych. One bowiem dają realną podstawę do skutecznego przeciwstawiania się różnorodnym negatywnym zjawiskom w atmosferze, jak i silnej presji ze strony konkurencji rynkowej.

Celem monografii jest ocena znaczenia wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania gospodarki, postrzeganej przez pryzmat działań przedsiębiorstw, głównie o charakterze finansowym. Zwrócono tu istotną uwagę, m.in. na problem doboru źródeł finansowania działalności gospodarczej, w świetle nader przydatnego dorobku teoretycznego, który niestety jest dosyć często ignorowany. Potwierdzono np. istotny wpływ rzetelnego szacowania kosztu kapitału na ostateczną wycenę wartości jednostki, również z punktu widzenia jej perspektyw rozwojowych. Ponadto wykazano realne możliwości pozyskiwania kapitału w drodze emisji tzw. zielonych obligacji, a także przy wykorzystaniu funduszy typu venture capital. Optymizm wobec tego rodzaju rozwiązań jest jednak nadal skutecznie w Polsce gaszony słabym rozwojem tych ciekawych instrumentów.

Istotną część opracowania wypełniają problemy dotyczące płynności finansowej oraz znaczenia analizy finansowej i zasad jej przeprowadzania. Jednoznacznie potwierdzono, że płynność finansowa ma w przedsiębiorstwie fundamentalne znaczenie i jest pojęciem nader szerokim i złożonym. Tradycyjne, wręcz szablonowe ujmowanie tej kategorii, poprzez sprowadzanie je jedynie do obsługi długu krótkoterminowego, w żadnym razie nie odpowiada obecnym realiom gospodarczym. Na tym tle konieczne jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań realnie wpływających na pozytywne stymulowanie przepływów pieniężnych.

Monografia jest kolejnym, cyklicznym opracowaniem przygotowanym w znacznej części przez słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej autorami są osoby zawodowo związane z przedsiębiorstwami oraz instytucjami gospodarczymi.

prof. Jacek Grzywacz

Wprowadzenie

 

Jacek Grzywacz

Znaczenie dorobku teoretycznego w określaniu zasad kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Różnorodność definicyjna kapitału

2. Potwierdzenie dużego znaczenia problemu struktury kapitałowej w dorobku teoretycznym

3. Istota i praktyczne znaczenie struktury kapitału

4. Czynniki wpływające na kształtowanie struktury kapitałowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Perspektywy rozwoju bankowości korporacyjnej

Wstęp

1. Istota bankowości korporacyjnej i jej użytkownicy

2. Rola bankowości elektronicznej w przedsiębiorstwie

3. Wpływ pandemii COVID-19 na sektor bankowy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Zielone obligacje jako źródło finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Idea i główne cele koncepcji zrównoważonego rozwoju

2. Istota zielonych obligacji i ich atrakcyjność z perspektywy przedsiębiorstwa

3. Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Mystek

Rynek i proces inwestowania kapitału wysokiego ryzyka venture capital i private equity

Wstęp

1. Struktura rynku i wzrost gospodarczy

1.1. Pokolenie milenialsów w strukturze rynku kapitałowego

1.2. Fundusze VC, PE a wzrost gospodarczy

1.3. Finansowanie startupów funduszami VC, PE

1.4. Różnice pomiędzy VC a PE

1.5. Inwestycje na rynku, stopy zwrotu

2. Venture capital

2.1. Wady i zalety venture capital

2.2. Proces inwestowania

2.3. Inwestycja VC Brainly Sp. z o.o., Top5

3. Private equity

3.1. Wady i zalety private equity

3.2. Proces inwestowania

3.3. Inwestycja PE w Dino Polska Sp. z o.o.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Baranowska

Polityka w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wstęp

1. Uwarunkowania historyczne i status prawny KOWR

2. Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.1. Zakres działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

2.2. Przejmowanie mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.3. Zagospodarowanie mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

2.4. Realizacja praw rzeczowych i zobowiązaniowych

3. Nieruchomość rolna jako przedmiot wyceny

3.1. Analiza rynku nieruchomości rolnych i dobór metody wyceny

3.2. Procedura wyceny w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami

Podsumowanie

Bibliografia

 

Milena Krześniak-Arcon

System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

Wstęp

1. Analiza funkcjonowania systemu EU ETS

2. Rozliczenia w systemie handlu uprawnieniami do emisji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Iwona Kuczko

Wykorzystanie faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Istota faktoringu

1.1. Definicje faktoringu

1.2. Podmioty faktoringu

1.3. Rodzaje faktoringu

1.4. Funkcje faktoringu

2. Rynek faktoringowy w Polsce

2.1. Historia faktoringu

2.2. Uregulowania prawne

2.3. Analiza faktoringu

3. Wpływ faktoringu na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa ChM sp. z o.o.

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ChM sp. z o.o.

3.2. Wprowadzenie faktoringu w ChM sp. z o.o.

Podsumowanie

Bibliografia

 

Izabela Tomaszewska-Panasiuk

Wpływ decyzji menedżerskich na płynność finansową

Wstęp

1. Rodzaje decyzji menedżerskich mających wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa

1.1. Warunki handlowe

1.2. Zarządzanie zapasami

1.3. Współpraca logistyczna

1.4. Rentowność

2. Konsekwencje decyzji menedżerskich dla płynności finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Budżetowanie

2.2. Decyzje na poziomie menedżerskim a ich wpływ na budżet przedsiębiorstwa

3. Rola dokształcania z zakresu płynności finansowej kadry menedżerskiej odpowiadającej za finanse przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jakub Sobański

Ocena kondycji finansowej grupy energetycznej Polenergia

Wstęp

1. Wprowadzenie teoretyczne do analizy wskaźnikowej

1.1. Istota i znaczenie analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw

1.2. Wskaźniki analizy wskaźnikowej

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa

3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Wyniki finansowe

3.2. Wyniki analizy wskaźnikowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewelina Buczałowska

Analiza finansowa Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

Wstęp

1. Charakterystyka spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

2. Analiza finansowa

3. Analiza sprawozdania finansowego

3.1. Analiza bilansu

3.2. Analiza rachunku zysków i strat

4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

5. Analiza wskaźnikowa

5.1. Analiza płynności finansowej

5.2. Analiza zadłużenia

5.3. Analiza rentowności

5.4. Analiza sprawności działania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Patrycja Jarzębowska

Analiza finansowa grupy Comarch

Wstęp

1. Pojęcie analizy finansowej

2. Analiza finansowa w praktyce

2.1. Wstępna analiza finansowa

2.2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

2.3. Wskaźniki płynności finansowej

2.4. Wskaźniki sprawności działania

2.5. Wskaźniki rentowności

2.6. Wskaźniki zadłużenia

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa Comarch

3.1. Charakterystyka grupy Comarch i wstępna analiza finansowa

4. Analiza wskaźnikowa grupy Comarch

4.1. Analiza płynności

4.2. Analiza sprawności działania

4.3. Analiza rentowności

4.4. Wskaźniki zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hubert Nowiński

Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń na życie

Wstęp

1. Analiza wskaźnikowa w sektorze ubezpieczeń

2. Wstępna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw

3. Analiza wskaźnikowa badanych ubezpieczycieli

Podsumowanie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel