Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności

44,00 zł
39,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,40 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 39,60 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-477-2
Cena regularna:
44,00 zł
39,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,40 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 39,60 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności

[[[separator]]]

Fantazją należy określić próbę wskazania jednego, głównego czynnika mającego największy wpływ na efekty funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Podczas wielu dyskusji pojawia się wiele opinii na ten temat, często jednak mają one subiektywny charakter i wzajemnie się wykluczają. Procesy gospodarcze mają tymczasem nader różnorodny i złożony charakter i następują w warunkach ciągłych zmian.

Zmiany te dotyczą zarówno uwarunkowań wewnętrznych istniejących w przedsiębiorstwach, jak i czynników o charakterze zewnętrznym, wpływających istotnie na podejmowane decyzje. Warto wyróżnić tu chociażby politykę budżetową państwa, uregulowaną fiskalnie, politykę monetarną, czy też zjawiska inflacyjne coraz bardziej destruktywnie oddziaływujące na polski wzrost gospodarczy. Wydaje się przy tym, że nienotowany w Polsce od wielu lat tak gwałtowny wzrost cen wymaga natychmiastowej wręcz reakcji tych środowisk gospodarczych i parlamentarnych, które dysponując odpowiednimi metodami mogą wpływać na kreowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład chociażby cen żywności i sytuacji na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Celem monografii jest analiza oraz ocena wybranych, kluczowych aspektów funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw wobec wyzwań rozwojowych i towarzyszących im uwarunkowań, którym trudno jest obecnie przypisać walor stabilności. Wręcz przeciwnie, mają one coraz częściej nieprzewidywalny charakter i nie chodzi jedynie o COVID-19.

Wśród poruszanych w książce zagadnień znalazły się uwagi na temat wątpliwej skuteczności przeciwdziałania w Polsce walki z procederem prania pieniędzy, uregulowań prawnych normujących zasady rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz nader ważne i aktualne problemy związane z procesami finansowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwach. Warto chociażby wymienić tu uwagi na temat kształtowania pożądanej struktury źródeł finansowania spółek giełdowych, realnej przydatności dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa, czy też sposobów oceny niebezpieczeństwa utraty płynności finansowej.

Autorami monografii są głównie słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także wykładowcy. Umiejętne powiązanie doświadczenia praktycznego nabytego w trakcie pełnienia różnych funkcji w szeroko ujętej gospodarce oraz dorobku teoretycznego umożliwiło stworzenie nader aktualnego i spójnego obrazu problemów składających się na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Jacek Grzywacz

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz

Polska iluzja wobec skuteczności walki z praniem pieniędzy

Wstęp

1. Historyczne znaczenie pojęcia „pralnia"

2. Próba zdefiniowania procederu

3. Główne źródła pochodzenia brudnych pieniędzy

4. Czy walka z pralnią w Polsce jest skuteczna?

Podsumowanie

Bibliografia

 

Maciej Kapalski

Ramy prawne rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Wstęp

1. Geneza ustawodawstwa krajowego i ram prawnych rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

2. Uwagi de lege ferenda

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Struktura kapitału wybranych spółek notowanych w indeksie WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wstęp

1. Istota struktury kapitału

2. Mierniki struktury finansowania

3. Analiza struktury finansowania wybranych spółek z WIG20

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Golubiewski, Michał Krawczyk

Finansowanie projektów deweloperskich na przykładzie projektu magazynowego

Wstęp

1. Projekty deweloperskie i sposoby ich finansowania

1.1. Rodzaje projektów deweloperskich

1.2. Źródła finansowania projektów deweloperskich

2. Etapy projektu deweloperskiego

2.1. Faza wstępna (przedinwestycyjna)

2.2. Faza realizacji

2.3. Faza eksploatacji

3. Analiza finansowa

3.1. Wskaźniki przyjęte do analizy finansowej

3.2. Założenia analizy finansowej

3.3. Wyniki analizy finansowej

3.4. Wybór wariantu i dalsze etapy realizacji projektu

Podsumowanie

Bibliografia

Załącznik

 

Karol Sema

Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw

Wstęp

1. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce

1.1. Bankructwa przedsiębiorstw jako nieodłączny element gospodarki rynkowej

1.2. Prawne uwarunkowania upadłości w Polsce

1.3. Analiza upadłości polskich przedsiębiorstw w XXI wieku

2. Modele wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami

2.1. Pojęcie i wykorzystanie modeli predykcji

2.2. Charakterystyka wybranych modeli

3. Analiza dyskryminacyjna

3.1. Analiza spółki zagrożonej upadłością - Nextbike Polska SA

3.2. Analiza spółki o dobrej kondycji finansowej - Columbus Energy SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Beata Skrzyszewska

Rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie średniej wielkości a COVID-19

Wstęp

1. Funkcja dyrektora finansowego

1.1. Istota funkcji dyrektora finansowego

1.2. Rola dyrektora finansowego

2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

2.1. Zderzenie z kryzysem

2.2. Próby stabilizacji finansowej

2.3. Wyjście z kryzysu

3. Rola dyrektora finansowego na przykładzie spółki średniej wielkości

3.1. Działania w czasie COVID-19 na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości

3.2. Moratoria kredytowe

3.3. Analiza finansowa na podstawie wybranych wskaźników

Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Pąk

Zajęcia wierzytelności kontrahentów przedsiębiorstwa. Tryb postępowania

Wstęp

1. Zajęcia wierzytelności - podstawy prawne

2. Tryb postępowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Wpływ zarządzania zapasami na płynność finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

2. Pojęcie i funkcje zapasów

3. Metody wyceny i strategie zarządzania zapasami

4. Wpływ strategii zarządzania zapasami na koszty i przychody

5. Płynność finansowa a zapasy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Cenkier, Paweł Dec

Wzornikowa skala oceny zagrożenia utraty płynności w przedsiębiorstwach

Wstęp

1. Aspekty teoretyczne płynności i zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa

2. Propozycja wzornikowej skali oceny zagrożenia utraty płynności przedsiębiorstwa

3. Charakterystyka próby i okres badania

4. Ocena wybranych podmiotów przy wykorzystaniu wzornikowej skali oceny zagrożenia utraty płynności

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 199
Format: B5

Wstęp

Fantazją należy określić próbę wskazania jednego, głównego czynnika mającego największy wpływ na efekty funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Podczas wielu dyskusji pojawia się wiele opinii na ten temat, często jednak mają one subiektywny charakter i wzajemnie się wykluczają. Procesy gospodarcze mają tymczasem nader różnorodny i złożony charakter i następują w warunkach ciągłych zmian.

Zmiany te dotyczą zarówno uwarunkowań wewnętrznych istniejących w przedsiębiorstwach, jak i czynników o charakterze zewnętrznym, wpływających istotnie na podejmowane decyzje. Warto wyróżnić tu chociażby politykę budżetową państwa, uregulowaną fiskalnie, politykę monetarną, czy też zjawiska inflacyjne coraz bardziej destruktywnie oddziaływujące na polski wzrost gospodarczy. Wydaje się przy tym, że nienotowany w Polsce od wielu lat tak gwałtowny wzrost cen wymaga natychmiastowej wręcz reakcji tych środowisk gospodarczych i parlamentarnych, które dysponując odpowiednimi metodami mogą wpływać na kreowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład chociażby cen żywności i sytuacji na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Celem monografii jest analiza oraz ocena wybranych, kluczowych aspektów funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw wobec wyzwań rozwojowych i towarzyszących im uwarunkowań, którym trudno jest obecnie przypisać walor stabilności. Wręcz przeciwnie, mają one coraz częściej nieprzewidywalny charakter i nie chodzi jedynie o COVID-19.

Wśród poruszanych w książce zagadnień znalazły się uwagi na temat wątpliwej skuteczności przeciwdziałania w Polsce walki z procederem prania pieniędzy, uregulowań prawnych normujących zasady rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz nader ważne i aktualne problemy związane z procesami finansowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwach. Warto chociażby wymienić tu uwagi na temat kształtowania pożądanej struktury źródeł finansowania spółek giełdowych, realnej przydatności dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa, czy też sposobów oceny niebezpieczeństwa utraty płynności finansowej.

Autorami monografii są głównie słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także wykładowcy. Umiejętne powiązanie doświadczenia praktycznego nabytego w trakcie pełnienia różnych funkcji w szeroko ujętej gospodarce oraz dorobku teoretycznego umożliwiło stworzenie nader aktualnego i spójnego obrazu problemów składających się na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Jacek Grzywacz

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz

Polska iluzja wobec skuteczności walki z praniem pieniędzy

Wstęp

1. Historyczne znaczenie pojęcia „pralnia"

2. Próba zdefiniowania procederu

3. Główne źródła pochodzenia brudnych pieniędzy

4. Czy walka z pralnią w Polsce jest skuteczna?

Podsumowanie

Bibliografia

 

Maciej Kapalski

Ramy prawne rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Wstęp

1. Geneza ustawodawstwa krajowego i ram prawnych rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

2. Uwagi de lege ferenda

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Struktura kapitału wybranych spółek notowanych w indeksie WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wstęp

1. Istota struktury kapitału

2. Mierniki struktury finansowania

3. Analiza struktury finansowania wybranych spółek z WIG20

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Golubiewski, Michał Krawczyk

Finansowanie projektów deweloperskich na przykładzie projektu magazynowego

Wstęp

1. Projekty deweloperskie i sposoby ich finansowania

1.1. Rodzaje projektów deweloperskich

1.2. Źródła finansowania projektów deweloperskich

2. Etapy projektu deweloperskiego

2.1. Faza wstępna (przedinwestycyjna)

2.2. Faza realizacji

2.3. Faza eksploatacji

3. Analiza finansowa

3.1. Wskaźniki przyjęte do analizy finansowej

3.2. Założenia analizy finansowej

3.3. Wyniki analizy finansowej

3.4. Wybór wariantu i dalsze etapy realizacji projektu

Podsumowanie

Bibliografia

Załącznik

 

Karol Sema

Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw

Wstęp

1. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce

1.1. Bankructwa przedsiębiorstw jako nieodłączny element gospodarki rynkowej

1.2. Prawne uwarunkowania upadłości w Polsce

1.3. Analiza upadłości polskich przedsiębiorstw w XXI wieku

2. Modele wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami

2.1. Pojęcie i wykorzystanie modeli predykcji

2.2. Charakterystyka wybranych modeli

3. Analiza dyskryminacyjna

3.1. Analiza spółki zagrożonej upadłością - Nextbike Polska SA

3.2. Analiza spółki o dobrej kondycji finansowej - Columbus Energy SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Beata Skrzyszewska

Rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie średniej wielkości a COVID-19

Wstęp

1. Funkcja dyrektora finansowego

1.1. Istota funkcji dyrektora finansowego

1.2. Rola dyrektora finansowego

2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

2.1. Zderzenie z kryzysem

2.2. Próby stabilizacji finansowej

2.3. Wyjście z kryzysu

3. Rola dyrektora finansowego na przykładzie spółki średniej wielkości

3.1. Działania w czasie COVID-19 na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości

3.2. Moratoria kredytowe

3.3. Analiza finansowa na podstawie wybranych wskaźników

Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Pąk

Zajęcia wierzytelności kontrahentów przedsiębiorstwa. Tryb postępowania

Wstęp

1. Zajęcia wierzytelności - podstawy prawne

2. Tryb postępowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Wpływ zarządzania zapasami na płynność finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

2. Pojęcie i funkcje zapasów

3. Metody wyceny i strategie zarządzania zapasami

4. Wpływ strategii zarządzania zapasami na koszty i przychody

5. Płynność finansowa a zapasy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Cenkier, Paweł Dec

Wzornikowa skala oceny zagrożenia utraty płynności w przedsiębiorstwach

Wstęp

1. Aspekty teoretyczne płynności i zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa

2. Propozycja wzornikowej skali oceny zagrożenia utraty płynności przedsiębiorstwa

3. Charakterystyka próby i okres badania

4. Ocena wybranych podmiotów przy wykorzystaniu wzornikowej skali oceny zagrożenia utraty płynności

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 199
Format: B5

Fantazją należy określić próbę wskazania jednego, głównego czynnika mającego największy wpływ na efekty funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Podczas wielu dyskusji pojawia się wiele opinii na ten temat, często jednak mają one subiektywny charakter i wzajemnie się wykluczają. Procesy gospodarcze mają tymczasem nader różnorodny i złożony charakter i następują w warunkach ciągłych zmian.

Zmiany te dotyczą zarówno uwarunkowań wewnętrznych istniejących w przedsiębiorstwach, jak i czynników o charakterze zewnętrznym, wpływających istotnie na podejmowane decyzje. Warto wyróżnić tu chociażby politykę budżetową państwa, uregulowaną fiskalnie, politykę monetarną, czy też zjawiska inflacyjne coraz bardziej destruktywnie oddziaływujące na polski wzrost gospodarczy. Wydaje się przy tym, że nienotowany w Polsce od wielu lat tak gwałtowny wzrost cen wymaga natychmiastowej wręcz reakcji tych środowisk gospodarczych i parlamentarnych, które dysponując odpowiednimi metodami mogą wpływać na kreowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład chociażby cen żywności i sytuacji na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Celem monografii jest analiza oraz ocena wybranych, kluczowych aspektów funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw wobec wyzwań rozwojowych i towarzyszących im uwarunkowań, którym trudno jest obecnie przypisać walor stabilności. Wręcz przeciwnie, mają one coraz częściej nieprzewidywalny charakter i nie chodzi jedynie o COVID-19.

Wśród poruszanych w książce zagadnień znalazły się uwagi na temat wątpliwej skuteczności przeciwdziałania w Polsce walki z procederem prania pieniędzy, uregulowań prawnych normujących zasady rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz nader ważne i aktualne problemy związane z procesami finansowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwach. Warto chociażby wymienić tu uwagi na temat kształtowania pożądanej struktury źródeł finansowania spółek giełdowych, realnej przydatności dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa, czy też sposobów oceny niebezpieczeństwa utraty płynności finansowej.

Autorami monografii są głównie słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także wykładowcy. Umiejętne powiązanie doświadczenia praktycznego nabytego w trakcie pełnienia różnych funkcji w szeroko ujętej gospodarce oraz dorobku teoretycznego umożliwiło stworzenie nader aktualnego i spójnego obrazu problemów składających się na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Jacek Grzywacz

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz

Polska iluzja wobec skuteczności walki z praniem pieniędzy

Wstęp

1. Historyczne znaczenie pojęcia „pralnia"

2. Próba zdefiniowania procederu

3. Główne źródła pochodzenia brudnych pieniędzy

4. Czy walka z pralnią w Polsce jest skuteczna?

Podsumowanie

Bibliografia

 

Maciej Kapalski

Ramy prawne rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Wstęp

1. Geneza ustawodawstwa krajowego i ram prawnych rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

2. Uwagi de lege ferenda

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Struktura kapitału wybranych spółek notowanych w indeksie WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wstęp

1. Istota struktury kapitału

2. Mierniki struktury finansowania

3. Analiza struktury finansowania wybranych spółek z WIG20

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Golubiewski, Michał Krawczyk

Finansowanie projektów deweloperskich na przykładzie projektu magazynowego

Wstęp

1. Projekty deweloperskie i sposoby ich finansowania

1.1. Rodzaje projektów deweloperskich

1.2. Źródła finansowania projektów deweloperskich

2. Etapy projektu deweloperskiego

2.1. Faza wstępna (przedinwestycyjna)

2.2. Faza realizacji

2.3. Faza eksploatacji

3. Analiza finansowa

3.1. Wskaźniki przyjęte do analizy finansowej

3.2. Założenia analizy finansowej

3.3. Wyniki analizy finansowej

3.4. Wybór wariantu i dalsze etapy realizacji projektu

Podsumowanie

Bibliografia

Załącznik

 

Karol Sema

Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw

Wstęp

1. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce

1.1. Bankructwa przedsiębiorstw jako nieodłączny element gospodarki rynkowej

1.2. Prawne uwarunkowania upadłości w Polsce

1.3. Analiza upadłości polskich przedsiębiorstw w XXI wieku

2. Modele wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami

2.1. Pojęcie i wykorzystanie modeli predykcji

2.2. Charakterystyka wybranych modeli

3. Analiza dyskryminacyjna

3.1. Analiza spółki zagrożonej upadłością - Nextbike Polska SA

3.2. Analiza spółki o dobrej kondycji finansowej - Columbus Energy SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Beata Skrzyszewska

Rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie średniej wielkości a COVID-19

Wstęp

1. Funkcja dyrektora finansowego

1.1. Istota funkcji dyrektora finansowego

1.2. Rola dyrektora finansowego

2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

2.1. Zderzenie z kryzysem

2.2. Próby stabilizacji finansowej

2.3. Wyjście z kryzysu

3. Rola dyrektora finansowego na przykładzie spółki średniej wielkości

3.1. Działania w czasie COVID-19 na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości

3.2. Moratoria kredytowe

3.3. Analiza finansowa na podstawie wybranych wskaźników

Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Pąk

Zajęcia wierzytelności kontrahentów przedsiębiorstwa. Tryb postępowania

Wstęp

1. Zajęcia wierzytelności - podstawy prawne

2. Tryb postępowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Wpływ zarządzania zapasami na płynność finansową przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

2. Pojęcie i funkcje zapasów

3. Metody wyceny i strategie zarządzania zapasami

4. Wpływ strategii zarządzania zapasami na koszty i przychody

5. Płynność finansowa a zapasy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Cenkier, Paweł Dec

Wzornikowa skala oceny zagrożenia utraty płynności w przedsiębiorstwach

Wstęp

1. Aspekty teoretyczne płynności i zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa

2. Propozycja wzornikowej skali oceny zagrożenia utraty płynności przedsiębiorstwa

3. Charakterystyka próby i okres badania

4. Ocena wybranych podmiotów przy wykorzystaniu wzornikowej skali oceny zagrożenia utraty płynności

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel