Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-476-5
Cena regularna:
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości

[[[separator]]]

Różnorodność czynników wpływających na rozwój gospodarki sprawia, że mają one wieloaspektowy charakter. Są one przedmiotem wielu badań i dyskusji, mających odzwierciedlenie w szeregu publikacjach, nie tylko o charakterze naukowym. Nader istotne jest przy tym podejmowanie prób obiektywnej oceny znaczenia tych czynników i określania niezbędnych kierunków działań stymulujących wzrost gospodarczy, w warunkach funkcjonowania wielu ograniczeń zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i społecznym.

Taką właśnie próbę podjęto w monografii, w której zwrócono uwagę na złożony charakter uwarunkowań, w jakich funkcjonuje polska gospodarka, reprezentowana przez ponad dwa miliony aktywnych przedsiębiorstw. Celem opracowania jest ocena znaczenia kluczowych rozwiązań służących stosowaniu racjonalnych zasad wspierających procesy gospodarcze i będących jednocześnie odpowiedzią na wyzwania przyszłości.

Mowa jest tu zatem m.in. o kierunkach rozwoju polskiej energetyki, jej słabościach, ale także potencjale stymulowanym przez innowacyjne proekologiczne i prospołeczne rozwiązania. Należą do nich oczywiście energia słoneczna i wiatrowa, bez których unowocześnienie gospodarki i ucywilizowanie rynku energetycznego pozostałoby jedynie pustym hasłem.

Mocnym akcentem monografii jest zwrócenie uwagi na usługi finansowe świadczone przedsiębiorstwom przez banki oraz możliwości finansowania działalności bieżącej, a także projektów rozwojowych. Wskazano tu np. na strategie finansowania przejść granicznych czy też rolę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, postrzeganej przez pryzmat pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji.

Treść książki jednoznacznie wskazuje na dynamiczny charakter uwarunkowań, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, obejmujących zjawiska niespotykane wcześniej, czego dobitnym przykładem jest pandemia COVID-19. Tym bardziej fundamentalnym warunkiem dobrych decyzji jest rzetelna ocena tych zjawisk, dająca realne szanse na dobór skutecznych sposobów sprostania wymaganiom, przed jakimi stajemy.

Autorami książki są słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcy. Połączenie dorobku teoretycznego z własnym bogatym doświadczeniem zawodowym Autorów zaowocowało stworzeniem rzetelnego obrazu wyzwań dyktowanych przez przyszłość.

Jacek Grzywacz

 [[[separator]]]

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz

Należności a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Z czym należy wiązać płynność finansową

2. Różne oblicza należności

3. „Magia" kredytu kupieckiego

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Maciej Kapalski

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej - transformacja energetyczna Polski

Wstęp

1. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej - jako kluczowy element transformacji energetycznej

2. Krajowe regulacje prawne dotyczące morskiej energetyki wiatrowej

2.1. Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

2.2. Udzielenie wsparcia publicznego

2.3. Cena energii elektrycznej

2.4. Pozostałe regulacje

Posumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Kruk

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Wstęp

1. Istota branży energetycznej w Polsce

1.1. Produkcja i źródła energii elektrycznej

1.2. Charakterystyka źródeł wytwarzania energii elektrycznej

2. Rynek energii elektrycznej w Polsce oraz regulacje prawne dotyczące branży energetycznej i ich wpływ na finanse przedsiębiorstw energetycznych

2.1. Zmiany cen za uprawnienia do emisji CO2 i wpływ wahań na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznych

2.2. Rynek hurtowy i detaliczny sprzedaży energii elektrycznej

2.3. Rynek mocy i jego wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw energetycznych w Polsce

3. Przyszłość branży energetycznej w Polsce oparta na dokumencie PEP2040

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Wpływ sektora FinTech na rynek usług finansowych

Wstęp

1. Charakterystyka sektora FinTech

2. Inwestycje w sektorze FinTech

3. Wpływ FinTech na kształt sektora usług finansowych

4. Przegląd inwestycji sektora FinTech w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zdzisław Szwed

Infrastruktura i strategia finansowania przejść granicznych w Polsce na przykładzie województwa lubelskiego oraz wpływ pandemii COVID-19 na ich funkcjonowanie

Wstęp

1. Rola i znaczenie przejść granicznych

1.1. Definicja przejścia granicznego

1.2. Znaczenie przejść granicznych

1.3. Ogólna charakterystyka przejść granicznych w województwie lubelskim

2. Strategia finansowania oraz wpływ pandemii COVID-19 na poziom finansowania, natężenie ruchu pojazdów i osób na przejściach granicznych województwa lubelskiego

2.1. Strategia finansowania przejść granicznych w województwie lubelskim w latach 2015-2018 106

2.2. Wpływ pandemii COVID-19 na natężenie ruchu pojazdów i osób oraz poziom finansowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Laskowski

Alianse strategiczne jako metoda kreowania przewagi konkurencyjnej i źródło finansowania przedsiębiorstw

Wstęp

1. Pojęcie i istota aliansów strategicznych

2. Uwarunkowania tworzenia aliansu strategicznego

3. Korzyści wynikające z aliansu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Przemysław Gerschmann

Debiut giełdowy jako sposób na pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Etapy pozyskiwania środków z rynku publicznego rozumianego jako Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

1.1. Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

1.2. Bezpośrednie oferowanie

1.3. Cele i korzyści debiutu giełdowego

2. Etapy przygotowania i dopuszczenia spółki do rynku publicznego

2.1. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na giełdzie

2.2. Koszty debiutu giełdowego

2.3. Ład korporacyjny

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Open banking w praktyce polskich banków

Wstęp

1. Koncepcja open banking

2. Praktyka i potencjał rozwojowy open banking w bankach w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

Maria Andrzejak

 

Zagrożenia i korzyści franczyzy z perspektywy operatora systemu

Wstęp

1. Teoretyczne uwarunkowania franczyzy

1.1. Teoria ograniczonych zasobów

1.2. Teoria współdzielenie ryzyka (risk sharing)

2. Franczyza w warunkach polskich

3. Zagrożenia i korzyści franczyzy w perspektywie polskich operatorów systemu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paula Piotrowska

Crowdfunding jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Crowdfunding

1.1. Definicja crowdfundingu

1.2. Rodzaje crowdfundingu

2. Wady i zalety crowdfundingu

3. Crowdfunding w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Oprawa: miękka
Liczba stron: 203
Format: B5

Wstęp

Różnorodność czynników wpływających na rozwój gospodarki sprawia, że mają one wieloaspektowy charakter. Są one przedmiotem wielu badań i dyskusji, mających odzwierciedlenie w szeregu publikacjach, nie tylko o charakterze naukowym. Nader istotne jest przy tym podejmowanie prób obiektywnej oceny znaczenia tych czynników i określania niezbędnych kierunków działań stymulujących wzrost gospodarczy, w warunkach funkcjonowania wielu ograniczeń zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i społecznym.

Taką właśnie próbę podjęto w monografii, w której zwrócono uwagę na złożony charakter uwarunkowań, w jakich funkcjonuje polska gospodarka, reprezentowana przez ponad dwa miliony aktywnych przedsiębiorstw. Celem opracowania jest ocena znaczenia kluczowych rozwiązań służących stosowaniu racjonalnych zasad wspierających procesy gospodarcze i będących jednocześnie odpowiedzią na wyzwania przyszłości.

Mowa jest tu zatem m.in. o kierunkach rozwoju polskiej energetyki, jej słabościach, ale także potencjale stymulowanym przez innowacyjne proekologiczne i prospołeczne rozwiązania. Należą do nich oczywiście energia słoneczna i wiatrowa, bez których unowocześnienie gospodarki i ucywilizowanie rynku energetycznego pozostałoby jedynie pustym hasłem.

Mocnym akcentem monografii jest zwrócenie uwagi na usługi finansowe świadczone przedsiębiorstwom przez banki oraz możliwości finansowania działalności bieżącej, a także projektów rozwojowych. Wskazano tu np. na strategie finansowania przejść granicznych czy też rolę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, postrzeganej przez pryzmat pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji.

Treść książki jednoznacznie wskazuje na dynamiczny charakter uwarunkowań, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, obejmujących zjawiska niespotykane wcześniej, czego dobitnym przykładem jest pandemia COVID-19. Tym bardziej fundamentalnym warunkiem dobrych decyzji jest rzetelna ocena tych zjawisk, dająca realne szanse na dobór skutecznych sposobów sprostania wymaganiom, przed jakimi stajemy.

Autorami książki są słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcy. Połączenie dorobku teoretycznego z własnym bogatym doświadczeniem zawodowym Autorów zaowocowało stworzeniem rzetelnego obrazu wyzwań dyktowanych przez przyszłość.

Jacek Grzywacz

 

Spis treści

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz

Należności a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Z czym należy wiązać płynność finansową

2. Różne oblicza należności

3. „Magia" kredytu kupieckiego

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Maciej Kapalski

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej - transformacja energetyczna Polski

Wstęp

1. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej - jako kluczowy element transformacji energetycznej

2. Krajowe regulacje prawne dotyczące morskiej energetyki wiatrowej

2.1. Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

2.2. Udzielenie wsparcia publicznego

2.3. Cena energii elektrycznej

2.4. Pozostałe regulacje

Posumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Kruk

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Wstęp

1. Istota branży energetycznej w Polsce

1.1. Produkcja i źródła energii elektrycznej

1.2. Charakterystyka źródeł wytwarzania energii elektrycznej

2. Rynek energii elektrycznej w Polsce oraz regulacje prawne dotyczące branży energetycznej i ich wpływ na finanse przedsiębiorstw energetycznych

2.1. Zmiany cen za uprawnienia do emisji CO2 i wpływ wahań na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznych

2.2. Rynek hurtowy i detaliczny sprzedaży energii elektrycznej

2.3. Rynek mocy i jego wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw energetycznych w Polsce

3. Przyszłość branży energetycznej w Polsce oparta na dokumencie PEP2040

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Wpływ sektora FinTech na rynek usług finansowych

Wstęp

1. Charakterystyka sektora FinTech

2. Inwestycje w sektorze FinTech

3. Wpływ FinTech na kształt sektora usług finansowych

4. Przegląd inwestycji sektora FinTech w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zdzisław Szwed

Infrastruktura i strategia finansowania przejść granicznych w Polsce na przykładzie województwa lubelskiego oraz wpływ pandemii COVID-19 na ich funkcjonowanie

Wstęp

1. Rola i znaczenie przejść granicznych

1.1. Definicja przejścia granicznego

1.2. Znaczenie przejść granicznych

1.3. Ogólna charakterystyka przejść granicznych w województwie lubelskim

2. Strategia finansowania oraz wpływ pandemii COVID-19 na poziom finansowania, natężenie ruchu pojazdów i osób na przejściach granicznych województwa lubelskiego

2.1. Strategia finansowania przejść granicznych w województwie lubelskim w latach 2015-2018 106

2.2. Wpływ pandemii COVID-19 na natężenie ruchu pojazdów i osób oraz poziom finansowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Laskowski

Alianse strategiczne jako metoda kreowania przewagi konkurencyjnej i źródło finansowania przedsiębiorstw

Wstęp

1. Pojęcie i istota aliansów strategicznych

2. Uwarunkowania tworzenia aliansu strategicznego

3. Korzyści wynikające z aliansu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Przemysław Gerschmann

Debiut giełdowy jako sposób na pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Etapy pozyskiwania środków z rynku publicznego rozumianego jako Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

1.1. Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

1.2. Bezpośrednie oferowanie

1.3. Cele i korzyści debiutu giełdowego

2. Etapy przygotowania i dopuszczenia spółki do rynku publicznego

2.1. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na giełdzie

2.2. Koszty debiutu giełdowego

2.3. Ład korporacyjny

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Open banking w praktyce polskich banków

Wstęp

1. Koncepcja open banking

2. Praktyka i potencjał rozwojowy open banking w bankach w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

Maria Andrzejak

 

Zagrożenia i korzyści franczyzy z perspektywy operatora systemu

Wstęp

1. Teoretyczne uwarunkowania franczyzy

1.1. Teoria ograniczonych zasobów

1.2. Teoria współdzielenie ryzyka (risk sharing)

2. Franczyza w warunkach polskich

3. Zagrożenia i korzyści franczyzy w perspektywie polskich operatorów systemu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paula Piotrowska

Crowdfunding jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Crowdfunding

1.1. Definicja crowdfundingu

1.2. Rodzaje crowdfundingu

2. Wady i zalety crowdfundingu

3. Crowdfunding w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Oprawa: miękka
Liczba stron: 203
Format: B5

Różnorodność czynników wpływających na rozwój gospodarki sprawia, że mają one wieloaspektowy charakter. Są one przedmiotem wielu badań i dyskusji, mających odzwierciedlenie w szeregu publikacjach, nie tylko o charakterze naukowym. Nader istotne jest przy tym podejmowanie prób obiektywnej oceny znaczenia tych czynników i określania niezbędnych kierunków działań stymulujących wzrost gospodarczy, w warunkach funkcjonowania wielu ograniczeń zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i społecznym.

Taką właśnie próbę podjęto w monografii, w której zwrócono uwagę na złożony charakter uwarunkowań, w jakich funkcjonuje polska gospodarka, reprezentowana przez ponad dwa miliony aktywnych przedsiębiorstw. Celem opracowania jest ocena znaczenia kluczowych rozwiązań służących stosowaniu racjonalnych zasad wspierających procesy gospodarcze i będących jednocześnie odpowiedzią na wyzwania przyszłości.

Mowa jest tu zatem m.in. o kierunkach rozwoju polskiej energetyki, jej słabościach, ale także potencjale stymulowanym przez innowacyjne proekologiczne i prospołeczne rozwiązania. Należą do nich oczywiście energia słoneczna i wiatrowa, bez których unowocześnienie gospodarki i ucywilizowanie rynku energetycznego pozostałoby jedynie pustym hasłem.

Mocnym akcentem monografii jest zwrócenie uwagi na usługi finansowe świadczone przedsiębiorstwom przez banki oraz możliwości finansowania działalności bieżącej, a także projektów rozwojowych. Wskazano tu np. na strategie finansowania przejść granicznych czy też rolę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, postrzeganej przez pryzmat pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji.

Treść książki jednoznacznie wskazuje na dynamiczny charakter uwarunkowań, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, obejmujących zjawiska niespotykane wcześniej, czego dobitnym przykładem jest pandemia COVID-19. Tym bardziej fundamentalnym warunkiem dobrych decyzji jest rzetelna ocena tych zjawisk, dająca realne szanse na dobór skutecznych sposobów sprostania wymaganiom, przed jakimi stajemy.

Autorami książki są słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcy. Połączenie dorobku teoretycznego z własnym bogatym doświadczeniem zawodowym Autorów zaowocowało stworzeniem rzetelnego obrazu wyzwań dyktowanych przez przyszłość.

Jacek Grzywacz

 

Wprowadzenie

 

 

Jacek Grzywacz

Należności a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Z czym należy wiązać płynność finansową

2. Różne oblicza należności

3. „Magia" kredytu kupieckiego

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Maciej Kapalski

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej - transformacja energetyczna Polski

Wstęp

1. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej - jako kluczowy element transformacji energetycznej

2. Krajowe regulacje prawne dotyczące morskiej energetyki wiatrowej

2.1. Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

2.2. Udzielenie wsparcia publicznego

2.3. Cena energii elektrycznej

2.4. Pozostałe regulacje

Posumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Kruk

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Wstęp

1. Istota branży energetycznej w Polsce

1.1. Produkcja i źródła energii elektrycznej

1.2. Charakterystyka źródeł wytwarzania energii elektrycznej

2. Rynek energii elektrycznej w Polsce oraz regulacje prawne dotyczące branży energetycznej i ich wpływ na finanse przedsiębiorstw energetycznych

2.1. Zmiany cen za uprawnienia do emisji CO2 i wpływ wahań na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznych

2.2. Rynek hurtowy i detaliczny sprzedaży energii elektrycznej

2.3. Rynek mocy i jego wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw energetycznych w Polsce

3. Przyszłość branży energetycznej w Polsce oparta na dokumencie PEP2040

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Wpływ sektora FinTech na rynek usług finansowych

Wstęp

1. Charakterystyka sektora FinTech

2. Inwestycje w sektorze FinTech

3. Wpływ FinTech na kształt sektora usług finansowych

4. Przegląd inwestycji sektora FinTech w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zdzisław Szwed

Infrastruktura i strategia finansowania przejść granicznych w Polsce na przykładzie województwa lubelskiego oraz wpływ pandemii COVID-19 na ich funkcjonowanie

Wstęp

1. Rola i znaczenie przejść granicznych

1.1. Definicja przejścia granicznego

1.2. Znaczenie przejść granicznych

1.3. Ogólna charakterystyka przejść granicznych w województwie lubelskim

2. Strategia finansowania oraz wpływ pandemii COVID-19 na poziom finansowania, natężenie ruchu pojazdów i osób na przejściach granicznych województwa lubelskiego

2.1. Strategia finansowania przejść granicznych w województwie lubelskim w latach 2015-2018 106

2.2. Wpływ pandemii COVID-19 na natężenie ruchu pojazdów i osób oraz poziom finansowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Laskowski

Alianse strategiczne jako metoda kreowania przewagi konkurencyjnej i źródło finansowania przedsiębiorstw

Wstęp

1. Pojęcie i istota aliansów strategicznych

2. Uwarunkowania tworzenia aliansu strategicznego

3. Korzyści wynikające z aliansu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Przemysław Gerschmann

Debiut giełdowy jako sposób na pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa

Wstęp

1. Etapy pozyskiwania środków z rynku publicznego rozumianego jako Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

1.1. Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

1.2. Bezpośrednie oferowanie

1.3. Cele i korzyści debiutu giełdowego

2. Etapy przygotowania i dopuszczenia spółki do rynku publicznego

2.1. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na giełdzie

2.2. Koszty debiutu giełdowego

2.3. Ład korporacyjny

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Open banking w praktyce polskich banków

Wstęp

1. Koncepcja open banking

2. Praktyka i potencjał rozwojowy open banking w bankach w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

Maria Andrzejak

 

Zagrożenia i korzyści franczyzy z perspektywy operatora systemu

Wstęp

1. Teoretyczne uwarunkowania franczyzy

1.1. Teoria ograniczonych zasobów

1.2. Teoria współdzielenie ryzyka (risk sharing)

2. Franczyza w warunkach polskich

3. Zagrożenia i korzyści franczyzy w perspektywie polskich operatorów systemu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paula Piotrowska

Crowdfunding jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

1. Crowdfunding

1.1. Definicja crowdfundingu

1.2. Rodzaje crowdfundingu

2. Wady i zalety crowdfundingu

3. Crowdfunding w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel