Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 10 Różne oblicza

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 10 Różne oblicza

44,00 zł
39,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,40 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 39,60 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-397-3
Cena regularna:
44,00 zł
39,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,40 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 39,60 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 10 Różne oblicza
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 10 Różne oblicza
[[[separator]]]

 

Mówiąc o finansach przedsiębiorstwa słusznie pojęcie to kojarzone jest z procesami gospodarczymi zachodzącymi w jednostkach gospodarczych. Odzwierciedleniem tych procesów i jednocześnie ich konsekwencją są określone zdarzenia finansowe mające z założenia prowadzić do uzyskiwania korzyści finansowych z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniego poziomu ryzyka. Głównie chodzi o stymulowanie płynności w taki sposób, aby zachować wiarygodność finansową w oczach partnerów biznesowych i utrzymać niezależność w podejmowaniu różnorodnych decyzji. Problemy te mają wieloaspektowy charakter i w różnym stopniu oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warto zatem szczególną uwagę zwracać na te elementy, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju jednostki, a przede wszystkim jej istnienia.

Problemy te zostały poruszone w niniejszej monografii, w której omówiono nader aktualne, nurtujące zagadnienia bezpośrednio dotyczące procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na zasady dokonywania skutecznych analiz i ocen tych procesów oraz możliwości ich kontroli, a także realnego oddziaływania na ich przebieg.

Celem monografii jest określenie znaczenia wybranych metod służących efektywnemu sterowaniu procesów finansowych, zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. Wykazano tu konieczność prowadzenia starannych analiz prowadzących do podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe o charakterze subiektywnym. Te z kolei wymagają dużego wyczucia i zrozumienia tych czynników, które wpływają na sytuację finansową jednostki. Mowa jest tu zatem m.in. o konieczności rzetelnego, ciągłego nadzorowania odpowiedniego poziomu płynności finansowej i roli uczciwego przeprowadzania analiz służących takim ocenom. Zwrócono również uwagę na potrzebę starannej, obiektywnej i przede wszystkim krytycznej oceny dotychczasowego dorobku teoretycznego, dotyczącego tej, jakże szerokiej i złożonej problematyki. Nie należy np. bezkrytycznie akceptować tego wszystkiego, co dotyczy struktury kapitałowej, bez uwzględnienia realnych procesów gospodarczych. Jakże często bowiem, realna gospodarka skutecznie koryguje dzisiaj nienaruszalne wręcz stanowiska wielu autorów, które poddawane są ciągłemu powielaniu i sztucznej modyfikacji.

Autorami książki są przede wszystkim słuchacze 12. edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorzy znakomicie połączyli tu własne doświadczenie zawodowe z bogatym dorobkiem teoretycznym.

Dzięki temu monografię można uznać za rzetelną analizę wybranych, kluczowych aspektów dotyczących finansów jednostki gospodarczej. Jest ona również dobrym uzupełnieniem i jednocześnie rozwinięciem badań opisujących te inspirujące zjawiska i wskazujących jednocześnie pożądane kierunki dalszych analiz. Monografia kierowana jest zarówno do praktyków gospodarczych, jak i studentów kierunków finansowych.

 

 

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

Jacek Grzywacz

Iluzoryczność prób optymalnego kształtowania struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie

Wstęp

1. Czym jest kapitał i jakie pełni funkcje

2. Teoretyczne i praktyczne ujęcie źródeł kapitału

3. Struktura kapitału i jej znaczenie

4. „Magia" dźwigni finansowej

5. Iluzoryczność efektów dźwigni

Podsumowanie

Bibliografia

 

Daniel Pomorski

Analiza wpływu strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych indeksu WIG-Motoryzacja

Wstęp

1. Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

1.1. Istota i rodzaje płynności finansowej

1.2. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie

2. Kapitał obrotowy netto (KON)

2.1. Pojęcie kapitału obrotowego

2.2. Rola i poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie

2.3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

2.4. Pomiar kapitału obrotowego netto

3. Analiza wpływu strategii zarządzania KON na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych z indeksu WIG-Motoryzacja

3.1. Charakterystyka badanego obszaru

3.2. Wskaźnikowy wymiar kapitału obrotowego netto i płynności finansowej w analizowanych spółkach

3.3. Związek strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto z płynnością finansową w badanych spółkach

Podsumowanie

Bibliografia

 

Monika Atras-Ławrysz

Płynność finansowa przedsiębiorstwa oraz narzędzia jej sterowania i wspomagania

Wstęp

1. Płynność finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa

1.2. Pojęcie płynności

1.3. Zależność pomiędzy płynnością a rentownością

2. Polityka finansowa w przedsiębiorstwie

2.1. Planowanie obrotów i kosztów

2.2. Klasyfikacja i zarządzanie zapasami

2.3. Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie

3. Wybrane produkty finansowe wspomagające płynność

3.1. Kredyt bankowy

3.2. Faktoring

3.3. Leasing

3.4. Dyskonto weksli

4. Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw w okresie pandemii

4.1. Tarcza antykryzysowa

4.2. Lekcja dla biznesu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marzena Lichocka

Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa Wielton SA o profilu produkcyjnym

Wstęp

1. Płynność finansowa

1.1. Definicja

1.2. Wskaźniki

1.3. Praktyczne znaczenie

2. Zarządzanie płynnością finansową w bilansie przedsiębiorstwa

2.1. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie należnościami

2.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi

2.4. Zarzadzanie zobowiązaniami

3. Formy finansowania wspierające płynność finansową

4. Analiza wskaźników płynności na przykładzie przedsiębiorstwa Wielton SA o profilu produkcyjnym

4.1. Profil przedsiębiorstwa Wielton SA

4.2. Wskaźniki płynności przedsiębiorstwa Wielton SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Dziura

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej CD Projekt

Wstęp

1. Idea i elementy analizy finansowej

1.1. Analiza bilansu

1.2. Analiza rachunku zysków i strat

1.3. Analiza wskaźnikowa

2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej CD Projekt

3. Analiza wyników

3.1. Analiza reguł finansowych

3.2. Analiza bilansu

3.3. Analiza rachunku zysków i strat

3.4. Analiza płynności finansowej

3.5. Analiza rentowności

3.6. Analiza zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mikołaj Tocki

System informatyczny do bieżącej analizy danych finansowych jako narzędzie dla controllingu i zarządu na przykładzie spółki e-Kiosk SA

Wstęp

1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Teoria trzech soczewek

2. Charakterystyka spółki e-Kiosk SA

3. System informatyczny do analizy danych finansowych w e-Kiosk SA

3.1. Zakres analizowanych danych

3.2. Inne funkcjonalności

3.3. Korzyści implementacji systemu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marta Jagieło-Pietrucha

Modele wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające przy analizie kondycji finansowej przedsiębiorstw

Wstęp

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego

1.2. Analiza wskaźnikowa

2. Metody wczesnego ostrzegania

2.1. Geneza powstania modeli dyskryminacyjnych

2.2. Model E. Altmana

2.3. Model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego

2.4. Model J. Gajdki i D. Stosa

2.5. Model A. Hołdy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Martyna Czarnecka

Cash management - efektywne zarządzanie gotówką w grupie kapitałowej

Wstęp

1. Pojęcie grupy kapitałowej

2. Cash management, czyli zarządzanie płynnością w grupie kapitałowej

2.1. Istota płynności finansowej

2.2. Finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej

3. Umowa cash poolingu

3.1. Rodzaje cash poolingu

3.2. Zalety i wady stosowania cash poolingu w grupie kapitałowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Gniazdowski

Zjawisko „czarnych łabędzi" i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wstęp

1. Czarny łabędź - definicja pojęcia

1.1. Biały łabędź

1.2. Średniostan i ekstremistan

2. Czy można przygotować się na czarnego łabędzia?

2.1. Akceptacja

2.2. Zwinność i działanie

2.3. Dywersyfikacja działań

2.4. Odpowiednio duża skala działania

2.5. Ubezpieczenie

3. World Trade Center - czarny łabędź o wielu konsekwencjach

3.1. Bezpośrednie skutki finansowe

3.2. Polityczne skutki ataku

3.3. Wpływ ataku na społeczność międzynarodową

3.4. Próba podsumowania

4. Internet - największy czarny łabędź w historii

4.1. Fazy rozwoju Internetu

4.2. Warunki przetrwania firm w czasach Internetu

4.3. Negatywne skutki pojawienia się Internetu

4.4. Próba podsumowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Finansowanie start-upów - aniołowie biznesu

Wstęp

1. Istota aniołów biznesu

2. Wspólne działanie aniołów biznesu

3. Cobin Angels - case study

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Specyfika zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach

Wstęp

1. Ocena wiarygodności odbiorcy

2. Kalkulacja cen i terminów płatności

3. Metody kalkulacji cen i terminów płatności

4. Monitorowanie i windykacja należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w walce ze skutkami pandemii COVID-19

Wstęp

1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

2. Bank Gospodarstwa Krajowego - rola w gospodarce

3. Pakiet pomocowy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Analiza skuteczności ochrony klienta niebankowych podmiotów świadczących usługi płatnicze

Wstęp

1. Podstawowe regulacje w zakresie ochrony klienta na rynku usług płatniczych

2. Metody ochrony klienta

3. Analiza skarg złożonych przez klientów do organu nadzoru

Podsumowanie

Bibliografia

 

Milena Janczewska

Wpływ ulgi B+R na sytuację finansową przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wstęp

1. Zasady stosowania ulgi B+R

1.1. Definicja ustawowa działalności badawczo-rozwojowej

1.2. Pojęcie innowacyjności a działalność B+R

1.3. Kwalifikowalność kosztów

1.4. Wysokość odliczenia w ramach ulgi podatkowej

2. Analiza wskaźnikowa oparta na zysku przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki rentowności

2.2. Wskaźniki obsługi zadłużenia

3. Wpływ ulgi B+R na zysk netto w wybranej firmie produkcyjnej

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

3.2. Analiza wskaźnikowa przed zastosowaniem ulgi i po jej zastosowaniu

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 260

Wstęp

 

Mówiąc o finansach przedsiębiorstwa słusznie pojęcie to kojarzone jest z procesami gospodarczymi zachodzącymi w jednostkach gospodarczych. Odzwierciedleniem tych procesów i jednocześnie ich konsekwencją są określone zdarzenia finansowe mające z założenia prowadzić do uzyskiwania korzyści finansowych z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniego poziomu ryzyka. Głównie chodzi o stymulowanie płynności w taki sposób, aby zachować wiarygodność finansową w oczach partnerów biznesowych i utrzymać niezależność w podejmowaniu różnorodnych decyzji. Problemy te mają wieloaspektowy charakter i w różnym stopniu oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warto zatem szczególną uwagę zwracać na te elementy, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju jednostki, a przede wszystkim jej istnienia.

Problemy te zostały poruszone w niniejszej monografii, w której omówiono nader aktualne, nurtujące zagadnienia bezpośrednio dotyczące procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na zasady dokonywania skutecznych analiz i ocen tych procesów oraz możliwości ich kontroli, a także realnego oddziaływania na ich przebieg.

Celem monografii jest określenie znaczenia wybranych metod służących efektywnemu sterowaniu procesów finansowych, zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. Wykazano tu konieczność prowadzenia starannych analiz prowadzących do podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe o charakterze subiektywnym. Te z kolei wymagają dużego wyczucia i zrozumienia tych czynników, które wpływają na sytuację finansową jednostki. Mowa jest tu zatem m.in. o konieczności rzetelnego, ciągłego nadzorowania odpowiedniego poziomu płynności finansowej i roli uczciwego przeprowadzania analiz służących takim ocenom. Zwrócono również uwagę na potrzebę starannej, obiektywnej i przede wszystkim krytycznej oceny dotychczasowego dorobku teoretycznego, dotyczącego tej, jakże szerokiej i złożonej problematyki. Nie należy np. bezkrytycznie akceptować tego wszystkiego, co dotyczy struktury kapitałowej, bez uwzględnienia realnych procesów gospodarczych. Jakże często bowiem, realna gospodarka skutecznie koryguje dzisiaj nienaruszalne wręcz stanowiska wielu autorów, które poddawane są ciągłemu powielaniu i sztucznej modyfikacji.

Autorami książki są przede wszystkim słuchacze 12. edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorzy znakomicie połączyli tu własne doświadczenie zawodowe z bogatym dorobkiem teoretycznym.

Dzięki temu monografię można uznać za rzetelną analizę wybranych, kluczowych aspektów dotyczących finansów jednostki gospodarczej. Jest ona również dobrym uzupełnieniem i jednocześnie rozwinięciem badań opisujących te inspirujące zjawiska i wskazujących jednocześnie pożądane kierunki dalszych analiz. Monografia kierowana jest zarówno do praktyków gospodarczych, jak i studentów kierunków finansowych.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Jacek Grzywacz

Iluzoryczność prób optymalnego kształtowania struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie

Wstęp

1. Czym jest kapitał i jakie pełni funkcje

2. Teoretyczne i praktyczne ujęcie źródeł kapitału

3. Struktura kapitału i jej znaczenie

4. „Magia" dźwigni finansowej

5. Iluzoryczność efektów dźwigni

Podsumowanie

Bibliografia

 

Daniel Pomorski

Analiza wpływu strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych indeksu WIG-Motoryzacja

Wstęp

1. Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

1.1. Istota i rodzaje płynności finansowej

1.2. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie

2. Kapitał obrotowy netto (KON)

2.1. Pojęcie kapitału obrotowego

2.2. Rola i poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie

2.3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

2.4. Pomiar kapitału obrotowego netto

3. Analiza wpływu strategii zarządzania KON na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych z indeksu WIG-Motoryzacja

3.1. Charakterystyka badanego obszaru

3.2. Wskaźnikowy wymiar kapitału obrotowego netto i płynności finansowej w analizowanych spółkach

3.3. Związek strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto z płynnością finansową w badanych spółkach

Podsumowanie

Bibliografia

 

Monika Atras-Ławrysz

Płynność finansowa przedsiębiorstwa oraz narzędzia jej sterowania i wspomagania

Wstęp

1. Płynność finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa

1.2. Pojęcie płynności

1.3. Zależność pomiędzy płynnością a rentownością

2. Polityka finansowa w przedsiębiorstwie

2.1. Planowanie obrotów i kosztów

2.2. Klasyfikacja i zarządzanie zapasami

2.3. Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie

3. Wybrane produkty finansowe wspomagające płynność

3.1. Kredyt bankowy

3.2. Faktoring

3.3. Leasing

3.4. Dyskonto weksli

4. Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw w okresie pandemii

4.1. Tarcza antykryzysowa

4.2. Lekcja dla biznesu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marzena Lichocka

Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa Wielton SA o profilu produkcyjnym

Wstęp

1. Płynność finansowa

1.1. Definicja

1.2. Wskaźniki

1.3. Praktyczne znaczenie

2. Zarządzanie płynnością finansową w bilansie przedsiębiorstwa

2.1. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie należnościami

2.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi

2.4. Zarzadzanie zobowiązaniami

3. Formy finansowania wspierające płynność finansową

4. Analiza wskaźników płynności na przykładzie przedsiębiorstwa Wielton SA o profilu produkcyjnym

4.1. Profil przedsiębiorstwa Wielton SA

4.2. Wskaźniki płynności przedsiębiorstwa Wielton SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Dziura

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej CD Projekt

Wstęp

1. Idea i elementy analizy finansowej

1.1. Analiza bilansu

1.2. Analiza rachunku zysków i strat

1.3. Analiza wskaźnikowa

2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej CD Projekt

3. Analiza wyników

3.1. Analiza reguł finansowych

3.2. Analiza bilansu

3.3. Analiza rachunku zysków i strat

3.4. Analiza płynności finansowej

3.5. Analiza rentowności

3.6. Analiza zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mikołaj Tocki

System informatyczny do bieżącej analizy danych finansowych jako narzędzie dla controllingu i zarządu na przykładzie spółki e-Kiosk SA

Wstęp

1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Teoria trzech soczewek

2. Charakterystyka spółki e-Kiosk SA

3. System informatyczny do analizy danych finansowych w e-Kiosk SA

3.1. Zakres analizowanych danych

3.2. Inne funkcjonalności

3.3. Korzyści implementacji systemu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marta Jagieło-Pietrucha

Modele wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające przy analizie kondycji finansowej przedsiębiorstw

Wstęp

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego

1.2. Analiza wskaźnikowa

2. Metody wczesnego ostrzegania

2.1. Geneza powstania modeli dyskryminacyjnych

2.2. Model E. Altmana

2.3. Model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego

2.4. Model J. Gajdki i D. Stosa

2.5. Model A. Hołdy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Martyna Czarnecka

Cash management - efektywne zarządzanie gotówką w grupie kapitałowej

Wstęp

1. Pojęcie grupy kapitałowej

2. Cash management, czyli zarządzanie płynnością w grupie kapitałowej

2.1. Istota płynności finansowej

2.2. Finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej

3. Umowa cash poolingu

3.1. Rodzaje cash poolingu

3.2. Zalety i wady stosowania cash poolingu w grupie kapitałowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Gniazdowski

Zjawisko „czarnych łabędzi" i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wstęp

1. Czarny łabędź - definicja pojęcia

1.1. Biały łabędź

1.2. Średniostan i ekstremistan

2. Czy można przygotować się na czarnego łabędzia?

2.1. Akceptacja

2.2. Zwinność i działanie

2.3. Dywersyfikacja działań

2.4. Odpowiednio duża skala działania

2.5. Ubezpieczenie

3. World Trade Center - czarny łabędź o wielu konsekwencjach

3.1. Bezpośrednie skutki finansowe

3.2. Polityczne skutki ataku

3.3. Wpływ ataku na społeczność międzynarodową

3.4. Próba podsumowania

4. Internet - największy czarny łabędź w historii

4.1. Fazy rozwoju Internetu

4.2. Warunki przetrwania firm w czasach Internetu

4.3. Negatywne skutki pojawienia się Internetu

4.4. Próba podsumowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Finansowanie start-upów - aniołowie biznesu

Wstęp

1. Istota aniołów biznesu

2. Wspólne działanie aniołów biznesu

3. Cobin Angels - case study

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Specyfika zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach

Wstęp

1. Ocena wiarygodności odbiorcy

2. Kalkulacja cen i terminów płatności

3. Metody kalkulacji cen i terminów płatności

4. Monitorowanie i windykacja należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w walce ze skutkami pandemii COVID-19

Wstęp

1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

2. Bank Gospodarstwa Krajowego - rola w gospodarce

3. Pakiet pomocowy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Analiza skuteczności ochrony klienta niebankowych podmiotów świadczących usługi płatnicze

Wstęp

1. Podstawowe regulacje w zakresie ochrony klienta na rynku usług płatniczych

2. Metody ochrony klienta

3. Analiza skarg złożonych przez klientów do organu nadzoru

Podsumowanie

Bibliografia

 

Milena Janczewska

Wpływ ulgi B+R na sytuację finansową przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wstęp

1. Zasady stosowania ulgi B+R

1.1. Definicja ustawowa działalności badawczo-rozwojowej

1.2. Pojęcie innowacyjności a działalność B+R

1.3. Kwalifikowalność kosztów

1.4. Wysokość odliczenia w ramach ulgi podatkowej

2. Analiza wskaźnikowa oparta na zysku przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki rentowności

2.2. Wskaźniki obsługi zadłużenia

3. Wpływ ulgi B+R na zysk netto w wybranej firmie produkcyjnej

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

3.2. Analiza wskaźnikowa przed zastosowaniem ulgi i po jej zastosowaniu

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 260

 

Mówiąc o finansach przedsiębiorstwa słusznie pojęcie to kojarzone jest z procesami gospodarczymi zachodzącymi w jednostkach gospodarczych. Odzwierciedleniem tych procesów i jednocześnie ich konsekwencją są określone zdarzenia finansowe mające z założenia prowadzić do uzyskiwania korzyści finansowych z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniego poziomu ryzyka. Głównie chodzi o stymulowanie płynności w taki sposób, aby zachować wiarygodność finansową w oczach partnerów biznesowych i utrzymać niezależność w podejmowaniu różnorodnych decyzji. Problemy te mają wieloaspektowy charakter i w różnym stopniu oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warto zatem szczególną uwagę zwracać na te elementy, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju jednostki, a przede wszystkim jej istnienia.

Problemy te zostały poruszone w niniejszej monografii, w której omówiono nader aktualne, nurtujące zagadnienia bezpośrednio dotyczące procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na zasady dokonywania skutecznych analiz i ocen tych procesów oraz możliwości ich kontroli, a także realnego oddziaływania na ich przebieg.

Celem monografii jest określenie znaczenia wybranych metod służących efektywnemu sterowaniu procesów finansowych, zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. Wykazano tu konieczność prowadzenia starannych analiz prowadzących do podejmowania decyzji, uwzględniających zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe o charakterze subiektywnym. Te z kolei wymagają dużego wyczucia i zrozumienia tych czynników, które wpływają na sytuację finansową jednostki. Mowa jest tu zatem m.in. o konieczności rzetelnego, ciągłego nadzorowania odpowiedniego poziomu płynności finansowej i roli uczciwego przeprowadzania analiz służących takim ocenom. Zwrócono również uwagę na potrzebę starannej, obiektywnej i przede wszystkim krytycznej oceny dotychczasowego dorobku teoretycznego, dotyczącego tej, jakże szerokiej i złożonej problematyki. Nie należy np. bezkrytycznie akceptować tego wszystkiego, co dotyczy struktury kapitałowej, bez uwzględnienia realnych procesów gospodarczych. Jakże często bowiem, realna gospodarka skutecznie koryguje dzisiaj nienaruszalne wręcz stanowiska wielu autorów, które poddawane są ciągłemu powielaniu i sztucznej modyfikacji.

Autorami książki są przede wszystkim słuchacze 12. edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorzy znakomicie połączyli tu własne doświadczenie zawodowe z bogatym dorobkiem teoretycznym.

Dzięki temu monografię można uznać za rzetelną analizę wybranych, kluczowych aspektów dotyczących finansów jednostki gospodarczej. Jest ona również dobrym uzupełnieniem i jednocześnie rozwinięciem badań opisujących te inspirujące zjawiska i wskazujących jednocześnie pożądane kierunki dalszych analiz. Monografia kierowana jest zarówno do praktyków gospodarczych, jak i studentów kierunków finansowych.

 

 

 

Wprowadzenie

 

Jacek Grzywacz

Iluzoryczność prób optymalnego kształtowania struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie

Wstęp

1. Czym jest kapitał i jakie pełni funkcje

2. Teoretyczne i praktyczne ujęcie źródeł kapitału

3. Struktura kapitału i jej znaczenie

4. „Magia" dźwigni finansowej

5. Iluzoryczność efektów dźwigni

Podsumowanie

Bibliografia

 

Daniel Pomorski

Analiza wpływu strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych indeksu WIG-Motoryzacja

Wstęp

1. Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

1.1. Istota i rodzaje płynności finansowej

1.2. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie

2. Kapitał obrotowy netto (KON)

2.1. Pojęcie kapitału obrotowego

2.2. Rola i poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie

2.3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

2.4. Pomiar kapitału obrotowego netto

3. Analiza wpływu strategii zarządzania KON na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych z indeksu WIG-Motoryzacja

3.1. Charakterystyka badanego obszaru

3.2. Wskaźnikowy wymiar kapitału obrotowego netto i płynności finansowej w analizowanych spółkach

3.3. Związek strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto z płynnością finansową w badanych spółkach

Podsumowanie

Bibliografia

 

Monika Atras-Ławrysz

Płynność finansowa przedsiębiorstwa oraz narzędzia jej sterowania i wspomagania

Wstęp

1. Płynność finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa

1.2. Pojęcie płynności

1.3. Zależność pomiędzy płynnością a rentownością

2. Polityka finansowa w przedsiębiorstwie

2.1. Planowanie obrotów i kosztów

2.2. Klasyfikacja i zarządzanie zapasami

2.3. Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie

3. Wybrane produkty finansowe wspomagające płynność

3.1. Kredyt bankowy

3.2. Faktoring

3.3. Leasing

3.4. Dyskonto weksli

4. Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw w okresie pandemii

4.1. Tarcza antykryzysowa

4.2. Lekcja dla biznesu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marzena Lichocka

Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa Wielton SA o profilu produkcyjnym

Wstęp

1. Płynność finansowa

1.1. Definicja

1.2. Wskaźniki

1.3. Praktyczne znaczenie

2. Zarządzanie płynnością finansową w bilansie przedsiębiorstwa

2.1. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie należnościami

2.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi

2.4. Zarzadzanie zobowiązaniami

3. Formy finansowania wspierające płynność finansową

4. Analiza wskaźników płynności na przykładzie przedsiębiorstwa Wielton SA o profilu produkcyjnym

4.1. Profil przedsiębiorstwa Wielton SA

4.2. Wskaźniki płynności przedsiębiorstwa Wielton SA

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Dziura

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej CD Projekt

Wstęp

1. Idea i elementy analizy finansowej

1.1. Analiza bilansu

1.2. Analiza rachunku zysków i strat

1.3. Analiza wskaźnikowa

2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej CD Projekt

3. Analiza wyników

3.1. Analiza reguł finansowych

3.2. Analiza bilansu

3.3. Analiza rachunku zysków i strat

3.4. Analiza płynności finansowej

3.5. Analiza rentowności

3.6. Analiza zadłużenia

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mikołaj Tocki

System informatyczny do bieżącej analizy danych finansowych jako narzędzie dla controllingu i zarządu na przykładzie spółki e-Kiosk SA

Wstęp

1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Teoria trzech soczewek

2. Charakterystyka spółki e-Kiosk SA

3. System informatyczny do analizy danych finansowych w e-Kiosk SA

3.1. Zakres analizowanych danych

3.2. Inne funkcjonalności

3.3. Korzyści implementacji systemu

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marta Jagieło-Pietrucha

Modele wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające przy analizie kondycji finansowej przedsiębiorstw

Wstęp

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

1.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego

1.2. Analiza wskaźnikowa

2. Metody wczesnego ostrzegania

2.1. Geneza powstania modeli dyskryminacyjnych

2.2. Model E. Altmana

2.3. Model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego

2.4. Model J. Gajdki i D. Stosa

2.5. Model A. Hołdy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Martyna Czarnecka

Cash management - efektywne zarządzanie gotówką w grupie kapitałowej

Wstęp

1. Pojęcie grupy kapitałowej

2. Cash management, czyli zarządzanie płynnością w grupie kapitałowej

2.1. Istota płynności finansowej

2.2. Finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej

3. Umowa cash poolingu

3.1. Rodzaje cash poolingu

3.2. Zalety i wady stosowania cash poolingu w grupie kapitałowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Gniazdowski

Zjawisko „czarnych łabędzi" i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wstęp

1. Czarny łabędź - definicja pojęcia

1.1. Biały łabędź

1.2. Średniostan i ekstremistan

2. Czy można przygotować się na czarnego łabędzia?

2.1. Akceptacja

2.2. Zwinność i działanie

2.3. Dywersyfikacja działań

2.4. Odpowiednio duża skala działania

2.5. Ubezpieczenie

3. World Trade Center - czarny łabędź o wielu konsekwencjach

3.1. Bezpośrednie skutki finansowe

3.2. Polityczne skutki ataku

3.3. Wpływ ataku na społeczność międzynarodową

3.4. Próba podsumowania

4. Internet - największy czarny łabędź w historii

4.1. Fazy rozwoju Internetu

4.2. Warunki przetrwania firm w czasach Internetu

4.3. Negatywne skutki pojawienia się Internetu

4.4. Próba podsumowania

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Finansowanie start-upów - aniołowie biznesu

Wstęp

1. Istota aniołów biznesu

2. Wspólne działanie aniołów biznesu

3. Cobin Angels - case study

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Jagodzińska-Komar

Specyfika zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach

Wstęp

1. Ocena wiarygodności odbiorcy

2. Kalkulacja cen i terminów płatności

3. Metody kalkulacji cen i terminów płatności

4. Monitorowanie i windykacja należności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w walce ze skutkami pandemii COVID-19

Wstęp

1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

2. Bank Gospodarstwa Krajowego - rola w gospodarce

3. Pakiet pomocowy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Analiza skuteczności ochrony klienta niebankowych podmiotów świadczących usługi płatnicze

Wstęp

1. Podstawowe regulacje w zakresie ochrony klienta na rynku usług płatniczych

2. Metody ochrony klienta

3. Analiza skarg złożonych przez klientów do organu nadzoru

Podsumowanie

Bibliografia

 

Milena Janczewska

Wpływ ulgi B+R na sytuację finansową przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wstęp

1. Zasady stosowania ulgi B+R

1.1. Definicja ustawowa działalności badawczo-rozwojowej

1.2. Pojęcie innowacyjności a działalność B+R

1.3. Kwalifikowalność kosztów

1.4. Wysokość odliczenia w ramach ulgi podatkowej

2. Analiza wskaźnikowa oparta na zysku przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki rentowności

2.2. Wskaźniki obsługi zadłużenia

3. Wpływ ulgi B+R na zysk netto w wybranej firmie produkcyjnej

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

3.2. Analiza wskaźnikowa przed zastosowaniem ulgi i po jej zastosowaniu

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel