Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE MIĘDZYNARODOWE. KOMPENDIUM WIEDZY

FINANSE MIĘDZYNARODOWE. KOMPENDIUM WIEDZY

55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Autor: Redakcja naukowa Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Ewa Latoszek,
Kod produktu: 978-83-8030-474-1
Cena regularna:
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE MIĘDZYNARODOWE. KOMPENDIUM WIEDZY
FINANSE MIĘDZYNARODOWE. KOMPENDIUM WIEDZY

[[[separator]]]

Obserwując rozwój sfery finansowej gospodarki na przestrzeni ostatnich dwóch, a nawet trzech dekad, nie można nie zauważyć dokonujących się w niej głębokich przeobrażeń, zwłaszcza po globalnym kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2008 r. Szczególnie widoczny jest wzrost wzajemnych powiązań i współzależności poszczególnych elementów finansów międzynarodowych, tzn.: rynków, podmiotów, instrumentów oraz regulacji finansowych. Wszelkie działania prowadzone w ramach gospodarek narodowych są coraz bardziej powiązane z tymi o charakterze międzynarodowym. Obserwowane zmiany to wynik różnych procesów w gospodarce, w tym globalizacji, liberalizacjii finansjalizacji. To właśnie w efekcie pogłębiania się tych procesów następuje coraz silniejsze zintegrowanie rynków finansowych, podmiotów, instrumentów oraz regulacji, które polega na funkcjonalnym powiązaniu i silnym ich zespoleniu w jeden, globalny system finansowy. Uczestnictwo coraz większej liczby podmiotów w transakcjach powoduje, że na funkcjonowanie krajowych rynków finansowych oddziałuje wiele czynników zewnętrznych, na które poszczególne podmioty narodowe mogą nie mieć żadnego wpływu. Dla współczesnych finansów międzynarodowych charakterystyczna jest zatem silna współzależność ich poszczególnych elementów w różnych krajach i regionach świata. Korelacja ta dotyczy zawieranych transakcji finansowych, podmiotów, instrumentów i regulacji oraz prowadzi do wzmocnienia powiązań finansowych, ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Niniejsza publikacja skierowana jest do Czytelników, którzy podjęli studia na kierunkach ekonomicznych, zwłaszcza: finanse i rachunkowość, rynek globalny i inne pokrewne. Tematyka podręcznika obejmuje najważniejsze problemy współczesnych finansów międzynarodowych.

Wprowadzenie w tematykę związaną z finansami międzynarodowymi rozpoczęto od wstępu do problematyki międzynarodowego systemu finansowego, w tym wskazania jego podmiotów, regulacji oraz istoty międzynarodowego rynku finansowego, a także procesów zachodzących w tym systemie, tj. globalizacji, integracji, liberalizacji, postępu naukowego i technicznego oraz finansjalizacji (rozdział pierwszy). Następnie, w rozdziale drugim, przedstawiono ewolucję międzynarodowego systemu walutowego oraz założenia i działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W kolejnym, trzecim rozdziale, dokonano klasyfikacji walut, kursów walutowych oraz omówiono aktualne systemy kursów walutowych wprowadzone przez MFW na podstawie Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2018. Celem rozdziału czwartego jest omówienie przesłanek oraz efektów substytucji walutowej i unii walutowych w gospodarce światowej, w kontekście kryteriów teorii optymalnego obszaru walutowego. Przedstawiono efekty zastąpienia w różnych regionach świata waluty narodowej inną walutą: dolarem amerykańskim, euro, dolarem australijskim. W piątym rozdziale scharakteryzowano zjawisko szoków ekonomicznych w kontekście istnienia, funkcjonowania i prób reform istniejących unii walutowych z uwagi na to, że występowanie szoków jest jedną z głównych motywacji do tworzenia unii, a jednocześnie największym dla nich zagrożeniem. Następnie w rozdziale szóstym przedstawiono problematykę dotyczącą bilansu płatniczego. W tej części podręcznika skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia „transakcje w bilansie płatniczym", scharakteryzowano strukturę bilansu płatniczego zgodnie ze standardami międzynarodowymi określonymi przez MFW i OECD. Wyjaśniono także pojęcia: deficytu i nadwyżki bilansu płatniczego oraz mechanizmy jego stabilizacji, mechanizmy przywracania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej bilansu płatniczego. Kolejne rozdziały stanowią pogłębienie tej tematyki o istotę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz finansowanie międzynarodowego obrotu handlowego. W rozdziale siódmym przedstawiono pojęcie BIZ, ich klasyfikację oraz omówiono czynniki warunkujące podjęcie przez korporacje transnarodowe decyzji o bezpośredniej inwestycji zagranicznej. W części dotyczącej finansowania międzynarodowego obrotu handlowego wskazano na formy finansowania handlu zagranicznego przez instytucje finansowe, otoczenie instytucjonalne i regulacyjne oraz przedstawiono modele, w jakich funkcjonują instytucje finansowe w wybranych państwach UE i na świecie (rozdział ósmy). W dalszej części podręcznika (rozdział dziewiąty) przedstawiono istotę międzynarodowego rynku finansowego, jego rolę, uczestników oraz segmenty. Rozwinięcie tematyki międzynarodowego rynku finansowego stanowią kolejne cztery rozdziały dotyczące zielonych i niebieskich obligacji, finansowania działalności organizacji międzynarodowych, Grupy Banku Światowego oraz rajów podatkowych. W rozdziale dziesiątym omówiono rolę zielonych i niebieskich obligacji w kreującej się specjalności i klasyfikacji zrównoważonej taksonomii obligacji, jak również przedstawiono nowe koncepcje finansowania ekologicznej i społecznie odpowiedzialnej gospodarki. Przeanalizowano także alternatywne sposoby wspierające ideę pomocy rozwojowej dla zagwarantowania stabilności gospodarczo-społecznej. W rozdziale jedenastym dotyczącym finansowania działalności organizacji międzynarodowych przedstawiono istotę budżetów międzynarodowych organizacji międzyrządowych o charakterze finansowym i niefinansowym oraz źródła dochodów i finansowanie działalności międzynarodowych organizacji pozarządowych. Rozdział dwunasty poświęcony został istocie i działalności Grupy Banku Światowego, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Natomiast w części trzynastej dotyczącej rajów podatkowych omówiono cechy i klasyfikacje rajów podatkowych, podmioty z nich korzystające oraz techniki przeprowadzania operacji finansowych wykorzystywane w krajach zwanych rajami podatkowymi. Wskazano także na rozmiary i efekty działalności rajów podatkowych.

Podręcznik został przygotowany przez badaczy zajmujących się tematyką ekonomii i finansów w pracy dydaktycznej oraz badawczej, na podstawie dostępnej krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, aktualnych regulacji prawnych i danych statystycznych, a także własnych doświadczeń. Wykorzystano różne metody badawcze oraz sposoby prezentowania wiedzy. Głównie zastosowano metodę opisową, jednak w zależności od tematyki rozdziału przedstawiano modelowanie teoretyczne wraz z wykresami i prezentacją graficzną. Walorem podręcznika jest przedstawienie w każdym rozdziale przykładowych pytań otwartych i testowych, dzięki którym Czytelnik może utrwalić wiedzę z zakresu danej tematyki oraz studium przypadku (tzw. case study), co ma uczynić prezentowany materiał przystępnym oraz przedstawić go empirycznie.

Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Ewa Latoszek

[[[separator]]]

 

Wstęp

 

Ewa Osuch-Rak

Wprowadzenie do finansów międzynarodowych

 

Agnieszka Wójcik-Czerniawska

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego

 

Anna Wójtowicz

Kursy walutowe

 

Wanda Dugiel

Substytucja walutowa i unie walutowe

 

Maciej Janiszewski

Szoki gospodarcze - natura zjawiska i oddziaływanie na sferę finansową

 

Agnieszka Kłos

Bilans płatniczy

 

Michał Kozubowski, Bartosz Wiśniewski

Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 

Piotr Stolarczyk

Finansowanie międzynarodowego obrotu handlowego. Ujęcie instytucjonalne

 

Małgorzata Mikita

Międzynarodowy rynek finansowy

 

Marta Garbarczyk

Istota zielonych i niebieskich obligacji

 

Magdalena Proczek

Finansowanie działalności organizacji międzynarodowych

 

Andrzej Latoszek

Grupa Banku Światowego we współczesnej gospodarce światowej

 

Michał Jasiński

Raje podatkowe

 

Spis rysunków

Spis tabel

Rozwiązania testów

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 284
Format: B5

Wstęp

Obserwując rozwój sfery finansowej gospodarki na przestrzeni ostatnich dwóch, a nawet trzech dekad, nie można nie zauważyć dokonujących się w niej głębokich przeobrażeń, zwłaszcza po globalnym kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2008 r. Szczególnie widoczny jest wzrost wzajemnych powiązań i współzależności poszczególnych elementów finansów międzynarodowych, tzn.: rynków, podmiotów, instrumentów oraz regulacji finansowych. Wszelkie działania prowadzone w ramach gospodarek narodowych są coraz bardziej powiązane z tymi o charakterze międzynarodowym. Obserwowane zmiany to wynik różnych procesów w gospodarce, w tym globalizacji, liberalizacjii finansjalizacji. To właśnie w efekcie pogłębiania się tych procesów następuje coraz silniejsze zintegrowanie rynków finansowych, podmiotów, instrumentów oraz regulacji, które polega na funkcjonalnym powiązaniu i silnym ich zespoleniu w jeden, globalny system finansowy. Uczestnictwo coraz większej liczby podmiotów w transakcjach powoduje, że na funkcjonowanie krajowych rynków finansowych oddziałuje wiele czynników zewnętrznych, na które poszczególne podmioty narodowe mogą nie mieć żadnego wpływu. Dla współczesnych finansów międzynarodowych charakterystyczna jest zatem silna współzależność ich poszczególnych elementów w różnych krajach i regionach świata. Korelacja ta dotyczy zawieranych transakcji finansowych, podmiotów, instrumentów i regulacji oraz prowadzi do wzmocnienia powiązań finansowych, ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Niniejsza publikacja skierowana jest do Czytelników, którzy podjęli studia na kierunkach ekonomicznych, zwłaszcza: finanse i rachunkowość, rynek globalny i inne pokrewne. Tematyka podręcznika obejmuje najważniejsze problemy współczesnych finansów międzynarodowych.

Wprowadzenie w tematykę związaną z finansami międzynarodowymi rozpoczęto od wstępu do problematyki międzynarodowego systemu finansowego, w tym wskazania jego podmiotów, regulacji oraz istoty międzynarodowego rynku finansowego, a także procesów zachodzących w tym systemie, tj. globalizacji, integracji, liberalizacji, postępu naukowego i technicznego oraz finansjalizacji (rozdział pierwszy). Następnie, w rozdziale drugim, przedstawiono ewolucję międzynarodowego systemu walutowego oraz założenia i działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W kolejnym, trzecim rozdziale, dokonano klasyfikacji walut, kursów walutowych oraz omówiono aktualne systemy kursów walutowych wprowadzone przez MFW na podstawie Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2018. Celem rozdziału czwartego jest omówienie przesłanek oraz efektów substytucji walutowej i unii walutowych w gospodarce światowej, w kontekście kryteriów teorii optymalnego obszaru walutowego. Przedstawiono efekty zastąpienia w różnych regionach świata waluty narodowej inną walutą: dolarem amerykańskim, euro, dolarem australijskim. W piątym rozdziale scharakteryzowano zjawisko szoków ekonomicznych w kontekście istnienia, funkcjonowania i prób reform istniejących unii walutowych z uwagi na to, że występowanie szoków jest jedną z głównych motywacji do tworzenia unii, a jednocześnie największym dla nich zagrożeniem. Następnie w rozdziale szóstym przedstawiono problematykę dotyczącą bilansu płatniczego. W tej części podręcznika skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia „transakcje w bilansie płatniczym", scharakteryzowano strukturę bilansu płatniczego zgodnie ze standardami międzynarodowymi określonymi przez MFW i OECD. Wyjaśniono także pojęcia: deficytu i nadwyżki bilansu płatniczego oraz mechanizmy jego stabilizacji, mechanizmy przywracania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej bilansu płatniczego. Kolejne rozdziały stanowią pogłębienie tej tematyki o istotę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz finansowanie międzynarodowego obrotu handlowego. W rozdziale siódmym przedstawiono pojęcie BIZ, ich klasyfikację oraz omówiono czynniki warunkujące podjęcie przez korporacje transnarodowe decyzji o bezpośredniej inwestycji zagranicznej. W części dotyczącej finansowania międzynarodowego obrotu handlowego wskazano na formy finansowania handlu zagranicznego przez instytucje finansowe, otoczenie instytucjonalne i regulacyjne oraz przedstawiono modele, w jakich funkcjonują instytucje finansowe w wybranych państwach UE i na świecie (rozdział ósmy). W dalszej części podręcznika (rozdział dziewiąty) przedstawiono istotę międzynarodowego rynku finansowego, jego rolę, uczestników oraz segmenty. Rozwinięcie tematyki międzynarodowego rynku finansowego stanowią kolejne cztery rozdziały dotyczące zielonych i niebieskich obligacji, finansowania działalności organizacji międzynarodowych, Grupy Banku Światowego oraz rajów podatkowych. W rozdziale dziesiątym omówiono rolę zielonych i niebieskich obligacji w kreującej się specjalności i klasyfikacji zrównoważonej taksonomii obligacji, jak również przedstawiono nowe koncepcje finansowania ekologicznej i społecznie odpowiedzialnej gospodarki. Przeanalizowano także alternatywne sposoby wspierające ideę pomocy rozwojowej dla zagwarantowania stabilności gospodarczo-społecznej. W rozdziale jedenastym dotyczącym finansowania działalności organizacji międzynarodowych przedstawiono istotę budżetów międzynarodowych organizacji międzyrządowych o charakterze finansowym i niefinansowym oraz źródła dochodów i finansowanie działalności międzynarodowych organizacji pozarządowych. Rozdział dwunasty poświęcony został istocie i działalności Grupy Banku Światowego, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Natomiast w części trzynastej dotyczącej rajów podatkowych omówiono cechy i klasyfikacje rajów podatkowych, podmioty z nich korzystające oraz techniki przeprowadzania operacji finansowych wykorzystywane w krajach zwanych rajami podatkowymi. Wskazano także na rozmiary i efekty działalności rajów podatkowych.

Podręcznik został przygotowany przez badaczy zajmujących się tematyką ekonomii i finansów w pracy dydaktycznej oraz badawczej, na podstawie dostępnej krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, aktualnych regulacji prawnych i danych statystycznych, a także własnych doświadczeń. Wykorzystano różne metody badawcze oraz sposoby prezentowania wiedzy. Głównie zastosowano metodę opisową, jednak w zależności od tematyki rozdziału przedstawiano modelowanie teoretyczne wraz z wykresami i prezentacją graficzną. Walorem podręcznika jest przedstawienie w każdym rozdziale przykładowych pytań otwartych i testowych, dzięki którym Czytelnik może utrwalić wiedzę z zakresu danej tematyki oraz studium przypadku (tzw. case study), co ma uczynić prezentowany materiał przystępnym oraz przedstawić go empirycznie.

Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Ewa Latoszek

Spis treści

 

Wstęp

 

Ewa Osuch-Rak

Wprowadzenie do finansów międzynarodowych

 

Agnieszka Wójcik-Czerniawska

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego

 

Anna Wójtowicz

Kursy walutowe

 

Wanda Dugiel

Substytucja walutowa i unie walutowe

 

Maciej Janiszewski

Szoki gospodarcze - natura zjawiska i oddziaływanie na sferę finansową

 

Agnieszka Kłos

Bilans płatniczy

 

Michał Kozubowski, Bartosz Wiśniewski

Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 

Piotr Stolarczyk

Finansowanie międzynarodowego obrotu handlowego. Ujęcie instytucjonalne

 

Małgorzata Mikita

Międzynarodowy rynek finansowy

 

Marta Garbarczyk

Istota zielonych i niebieskich obligacji

 

Magdalena Proczek

Finansowanie działalności organizacji międzynarodowych

 

Andrzej Latoszek

Grupa Banku Światowego we współczesnej gospodarce światowej

 

Michał Jasiński

Raje podatkowe

 

Spis rysunków

Spis tabel

Rozwiązania testów

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 284
Format: B5

Obserwując rozwój sfery finansowej gospodarki na przestrzeni ostatnich dwóch, a nawet trzech dekad, nie można nie zauważyć dokonujących się w niej głębokich przeobrażeń, zwłaszcza po globalnym kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2008 r. Szczególnie widoczny jest wzrost wzajemnych powiązań i współzależności poszczególnych elementów finansów międzynarodowych, tzn.: rynków, podmiotów, instrumentów oraz regulacji finansowych. Wszelkie działania prowadzone w ramach gospodarek narodowych są coraz bardziej powiązane z tymi o charakterze międzynarodowym. Obserwowane zmiany to wynik różnych procesów w gospodarce, w tym globalizacji, liberalizacjii finansjalizacji. To właśnie w efekcie pogłębiania się tych procesów następuje coraz silniejsze zintegrowanie rynków finansowych, podmiotów, instrumentów oraz regulacji, które polega na funkcjonalnym powiązaniu i silnym ich zespoleniu w jeden, globalny system finansowy. Uczestnictwo coraz większej liczby podmiotów w transakcjach powoduje, że na funkcjonowanie krajowych rynków finansowych oddziałuje wiele czynników zewnętrznych, na które poszczególne podmioty narodowe mogą nie mieć żadnego wpływu. Dla współczesnych finansów międzynarodowych charakterystyczna jest zatem silna współzależność ich poszczególnych elementów w różnych krajach i regionach świata. Korelacja ta dotyczy zawieranych transakcji finansowych, podmiotów, instrumentów i regulacji oraz prowadzi do wzmocnienia powiązań finansowych, ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Niniejsza publikacja skierowana jest do Czytelników, którzy podjęli studia na kierunkach ekonomicznych, zwłaszcza: finanse i rachunkowość, rynek globalny i inne pokrewne. Tematyka podręcznika obejmuje najważniejsze problemy współczesnych finansów międzynarodowych.

Wprowadzenie w tematykę związaną z finansami międzynarodowymi rozpoczęto od wstępu do problematyki międzynarodowego systemu finansowego, w tym wskazania jego podmiotów, regulacji oraz istoty międzynarodowego rynku finansowego, a także procesów zachodzących w tym systemie, tj. globalizacji, integracji, liberalizacji, postępu naukowego i technicznego oraz finansjalizacji (rozdział pierwszy). Następnie, w rozdziale drugim, przedstawiono ewolucję międzynarodowego systemu walutowego oraz założenia i działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W kolejnym, trzecim rozdziale, dokonano klasyfikacji walut, kursów walutowych oraz omówiono aktualne systemy kursów walutowych wprowadzone przez MFW na podstawie Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2018. Celem rozdziału czwartego jest omówienie przesłanek oraz efektów substytucji walutowej i unii walutowych w gospodarce światowej, w kontekście kryteriów teorii optymalnego obszaru walutowego. Przedstawiono efekty zastąpienia w różnych regionach świata waluty narodowej inną walutą: dolarem amerykańskim, euro, dolarem australijskim. W piątym rozdziale scharakteryzowano zjawisko szoków ekonomicznych w kontekście istnienia, funkcjonowania i prób reform istniejących unii walutowych z uwagi na to, że występowanie szoków jest jedną z głównych motywacji do tworzenia unii, a jednocześnie największym dla nich zagrożeniem. Następnie w rozdziale szóstym przedstawiono problematykę dotyczącą bilansu płatniczego. W tej części podręcznika skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia „transakcje w bilansie płatniczym", scharakteryzowano strukturę bilansu płatniczego zgodnie ze standardami międzynarodowymi określonymi przez MFW i OECD. Wyjaśniono także pojęcia: deficytu i nadwyżki bilansu płatniczego oraz mechanizmy jego stabilizacji, mechanizmy przywracania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej bilansu płatniczego. Kolejne rozdziały stanowią pogłębienie tej tematyki o istotę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz finansowanie międzynarodowego obrotu handlowego. W rozdziale siódmym przedstawiono pojęcie BIZ, ich klasyfikację oraz omówiono czynniki warunkujące podjęcie przez korporacje transnarodowe decyzji o bezpośredniej inwestycji zagranicznej. W części dotyczącej finansowania międzynarodowego obrotu handlowego wskazano na formy finansowania handlu zagranicznego przez instytucje finansowe, otoczenie instytucjonalne i regulacyjne oraz przedstawiono modele, w jakich funkcjonują instytucje finansowe w wybranych państwach UE i na świecie (rozdział ósmy). W dalszej części podręcznika (rozdział dziewiąty) przedstawiono istotę międzynarodowego rynku finansowego, jego rolę, uczestników oraz segmenty. Rozwinięcie tematyki międzynarodowego rynku finansowego stanowią kolejne cztery rozdziały dotyczące zielonych i niebieskich obligacji, finansowania działalności organizacji międzynarodowych, Grupy Banku Światowego oraz rajów podatkowych. W rozdziale dziesiątym omówiono rolę zielonych i niebieskich obligacji w kreującej się specjalności i klasyfikacji zrównoważonej taksonomii obligacji, jak również przedstawiono nowe koncepcje finansowania ekologicznej i społecznie odpowiedzialnej gospodarki. Przeanalizowano także alternatywne sposoby wspierające ideę pomocy rozwojowej dla zagwarantowania stabilności gospodarczo-społecznej. W rozdziale jedenastym dotyczącym finansowania działalności organizacji międzynarodowych przedstawiono istotę budżetów międzynarodowych organizacji międzyrządowych o charakterze finansowym i niefinansowym oraz źródła dochodów i finansowanie działalności międzynarodowych organizacji pozarządowych. Rozdział dwunasty poświęcony został istocie i działalności Grupy Banku Światowego, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Natomiast w części trzynastej dotyczącej rajów podatkowych omówiono cechy i klasyfikacje rajów podatkowych, podmioty z nich korzystające oraz techniki przeprowadzania operacji finansowych wykorzystywane w krajach zwanych rajami podatkowymi. Wskazano także na rozmiary i efekty działalności rajów podatkowych.

Podręcznik został przygotowany przez badaczy zajmujących się tematyką ekonomii i finansów w pracy dydaktycznej oraz badawczej, na podstawie dostępnej krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, aktualnych regulacji prawnych i danych statystycznych, a także własnych doświadczeń. Wykorzystano różne metody badawcze oraz sposoby prezentowania wiedzy. Głównie zastosowano metodę opisową, jednak w zależności od tematyki rozdziału przedstawiano modelowanie teoretyczne wraz z wykresami i prezentacją graficzną. Walorem podręcznika jest przedstawienie w każdym rozdziale przykładowych pytań otwartych i testowych, dzięki którym Czytelnik może utrwalić wiedzę z zakresu danej tematyki oraz studium przypadku (tzw. case study), co ma uczynić prezentowany materiał przystępnym oraz przedstawić go empirycznie.

Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Ewa Latoszek

 

Wstęp

 

Ewa Osuch-Rak

Wprowadzenie do finansów międzynarodowych

 

Agnieszka Wójcik-Czerniawska

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego

 

Anna Wójtowicz

Kursy walutowe

 

Wanda Dugiel

Substytucja walutowa i unie walutowe

 

Maciej Janiszewski

Szoki gospodarcze - natura zjawiska i oddziaływanie na sferę finansową

 

Agnieszka Kłos

Bilans płatniczy

 

Michał Kozubowski, Bartosz Wiśniewski

Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 

Piotr Stolarczyk

Finansowanie międzynarodowego obrotu handlowego. Ujęcie instytucjonalne

 

Małgorzata Mikita

Międzynarodowy rynek finansowy

 

Marta Garbarczyk

Istota zielonych i niebieskich obligacji

 

Magdalena Proczek

Finansowanie działalności organizacji międzynarodowych

 

Andrzej Latoszek

Grupa Banku Światowego we współczesnej gospodarce światowej

 

Michał Jasiński

Raje podatkowe

 

Spis rysunków

Spis tabel

Rozwiązania testów

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel