Ulubione
  1. Strona główna
  2. EWOLUCJA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO. Perspektywa teoretyczna i weryfikacja praktyczna

EWOLUCJA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO. Perspektywa teoretyczna i weryfikacja praktyczna

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: Redakcja naukowa: Rafał Mrówka, Maria Aluchna,
Kod produktu: 978-83-8030-498-7
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EWOLUCJA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO. Perspektywa teoretyczna i weryfikacja praktyczna
EWOLUCJA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO. Perspektywa teoretyczna i weryfikacja praktyczna

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

[[[separator]]]

Celem niniejszej publikacji jest przede wszystkim sformułowanie wniosków dotyczących rozwoju raportowania niefinansowego w okresie ostatnich lat, szczególnie po pojawieniu się jego obowiązku. Chcieliśmy zobaczyć ewolucję tego procesu, jej konsekwencje w oddziaływaniu na otoczenie oraz przyszłość raportowania niefinansowego.

Chcieliśmy również porównać perspektywę teoretyczną, wyniki globalnych badań dotyczących tego obszaru z empirycznymi wynikami zebranymi na polskim rynku i sformułować wskazówki dotyczące najlepszych praktyk.

Książka składa się z części teoretycznej, dającej kontekst i pokazującej znaczenie przeprowadzonego badania empirycznego oraz części opisującej wyniki tego badania. Na początku części teoretycznej Maria Aluchna i Maria Roszkowska-Menkes opracowały ramy koncepcyjne badania raportów niefinansowych. Przyjrzały się koncepcji raportowania niefinansowego oraz trendom w jej rozwoju.

W kolejnym rozdziale teoretycznym M. Roszkowska-Menkes dokonała przeglądu literatury na temat jakości sprawozdawczości niefinansowej oraz wpływu tej praktyki na otoczenie społeczne organizacji. Analiza ta pozwoliła na identyfikację podstawowych luk badawczych i wskazanie kierunku przyszłych badań w tym obszarze.

Dalej M. Aluchna omówiła wskaźniki raportowania niefinansowego ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników, które są stosowane w badaniach naukowych w celu oceny pomiaru jakości i zakresu ujawnień. W rozdziale tym prześledzono także historyczny zarys rozwoju raportowania niefinansowego i standardów, wskazując na ewolucję od dowolności ujawnień niefinansowych do obowiązku publikowania takich informacji regulowanych prawem oraz od narracyjnego charakteru raportów po proces formułowania standardów.

Tomasz Serwański analizował niejako przyszłość sprawozdawczości niefinansowej, przedstawiając Białą księgę poświęconą kluczowym miernikom efektywności w raportowaniu niefinansowym opracowaną przez zespół ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego. Jest to jedna z propozycji dotyczących standaryzacji raportowania niefinansowego.

W ostatnim rozdziale części teoretycznej T. Serwański analizował dalsze kierunki rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie raportowania informacji związanych z klimatem.

Część dotyczącą przeprowadzonych badań empirycznych otwiera rozdział Urszuli Ornarowicz, w którym dokonała podsumowania zgromadzonych wskaźników ilościowych za 2019 r. (trzeci rok obowiązku raportowania) dotyczących zarówno badanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ich wyodrębnionych cech, jak i przygotowanych przez nie raportów, ich zawartości w kontekście wypełnienia wymagań stawianych przez ustawy.

Mikołaj Pindelski przeanalizował współwystępowania poszczególnych wskaźników ilościowych w 2019 r., poszukując przede wszystkim związków pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami dotyczącymi badanych spółek oraz rodzajów i zakresu przygotowanych przez nie raportów niefinansowych.

Grażyna Aniszewska-Banaś podsumowała jakościowe analizy najlepszych raportów niefinansowych w trzecim roku obowiązku raportowania, wyodrębniając najważniejsze tendencje oraz wskazując wyłaniające się z nich dobre praktyki.

Natalia Soldecka skupiła się natomiast na sektorach banków i firm ubezpieczeniowych notowanych na GPW, omawiając dobre praktyki raportowania niefinansowego, które mogą być wskazówką i wzorem dla innych podmiotów z tych sektorów. Wnioski z badania empirycznego zebrane zostały w podsumowaniu pt. Raportowanie niefinansowego w Polsce - najważniejsze wnioski.

Chciałbym podziękować wszystkim członkom zespołu badawczego za zaangażowania w ten projekt podczas trzech lat jego realizacji. Wymagał on poświęcenia bardzo wiele czasu i energii, więc tym bardziej trzeba docenić ogrom włożonej pracy i co ważne, wnikliwość i terminowość. Przeanalizowanie bardzo różniących się raportów, które liczyły od kilku do nawet kilkuset stron, było wprawdzie interesujące, jednak na pewno niełatwe. Mam nadzieję, że dzięki pracy zespołu Katedry Teorii Zarządzania i Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem SGH zagadnienia związane z raportowaniem niefinansowym będą jaśniejsze i przyczynią się do rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce oraz samych przedsiębiorstw wdrażających te strategie.

(fragment wprowadzenia)

[[[separator]]]

Rafał Mrówka

WPROWADZENIE. BADANIE RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO W POLSCE - TRZY LATA DOŚWIADCZEŃ

 

STRATEGICZNY WYMIAR PRZEOBRAŻEŃ ORGANIZACJI

 

Maria Aluchna, Maria Roszkowska-Menkes

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE. PODSTAWY TEORETYCZNE I TRENDY W ROZWOJU KONCEPCJI

1.1. Wprowadzenie

1.2. Teoretyczne ramy raportowania niefinansowego

1.3. Rozwój raportowania niefinansowego. W stronę integracji

1.4. Rozwój raportowania niefinansowego. W stronę raportowania obowiązkowego

1.4.1. Główne wnioski z dotychczasowych badań

1.4.2. Raportowanie dobrowolne a obowiązkowe

1.5. Oczekiwane i dotychczasowe efekty Dyrektywy 2014/95/EU

1.6. Podsumowanie

 

Maria Roszkowska-Menkes

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W ŚWIETLE TEORII INSTYTUCJONALNEJ. SYMBOL CZY ISTOTNY KROK W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

2.1. Wprowadzenie

2.2. Teoria instytucjonalna i zjawisko odprzężenia

2.3. Raportowanie niefinansowe jako symbol

2.4. Twórcza rola hipokryzji

2.5. Podsumowanie

 

Maria Aluchna

WSKAŹNIKI RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO. PERSPEKTYWA BADAŃ NAUKOWYCH

3.1. Wprowadzenie

3.2. Rozwój raportowania niefinansowego

3.2.1. Od dobrowolności do obowiązku raportowania

3.2.2. Standardy raportowania niefinansowego

3.2.3. Ograniczenia raportowania niefinansowego

3.3. Wskaźniki raportowania niefinansowego

3.3.1. Publikacja informacji oraz audyt zewnętrzny

3.3.2. Wskaźniki narracyjnego raportowania

3.3.3. Wskaźniki

3.4. Podsumowanie

 

Tomasz Serwański

MIERNIKI „KAPITALIZMU INTERESARIUSZY" - STANDARYZACJA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO W PROPOZYCJACH ŚWIATOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO (WORLD ECONOMIC FORUM)

4.1. Wprowadzenie

4.2. Założenia uniwersalnego standardu

4.3. Filar „Zasady ładu korporacyjnego"

4.4. Filar „Planeta"

4.5. Filar „Ludzie"

4.6. Filar „Dobrobyt"

4.7. Podsumowanie

 

Tomasz Serwański

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE RAPORTOWANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z KLIMATEM

5.1. Wprowadzenie

5.2. Zasady raportowania zagadnień klimatycznych

5.3. Wytyczne w odniesieniu do modelu biznesowego

5.4. Wytyczne w odniesieniu do polityk

5.5. Wytyczne w odniesieniu do kluczowych wskaźników efektywności

5.6. Wytyczne w odniesieniu do czynników ryzyka

5.7. Podsumowanie

 

WERYFIKACJA PRAKTYCZNA RAPORTÓW NIEFINANSOWYCH

 

Urszula Ornarowicz

RAPORTY NIEFINANSOWE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZA 2019 ROK - ANALIZA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH Z ODNIESIENIEM DO ROKU 2018

6.1. Wprowadzenie

6.2. Charakterystyka spółek

6.2.1. Makrosektor

6.2.2. Wartość rynkowa spółki

6.2.3. Wartość księgowa spółki

6.2.4. Wskaźniki: wartość rynkowa do zysku i wartość rynkowa do wartości księgowej

6.2.5. Źródła przychodów

6.3. Charakterystyka raportów na temat informacji niefinansowych

6.3.1. Forma raportu

6.3.2. Liczba stron raportu

6.3.3. Model biznesowy

6.3.4. Zagadnienia społeczne

6.3.5. Zagadnienia pracownicze

6.3.6. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

6.3.7. Zagadnienia dotyczące poszanowania praw człowieka

6.3.8. Zagadnienia dotyczące przeciwdziałania korupcji

6.3.9. Istotne ryzyka

6.4. Podsumowanie z uwzględnieniem raportowania za 2018 r.

 

Mikołaj Pindelski

STATYSTYCZNA ANALIZA WSPÓŁWYSTĘPOWANIA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

7.1. Wprowadzenie

7.2. Dane przyjęte do analizy

7.3. Analiza rozkładu próby

7.4. Struktura raportu

7.5. Zależności i współwystępowania

7.6. Podsumowanie

 

Grażyna Aniszewska-Banaś

ANALIZA JAKOŚCIOWA. DOBRE PRAKTYKI

8.1. Wprowadzenie

8.2. Zawartość merytoryczna raportów

8.2.1. Model biznesu

8.2.2. Obszar społeczny

8.2.3. Obszar pracowniczy

8.2.4. Środowisko naturalne

8.2.5. Prawa człowieka

8.2.6. Korupcja

8.2.7. Najważniejsze ryzyka

8.3. Forma i strona edytorska

8.4. Dobre praktyki

8.4.1. Spółki raportujące według standardu GRI

8.4.2. Spółki raportujące według standardu SIN

8.4.3. Spółki raportujące według własnych zasad

8.5. Podsumowanie

 

Natalia Soldecka

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH Z SEKTORA BANKOWEGO I UBEZPIECZENIOWEGO W 2019 R. STUDIUM PRZYPADKU

9.1. Wprowadzenie

9.2. Charakterystyka badanego sektora

9.3. Raportowanie społeczne w kontekście teorii interesariuszy

9.4. Społeczna odpowiedzialność w branży finansowej

9.5. Charakterystyka badanych spółek

9.6. Wyniki analizy. Dobre praktyki w raportowaniu niefinansowym

9.7. Raportowanie pozafinansowe - kierunki rozwoju

9.8. Podsumowanie

 

Rafał Mrówka

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W POLSCE - NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 192
Format: B5

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest przede wszystkim sformułowanie wniosków dotyczących rozwoju raportowania niefinansowego w okresie ostatnich lat, szczególnie po pojawieniu się jego obowiązku. Chcieliśmy zobaczyć ewolucję tego procesu, jej konsekwencje w oddziaływaniu na otoczenie oraz przyszłość raportowania niefinansowego.

Chcieliśmy również porównać perspektywę teoretyczną, wyniki globalnych badań dotyczących tego obszaru z empirycznymi wynikami zebranymi na polskim rynku i sformułować wskazówki dotyczące najlepszych praktyk.

Książka składa się z części teoretycznej, dającej kontekst i pokazującej znaczenie przeprowadzonego badania empirycznego oraz części opisującej wyniki tego badania. Na początku części teoretycznej Maria Aluchna i Maria Roszkowska-Menkes opracowały ramy koncepcyjne badania raportów niefinansowych. Przyjrzały się koncepcji raportowania niefinansowego oraz trendom w jej rozwoju.

W kolejnym rozdziale teoretycznym M. Roszkowska-Menkes dokonała przeglądu literatury na temat jakości sprawozdawczości niefinansowej oraz wpływu tej praktyki na otoczenie społeczne organizacji. Analiza ta pozwoliła na identyfikację podstawowych luk badawczych i wskazanie kierunku przyszłych badań w tym obszarze.

Dalej M. Aluchna omówiła wskaźniki raportowania niefinansowego ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników, które są stosowane w badaniach naukowych w celu oceny pomiaru jakości i zakresu ujawnień. W rozdziale tym prześledzono także historyczny zarys rozwoju raportowania niefinansowego i standardów, wskazując na ewolucję od dowolności ujawnień niefinansowych do obowiązku publikowania takich informacji regulowanych prawem oraz od narracyjnego charakteru raportów po proces formułowania standardów.

Tomasz Serwański analizował niejako przyszłość sprawozdawczości niefinansowej, przedstawiając Białą księgę poświęconą kluczowym miernikom efektywności w raportowaniu niefinansowym opracowaną przez zespół ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego. Jest to jedna z propozycji dotyczących standaryzacji raportowania niefinansowego.

W ostatnim rozdziale części teoretycznej T. Serwański analizował dalsze kierunki rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie raportowania informacji związanych z klimatem.

Część dotyczącą przeprowadzonych badań empirycznych otwiera rozdział Urszuli Ornarowicz, w którym dokonała podsumowania zgromadzonych wskaźników ilościowych za 2019 r. (trzeci rok obowiązku raportowania) dotyczących zarówno badanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ich wyodrębnionych cech, jak i przygotowanych przez nie raportów, ich zawartości w kontekście wypełnienia wymagań stawianych przez ustawy.

Mikołaj Pindelski przeanalizował współwystępowania poszczególnych wskaźników ilościowych w 2019 r., poszukując przede wszystkim związków pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami dotyczącymi badanych spółek oraz rodzajów i zakresu przygotowanych przez nie raportów niefinansowych.

Grażyna Aniszewska-Banaś podsumowała jakościowe analizy najlepszych raportów niefinansowych w trzecim roku obowiązku raportowania, wyodrębniając najważniejsze tendencje oraz wskazując wyłaniające się z nich dobre praktyki.

Natalia Soldecka skupiła się natomiast na sektorach banków i firm ubezpieczeniowych notowanych na GPW, omawiając dobre praktyki raportowania niefinansowego, które mogą być wskazówką i wzorem dla innych podmiotów z tych sektorów. Wnioski z badania empirycznego zebrane zostały w podsumowaniu pt. Raportowanie niefinansowego w Polsce - najważniejsze wnioski.

Chciałbym podziękować wszystkim członkom zespołu badawczego za zaangażowania w ten projekt podczas trzech lat jego realizacji. Wymagał on poświęcenia bardzo wiele czasu i energii, więc tym bardziej trzeba docenić ogrom włożonej pracy i co ważne, wnikliwość i terminowość. Przeanalizowanie bardzo różniących się raportów, które liczyły od kilku do nawet kilkuset stron, było wprawdzie interesujące, jednak na pewno niełatwe. Mam nadzieję, że dzięki pracy zespołu Katedry Teorii Zarządzania i Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem SGH zagadnienia związane z raportowaniem niefinansowym będą jaśniejsze i przyczynią się do rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce oraz samych przedsiębiorstw wdrażających te strategie.

(fragment wprowadzenia)

Spis treści

Rafał Mrówka

WPROWADZENIE. BADANIE RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO W POLSCE - TRZY LATA DOŚWIADCZEŃ

 

STRATEGICZNY WYMIAR PRZEOBRAŻEŃ ORGANIZACJI

 

Maria Aluchna, Maria Roszkowska-Menkes

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE. PODSTAWY TEORETYCZNE I TRENDY W ROZWOJU KONCEPCJI

1.1. Wprowadzenie

1.2. Teoretyczne ramy raportowania niefinansowego

1.3. Rozwój raportowania niefinansowego. W stronę integracji

1.4. Rozwój raportowania niefinansowego. W stronę raportowania obowiązkowego

1.4.1. Główne wnioski z dotychczasowych badań

1.4.2. Raportowanie dobrowolne a obowiązkowe

1.5. Oczekiwane i dotychczasowe efekty Dyrektywy 2014/95/EU

1.6. Podsumowanie

 

Maria Roszkowska-Menkes

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W ŚWIETLE TEORII INSTYTUCJONALNEJ. SYMBOL CZY ISTOTNY KROK W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

2.1. Wprowadzenie

2.2. Teoria instytucjonalna i zjawisko odprzężenia

2.3. Raportowanie niefinansowe jako symbol

2.4. Twórcza rola hipokryzji

2.5. Podsumowanie

 

Maria Aluchna

WSKAŹNIKI RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO. PERSPEKTYWA BADAŃ NAUKOWYCH

3.1. Wprowadzenie

3.2. Rozwój raportowania niefinansowego

3.2.1. Od dobrowolności do obowiązku raportowania

3.2.2. Standardy raportowania niefinansowego

3.2.3. Ograniczenia raportowania niefinansowego

3.3. Wskaźniki raportowania niefinansowego

3.3.1. Publikacja informacji oraz audyt zewnętrzny

3.3.2. Wskaźniki narracyjnego raportowania

3.3.3. Wskaźniki

3.4. Podsumowanie

 

Tomasz Serwański

MIERNIKI „KAPITALIZMU INTERESARIUSZY" - STANDARYZACJA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO W PROPOZYCJACH ŚWIATOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO (WORLD ECONOMIC FORUM)

4.1. Wprowadzenie

4.2. Założenia uniwersalnego standardu

4.3. Filar „Zasady ładu korporacyjnego"

4.4. Filar „Planeta"

4.5. Filar „Ludzie"

4.6. Filar „Dobrobyt"

4.7. Podsumowanie

 

Tomasz Serwański

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE RAPORTOWANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z KLIMATEM

5.1. Wprowadzenie

5.2. Zasady raportowania zagadnień klimatycznych

5.3. Wytyczne w odniesieniu do modelu biznesowego

5.4. Wytyczne w odniesieniu do polityk

5.5. Wytyczne w odniesieniu do kluczowych wskaźników efektywności

5.6. Wytyczne w odniesieniu do czynników ryzyka

5.7. Podsumowanie

 

WERYFIKACJA PRAKTYCZNA RAPORTÓW NIEFINANSOWYCH

 

Urszula Ornarowicz

RAPORTY NIEFINANSOWE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZA 2019 ROK - ANALIZA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH Z ODNIESIENIEM DO ROKU 2018

6.1. Wprowadzenie

6.2. Charakterystyka spółek

6.2.1. Makrosektor

6.2.2. Wartość rynkowa spółki

6.2.3. Wartość księgowa spółki

6.2.4. Wskaźniki: wartość rynkowa do zysku i wartość rynkowa do wartości księgowej

6.2.5. Źródła przychodów

6.3. Charakterystyka raportów na temat informacji niefinansowych

6.3.1. Forma raportu

6.3.2. Liczba stron raportu

6.3.3. Model biznesowy

6.3.4. Zagadnienia społeczne

6.3.5. Zagadnienia pracownicze

6.3.6. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

6.3.7. Zagadnienia dotyczące poszanowania praw człowieka

6.3.8. Zagadnienia dotyczące przeciwdziałania korupcji

6.3.9. Istotne ryzyka

6.4. Podsumowanie z uwzględnieniem raportowania za 2018 r.

 

Mikołaj Pindelski

STATYSTYCZNA ANALIZA WSPÓŁWYSTĘPOWANIA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

7.1. Wprowadzenie

7.2. Dane przyjęte do analizy

7.3. Analiza rozkładu próby

7.4. Struktura raportu

7.5. Zależności i współwystępowania

7.6. Podsumowanie

 

Grażyna Aniszewska-Banaś

ANALIZA JAKOŚCIOWA. DOBRE PRAKTYKI

8.1. Wprowadzenie

8.2. Zawartość merytoryczna raportów

8.2.1. Model biznesu

8.2.2. Obszar społeczny

8.2.3. Obszar pracowniczy

8.2.4. Środowisko naturalne

8.2.5. Prawa człowieka

8.2.6. Korupcja

8.2.7. Najważniejsze ryzyka

8.3. Forma i strona edytorska

8.4. Dobre praktyki

8.4.1. Spółki raportujące według standardu GRI

8.4.2. Spółki raportujące według standardu SIN

8.4.3. Spółki raportujące według własnych zasad

8.5. Podsumowanie

 

Natalia Soldecka

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH Z SEKTORA BANKOWEGO I UBEZPIECZENIOWEGO W 2019 R. STUDIUM PRZYPADKU

9.1. Wprowadzenie

9.2. Charakterystyka badanego sektora

9.3. Raportowanie społeczne w kontekście teorii interesariuszy

9.4. Społeczna odpowiedzialność w branży finansowej

9.5. Charakterystyka badanych spółek

9.6. Wyniki analizy. Dobre praktyki w raportowaniu niefinansowym

9.7. Raportowanie pozafinansowe - kierunki rozwoju

9.8. Podsumowanie

 

Rafał Mrówka

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W POLSCE - NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 192
Format: B5

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Celem niniejszej publikacji jest przede wszystkim sformułowanie wniosków dotyczących rozwoju raportowania niefinansowego w okresie ostatnich lat, szczególnie po pojawieniu się jego obowiązku. Chcieliśmy zobaczyć ewolucję tego procesu, jej konsekwencje w oddziaływaniu na otoczenie oraz przyszłość raportowania niefinansowego.

Chcieliśmy również porównać perspektywę teoretyczną, wyniki globalnych badań dotyczących tego obszaru z empirycznymi wynikami zebranymi na polskim rynku i sformułować wskazówki dotyczące najlepszych praktyk.

Książka składa się z części teoretycznej, dającej kontekst i pokazującej znaczenie przeprowadzonego badania empirycznego oraz części opisującej wyniki tego badania. Na początku części teoretycznej Maria Aluchna i Maria Roszkowska-Menkes opracowały ramy koncepcyjne badania raportów niefinansowych. Przyjrzały się koncepcji raportowania niefinansowego oraz trendom w jej rozwoju.

W kolejnym rozdziale teoretycznym M. Roszkowska-Menkes dokonała przeglądu literatury na temat jakości sprawozdawczości niefinansowej oraz wpływu tej praktyki na otoczenie społeczne organizacji. Analiza ta pozwoliła na identyfikację podstawowych luk badawczych i wskazanie kierunku przyszłych badań w tym obszarze.

Dalej M. Aluchna omówiła wskaźniki raportowania niefinansowego ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników, które są stosowane w badaniach naukowych w celu oceny pomiaru jakości i zakresu ujawnień. W rozdziale tym prześledzono także historyczny zarys rozwoju raportowania niefinansowego i standardów, wskazując na ewolucję od dowolności ujawnień niefinansowych do obowiązku publikowania takich informacji regulowanych prawem oraz od narracyjnego charakteru raportów po proces formułowania standardów.

Tomasz Serwański analizował niejako przyszłość sprawozdawczości niefinansowej, przedstawiając Białą księgę poświęconą kluczowym miernikom efektywności w raportowaniu niefinansowym opracowaną przez zespół ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego. Jest to jedna z propozycji dotyczących standaryzacji raportowania niefinansowego.

W ostatnim rozdziale części teoretycznej T. Serwański analizował dalsze kierunki rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie raportowania informacji związanych z klimatem.

Część dotyczącą przeprowadzonych badań empirycznych otwiera rozdział Urszuli Ornarowicz, w którym dokonała podsumowania zgromadzonych wskaźników ilościowych za 2019 r. (trzeci rok obowiązku raportowania) dotyczących zarówno badanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ich wyodrębnionych cech, jak i przygotowanych przez nie raportów, ich zawartości w kontekście wypełnienia wymagań stawianych przez ustawy.

Mikołaj Pindelski przeanalizował współwystępowania poszczególnych wskaźników ilościowych w 2019 r., poszukując przede wszystkim związków pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami dotyczącymi badanych spółek oraz rodzajów i zakresu przygotowanych przez nie raportów niefinansowych.

Grażyna Aniszewska-Banaś podsumowała jakościowe analizy najlepszych raportów niefinansowych w trzecim roku obowiązku raportowania, wyodrębniając najważniejsze tendencje oraz wskazując wyłaniające się z nich dobre praktyki.

Natalia Soldecka skupiła się natomiast na sektorach banków i firm ubezpieczeniowych notowanych na GPW, omawiając dobre praktyki raportowania niefinansowego, które mogą być wskazówką i wzorem dla innych podmiotów z tych sektorów. Wnioski z badania empirycznego zebrane zostały w podsumowaniu pt. Raportowanie niefinansowego w Polsce - najważniejsze wnioski.

Chciałbym podziękować wszystkim członkom zespołu badawczego za zaangażowania w ten projekt podczas trzech lat jego realizacji. Wymagał on poświęcenia bardzo wiele czasu i energii, więc tym bardziej trzeba docenić ogrom włożonej pracy i co ważne, wnikliwość i terminowość. Przeanalizowanie bardzo różniących się raportów, które liczyły od kilku do nawet kilkuset stron, było wprawdzie interesujące, jednak na pewno niełatwe. Mam nadzieję, że dzięki pracy zespołu Katedry Teorii Zarządzania i Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem SGH zagadnienia związane z raportowaniem niefinansowym będą jaśniejsze i przyczynią się do rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce oraz samych przedsiębiorstw wdrażających te strategie.

(fragment wprowadzenia)

Rafał Mrówka

WPROWADZENIE. BADANIE RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO W POLSCE - TRZY LATA DOŚWIADCZEŃ

 

STRATEGICZNY WYMIAR PRZEOBRAŻEŃ ORGANIZACJI

 

Maria Aluchna, Maria Roszkowska-Menkes

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE. PODSTAWY TEORETYCZNE I TRENDY W ROZWOJU KONCEPCJI

1.1. Wprowadzenie

1.2. Teoretyczne ramy raportowania niefinansowego

1.3. Rozwój raportowania niefinansowego. W stronę integracji

1.4. Rozwój raportowania niefinansowego. W stronę raportowania obowiązkowego

1.4.1. Główne wnioski z dotychczasowych badań

1.4.2. Raportowanie dobrowolne a obowiązkowe

1.5. Oczekiwane i dotychczasowe efekty Dyrektywy 2014/95/EU

1.6. Podsumowanie

 

Maria Roszkowska-Menkes

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W ŚWIETLE TEORII INSTYTUCJONALNEJ. SYMBOL CZY ISTOTNY KROK W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

2.1. Wprowadzenie

2.2. Teoria instytucjonalna i zjawisko odprzężenia

2.3. Raportowanie niefinansowe jako symbol

2.4. Twórcza rola hipokryzji

2.5. Podsumowanie

 

Maria Aluchna

WSKAŹNIKI RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO. PERSPEKTYWA BADAŃ NAUKOWYCH

3.1. Wprowadzenie

3.2. Rozwój raportowania niefinansowego

3.2.1. Od dobrowolności do obowiązku raportowania

3.2.2. Standardy raportowania niefinansowego

3.2.3. Ograniczenia raportowania niefinansowego

3.3. Wskaźniki raportowania niefinansowego

3.3.1. Publikacja informacji oraz audyt zewnętrzny

3.3.2. Wskaźniki narracyjnego raportowania

3.3.3. Wskaźniki

3.4. Podsumowanie

 

Tomasz Serwański

MIERNIKI „KAPITALIZMU INTERESARIUSZY" - STANDARYZACJA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO W PROPOZYCJACH ŚWIATOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO (WORLD ECONOMIC FORUM)

4.1. Wprowadzenie

4.2. Założenia uniwersalnego standardu

4.3. Filar „Zasady ładu korporacyjnego"

4.4. Filar „Planeta"

4.5. Filar „Ludzie"

4.6. Filar „Dobrobyt"

4.7. Podsumowanie

 

Tomasz Serwański

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE RAPORTOWANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z KLIMATEM

5.1. Wprowadzenie

5.2. Zasady raportowania zagadnień klimatycznych

5.3. Wytyczne w odniesieniu do modelu biznesowego

5.4. Wytyczne w odniesieniu do polityk

5.5. Wytyczne w odniesieniu do kluczowych wskaźników efektywności

5.6. Wytyczne w odniesieniu do czynników ryzyka

5.7. Podsumowanie

 

WERYFIKACJA PRAKTYCZNA RAPORTÓW NIEFINANSOWYCH

 

Urszula Ornarowicz

RAPORTY NIEFINANSOWE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZA 2019 ROK - ANALIZA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH Z ODNIESIENIEM DO ROKU 2018

6.1. Wprowadzenie

6.2. Charakterystyka spółek

6.2.1. Makrosektor

6.2.2. Wartość rynkowa spółki

6.2.3. Wartość księgowa spółki

6.2.4. Wskaźniki: wartość rynkowa do zysku i wartość rynkowa do wartości księgowej

6.2.5. Źródła przychodów

6.3. Charakterystyka raportów na temat informacji niefinansowych

6.3.1. Forma raportu

6.3.2. Liczba stron raportu

6.3.3. Model biznesowy

6.3.4. Zagadnienia społeczne

6.3.5. Zagadnienia pracownicze

6.3.6. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

6.3.7. Zagadnienia dotyczące poszanowania praw człowieka

6.3.8. Zagadnienia dotyczące przeciwdziałania korupcji

6.3.9. Istotne ryzyka

6.4. Podsumowanie z uwzględnieniem raportowania za 2018 r.

 

Mikołaj Pindelski

STATYSTYCZNA ANALIZA WSPÓŁWYSTĘPOWANIA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

7.1. Wprowadzenie

7.2. Dane przyjęte do analizy

7.3. Analiza rozkładu próby

7.4. Struktura raportu

7.5. Zależności i współwystępowania

7.6. Podsumowanie

 

Grażyna Aniszewska-Banaś

ANALIZA JAKOŚCIOWA. DOBRE PRAKTYKI

8.1. Wprowadzenie

8.2. Zawartość merytoryczna raportów

8.2.1. Model biznesu

8.2.2. Obszar społeczny

8.2.3. Obszar pracowniczy

8.2.4. Środowisko naturalne

8.2.5. Prawa człowieka

8.2.6. Korupcja

8.2.7. Najważniejsze ryzyka

8.3. Forma i strona edytorska

8.4. Dobre praktyki

8.4.1. Spółki raportujące według standardu GRI

8.4.2. Spółki raportujące według standardu SIN

8.4.3. Spółki raportujące według własnych zasad

8.5. Podsumowanie

 

Natalia Soldecka

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH Z SEKTORA BANKOWEGO I UBEZPIECZENIOWEGO W 2019 R. STUDIUM PRZYPADKU

9.1. Wprowadzenie

9.2. Charakterystyka badanego sektora

9.3. Raportowanie społeczne w kontekście teorii interesariuszy

9.4. Społeczna odpowiedzialność w branży finansowej

9.5. Charakterystyka badanych spółek

9.6. Wyniki analizy. Dobre praktyki w raportowaniu niefinansowym

9.7. Raportowanie pozafinansowe - kierunki rozwoju

9.8. Podsumowanie

 

Rafał Mrówka

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W POLSCE - NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel