Ulubione
  1. Strona główna
  2. EWOLUCJA METOD ALOKACJI PODATKU DOCHODOWEGO W RACHUNKOWOŚCI

EWOLUCJA METOD ALOKACJI PODATKU DOCHODOWEGO W RACHUNKOWOŚCI

32,00 zł
28,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 28,80 zł
Autor: Katarzyna Zasiewska
Kod produktu: 978-83-7378-787-2
Cena regularna:
32,00 zł
28,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 28,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EWOLUCJA METOD ALOKACJI PODATKU DOCHODOWEGO W RACHUNKOWOŚCI
EWOLUCJA METOD ALOKACJI PODATKU DOCHODOWEGO W RACHUNKOWOŚCI
[[[separator]]]

W ostatnich latach rozwój rachunkowości determinowany jest w znacznej mierze, postępującymi w skali światowej, procesami globalizacyjnymi, przejawiającymi się liberalizowaniem przepływu kapitałów, towarów, usług i siły roboczej oraz powodującymi intensywny rozwój międzynarodowych rynków finansowych i kapitałowych. Nie bez znaczenia dla ewolucji rachunkowości są również inne czynniki, jak np. rozwój nowoczesnych technologii, zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami czy natężenie konkurencji. Zmiany rachunkowości, wywołane postępującą globalizacją gospodarki światowej, widoczne są przede wszystkim w koncepcjach wyceny, coraz bardziej zorientowanych na ocenę bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz na pomiar przyszłego bogactwa inwestora.Stworzenie wiarygodnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa wymaga przestrzegania - również w zmieniających się warunkach gospodarczych - nadrzędnych koncepcji i zasad rachunkowości. Wiąże się z tym konieczność przestrzegania całkowitej niezależności prawa bilansowego od innych regulacji, w tym od prawa podatkowego. Jednak rachunkowość, zajmująca się opisywaniem rzeczywistości gospodarczej, musi również uwzględniać bieżące i przyszłe skutki podatkowe występujących w jednostce zdarzeń. Z tego powodu w prawie bilansowym w celu wyeliminowania negatywnego wpływu regulacji podatkowych na informacje sprawozdawcze, płynące z systemu rachunkowości (w tym przede wszystkim wpływu na wynik finansowy netto), wykształciły się różne rozwiązania teoretyczne i praktyczne, których celem było uwzględnienie skutków opodatkowania w wyniku finansowym jednostki oraz ich odpowiednie zaprezentowanie w sprawozdaniu finansowym.
Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto zaprezentowanie najważniejszych obszarów rozbieżności prawa bilansowego i prawa podatkowego, omówienie stosowanych dotychczas w rachunkowości podejść do rozliczania podatku dochodowego w czasie oraz przedstawienie autorskiej, bezpośredniej metody ustalania wartości podatkowej składników bilansowych.
Punktem wyjścia dalszych rozważań jest, zaprezentowane w pierwszym rozdziale, przedstawienie najważniejszych współcześnie obszarów dualizmu prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz skutków autonomii obu dziedzin. Omówione zostały również źródła informacji dla systemu podatkowego i ich związek z rachunkowością.
Przedmiotem drugiego rozdziału są zagadnienia związane z ujmowaniem i prezentacją podatku dochodowego w systemie rachunkowości. Omówienie zakresu autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego pozwoliło na przedstawienie kategorii zarówno bieżącego, jak i odroczonego podatku dochodowego.
Rozważania trzeciego rozdziału są skoncentrowane na zagadnieniu alokacji podatku dochodowego w rachunkowości. Główny nacisk położony w nim został na przedstawienie klasyfikacji i założeń koncepcyjnych rozliczania podatku dochodowego w księgach rachunkowych. Wskazane zostały najważniejsze zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego w podejściu wynikowym i w podejściu bilansowym. Ważnym punktem tego rozdziału jest zaproponowanie autorskiego sposobu wyznaczania wartości podatkowej składników bilansowych, a co za tym idzie - ustalania odroczonego podatku dochodowego. Procedura ta, określona mianem metody bezpośredniej, znacznie ułatwia i usprawnia rozliczanie podatku dochodowego w księgach rachunkowych.
Należy zauważyć, że zaprezentowane w niniejszym opracowaniu poglądy i propozycje są głosem w dyskusji na temat sposobów alokacji podatku dochodowego w rachunkowości oraz sposobów prezentacji funkcjonowania jednostek w otoczeniu fiskalnym. Zaproponowane rozwiązania, z uwagi na ich autorski charakter, mogą podlegać dalszym modyfikacjom oraz mogą być inspiracją do dalszych badań w tym zakresie.

[[[separator]]]

Wstęp


1. Dualizm prawa bilansowego i prawa podatkowego we współczesnej gospodarce i jego skutki dla systemu rachunkowości

1.1. Współczesny system informacyjny rachunkowości 
1.2. Systemy podatkowe w gospodarce rynkowej 
1.3. Rachunkowość jako źródło informacji służących rozliczeniom podatkowym 

2. Bieżący i odroczony podatek dochodowy w systemie rachunkowości
2.1. Zakres autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego 
2.2. Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna w systemie rachunkowości 
2.3. Alokacja odroczonego podatku dochodowego w rachunkowości 

3. Klasyfikacja i założenia koncepcyjne alokacji podatku dochodowego w rachunkowości
3.1. Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego w podejściu wynikowym 
3.2. Podejście bilansowe jako procedura pomiaru odroczonego podatku dochodowego 
3.3. Bezpośrednia metoda ustalania odroczonego podatku dochodowego 
3.4. Odroczony podatek dochodowy jako wypadkowa metody bezpośredniej i pośrednich metod alokacji 

Zakończenie 

Literatura 

Spis rysunków

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 149

Wstęp

W ostatnich latach rozwój rachunkowości determinowany jest w znacznej mierze, postępującymi w skali światowej, procesami globalizacyjnymi, przejawiającymi się liberalizowaniem przepływu kapitałów, towarów, usług i siły roboczej oraz powodującymi intensywny rozwój międzynarodowych rynków finansowych i kapitałowych. Nie bez znaczenia dla ewolucji rachunkowości są również inne czynniki, jak np. rozwój nowoczesnych technologii, zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami czy natężenie konkurencji. Zmiany rachunkowości, wywołane postępującą globalizacją gospodarki światowej, widoczne są przede wszystkim w koncepcjach wyceny, coraz bardziej zorientowanych na ocenę bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz na pomiar przyszłego bogactwa inwestora.Stworzenie wiarygodnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa wymaga przestrzegania - również w zmieniających się warunkach gospodarczych - nadrzędnych koncepcji i zasad rachunkowości. Wiąże się z tym konieczność przestrzegania całkowitej niezależności prawa bilansowego od innych regulacji, w tym od prawa podatkowego. Jednak rachunkowość, zajmująca się opisywaniem rzeczywistości gospodarczej, musi również uwzględniać bieżące i przyszłe skutki podatkowe występujących w jednostce zdarzeń. Z tego powodu w prawie bilansowym w celu wyeliminowania negatywnego wpływu regulacji podatkowych na informacje sprawozdawcze, płynące z systemu rachunkowości (w tym przede wszystkim wpływu na wynik finansowy netto), wykształciły się różne rozwiązania teoretyczne i praktyczne, których celem było uwzględnienie skutków opodatkowania w wyniku finansowym jednostki oraz ich odpowiednie zaprezentowanie w sprawozdaniu finansowym.
Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto zaprezentowanie najważniejszych obszarów rozbieżności prawa bilansowego i prawa podatkowego, omówienie stosowanych dotychczas w rachunkowości podejść do rozliczania podatku dochodowego w czasie oraz przedstawienie autorskiej, bezpośredniej metody ustalania wartości podatkowej składników bilansowych.
Punktem wyjścia dalszych rozważań jest, zaprezentowane w pierwszym rozdziale, przedstawienie najważniejszych współcześnie obszarów dualizmu prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz skutków autonomii obu dziedzin. Omówione zostały również źródła informacji dla systemu podatkowego i ich związek z rachunkowością.
Przedmiotem drugiego rozdziału są zagadnienia związane z ujmowaniem i prezentacją podatku dochodowego w systemie rachunkowości. Omówienie zakresu autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego pozwoliło na przedstawienie kategorii zarówno bieżącego, jak i odroczonego podatku dochodowego.
Rozważania trzeciego rozdziału są skoncentrowane na zagadnieniu alokacji podatku dochodowego w rachunkowości. Główny nacisk położony w nim został na przedstawienie klasyfikacji i założeń koncepcyjnych rozliczania podatku dochodowego w księgach rachunkowych. Wskazane zostały najważniejsze zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego w podejściu wynikowym i w podejściu bilansowym. Ważnym punktem tego rozdziału jest zaproponowanie autorskiego sposobu wyznaczania wartości podatkowej składników bilansowych, a co za tym idzie - ustalania odroczonego podatku dochodowego. Procedura ta, określona mianem metody bezpośredniej, znacznie ułatwia i usprawnia rozliczanie podatku dochodowego w księgach rachunkowych.
Należy zauważyć, że zaprezentowane w niniejszym opracowaniu poglądy i propozycje są głosem w dyskusji na temat sposobów alokacji podatku dochodowego w rachunkowości oraz sposobów prezentacji funkcjonowania jednostek w otoczeniu fiskalnym. Zaproponowane rozwiązania, z uwagi na ich autorski charakter, mogą podlegać dalszym modyfikacjom oraz mogą być inspiracją do dalszych badań w tym zakresie.

Spis treści

Wstęp


1. Dualizm prawa bilansowego i prawa podatkowego we współczesnej gospodarce i jego skutki dla systemu rachunkowości

1.1. Współczesny system informacyjny rachunkowości 
1.2. Systemy podatkowe w gospodarce rynkowej 
1.3. Rachunkowość jako źródło informacji służących rozliczeniom podatkowym 

2. Bieżący i odroczony podatek dochodowy w systemie rachunkowości
2.1. Zakres autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego 
2.2. Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna w systemie rachunkowości 
2.3. Alokacja odroczonego podatku dochodowego w rachunkowości 

3. Klasyfikacja i założenia koncepcyjne alokacji podatku dochodowego w rachunkowości
3.1. Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego w podejściu wynikowym 
3.2. Podejście bilansowe jako procedura pomiaru odroczonego podatku dochodowego 
3.3. Bezpośrednia metoda ustalania odroczonego podatku dochodowego 
3.4. Odroczony podatek dochodowy jako wypadkowa metody bezpośredniej i pośrednich metod alokacji 

Zakończenie 

Literatura 

Spis rysunków

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 149

W ostatnich latach rozwój rachunkowości determinowany jest w znacznej mierze, postępującymi w skali światowej, procesami globalizacyjnymi, przejawiającymi się liberalizowaniem przepływu kapitałów, towarów, usług i siły roboczej oraz powodującymi intensywny rozwój międzynarodowych rynków finansowych i kapitałowych. Nie bez znaczenia dla ewolucji rachunkowości są również inne czynniki, jak np. rozwój nowoczesnych technologii, zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami czy natężenie konkurencji. Zmiany rachunkowości, wywołane postępującą globalizacją gospodarki światowej, widoczne są przede wszystkim w koncepcjach wyceny, coraz bardziej zorientowanych na ocenę bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz na pomiar przyszłego bogactwa inwestora.Stworzenie wiarygodnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa wymaga przestrzegania - również w zmieniających się warunkach gospodarczych - nadrzędnych koncepcji i zasad rachunkowości. Wiąże się z tym konieczność przestrzegania całkowitej niezależności prawa bilansowego od innych regulacji, w tym od prawa podatkowego. Jednak rachunkowość, zajmująca się opisywaniem rzeczywistości gospodarczej, musi również uwzględniać bieżące i przyszłe skutki podatkowe występujących w jednostce zdarzeń. Z tego powodu w prawie bilansowym w celu wyeliminowania negatywnego wpływu regulacji podatkowych na informacje sprawozdawcze, płynące z systemu rachunkowości (w tym przede wszystkim wpływu na wynik finansowy netto), wykształciły się różne rozwiązania teoretyczne i praktyczne, których celem było uwzględnienie skutków opodatkowania w wyniku finansowym jednostki oraz ich odpowiednie zaprezentowanie w sprawozdaniu finansowym.
Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto zaprezentowanie najważniejszych obszarów rozbieżności prawa bilansowego i prawa podatkowego, omówienie stosowanych dotychczas w rachunkowości podejść do rozliczania podatku dochodowego w czasie oraz przedstawienie autorskiej, bezpośredniej metody ustalania wartości podatkowej składników bilansowych.
Punktem wyjścia dalszych rozważań jest, zaprezentowane w pierwszym rozdziale, przedstawienie najważniejszych współcześnie obszarów dualizmu prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz skutków autonomii obu dziedzin. Omówione zostały również źródła informacji dla systemu podatkowego i ich związek z rachunkowością.
Przedmiotem drugiego rozdziału są zagadnienia związane z ujmowaniem i prezentacją podatku dochodowego w systemie rachunkowości. Omówienie zakresu autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego pozwoliło na przedstawienie kategorii zarówno bieżącego, jak i odroczonego podatku dochodowego.
Rozważania trzeciego rozdziału są skoncentrowane na zagadnieniu alokacji podatku dochodowego w rachunkowości. Główny nacisk położony w nim został na przedstawienie klasyfikacji i założeń koncepcyjnych rozliczania podatku dochodowego w księgach rachunkowych. Wskazane zostały najważniejsze zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego w podejściu wynikowym i w podejściu bilansowym. Ważnym punktem tego rozdziału jest zaproponowanie autorskiego sposobu wyznaczania wartości podatkowej składników bilansowych, a co za tym idzie - ustalania odroczonego podatku dochodowego. Procedura ta, określona mianem metody bezpośredniej, znacznie ułatwia i usprawnia rozliczanie podatku dochodowego w księgach rachunkowych.
Należy zauważyć, że zaprezentowane w niniejszym opracowaniu poglądy i propozycje są głosem w dyskusji na temat sposobów alokacji podatku dochodowego w rachunkowości oraz sposobów prezentacji funkcjonowania jednostek w otoczeniu fiskalnym. Zaproponowane rozwiązania, z uwagi na ich autorski charakter, mogą podlegać dalszym modyfikacjom oraz mogą być inspiracją do dalszych badań w tym zakresie.

Wstęp


1. Dualizm prawa bilansowego i prawa podatkowego we współczesnej gospodarce i jego skutki dla systemu rachunkowości

1.1. Współczesny system informacyjny rachunkowości 
1.2. Systemy podatkowe w gospodarce rynkowej 
1.3. Rachunkowość jako źródło informacji służących rozliczeniom podatkowym 

2. Bieżący i odroczony podatek dochodowy w systemie rachunkowości
2.1. Zakres autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego 
2.2. Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna w systemie rachunkowości 
2.3. Alokacja odroczonego podatku dochodowego w rachunkowości 

3. Klasyfikacja i założenia koncepcyjne alokacji podatku dochodowego w rachunkowości
3.1. Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego w podejściu wynikowym 
3.2. Podejście bilansowe jako procedura pomiaru odroczonego podatku dochodowego 
3.3. Bezpośrednia metoda ustalania odroczonego podatku dochodowego 
3.4. Odroczony podatek dochodowy jako wypadkowa metody bezpośredniej i pośrednich metod alokacji 

Zakończenie 

Literatura 

Spis rysunków

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel