Ulubione
  1. Strona główna
  2. ELEMENTARNE MODELE MAKROEKONOMICZNE

ELEMENTARNE MODELE MAKROEKONOMICZNE

31,50 zł
28,35 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,15 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 28,35 zł
Autor: Marek Garbicz Edward Golachowski
Kod produktu: 83-7378-072-6
Cena regularna:
31,50 zł
28,35 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,15 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 28,35 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ELEMENTARNE MODELE MAKROEKONOMICZNE
ELEMENTARNE MODELE MAKROEKONOMICZNE
[[[separator]]]

Zaproponowany przez nas przegląd elementarnych modeli makroekonomicznych jest równocześnie adresowanym do średnio zaawansowanego czytelnika omówieniem podstawowych problemów makroekonomii. Celem jest dostarczenie czytelnikowi elementarnego kompletu logicznych narzędzi analizy zagadnień makroekonomicznych, a także podstaw do prostej symulacji skutków różnych pociągnięć polityki ekonomicznej państwa.

Absolutna większość prezentowanych w skrypcie modeli związana jest z teorią ekonomiczną Johna M. Keynesa. Jedynie w kilku przypadkach wychodzimy poza podejście keynesowskie, przedstawiając ujęcie problemu przez ekonomię klasyczną (lub neoklasyczną). Naszym zdaniem ekonomia keynesowska nie tylko należy do głównego nurtu myśli ekonomicznej, lecz także w jasny i metodologicznie zwarty sposób omawia główne zagadnienia współczesnej makroekonomii, co czyni ją szczególnie przydatną w dydaktyce na poziomie średnio zaawansowanym. Czytelników zainteresowanych monetaryzmem, amerykańską ekonomią podażową, czy współczesną szkołą austriacką pozostaje nam odesłać do innych opracowań.

Nasz skrypt zaczynamy od modelu najprostszego, dwusektorowego, ujmującego wymianę pomiędzy gospodarstwami domowymi a firmami (przedsiębiorstwami). Następnie prezentacja podlega stopniowej komplikacji, uwzględniamy ekonomiczną rolę rządu (sektor trzeci) i znaczenie wymiany gospodarczej z zagranicą (sektor czwarty). Rozwijając dalej zagadnienie równowagi makroekonomicznej, przedstawiamy rynek towarowy i rynek pieniężny, by dojść do najważniejszego we współczesnej makroekonomii modelu IS-LM. Wykorzystując ten model, omawiamy podstawowe zagadnienia państwowej polityki fiskalnej i monetarnej. Następnie, po uwzględnieniu bilansu płatniczego, prezentujemy model IS-LM-BP, czyli równowagę w gospodarce otwartej.

Jako czwarty - po rynku towarowym, pieniężnym i wymiany zagranicznej - przedstawiamy rynek pracy i podstawowe problemy jego równoważenia. Zestawienie wszystkich omówionych rynków dokonane jest w tzw. kompleksowym modelu równowagi, który prezentujemy w kilku wariantach. Dopiero w ostatnich rozdziałach wychodzimy poza ramy analiz krótkookresowych i przedstawiamy dwa modelowe ujęcia dynamiki gospodarczej: model cyklu koniunkturalnego i model wzrostu gospodarczego.

Sądzimy, że przedstawiamy czytelnikom opracowanie wystarczające do zrozumienia wzajemnych związków różnych wielkości makroekonomicznych, opracowanie wyjaśniające, w jaki sposób dochodzi do równowagi w gospodarce i jak określane są wartości kluczowych zmiennych: produkcji, stopy procentowej, zatrudnienia i wskaźnika cen. Wskazujemy też, czy i jak państwo może wpływać na proces równoważenia gospodarki.

W przedstawianym opracowaniu właściwie nie ma takich zagadnień , które nie byłyby dotychczas poruszane w literaturze makroekonomicznej. Nowością i cechą oryginalną jest zastosowany sposób wyjaśniania i sam dobór wyłożonych problemów. Odnoszenie do literatury stosujemy jedynie w kilku przypadkach, uznanych za niezbędne. Zamieszczona na końcu bibliografia nie tyle więc wskazuje wykorzystane źródła, co sugeruje lektury służące pogłębieniu studiów makroekonomii.

[[[separator]]]

Oznaczenia podstawowe

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Dwusektorowy model równowagi krótkookresowej

1.1. Model dwusektorowy

1.2. Funkcje konsumpcji, oszczędności i inwestycji

1.3. Równowaga w gospodarce

1.4. Mnożnik

 

Rozdział 2. Wielosektorowe modele równowagi krótkookresowej

2.1. Wprowadzenie sektora rządowego model trójsektorowy

2.2. Wprowadzenie sektora wymiany z zagranicą model czterosektorowy

 

Rozdział 3. Wprowadzenie do modelu IS LM

3.1. Założenia modelu IS LM

3.2. Rynek towarowy krzywa IS

3.3. Rynek pieniężny krzywa LM

 

Rozdział 4. Model IS LM analizy

4.1. Dostosowania na izolowanych rynkach

4.2. Współzależność rynku towarowego i pieniężnego model IS LM

4.3. Fiskalna i monetarna polityka ekonomiczna państwa

4.4. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej

4.5. Polityka ekonomiczna w warunkach inflacji

 

Rozdział 5. Model równowagi w gospodarce otwartej IS LM BP

5.1. Wyprowadzenie krzywej BP

5.2. Analiza krzywej BP

5.3. Równowaga w gospodarce otwartej model IS LM BP

5.4. Dostosowania w gospodarce otwartej analizy modelu IS LM BP

5.5. Polityka ekonomiczna państwa w gospodarce otwartej

5.6. Polityka ekonomiczna w warunkach zmiennego kursu walutowego

 

Rozdział 6. Modelowe ujęcie strony podażowej

6.1. Krótkookresowa funkcja produkcji

6.2. Rynek pracy

6.3. Nierównowaga na rynku pracy bezrobocie

6.4. Rynek pracy w warunkach inflacji

6.5. Aneks

 

Rozdział 7. Kompleksowy model krótkookresowej równowagi makroekonomicznej

7.1. Konstrukcja modelu

7.2. Model klasyczny i modele keynesowskie

7.3. Analiza kompleksowego modelu krótkookresowej równowagi makroekonomicznej

7.4. Aneks

 

Rozdział 8. Model cyklu koniunkturalnego

8.1. Założenia modelu Kaldora

8.2. Analiza modelu Kaldora

 

Rozdział 9. Modele wzrostu gospodarczego

9.1. Model Domara

9.2. Neoklasyczny model Solowa

9.3. Endogeniczne modele wzrostu

 

Literatura

Opis

Wydanie: 5
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 169

Wstęp

Zaproponowany przez nas przegląd elementarnych modeli makroekonomicznych jest równocześnie adresowanym do średnio zaawansowanego czytelnika omówieniem podstawowych problemów makroekonomii. Celem jest dostarczenie czytelnikowi elementarnego kompletu logicznych narzędzi analizy zagadnień makroekonomicznych, a także podstaw do prostej symulacji skutków różnych pociągnięć polityki ekonomicznej państwa.

Absolutna większość prezentowanych w skrypcie modeli związana jest z teorią ekonomiczną Johna M. Keynesa. Jedynie w kilku przypadkach wychodzimy poza podejście keynesowskie, przedstawiając ujęcie problemu przez ekonomię klasyczną (lub neoklasyczną). Naszym zdaniem ekonomia keynesowska nie tylko należy do głównego nurtu myśli ekonomicznej, lecz także w jasny i metodologicznie zwarty sposób omawia główne zagadnienia współczesnej makroekonomii, co czyni ją szczególnie przydatną w dydaktyce na poziomie średnio zaawansowanym. Czytelników zainteresowanych monetaryzmem, amerykańską ekonomią podażową, czy współczesną szkołą austriacką pozostaje nam odesłać do innych opracowań.

Nasz skrypt zaczynamy od modelu najprostszego, dwusektorowego, ujmującego wymianę pomiędzy gospodarstwami domowymi a firmami (przedsiębiorstwami). Następnie prezentacja podlega stopniowej komplikacji, uwzględniamy ekonomiczną rolę rządu (sektor trzeci) i znaczenie wymiany gospodarczej z zagranicą (sektor czwarty). Rozwijając dalej zagadnienie równowagi makroekonomicznej, przedstawiamy rynek towarowy i rynek pieniężny, by dojść do najważniejszego we współczesnej makroekonomii modelu IS-LM. Wykorzystując ten model, omawiamy podstawowe zagadnienia państwowej polityki fiskalnej i monetarnej. Następnie, po uwzględnieniu bilansu płatniczego, prezentujemy model IS-LM-BP, czyli równowagę w gospodarce otwartej.

Jako czwarty - po rynku towarowym, pieniężnym i wymiany zagranicznej - przedstawiamy rynek pracy i podstawowe problemy jego równoważenia. Zestawienie wszystkich omówionych rynków dokonane jest w tzw. kompleksowym modelu równowagi, który prezentujemy w kilku wariantach. Dopiero w ostatnich rozdziałach wychodzimy poza ramy analiz krótkookresowych i przedstawiamy dwa modelowe ujęcia dynamiki gospodarczej: model cyklu koniunkturalnego i model wzrostu gospodarczego.

Sądzimy, że przedstawiamy czytelnikom opracowanie wystarczające do zrozumienia wzajemnych związków różnych wielkości makroekonomicznych, opracowanie wyjaśniające, w jaki sposób dochodzi do równowagi w gospodarce i jak określane są wartości kluczowych zmiennych: produkcji, stopy procentowej, zatrudnienia i wskaźnika cen. Wskazujemy też, czy i jak państwo może wpływać na proces równoważenia gospodarki.

W przedstawianym opracowaniu właściwie nie ma takich zagadnień , które nie byłyby dotychczas poruszane w literaturze makroekonomicznej. Nowością i cechą oryginalną jest zastosowany sposób wyjaśniania i sam dobór wyłożonych problemów. Odnoszenie do literatury stosujemy jedynie w kilku przypadkach, uznanych za niezbędne. Zamieszczona na końcu bibliografia nie tyle więc wskazuje wykorzystane źródła, co sugeruje lektury służące pogłębieniu studiów makroekonomii.

Spis treści

Oznaczenia podstawowe

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Dwusektorowy model równowagi krótkookresowej

1.1. Model dwusektorowy

1.2. Funkcje konsumpcji, oszczędności i inwestycji

1.3. Równowaga w gospodarce

1.4. Mnożnik

 

Rozdział 2. Wielosektorowe modele równowagi krótkookresowej

2.1. Wprowadzenie sektora rządowego model trójsektorowy

2.2. Wprowadzenie sektora wymiany z zagranicą model czterosektorowy

 

Rozdział 3. Wprowadzenie do modelu IS LM

3.1. Założenia modelu IS LM

3.2. Rynek towarowy krzywa IS

3.3. Rynek pieniężny krzywa LM

 

Rozdział 4. Model IS LM analizy

4.1. Dostosowania na izolowanych rynkach

4.2. Współzależność rynku towarowego i pieniężnego model IS LM

4.3. Fiskalna i monetarna polityka ekonomiczna państwa

4.4. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej

4.5. Polityka ekonomiczna w warunkach inflacji

 

Rozdział 5. Model równowagi w gospodarce otwartej IS LM BP

5.1. Wyprowadzenie krzywej BP

5.2. Analiza krzywej BP

5.3. Równowaga w gospodarce otwartej model IS LM BP

5.4. Dostosowania w gospodarce otwartej analizy modelu IS LM BP

5.5. Polityka ekonomiczna państwa w gospodarce otwartej

5.6. Polityka ekonomiczna w warunkach zmiennego kursu walutowego

 

Rozdział 6. Modelowe ujęcie strony podażowej

6.1. Krótkookresowa funkcja produkcji

6.2. Rynek pracy

6.3. Nierównowaga na rynku pracy bezrobocie

6.4. Rynek pracy w warunkach inflacji

6.5. Aneks

 

Rozdział 7. Kompleksowy model krótkookresowej równowagi makroekonomicznej

7.1. Konstrukcja modelu

7.2. Model klasyczny i modele keynesowskie

7.3. Analiza kompleksowego modelu krótkookresowej równowagi makroekonomicznej

7.4. Aneks

 

Rozdział 8. Model cyklu koniunkturalnego

8.1. Założenia modelu Kaldora

8.2. Analiza modelu Kaldora

 

Rozdział 9. Modele wzrostu gospodarczego

9.1. Model Domara

9.2. Neoklasyczny model Solowa

9.3. Endogeniczne modele wzrostu

 

Literatura

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 5
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 169

Zaproponowany przez nas przegląd elementarnych modeli makroekonomicznych jest równocześnie adresowanym do średnio zaawansowanego czytelnika omówieniem podstawowych problemów makroekonomii. Celem jest dostarczenie czytelnikowi elementarnego kompletu logicznych narzędzi analizy zagadnień makroekonomicznych, a także podstaw do prostej symulacji skutków różnych pociągnięć polityki ekonomicznej państwa.

Absolutna większość prezentowanych w skrypcie modeli związana jest z teorią ekonomiczną Johna M. Keynesa. Jedynie w kilku przypadkach wychodzimy poza podejście keynesowskie, przedstawiając ujęcie problemu przez ekonomię klasyczną (lub neoklasyczną). Naszym zdaniem ekonomia keynesowska nie tylko należy do głównego nurtu myśli ekonomicznej, lecz także w jasny i metodologicznie zwarty sposób omawia główne zagadnienia współczesnej makroekonomii, co czyni ją szczególnie przydatną w dydaktyce na poziomie średnio zaawansowanym. Czytelników zainteresowanych monetaryzmem, amerykańską ekonomią podażową, czy współczesną szkołą austriacką pozostaje nam odesłać do innych opracowań.

Nasz skrypt zaczynamy od modelu najprostszego, dwusektorowego, ujmującego wymianę pomiędzy gospodarstwami domowymi a firmami (przedsiębiorstwami). Następnie prezentacja podlega stopniowej komplikacji, uwzględniamy ekonomiczną rolę rządu (sektor trzeci) i znaczenie wymiany gospodarczej z zagranicą (sektor czwarty). Rozwijając dalej zagadnienie równowagi makroekonomicznej, przedstawiamy rynek towarowy i rynek pieniężny, by dojść do najważniejszego we współczesnej makroekonomii modelu IS-LM. Wykorzystując ten model, omawiamy podstawowe zagadnienia państwowej polityki fiskalnej i monetarnej. Następnie, po uwzględnieniu bilansu płatniczego, prezentujemy model IS-LM-BP, czyli równowagę w gospodarce otwartej.

Jako czwarty - po rynku towarowym, pieniężnym i wymiany zagranicznej - przedstawiamy rynek pracy i podstawowe problemy jego równoważenia. Zestawienie wszystkich omówionych rynków dokonane jest w tzw. kompleksowym modelu równowagi, który prezentujemy w kilku wariantach. Dopiero w ostatnich rozdziałach wychodzimy poza ramy analiz krótkookresowych i przedstawiamy dwa modelowe ujęcia dynamiki gospodarczej: model cyklu koniunkturalnego i model wzrostu gospodarczego.

Sądzimy, że przedstawiamy czytelnikom opracowanie wystarczające do zrozumienia wzajemnych związków różnych wielkości makroekonomicznych, opracowanie wyjaśniające, w jaki sposób dochodzi do równowagi w gospodarce i jak określane są wartości kluczowych zmiennych: produkcji, stopy procentowej, zatrudnienia i wskaźnika cen. Wskazujemy też, czy i jak państwo może wpływać na proces równoważenia gospodarki.

W przedstawianym opracowaniu właściwie nie ma takich zagadnień , które nie byłyby dotychczas poruszane w literaturze makroekonomicznej. Nowością i cechą oryginalną jest zastosowany sposób wyjaśniania i sam dobór wyłożonych problemów. Odnoszenie do literatury stosujemy jedynie w kilku przypadkach, uznanych za niezbędne. Zamieszczona na końcu bibliografia nie tyle więc wskazuje wykorzystane źródła, co sugeruje lektury służące pogłębieniu studiów makroekonomii.

Oznaczenia podstawowe

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Dwusektorowy model równowagi krótkookresowej

1.1. Model dwusektorowy

1.2. Funkcje konsumpcji, oszczędności i inwestycji

1.3. Równowaga w gospodarce

1.4. Mnożnik

 

Rozdział 2. Wielosektorowe modele równowagi krótkookresowej

2.1. Wprowadzenie sektora rządowego model trójsektorowy

2.2. Wprowadzenie sektora wymiany z zagranicą model czterosektorowy

 

Rozdział 3. Wprowadzenie do modelu IS LM

3.1. Założenia modelu IS LM

3.2. Rynek towarowy krzywa IS

3.3. Rynek pieniężny krzywa LM

 

Rozdział 4. Model IS LM analizy

4.1. Dostosowania na izolowanych rynkach

4.2. Współzależność rynku towarowego i pieniężnego model IS LM

4.3. Fiskalna i monetarna polityka ekonomiczna państwa

4.4. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej

4.5. Polityka ekonomiczna w warunkach inflacji

 

Rozdział 5. Model równowagi w gospodarce otwartej IS LM BP

5.1. Wyprowadzenie krzywej BP

5.2. Analiza krzywej BP

5.3. Równowaga w gospodarce otwartej model IS LM BP

5.4. Dostosowania w gospodarce otwartej analizy modelu IS LM BP

5.5. Polityka ekonomiczna państwa w gospodarce otwartej

5.6. Polityka ekonomiczna w warunkach zmiennego kursu walutowego

 

Rozdział 6. Modelowe ujęcie strony podażowej

6.1. Krótkookresowa funkcja produkcji

6.2. Rynek pracy

6.3. Nierównowaga na rynku pracy bezrobocie

6.4. Rynek pracy w warunkach inflacji

6.5. Aneks

 

Rozdział 7. Kompleksowy model krótkookresowej równowagi makroekonomicznej

7.1. Konstrukcja modelu

7.2. Model klasyczny i modele keynesowskie

7.3. Analiza kompleksowego modelu krótkookresowej równowagi makroekonomicznej

7.4. Aneks

 

Rozdział 8. Model cyklu koniunkturalnego

8.1. Założenia modelu Kaldora

8.2. Analiza modelu Kaldora

 

Rozdział 9. Modele wzrostu gospodarczego

9.1. Model Domara

9.2. Neoklasyczny model Solowa

9.3. Endogeniczne modele wzrostu

 

Literatura

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel