Ulubione
  1. Strona główna
  2. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 4 (34)2014 Education of Economists and Managers

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 4 (34)2014 Education of Economists and Managers

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. nacz. Marta Juchnowicz
Kod produktu: 1734-087X
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 4 (34)2014 Education of Economists and Managers
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 4 (34)2014 Education of Economists and Managers

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej.

Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość czy motywacja.

Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe powodujące wzrost wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

[[[separator]]]

Uważam za niezwykle cenną inicjatywę poświęcenie uwagi przez redakcję niniejszego kwartalnika problemom dysfunkcji i patologii zarządzania. Zajmując się od lat wraz z zespołem koleżanek i kolegów Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego tą problematyką, docieramy do przykładów dysfunkcjonalnej rzeczywistości, odnoszącej się do dwóch obszarów sprawowania władzy, tj. państwa i samorządu oraz wszelakiego rodzaju organizacji z każdej sfery działalności. Interesują nas działania rządzących z rożnych szczebli organizacyjnych, odpowiadających za funkcjonowanie "swoich organizacji". Szczególne zastrzeżenie budzą zachowania kadry kierowniczej, prowadzące do kreowania wadliwej polityki personalnej, pogarszającej tym samym kondycję psychiczną i fizyczną pracowników. Właśnie tej problematyce poświęcone są ciekawe artykuły autorstwa Moniki Stawiarskiej-Lietzau i Magdaleny Łużniak?Piechy, Dariusza Turka i Alicji Winnickiej-Wejs. W pierwszym z nich autorki omawiają zależności zachodzące między, patologicznym typem osobowości menedżera i kulturą organizacyjną. Udowadniają w jaki sposób typ osobowości patologicznej (niestety typowy dla wielu korporacji) oddziałuje na tworzenie toksycznego środowiska pracy, wywołującego konsekwencje psychologiczne wśród członków organizacji. O pracoholizmie, mobbingu i wypaleniu zawodowym oraz ich konsekwencjach dla zdrowia pracowników mówi artykuł Alicji Winnickiej-Wejs. Funkcjonowaniu patologicznego środowiska pracy wywołanego przez menedżerów towarzyszy patologiczny klimat organizacyjny. Stąd też współpracującym udzielają się patologiczne zachowania, tj. schadenfreude (uciecha z cudzego nieszczęścia). Tym zachowaniom i ich oddziaływaniom na zdrowie pracowników poświęcony jest artkuł autorstwa Dariusza Turka. Kolejne rozważania dotykające dysfunkcji organizacji odnoszą się do elementów funkcji personalnej. Identyfikacja dysfunkcji, występujących w procesie szkolenia i przeciwstawienie ich dobrym praktykom charakterystycznym dla społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa została zaprezentowana także w ciekawym artkule autorstwa Sylwii Wiśniewskiej.

W niniejszym kwartalniku przedstawiono również interesujące wyniki badań autorstwa Macieja Macko, Zorana Sušanj, Any Jakopec, dowodzące zachodzenia związków między stylem kierowania (wywołującym zaangażowanie pracowników) a przywiązaniem do organizacji. O dysfunkcjonalnym charakterze polityki personalnej, występującej w badanym przedsiębiorstwie (studium przypadku) oraz jej skutkach w wymiarze społecznym i ekonomicznym traktuje artykuł autorstwa Katarzyny Gadomskiej-Lili.

Tradycyjnie w kwartalniku znalazło się miejsce dla doktorantów. Danuta Rynkiewicz i Greta Kanownik zajęły stanowisko wobec rozwoju innowacji otwartych i zintegrowanego systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Jestem przekonana, że prezentowane treści wzbogacą istniejący dorobek w sferze diagnozowania i reformowania patologicznej rzeczywistości w naszych organizacjach.

[[[separator]]]

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Psychopatia, narcyzm, histrionika - menedżerowie o osobowościach patologicznych i kreowane przez nich kultury organizacyjne.

Wprowadzenie do badań

Monika Stawiarska-Lietzau, Magdalena Łużniak-Piecha

 

"Życzę Ci wszystkiego... najgorszego" - rola schadenfreude w kreowaniu destruktywnego środowiska pracy

Dariusz Turek

 

Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów)

Alicja Winnicka-Wejs

 

Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu

Sylwia Wiśniewska

 

RAPORTY Z BADAŃ

Konstruktywne i kontrproduktywne oblicza przywiązania do organizacji

Maciej Macko, Zoran Sušanj, Ana Jakopec

 

Niedopasowanie - dysfunkcja czy szansa na rozwój organizacji?

Katarzyna Gadomska-Lila, Aleksandra Rudawska

 

FORUM DOKTORANCKIE

Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych

Danuta Rynkiewicz

 

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia

Greta Kanownik

Opis

Wydanie: 4 (34) 2014
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 156

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej.

Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość czy motywacja.

Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe powodujące wzrost wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wstęp

Uważam za niezwykle cenną inicjatywę poświęcenie uwagi przez redakcję niniejszego kwartalnika problemom dysfunkcji i patologii zarządzania. Zajmując się od lat wraz z zespołem koleżanek i kolegów Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego tą problematyką, docieramy do przykładów dysfunkcjonalnej rzeczywistości, odnoszącej się do dwóch obszarów sprawowania władzy, tj. państwa i samorządu oraz wszelakiego rodzaju organizacji z każdej sfery działalności. Interesują nas działania rządzących z rożnych szczebli organizacyjnych, odpowiadających za funkcjonowanie "swoich organizacji". Szczególne zastrzeżenie budzą zachowania kadry kierowniczej, prowadzące do kreowania wadliwej polityki personalnej, pogarszającej tym samym kondycję psychiczną i fizyczną pracowników. Właśnie tej problematyce poświęcone są ciekawe artykuły autorstwa Moniki Stawiarskiej-Lietzau i Magdaleny Łużniak?Piechy, Dariusza Turka i Alicji Winnickiej-Wejs. W pierwszym z nich autorki omawiają zależności zachodzące między, patologicznym typem osobowości menedżera i kulturą organizacyjną. Udowadniają w jaki sposób typ osobowości patologicznej (niestety typowy dla wielu korporacji) oddziałuje na tworzenie toksycznego środowiska pracy, wywołującego konsekwencje psychologiczne wśród członków organizacji. O pracoholizmie, mobbingu i wypaleniu zawodowym oraz ich konsekwencjach dla zdrowia pracowników mówi artykuł Alicji Winnickiej-Wejs. Funkcjonowaniu patologicznego środowiska pracy wywołanego przez menedżerów towarzyszy patologiczny klimat organizacyjny. Stąd też współpracującym udzielają się patologiczne zachowania, tj. schadenfreude (uciecha z cudzego nieszczęścia). Tym zachowaniom i ich oddziaływaniom na zdrowie pracowników poświęcony jest artkuł autorstwa Dariusza Turka. Kolejne rozważania dotykające dysfunkcji organizacji odnoszą się do elementów funkcji personalnej. Identyfikacja dysfunkcji, występujących w procesie szkolenia i przeciwstawienie ich dobrym praktykom charakterystycznym dla społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa została zaprezentowana także w ciekawym artkule autorstwa Sylwii Wiśniewskiej.

W niniejszym kwartalniku przedstawiono również interesujące wyniki badań autorstwa Macieja Macko, Zorana Sušanj, Any Jakopec, dowodzące zachodzenia związków między stylem kierowania (wywołującym zaangażowanie pracowników) a przywiązaniem do organizacji. O dysfunkcjonalnym charakterze polityki personalnej, występującej w badanym przedsiębiorstwie (studium przypadku) oraz jej skutkach w wymiarze społecznym i ekonomicznym traktuje artykuł autorstwa Katarzyny Gadomskiej-Lili.

Tradycyjnie w kwartalniku znalazło się miejsce dla doktorantów. Danuta Rynkiewicz i Greta Kanownik zajęły stanowisko wobec rozwoju innowacji otwartych i zintegrowanego systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Jestem przekonana, że prezentowane treści wzbogacą istniejący dorobek w sferze diagnozowania i reformowania patologicznej rzeczywistości w naszych organizacjach.

Spis treści

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Psychopatia, narcyzm, histrionika - menedżerowie o osobowościach patologicznych i kreowane przez nich kultury organizacyjne.

Wprowadzenie do badań

Monika Stawiarska-Lietzau, Magdalena Łużniak-Piecha

 

"Życzę Ci wszystkiego... najgorszego" - rola schadenfreude w kreowaniu destruktywnego środowiska pracy

Dariusz Turek

 

Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów)

Alicja Winnicka-Wejs

 

Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu

Sylwia Wiśniewska

 

RAPORTY Z BADAŃ

Konstruktywne i kontrproduktywne oblicza przywiązania do organizacji

Maciej Macko, Zoran Sušanj, Ana Jakopec

 

Niedopasowanie - dysfunkcja czy szansa na rozwój organizacji?

Katarzyna Gadomska-Lila, Aleksandra Rudawska

 

FORUM DOKTORANCKIE

Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych

Danuta Rynkiewicz

 

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia

Greta Kanownik

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 4 (34) 2014
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 156

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej.

Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość czy motywacja.

Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe powodujące wzrost wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Uważam za niezwykle cenną inicjatywę poświęcenie uwagi przez redakcję niniejszego kwartalnika problemom dysfunkcji i patologii zarządzania. Zajmując się od lat wraz z zespołem koleżanek i kolegów Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego tą problematyką, docieramy do przykładów dysfunkcjonalnej rzeczywistości, odnoszącej się do dwóch obszarów sprawowania władzy, tj. państwa i samorządu oraz wszelakiego rodzaju organizacji z każdej sfery działalności. Interesują nas działania rządzących z rożnych szczebli organizacyjnych, odpowiadających za funkcjonowanie "swoich organizacji". Szczególne zastrzeżenie budzą zachowania kadry kierowniczej, prowadzące do kreowania wadliwej polityki personalnej, pogarszającej tym samym kondycję psychiczną i fizyczną pracowników. Właśnie tej problematyce poświęcone są ciekawe artykuły autorstwa Moniki Stawiarskiej-Lietzau i Magdaleny Łużniak?Piechy, Dariusza Turka i Alicji Winnickiej-Wejs. W pierwszym z nich autorki omawiają zależności zachodzące między, patologicznym typem osobowości menedżera i kulturą organizacyjną. Udowadniają w jaki sposób typ osobowości patologicznej (niestety typowy dla wielu korporacji) oddziałuje na tworzenie toksycznego środowiska pracy, wywołującego konsekwencje psychologiczne wśród członków organizacji. O pracoholizmie, mobbingu i wypaleniu zawodowym oraz ich konsekwencjach dla zdrowia pracowników mówi artykuł Alicji Winnickiej-Wejs. Funkcjonowaniu patologicznego środowiska pracy wywołanego przez menedżerów towarzyszy patologiczny klimat organizacyjny. Stąd też współpracującym udzielają się patologiczne zachowania, tj. schadenfreude (uciecha z cudzego nieszczęścia). Tym zachowaniom i ich oddziaływaniom na zdrowie pracowników poświęcony jest artkuł autorstwa Dariusza Turka. Kolejne rozważania dotykające dysfunkcji organizacji odnoszą się do elementów funkcji personalnej. Identyfikacja dysfunkcji, występujących w procesie szkolenia i przeciwstawienie ich dobrym praktykom charakterystycznym dla społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa została zaprezentowana także w ciekawym artkule autorstwa Sylwii Wiśniewskiej.

W niniejszym kwartalniku przedstawiono również interesujące wyniki badań autorstwa Macieja Macko, Zorana Sušanj, Any Jakopec, dowodzące zachodzenia związków między stylem kierowania (wywołującym zaangażowanie pracowników) a przywiązaniem do organizacji. O dysfunkcjonalnym charakterze polityki personalnej, występującej w badanym przedsiębiorstwie (studium przypadku) oraz jej skutkach w wymiarze społecznym i ekonomicznym traktuje artykuł autorstwa Katarzyny Gadomskiej-Lili.

Tradycyjnie w kwartalniku znalazło się miejsce dla doktorantów. Danuta Rynkiewicz i Greta Kanownik zajęły stanowisko wobec rozwoju innowacji otwartych i zintegrowanego systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Jestem przekonana, że prezentowane treści wzbogacą istniejący dorobek w sferze diagnozowania i reformowania patologicznej rzeczywistości w naszych organizacjach.

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Psychopatia, narcyzm, histrionika - menedżerowie o osobowościach patologicznych i kreowane przez nich kultury organizacyjne.

Wprowadzenie do badań

Monika Stawiarska-Lietzau, Magdalena Łużniak-Piecha

 

"Życzę Ci wszystkiego... najgorszego" - rola schadenfreude w kreowaniu destruktywnego środowiska pracy

Dariusz Turek

 

Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów)

Alicja Winnicka-Wejs

 

Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu

Sylwia Wiśniewska

 

RAPORTY Z BADAŃ

Konstruktywne i kontrproduktywne oblicza przywiązania do organizacji

Maciej Macko, Zoran Sušanj, Ana Jakopec

 

Niedopasowanie - dysfunkcja czy szansa na rozwój organizacji?

Katarzyna Gadomska-Lila, Aleksandra Rudawska

 

FORUM DOKTORANCKIE

Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych

Danuta Rynkiewicz

 

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia

Greta Kanownik

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel