Ulubione
  1. Strona główna
  2. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 3 (37)2015 Education of Economists and Managers

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 3 (37)2015 Education of Economists and Managers

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. nacz. Marta Juchnowicz
Kod produktu: 1734-087X
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 3 (37)2015 Education of Economists and Managers
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 3 (37)2015 Education of Economists and Managers
[[[separator]]]

Problemy związane z edukacją zawsze wywołują silne emocje. W ostatnich latach wprowadzono wiele zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego, a debaty o przyszłości polskich uczelni stają się coraz bardziej otwarte i zataczają coraz szersze kręgi w środowisku naukowców, doktorantów, studentów, a też i praktyków. Wybijającym się tematem dyskusji, wskazującym na wiele wciąż nie rozwiązanych problemów szkół wyższych, jest jakość kształcenia, której poświęcony był poprzedni numer Edukacji Ekonomistów i Menedżerów. Bieżący numer kwartalnika stanowi kontynuację tych zagadnień, a także sygnalizuje kolejne dylematy podmiotów szkolnictwa wyższego oraz innych instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, jak również konieczność uruchamiania w tych warunkach zachowań przedsiębiorczych, tak aby sprostać wciąż nowym wyzwaniom.

Do zagadnienia zarządzania jakością w polskich uczelniach bezpośrednio odnosi się w swoim artykule Jakub Brdulak. W tym kontekście weryfikuje rozu­mienie pojęcia jakości, przedstawia wybrane problemy związane z działalnością akredytacyjną w Polsce oraz wskazuje na konkretne korzyści wynikające ze sprawnego funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości na przykładzie wybranych uczelni zagranicznych.

Dostrzeganie znaczenia aktywności edukacyjnej w warunkach pozauczelnianych nie tylko dla pracowników i menedżerów, ale też dla środowiska akademickiego - studentów, odbywających ten specyficzny rodzaj praktyki - jest przejawem przedsiębiorczości organizacji biorących udział w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Anna Rogozińska-Pawełczyk przedstawia liczne przykłady dobrych praktyk edukacyjnych w kontekście stosowanych definicji i konotacji najlepszych praktyk oraz XV edycji konkursu Lider ZZL.

Jakość wykształcenia, która rzutuje na posiadane kompetencje pracownicze, stanowi punkt wyjścia w procesach przystosowawczych do realiów społeczno-gospodarczych oraz wymagań będących konsekwencją postępujących zmian. Sylwia Morawska i Przemysław Banasik poszukują odpowiedzi na dwa ważne pytania odnoszące się do współczesnych problemów w branży sądownictwa: Czy kadra zarządzająca jest przygotowana do realizacji wyzwań związanych z usieciowieniem wymiaru sprawiedliwości? oraz: Jakimi narzędziami powinien dysponować nowoczesny wymiar sprawiedliwości, aby skutecznie przygotowywać kadrę zarządzającą do zmian w tym obszarze? Na rolę metafor w komunikacji biznesowej - jako ważne narzędzie nie tylko opisu rzeczywistości gospodarczej, ale też rozwoju kapitału ludzkiego, budowania relacji, kreowania tożsamości organizacji, a wreszcie propagowania wiedzy ekonomicznej w systemie edukacji: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - zwraca uwagę w swoim artykule Magdalena Bielenia-Grajewska. Autorka przedstawia ciekawe przykłady posługiwania się językiem metafor, koncentrując się na domenie złota.

Zakres oraz skala wsparcia finansowego oferowanego studentom w kontekście uwarunkowań decyzji edukacyjnych to jedno z ważnych wyzwań zarządza­nia jakością szkół wyższych w wymiarze kosztowym. Tę problematykę w swoim artykule poruszają Krzysztof Czarnecki i Tomasz Zając. Wyniki prezentowanych badań potwierdzają tezę, że przy wyborze kierunku studiów i uczelni nawet kan­dydaci o niskiej pozycji społecznej w niewielkim stopniu biorą pod uwagę pomoc materialną w postaci stypendiów studenckich. Wiodącą rolę w decyzjach edukacyjnych pełnią wyobrażenia o perspektywach zawodowych, a więc o kandydowaniu na studia decyduje aspekt inwestycyjny.

Efekty procesów edukacyjnych - wykształcenie i jego wpływ na oczekiwaną długość życia - analizuje Marek Kunasz, wyróżniając kryterium kraju zamieszka­nia w UE (w państwach tzw. starej i nowej Unii) oraz płci. Okazuje się, że nie tylko stan zdrowia, ale i inwestycja w kapitał ludzki, określająca rozwój i jakość tego kapitału, ma związek ze wzrostem oczekiwanej długości życia.

Wyrazem dostrzegania przez studentów szans, jakie daje kształcenie w uczelni ekonomicznej, jest doskonalenie kompetencji komunikacji międzykulturowej, która z perspektywy wymagań potrzeb rynku pracy pozwala na skuteczne funkcjonowanie w wielokulturowym społeczeństwie i biznesie. Przegląd badań na ten temat prezentuje Anna J. Piwowarczyk. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych i jakości kształcenia ekonomistów i menedżerów jest możliwe poprzez dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb międzykulturowego środowiska pracy i życia osobistego. Zagadnienie międzykulturowości w kontekście kształcenia porusza także Paulina Malesa. W swoim artykule analizuje problem z perspektywy zmian demograficznych i związanych z nimi migracji, struktury studentów polskich i zagranicznych kształcących się w Polsce, a także szansy na innowacyjność i dynamizm w szkolnictwie wyższym.

W bieżącym numerze znajdą Państwo także recenzje wybranych pozycji książkowych. Alicja Miś - wybitna specjalistka z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim - w syntetycznym skrócie przedstawia nie tylko treść, ale też walory poznawcze i dydaktyczne podręcznika pod red. Marty Juchnowicz: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, który jest wspólnym przedsię­wzięciem pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Piotr Karaś prezentuje książkę pt. Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, autorstwa Joanny M. Moczydłowskiej i Karola Kowalewskiego, jako źródło inspiracji do stworzenia organizacji, a w niej miejsc pracy dla zaangażowanych, utalentowanych i lojalnych pracowników. Czytelnikom zainteresowanym projektowaniem i wdrażaniem zmian w zakresie "srebrnej gospodarki" Iwona Zakrzewska rekomenduje książkę Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy autorstwa Izabeli Kołodziejczyk-Olczak.

[[[separator]]]

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce - dobre praktyki - Jakub Brdulak

 

Praktyki edukacyjne podejmowane przez uczestników XV edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Anna Rogozińska-Pawełczyk

 

Usieciowienie wymiaru sprawiedliwości a wyzwania dla kadry zarządzającej - Sylwia Morawska, Przemysław Banasik

 

Rola języka symbolicznego w edukacji ekonomicznej na przykładzie nazw metaforycznych wykorzystujących domenę złota - Magdalena Bielenia-Grajewska

 

RAPORTY Z BADAŃ. ANALIZY

Pomoc materialna dla studentów a decyzje kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim - Krzysztof Czarnecki, Tomasz Zając

 

Wykształcenie jako czynnik determinujący długość życia - Marek Kunasz

 

Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów - Anna J. Piwowarczyk

 

FORUM DOKTORANCKIE

Czynniki determinujące liczbę studentów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem trendów demograficznych - Paulina Malesa

 

RECENZJE

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje - Alicja Miś

 

Nowe koncepcje zarządzania ludźmi - Piotr Karaś

 

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy - Iwona Zakrzewska

Opis

Wydanie: 3 (37)
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 170

Wstęp

Problemy związane z edukacją zawsze wywołują silne emocje. W ostatnich latach wprowadzono wiele zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego, a debaty o przyszłości polskich uczelni stają się coraz bardziej otwarte i zataczają coraz szersze kręgi w środowisku naukowców, doktorantów, studentów, a też i praktyków. Wybijającym się tematem dyskusji, wskazującym na wiele wciąż nie rozwiązanych problemów szkół wyższych, jest jakość kształcenia, której poświęcony był poprzedni numer Edukacji Ekonomistów i Menedżerów. Bieżący numer kwartalnika stanowi kontynuację tych zagadnień, a także sygnalizuje kolejne dylematy podmiotów szkolnictwa wyższego oraz innych instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, jak również konieczność uruchamiania w tych warunkach zachowań przedsiębiorczych, tak aby sprostać wciąż nowym wyzwaniom.

Do zagadnienia zarządzania jakością w polskich uczelniach bezpośrednio odnosi się w swoim artykule Jakub Brdulak. W tym kontekście weryfikuje rozu­mienie pojęcia jakości, przedstawia wybrane problemy związane z działalnością akredytacyjną w Polsce oraz wskazuje na konkretne korzyści wynikające ze sprawnego funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości na przykładzie wybranych uczelni zagranicznych.

Dostrzeganie znaczenia aktywności edukacyjnej w warunkach pozauczelnianych nie tylko dla pracowników i menedżerów, ale też dla środowiska akademickiego - studentów, odbywających ten specyficzny rodzaj praktyki - jest przejawem przedsiębiorczości organizacji biorących udział w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Anna Rogozińska-Pawełczyk przedstawia liczne przykłady dobrych praktyk edukacyjnych w kontekście stosowanych definicji i konotacji najlepszych praktyk oraz XV edycji konkursu Lider ZZL.

Jakość wykształcenia, która rzutuje na posiadane kompetencje pracownicze, stanowi punkt wyjścia w procesach przystosowawczych do realiów społeczno-gospodarczych oraz wymagań będących konsekwencją postępujących zmian. Sylwia Morawska i Przemysław Banasik poszukują odpowiedzi na dwa ważne pytania odnoszące się do współczesnych problemów w branży sądownictwa: Czy kadra zarządzająca jest przygotowana do realizacji wyzwań związanych z usieciowieniem wymiaru sprawiedliwości? oraz: Jakimi narzędziami powinien dysponować nowoczesny wymiar sprawiedliwości, aby skutecznie przygotowywać kadrę zarządzającą do zmian w tym obszarze? Na rolę metafor w komunikacji biznesowej - jako ważne narzędzie nie tylko opisu rzeczywistości gospodarczej, ale też rozwoju kapitału ludzkiego, budowania relacji, kreowania tożsamości organizacji, a wreszcie propagowania wiedzy ekonomicznej w systemie edukacji: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - zwraca uwagę w swoim artykule Magdalena Bielenia-Grajewska. Autorka przedstawia ciekawe przykłady posługiwania się językiem metafor, koncentrując się na domenie złota.

Zakres oraz skala wsparcia finansowego oferowanego studentom w kontekście uwarunkowań decyzji edukacyjnych to jedno z ważnych wyzwań zarządza­nia jakością szkół wyższych w wymiarze kosztowym. Tę problematykę w swoim artykule poruszają Krzysztof Czarnecki i Tomasz Zając. Wyniki prezentowanych badań potwierdzają tezę, że przy wyborze kierunku studiów i uczelni nawet kan­dydaci o niskiej pozycji społecznej w niewielkim stopniu biorą pod uwagę pomoc materialną w postaci stypendiów studenckich. Wiodącą rolę w decyzjach edukacyjnych pełnią wyobrażenia o perspektywach zawodowych, a więc o kandydowaniu na studia decyduje aspekt inwestycyjny.

Efekty procesów edukacyjnych - wykształcenie i jego wpływ na oczekiwaną długość życia - analizuje Marek Kunasz, wyróżniając kryterium kraju zamieszka­nia w UE (w państwach tzw. starej i nowej Unii) oraz płci. Okazuje się, że nie tylko stan zdrowia, ale i inwestycja w kapitał ludzki, określająca rozwój i jakość tego kapitału, ma związek ze wzrostem oczekiwanej długości życia.

Wyrazem dostrzegania przez studentów szans, jakie daje kształcenie w uczelni ekonomicznej, jest doskonalenie kompetencji komunikacji międzykulturowej, która z perspektywy wymagań potrzeb rynku pracy pozwala na skuteczne funkcjonowanie w wielokulturowym społeczeństwie i biznesie. Przegląd badań na ten temat prezentuje Anna J. Piwowarczyk. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych i jakości kształcenia ekonomistów i menedżerów jest możliwe poprzez dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb międzykulturowego środowiska pracy i życia osobistego. Zagadnienie międzykulturowości w kontekście kształcenia porusza także Paulina Malesa. W swoim artykule analizuje problem z perspektywy zmian demograficznych i związanych z nimi migracji, struktury studentów polskich i zagranicznych kształcących się w Polsce, a także szansy na innowacyjność i dynamizm w szkolnictwie wyższym.

W bieżącym numerze znajdą Państwo także recenzje wybranych pozycji książkowych. Alicja Miś - wybitna specjalistka z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim - w syntetycznym skrócie przedstawia nie tylko treść, ale też walory poznawcze i dydaktyczne podręcznika pod red. Marty Juchnowicz: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, który jest wspólnym przedsię­wzięciem pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Piotr Karaś prezentuje książkę pt. Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, autorstwa Joanny M. Moczydłowskiej i Karola Kowalewskiego, jako źródło inspiracji do stworzenia organizacji, a w niej miejsc pracy dla zaangażowanych, utalentowanych i lojalnych pracowników. Czytelnikom zainteresowanym projektowaniem i wdrażaniem zmian w zakresie "srebrnej gospodarki" Iwona Zakrzewska rekomenduje książkę Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy autorstwa Izabeli Kołodziejczyk-Olczak.

Spis treści

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce - dobre praktyki - Jakub Brdulak

 

Praktyki edukacyjne podejmowane przez uczestników XV edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Anna Rogozińska-Pawełczyk

 

Usieciowienie wymiaru sprawiedliwości a wyzwania dla kadry zarządzającej - Sylwia Morawska, Przemysław Banasik

 

Rola języka symbolicznego w edukacji ekonomicznej na przykładzie nazw metaforycznych wykorzystujących domenę złota - Magdalena Bielenia-Grajewska

 

RAPORTY Z BADAŃ. ANALIZY

Pomoc materialna dla studentów a decyzje kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim - Krzysztof Czarnecki, Tomasz Zając

 

Wykształcenie jako czynnik determinujący długość życia - Marek Kunasz

 

Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów - Anna J. Piwowarczyk

 

FORUM DOKTORANCKIE

Czynniki determinujące liczbę studentów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem trendów demograficznych - Paulina Malesa

 

RECENZJE

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje - Alicja Miś

 

Nowe koncepcje zarządzania ludźmi - Piotr Karaś

 

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy - Iwona Zakrzewska

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 3 (37)
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 170

Problemy związane z edukacją zawsze wywołują silne emocje. W ostatnich latach wprowadzono wiele zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego, a debaty o przyszłości polskich uczelni stają się coraz bardziej otwarte i zataczają coraz szersze kręgi w środowisku naukowców, doktorantów, studentów, a też i praktyków. Wybijającym się tematem dyskusji, wskazującym na wiele wciąż nie rozwiązanych problemów szkół wyższych, jest jakość kształcenia, której poświęcony był poprzedni numer Edukacji Ekonomistów i Menedżerów. Bieżący numer kwartalnika stanowi kontynuację tych zagadnień, a także sygnalizuje kolejne dylematy podmiotów szkolnictwa wyższego oraz innych instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, jak również konieczność uruchamiania w tych warunkach zachowań przedsiębiorczych, tak aby sprostać wciąż nowym wyzwaniom.

Do zagadnienia zarządzania jakością w polskich uczelniach bezpośrednio odnosi się w swoim artykule Jakub Brdulak. W tym kontekście weryfikuje rozu­mienie pojęcia jakości, przedstawia wybrane problemy związane z działalnością akredytacyjną w Polsce oraz wskazuje na konkretne korzyści wynikające ze sprawnego funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości na przykładzie wybranych uczelni zagranicznych.

Dostrzeganie znaczenia aktywności edukacyjnej w warunkach pozauczelnianych nie tylko dla pracowników i menedżerów, ale też dla środowiska akademickiego - studentów, odbywających ten specyficzny rodzaj praktyki - jest przejawem przedsiębiorczości organizacji biorących udział w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Anna Rogozińska-Pawełczyk przedstawia liczne przykłady dobrych praktyk edukacyjnych w kontekście stosowanych definicji i konotacji najlepszych praktyk oraz XV edycji konkursu Lider ZZL.

Jakość wykształcenia, która rzutuje na posiadane kompetencje pracownicze, stanowi punkt wyjścia w procesach przystosowawczych do realiów społeczno-gospodarczych oraz wymagań będących konsekwencją postępujących zmian. Sylwia Morawska i Przemysław Banasik poszukują odpowiedzi na dwa ważne pytania odnoszące się do współczesnych problemów w branży sądownictwa: Czy kadra zarządzająca jest przygotowana do realizacji wyzwań związanych z usieciowieniem wymiaru sprawiedliwości? oraz: Jakimi narzędziami powinien dysponować nowoczesny wymiar sprawiedliwości, aby skutecznie przygotowywać kadrę zarządzającą do zmian w tym obszarze? Na rolę metafor w komunikacji biznesowej - jako ważne narzędzie nie tylko opisu rzeczywistości gospodarczej, ale też rozwoju kapitału ludzkiego, budowania relacji, kreowania tożsamości organizacji, a wreszcie propagowania wiedzy ekonomicznej w systemie edukacji: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - zwraca uwagę w swoim artykule Magdalena Bielenia-Grajewska. Autorka przedstawia ciekawe przykłady posługiwania się językiem metafor, koncentrując się na domenie złota.

Zakres oraz skala wsparcia finansowego oferowanego studentom w kontekście uwarunkowań decyzji edukacyjnych to jedno z ważnych wyzwań zarządza­nia jakością szkół wyższych w wymiarze kosztowym. Tę problematykę w swoim artykule poruszają Krzysztof Czarnecki i Tomasz Zając. Wyniki prezentowanych badań potwierdzają tezę, że przy wyborze kierunku studiów i uczelni nawet kan­dydaci o niskiej pozycji społecznej w niewielkim stopniu biorą pod uwagę pomoc materialną w postaci stypendiów studenckich. Wiodącą rolę w decyzjach edukacyjnych pełnią wyobrażenia o perspektywach zawodowych, a więc o kandydowaniu na studia decyduje aspekt inwestycyjny.

Efekty procesów edukacyjnych - wykształcenie i jego wpływ na oczekiwaną długość życia - analizuje Marek Kunasz, wyróżniając kryterium kraju zamieszka­nia w UE (w państwach tzw. starej i nowej Unii) oraz płci. Okazuje się, że nie tylko stan zdrowia, ale i inwestycja w kapitał ludzki, określająca rozwój i jakość tego kapitału, ma związek ze wzrostem oczekiwanej długości życia.

Wyrazem dostrzegania przez studentów szans, jakie daje kształcenie w uczelni ekonomicznej, jest doskonalenie kompetencji komunikacji międzykulturowej, która z perspektywy wymagań potrzeb rynku pracy pozwala na skuteczne funkcjonowanie w wielokulturowym społeczeństwie i biznesie. Przegląd badań na ten temat prezentuje Anna J. Piwowarczyk. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych i jakości kształcenia ekonomistów i menedżerów jest możliwe poprzez dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb międzykulturowego środowiska pracy i życia osobistego. Zagadnienie międzykulturowości w kontekście kształcenia porusza także Paulina Malesa. W swoim artykule analizuje problem z perspektywy zmian demograficznych i związanych z nimi migracji, struktury studentów polskich i zagranicznych kształcących się w Polsce, a także szansy na innowacyjność i dynamizm w szkolnictwie wyższym.

W bieżącym numerze znajdą Państwo także recenzje wybranych pozycji książkowych. Alicja Miś - wybitna specjalistka z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim - w syntetycznym skrócie przedstawia nie tylko treść, ale też walory poznawcze i dydaktyczne podręcznika pod red. Marty Juchnowicz: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, który jest wspólnym przedsię­wzięciem pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Piotr Karaś prezentuje książkę pt. Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, autorstwa Joanny M. Moczydłowskiej i Karola Kowalewskiego, jako źródło inspiracji do stworzenia organizacji, a w niej miejsc pracy dla zaangażowanych, utalentowanych i lojalnych pracowników. Czytelnikom zainteresowanym projektowaniem i wdrażaniem zmian w zakresie "srebrnej gospodarki" Iwona Zakrzewska rekomenduje książkę Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy autorstwa Izabeli Kołodziejczyk-Olczak.

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce - dobre praktyki - Jakub Brdulak

 

Praktyki edukacyjne podejmowane przez uczestników XV edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Anna Rogozińska-Pawełczyk

 

Usieciowienie wymiaru sprawiedliwości a wyzwania dla kadry zarządzającej - Sylwia Morawska, Przemysław Banasik

 

Rola języka symbolicznego w edukacji ekonomicznej na przykładzie nazw metaforycznych wykorzystujących domenę złota - Magdalena Bielenia-Grajewska

 

RAPORTY Z BADAŃ. ANALIZY

Pomoc materialna dla studentów a decyzje kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim - Krzysztof Czarnecki, Tomasz Zając

 

Wykształcenie jako czynnik determinujący długość życia - Marek Kunasz

 

Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów - Anna J. Piwowarczyk

 

FORUM DOKTORANCKIE

Czynniki determinujące liczbę studentów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem trendów demograficznych - Paulina Malesa

 

RECENZJE

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje - Alicja Miś

 

Nowe koncepcje zarządzania ludźmi - Piotr Karaś

 

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy - Iwona Zakrzewska

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel