Ulubione
  1. Strona główna
  2. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2 (36)2015 Education of Economists and Managers

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2 (36)2015 Education of Economists and Managers

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. nacz. Marta Juchnowicz
Kod produktu: 1734-087X
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2 (36)2015 Education of Economists and Managers
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2 (36)2015 Education of Economists and Managers
[[[separator]]]

Pojęcie jakości nie zyskało dotychczas jednej, ogólnie przyjętej definicji, choć jest znane i stosowane od najdawniejszych czasów. O jakości dyskutowano już ok. 3 tys. lat temu [sic!] w Chinach. Przykładem myślenia i działania w kategoriach efektów jakościowych są piramidy egipskie. W sprawie jakości wypowiadali się starożytni filozofowie, np. Platon, który w tym pojęciu akcentował stopień doskonałości, czy Arystoteles, dla którego jakość była kategorią opisującą rzeczy i zjawiska analogicznie do innych cech, jak: ilość, relacja, proces. Odmieniane współcześnie w wielu językach słowo qualitas (łac.) przypisuje się Cyceronowi - mówcy i filozofowi rzymskiemu. Jakością jako przedmiotem sporów i dyskusji zajmowali się również myśliciele i filozofowie w czasach nowożytnych. A jak współcześnie rozumiemy jakość w instytucjach szkolnictwa wyższego? Tej problematyce jest poświęcony numer, który dajemy Państwu do przemyśleń i oceny.

Podwaliny do rozważań jakości na gruncie działań edukacyjnych stworzyły badania, refleksje oraz wdrożenia prowadzone przez konsultantów do spraw biznesu i edukacji XX wieku, takich m.in. jak: W.E. Deming, J. Juran, A.V. Feigenbaum. Idea kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management) w edukacji została uznana na przełomie wieków jako jeden z podstawowych sposobów zwiększania wartości usług edukacyjnych na rynku, zaznaczenia swojej obecności, wyróżnienia się i zdobywania przewagi. W ostatnich kilku latach jej znaczenie wyraźnie rośnie, ponieważ procesy nauczania?uczenia się biznesu w świecie przechodzą kryzys legitymizacji. Czy oznacza to, że na rynku usług edukacyjnych pozycję uniwersytetów zajmą korporacje? Jakiego rodzaju zadania uczelni w przygotowaniu kadr dla przemysłu i sektora usług korporacje już podejmują, a w najbliższym czasie mogą całkowicie przejąć? W jakim zakresie staną się one znaczącym konkurentem dla uniwersytetów? Próbą odpowiedzi na te pytania na przykładzie amerykańskich uczelni jest artykuł Jacka Klicha.

Ramy dla wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości w strukturach szkolnictwa wyższego w Europie są częścią Procesu Bolońskiego, którego cele realizujemy także w Polsce. Jak przebiega proces wdrażania celów określonych w Deklaracji Bolońskiej? Jak w system standardów i wytycznych zapewniania jakości wpisuje się krajowy model akredytacji? Jak kształtowana jest kultura jakości w polskich uczelniach? Czy zgodnie z zamierzeniami i ku pożytkowi studentów, środowiska akademickiego, pracodawców - całego polskiego społeczeństwa? Te problemy zostały poruszone w artykułach Ewy Chmieleckiej oraz Agnieszki Dziedziczak?Foltyn.

Jakość to przekształcanie i gotowość danej jednostki szkolnictwa wyższego do realizacji własnej misji i celów, zdolność uczelni do sprostania zmieniającym się oczekiwaniom jej podmiotów oraz czynienie zadość nowym wyzwaniom. Na jedno z nich, związane z coraz wyraźniejszym, wzajemnym przenikaniem się ekonomii i humanistyki - jako znak czasu - wskazuje Sławomir Iwasiów. Autor ten przytacza obszary, będące przykładami porozumienia między humanistami a ekonomistami.

Doświadczenia uczelni austriackich w zakresie tendencji do wyborów najbardziej popularnych kierunków studiów z obszaru nauk ekonomicznych prezentują w swoim artykule Erna Nairz-Wirth oraz Marcus Wurzer z Uniwersytetu Gospodarczego we Wiedniu. Wyniki przedstawionych badań stanowią dla instytucji organizujących kształcenie wyższe wskazówkę dotyczącą oczekiwań młodzieży w zakresie planowanej kariery zawodowej oraz potrzebnych im rodzajów opieki w czasie studiów.

W obszarze edukacji jakość często rozumiana jest jako podnoszenie standardów, ciągłe ulepszanie. Osiąganie wysokiej jakości staje się zatem głównym celem etyki akademickiej. Warto wspomnieć, że w czasach starożytnych, począwszy od Arystotelesa, ekonomia była traktowana jako dział etyki. Rozważania dotyczące aksjologii w procesie wychowania i funkcji tworzenia kodeksu etycznego w środowisku akademickim, na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, są autorstwa Michała Kapiasa.

Jakość obejmuje także sferę nauczania i ewaluacji procesu kształcenia, realizowanego przez nauczycieli akademickich. Model hospitacji zajęć jako metodę ewaluacyjną w szkolnictwie wyższym, która służy świadomości dydaktycznej oraz wzbudzeniu refleksji nauczycieli akademickich nad własną praktyką edukacyjną, a w konsekwencji sprzyja planowaniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących jakość kształcenia, prezentuje Anna Wach-Kąkolewicz. W artykule autorka powołuje się na doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kompetencje nauczycieli akademickich rzutują na kompetencje studentów. Uczący się wysoko cenią aspekt praktyczny zajęć, który umożliwia im rozwinięcie wszystkich kategorii wymaganych efektów kształcenia. Stąd dobrą praktyką jest uczestnictwo w procesach dydaktycznych przedstawicieli otoczenia gospodarczego, najczęściej wyższych szczebli zarządzania. Jakie są efekty tej współpracy dla rozwoju kompetencji społecznych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie? Jakie korzyści daje taka współpraca przedsiębiorcom? Na czym polega utrzymanie wysokiej jakości kształcenia aktywności w ramach kompetencji społecznych? Te zagadnienia są przedmiotem opracowania Justyny M. Bugaj. Bilans kompetencji stażystów z projektu Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie prezentują Maria Jabłońska-Wołoszyn oraz Marzena Fryczyńska. Ocena kompetencji, które pozwalają absolwentom osiągnąć sukces na rynku pracy, została przeprowadzona metodą Development Center w zakresie takich umiejętności, jak: przedsiębiorczość, konsekwencja w dążeniu do celu, radzenie sobie z trudnościami, współpraca, komunikacja.

Numer czasopisma zamykają dwie recenzje opracowane przez doktorantów. Monika Trojanowska przygotowała recenzję wartościowej - w kontekście dbałości o jakość w edukacji - książki autorstwa Piotra Bieleckiego pt. Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów. Paweł Trojanowski natomiast zwraca Państwa uwagę na publikację pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia pod red. Jarosława S. Kardasa, a w niej m.in. na wpływ procesu kształcenia akademickiego w uczelniach wyższych na rozwój kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach.

Jakość w szkolnictwie wyższym można postrzegać w wymiarze osobowym, procesowym i kosztowym. Nie wszystkie kwestie zostały poruszone w tym numerze Kwartalnika. Temat jest szeroki i ważny zarazem. Wart jest zatem kontynuacji.

[[[separator]]]

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

 

Korporacje jako konkurenci uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych - Jacek Klich

 

Europejskie Standardy i Wskazówki zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym a polski model akredytacji - Ewa Chmielecka

 

Ku poprawie jakości systemu, czyli logika racjonalizacji i ekonomizacji w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w Polsce - Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

 

Aktywność aksjologiczna realizowana w procesach wychowawczych w środowisku akademickim - Michał Kapias

 

Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich - Anna Wach-Kąkolewicz

 

Humanistyka i ekonomia na początku XXI wieku - Sławomir Iwasiów

 

RAPORTY Z BADAŃ

 

Pozycjonowanie kierunków studiów biznesowych, zarządzania i ekonomii w przestrzeni uniwersyteckiej - Erna Nairz-Wirth, Marcus Wurzer

 

Działalność dydaktyczna praktyków w kontekście jakości kształcenia - analiza przypadku - Justyna M. Bugaj

 

Bilans kompetencji stażystów - wnioski i perspektywy - Maria Jabłońska-Wołoszyn, Marzena Fryczyńska

 

RECENZJE

 

Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów? - Monika Trojanowska

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia - Paweł Trojanowski

Opis

Wydanie: nr 2 (36) kwiecień-czerwiec 2015
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 174

Wstęp

Pojęcie jakości nie zyskało dotychczas jednej, ogólnie przyjętej definicji, choć jest znane i stosowane od najdawniejszych czasów. O jakości dyskutowano już ok. 3 tys. lat temu [sic!] w Chinach. Przykładem myślenia i działania w kategoriach efektów jakościowych są piramidy egipskie. W sprawie jakości wypowiadali się starożytni filozofowie, np. Platon, który w tym pojęciu akcentował stopień doskonałości, czy Arystoteles, dla którego jakość była kategorią opisującą rzeczy i zjawiska analogicznie do innych cech, jak: ilość, relacja, proces. Odmieniane współcześnie w wielu językach słowo qualitas (łac.) przypisuje się Cyceronowi - mówcy i filozofowi rzymskiemu. Jakością jako przedmiotem sporów i dyskusji zajmowali się również myśliciele i filozofowie w czasach nowożytnych. A jak współcześnie rozumiemy jakość w instytucjach szkolnictwa wyższego? Tej problematyce jest poświęcony numer, który dajemy Państwu do przemyśleń i oceny.

Podwaliny do rozważań jakości na gruncie działań edukacyjnych stworzyły badania, refleksje oraz wdrożenia prowadzone przez konsultantów do spraw biznesu i edukacji XX wieku, takich m.in. jak: W.E. Deming, J. Juran, A.V. Feigenbaum. Idea kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management) w edukacji została uznana na przełomie wieków jako jeden z podstawowych sposobów zwiększania wartości usług edukacyjnych na rynku, zaznaczenia swojej obecności, wyróżnienia się i zdobywania przewagi. W ostatnich kilku latach jej znaczenie wyraźnie rośnie, ponieważ procesy nauczania?uczenia się biznesu w świecie przechodzą kryzys legitymizacji. Czy oznacza to, że na rynku usług edukacyjnych pozycję uniwersytetów zajmą korporacje? Jakiego rodzaju zadania uczelni w przygotowaniu kadr dla przemysłu i sektora usług korporacje już podejmują, a w najbliższym czasie mogą całkowicie przejąć? W jakim zakresie staną się one znaczącym konkurentem dla uniwersytetów? Próbą odpowiedzi na te pytania na przykładzie amerykańskich uczelni jest artykuł Jacka Klicha.

Ramy dla wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości w strukturach szkolnictwa wyższego w Europie są częścią Procesu Bolońskiego, którego cele realizujemy także w Polsce. Jak przebiega proces wdrażania celów określonych w Deklaracji Bolońskiej? Jak w system standardów i wytycznych zapewniania jakości wpisuje się krajowy model akredytacji? Jak kształtowana jest kultura jakości w polskich uczelniach? Czy zgodnie z zamierzeniami i ku pożytkowi studentów, środowiska akademickiego, pracodawców - całego polskiego społeczeństwa? Te problemy zostały poruszone w artykułach Ewy Chmieleckiej oraz Agnieszki Dziedziczak?Foltyn.

Jakość to przekształcanie i gotowość danej jednostki szkolnictwa wyższego do realizacji własnej misji i celów, zdolność uczelni do sprostania zmieniającym się oczekiwaniom jej podmiotów oraz czynienie zadość nowym wyzwaniom. Na jedno z nich, związane z coraz wyraźniejszym, wzajemnym przenikaniem się ekonomii i humanistyki - jako znak czasu - wskazuje Sławomir Iwasiów. Autor ten przytacza obszary, będące przykładami porozumienia między humanistami a ekonomistami.

Doświadczenia uczelni austriackich w zakresie tendencji do wyborów najbardziej popularnych kierunków studiów z obszaru nauk ekonomicznych prezentują w swoim artykule Erna Nairz-Wirth oraz Marcus Wurzer z Uniwersytetu Gospodarczego we Wiedniu. Wyniki przedstawionych badań stanowią dla instytucji organizujących kształcenie wyższe wskazówkę dotyczącą oczekiwań młodzieży w zakresie planowanej kariery zawodowej oraz potrzebnych im rodzajów opieki w czasie studiów.

W obszarze edukacji jakość często rozumiana jest jako podnoszenie standardów, ciągłe ulepszanie. Osiąganie wysokiej jakości staje się zatem głównym celem etyki akademickiej. Warto wspomnieć, że w czasach starożytnych, począwszy od Arystotelesa, ekonomia była traktowana jako dział etyki. Rozważania dotyczące aksjologii w procesie wychowania i funkcji tworzenia kodeksu etycznego w środowisku akademickim, na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, są autorstwa Michała Kapiasa.

Jakość obejmuje także sferę nauczania i ewaluacji procesu kształcenia, realizowanego przez nauczycieli akademickich. Model hospitacji zajęć jako metodę ewaluacyjną w szkolnictwie wyższym, która służy świadomości dydaktycznej oraz wzbudzeniu refleksji nauczycieli akademickich nad własną praktyką edukacyjną, a w konsekwencji sprzyja planowaniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących jakość kształcenia, prezentuje Anna Wach-Kąkolewicz. W artykule autorka powołuje się na doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kompetencje nauczycieli akademickich rzutują na kompetencje studentów. Uczący się wysoko cenią aspekt praktyczny zajęć, który umożliwia im rozwinięcie wszystkich kategorii wymaganych efektów kształcenia. Stąd dobrą praktyką jest uczestnictwo w procesach dydaktycznych przedstawicieli otoczenia gospodarczego, najczęściej wyższych szczebli zarządzania. Jakie są efekty tej współpracy dla rozwoju kompetencji społecznych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie? Jakie korzyści daje taka współpraca przedsiębiorcom? Na czym polega utrzymanie wysokiej jakości kształcenia aktywności w ramach kompetencji społecznych? Te zagadnienia są przedmiotem opracowania Justyny M. Bugaj. Bilans kompetencji stażystów z projektu Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie prezentują Maria Jabłońska-Wołoszyn oraz Marzena Fryczyńska. Ocena kompetencji, które pozwalają absolwentom osiągnąć sukces na rynku pracy, została przeprowadzona metodą Development Center w zakresie takich umiejętności, jak: przedsiębiorczość, konsekwencja w dążeniu do celu, radzenie sobie z trudnościami, współpraca, komunikacja.

Numer czasopisma zamykają dwie recenzje opracowane przez doktorantów. Monika Trojanowska przygotowała recenzję wartościowej - w kontekście dbałości o jakość w edukacji - książki autorstwa Piotra Bieleckiego pt. Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów. Paweł Trojanowski natomiast zwraca Państwa uwagę na publikację pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia pod red. Jarosława S. Kardasa, a w niej m.in. na wpływ procesu kształcenia akademickiego w uczelniach wyższych na rozwój kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach.

Jakość w szkolnictwie wyższym można postrzegać w wymiarze osobowym, procesowym i kosztowym. Nie wszystkie kwestie zostały poruszone w tym numerze Kwartalnika. Temat jest szeroki i ważny zarazem. Wart jest zatem kontynuacji.

Spis treści

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

 

Korporacje jako konkurenci uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych - Jacek Klich

 

Europejskie Standardy i Wskazówki zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym a polski model akredytacji - Ewa Chmielecka

 

Ku poprawie jakości systemu, czyli logika racjonalizacji i ekonomizacji w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w Polsce - Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

 

Aktywność aksjologiczna realizowana w procesach wychowawczych w środowisku akademickim - Michał Kapias

 

Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich - Anna Wach-Kąkolewicz

 

Humanistyka i ekonomia na początku XXI wieku - Sławomir Iwasiów

 

RAPORTY Z BADAŃ

 

Pozycjonowanie kierunków studiów biznesowych, zarządzania i ekonomii w przestrzeni uniwersyteckiej - Erna Nairz-Wirth, Marcus Wurzer

 

Działalność dydaktyczna praktyków w kontekście jakości kształcenia - analiza przypadku - Justyna M. Bugaj

 

Bilans kompetencji stażystów - wnioski i perspektywy - Maria Jabłońska-Wołoszyn, Marzena Fryczyńska

 

RECENZJE

 

Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów? - Monika Trojanowska

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia - Paweł Trojanowski

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: nr 2 (36) kwiecień-czerwiec 2015
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 174

Pojęcie jakości nie zyskało dotychczas jednej, ogólnie przyjętej definicji, choć jest znane i stosowane od najdawniejszych czasów. O jakości dyskutowano już ok. 3 tys. lat temu [sic!] w Chinach. Przykładem myślenia i działania w kategoriach efektów jakościowych są piramidy egipskie. W sprawie jakości wypowiadali się starożytni filozofowie, np. Platon, który w tym pojęciu akcentował stopień doskonałości, czy Arystoteles, dla którego jakość była kategorią opisującą rzeczy i zjawiska analogicznie do innych cech, jak: ilość, relacja, proces. Odmieniane współcześnie w wielu językach słowo qualitas (łac.) przypisuje się Cyceronowi - mówcy i filozofowi rzymskiemu. Jakością jako przedmiotem sporów i dyskusji zajmowali się również myśliciele i filozofowie w czasach nowożytnych. A jak współcześnie rozumiemy jakość w instytucjach szkolnictwa wyższego? Tej problematyce jest poświęcony numer, który dajemy Państwu do przemyśleń i oceny.

Podwaliny do rozważań jakości na gruncie działań edukacyjnych stworzyły badania, refleksje oraz wdrożenia prowadzone przez konsultantów do spraw biznesu i edukacji XX wieku, takich m.in. jak: W.E. Deming, J. Juran, A.V. Feigenbaum. Idea kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management) w edukacji została uznana na przełomie wieków jako jeden z podstawowych sposobów zwiększania wartości usług edukacyjnych na rynku, zaznaczenia swojej obecności, wyróżnienia się i zdobywania przewagi. W ostatnich kilku latach jej znaczenie wyraźnie rośnie, ponieważ procesy nauczania?uczenia się biznesu w świecie przechodzą kryzys legitymizacji. Czy oznacza to, że na rynku usług edukacyjnych pozycję uniwersytetów zajmą korporacje? Jakiego rodzaju zadania uczelni w przygotowaniu kadr dla przemysłu i sektora usług korporacje już podejmują, a w najbliższym czasie mogą całkowicie przejąć? W jakim zakresie staną się one znaczącym konkurentem dla uniwersytetów? Próbą odpowiedzi na te pytania na przykładzie amerykańskich uczelni jest artykuł Jacka Klicha.

Ramy dla wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości w strukturach szkolnictwa wyższego w Europie są częścią Procesu Bolońskiego, którego cele realizujemy także w Polsce. Jak przebiega proces wdrażania celów określonych w Deklaracji Bolońskiej? Jak w system standardów i wytycznych zapewniania jakości wpisuje się krajowy model akredytacji? Jak kształtowana jest kultura jakości w polskich uczelniach? Czy zgodnie z zamierzeniami i ku pożytkowi studentów, środowiska akademickiego, pracodawców - całego polskiego społeczeństwa? Te problemy zostały poruszone w artykułach Ewy Chmieleckiej oraz Agnieszki Dziedziczak?Foltyn.

Jakość to przekształcanie i gotowość danej jednostki szkolnictwa wyższego do realizacji własnej misji i celów, zdolność uczelni do sprostania zmieniającym się oczekiwaniom jej podmiotów oraz czynienie zadość nowym wyzwaniom. Na jedno z nich, związane z coraz wyraźniejszym, wzajemnym przenikaniem się ekonomii i humanistyki - jako znak czasu - wskazuje Sławomir Iwasiów. Autor ten przytacza obszary, będące przykładami porozumienia między humanistami a ekonomistami.

Doświadczenia uczelni austriackich w zakresie tendencji do wyborów najbardziej popularnych kierunków studiów z obszaru nauk ekonomicznych prezentują w swoim artykule Erna Nairz-Wirth oraz Marcus Wurzer z Uniwersytetu Gospodarczego we Wiedniu. Wyniki przedstawionych badań stanowią dla instytucji organizujących kształcenie wyższe wskazówkę dotyczącą oczekiwań młodzieży w zakresie planowanej kariery zawodowej oraz potrzebnych im rodzajów opieki w czasie studiów.

W obszarze edukacji jakość często rozumiana jest jako podnoszenie standardów, ciągłe ulepszanie. Osiąganie wysokiej jakości staje się zatem głównym celem etyki akademickiej. Warto wspomnieć, że w czasach starożytnych, począwszy od Arystotelesa, ekonomia była traktowana jako dział etyki. Rozważania dotyczące aksjologii w procesie wychowania i funkcji tworzenia kodeksu etycznego w środowisku akademickim, na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, są autorstwa Michała Kapiasa.

Jakość obejmuje także sferę nauczania i ewaluacji procesu kształcenia, realizowanego przez nauczycieli akademickich. Model hospitacji zajęć jako metodę ewaluacyjną w szkolnictwie wyższym, która służy świadomości dydaktycznej oraz wzbudzeniu refleksji nauczycieli akademickich nad własną praktyką edukacyjną, a w konsekwencji sprzyja planowaniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących jakość kształcenia, prezentuje Anna Wach-Kąkolewicz. W artykule autorka powołuje się na doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kompetencje nauczycieli akademickich rzutują na kompetencje studentów. Uczący się wysoko cenią aspekt praktyczny zajęć, który umożliwia im rozwinięcie wszystkich kategorii wymaganych efektów kształcenia. Stąd dobrą praktyką jest uczestnictwo w procesach dydaktycznych przedstawicieli otoczenia gospodarczego, najczęściej wyższych szczebli zarządzania. Jakie są efekty tej współpracy dla rozwoju kompetencji społecznych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie? Jakie korzyści daje taka współpraca przedsiębiorcom? Na czym polega utrzymanie wysokiej jakości kształcenia aktywności w ramach kompetencji społecznych? Te zagadnienia są przedmiotem opracowania Justyny M. Bugaj. Bilans kompetencji stażystów z projektu Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie prezentują Maria Jabłońska-Wołoszyn oraz Marzena Fryczyńska. Ocena kompetencji, które pozwalają absolwentom osiągnąć sukces na rynku pracy, została przeprowadzona metodą Development Center w zakresie takich umiejętności, jak: przedsiębiorczość, konsekwencja w dążeniu do celu, radzenie sobie z trudnościami, współpraca, komunikacja.

Numer czasopisma zamykają dwie recenzje opracowane przez doktorantów. Monika Trojanowska przygotowała recenzję wartościowej - w kontekście dbałości o jakość w edukacji - książki autorstwa Piotra Bieleckiego pt. Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów. Paweł Trojanowski natomiast zwraca Państwa uwagę na publikację pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia pod red. Jarosława S. Kardasa, a w niej m.in. na wpływ procesu kształcenia akademickiego w uczelniach wyższych na rozwój kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach.

Jakość w szkolnictwie wyższym można postrzegać w wymiarze osobowym, procesowym i kosztowym. Nie wszystkie kwestie zostały poruszone w tym numerze Kwartalnika. Temat jest szeroki i ważny zarazem. Wart jest zatem kontynuacji.

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

 

Korporacje jako konkurenci uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych - Jacek Klich

 

Europejskie Standardy i Wskazówki zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym a polski model akredytacji - Ewa Chmielecka

 

Ku poprawie jakości systemu, czyli logika racjonalizacji i ekonomizacji w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w Polsce - Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

 

Aktywność aksjologiczna realizowana w procesach wychowawczych w środowisku akademickim - Michał Kapias

 

Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich - Anna Wach-Kąkolewicz

 

Humanistyka i ekonomia na początku XXI wieku - Sławomir Iwasiów

 

RAPORTY Z BADAŃ

 

Pozycjonowanie kierunków studiów biznesowych, zarządzania i ekonomii w przestrzeni uniwersyteckiej - Erna Nairz-Wirth, Marcus Wurzer

 

Działalność dydaktyczna praktyków w kontekście jakości kształcenia - analiza przypadku - Justyna M. Bugaj

 

Bilans kompetencji stażystów - wnioski i perspektywy - Maria Jabłońska-Wołoszyn, Marzena Fryczyńska

 

RECENZJE

 

Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów? - Monika Trojanowska

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia - Paweł Trojanowski

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel