Ulubione
  1. Strona główna
  2. DZIEKANATY W PROCESIE ZMIAN Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna

DZIEKANATY W PROCESIE ZMIAN Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna

39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: red. naukowa: Katarzyna Górak-Sosnowska Renata Pajewska-Kwaśny
Kod produktu: 978-83-8030-296-9
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DZIEKANATY W PROCESIE ZMIAN Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna
DZIEKANATY W PROCESIE ZMIAN Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

 

W strukturze szkoły wyższej dziekanaty pełnią rolę szczególną z trzech powodów. Po pierwsze, dziekanat jest centralną jednostką na każdym wydziale czy uczelni. Współpracuje z niemal wszystkimi jednostkami administracyjnymi od działu informatycznego po kwesturę, a na uczelniach o strukturze wydziałowej - dodatkowo z centralą. Po drugie, dla większości interesariuszy szkoły wyższej dziekanat jest jednostką pierwszego kontaktu - trafiają tu nie tylko wykładowcy i studenci, ale także interesanci zewnętrzni - absolwenci, komisje akredytacyjne, a czasami zbłąkany rodzic. Wreszcie, po trzecie, jest to chyba jedyna jednostka uczelni, w której ściśle współpracują ze sobą wykładowcy i pracownicy administracyjni. Ci pierwsi pełnią funkcję dziekanów, drudzy zaś zajmują stanowiska administracyjne w dziekanacie. Razem dopełniają się niczym jin i jang, zwłaszcza że ci pierwsi określani są jako nauczyciele akademiccy, drudzy zaś na zasadzie dopełnienia (i poniekąd negacji) jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Wielość funkcji pełnionych przez dziekanat uprawnia do spojrzenia na niego nie tylko z różnych perspektyw badawczych, ale i przez pryzmat różnych zadań i doświadczeń poszczególnych przedstawicieli społeczności akademickiej. Autorami tekstów w niniejszej publikacji są zatem specjaliści reprezentujący różne dyscypliny nauki, jak również praktycy - dziekani oraz pracownicy administracyjni zarówno dziekanatów, jak i administracji centralnej . Jesteśmy z tej różnorodności szczególnie rade, albowiem udało się nam połączyć w jednej publikacji dwa pozornie bliskie, ale w rzeczywistości odległe światy: nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji . Takie było zresztą założenie II Ogólnopolskiego

Forum Dziekanatów, które w grudniu 2018 r. ponownie zorganizowaliśmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie . Niniejsza publikacja zawiera zarówno teksty opracowane przez uczestników naszej konferencji, jak i kilka innych artykułów przygotowanych przez osoby zajmujące się problematyką administracji szkolnictwa wyższego, przygotowanych w ramach siostrzanej inicjatywy lokalnej - Forum Dziekanatów UAM .

Nasza publikacja powstała w specyficznym czasie. Zmienia się porządek prawny regulujący szkolnictwo wyższe - w październiku weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , a wraz z nią nowe rozporządzenia. Lada miesiąc uczelnie będą musiały uchwalić nowe statuty, zmieniając swoją strukturę organizacyjną. Być może część dziekanatów zniknie - wraz z wydziałami, inne zostaną połączone w nowe jednostki. W tym sensie nasza książka odzwierciedla rzeczywistość, której być może niedługo nie będzie, oraz stan prawny, który w najlepszym wypadku można określić jako przejściowy. Wydaje nam się jednak, że na tym właśnie polega jej urok. Jest to bowiem najciekawszy moment umożliwiający uchwycenie zmian pomiędzy tym, co było a tym, co będzie. Warto zarazem pamiętać, że sporo elementów obsługi studenta (a wszak to jest głównym zadaniem dziekanatów) pozostanie bez zmian - nawet jeżeli będą za to odpowiedzialne inne jednostki; nie zmienia się bowiem treść relacji (student studiuje, wykładowca wykłada, naukowiec uprawia naukę), a jedynie jej otoczka, czyli obsługa tych procesów ulega przeobrażeniom.

Być może właśnie ta niepewność jutra - bo jednak nowe przepisy budzą na razie sporo wątpliwości i nie wynika to wyłącznie ze specyfiki zmiany jako takiej - a może to, że dziekanaty są jednostkami z jednej strony często niedocenianymi przepracowanymi, z drugiej zaś funkcjonującymi niezależnie od siebie sprawiło, że nasza książka ma jeszcze jedną ważną cechę. Choć skupia autorów z różnych stron uczelnianego świata, znaleźli oni wspólny cel, język oraz platformę do wyrażenia swoich poglądów w ramach inicjatywy Forum Dziekanatów. Wielu autorów artykułów i wpisów do bazy dobrych praktyk zna się bezpośrednio, wymienia opiniami i spotyka na warsztatach czy seminariach branżowych, a niektórzy się przyjaźnią. O ile jest to naturalne w przypadku osób ze świata nauki, że współpracują ze sobą, choć są zatrudnieni w różnych jednostkach, dziekanaty funkcjonowały dotychczas jako swoiste autarkie, a na dużych uczelniach często nie było między nimi w ogóle żadnego kontaktu.

Inicjatywa Forum Dziekanatów zapoczątkowana w SGH w 2017 r. zmienia ten stan. Rok później dzięki zaangażowaniu 14 pracowników dziekanatów pięciu polskich uczelni zostało założone Stowarzyszenie Forum Dziekanatów , które obecnie liczy ponad 110 członków z ponad 30 uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski. Było ono - wraz z SGH - współorganizatorem wspomnianego II Forum, którego pokłosiem jest niniejsza książka. I choć obecna rzeczywistość prawna i administracyjna jest trudna i wywołuje sporo niepewności, mamy nadzieję, że nasza publikacja nie tylko przyczyni się do lepszego poznania dziekanatów i funkcjonowania uczelni, ale także jeszcze bardziej scali i upodmiotowi nasze środowisko. Bo choć w naszym dziekanacie pełnimy funkcje prodziekanów, traktujemy go jako nasze miejsce pracy; my również jesteśmy paniami z dziekanatu :)

Katarzyna Górak-Sosnowska i Renata Pajewska-Kwaśny

[[[separator]]]

 

 

Jerzy Bralczyk

Dziekana

Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny

Wstęp

 

CZĘŚĆ 1

DZIEKANAT W STRUKTURZE UCZELNI

Radosław Sojak

Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu - w stronę komunikacji symetrycznej

Jakub Brdulak

Jakość w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego

Henryk Mruk

Sposoby skutecznej komunikacji ze studentami

Anna Stoczkiewicz, Lucyna Szypulska-Czkwianianc

Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej

Anna Decewicz, Katarzyna Górak-Sosnowska

Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego

 

CZĘŚĆ 2

ZARZĄDZANIE PRACĄ W DZIEKANACIE

Renata Pajewska-Kwaśny

Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie

Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa Wiśniewska

W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu

Joanna Grądziel-Wójcik

Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Anna Mielczarek-Taica

Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu

Maria Cywińska

System Oceny Pracowników Administracyjnych SOPA jako narzędzie zarządzania pracownikami w szkole wyższej

 

CZĘŚĆ 3

UWARUNKOWANIA PRAWNE PRACY DZIEKANATU

Anna Pietrzyk, Renata Mazur-Rombel

Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym - próba stworzenia jednolitego wykazu

Aleksandra Matukin-Szumlińska

Prowadzenie teczek akt osobowych studentów w świetle nowej ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych

Ewa Wiśniewska, Katarzyna Górak-Sosnowska

Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych

Aleksandra Matukin-Szumlińska

Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym - kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Baza dobrych praktyk

Nota o autorach

Ogólnopolskie Forum Dziekanatów

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

Spis rysunków

Spis tabel

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 287

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

 

W strukturze szkoły wyższej dziekanaty pełnią rolę szczególną z trzech powodów. Po pierwsze, dziekanat jest centralną jednostką na każdym wydziale czy uczelni. Współpracuje z niemal wszystkimi jednostkami administracyjnymi od działu informatycznego po kwesturę, a na uczelniach o strukturze wydziałowej - dodatkowo z centralą. Po drugie, dla większości interesariuszy szkoły wyższej dziekanat jest jednostką pierwszego kontaktu - trafiają tu nie tylko wykładowcy i studenci, ale także interesanci zewnętrzni - absolwenci, komisje akredytacyjne, a czasami zbłąkany rodzic. Wreszcie, po trzecie, jest to chyba jedyna jednostka uczelni, w której ściśle współpracują ze sobą wykładowcy i pracownicy administracyjni. Ci pierwsi pełnią funkcję dziekanów, drudzy zaś zajmują stanowiska administracyjne w dziekanacie. Razem dopełniają się niczym jin i jang, zwłaszcza że ci pierwsi określani są jako nauczyciele akademiccy, drudzy zaś na zasadzie dopełnienia (i poniekąd negacji) jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Wielość funkcji pełnionych przez dziekanat uprawnia do spojrzenia na niego nie tylko z różnych perspektyw badawczych, ale i przez pryzmat różnych zadań i doświadczeń poszczególnych przedstawicieli społeczności akademickiej. Autorami tekstów w niniejszej publikacji są zatem specjaliści reprezentujący różne dyscypliny nauki, jak również praktycy - dziekani oraz pracownicy administracyjni zarówno dziekanatów, jak i administracji centralnej . Jesteśmy z tej różnorodności szczególnie rade, albowiem udało się nam połączyć w jednej publikacji dwa pozornie bliskie, ale w rzeczywistości odległe światy: nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji . Takie było zresztą założenie II Ogólnopolskiego

Forum Dziekanatów, które w grudniu 2018 r. ponownie zorganizowaliśmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie . Niniejsza publikacja zawiera zarówno teksty opracowane przez uczestników naszej konferencji, jak i kilka innych artykułów przygotowanych przez osoby zajmujące się problematyką administracji szkolnictwa wyższego, przygotowanych w ramach siostrzanej inicjatywy lokalnej - Forum Dziekanatów UAM .

Nasza publikacja powstała w specyficznym czasie. Zmienia się porządek prawny regulujący szkolnictwo wyższe - w październiku weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , a wraz z nią nowe rozporządzenia. Lada miesiąc uczelnie będą musiały uchwalić nowe statuty, zmieniając swoją strukturę organizacyjną. Być może część dziekanatów zniknie - wraz z wydziałami, inne zostaną połączone w nowe jednostki. W tym sensie nasza książka odzwierciedla rzeczywistość, której być może niedługo nie będzie, oraz stan prawny, który w najlepszym wypadku można określić jako przejściowy. Wydaje nam się jednak, że na tym właśnie polega jej urok. Jest to bowiem najciekawszy moment umożliwiający uchwycenie zmian pomiędzy tym, co było a tym, co będzie. Warto zarazem pamiętać, że sporo elementów obsługi studenta (a wszak to jest głównym zadaniem dziekanatów) pozostanie bez zmian - nawet jeżeli będą za to odpowiedzialne inne jednostki; nie zmienia się bowiem treść relacji (student studiuje, wykładowca wykłada, naukowiec uprawia naukę), a jedynie jej otoczka, czyli obsługa tych procesów ulega przeobrażeniom.

Być może właśnie ta niepewność jutra - bo jednak nowe przepisy budzą na razie sporo wątpliwości i nie wynika to wyłącznie ze specyfiki zmiany jako takiej - a może to, że dziekanaty są jednostkami z jednej strony często niedocenianymi przepracowanymi, z drugiej zaś funkcjonującymi niezależnie od siebie sprawiło, że nasza książka ma jeszcze jedną ważną cechę. Choć skupia autorów z różnych stron uczelnianego świata, znaleźli oni wspólny cel, język oraz platformę do wyrażenia swoich poglądów w ramach inicjatywy Forum Dziekanatów. Wielu autorów artykułów i wpisów do bazy dobrych praktyk zna się bezpośrednio, wymienia opiniami i spotyka na warsztatach czy seminariach branżowych, a niektórzy się przyjaźnią. O ile jest to naturalne w przypadku osób ze świata nauki, że współpracują ze sobą, choć są zatrudnieni w różnych jednostkach, dziekanaty funkcjonowały dotychczas jako swoiste autarkie, a na dużych uczelniach często nie było między nimi w ogóle żadnego kontaktu.

Inicjatywa Forum Dziekanatów zapoczątkowana w SGH w 2017 r. zmienia ten stan. Rok później dzięki zaangażowaniu 14 pracowników dziekanatów pięciu polskich uczelni zostało założone Stowarzyszenie Forum Dziekanatów , które obecnie liczy ponad 110 członków z ponad 30 uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski. Było ono - wraz z SGH - współorganizatorem wspomnianego II Forum, którego pokłosiem jest niniejsza książka. I choć obecna rzeczywistość prawna i administracyjna jest trudna i wywołuje sporo niepewności, mamy nadzieję, że nasza publikacja nie tylko przyczyni się do lepszego poznania dziekanatów i funkcjonowania uczelni, ale także jeszcze bardziej scali i upodmiotowi nasze środowisko. Bo choć w naszym dziekanacie pełnimy funkcje prodziekanów, traktujemy go jako nasze miejsce pracy; my również jesteśmy paniami z dziekanatu :)

Katarzyna Górak-Sosnowska i Renata Pajewska-Kwaśny

Spis treści

 

 

Jerzy Bralczyk

Dziekana

Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny

Wstęp

 

CZĘŚĆ 1

DZIEKANAT W STRUKTURZE UCZELNI

Radosław Sojak

Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu - w stronę komunikacji symetrycznej

Jakub Brdulak

Jakość w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego

Henryk Mruk

Sposoby skutecznej komunikacji ze studentami

Anna Stoczkiewicz, Lucyna Szypulska-Czkwianianc

Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej

Anna Decewicz, Katarzyna Górak-Sosnowska

Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego

 

CZĘŚĆ 2

ZARZĄDZANIE PRACĄ W DZIEKANACIE

Renata Pajewska-Kwaśny

Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie

Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa Wiśniewska

W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu

Joanna Grądziel-Wójcik

Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Anna Mielczarek-Taica

Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu

Maria Cywińska

System Oceny Pracowników Administracyjnych SOPA jako narzędzie zarządzania pracownikami w szkole wyższej

 

CZĘŚĆ 3

UWARUNKOWANIA PRAWNE PRACY DZIEKANATU

Anna Pietrzyk, Renata Mazur-Rombel

Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym - próba stworzenia jednolitego wykazu

Aleksandra Matukin-Szumlińska

Prowadzenie teczek akt osobowych studentów w świetle nowej ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych

Ewa Wiśniewska, Katarzyna Górak-Sosnowska

Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych

Aleksandra Matukin-Szumlińska

Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym - kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Baza dobrych praktyk

Nota o autorach

Ogólnopolskie Forum Dziekanatów

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

Spis rysunków

Spis tabel

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 287

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

W strukturze szkoły wyższej dziekanaty pełnią rolę szczególną z trzech powodów. Po pierwsze, dziekanat jest centralną jednostką na każdym wydziale czy uczelni. Współpracuje z niemal wszystkimi jednostkami administracyjnymi od działu informatycznego po kwesturę, a na uczelniach o strukturze wydziałowej - dodatkowo z centralą. Po drugie, dla większości interesariuszy szkoły wyższej dziekanat jest jednostką pierwszego kontaktu - trafiają tu nie tylko wykładowcy i studenci, ale także interesanci zewnętrzni - absolwenci, komisje akredytacyjne, a czasami zbłąkany rodzic. Wreszcie, po trzecie, jest to chyba jedyna jednostka uczelni, w której ściśle współpracują ze sobą wykładowcy i pracownicy administracyjni. Ci pierwsi pełnią funkcję dziekanów, drudzy zaś zajmują stanowiska administracyjne w dziekanacie. Razem dopełniają się niczym jin i jang, zwłaszcza że ci pierwsi określani są jako nauczyciele akademiccy, drudzy zaś na zasadzie dopełnienia (i poniekąd negacji) jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Wielość funkcji pełnionych przez dziekanat uprawnia do spojrzenia na niego nie tylko z różnych perspektyw badawczych, ale i przez pryzmat różnych zadań i doświadczeń poszczególnych przedstawicieli społeczności akademickiej. Autorami tekstów w niniejszej publikacji są zatem specjaliści reprezentujący różne dyscypliny nauki, jak również praktycy - dziekani oraz pracownicy administracyjni zarówno dziekanatów, jak i administracji centralnej . Jesteśmy z tej różnorodności szczególnie rade, albowiem udało się nam połączyć w jednej publikacji dwa pozornie bliskie, ale w rzeczywistości odległe światy: nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji . Takie było zresztą założenie II Ogólnopolskiego

Forum Dziekanatów, które w grudniu 2018 r. ponownie zorganizowaliśmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie . Niniejsza publikacja zawiera zarówno teksty opracowane przez uczestników naszej konferencji, jak i kilka innych artykułów przygotowanych przez osoby zajmujące się problematyką administracji szkolnictwa wyższego, przygotowanych w ramach siostrzanej inicjatywy lokalnej - Forum Dziekanatów UAM .

Nasza publikacja powstała w specyficznym czasie. Zmienia się porządek prawny regulujący szkolnictwo wyższe - w październiku weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , a wraz z nią nowe rozporządzenia. Lada miesiąc uczelnie będą musiały uchwalić nowe statuty, zmieniając swoją strukturę organizacyjną. Być może część dziekanatów zniknie - wraz z wydziałami, inne zostaną połączone w nowe jednostki. W tym sensie nasza książka odzwierciedla rzeczywistość, której być może niedługo nie będzie, oraz stan prawny, który w najlepszym wypadku można określić jako przejściowy. Wydaje nam się jednak, że na tym właśnie polega jej urok. Jest to bowiem najciekawszy moment umożliwiający uchwycenie zmian pomiędzy tym, co było a tym, co będzie. Warto zarazem pamiętać, że sporo elementów obsługi studenta (a wszak to jest głównym zadaniem dziekanatów) pozostanie bez zmian - nawet jeżeli będą za to odpowiedzialne inne jednostki; nie zmienia się bowiem treść relacji (student studiuje, wykładowca wykłada, naukowiec uprawia naukę), a jedynie jej otoczka, czyli obsługa tych procesów ulega przeobrażeniom.

Być może właśnie ta niepewność jutra - bo jednak nowe przepisy budzą na razie sporo wątpliwości i nie wynika to wyłącznie ze specyfiki zmiany jako takiej - a może to, że dziekanaty są jednostkami z jednej strony często niedocenianymi przepracowanymi, z drugiej zaś funkcjonującymi niezależnie od siebie sprawiło, że nasza książka ma jeszcze jedną ważną cechę. Choć skupia autorów z różnych stron uczelnianego świata, znaleźli oni wspólny cel, język oraz platformę do wyrażenia swoich poglądów w ramach inicjatywy Forum Dziekanatów. Wielu autorów artykułów i wpisów do bazy dobrych praktyk zna się bezpośrednio, wymienia opiniami i spotyka na warsztatach czy seminariach branżowych, a niektórzy się przyjaźnią. O ile jest to naturalne w przypadku osób ze świata nauki, że współpracują ze sobą, choć są zatrudnieni w różnych jednostkach, dziekanaty funkcjonowały dotychczas jako swoiste autarkie, a na dużych uczelniach często nie było między nimi w ogóle żadnego kontaktu.

Inicjatywa Forum Dziekanatów zapoczątkowana w SGH w 2017 r. zmienia ten stan. Rok później dzięki zaangażowaniu 14 pracowników dziekanatów pięciu polskich uczelni zostało założone Stowarzyszenie Forum Dziekanatów , które obecnie liczy ponad 110 członków z ponad 30 uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski. Było ono - wraz z SGH - współorganizatorem wspomnianego II Forum, którego pokłosiem jest niniejsza książka. I choć obecna rzeczywistość prawna i administracyjna jest trudna i wywołuje sporo niepewności, mamy nadzieję, że nasza publikacja nie tylko przyczyni się do lepszego poznania dziekanatów i funkcjonowania uczelni, ale także jeszcze bardziej scali i upodmiotowi nasze środowisko. Bo choć w naszym dziekanacie pełnimy funkcje prodziekanów, traktujemy go jako nasze miejsce pracy; my również jesteśmy paniami z dziekanatu :)

Katarzyna Górak-Sosnowska i Renata Pajewska-Kwaśny

 

 

Jerzy Bralczyk

Dziekana

Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny

Wstęp

 

CZĘŚĆ 1

DZIEKANAT W STRUKTURZE UCZELNI

Radosław Sojak

Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu - w stronę komunikacji symetrycznej

Jakub Brdulak

Jakość w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego

Henryk Mruk

Sposoby skutecznej komunikacji ze studentami

Anna Stoczkiewicz, Lucyna Szypulska-Czkwianianc

Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej

Anna Decewicz, Katarzyna Górak-Sosnowska

Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego

 

CZĘŚĆ 2

ZARZĄDZANIE PRACĄ W DZIEKANACIE

Renata Pajewska-Kwaśny

Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie

Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa Wiśniewska

W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu

Joanna Grądziel-Wójcik

Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Anna Mielczarek-Taica

Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu

Maria Cywińska

System Oceny Pracowników Administracyjnych SOPA jako narzędzie zarządzania pracownikami w szkole wyższej

 

CZĘŚĆ 3

UWARUNKOWANIA PRAWNE PRACY DZIEKANATU

Anna Pietrzyk, Renata Mazur-Rombel

Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym - próba stworzenia jednolitego wykazu

Aleksandra Matukin-Szumlińska

Prowadzenie teczek akt osobowych studentów w świetle nowej ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych

Ewa Wiśniewska, Katarzyna Górak-Sosnowska

Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych

Aleksandra Matukin-Szumlińska

Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym - kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Baza dobrych praktyk

Nota o autorach

Ogólnopolskie Forum Dziekanatów

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

Spis rysunków

Spis tabel

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel