Ulubione
  1. Strona główna
  2. DZIEKANATY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH Funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki

DZIEKANATY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH Funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki

30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Autor: Katarzyna Górak-Sosnowska Jakub Brdulak Michał Matusewicz Irena Senator
Kod produktu: 978-83-8030-219-8
Cena regularna:
30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 27,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DZIEKANATY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH Funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki
DZIEKANATY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH Funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Pewna zaprzyjaźniona profesorka powiedziała kiedyś, że zamiast napisać spe­cjalistyczny artykuł naukowy, który trafi do bardzo wąskiego grona czytelników, lepiej zrobić coś, co dotrze do szerszego grona i przyczyni się do pozytywnej zmiany. Choć zazwyczaj podążamy pierwszą drogą, tym razem wybraliśmy inną, przy czym wybór ten pojawił się w zasadzie samoistnie.

Wiosną 2017 r. dwoje z nas otrzymało międzykolegialny grant rektorski na bada­nia dziekanatów. Dzięki niemu w ciągu kilku miesięcy udało się odwiedzić ponad 30 dziekanatów funkcjonujących na 15 uczelniach w Polsce. Interesowaliśmy się sposobem organizacji pracy, a także sposobami radzenia sobie z różnym zakresem (a raczej natłokiem - bo czasami jest to właśnie natłok) zadań, wynikającym z organizacji roku akademickiego. W sierpniu w dziekanacie niewiele się dzieje, za to na październik przypadają wszelkie możliwe zadania, które mają ściśle określone terminy realizacji: zaliczenia (bądź nie) semestrów, przyjmowanie prac dyplomowych, wydawanie dokumentów dla studentów I semestru, przedłużanie legitymacji itd. Nawet jeżeli niektóre zadania przypadają na inne miesiące, to i tak bywają okresy bardzo gorące oraz pracochłonne, zwłaszcza że każdą czynność należy powtarzać kilkaset lub nawet kilka tysięcy razy - tyle, ilu jest studentów.

Podczas wywiadów spotkaliśmy się z bardzo życzliwym i ciepłym przyjęciem, ale i zaciekawieniem. Kierowniczki dziekanatów, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady nieraz pytały nas, jak dany proces wygląda na naszej Uczelni, a jak w innych, które odwiedziliśmy. Nie chcieliśmy być jedynymi beneficjentami ogromu wiedzy, jaki uzyskaliśmy w toku tych wywiadów. Dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wydarzenia, podczas którego pracownicy dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych mogliby się spotkać i wymienić doświadczeniami. W ten sposób zrodziła się idea pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, które w grudniu 2017 r. zorganizowali dziekani i pracownicy Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH. Niniejsza książka łączy w sobie te dwa kluczowe elementy - wyniki badań jakościowych (indywidualnych wywiadów pogłębionych) w dziekanatach, poprzedzone rozważaniami na temat roli i pozycji dziekanatów na uczelniach, a także sprawozdanie z Forum Dziekanatów i tego, co udało się na nim wypracować.

W tym miejscu należy dodać, że Dziekanat Studium Magisterskiego SGH jest miejscem, które symbolicznie lub realnie łączy wszystkich autorów niniejszej książki, zwłaszcza że na co dzień zajmujemy się nieco innymi sprawami: muzułmanami, kryzysami finansowymi, szkolnictwem wyższym, czy praktycznym zarządzaniem dziekanatem. Dwoje z nas - Katarzyna Górak-Sosnowska i Michał Matusewicz  pełniło lub nadal pełni funkcję prodziekanów w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH, w którym pracuje trzecia współautorka - Irena Senator. Ostatni współautor - Jakub Brdulak - poprzez swoje zainteresowania badawcze łączące zarządzanie i problematykę szkolnictwa wyższego stał się naszym naturalnym sojusznikiem na tym nowym polu.

Podejmując problematykę funkcjonowania dziekanatów, mamy nadzieję nie tylko na otwarcie nowego pola badawczego, ale przede wszystkim na stworzenie swoistej ?wspólnoty praktyków" (ang. community of practicef, składającej się nie tylko z badaczy, ale przede wszystkim z pracowników administracyjnych dziekanatów. Podniesienie poziomu jakości pracy w dziekanatach będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na pracowników, ale i studentów. Obsługa studenta jest zarazem obszarem pobocznym, jeżeli chodzi o konkurowanie między sobą uczelni wyższych (nie wybiera się uczelni ze względu na panią w dziekanacie, choć czasami to właśnie ją najlepiej się pamięta), możliwe jest więc wypracowanie wspólnych rozwiązań i praktyk, które pomogą nam wszystkim.

Na powstanie niniejszej książki złożyło się kilka częściowo powiązanych, a czę­ściowo niezależnych od siebie czynników. Pierwszym był niewątpliwie wspomniany międzykolegialny grant rektorski pt. Efektywność funkcjonowania dziekanatów na pol­skich uczelniach (kierownik projektu: Katarzyna Górak-Sosnowska), który umoż­liwił przeprowadzenie badań. Dziękujemy serdecznie prof. SGH dr. hab. Piotrowi Wachowiakowi - prorektorowi ds. nauki, za to, że dostrzegł istotność problematyki funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach i pozwolił nam rozwinąć naukowe skrzydła. Drugim czynnikiem była inicjatywa zorganizowania Forum Dziekanatów, którego dobrymi duchami stali się prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski - prorektor ds. dydaktyki i studentów oraz dr Marcin Dąbrowski - kanclerz SGH, nadając mu odpowiednią rangę oraz oprawę. Ostatnim elementem tego procesu było wydanie książki, możliwe dzięki wsparciu finansowemu prorektora ds. nauki prof. SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka oraz Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów prof. SGH dr. hab. Ryszarda Bartkowiaka.

Przede wszystkim chcielibyśmy serdecznie podziękować kierowniczkom dzie­kanatów, które znalazły dla nas czas i chciały podzielić się z nami codziennymi trudami pracy w dziekanacie oraz uczestnikom Forum Dziekanatów, którzy swoją pozytywną energią ostatecznie utwierdzili nas w przekonaniu, że warto zajmować się dziekanatami. Niniejsza książka powstaje dzięki Waszym doświadczeniom, ale i z myślą o Was - być może pewne rozwiązania da się wykorzystać w Waszych dziekanatach. W naszym już się udało.

 

 

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Jakub Brdulak

Rozdział 1. Jak badać dziekanaty?

Po co badać dziekanaty?

Uwagi metodologiczne

Struktura książki

Dziekanat w dyskursie publicznym - krótki przegląd

Dziekanat ?negatywny" - jak zmienić ten wizerunek? Jak doskonalić dziekanaty?

 

 

Jakub Brdulak

Rozdział 2. Zarządzanie dziekanatami

Główne wyzwania w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu uczelniami

Dziekanat jako podmiot zarządzania

Zarządzanie dziekanatami a zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie zmianą

 

 

Karzyna Górak-Sosnowska, Michał Matusewicz

Rozdział 3. Efektywność i jakość obsługi kształcenia na uczelniach wyższych

Efektywność w kontekście obsługi studenta

Czy student jest klientem?

Jak badać jakość kształcenia?

Jak badać jakość obsługi procesu kształcenia?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 4. Systemy oceny pracy dziekanatów na polskich uczelniach

Sposoby badania pracy dziekanatu

Badanie ankietowe wśród studentów

Dziekanat jako przedmiot badania

Elementy składowe efektywnego funkcjonowania dziekanatów

Co wynika z wyników?

Jak ulepszyć pracę dziekanatu?

Na marginesie: o metodologii

 

Michał Matusewicz

Rozdział 5. Miejsce dziekanatu w strukturze uczelni

Dziekanat w strukturze szkoły wyższej

Model wydziałowy

Model dziekanatowy

Model mieszany

Wady i zalety poszczególnych modeli

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Michał Matusewicz, Irena Senator

Rozdział 6. Co robią dziekanaty? Przegląd zadań i procesów

Dane liczbowe

Przegląd procesów

Organizacja pracy

Godziny pracy

Przyjmowanie i rozpatrywanie podań

Harmonogram sesji

Skreślenia

Organizacja obron prac dyplomowych

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Irena Senator

Rozdział 7. Sposoby zwiększania efektywności pracy w dziekanatach

Co pochłania najwięcej czasu?

Kumulacja zadań

Jak zwiększyć efektywność pracy?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 8. Po co (warto) pracować?

Relacje z innymi jednostkami uczelni

Aura wokół dziekanatu

A co na to kierownik?

Jak motywować?

Możliwości rozwoju

Ocena dziekanatu

A studenci?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Irena Senator

Rozdział 9. Forum Dziekanatów: o potrzebie współpracy dziekanatów uczelni wyższych

Uczestnicy Forum

Sekcje tematyczne

Ewaluacja Forum Dziekanatów

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 10. Plusy i minusy pracy w dziekanacie - próba diagnozy

Plusy pracy w dziekanacie

Minusy pracy w dziekanacie

Plusy a minusy

 

 

Zamiast zakończenia

 

Bibliografia

Autorzy

Załączniki

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

Spis załączników

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 218

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Pewna zaprzyjaźniona profesorka powiedziała kiedyś, że zamiast napisać spe­cjalistyczny artykuł naukowy, który trafi do bardzo wąskiego grona czytelników, lepiej zrobić coś, co dotrze do szerszego grona i przyczyni się do pozytywnej zmiany. Choć zazwyczaj podążamy pierwszą drogą, tym razem wybraliśmy inną, przy czym wybór ten pojawił się w zasadzie samoistnie.

Wiosną 2017 r. dwoje z nas otrzymało międzykolegialny grant rektorski na bada­nia dziekanatów. Dzięki niemu w ciągu kilku miesięcy udało się odwiedzić ponad 30 dziekanatów funkcjonujących na 15 uczelniach w Polsce. Interesowaliśmy się sposobem organizacji pracy, a także sposobami radzenia sobie z różnym zakresem (a raczej natłokiem - bo czasami jest to właśnie natłok) zadań, wynikającym z organizacji roku akademickiego. W sierpniu w dziekanacie niewiele się dzieje, za to na październik przypadają wszelkie możliwe zadania, które mają ściśle określone terminy realizacji: zaliczenia (bądź nie) semestrów, przyjmowanie prac dyplomowych, wydawanie dokumentów dla studentów I semestru, przedłużanie legitymacji itd. Nawet jeżeli niektóre zadania przypadają na inne miesiące, to i tak bywają okresy bardzo gorące oraz pracochłonne, zwłaszcza że każdą czynność należy powtarzać kilkaset lub nawet kilka tysięcy razy - tyle, ilu jest studentów.

Podczas wywiadów spotkaliśmy się z bardzo życzliwym i ciepłym przyjęciem, ale i zaciekawieniem. Kierowniczki dziekanatów, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady nieraz pytały nas, jak dany proces wygląda na naszej Uczelni, a jak w innych, które odwiedziliśmy. Nie chcieliśmy być jedynymi beneficjentami ogromu wiedzy, jaki uzyskaliśmy w toku tych wywiadów. Dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wydarzenia, podczas którego pracownicy dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych mogliby się spotkać i wymienić doświadczeniami. W ten sposób zrodziła się idea pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, które w grudniu 2017 r. zorganizowali dziekani i pracownicy Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH. Niniejsza książka łączy w sobie te dwa kluczowe elementy - wyniki badań jakościowych (indywidualnych wywiadów pogłębionych) w dziekanatach, poprzedzone rozważaniami na temat roli i pozycji dziekanatów na uczelniach, a także sprawozdanie z Forum Dziekanatów i tego, co udało się na nim wypracować.

W tym miejscu należy dodać, że Dziekanat Studium Magisterskiego SGH jest miejscem, które symbolicznie lub realnie łączy wszystkich autorów niniejszej książki, zwłaszcza że na co dzień zajmujemy się nieco innymi sprawami: muzułmanami, kryzysami finansowymi, szkolnictwem wyższym, czy praktycznym zarządzaniem dziekanatem. Dwoje z nas - Katarzyna Górak-Sosnowska i Michał Matusewicz  pełniło lub nadal pełni funkcję prodziekanów w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH, w którym pracuje trzecia współautorka - Irena Senator. Ostatni współautor - Jakub Brdulak - poprzez swoje zainteresowania badawcze łączące zarządzanie i problematykę szkolnictwa wyższego stał się naszym naturalnym sojusznikiem na tym nowym polu.

Podejmując problematykę funkcjonowania dziekanatów, mamy nadzieję nie tylko na otwarcie nowego pola badawczego, ale przede wszystkim na stworzenie swoistej ?wspólnoty praktyków" (ang. community of practicef, składającej się nie tylko z badaczy, ale przede wszystkim z pracowników administracyjnych dziekanatów. Podniesienie poziomu jakości pracy w dziekanatach będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na pracowników, ale i studentów. Obsługa studenta jest zarazem obszarem pobocznym, jeżeli chodzi o konkurowanie między sobą uczelni wyższych (nie wybiera się uczelni ze względu na panią w dziekanacie, choć czasami to właśnie ją najlepiej się pamięta), możliwe jest więc wypracowanie wspólnych rozwiązań i praktyk, które pomogą nam wszystkim.

Na powstanie niniejszej książki złożyło się kilka częściowo powiązanych, a czę­ściowo niezależnych od siebie czynników. Pierwszym był niewątpliwie wspomniany międzykolegialny grant rektorski pt. Efektywność funkcjonowania dziekanatów na pol­skich uczelniach (kierownik projektu: Katarzyna Górak-Sosnowska), który umoż­liwił przeprowadzenie badań. Dziękujemy serdecznie prof. SGH dr. hab. Piotrowi Wachowiakowi - prorektorowi ds. nauki, za to, że dostrzegł istotność problematyki funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach i pozwolił nam rozwinąć naukowe skrzydła. Drugim czynnikiem była inicjatywa zorganizowania Forum Dziekanatów, którego dobrymi duchami stali się prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski - prorektor ds. dydaktyki i studentów oraz dr Marcin Dąbrowski - kanclerz SGH, nadając mu odpowiednią rangę oraz oprawę. Ostatnim elementem tego procesu było wydanie książki, możliwe dzięki wsparciu finansowemu prorektora ds. nauki prof. SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka oraz Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów prof. SGH dr. hab. Ryszarda Bartkowiaka.

Przede wszystkim chcielibyśmy serdecznie podziękować kierowniczkom dzie­kanatów, które znalazły dla nas czas i chciały podzielić się z nami codziennymi trudami pracy w dziekanacie oraz uczestnikom Forum Dziekanatów, którzy swoją pozytywną energią ostatecznie utwierdzili nas w przekonaniu, że warto zajmować się dziekanatami. Niniejsza książka powstaje dzięki Waszym doświadczeniom, ale i z myślą o Was - być może pewne rozwiązania da się wykorzystać w Waszych dziekanatach. W naszym już się udało.

 

 

Wstęp

 

Wprowadzenie

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Jakub Brdulak

Rozdział 1. Jak badać dziekanaty?

Po co badać dziekanaty?

Uwagi metodologiczne

Struktura książki

Dziekanat w dyskursie publicznym - krótki przegląd

Dziekanat ?negatywny" - jak zmienić ten wizerunek? Jak doskonalić dziekanaty?

 

 

Jakub Brdulak

Rozdział 2. Zarządzanie dziekanatami

Główne wyzwania w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu uczelniami

Dziekanat jako podmiot zarządzania

Zarządzanie dziekanatami a zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie zmianą

 

 

Karzyna Górak-Sosnowska, Michał Matusewicz

Rozdział 3. Efektywność i jakość obsługi kształcenia na uczelniach wyższych

Efektywność w kontekście obsługi studenta

Czy student jest klientem?

Jak badać jakość kształcenia?

Jak badać jakość obsługi procesu kształcenia?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 4. Systemy oceny pracy dziekanatów na polskich uczelniach

Sposoby badania pracy dziekanatu

Badanie ankietowe wśród studentów

Dziekanat jako przedmiot badania

Elementy składowe efektywnego funkcjonowania dziekanatów

Co wynika z wyników?

Jak ulepszyć pracę dziekanatu?

Na marginesie: o metodologii

 

Michał Matusewicz

Rozdział 5. Miejsce dziekanatu w strukturze uczelni

Dziekanat w strukturze szkoły wyższej

Model wydziałowy

Model dziekanatowy

Model mieszany

Wady i zalety poszczególnych modeli

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Michał Matusewicz, Irena Senator

Rozdział 6. Co robią dziekanaty? Przegląd zadań i procesów

Dane liczbowe

Przegląd procesów

Organizacja pracy

Godziny pracy

Przyjmowanie i rozpatrywanie podań

Harmonogram sesji

Skreślenia

Organizacja obron prac dyplomowych

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Irena Senator

Rozdział 7. Sposoby zwiększania efektywności pracy w dziekanatach

Co pochłania najwięcej czasu?

Kumulacja zadań

Jak zwiększyć efektywność pracy?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 8. Po co (warto) pracować?

Relacje z innymi jednostkami uczelni

Aura wokół dziekanatu

A co na to kierownik?

Jak motywować?

Możliwości rozwoju

Ocena dziekanatu

A studenci?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Irena Senator

Rozdział 9. Forum Dziekanatów: o potrzebie współpracy dziekanatów uczelni wyższych

Uczestnicy Forum

Sekcje tematyczne

Ewaluacja Forum Dziekanatów

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 10. Plusy i minusy pracy w dziekanacie - próba diagnozy

Plusy pracy w dziekanacie

Minusy pracy w dziekanacie

Plusy a minusy

 

 

Zamiast zakończenia

 

Bibliografia

Autorzy

Załączniki

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

Spis załączników

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 218

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Pewna zaprzyjaźniona profesorka powiedziała kiedyś, że zamiast napisać spe­cjalistyczny artykuł naukowy, który trafi do bardzo wąskiego grona czytelników, lepiej zrobić coś, co dotrze do szerszego grona i przyczyni się do pozytywnej zmiany. Choć zazwyczaj podążamy pierwszą drogą, tym razem wybraliśmy inną, przy czym wybór ten pojawił się w zasadzie samoistnie.

Wiosną 2017 r. dwoje z nas otrzymało międzykolegialny grant rektorski na bada­nia dziekanatów. Dzięki niemu w ciągu kilku miesięcy udało się odwiedzić ponad 30 dziekanatów funkcjonujących na 15 uczelniach w Polsce. Interesowaliśmy się sposobem organizacji pracy, a także sposobami radzenia sobie z różnym zakresem (a raczej natłokiem - bo czasami jest to właśnie natłok) zadań, wynikającym z organizacji roku akademickiego. W sierpniu w dziekanacie niewiele się dzieje, za to na październik przypadają wszelkie możliwe zadania, które mają ściśle określone terminy realizacji: zaliczenia (bądź nie) semestrów, przyjmowanie prac dyplomowych, wydawanie dokumentów dla studentów I semestru, przedłużanie legitymacji itd. Nawet jeżeli niektóre zadania przypadają na inne miesiące, to i tak bywają okresy bardzo gorące oraz pracochłonne, zwłaszcza że każdą czynność należy powtarzać kilkaset lub nawet kilka tysięcy razy - tyle, ilu jest studentów.

Podczas wywiadów spotkaliśmy się z bardzo życzliwym i ciepłym przyjęciem, ale i zaciekawieniem. Kierowniczki dziekanatów, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady nieraz pytały nas, jak dany proces wygląda na naszej Uczelni, a jak w innych, które odwiedziliśmy. Nie chcieliśmy być jedynymi beneficjentami ogromu wiedzy, jaki uzyskaliśmy w toku tych wywiadów. Dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wydarzenia, podczas którego pracownicy dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych mogliby się spotkać i wymienić doświadczeniami. W ten sposób zrodziła się idea pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, które w grudniu 2017 r. zorganizowali dziekani i pracownicy Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH. Niniejsza książka łączy w sobie te dwa kluczowe elementy - wyniki badań jakościowych (indywidualnych wywiadów pogłębionych) w dziekanatach, poprzedzone rozważaniami na temat roli i pozycji dziekanatów na uczelniach, a także sprawozdanie z Forum Dziekanatów i tego, co udało się na nim wypracować.

W tym miejscu należy dodać, że Dziekanat Studium Magisterskiego SGH jest miejscem, które symbolicznie lub realnie łączy wszystkich autorów niniejszej książki, zwłaszcza że na co dzień zajmujemy się nieco innymi sprawami: muzułmanami, kryzysami finansowymi, szkolnictwem wyższym, czy praktycznym zarządzaniem dziekanatem. Dwoje z nas - Katarzyna Górak-Sosnowska i Michał Matusewicz  pełniło lub nadal pełni funkcję prodziekanów w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH, w którym pracuje trzecia współautorka - Irena Senator. Ostatni współautor - Jakub Brdulak - poprzez swoje zainteresowania badawcze łączące zarządzanie i problematykę szkolnictwa wyższego stał się naszym naturalnym sojusznikiem na tym nowym polu.

Podejmując problematykę funkcjonowania dziekanatów, mamy nadzieję nie tylko na otwarcie nowego pola badawczego, ale przede wszystkim na stworzenie swoistej ?wspólnoty praktyków" (ang. community of practicef, składającej się nie tylko z badaczy, ale przede wszystkim z pracowników administracyjnych dziekanatów. Podniesienie poziomu jakości pracy w dziekanatach będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na pracowników, ale i studentów. Obsługa studenta jest zarazem obszarem pobocznym, jeżeli chodzi o konkurowanie między sobą uczelni wyższych (nie wybiera się uczelni ze względu na panią w dziekanacie, choć czasami to właśnie ją najlepiej się pamięta), możliwe jest więc wypracowanie wspólnych rozwiązań i praktyk, które pomogą nam wszystkim.

Na powstanie niniejszej książki złożyło się kilka częściowo powiązanych, a czę­ściowo niezależnych od siebie czynników. Pierwszym był niewątpliwie wspomniany międzykolegialny grant rektorski pt. Efektywność funkcjonowania dziekanatów na pol­skich uczelniach (kierownik projektu: Katarzyna Górak-Sosnowska), który umoż­liwił przeprowadzenie badań. Dziękujemy serdecznie prof. SGH dr. hab. Piotrowi Wachowiakowi - prorektorowi ds. nauki, za to, że dostrzegł istotność problematyki funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach i pozwolił nam rozwinąć naukowe skrzydła. Drugim czynnikiem była inicjatywa zorganizowania Forum Dziekanatów, którego dobrymi duchami stali się prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski - prorektor ds. dydaktyki i studentów oraz dr Marcin Dąbrowski - kanclerz SGH, nadając mu odpowiednią rangę oraz oprawę. Ostatnim elementem tego procesu było wydanie książki, możliwe dzięki wsparciu finansowemu prorektora ds. nauki prof. SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka oraz Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów prof. SGH dr. hab. Ryszarda Bartkowiaka.

Przede wszystkim chcielibyśmy serdecznie podziękować kierowniczkom dzie­kanatów, które znalazły dla nas czas i chciały podzielić się z nami codziennymi trudami pracy w dziekanacie oraz uczestnikom Forum Dziekanatów, którzy swoją pozytywną energią ostatecznie utwierdzili nas w przekonaniu, że warto zajmować się dziekanatami. Niniejsza książka powstaje dzięki Waszym doświadczeniom, ale i z myślą o Was - być może pewne rozwiązania da się wykorzystać w Waszych dziekanatach. W naszym już się udało.

 

 

 

Wprowadzenie

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Jakub Brdulak

Rozdział 1. Jak badać dziekanaty?

Po co badać dziekanaty?

Uwagi metodologiczne

Struktura książki

Dziekanat w dyskursie publicznym - krótki przegląd

Dziekanat ?negatywny" - jak zmienić ten wizerunek? Jak doskonalić dziekanaty?

 

 

Jakub Brdulak

Rozdział 2. Zarządzanie dziekanatami

Główne wyzwania w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu uczelniami

Dziekanat jako podmiot zarządzania

Zarządzanie dziekanatami a zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie zmianą

 

 

Karzyna Górak-Sosnowska, Michał Matusewicz

Rozdział 3. Efektywność i jakość obsługi kształcenia na uczelniach wyższych

Efektywność w kontekście obsługi studenta

Czy student jest klientem?

Jak badać jakość kształcenia?

Jak badać jakość obsługi procesu kształcenia?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 4. Systemy oceny pracy dziekanatów na polskich uczelniach

Sposoby badania pracy dziekanatu

Badanie ankietowe wśród studentów

Dziekanat jako przedmiot badania

Elementy składowe efektywnego funkcjonowania dziekanatów

Co wynika z wyników?

Jak ulepszyć pracę dziekanatu?

Na marginesie: o metodologii

 

Michał Matusewicz

Rozdział 5. Miejsce dziekanatu w strukturze uczelni

Dziekanat w strukturze szkoły wyższej

Model wydziałowy

Model dziekanatowy

Model mieszany

Wady i zalety poszczególnych modeli

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Michał Matusewicz, Irena Senator

Rozdział 6. Co robią dziekanaty? Przegląd zadań i procesów

Dane liczbowe

Przegląd procesów

Organizacja pracy

Godziny pracy

Przyjmowanie i rozpatrywanie podań

Harmonogram sesji

Skreślenia

Organizacja obron prac dyplomowych

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Irena Senator

Rozdział 7. Sposoby zwiększania efektywności pracy w dziekanatach

Co pochłania najwięcej czasu?

Kumulacja zadań

Jak zwiększyć efektywność pracy?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 8. Po co (warto) pracować?

Relacje z innymi jednostkami uczelni

Aura wokół dziekanatu

A co na to kierownik?

Jak motywować?

Możliwości rozwoju

Ocena dziekanatu

A studenci?

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Irena Senator

Rozdział 9. Forum Dziekanatów: o potrzebie współpracy dziekanatów uczelni wyższych

Uczestnicy Forum

Sekcje tematyczne

Ewaluacja Forum Dziekanatów

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Rozdział 10. Plusy i minusy pracy w dziekanacie - próba diagnozy

Plusy pracy w dziekanacie

Minusy pracy w dziekanacie

Plusy a minusy

 

 

Zamiast zakończenia

 

Bibliografia

Autorzy

Załączniki

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

Spis załączników

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel