Ulubione
  1. Strona główna
  2. DYLEMATY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W POLSCE (MiO 594)

DYLEMATY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W POLSCE (MiO 594)

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. Krzysztof Jarosiński
Kod produktu: 0867-7727
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DYLEMATY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W POLSCE (MiO 594)
DYLEMATY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W POLSCE (MiO 594)
[[[separator]]]

Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu charakteryzowały się znaczącym przyspieszeniem tempa, zwiększeniem zakresu przedmiotowego, znaczącego zaangażowania kapitałów oraz istotnym wzrostem potencjału kapitału ludzkiego. Nie bez znaczenia pozostawały tutaj wcześniejsze zmiany o charakterze politycznym i przyjęcie Polski do organizacji NATO. Zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło wyraźne zwiększenie zainteresowania rozwojem zarówno ze strony licznych podmiotów sektora finansów publicznych, a także ze strony przedsiębiorców upatrujących w nowych warunkach gospodarowania, jakie zaistniały po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zwiększenia potencjału gospodarczego firmy, zwiększenia współpracy i co za tym idzie szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa oraz poprawy warunków osobistych życia i dalszego rozwoju. Powyższym przemianom towarzyszył znaczący wzrost optymizmu odnośnie do pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych w Polsce oraz w otoczeniu, jakie tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także dają procesy globalizacyjne, które otworzyły nowe horyzonty rozwoju. Ten wzrost optymizmu stał się jedną z ważnych sił napędowych, które w powiązaniu ze znacznym zwiększeniem możliwości pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza o charakterze bezzwrotnym, doprowadziły do znaczącego podniesienia stopy inwestycji w różnych dziedzinach, przede wszystkim w zakresie infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury na poziomie państwa.

Stosunkowo krótki okres dziesięciolecia 2004-2013 nie zapewniał jednak warunków dla zrównoważonego i proporcjonalnego wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami polityki spójności. Zjawiska kryzysowe na świecie nie pozostawały bez wpływu na sytuację wewnątrz Unii, co w rezultacie ujawniło się z dużą siłą w niektórych państwach. Zjawiska kryzysowe w pewnym stopniu pojawiły się w Polsce, choć zakres zjawiska oraz jego siła nie wywołały negatywnych skutków o charakterze recesyjnym. Procesy te, choć uległy osłabieniu, a działania o charakterze stabilizującym w Europie dały już pierwsze widoczne efekty, to jednak kryzys finansowy nie został w pełni zażegnany. W tych nowych warunkach stymulowanie procesów społeczno-gospodarczych jest utrudnione, jest obarczone wyższym ryzykiem, co dotyczy zarówno realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze publicznym, a także w sferze przedsiębiorstw.

W prezentowanym opracowaniu zamieszczono teksty słuchaczy drugiego roku niestacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu ekonomii III edycji, prowadzonych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Opracowania doktorantów stanowią dorobek naukowy obejmujący szeroki zakres prac prowadzonych nad koncepcjami rozpraw doktorskich oraz fragmentami doktoratów. W książce zamieszczono także dwa opracowania pracowników Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Z uwagi na zróżnicowany zakres zainteresowań Autorów przedłożone teksty koncentrują się w warstwie merytorycznej na różnych specyficznych obszarach badawczych. Część opracowań porusza istotne problemy rozwoju sfery zadań publicznych. Należy zatem zwrócić uwagę na poruszane aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego, współpracę regionalną, na marketing terytorialny i jego związki z rozwojem oraz na finansowe uwarunkowania rozwoju. Należy również zwrócić uwagę na sprawy społeczne podnoszone w niektórych prezentowanych tekstach, a w szczególności na problemy społeczne związane z ochroną zdrowia, rynkiem pracy, a także problemy związane z postawami konsumentów w Polsce wobec kryzysu gospodarczego. Ważną częścią przedłożonej książki są opracowania odnoszące się do bieżących problemów gospodarczych, a zwłaszcza podejmujące problematykę finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, efektywności energetycznej oraz wpływu zjawisk kryzysowych na politykę monetarną, a także odnoszące się do funkcjonowania przemysłu obronnego w ramach NATO oraz Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że prezentowane w książce opracowania charakteryzują się dobrym poziomem merytorycznym, nawiązują do spraw współczesnych i bieżących oraz mogą stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów studiujących na zróżnicowanych kierunkach studiów w szkołach wyższych.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka

Rozdział 1. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011

1.1. Wprowadzenie

1.2. Charakterystyka budżetów jednostek samorządu terytorialnego stopnia podstawowego w regionie mazowieckim

1.3. Podsumowanie

 

Tomasz Pilewicz

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów

2.1. Wprowadzenie

2.2. Krótka historia marketingu terytorialnego

2.3. Produkt terytorialny, czyli przedmiot zabiegów marketingowych regionu

2.4. Instrumenty marketingu terytorialnego

2.5. Kilka słów o strategii

2.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Pilewicz

Rozdział 3. Zjawisko kooperencji regionów na przykładzie wykorzystania wsparcia przeznaczonego na rozwój regionalny w perspektywie 2007-2013

3.1. Wprowadzenie

3.2. Zjawisko kooperencji w rozwoju regionalnym

3.3. Ubieganie się o fundusze strukturalne UE a kooperencja regionalna

3.4. Korzyści z kooperencji na rzecz rozwoju regionalnego

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Kossak

Rozdział 4. Rola sektora publicznego w kreowaniu wzorców zachowań w dziedzinie efektywności energetycznej

4.1. Wprowadzenie

4.2. Regulacje prawne

4.3. Najnowsze regulacje UE

4.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Artur Pomianowski

Rozdział 5. Transportowe i energetyczne funkcje rzek na przykładzie Odry

5.1. Wprowadzenie

5.2. Funkcje rzek

5.2.1. Przedstawienie funkcji rzek

5.2.2. Funkcja energetyczna

5.2.3. Funkcja transportowa

5.3. Negatywne skutki braku inwestycji w infrastrukturę rzeczną

5.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jarosław Przybył

Rozdział 6. Kryzys 2008 roku a polityka monetarna FED-u

6.1. Wprowadzenie

6.2. Polityka monetarna FED-u w latach 2001-2008

6.3. Co przeoczył FED?

6.4. Polityka monetarna FED-u a cykl koniunkturalny austriackiej szkoły ekonomii

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Czachorowska

Rozdział 7. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej w Polsce

7.1. Wprowadzenie

7.2. Analiza A

7.3. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jan Fiedor

Rozdział 8. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania przemysłu obronnego w państwach NATO i UE

8.1. Wprowadzenie

8.2. Specyfika przemysłu obronnego

8.3. Miejsce i rola przemysłu obronnego w systemie obronnym państw

8.4. Cechy charakterystyczne współczesnego przemysłu obronnego

8.5. Polityka NATO i Unii Europejskiej dotycząca przemysłu obronnego

8.6. Tendencje rozwojowe przemysłu obronnego na świecie

8.7. Rozwój polskiego przemysłu obronnego

8.8. Współpraca firm zbrojeniowych w zaawansowanych, międzynarodowych programach uzbrojenia

8.9. Podsumowanie

Bibliografia

 

Elżbieta Suchoń

Rozdział 9. System ochrony zdrowia w Polsce

9.1. Wstęp

9.2. Rys historyczny i regulacje prawne polskiego systemu ochrony zdrowia

9.3. Struktura systemu ochrony zdrowia

9.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik

Rozdział 10. Motywacja do pracy

10.1. Wprowadzenie

10.2. Czym jest motywacja?

10.3. Kluczowe czynniki w procesie motywacji

10.3.1. Teorie motywacji

10.4. Rola zarządzania w procesie motywacji

10.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Zadroga

Rozdział 11. Etyczna ocena przyczyn kryzysu finansowego

11.1. Wprowadzenie

11.2. Znaczenie wartości moralnych w kontekście wybranych problemów współczesnego systemu finansowego

11.3. Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka

Rozdział 12. Uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011 w układzie regionalnym

12.1. Wprowadzenie

12.2. Analiza sytuacji finansowej gmin w układzie regionalnym w latach 2008-2011

12.3. Podsumowanie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 225

Wstęp

Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu charakteryzowały się znaczącym przyspieszeniem tempa, zwiększeniem zakresu przedmiotowego, znaczącego zaangażowania kapitałów oraz istotnym wzrostem potencjału kapitału ludzkiego. Nie bez znaczenia pozostawały tutaj wcześniejsze zmiany o charakterze politycznym i przyjęcie Polski do organizacji NATO. Zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło wyraźne zwiększenie zainteresowania rozwojem zarówno ze strony licznych podmiotów sektora finansów publicznych, a także ze strony przedsiębiorców upatrujących w nowych warunkach gospodarowania, jakie zaistniały po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zwiększenia potencjału gospodarczego firmy, zwiększenia współpracy i co za tym idzie szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa oraz poprawy warunków osobistych życia i dalszego rozwoju. Powyższym przemianom towarzyszył znaczący wzrost optymizmu odnośnie do pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych w Polsce oraz w otoczeniu, jakie tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także dają procesy globalizacyjne, które otworzyły nowe horyzonty rozwoju. Ten wzrost optymizmu stał się jedną z ważnych sił napędowych, które w powiązaniu ze znacznym zwiększeniem możliwości pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza o charakterze bezzwrotnym, doprowadziły do znaczącego podniesienia stopy inwestycji w różnych dziedzinach, przede wszystkim w zakresie infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury na poziomie państwa.

Stosunkowo krótki okres dziesięciolecia 2004-2013 nie zapewniał jednak warunków dla zrównoważonego i proporcjonalnego wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami polityki spójności. Zjawiska kryzysowe na świecie nie pozostawały bez wpływu na sytuację wewnątrz Unii, co w rezultacie ujawniło się z dużą siłą w niektórych państwach. Zjawiska kryzysowe w pewnym stopniu pojawiły się w Polsce, choć zakres zjawiska oraz jego siła nie wywołały negatywnych skutków o charakterze recesyjnym. Procesy te, choć uległy osłabieniu, a działania o charakterze stabilizującym w Europie dały już pierwsze widoczne efekty, to jednak kryzys finansowy nie został w pełni zażegnany. W tych nowych warunkach stymulowanie procesów społeczno-gospodarczych jest utrudnione, jest obarczone wyższym ryzykiem, co dotyczy zarówno realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze publicznym, a także w sferze przedsiębiorstw.

W prezentowanym opracowaniu zamieszczono teksty słuchaczy drugiego roku niestacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu ekonomii III edycji, prowadzonych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Opracowania doktorantów stanowią dorobek naukowy obejmujący szeroki zakres prac prowadzonych nad koncepcjami rozpraw doktorskich oraz fragmentami doktoratów. W książce zamieszczono także dwa opracowania pracowników Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Z uwagi na zróżnicowany zakres zainteresowań Autorów przedłożone teksty koncentrują się w warstwie merytorycznej na różnych specyficznych obszarach badawczych. Część opracowań porusza istotne problemy rozwoju sfery zadań publicznych. Należy zatem zwrócić uwagę na poruszane aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego, współpracę regionalną, na marketing terytorialny i jego związki z rozwojem oraz na finansowe uwarunkowania rozwoju. Należy również zwrócić uwagę na sprawy społeczne podnoszone w niektórych prezentowanych tekstach, a w szczególności na problemy społeczne związane z ochroną zdrowia, rynkiem pracy, a także problemy związane z postawami konsumentów w Polsce wobec kryzysu gospodarczego. Ważną częścią przedłożonej książki są opracowania odnoszące się do bieżących problemów gospodarczych, a zwłaszcza podejmujące problematykę finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, efektywności energetycznej oraz wpływu zjawisk kryzysowych na politykę monetarną, a także odnoszące się do funkcjonowania przemysłu obronnego w ramach NATO oraz Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że prezentowane w książce opracowania charakteryzują się dobrym poziomem merytorycznym, nawiązują do spraw współczesnych i bieżących oraz mogą stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów studiujących na zróżnicowanych kierunkach studiów w szkołach wyższych.

Spis treści

Wprowadzenie

 

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka

Rozdział 1. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011

1.1. Wprowadzenie

1.2. Charakterystyka budżetów jednostek samorządu terytorialnego stopnia podstawowego w regionie mazowieckim

1.3. Podsumowanie

 

Tomasz Pilewicz

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów

2.1. Wprowadzenie

2.2. Krótka historia marketingu terytorialnego

2.3. Produkt terytorialny, czyli przedmiot zabiegów marketingowych regionu

2.4. Instrumenty marketingu terytorialnego

2.5. Kilka słów o strategii

2.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Pilewicz

Rozdział 3. Zjawisko kooperencji regionów na przykładzie wykorzystania wsparcia przeznaczonego na rozwój regionalny w perspektywie 2007-2013

3.1. Wprowadzenie

3.2. Zjawisko kooperencji w rozwoju regionalnym

3.3. Ubieganie się o fundusze strukturalne UE a kooperencja regionalna

3.4. Korzyści z kooperencji na rzecz rozwoju regionalnego

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Kossak

Rozdział 4. Rola sektora publicznego w kreowaniu wzorców zachowań w dziedzinie efektywności energetycznej

4.1. Wprowadzenie

4.2. Regulacje prawne

4.3. Najnowsze regulacje UE

4.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Artur Pomianowski

Rozdział 5. Transportowe i energetyczne funkcje rzek na przykładzie Odry

5.1. Wprowadzenie

5.2. Funkcje rzek

5.2.1. Przedstawienie funkcji rzek

5.2.2. Funkcja energetyczna

5.2.3. Funkcja transportowa

5.3. Negatywne skutki braku inwestycji w infrastrukturę rzeczną

5.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jarosław Przybył

Rozdział 6. Kryzys 2008 roku a polityka monetarna FED-u

6.1. Wprowadzenie

6.2. Polityka monetarna FED-u w latach 2001-2008

6.3. Co przeoczył FED?

6.4. Polityka monetarna FED-u a cykl koniunkturalny austriackiej szkoły ekonomii

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Czachorowska

Rozdział 7. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej w Polsce

7.1. Wprowadzenie

7.2. Analiza A

7.3. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jan Fiedor

Rozdział 8. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania przemysłu obronnego w państwach NATO i UE

8.1. Wprowadzenie

8.2. Specyfika przemysłu obronnego

8.3. Miejsce i rola przemysłu obronnego w systemie obronnym państw

8.4. Cechy charakterystyczne współczesnego przemysłu obronnego

8.5. Polityka NATO i Unii Europejskiej dotycząca przemysłu obronnego

8.6. Tendencje rozwojowe przemysłu obronnego na świecie

8.7. Rozwój polskiego przemysłu obronnego

8.8. Współpraca firm zbrojeniowych w zaawansowanych, międzynarodowych programach uzbrojenia

8.9. Podsumowanie

Bibliografia

 

Elżbieta Suchoń

Rozdział 9. System ochrony zdrowia w Polsce

9.1. Wstęp

9.2. Rys historyczny i regulacje prawne polskiego systemu ochrony zdrowia

9.3. Struktura systemu ochrony zdrowia

9.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik

Rozdział 10. Motywacja do pracy

10.1. Wprowadzenie

10.2. Czym jest motywacja?

10.3. Kluczowe czynniki w procesie motywacji

10.3.1. Teorie motywacji

10.4. Rola zarządzania w procesie motywacji

10.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Zadroga

Rozdział 11. Etyczna ocena przyczyn kryzysu finansowego

11.1. Wprowadzenie

11.2. Znaczenie wartości moralnych w kontekście wybranych problemów współczesnego systemu finansowego

11.3. Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka

Rozdział 12. Uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011 w układzie regionalnym

12.1. Wprowadzenie

12.2. Analiza sytuacji finansowej gmin w układzie regionalnym w latach 2008-2011

12.3. Podsumowanie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 225

Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu charakteryzowały się znaczącym przyspieszeniem tempa, zwiększeniem zakresu przedmiotowego, znaczącego zaangażowania kapitałów oraz istotnym wzrostem potencjału kapitału ludzkiego. Nie bez znaczenia pozostawały tutaj wcześniejsze zmiany o charakterze politycznym i przyjęcie Polski do organizacji NATO. Zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło wyraźne zwiększenie zainteresowania rozwojem zarówno ze strony licznych podmiotów sektora finansów publicznych, a także ze strony przedsiębiorców upatrujących w nowych warunkach gospodarowania, jakie zaistniały po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zwiększenia potencjału gospodarczego firmy, zwiększenia współpracy i co za tym idzie szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa oraz poprawy warunków osobistych życia i dalszego rozwoju. Powyższym przemianom towarzyszył znaczący wzrost optymizmu odnośnie do pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych w Polsce oraz w otoczeniu, jakie tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także dają procesy globalizacyjne, które otworzyły nowe horyzonty rozwoju. Ten wzrost optymizmu stał się jedną z ważnych sił napędowych, które w powiązaniu ze znacznym zwiększeniem możliwości pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza o charakterze bezzwrotnym, doprowadziły do znaczącego podniesienia stopy inwestycji w różnych dziedzinach, przede wszystkim w zakresie infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury na poziomie państwa.

Stosunkowo krótki okres dziesięciolecia 2004-2013 nie zapewniał jednak warunków dla zrównoważonego i proporcjonalnego wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami polityki spójności. Zjawiska kryzysowe na świecie nie pozostawały bez wpływu na sytuację wewnątrz Unii, co w rezultacie ujawniło się z dużą siłą w niektórych państwach. Zjawiska kryzysowe w pewnym stopniu pojawiły się w Polsce, choć zakres zjawiska oraz jego siła nie wywołały negatywnych skutków o charakterze recesyjnym. Procesy te, choć uległy osłabieniu, a działania o charakterze stabilizującym w Europie dały już pierwsze widoczne efekty, to jednak kryzys finansowy nie został w pełni zażegnany. W tych nowych warunkach stymulowanie procesów społeczno-gospodarczych jest utrudnione, jest obarczone wyższym ryzykiem, co dotyczy zarówno realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze publicznym, a także w sferze przedsiębiorstw.

W prezentowanym opracowaniu zamieszczono teksty słuchaczy drugiego roku niestacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu ekonomii III edycji, prowadzonych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Opracowania doktorantów stanowią dorobek naukowy obejmujący szeroki zakres prac prowadzonych nad koncepcjami rozpraw doktorskich oraz fragmentami doktoratów. W książce zamieszczono także dwa opracowania pracowników Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Z uwagi na zróżnicowany zakres zainteresowań Autorów przedłożone teksty koncentrują się w warstwie merytorycznej na różnych specyficznych obszarach badawczych. Część opracowań porusza istotne problemy rozwoju sfery zadań publicznych. Należy zatem zwrócić uwagę na poruszane aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego, współpracę regionalną, na marketing terytorialny i jego związki z rozwojem oraz na finansowe uwarunkowania rozwoju. Należy również zwrócić uwagę na sprawy społeczne podnoszone w niektórych prezentowanych tekstach, a w szczególności na problemy społeczne związane z ochroną zdrowia, rynkiem pracy, a także problemy związane z postawami konsumentów w Polsce wobec kryzysu gospodarczego. Ważną częścią przedłożonej książki są opracowania odnoszące się do bieżących problemów gospodarczych, a zwłaszcza podejmujące problematykę finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, efektywności energetycznej oraz wpływu zjawisk kryzysowych na politykę monetarną, a także odnoszące się do funkcjonowania przemysłu obronnego w ramach NATO oraz Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że prezentowane w książce opracowania charakteryzują się dobrym poziomem merytorycznym, nawiązują do spraw współczesnych i bieżących oraz mogą stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów studiujących na zróżnicowanych kierunkach studiów w szkołach wyższych.

Wprowadzenie

 

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka

Rozdział 1. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011

1.1. Wprowadzenie

1.2. Charakterystyka budżetów jednostek samorządu terytorialnego stopnia podstawowego w regionie mazowieckim

1.3. Podsumowanie

 

Tomasz Pilewicz

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów

2.1. Wprowadzenie

2.2. Krótka historia marketingu terytorialnego

2.3. Produkt terytorialny, czyli przedmiot zabiegów marketingowych regionu

2.4. Instrumenty marketingu terytorialnego

2.5. Kilka słów o strategii

2.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Pilewicz

Rozdział 3. Zjawisko kooperencji regionów na przykładzie wykorzystania wsparcia przeznaczonego na rozwój regionalny w perspektywie 2007-2013

3.1. Wprowadzenie

3.2. Zjawisko kooperencji w rozwoju regionalnym

3.3. Ubieganie się o fundusze strukturalne UE a kooperencja regionalna

3.4. Korzyści z kooperencji na rzecz rozwoju regionalnego

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Kossak

Rozdział 4. Rola sektora publicznego w kreowaniu wzorców zachowań w dziedzinie efektywności energetycznej

4.1. Wprowadzenie

4.2. Regulacje prawne

4.3. Najnowsze regulacje UE

4.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Artur Pomianowski

Rozdział 5. Transportowe i energetyczne funkcje rzek na przykładzie Odry

5.1. Wprowadzenie

5.2. Funkcje rzek

5.2.1. Przedstawienie funkcji rzek

5.2.2. Funkcja energetyczna

5.2.3. Funkcja transportowa

5.3. Negatywne skutki braku inwestycji w infrastrukturę rzeczną

5.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jarosław Przybył

Rozdział 6. Kryzys 2008 roku a polityka monetarna FED-u

6.1. Wprowadzenie

6.2. Polityka monetarna FED-u w latach 2001-2008

6.3. Co przeoczył FED?

6.4. Polityka monetarna FED-u a cykl koniunkturalny austriackiej szkoły ekonomii

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Czachorowska

Rozdział 7. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej w Polsce

7.1. Wprowadzenie

7.2. Analiza A

7.3. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jan Fiedor

Rozdział 8. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania przemysłu obronnego w państwach NATO i UE

8.1. Wprowadzenie

8.2. Specyfika przemysłu obronnego

8.3. Miejsce i rola przemysłu obronnego w systemie obronnym państw

8.4. Cechy charakterystyczne współczesnego przemysłu obronnego

8.5. Polityka NATO i Unii Europejskiej dotycząca przemysłu obronnego

8.6. Tendencje rozwojowe przemysłu obronnego na świecie

8.7. Rozwój polskiego przemysłu obronnego

8.8. Współpraca firm zbrojeniowych w zaawansowanych, międzynarodowych programach uzbrojenia

8.9. Podsumowanie

Bibliografia

 

Elżbieta Suchoń

Rozdział 9. System ochrony zdrowia w Polsce

9.1. Wstęp

9.2. Rys historyczny i regulacje prawne polskiego systemu ochrony zdrowia

9.3. Struktura systemu ochrony zdrowia

9.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik

Rozdział 10. Motywacja do pracy

10.1. Wprowadzenie

10.2. Czym jest motywacja?

10.3. Kluczowe czynniki w procesie motywacji

10.3.1. Teorie motywacji

10.4. Rola zarządzania w procesie motywacji

10.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Zadroga

Rozdział 11. Etyczna ocena przyczyn kryzysu finansowego

11.1. Wprowadzenie

11.2. Znaczenie wartości moralnych w kontekście wybranych problemów współczesnego systemu finansowego

11.3. Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka

Rozdział 12. Uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011 w układzie regionalnym

12.1. Wprowadzenie

12.2. Analiza sytuacji finansowej gmin w układzie regionalnym w latach 2008-2011

12.3. Podsumowanie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel