Ulubione
  1. Strona główna
  2. DETERMINANTY I MODELE PROCESÓW GOSPODARCZYCH Wybrane aspekty

DETERMINANTY I MODELE PROCESÓW GOSPODARCZYCH Wybrane aspekty

58,00 zł
52,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 52,20 zł
Autor: red. Grzegorz Poniatowski
Kod produktu: 978-83-8030-221-1
Cena regularna:
58,00 zł
52,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 52,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DETERMINANTY I MODELE PROCESÓW GOSPODARCZYCH Wybrane aspekty
DETERMINANTY I MODELE PROCESÓW GOSPODARCZYCH Wybrane aspekty

 

 

 

[[[separator]]]

 

Z przyjemnością przekazuję Czytelnikom niniejsze opracowanie podsumowujące wyniki badań zrealizowanych przez młodych naukowców w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 roku. Szerokie spektrum tematyczne i zakres metod wykorzystanych do realizacji badań odzwierciedlają bogactwo zainteresowań badawczych autorów i mnogość wyzwań stojących przed naukowcami w dziedzinie nauk ekonomicznych. Prace zawarte w niniejszej monografii łączy próba odnalezienia czynników wywołujących konkretne zjawiska lub dążenie do ich modelowego ujęcia. Zjawiska te dotyczą zachowań zarówno konsumentów oraz producentów, jak i pomiotów prowadzących politykę gospodarczą. Podjęte zagadnienia zostały przeanalizowane przez przedstawicieli różnych dziedzin - ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Wśród sposobów wykorzystanych do pozyskania informacji w ramach prowadzonych badań znalazły się m.in. telefoniczne wywiady kwestionariuszowe, ankiety online, indywidualne wywiady pogłębione i metody eksploracyjne danych. Do odnalezienia związków między danymi posłużyły nie tylko analizy jakościowe, lecz także metody statystyczne i ekonometryczne, w tym rankingi wielokryterialne i złożone algorytmy numeryczne. Monografię otwiera część poświęcona metodologicznym aspektom badań w ekonomii. Autor pierwszego artykułu, Mateusz Guzikowski, przedstawił konkurencyjny wobec EPL OECD wskaźnik elastyczności rynku pracy, z kolei Karolina Konopczak zaprezentowała przegląd metod wykorzystywanych do modelowania zmiennych niestacjonarnych.

Druga część książki podsumowuje wyniki badań Agaty Sielskiej i Bartosza Sternala, które spośród innych prac wyróżnia szeroka perspektywa czasowa badań. Agata Sielska w swoim artykule przedstawiła związki między konfliktami zbrojnymi a oceną rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 1820-1990. Z kolei Bartosz Sternal zaprezentował charakterystykę zależności występujących między urbanizacją i szokami populacyjnymi a innowacyjnością w epoce przednowożytnej.

W trzeciej części zebrane zostały prace, których autorzy spojrzeli na problemy gospodarcze z perspektywy przedsiębiorstw i wyzwań stojących przed nimi w XXI wieku. Monika Dargas-Miszczak przeanalizowała czynniki współpracy przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z organizacjami pozarządowymi. Patryk Dziurski podjął niezwykle aktualny temat strategii w sektorach starzejących

się. Rozważania Marii Roszkowskiej-Menkes i Justyny Szumniak-Samolej koncentrują się zaś na zrównoważonych modelach biznesowych. Z kolei zagadnienia przedstawione przez Mateusza Juchniewicza i Pawła Wyrozębskiego dotyczą zarządzania projektami w przedsiębiorstwach XXI wieku, a przedmiotem badań omówionych przez Łukasza Grużewskiego są wyzwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w świetle dynamicznego postępu technologicznego w XXI wieku.

Czwarta część monografii zawiera zestawienie prac poświęconych wybranym, niezwykle ciekawym problemom gospodarczym. Autorzy pierwszych trzech rozdziałów skupiają się na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania sektorów polskiej gospodarki. Katarzyna Kozłowska przedstawiła wyniki analizy komunikacji marketingowej inwestycji w sektorze energetycznym, Martyna Lassota poddała

analizie innowacyjność branży meblarskiej, z kolei Krzysztof Rek zbadał poziom internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży producentów sprzętu medycznego. Wśród tematów omówionych w tej części publikacji znalazły się też: znaczenie zasobów niematerialnych w procesie ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw (Anna Jeżak), nastawienie konsumentów do marek luksusowych w Polsce (Edyta Adamowicz), sposoby wykorzystywania opłat lotniskowych (Adam Hoszman), zachowania konsumentów-seniorów po przejściu na emeryturę (Izabela Lewandowska), bezpieczeństwo prawne i jego wpływ na wzrost inwestycji (Marcin Menkes), typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce (Ewa Pączek) i niekonwencjonalna polityka pieniężna w strefie euro (Karol Rogowicz).

Bogactwo tematyczne i aktualność problemów badawczych podjętych przez autorów poszczególnych rozdziałów monografii idą w parze z inną jeszcze mocną stroną publikacji, tj. jej empirycznym charakterem oraz wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych. Wobec takiego nagromadzenia atrakcyjnych zarówno poznawczo, jak i metodologicznie rozważań życzę Państwu miłej lektury.

 

Grzegorz Poniatowski

 

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

METODOLOGICZNE ASPEKTY ANALIZY ZJAWISK GOSPODARCZYCH

 

 

Mateusz Guzikowski

Rozdział 1. Alternatywna miara elastyczności rynku pracy

 

 

Karolina Konopczak

Rozdział 2. Model ARDL jako narzędzie analizy kointegracji

 

 

PERSPEKTYWA HISTORYCZNA PROCESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 

Agata Sielska

Rozdział 3. Konflikty zbrojne a ocena rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych krajów

 

 

Bartosz Sternal

Rozdział 4. Urbanizacja i szoki populacyjne a badanie innowacyjności w epoce przednowożytnej

 

 

MODELE BIZNESOWE I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

 

 

Monika Dargas-Miszczak

Rozdział 5. Determinanty współpracy przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z organizacjami pozarządowymi

 

 

Patryk Dziurski

Rozdział 6. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w sektorach starzejących się na przykładzie sektora tradycyjnych usług pocztowych

 

 

Mateusz Juchniewicz

Rozdział 7. Doskonalenie organizacji w zarządzaniu projektami - przegląd koncepcji, stosowane praktyki

 

 

Maria Roszkowska-Menkes

Rozdział 8. Diffusion of Sustainable Business Model Innovation: The Perspective of Neo-Institutional Theory

 

 

Justyna Szumniak-Samolej

Rozdział 9. Schemat zrównoważonego modelu biznesowego

 

Paweł Wyrozębski

Rozdział 10. Typologia biur zarządzania projektami (PMO) we współczesnych przedsiębiorstwach

 

 

Łukasz Grużewski

Rozdział 11. Organizacja 4.0 i ekonomia behawioralna - czyli wyzwania, jakie stoją przed MŚP

 

 

ANALIZA WYBRANYCH ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ GOSPODARCE

 

 

Katarzyna Kozłowska

Rozdział 12. Komunikacja marketingowa inwestycji społecznie wrażliwych w kanałach internetowych

 

 

Maryna Lassota

Rozdział 13. Innowacyjność przedsiębiorstw z polskiej branży meblarskiej

Zakres, rodzaje i wybrane zależności

 

 

Krzysztof Rek

Rozdział 14. Poziom internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw z branży producentów sprzętu medycznego

 

 

Edyta Adamowicz

Rozdział 15. The Attitudes of Polish Luxury Goods Consumers towards LuxuryBrands within the Personal Luxury Goods Category

 

 

Anna Jeżak

Rozdział 16. Znaczenie wybranych zasobów niematerialnych w procesie ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarejestrowanych w Polsce i należących do sektora napojów bezalkoholowych

 

 

Adam Hoszman

Rozdział 17. Airport Charges as a Management Tool

 

 

Izabela Lewandowska

Rozdział 18. Zachowania konsumentów-seniorów po przejściu na emeryturę

 

 

Marcin Menkes

Rozdział 19. Legal Security as a Determinant of International Investment Flows

 

 

Ewa Pączek, Paweł Wyrozębski

Rozdział 20. Typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce

 

 

Karol Rogowicz

Rozdział 21. How Low Are the Interest Rates in the Euro Area? An Assessment of

the Unconventional Monetary Policy Stance

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 310

 

 

 

Wstęp

 

Z przyjemnością przekazuję Czytelnikom niniejsze opracowanie podsumowujące wyniki badań zrealizowanych przez młodych naukowców w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 roku. Szerokie spektrum tematyczne i zakres metod wykorzystanych do realizacji badań odzwierciedlają bogactwo zainteresowań badawczych autorów i mnogość wyzwań stojących przed naukowcami w dziedzinie nauk ekonomicznych. Prace zawarte w niniejszej monografii łączy próba odnalezienia czynników wywołujących konkretne zjawiska lub dążenie do ich modelowego ujęcia. Zjawiska te dotyczą zachowań zarówno konsumentów oraz producentów, jak i pomiotów prowadzących politykę gospodarczą. Podjęte zagadnienia zostały przeanalizowane przez przedstawicieli różnych dziedzin - ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Wśród sposobów wykorzystanych do pozyskania informacji w ramach prowadzonych badań znalazły się m.in. telefoniczne wywiady kwestionariuszowe, ankiety online, indywidualne wywiady pogłębione i metody eksploracyjne danych. Do odnalezienia związków między danymi posłużyły nie tylko analizy jakościowe, lecz także metody statystyczne i ekonometryczne, w tym rankingi wielokryterialne i złożone algorytmy numeryczne. Monografię otwiera część poświęcona metodologicznym aspektom badań w ekonomii. Autor pierwszego artykułu, Mateusz Guzikowski, przedstawił konkurencyjny wobec EPL OECD wskaźnik elastyczności rynku pracy, z kolei Karolina Konopczak zaprezentowała przegląd metod wykorzystywanych do modelowania zmiennych niestacjonarnych.

Druga część książki podsumowuje wyniki badań Agaty Sielskiej i Bartosza Sternala, które spośród innych prac wyróżnia szeroka perspektywa czasowa badań. Agata Sielska w swoim artykule przedstawiła związki między konfliktami zbrojnymi a oceną rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 1820-1990. Z kolei Bartosz Sternal zaprezentował charakterystykę zależności występujących między urbanizacją i szokami populacyjnymi a innowacyjnością w epoce przednowożytnej.

W trzeciej części zebrane zostały prace, których autorzy spojrzeli na problemy gospodarcze z perspektywy przedsiębiorstw i wyzwań stojących przed nimi w XXI wieku. Monika Dargas-Miszczak przeanalizowała czynniki współpracy przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z organizacjami pozarządowymi. Patryk Dziurski podjął niezwykle aktualny temat strategii w sektorach starzejących

się. Rozważania Marii Roszkowskiej-Menkes i Justyny Szumniak-Samolej koncentrują się zaś na zrównoważonych modelach biznesowych. Z kolei zagadnienia przedstawione przez Mateusza Juchniewicza i Pawła Wyrozębskiego dotyczą zarządzania projektami w przedsiębiorstwach XXI wieku, a przedmiotem badań omówionych przez Łukasza Grużewskiego są wyzwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w świetle dynamicznego postępu technologicznego w XXI wieku.

Czwarta część monografii zawiera zestawienie prac poświęconych wybranym, niezwykle ciekawym problemom gospodarczym. Autorzy pierwszych trzech rozdziałów skupiają się na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania sektorów polskiej gospodarki. Katarzyna Kozłowska przedstawiła wyniki analizy komunikacji marketingowej inwestycji w sektorze energetycznym, Martyna Lassota poddała

analizie innowacyjność branży meblarskiej, z kolei Krzysztof Rek zbadał poziom internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży producentów sprzętu medycznego. Wśród tematów omówionych w tej części publikacji znalazły się też: znaczenie zasobów niematerialnych w procesie ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw (Anna Jeżak), nastawienie konsumentów do marek luksusowych w Polsce (Edyta Adamowicz), sposoby wykorzystywania opłat lotniskowych (Adam Hoszman), zachowania konsumentów-seniorów po przejściu na emeryturę (Izabela Lewandowska), bezpieczeństwo prawne i jego wpływ na wzrost inwestycji (Marcin Menkes), typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce (Ewa Pączek) i niekonwencjonalna polityka pieniężna w strefie euro (Karol Rogowicz).

Bogactwo tematyczne i aktualność problemów badawczych podjętych przez autorów poszczególnych rozdziałów monografii idą w parze z inną jeszcze mocną stroną publikacji, tj. jej empirycznym charakterem oraz wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych. Wobec takiego nagromadzenia atrakcyjnych zarówno poznawczo, jak i metodologicznie rozważań życzę Państwu miłej lektury.

 

Grzegorz Poniatowski

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

METODOLOGICZNE ASPEKTY ANALIZY ZJAWISK GOSPODARCZYCH

 

 

Mateusz Guzikowski

Rozdział 1. Alternatywna miara elastyczności rynku pracy

 

 

Karolina Konopczak

Rozdział 2. Model ARDL jako narzędzie analizy kointegracji

 

 

PERSPEKTYWA HISTORYCZNA PROCESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 

Agata Sielska

Rozdział 3. Konflikty zbrojne a ocena rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych krajów

 

 

Bartosz Sternal

Rozdział 4. Urbanizacja i szoki populacyjne a badanie innowacyjności w epoce przednowożytnej

 

 

MODELE BIZNESOWE I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

 

 

Monika Dargas-Miszczak

Rozdział 5. Determinanty współpracy przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z organizacjami pozarządowymi

 

 

Patryk Dziurski

Rozdział 6. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w sektorach starzejących się na przykładzie sektora tradycyjnych usług pocztowych

 

 

Mateusz Juchniewicz

Rozdział 7. Doskonalenie organizacji w zarządzaniu projektami - przegląd koncepcji, stosowane praktyki

 

 

Maria Roszkowska-Menkes

Rozdział 8. Diffusion of Sustainable Business Model Innovation: The Perspective of Neo-Institutional Theory

 

 

Justyna Szumniak-Samolej

Rozdział 9. Schemat zrównoważonego modelu biznesowego

 

Paweł Wyrozębski

Rozdział 10. Typologia biur zarządzania projektami (PMO) we współczesnych przedsiębiorstwach

 

 

Łukasz Grużewski

Rozdział 11. Organizacja 4.0 i ekonomia behawioralna - czyli wyzwania, jakie stoją przed MŚP

 

 

ANALIZA WYBRANYCH ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ GOSPODARCE

 

 

Katarzyna Kozłowska

Rozdział 12. Komunikacja marketingowa inwestycji społecznie wrażliwych w kanałach internetowych

 

 

Maryna Lassota

Rozdział 13. Innowacyjność przedsiębiorstw z polskiej branży meblarskiej

Zakres, rodzaje i wybrane zależności

 

 

Krzysztof Rek

Rozdział 14. Poziom internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw z branży producentów sprzętu medycznego

 

 

Edyta Adamowicz

Rozdział 15. The Attitudes of Polish Luxury Goods Consumers towards LuxuryBrands within the Personal Luxury Goods Category

 

 

Anna Jeżak

Rozdział 16. Znaczenie wybranych zasobów niematerialnych w procesie ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarejestrowanych w Polsce i należących do sektora napojów bezalkoholowych

 

 

Adam Hoszman

Rozdział 17. Airport Charges as a Management Tool

 

 

Izabela Lewandowska

Rozdział 18. Zachowania konsumentów-seniorów po przejściu na emeryturę

 

 

Marcin Menkes

Rozdział 19. Legal Security as a Determinant of International Investment Flows

 

 

Ewa Pączek, Paweł Wyrozębski

Rozdział 20. Typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce

 

 

Karol Rogowicz

Rozdział 21. How Low Are the Interest Rates in the Euro Area? An Assessment of

the Unconventional Monetary Policy Stance

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 310

 

 

 

 

Z przyjemnością przekazuję Czytelnikom niniejsze opracowanie podsumowujące wyniki badań zrealizowanych przez młodych naukowców w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 roku. Szerokie spektrum tematyczne i zakres metod wykorzystanych do realizacji badań odzwierciedlają bogactwo zainteresowań badawczych autorów i mnogość wyzwań stojących przed naukowcami w dziedzinie nauk ekonomicznych. Prace zawarte w niniejszej monografii łączy próba odnalezienia czynników wywołujących konkretne zjawiska lub dążenie do ich modelowego ujęcia. Zjawiska te dotyczą zachowań zarówno konsumentów oraz producentów, jak i pomiotów prowadzących politykę gospodarczą. Podjęte zagadnienia zostały przeanalizowane przez przedstawicieli różnych dziedzin - ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Wśród sposobów wykorzystanych do pozyskania informacji w ramach prowadzonych badań znalazły się m.in. telefoniczne wywiady kwestionariuszowe, ankiety online, indywidualne wywiady pogłębione i metody eksploracyjne danych. Do odnalezienia związków między danymi posłużyły nie tylko analizy jakościowe, lecz także metody statystyczne i ekonometryczne, w tym rankingi wielokryterialne i złożone algorytmy numeryczne. Monografię otwiera część poświęcona metodologicznym aspektom badań w ekonomii. Autor pierwszego artykułu, Mateusz Guzikowski, przedstawił konkurencyjny wobec EPL OECD wskaźnik elastyczności rynku pracy, z kolei Karolina Konopczak zaprezentowała przegląd metod wykorzystywanych do modelowania zmiennych niestacjonarnych.

Druga część książki podsumowuje wyniki badań Agaty Sielskiej i Bartosza Sternala, które spośród innych prac wyróżnia szeroka perspektywa czasowa badań. Agata Sielska w swoim artykule przedstawiła związki między konfliktami zbrojnymi a oceną rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 1820-1990. Z kolei Bartosz Sternal zaprezentował charakterystykę zależności występujących między urbanizacją i szokami populacyjnymi a innowacyjnością w epoce przednowożytnej.

W trzeciej części zebrane zostały prace, których autorzy spojrzeli na problemy gospodarcze z perspektywy przedsiębiorstw i wyzwań stojących przed nimi w XXI wieku. Monika Dargas-Miszczak przeanalizowała czynniki współpracy przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z organizacjami pozarządowymi. Patryk Dziurski podjął niezwykle aktualny temat strategii w sektorach starzejących

się. Rozważania Marii Roszkowskiej-Menkes i Justyny Szumniak-Samolej koncentrują się zaś na zrównoważonych modelach biznesowych. Z kolei zagadnienia przedstawione przez Mateusza Juchniewicza i Pawła Wyrozębskiego dotyczą zarządzania projektami w przedsiębiorstwach XXI wieku, a przedmiotem badań omówionych przez Łukasza Grużewskiego są wyzwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w świetle dynamicznego postępu technologicznego w XXI wieku.

Czwarta część monografii zawiera zestawienie prac poświęconych wybranym, niezwykle ciekawym problemom gospodarczym. Autorzy pierwszych trzech rozdziałów skupiają się na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania sektorów polskiej gospodarki. Katarzyna Kozłowska przedstawiła wyniki analizy komunikacji marketingowej inwestycji w sektorze energetycznym, Martyna Lassota poddała

analizie innowacyjność branży meblarskiej, z kolei Krzysztof Rek zbadał poziom internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży producentów sprzętu medycznego. Wśród tematów omówionych w tej części publikacji znalazły się też: znaczenie zasobów niematerialnych w procesie ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw (Anna Jeżak), nastawienie konsumentów do marek luksusowych w Polsce (Edyta Adamowicz), sposoby wykorzystywania opłat lotniskowych (Adam Hoszman), zachowania konsumentów-seniorów po przejściu na emeryturę (Izabela Lewandowska), bezpieczeństwo prawne i jego wpływ na wzrost inwestycji (Marcin Menkes), typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce (Ewa Pączek) i niekonwencjonalna polityka pieniężna w strefie euro (Karol Rogowicz).

Bogactwo tematyczne i aktualność problemów badawczych podjętych przez autorów poszczególnych rozdziałów monografii idą w parze z inną jeszcze mocną stroną publikacji, tj. jej empirycznym charakterem oraz wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych. Wobec takiego nagromadzenia atrakcyjnych zarówno poznawczo, jak i metodologicznie rozważań życzę Państwu miłej lektury.

 

Grzegorz Poniatowski

 

 

Wprowadzenie

 

METODOLOGICZNE ASPEKTY ANALIZY ZJAWISK GOSPODARCZYCH

 

 

Mateusz Guzikowski

Rozdział 1. Alternatywna miara elastyczności rynku pracy

 

 

Karolina Konopczak

Rozdział 2. Model ARDL jako narzędzie analizy kointegracji

 

 

PERSPEKTYWA HISTORYCZNA PROCESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 

Agata Sielska

Rozdział 3. Konflikty zbrojne a ocena rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych krajów

 

 

Bartosz Sternal

Rozdział 4. Urbanizacja i szoki populacyjne a badanie innowacyjności w epoce przednowożytnej

 

 

MODELE BIZNESOWE I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

 

 

Monika Dargas-Miszczak

Rozdział 5. Determinanty współpracy przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z organizacjami pozarządowymi

 

 

Patryk Dziurski

Rozdział 6. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w sektorach starzejących się na przykładzie sektora tradycyjnych usług pocztowych

 

 

Mateusz Juchniewicz

Rozdział 7. Doskonalenie organizacji w zarządzaniu projektami - przegląd koncepcji, stosowane praktyki

 

 

Maria Roszkowska-Menkes

Rozdział 8. Diffusion of Sustainable Business Model Innovation: The Perspective of Neo-Institutional Theory

 

 

Justyna Szumniak-Samolej

Rozdział 9. Schemat zrównoważonego modelu biznesowego

 

Paweł Wyrozębski

Rozdział 10. Typologia biur zarządzania projektami (PMO) we współczesnych przedsiębiorstwach

 

 

Łukasz Grużewski

Rozdział 11. Organizacja 4.0 i ekonomia behawioralna - czyli wyzwania, jakie stoją przed MŚP

 

 

ANALIZA WYBRANYCH ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ GOSPODARCE

 

 

Katarzyna Kozłowska

Rozdział 12. Komunikacja marketingowa inwestycji społecznie wrażliwych w kanałach internetowych

 

 

Maryna Lassota

Rozdział 13. Innowacyjność przedsiębiorstw z polskiej branży meblarskiej

Zakres, rodzaje i wybrane zależności

 

 

Krzysztof Rek

Rozdział 14. Poziom internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw z branży producentów sprzętu medycznego

 

 

Edyta Adamowicz

Rozdział 15. The Attitudes of Polish Luxury Goods Consumers towards LuxuryBrands within the Personal Luxury Goods Category

 

 

Anna Jeżak

Rozdział 16. Znaczenie wybranych zasobów niematerialnych w procesie ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarejestrowanych w Polsce i należących do sektora napojów bezalkoholowych

 

 

Adam Hoszman

Rozdział 17. Airport Charges as a Management Tool

 

 

Izabela Lewandowska

Rozdział 18. Zachowania konsumentów-seniorów po przejściu na emeryturę

 

 

Marcin Menkes

Rozdział 19. Legal Security as a Determinant of International Investment Flows

 

 

Ewa Pączek, Paweł Wyrozębski

Rozdział 20. Typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce

 

 

Karol Rogowicz

Rozdział 21. How Low Are the Interest Rates in the Euro Area? An Assessment of

the Unconventional Monetary Policy Stance

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel