Ulubione
  1. Strona główna
  2. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-059-0
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W książce w sposób kompleksowy omówiono zasady funkcjonowania bankowych usług elektronicznych i możliwości wykorzystania ich w działalności bieżącej przedsiębiorstwa.

Zwrócono tu uwagę na istotę bankowości elektronicznej i formy świadczenia usług. Wskazano również na rolę systemów cash-management w zarządzaniu środkami pieniężnymi.

Istotną część książki stanowią zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu informatycznemu, w tym rodzaje zagrożeń oraz możliwości skutecznego zabezpieczenia się przed włamaniem do systemów. Dokonano oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych przez banki w Polsce.

Treść książki nawiązuje ściśle do aktualnej sytuacji na rynku usług bankowych w Polsce. Wykorzystano tu wyniki wielu badań z zakresu stosowania bankowości elektronicznej, jej oceny oraz barier rozwojowych.

[[[separator]]]

W książce omówiono podstawowe zasady funkcjonowania w Polsce bankowych usług elektronicznych. W szczególności uwzględniono tu nowoczesne formy obsługi przedsiębiorstwa, dla którego nowe możliwości kontaktowania się z bankiem istotnie wpływają na skuteczność zarządzania środkami pieniężnymi. Wiadomo bowiem, że utrzymanie płynności finansowej jest w przedsiębiorstwie podstawowym warunkiem funkcjonowania, istotne znaczenie ma również możliwość efektywnego zagospodarowania czasowo wolnych nadwyżek pieniężnych. Uzasadniony zatem wydaje się przegląd zarówno możliwości, które stwarzają nowoczesne technologie informatyczne w bieżącej obsłudze finansowej jednostek gospodarczych, jak i uwarunkowań wpływających na skuteczne wykorzystywanie oferowanych przez banki systemów. Celem opracowania jest wskazanie sposobów komunikowania się z bankiem przy wykorzystaniu nowoczesnych technik oraz pomoc w dokonaniu obiektywnej oceny proponowanych przez banki rozwiązań, służących zarządzaniu środkami pieniężnymi. Sprawy te mają istotne znaczenie dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych, ponieważ wiążą się bezpośrednio z efektywnością operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku bankowego.

Na wstępie opracowania wyjaśniono istotę bankowości elektronicznej oraz szczegółowo scharakteryzowano specyfikę poszczególnych systemów, wynikającą z różnorodności stosowanych przez banki rozwiązań. Omówiono tu zasady funkcjonowania systemu home/office-banking, zwrócono również uwagę na możliwości korzystania z operacji finansowych przeprowadzanych za pośrednictwem tzw. bankowości mobilnej.

Następnie podkreślono w książce potrzebę efektywnego zarządzania własnymi finansami przez przedsiębiorstwo i wykorzystywania w tym celu nowoczesnych technik, oferowanych również przez banki. Wskazano na znaczenie utrzymania w jednostce odpowiedniego poziomu płynności finansowej i potrzebę racjonalizacji poziomu środków pieniężnych. Z problemem tym wiąże się bezpośrednio zagadnienie dotyczące oferowanych przez banki systemów office-banking, wspierających procesy decyzyjne przedsiębiorców. Temu poświęcona jest kolejna część opracowania, w której zwrócono uwagę m.in. na możliwości stwarzane przez elektroniczne systemy obsługi. W szczególności omówiono znaczenie usług bankowych funkcjonujących w ramach systemu cash-management, podkreślono także różnorodność ofert przedstawianych przez banki, w tym uwzględniających także rozwiązania internetowe. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na możliwości, które stwarza wykorzystywanie przez firmy systemu cash-poolingu. Jest to istotne, zważywszy na fakt, że nadal wielu przedsiębiorców zdaje się nie dostrzegać wymiernych korzyści finansowych, które, dzięki opisanej technice, wiążą się z racjonalnym zarządzaniem saldami na rachunkach bankowych. Wiążą się z tym również ograniczenia wynikające przede wszystkim z wymogów stawianych przez same banki, a dotyczących korzystania przez firmę z systemu cash-pooling.

Istotną część opracowania stanowią rozważania na temat bezpieczeństwa bankowych usług elektronicznych. W tej części wskazano na zagrożenia związane z funkcjonowaniem bankowych systemów informatycznych, ich przyczyny, rodzaje oraz źródła. Na tym tle omówiono znaczenie regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania i wykorzystywania technologii informatycznych w usługach bankowych. Zwrócono również uwagę na sposoby zabezpieczania systemów, uwzględniając głównie metodologię stosowanych przez banki zabezpieczeń. Podjęto też próbę oceny bezpieczeństwa informatycznego w bankach.

Książka w sposób kompleksowy i przystępny omawia najważniejsze aspekty dotyczące korzystania z elektronicznych usług bankowych. Wykorzystano tu wyniki szeregu badań poświęconych bankowości elektronicznej, przeprowadzone zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych.

Jest to kolejne, zaktualizowane już wydanie książki, w której tym razem większą uwagę poświęcono usługom typu cash-management oraz problemom bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, rozpatrywanego głównie z punktu widzenia przedsiębiorców.

Treść książki uwzględnia zarówno bogaty dorobek teoretyczny z zakresu nowoczesnych form obsługi bankowej, jak i doświadczenia praktyczne przedsiębiorstw. Dlatego może być z powodzeniem wykorzystywana przez studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu usług finansowych, a także przez przedsiębiorców aktywnie współpracujących z bankami oraz pracowników banków.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział I. Bankowość elektroniczna w usługach finansowych

1.1. Idea bankowości elektronicznej

1.1.1. Różnorodność definicyjna

1.1.2. Standardy budowy dokumentów elektronicznych (EDI)

1.2. Przyczyny wprowadzenia elektronicznych usług bankowych

1.2.1. Ewolucja bankowości elektronicznej

1.2.2. Przyczyny wprowadzenia i stosowania bankowości elektronicznej

1.3. Formy świadczenia usług za pośrednictwem bankowości elektronicznej

1.3.1. Systemy bankowości elektronicznej

1.3.2. Sposoby dostępu do usług bankowych

1.3.2.1. Home-banking i office-banking

1.3.2.2. Wykorzystanie telefonu w bankowości elektronicznej

1.3.2.3. Bankowość internetowa

1.3.2.4. Bankowość samoobsługowa (terminalowa; self-banking)

1.4. Podsumowanie

 

Rozdział II. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

2.1. Potrzeba zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

2.2. Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

2.2.1. Istota płynności

2.2.2. Znaczenie płynności w przedsiębiorstwie

2.2.3. Skuteczna analiza płynności finansowej a baza informacyjna

2.2.4. Historyczne uwarunkowania płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce

2.3. Zarządzanie zasobami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

2.3.1. Potrzeba racjonalizacji poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

2.3.2. Podstawowe narzędzia zarządzania środkami pieniężnymi

2.4. Podsumowanie

 

Rozdział III. Rola systemu office-banking w obsłudze finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Idea systemów office-banking

3.2. Szczególne cechy systemów bankowości modemowej

3.3. Możliwości systemów office-banking

3.4. Cash management w zarządzaniu środkami pieniężnymi

3.5. Cash-pooling

3.5.1. Istota i korzyści cash-poolingu

3.5.2. Rodzaje cash-pollingu

3.5.3. Problemy podatkowe

3.6. Inne usługi świadczone w ramach cash management

3.6.1. Polecenie zapłaty w obrocie gospodarczym

3.6.2. Krótkoterminowe lokaty bankowe przedsiębiorstwa

3.6.3. Inne wybrane usługi funkcjonujące w systemie cash management

3.6.3.1. Bieżąca obsługa operacji

3.6.3.2. Automatyczne rozpoznanie należności

3.6.3.3. Płatność z przyszłą datą realizacji

3.6.3.4. Międzynarodowe zarządzanie płynnością

3.6.3.5. Obsługa płatności masowych

3.7. MultiCash w obsłudze przedsiębiorstw

3.8. Internetowe odpowiedniki systemów office-banking

3.8.1. Usługi bankowości internetowej

3.8.2. Etapy rozwoju a funkcjonalność bankowości internetowej

3.9. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej

4.1. Znaczenie bezpieczeństwa elektronicznych usług bankowych

4.2. Zagrożenia systemów informatycznych

4.2.1. Istota i rodzaje zagrożeń

4.2.1.1. Przyczyny występowania zagrożeń informatycznych

4.2.1.2. Rodzaje i źródła zagrożeń

4.2.2. Zagrożenia ze strony ludzi

4.3. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa informatycznego

4.4. Możliwości zabezpieczania systemów informatycznych

4.4.1. Istota systemów zabezpieczeń

4.4.2. Znaczenie metod kryptograficznych

4.4.3. Środki kontroli dostępu - uwierzytelnianie

4.4.4. Podpis elektroniczny (cyfrowy)

4.4.5. Fizyczne i techniczne zabezpieczenia systemów informatycznych

4.4.6. Środki programowe

4.5. Ocena bezpieczeństwa informatycznego w bankach

4.6. Podsumowanie

 

Zakończenie - próba rekomendacji

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 182

W książce w sposób kompleksowy omówiono zasady funkcjonowania bankowych usług elektronicznych i możliwości wykorzystania ich w działalności bieżącej przedsiębiorstwa.

Zwrócono tu uwagę na istotę bankowości elektronicznej i formy świadczenia usług. Wskazano również na rolę systemów cash-management w zarządzaniu środkami pieniężnymi.

Istotną część książki stanowią zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu informatycznemu, w tym rodzaje zagrożeń oraz możliwości skutecznego zabezpieczenia się przed włamaniem do systemów. Dokonano oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych przez banki w Polsce.

Treść książki nawiązuje ściśle do aktualnej sytuacji na rynku usług bankowych w Polsce. Wykorzystano tu wyniki wielu badań z zakresu stosowania bankowości elektronicznej, jej oceny oraz barier rozwojowych.

Wstęp

W książce omówiono podstawowe zasady funkcjonowania w Polsce bankowych usług elektronicznych. W szczególności uwzględniono tu nowoczesne formy obsługi przedsiębiorstwa, dla którego nowe możliwości kontaktowania się z bankiem istotnie wpływają na skuteczność zarządzania środkami pieniężnymi. Wiadomo bowiem, że utrzymanie płynności finansowej jest w przedsiębiorstwie podstawowym warunkiem funkcjonowania, istotne znaczenie ma również możliwość efektywnego zagospodarowania czasowo wolnych nadwyżek pieniężnych. Uzasadniony zatem wydaje się przegląd zarówno możliwości, które stwarzają nowoczesne technologie informatyczne w bieżącej obsłudze finansowej jednostek gospodarczych, jak i uwarunkowań wpływających na skuteczne wykorzystywanie oferowanych przez banki systemów. Celem opracowania jest wskazanie sposobów komunikowania się z bankiem przy wykorzystaniu nowoczesnych technik oraz pomoc w dokonaniu obiektywnej oceny proponowanych przez banki rozwiązań, służących zarządzaniu środkami pieniężnymi. Sprawy te mają istotne znaczenie dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych, ponieważ wiążą się bezpośrednio z efektywnością operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku bankowego.

Na wstępie opracowania wyjaśniono istotę bankowości elektronicznej oraz szczegółowo scharakteryzowano specyfikę poszczególnych systemów, wynikającą z różnorodności stosowanych przez banki rozwiązań. Omówiono tu zasady funkcjonowania systemu home/office-banking, zwrócono również uwagę na możliwości korzystania z operacji finansowych przeprowadzanych za pośrednictwem tzw. bankowości mobilnej.

Następnie podkreślono w książce potrzebę efektywnego zarządzania własnymi finansami przez przedsiębiorstwo i wykorzystywania w tym celu nowoczesnych technik, oferowanych również przez banki. Wskazano na znaczenie utrzymania w jednostce odpowiedniego poziomu płynności finansowej i potrzebę racjonalizacji poziomu środków pieniężnych. Z problemem tym wiąże się bezpośrednio zagadnienie dotyczące oferowanych przez banki systemów office-banking, wspierających procesy decyzyjne przedsiębiorców. Temu poświęcona jest kolejna część opracowania, w której zwrócono uwagę m.in. na możliwości stwarzane przez elektroniczne systemy obsługi. W szczególności omówiono znaczenie usług bankowych funkcjonujących w ramach systemu cash-management, podkreślono także różnorodność ofert przedstawianych przez banki, w tym uwzględniających także rozwiązania internetowe. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na możliwości, które stwarza wykorzystywanie przez firmy systemu cash-poolingu. Jest to istotne, zważywszy na fakt, że nadal wielu przedsiębiorców zdaje się nie dostrzegać wymiernych korzyści finansowych, które, dzięki opisanej technice, wiążą się z racjonalnym zarządzaniem saldami na rachunkach bankowych. Wiążą się z tym również ograniczenia wynikające przede wszystkim z wymogów stawianych przez same banki, a dotyczących korzystania przez firmę z systemu cash-pooling.

Istotną część opracowania stanowią rozważania na temat bezpieczeństwa bankowych usług elektronicznych. W tej części wskazano na zagrożenia związane z funkcjonowaniem bankowych systemów informatycznych, ich przyczyny, rodzaje oraz źródła. Na tym tle omówiono znaczenie regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania i wykorzystywania technologii informatycznych w usługach bankowych. Zwrócono również uwagę na sposoby zabezpieczania systemów, uwzględniając głównie metodologię stosowanych przez banki zabezpieczeń. Podjęto też próbę oceny bezpieczeństwa informatycznego w bankach.

Książka w sposób kompleksowy i przystępny omawia najważniejsze aspekty dotyczące korzystania z elektronicznych usług bankowych. Wykorzystano tu wyniki szeregu badań poświęconych bankowości elektronicznej, przeprowadzone zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych.

Jest to kolejne, zaktualizowane już wydanie książki, w której tym razem większą uwagę poświęcono usługom typu cash-management oraz problemom bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, rozpatrywanego głównie z punktu widzenia przedsiębiorców.

Treść książki uwzględnia zarówno bogaty dorobek teoretyczny z zakresu nowoczesnych form obsługi bankowej, jak i doświadczenia praktyczne przedsiębiorstw. Dlatego może być z powodzeniem wykorzystywana przez studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu usług finansowych, a także przez przedsiębiorców aktywnie współpracujących z bankami oraz pracowników banków.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział I. Bankowość elektroniczna w usługach finansowych

1.1. Idea bankowości elektronicznej

1.1.1. Różnorodność definicyjna

1.1.2. Standardy budowy dokumentów elektronicznych (EDI)

1.2. Przyczyny wprowadzenia elektronicznych usług bankowych

1.2.1. Ewolucja bankowości elektronicznej

1.2.2. Przyczyny wprowadzenia i stosowania bankowości elektronicznej

1.3. Formy świadczenia usług za pośrednictwem bankowości elektronicznej

1.3.1. Systemy bankowości elektronicznej

1.3.2. Sposoby dostępu do usług bankowych

1.3.2.1. Home-banking i office-banking

1.3.2.2. Wykorzystanie telefonu w bankowości elektronicznej

1.3.2.3. Bankowość internetowa

1.3.2.4. Bankowość samoobsługowa (terminalowa; self-banking)

1.4. Podsumowanie

 

Rozdział II. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

2.1. Potrzeba zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

2.2. Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

2.2.1. Istota płynności

2.2.2. Znaczenie płynności w przedsiębiorstwie

2.2.3. Skuteczna analiza płynności finansowej a baza informacyjna

2.2.4. Historyczne uwarunkowania płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce

2.3. Zarządzanie zasobami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

2.3.1. Potrzeba racjonalizacji poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

2.3.2. Podstawowe narzędzia zarządzania środkami pieniężnymi

2.4. Podsumowanie

 

Rozdział III. Rola systemu office-banking w obsłudze finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Idea systemów office-banking

3.2. Szczególne cechy systemów bankowości modemowej

3.3. Możliwości systemów office-banking

3.4. Cash management w zarządzaniu środkami pieniężnymi

3.5. Cash-pooling

3.5.1. Istota i korzyści cash-poolingu

3.5.2. Rodzaje cash-pollingu

3.5.3. Problemy podatkowe

3.6. Inne usługi świadczone w ramach cash management

3.6.1. Polecenie zapłaty w obrocie gospodarczym

3.6.2. Krótkoterminowe lokaty bankowe przedsiębiorstwa

3.6.3. Inne wybrane usługi funkcjonujące w systemie cash management

3.6.3.1. Bieżąca obsługa operacji

3.6.3.2. Automatyczne rozpoznanie należności

3.6.3.3. Płatność z przyszłą datą realizacji

3.6.3.4. Międzynarodowe zarządzanie płynnością

3.6.3.5. Obsługa płatności masowych

3.7. MultiCash w obsłudze przedsiębiorstw

3.8. Internetowe odpowiedniki systemów office-banking

3.8.1. Usługi bankowości internetowej

3.8.2. Etapy rozwoju a funkcjonalność bankowości internetowej

3.9. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej

4.1. Znaczenie bezpieczeństwa elektronicznych usług bankowych

4.2. Zagrożenia systemów informatycznych

4.2.1. Istota i rodzaje zagrożeń

4.2.1.1. Przyczyny występowania zagrożeń informatycznych

4.2.1.2. Rodzaje i źródła zagrożeń

4.2.2. Zagrożenia ze strony ludzi

4.3. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa informatycznego

4.4. Możliwości zabezpieczania systemów informatycznych

4.4.1. Istota systemów zabezpieczeń

4.4.2. Znaczenie metod kryptograficznych

4.4.3. Środki kontroli dostępu - uwierzytelnianie

4.4.4. Podpis elektroniczny (cyfrowy)

4.4.5. Fizyczne i techniczne zabezpieczenia systemów informatycznych

4.4.6. Środki programowe

4.5. Ocena bezpieczeństwa informatycznego w bankach

4.6. Podsumowanie

 

Zakończenie - próba rekomendacji

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 182

W książce w sposób kompleksowy omówiono zasady funkcjonowania bankowych usług elektronicznych i możliwości wykorzystania ich w działalności bieżącej przedsiębiorstwa.

Zwrócono tu uwagę na istotę bankowości elektronicznej i formy świadczenia usług. Wskazano również na rolę systemów cash-management w zarządzaniu środkami pieniężnymi.

Istotną część książki stanowią zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu informatycznemu, w tym rodzaje zagrożeń oraz możliwości skutecznego zabezpieczenia się przed włamaniem do systemów. Dokonano oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych przez banki w Polsce.

Treść książki nawiązuje ściśle do aktualnej sytuacji na rynku usług bankowych w Polsce. Wykorzystano tu wyniki wielu badań z zakresu stosowania bankowości elektronicznej, jej oceny oraz barier rozwojowych.

W książce omówiono podstawowe zasady funkcjonowania w Polsce bankowych usług elektronicznych. W szczególności uwzględniono tu nowoczesne formy obsługi przedsiębiorstwa, dla którego nowe możliwości kontaktowania się z bankiem istotnie wpływają na skuteczność zarządzania środkami pieniężnymi. Wiadomo bowiem, że utrzymanie płynności finansowej jest w przedsiębiorstwie podstawowym warunkiem funkcjonowania, istotne znaczenie ma również możliwość efektywnego zagospodarowania czasowo wolnych nadwyżek pieniężnych. Uzasadniony zatem wydaje się przegląd zarówno możliwości, które stwarzają nowoczesne technologie informatyczne w bieżącej obsłudze finansowej jednostek gospodarczych, jak i uwarunkowań wpływających na skuteczne wykorzystywanie oferowanych przez banki systemów. Celem opracowania jest wskazanie sposobów komunikowania się z bankiem przy wykorzystaniu nowoczesnych technik oraz pomoc w dokonaniu obiektywnej oceny proponowanych przez banki rozwiązań, służących zarządzaniu środkami pieniężnymi. Sprawy te mają istotne znaczenie dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych, ponieważ wiążą się bezpośrednio z efektywnością operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku bankowego.

Na wstępie opracowania wyjaśniono istotę bankowości elektronicznej oraz szczegółowo scharakteryzowano specyfikę poszczególnych systemów, wynikającą z różnorodności stosowanych przez banki rozwiązań. Omówiono tu zasady funkcjonowania systemu home/office-banking, zwrócono również uwagę na możliwości korzystania z operacji finansowych przeprowadzanych za pośrednictwem tzw. bankowości mobilnej.

Następnie podkreślono w książce potrzebę efektywnego zarządzania własnymi finansami przez przedsiębiorstwo i wykorzystywania w tym celu nowoczesnych technik, oferowanych również przez banki. Wskazano na znaczenie utrzymania w jednostce odpowiedniego poziomu płynności finansowej i potrzebę racjonalizacji poziomu środków pieniężnych. Z problemem tym wiąże się bezpośrednio zagadnienie dotyczące oferowanych przez banki systemów office-banking, wspierających procesy decyzyjne przedsiębiorców. Temu poświęcona jest kolejna część opracowania, w której zwrócono uwagę m.in. na możliwości stwarzane przez elektroniczne systemy obsługi. W szczególności omówiono znaczenie usług bankowych funkcjonujących w ramach systemu cash-management, podkreślono także różnorodność ofert przedstawianych przez banki, w tym uwzględniających także rozwiązania internetowe. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na możliwości, które stwarza wykorzystywanie przez firmy systemu cash-poolingu. Jest to istotne, zważywszy na fakt, że nadal wielu przedsiębiorców zdaje się nie dostrzegać wymiernych korzyści finansowych, które, dzięki opisanej technice, wiążą się z racjonalnym zarządzaniem saldami na rachunkach bankowych. Wiążą się z tym również ograniczenia wynikające przede wszystkim z wymogów stawianych przez same banki, a dotyczących korzystania przez firmę z systemu cash-pooling.

Istotną część opracowania stanowią rozważania na temat bezpieczeństwa bankowych usług elektronicznych. W tej części wskazano na zagrożenia związane z funkcjonowaniem bankowych systemów informatycznych, ich przyczyny, rodzaje oraz źródła. Na tym tle omówiono znaczenie regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania i wykorzystywania technologii informatycznych w usługach bankowych. Zwrócono również uwagę na sposoby zabezpieczania systemów, uwzględniając głównie metodologię stosowanych przez banki zabezpieczeń. Podjęto też próbę oceny bezpieczeństwa informatycznego w bankach.

Książka w sposób kompleksowy i przystępny omawia najważniejsze aspekty dotyczące korzystania z elektronicznych usług bankowych. Wykorzystano tu wyniki szeregu badań poświęconych bankowości elektronicznej, przeprowadzone zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych.

Jest to kolejne, zaktualizowane już wydanie książki, w której tym razem większą uwagę poświęcono usługom typu cash-management oraz problemom bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, rozpatrywanego głównie z punktu widzenia przedsiębiorców.

Treść książki uwzględnia zarówno bogaty dorobek teoretyczny z zakresu nowoczesnych form obsługi bankowej, jak i doświadczenia praktyczne przedsiębiorstw. Dlatego może być z powodzeniem wykorzystywana przez studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu usług finansowych, a także przez przedsiębiorców aktywnie współpracujących z bankami oraz pracowników banków.

Wstęp

 

Rozdział I. Bankowość elektroniczna w usługach finansowych

1.1. Idea bankowości elektronicznej

1.1.1. Różnorodność definicyjna

1.1.2. Standardy budowy dokumentów elektronicznych (EDI)

1.2. Przyczyny wprowadzenia elektronicznych usług bankowych

1.2.1. Ewolucja bankowości elektronicznej

1.2.2. Przyczyny wprowadzenia i stosowania bankowości elektronicznej

1.3. Formy świadczenia usług za pośrednictwem bankowości elektronicznej

1.3.1. Systemy bankowości elektronicznej

1.3.2. Sposoby dostępu do usług bankowych

1.3.2.1. Home-banking i office-banking

1.3.2.2. Wykorzystanie telefonu w bankowości elektronicznej

1.3.2.3. Bankowość internetowa

1.3.2.4. Bankowość samoobsługowa (terminalowa; self-banking)

1.4. Podsumowanie

 

Rozdział II. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

2.1. Potrzeba zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

2.2. Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

2.2.1. Istota płynności

2.2.2. Znaczenie płynności w przedsiębiorstwie

2.2.3. Skuteczna analiza płynności finansowej a baza informacyjna

2.2.4. Historyczne uwarunkowania płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce

2.3. Zarządzanie zasobami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

2.3.1. Potrzeba racjonalizacji poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

2.3.2. Podstawowe narzędzia zarządzania środkami pieniężnymi

2.4. Podsumowanie

 

Rozdział III. Rola systemu office-banking w obsłudze finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Idea systemów office-banking

3.2. Szczególne cechy systemów bankowości modemowej

3.3. Możliwości systemów office-banking

3.4. Cash management w zarządzaniu środkami pieniężnymi

3.5. Cash-pooling

3.5.1. Istota i korzyści cash-poolingu

3.5.2. Rodzaje cash-pollingu

3.5.3. Problemy podatkowe

3.6. Inne usługi świadczone w ramach cash management

3.6.1. Polecenie zapłaty w obrocie gospodarczym

3.6.2. Krótkoterminowe lokaty bankowe przedsiębiorstwa

3.6.3. Inne wybrane usługi funkcjonujące w systemie cash management

3.6.3.1. Bieżąca obsługa operacji

3.6.3.2. Automatyczne rozpoznanie należności

3.6.3.3. Płatność z przyszłą datą realizacji

3.6.3.4. Międzynarodowe zarządzanie płynnością

3.6.3.5. Obsługa płatności masowych

3.7. MultiCash w obsłudze przedsiębiorstw

3.8. Internetowe odpowiedniki systemów office-banking

3.8.1. Usługi bankowości internetowej

3.8.2. Etapy rozwoju a funkcjonalność bankowości internetowej

3.9. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej

4.1. Znaczenie bezpieczeństwa elektronicznych usług bankowych

4.2. Zagrożenia systemów informatycznych

4.2.1. Istota i rodzaje zagrożeń

4.2.1.1. Przyczyny występowania zagrożeń informatycznych

4.2.1.2. Rodzaje i źródła zagrożeń

4.2.2. Zagrożenia ze strony ludzi

4.3. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa informatycznego

4.4. Możliwości zabezpieczania systemów informatycznych

4.4.1. Istota systemów zabezpieczeń

4.4.2. Znaczenie metod kryptograficznych

4.4.3. Środki kontroli dostępu - uwierzytelnianie

4.4.4. Podpis elektroniczny (cyfrowy)

4.4.5. Fizyczne i techniczne zabezpieczenia systemów informatycznych

4.4.6. Środki programowe

4.5. Ocena bezpieczeństwa informatycznego w bankach

4.6. Podsumowanie

 

Zakończenie - próba rekomendacji

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel