Ulubione
  1. Strona główna
  2. AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ CZĘŚĆ IV

AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ CZĘŚĆ IV

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: Redakcja naukowa Izabela Zawiślańska, Maciej Rysiński
Kod produktu: 978-83-8030-635-6
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ CZĘŚĆ IV
AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ CZĘŚĆ IV

[[[separator]]]

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację projektu badawczo-wydawniczego zapoczątkowanego w 2020 r. w ramach studiów podyplomowych „Audyt, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość”, realizowanych przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja ta powstała w ramach 21. edycji studiów i stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji, zasad i mechanizmów funkcjonowania audytu oraz kontroli zarządczej w zróżnicowanych podmiotach gospodarczych. W przekonaniu redaktorów naukowych jest to ciekawa, zróżnicowana i wartościowa pozycja wzbogacająca ofertę podręczników i innych publikacji dotyczących poruszanej problematyki dostępnych na polskim rynku. Stanowi także uzupełnienie pierwszych trzech części wydanych w Oficynie Wydawniczej SGH w latach 2020– 2022. Ze względu na przystępny sposób prezentacji złożonych i trudnych problemów oraz zastosowane podejście aplikacyjne opracowanie może być wykorzystywane jako pomoc naukowa w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych na uczelniach wyższych na różnych poziomach studiów. Ponadto może stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy oraz materiał źródłowy dla osób zajmujących się w praktyce audytem czy kontrolą zarządczą. Głównym celem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi obszernego wprowadzenia w kluczowe aspekty audytu oraz kontroli zarządczej, uzupełnionego o zagadnienia związane z funkcjonowaniem różnych podmiotów gospodarczych, w tym z sektora publicznego, a także o kwestie procedur i standardów wykonywanych procesów. Po zapoznaniu się z jej zawartością będzie mógł sprawnie posługiwać się fachową terminologią oraz zrozumie podstawowe standardy, wartości, mechanizmy i procesy zachodzące w audycie i kontroli zarządczej. Książka składa się z dziewięciu tekstów, napisanych przez słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych „Audyt, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość”, które tworzą spójną i merytoryczną całość. Ze względu na zróżnicowany zakres zagadnień oraz indywidualne dla każdego autora podejście do prezentacji praktycznych rozwiązań i przykładów stosowanych w opisywanych podmiotach teksty nie zostały pogrupowane w bloki tematyczne, ale uszeregowano je alfabetycznie według nazwisk ich autorów. Niewątpliwym atutem opracowania jest to, że uwzględniono zagadnienia i rozwiązania stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym, w tym w podmiotach o strategicznym charakterze. Zespołowy charakter opracowania wpłynął na pewne różnice językowe oraz na ujęcie i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. Finalnie powstała monografia, która w sposób nowatorski opisuje wybrane zagadnienia związane z audytem i kontrolą zarządczą oraz odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek. W związku z tym, że nie wyczerpuje w pełni poruszanej problematyki, na końcu każdego rozdziału znajduje się bibliografia, która ma charakter uzupełniający i stanowi dodatkowy materiał źródłowy.

[[[separator]]]

Wstęp

Maria Anna Bielecka
Specyfika kontroli funkcjonalnej w Lasach Państwowych na poziomie regionalnej dyrekcji

1. Wprowadzenie

2. Podstawy formalne funkcjonowania kontroli wewnętrznej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

3. Charakterystyka struktury organizacyjnej regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

4. Specyfika kontroli wykonywanej przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

5. Weryfikacja wyników kontroli oraz ich wykorzystanie w praktyce

6. Podsumowanie

Zbigniew Czapliński
Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Spółce XYZ z o.o.

1. Wprowadzenie

2. Kontrola zarządcza w Spółce XYZ

3. Minister Obrony Narodowej i Siły Zbrojne RP

4. Podsumowanie

Anna Dylewicz
Audyt sprawozdań finansowych

1. Wprowadzenie

2. Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu zewnętrznemu

3. Obowiązek badania przez biegłego rewidenta

4. Podstawy prawne wykonywania zawodu biegłego rewidenta i jego rola

5. Cel i metody badania sprawozdania finansowego

6. Etapy przeprowadzania rewizji finansowej

7. Podsumowanie

Justyna Jakubas Aykurt
Standardy kontroli minimalnej jako fundament kontroli zarządczej w Grupie Holcim

1. Wprowadzenie

2. Ład korporacyjny Grupy Holcim

3. Standardy kontroli minimalnej

4. Role i odpowiedzialności

5. Cykl zarządzania kontrolą wewnętrzną

6. Podsumowanie

Piotr Kalisiewicz
Techniki i taktyki pozyskiwania informacji w trakcie czynności audytowych – wybrane zagadnienia

1. Wprowadzenie

2. Metody pozyskiwania informacji

3. Źródła osobowe

4. Metodyka prac audytowych – planowanie, realizacja i sprawozdanie

5. Podsumowanie

Ewa Krzeszewska
System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Płońsku

1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka Banku Spółdzielczego w Płońsku

3. Pojęcie kontroli wewnętrznej

4. Poziomy sprawowania funkcjonalnej kontroli wewnętrznej

5. Mechanizmy kontrolne

6. Podsumowanie

Joanna Milczarska-Cieślak
Audyt zewnętrzny projektu B+R współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

1. Wprowadzenie

2. Fundusze unijne i ich struktura

3. Projekty B+R

4. Audyt zewnętrzny projektu B+R

5. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu B+R

6. Podsumowanie

Maciej Rysiński
Istota i zadania standardów audytu wewnętrznego

1. Wprowadzenie

2. Standardy audytu wewnętrznego

3. Podsumowanie

Tomasz Tober
System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie międzynarodowym – na przykładzie systemu kontroli bazy danych podstawowych dostawców

1. Wprowadzenie

2. System kontroli wewnętrznej

3. Struktura kontroli wewnętrznej Spółki

4. Pierwsza linia obrony na przykładzie kontroli danych podstawowych dostawców

5. Podsumowanie

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 128
Format: B5

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację projektu badawczo-wydawniczego zapoczątkowanego w 2020 r. w ramach studiów podyplomowych „Audyt, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość”, realizowanych przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja ta powstała w ramach 21. edycji studiów i stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji, zasad i mechanizmów funkcjonowania audytu oraz kontroli zarządczej w zróżnicowanych podmiotach gospodarczych. W przekonaniu redaktorów naukowych jest to ciekawa, zróżnicowana i wartościowa pozycja wzbogacająca ofertę podręczników i innych publikacji dotyczących poruszanej problematyki dostępnych na polskim rynku. Stanowi także uzupełnienie pierwszych trzech części wydanych w Oficynie Wydawniczej SGH w latach 2020– 2022. Ze względu na przystępny sposób prezentacji złożonych i trudnych problemów oraz zastosowane podejście aplikacyjne opracowanie może być wykorzystywane jako pomoc naukowa w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych na uczelniach wyższych na różnych poziomach studiów. Ponadto może stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy oraz materiał źródłowy dla osób zajmujących się w praktyce audytem czy kontrolą zarządczą. Głównym celem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi obszernego wprowadzenia w kluczowe aspekty audytu oraz kontroli zarządczej, uzupełnionego o zagadnienia związane z funkcjonowaniem różnych podmiotów gospodarczych, w tym z sektora publicznego, a także o kwestie procedur i standardów wykonywanych procesów. Po zapoznaniu się z jej zawartością będzie mógł sprawnie posługiwać się fachową terminologią oraz zrozumie podstawowe standardy, wartości, mechanizmy i procesy zachodzące w audycie i kontroli zarządczej. Książka składa się z dziewięciu tekstów, napisanych przez słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych „Audyt, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość”, które tworzą spójną i merytoryczną całość. Ze względu na zróżnicowany zakres zagadnień oraz indywidualne dla każdego autora podejście do prezentacji praktycznych rozwiązań i przykładów stosowanych w opisywanych podmiotach teksty nie zostały pogrupowane w bloki tematyczne, ale uszeregowano je alfabetycznie według nazwisk ich autorów. Niewątpliwym atutem opracowania jest to, że uwzględniono zagadnienia i rozwiązania stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym, w tym w podmiotach o strategicznym charakterze. Zespołowy charakter opracowania wpłynął na pewne różnice językowe oraz na ujęcie i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. Finalnie powstała monografia, która w sposób nowatorski opisuje wybrane zagadnienia związane z audytem i kontrolą zarządczą oraz odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek. W związku z tym, że nie wyczerpuje w pełni poruszanej problematyki, na końcu każdego rozdziału znajduje się bibliografia, która ma charakter uzupełniający i stanowi dodatkowy materiał źródłowy.

Spis treści

Wstęp

Maria Anna Bielecka
Specyfika kontroli funkcjonalnej w Lasach Państwowych na poziomie regionalnej dyrekcji

1. Wprowadzenie

2. Podstawy formalne funkcjonowania kontroli wewnętrznej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

3. Charakterystyka struktury organizacyjnej regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

4. Specyfika kontroli wykonywanej przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

5. Weryfikacja wyników kontroli oraz ich wykorzystanie w praktyce

6. Podsumowanie

Zbigniew Czapliński
Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Spółce XYZ z o.o.

1. Wprowadzenie

2. Kontrola zarządcza w Spółce XYZ

3. Minister Obrony Narodowej i Siły Zbrojne RP

4. Podsumowanie

Anna Dylewicz
Audyt sprawozdań finansowych

1. Wprowadzenie

2. Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu zewnętrznemu

3. Obowiązek badania przez biegłego rewidenta

4. Podstawy prawne wykonywania zawodu biegłego rewidenta i jego rola

5. Cel i metody badania sprawozdania finansowego

6. Etapy przeprowadzania rewizji finansowej

7. Podsumowanie

Justyna Jakubas Aykurt
Standardy kontroli minimalnej jako fundament kontroli zarządczej w Grupie Holcim

1. Wprowadzenie

2. Ład korporacyjny Grupy Holcim

3. Standardy kontroli minimalnej

4. Role i odpowiedzialności

5. Cykl zarządzania kontrolą wewnętrzną

6. Podsumowanie

Piotr Kalisiewicz
Techniki i taktyki pozyskiwania informacji w trakcie czynności audytowych – wybrane zagadnienia

1. Wprowadzenie

2. Metody pozyskiwania informacji

3. Źródła osobowe

4. Metodyka prac audytowych – planowanie, realizacja i sprawozdanie

5. Podsumowanie

Ewa Krzeszewska
System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Płońsku

1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka Banku Spółdzielczego w Płońsku

3. Pojęcie kontroli wewnętrznej

4. Poziomy sprawowania funkcjonalnej kontroli wewnętrznej

5. Mechanizmy kontrolne

6. Podsumowanie

Joanna Milczarska-Cieślak
Audyt zewnętrzny projektu B+R współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

1. Wprowadzenie

2. Fundusze unijne i ich struktura

3. Projekty B+R

4. Audyt zewnętrzny projektu B+R

5. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu B+R

6. Podsumowanie

Maciej Rysiński
Istota i zadania standardów audytu wewnętrznego

1. Wprowadzenie

2. Standardy audytu wewnętrznego

3. Podsumowanie

Tomasz Tober
System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie międzynarodowym – na przykładzie systemu kontroli bazy danych podstawowych dostawców

1. Wprowadzenie

2. System kontroli wewnętrznej

3. Struktura kontroli wewnętrznej Spółki

4. Pierwsza linia obrony na przykładzie kontroli danych podstawowych dostawców

5. Podsumowanie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 128
Format: B5

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację projektu badawczo-wydawniczego zapoczątkowanego w 2020 r. w ramach studiów podyplomowych „Audyt, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość”, realizowanych przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja ta powstała w ramach 21. edycji studiów i stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji, zasad i mechanizmów funkcjonowania audytu oraz kontroli zarządczej w zróżnicowanych podmiotach gospodarczych. W przekonaniu redaktorów naukowych jest to ciekawa, zróżnicowana i wartościowa pozycja wzbogacająca ofertę podręczników i innych publikacji dotyczących poruszanej problematyki dostępnych na polskim rynku. Stanowi także uzupełnienie pierwszych trzech części wydanych w Oficynie Wydawniczej SGH w latach 2020– 2022. Ze względu na przystępny sposób prezentacji złożonych i trudnych problemów oraz zastosowane podejście aplikacyjne opracowanie może być wykorzystywane jako pomoc naukowa w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych na uczelniach wyższych na różnych poziomach studiów. Ponadto może stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy oraz materiał źródłowy dla osób zajmujących się w praktyce audytem czy kontrolą zarządczą. Głównym celem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi obszernego wprowadzenia w kluczowe aspekty audytu oraz kontroli zarządczej, uzupełnionego o zagadnienia związane z funkcjonowaniem różnych podmiotów gospodarczych, w tym z sektora publicznego, a także o kwestie procedur i standardów wykonywanych procesów. Po zapoznaniu się z jej zawartością będzie mógł sprawnie posługiwać się fachową terminologią oraz zrozumie podstawowe standardy, wartości, mechanizmy i procesy zachodzące w audycie i kontroli zarządczej. Książka składa się z dziewięciu tekstów, napisanych przez słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych „Audyt, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość”, które tworzą spójną i merytoryczną całość. Ze względu na zróżnicowany zakres zagadnień oraz indywidualne dla każdego autora podejście do prezentacji praktycznych rozwiązań i przykładów stosowanych w opisywanych podmiotach teksty nie zostały pogrupowane w bloki tematyczne, ale uszeregowano je alfabetycznie według nazwisk ich autorów. Niewątpliwym atutem opracowania jest to, że uwzględniono zagadnienia i rozwiązania stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym, w tym w podmiotach o strategicznym charakterze. Zespołowy charakter opracowania wpłynął na pewne różnice językowe oraz na ujęcie i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. Finalnie powstała monografia, która w sposób nowatorski opisuje wybrane zagadnienia związane z audytem i kontrolą zarządczą oraz odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek. W związku z tym, że nie wyczerpuje w pełni poruszanej problematyki, na końcu każdego rozdziału znajduje się bibliografia, która ma charakter uzupełniający i stanowi dodatkowy materiał źródłowy.

Wstęp

Maria Anna Bielecka
Specyfika kontroli funkcjonalnej w Lasach Państwowych na poziomie regionalnej dyrekcji

1. Wprowadzenie

2. Podstawy formalne funkcjonowania kontroli wewnętrznej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

3. Charakterystyka struktury organizacyjnej regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

4. Specyfika kontroli wykonywanej przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

5. Weryfikacja wyników kontroli oraz ich wykorzystanie w praktyce

6. Podsumowanie

Zbigniew Czapliński
Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Spółce XYZ z o.o.

1. Wprowadzenie

2. Kontrola zarządcza w Spółce XYZ

3. Minister Obrony Narodowej i Siły Zbrojne RP

4. Podsumowanie

Anna Dylewicz
Audyt sprawozdań finansowych

1. Wprowadzenie

2. Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu zewnętrznemu

3. Obowiązek badania przez biegłego rewidenta

4. Podstawy prawne wykonywania zawodu biegłego rewidenta i jego rola

5. Cel i metody badania sprawozdania finansowego

6. Etapy przeprowadzania rewizji finansowej

7. Podsumowanie

Justyna Jakubas Aykurt
Standardy kontroli minimalnej jako fundament kontroli zarządczej w Grupie Holcim

1. Wprowadzenie

2. Ład korporacyjny Grupy Holcim

3. Standardy kontroli minimalnej

4. Role i odpowiedzialności

5. Cykl zarządzania kontrolą wewnętrzną

6. Podsumowanie

Piotr Kalisiewicz
Techniki i taktyki pozyskiwania informacji w trakcie czynności audytowych – wybrane zagadnienia

1. Wprowadzenie

2. Metody pozyskiwania informacji

3. Źródła osobowe

4. Metodyka prac audytowych – planowanie, realizacja i sprawozdanie

5. Podsumowanie

Ewa Krzeszewska
System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Płońsku

1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka Banku Spółdzielczego w Płońsku

3. Pojęcie kontroli wewnętrznej

4. Poziomy sprawowania funkcjonalnej kontroli wewnętrznej

5. Mechanizmy kontrolne

6. Podsumowanie

Joanna Milczarska-Cieślak
Audyt zewnętrzny projektu B+R współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

1. Wprowadzenie

2. Fundusze unijne i ich struktura

3. Projekty B+R

4. Audyt zewnętrzny projektu B+R

5. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu B+R

6. Podsumowanie

Maciej Rysiński
Istota i zadania standardów audytu wewnętrznego

1. Wprowadzenie

2. Standardy audytu wewnętrznego

3. Podsumowanie

Tomasz Tober
System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie międzynarodowym – na przykładzie systemu kontroli bazy danych podstawowych dostawców

1. Wprowadzenie

2. System kontroli wewnętrznej

3. Struktura kontroli wewnętrznej Spółki

4. Pierwsza linia obrony na przykładzie kontroli danych podstawowych dostawców

5. Podsumowanie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel