Ulubione
  1. Strona główna
  2. AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA Analiza wybranych zagadnień

AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA Analiza wybranych zagadnień

26,00 zł
23,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 23,40 zł
Autor: Redakcja naukowa: Izabela Zawiślińska Maciej Rysiński
Kod produktu: 978-83-8030-403-1
Cena regularna:
26,00 zł
23,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 23,40 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA Analiza wybranych zagadnień
AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA Analiza wybranych zagadnień
[[[separator]]]

 

Wstęp

Izabela Zawiślińska

Niniejsze opracowanie stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji, zasad i mechanizmów funkcjonowania audytu i kontroli zarządczej w zróżnicowanych podmiotach gospodarczych. Powstało ono w ramach XIX edycji Podyplomowych Studiów Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości, prowadzonych przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to ciekawa, zróżnicowana i wartościowa pozycja, wzbogacająca ofertę podręczników i innych publikacji dostępnych już na polskim rynku z zakresu poruszanej problematyki. Ze względu na przystępny sposób prezentacji złożonych i trudnych problemów oraz zastosowane podejście aplikacyjne niniejsze opracowanie może być wykorzystywane jako pomoc naukowa do zajęć dydaktycznych, prowadzonych na uczelniach wyższych na różnych poziomach studiów. Ponadto, może stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy oraz materiał źródłowy dla osób zajmujących się w praktyce audytem czy kontrolą zarządczą. Głównym celem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi obszernego wprowadzenia do kluczowych obszarów z zakresu różnych aspektów audytu oraz kontroli zarządczej, uzupełnionych o aspekty komunikowania i zagadnień etycznych.

Po zapoznaniu się z zawartością tej publikacji Czytelnik będzie mógł sprawnie się posługiwać fachową terminologią oraz zrozumie podstawowe standardy, wartości, mechanizmy i procesy zachodzące w audycie i kontroli zarządczej.

Książka składa się z piętnastu opracowań (napisanych przez różnych Autorów, Słuchaczy Studiów Podyplomowych), które tworzą merytoryczną całość. Ze względu na zróżnicowany zakres zagadnień, a także indywidualne podejścia do prezentacji praktycznych rozwiązań i przykładów stosowanych w opisywanych podmiotach, teksty nie zostały pogrupowane w bloki tematyczne a uszeregowane alfabetycznie według nazwisk ich Autorów. Z uwagi na szczególną rolę, jaką w Polsce odgrywa Najwyższa Izba Kontroli, w publikacji znalazły się prace przywołujące wybrane kwestie nawiązujące do działania tej instytucji. Ważne wydają się także opracowania dotyczące aspektów etycznych funkcjonowania organizacji i podmiotów gospodarczych, w tym tych, które odnoszą się do działalności komórek audytu czy też standardów związanych z kontrolą zarządczą. Atutem przygotowanej książki jest także  to, że uwzględniono w niej zagadnienia i rozwiązania stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i podmiotach sektora publicznego, w tym samorządowego.

Zespołowy charakter publikacji wpłynął na pewne różnice językowe, a także ujęcie i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. W sumie powstała książka, która w sposób nowatorski opisuje wybrane zagadnienia związane z audytem i kontrolą zarządczą oraz odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek. W związku z tym, iż nie wyczerpuje ona w całości poruszanej problematyki, na końcu każdego rozdziału umieszczono bibliografię, która może mieć także uzupełniający charakter - stanowić dodatkowy materiał źródłowy.

 

 

[[[separator]]]

 

Izabela Zawiślińska

Wstęp

 

Ewelina Belina

Rola audytu wewnętrznego w ocenie ryzyka w podmiotach sektora ubezpieczeniowego

Wprowadzenie

1.1. Proces zarządzania ryzykiem

1.2. Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem według regulacji Dyrektywy Wypłacalność II

Podsumowanie

 

Katarzyna Borkowska

System kontroli wewnętrznej na przykładzie firmy doradczej pozyskującej fundusze UE

Wprowadzenie

2.1. System kontroli wewnętrznej a wielkość firmy

2.2. Opis systemu kontroli wewnętrznej w firmie ABC

2.3. Analiza ryzyka w firmie ABC

Podsumowanie

 

Ewa Brutkowska

Organizacja i procedury komórki audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

3.1. Organizacja komórki audytu wewnętrznego w JST - podstawy prawne

3.2. Procedury komórki audytu wewnętrznego określone przepisami prawa

3.3. Organizacja i procedury komórki audytu wewnętrznego na przykładzie gminy Sulejówek

Podsumowanie

 

Anna Frąckiewicz

Rola zarządzającego komórką audytu i kontroli w organizacji na przykładzie spółki z branży energetycznej

Wprowadzenie

4.1. Rola zarządzającego komórką audytu i kontroli

Podsumowanie

Helena Fuśnik

 

Problemy etycznego postępowania w zakresie kontroli zarządczej

Wprowadzenie

5.1. Pojęcie i rola etyki

5.2. Definicja, zadania i standardy kontroli zarządczej a wartości etyczne

5.3. Przykładowe narzędzia i systemy wspomagające przestrzeganie wartości etycznych

Podsumowanie

 

Mateusz Gnela

Charakterystyka audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa

Wprowadzenie

6.1. Uwarunkowania prawne

6.2. Karta Audytu Wewnętrznego

6.3. Roczny Plan Audytu Wewnętrznego i sprawozdanie z jego wykonania

6.4. Kontrola zarządcza

6.5. Komitet Audytu

Podsumowanie

 

Michał Hackiewicz

Wystąpienie pokontrolne i informacja o wynikach kontroli jako źródła informacji zarządczej dla podmiotu kontrolowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli

Wprowadzenie

7.1. Uwarunkowania prawne informacji zarządczej

7.2. Akty własne NIK

7.3. Analiza studiów przypadków

Podsumowanie

 

Konrad Kobyłko

Wartości etyczne w działalności Najwyższej Izby Kontroli

Wprowadzenie

8.1. Etyka zawodowa

8.2. Źródła wartości etycznych w Najwyższej Izbie Kontroli

8.3. Kodeks etyczny jako element kontroli zarządczej

8.4. Wspólne wartości Najwyższej Izby Kontroli

8.5. Zasady postępowania etycznego Najwyższej Izby Kontroli

Podsumowanie

 

Natalia Maria Neumann

Audyt projektów unijnych

Wprowadzenie

9.1. Co to są fundusze unijne i budżet UE?

9.2. Projekty unijne

9.3. Audyt zewnętrzny projektów unijnych - cel badania

9.4. Różnice pomiędzy audytem wewnętrznym a audytem zewnętrznym

Podsumowanie

 

Ewelina Nowińska

Manipulacje wynikiem finansowym - wybrane metody

Wprowadzenie

10.1. Negatywne techniki księgowe wpływające na wynik finansowy

Podsumowanie

 

Justyna Pachucka-Trochimiak

Kontrole zarządcze jako narzędzie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wprowadzenie

11.1. Kontrole zarządcze w ramach RPOWP 2014-2020

11.2. Kontrole zarządcze w nowej perspektywie finansowej (2021-2027)

Podsumowanie

 

Michał Pawella

Podejście do wyznaczania celów, zadań i ryzyka w administracji  publicznej na przykładzie wybranych modeli

Wprowadzenie

12.1. PMC - drzewo problemów i drzewo celów

12.2. MBO - zarządzanie przez cele

12.3. "Burza mózgów"

Podsumowanie

 

Małgorzata Powałka-Jekiełek

Organizacja i procedury audytu w uniwersalnym banku komercyjnym

Wprowadzenie

13.1. Obszary działalności banku komercyjnego

13.2. Departament audytu wewnętrznego - umiejscowienie w strukturze organizacji i schemat działania

13.3. Regulacje wewnętrzne i zewnętrzne

Podsumowanie

 

Tomasz Radko

Wymogi etyczne i osobowościowe wobec osób pracujących w komórkach audytu i kontroli

Wprowadzenie

14.1. Ogólne uwarunkowania i postawy etyczne w procesie audytu

14.2. Kodeksy etyki

Podsumowanie

 

Beata Stephenson

Problematyka kontroli zarządczej w ujęciu Najwyższej Izby Kontroli

Wprowadzenie

15.1. Geneza i pojęcie kontroli zarządczej

15.2. Seminarium NIK o kontroli zarządczej

15.3. Ustalenia kontroli NIK w zakresie kontroli zarządczej

Podsumowanie

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 157

Wstęp

 

Wstęp

Izabela Zawiślińska

Niniejsze opracowanie stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji, zasad i mechanizmów funkcjonowania audytu i kontroli zarządczej w zróżnicowanych podmiotach gospodarczych. Powstało ono w ramach XIX edycji Podyplomowych Studiów Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości, prowadzonych przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to ciekawa, zróżnicowana i wartościowa pozycja, wzbogacająca ofertę podręczników i innych publikacji dostępnych już na polskim rynku z zakresu poruszanej problematyki. Ze względu na przystępny sposób prezentacji złożonych i trudnych problemów oraz zastosowane podejście aplikacyjne niniejsze opracowanie może być wykorzystywane jako pomoc naukowa do zajęć dydaktycznych, prowadzonych na uczelniach wyższych na różnych poziomach studiów. Ponadto, może stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy oraz materiał źródłowy dla osób zajmujących się w praktyce audytem czy kontrolą zarządczą. Głównym celem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi obszernego wprowadzenia do kluczowych obszarów z zakresu różnych aspektów audytu oraz kontroli zarządczej, uzupełnionych o aspekty komunikowania i zagadnień etycznych.

Po zapoznaniu się z zawartością tej publikacji Czytelnik będzie mógł sprawnie się posługiwać fachową terminologią oraz zrozumie podstawowe standardy, wartości, mechanizmy i procesy zachodzące w audycie i kontroli zarządczej.

Książka składa się z piętnastu opracowań (napisanych przez różnych Autorów, Słuchaczy Studiów Podyplomowych), które tworzą merytoryczną całość. Ze względu na zróżnicowany zakres zagadnień, a także indywidualne podejścia do prezentacji praktycznych rozwiązań i przykładów stosowanych w opisywanych podmiotach, teksty nie zostały pogrupowane w bloki tematyczne a uszeregowane alfabetycznie według nazwisk ich Autorów. Z uwagi na szczególną rolę, jaką w Polsce odgrywa Najwyższa Izba Kontroli, w publikacji znalazły się prace przywołujące wybrane kwestie nawiązujące do działania tej instytucji. Ważne wydają się także opracowania dotyczące aspektów etycznych funkcjonowania organizacji i podmiotów gospodarczych, w tym tych, które odnoszą się do działalności komórek audytu czy też standardów związanych z kontrolą zarządczą. Atutem przygotowanej książki jest także  to, że uwzględniono w niej zagadnienia i rozwiązania stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i podmiotach sektora publicznego, w tym samorządowego.

Zespołowy charakter publikacji wpłynął na pewne różnice językowe, a także ujęcie i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. W sumie powstała książka, która w sposób nowatorski opisuje wybrane zagadnienia związane z audytem i kontrolą zarządczą oraz odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek. W związku z tym, iż nie wyczerpuje ona w całości poruszanej problematyki, na końcu każdego rozdziału umieszczono bibliografię, która może mieć także uzupełniający charakter - stanowić dodatkowy materiał źródłowy.

 

 

Spis treści

 

Izabela Zawiślińska

Wstęp

 

Ewelina Belina

Rola audytu wewnętrznego w ocenie ryzyka w podmiotach sektora ubezpieczeniowego

Wprowadzenie

1.1. Proces zarządzania ryzykiem

1.2. Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem według regulacji Dyrektywy Wypłacalność II

Podsumowanie

 

Katarzyna Borkowska

System kontroli wewnętrznej na przykładzie firmy doradczej pozyskującej fundusze UE

Wprowadzenie

2.1. System kontroli wewnętrznej a wielkość firmy

2.2. Opis systemu kontroli wewnętrznej w firmie ABC

2.3. Analiza ryzyka w firmie ABC

Podsumowanie

 

Ewa Brutkowska

Organizacja i procedury komórki audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

3.1. Organizacja komórki audytu wewnętrznego w JST - podstawy prawne

3.2. Procedury komórki audytu wewnętrznego określone przepisami prawa

3.3. Organizacja i procedury komórki audytu wewnętrznego na przykładzie gminy Sulejówek

Podsumowanie

 

Anna Frąckiewicz

Rola zarządzającego komórką audytu i kontroli w organizacji na przykładzie spółki z branży energetycznej

Wprowadzenie

4.1. Rola zarządzającego komórką audytu i kontroli

Podsumowanie

Helena Fuśnik

 

Problemy etycznego postępowania w zakresie kontroli zarządczej

Wprowadzenie

5.1. Pojęcie i rola etyki

5.2. Definicja, zadania i standardy kontroli zarządczej a wartości etyczne

5.3. Przykładowe narzędzia i systemy wspomagające przestrzeganie wartości etycznych

Podsumowanie

 

Mateusz Gnela

Charakterystyka audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa

Wprowadzenie

6.1. Uwarunkowania prawne

6.2. Karta Audytu Wewnętrznego

6.3. Roczny Plan Audytu Wewnętrznego i sprawozdanie z jego wykonania

6.4. Kontrola zarządcza

6.5. Komitet Audytu

Podsumowanie

 

Michał Hackiewicz

Wystąpienie pokontrolne i informacja o wynikach kontroli jako źródła informacji zarządczej dla podmiotu kontrolowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli

Wprowadzenie

7.1. Uwarunkowania prawne informacji zarządczej

7.2. Akty własne NIK

7.3. Analiza studiów przypadków

Podsumowanie

 

Konrad Kobyłko

Wartości etyczne w działalności Najwyższej Izby Kontroli

Wprowadzenie

8.1. Etyka zawodowa

8.2. Źródła wartości etycznych w Najwyższej Izbie Kontroli

8.3. Kodeks etyczny jako element kontroli zarządczej

8.4. Wspólne wartości Najwyższej Izby Kontroli

8.5. Zasady postępowania etycznego Najwyższej Izby Kontroli

Podsumowanie

 

Natalia Maria Neumann

Audyt projektów unijnych

Wprowadzenie

9.1. Co to są fundusze unijne i budżet UE?

9.2. Projekty unijne

9.3. Audyt zewnętrzny projektów unijnych - cel badania

9.4. Różnice pomiędzy audytem wewnętrznym a audytem zewnętrznym

Podsumowanie

 

Ewelina Nowińska

Manipulacje wynikiem finansowym - wybrane metody

Wprowadzenie

10.1. Negatywne techniki księgowe wpływające na wynik finansowy

Podsumowanie

 

Justyna Pachucka-Trochimiak

Kontrole zarządcze jako narzędzie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wprowadzenie

11.1. Kontrole zarządcze w ramach RPOWP 2014-2020

11.2. Kontrole zarządcze w nowej perspektywie finansowej (2021-2027)

Podsumowanie

 

Michał Pawella

Podejście do wyznaczania celów, zadań i ryzyka w administracji  publicznej na przykładzie wybranych modeli

Wprowadzenie

12.1. PMC - drzewo problemów i drzewo celów

12.2. MBO - zarządzanie przez cele

12.3. "Burza mózgów"

Podsumowanie

 

Małgorzata Powałka-Jekiełek

Organizacja i procedury audytu w uniwersalnym banku komercyjnym

Wprowadzenie

13.1. Obszary działalności banku komercyjnego

13.2. Departament audytu wewnętrznego - umiejscowienie w strukturze organizacji i schemat działania

13.3. Regulacje wewnętrzne i zewnętrzne

Podsumowanie

 

Tomasz Radko

Wymogi etyczne i osobowościowe wobec osób pracujących w komórkach audytu i kontroli

Wprowadzenie

14.1. Ogólne uwarunkowania i postawy etyczne w procesie audytu

14.2. Kodeksy etyki

Podsumowanie

 

Beata Stephenson

Problematyka kontroli zarządczej w ujęciu Najwyższej Izby Kontroli

Wprowadzenie

15.1. Geneza i pojęcie kontroli zarządczej

15.2. Seminarium NIK o kontroli zarządczej

15.3. Ustalenia kontroli NIK w zakresie kontroli zarządczej

Podsumowanie

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 157

 

Wstęp

Izabela Zawiślińska

Niniejsze opracowanie stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji, zasad i mechanizmów funkcjonowania audytu i kontroli zarządczej w zróżnicowanych podmiotach gospodarczych. Powstało ono w ramach XIX edycji Podyplomowych Studiów Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości, prowadzonych przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to ciekawa, zróżnicowana i wartościowa pozycja, wzbogacająca ofertę podręczników i innych publikacji dostępnych już na polskim rynku z zakresu poruszanej problematyki. Ze względu na przystępny sposób prezentacji złożonych i trudnych problemów oraz zastosowane podejście aplikacyjne niniejsze opracowanie może być wykorzystywane jako pomoc naukowa do zajęć dydaktycznych, prowadzonych na uczelniach wyższych na różnych poziomach studiów. Ponadto, może stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy oraz materiał źródłowy dla osób zajmujących się w praktyce audytem czy kontrolą zarządczą. Głównym celem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi obszernego wprowadzenia do kluczowych obszarów z zakresu różnych aspektów audytu oraz kontroli zarządczej, uzupełnionych o aspekty komunikowania i zagadnień etycznych.

Po zapoznaniu się z zawartością tej publikacji Czytelnik będzie mógł sprawnie się posługiwać fachową terminologią oraz zrozumie podstawowe standardy, wartości, mechanizmy i procesy zachodzące w audycie i kontroli zarządczej.

Książka składa się z piętnastu opracowań (napisanych przez różnych Autorów, Słuchaczy Studiów Podyplomowych), które tworzą merytoryczną całość. Ze względu na zróżnicowany zakres zagadnień, a także indywidualne podejścia do prezentacji praktycznych rozwiązań i przykładów stosowanych w opisywanych podmiotach, teksty nie zostały pogrupowane w bloki tematyczne a uszeregowane alfabetycznie według nazwisk ich Autorów. Z uwagi na szczególną rolę, jaką w Polsce odgrywa Najwyższa Izba Kontroli, w publikacji znalazły się prace przywołujące wybrane kwestie nawiązujące do działania tej instytucji. Ważne wydają się także opracowania dotyczące aspektów etycznych funkcjonowania organizacji i podmiotów gospodarczych, w tym tych, które odnoszą się do działalności komórek audytu czy też standardów związanych z kontrolą zarządczą. Atutem przygotowanej książki jest także  to, że uwzględniono w niej zagadnienia i rozwiązania stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i podmiotach sektora publicznego, w tym samorządowego.

Zespołowy charakter publikacji wpłynął na pewne różnice językowe, a także ujęcie i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. W sumie powstała książka, która w sposób nowatorski opisuje wybrane zagadnienia związane z audytem i kontrolą zarządczą oraz odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek. W związku z tym, iż nie wyczerpuje ona w całości poruszanej problematyki, na końcu każdego rozdziału umieszczono bibliografię, która może mieć także uzupełniający charakter - stanowić dodatkowy materiał źródłowy.

 

 

 

Izabela Zawiślińska

Wstęp

 

Ewelina Belina

Rola audytu wewnętrznego w ocenie ryzyka w podmiotach sektora ubezpieczeniowego

Wprowadzenie

1.1. Proces zarządzania ryzykiem

1.2. Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem według regulacji Dyrektywy Wypłacalność II

Podsumowanie

 

Katarzyna Borkowska

System kontroli wewnętrznej na przykładzie firmy doradczej pozyskującej fundusze UE

Wprowadzenie

2.1. System kontroli wewnętrznej a wielkość firmy

2.2. Opis systemu kontroli wewnętrznej w firmie ABC

2.3. Analiza ryzyka w firmie ABC

Podsumowanie

 

Ewa Brutkowska

Organizacja i procedury komórki audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

3.1. Organizacja komórki audytu wewnętrznego w JST - podstawy prawne

3.2. Procedury komórki audytu wewnętrznego określone przepisami prawa

3.3. Organizacja i procedury komórki audytu wewnętrznego na przykładzie gminy Sulejówek

Podsumowanie

 

Anna Frąckiewicz

Rola zarządzającego komórką audytu i kontroli w organizacji na przykładzie spółki z branży energetycznej

Wprowadzenie

4.1. Rola zarządzającego komórką audytu i kontroli

Podsumowanie

Helena Fuśnik

 

Problemy etycznego postępowania w zakresie kontroli zarządczej

Wprowadzenie

5.1. Pojęcie i rola etyki

5.2. Definicja, zadania i standardy kontroli zarządczej a wartości etyczne

5.3. Przykładowe narzędzia i systemy wspomagające przestrzeganie wartości etycznych

Podsumowanie

 

Mateusz Gnela

Charakterystyka audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa

Wprowadzenie

6.1. Uwarunkowania prawne

6.2. Karta Audytu Wewnętrznego

6.3. Roczny Plan Audytu Wewnętrznego i sprawozdanie z jego wykonania

6.4. Kontrola zarządcza

6.5. Komitet Audytu

Podsumowanie

 

Michał Hackiewicz

Wystąpienie pokontrolne i informacja o wynikach kontroli jako źródła informacji zarządczej dla podmiotu kontrolowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli

Wprowadzenie

7.1. Uwarunkowania prawne informacji zarządczej

7.2. Akty własne NIK

7.3. Analiza studiów przypadków

Podsumowanie

 

Konrad Kobyłko

Wartości etyczne w działalności Najwyższej Izby Kontroli

Wprowadzenie

8.1. Etyka zawodowa

8.2. Źródła wartości etycznych w Najwyższej Izbie Kontroli

8.3. Kodeks etyczny jako element kontroli zarządczej

8.4. Wspólne wartości Najwyższej Izby Kontroli

8.5. Zasady postępowania etycznego Najwyższej Izby Kontroli

Podsumowanie

 

Natalia Maria Neumann

Audyt projektów unijnych

Wprowadzenie

9.1. Co to są fundusze unijne i budżet UE?

9.2. Projekty unijne

9.3. Audyt zewnętrzny projektów unijnych - cel badania

9.4. Różnice pomiędzy audytem wewnętrznym a audytem zewnętrznym

Podsumowanie

 

Ewelina Nowińska

Manipulacje wynikiem finansowym - wybrane metody

Wprowadzenie

10.1. Negatywne techniki księgowe wpływające na wynik finansowy

Podsumowanie

 

Justyna Pachucka-Trochimiak

Kontrole zarządcze jako narzędzie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wprowadzenie

11.1. Kontrole zarządcze w ramach RPOWP 2014-2020

11.2. Kontrole zarządcze w nowej perspektywie finansowej (2021-2027)

Podsumowanie

 

Michał Pawella

Podejście do wyznaczania celów, zadań i ryzyka w administracji  publicznej na przykładzie wybranych modeli

Wprowadzenie

12.1. PMC - drzewo problemów i drzewo celów

12.2. MBO - zarządzanie przez cele

12.3. "Burza mózgów"

Podsumowanie

 

Małgorzata Powałka-Jekiełek

Organizacja i procedury audytu w uniwersalnym banku komercyjnym

Wprowadzenie

13.1. Obszary działalności banku komercyjnego

13.2. Departament audytu wewnętrznego - umiejscowienie w strukturze organizacji i schemat działania

13.3. Regulacje wewnętrzne i zewnętrzne

Podsumowanie

 

Tomasz Radko

Wymogi etyczne i osobowościowe wobec osób pracujących w komórkach audytu i kontroli

Wprowadzenie

14.1. Ogólne uwarunkowania i postawy etyczne w procesie audytu

14.2. Kodeksy etyki

Podsumowanie

 

Beata Stephenson

Problematyka kontroli zarządczej w ujęciu Najwyższej Izby Kontroli

Wprowadzenie

15.1. Geneza i pojęcie kontroli zarządczej

15.2. Seminarium NIK o kontroli zarządczej

15.3. Ustalenia kontroli NIK w zakresie kontroli zarządczej

Podsumowanie

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel