Ulubione
  1. Strona główna
  2. ANALIZA FINANSOWA Z PERSPEKTYWY HR BUSINESS PARTNER

ANALIZA FINANSOWA Z PERSPEKTYWY HR BUSINESS PARTNER

70,00 zł
63,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 7,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 63,00 zł
Autor: Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Tomasz Gigol
Kod produktu: 978-83-8030-594-6
Cena regularna:
70,00 zł
63,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 7,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 63,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ANALIZA FINANSOWA Z PERSPEKTYWY HR BUSINESS PARTNER
ANALIZA FINANSOWA Z PERSPEKTYWY HR BUSINESS PARTNER

[[[separator]]]

Podręcznik został podzielony na trzy części. Pierwsze dwie części zostały poświęcone analizie finansowej, ponieważ dla zrozumienia finansowych efektów decyzji dotyczących personelu konieczne jest poznanie narzędzia do pomiaru tych efektów, jakim jest analiza finansowa. Część pierwsza dotyczy analizy wstępnej i składa się z czterech rozdziałów. Czytelnicy mogą zgłębić istotę analizy finansowej, poznać zawartość i układ sprawozdania finansowego stanowiącego główne źródło informacji dla analityka, a także poznać schemat przeprowadzania analizy wstępnej. W części drugiej, w rozdziałach V–IX, przedstawiono schemat przeprowadzania analizy pogłębionej w podziale na analizę sprawności działania przedsiębiorstwa, analizę rentowności, analizę wspomagania finansowego, analizę płynności, a także wskaźniki rynku kapitałowego, które mają zastosowanie do oceny spółek giełdowych. Części pierwsza i druga są w pewnym sensie wprowadzeniem do części trzeciej, w której, w rozdziałach X–IX, przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z procesami odbywającymi się w obszarze HR przez pryzmat ich skutków finansowych. Przedstawiono efektywność pracowników i jej uwarunkowania, wydatki pracownicze i sposoby ich pomiaru, ocenę inwestycji w obszarze HR, bezpieczeństwo pracy, absencję pracowników, stres w pracy, konflikty w pracy, zaangażowanie w pracę, rekrutację oraz rotację pracowników.

Każdy rozdział uzupełniono o pytania kontrolne, które ułatwią powtórkę materiału. Część merytoryczną uzupełniono o zakończenie, spis rysunków, spis tabel, a także spis wzorów, co powinno ułatwić korzystanie z podręcznika. Dodatkowo w aneksach (nr 1–9) przedstawiono układ sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa zgodny z ustawą o rachunkowości. Podręcznik uzupełniono o zadania, które pomogą Czytelnikowi w wykorzystaniu wzorów przedstawionych w części merytorycznej, a w aneksie nr 10 umieszczono dane finansowe przedsiębiorstwa, którymi Czytelnik może posłużyć się w zadaniach.

(fragment Wstępu)

 

 

[[[separator]]]

WSTĘP

 

Część 1

WSTĘPNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Rozdział I

WPROWADZENIE DO ANALIZY FINANSOWEJ

1. Rola analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2. Metody i źródła pozyskiwania informacji w analizie finansowej

3. Zawartość sprawozdania finansowego

Pytania kontrolne

 

Rozdział II

CZYTANIE I INTERPRETACJA BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Budowa bilansu przedsiębiorstwa

2. Analiza wstępna bilansu

3. Analiza kapitałowo-majątkowa

Pytania kontrolne

 

Rozdział III

CZYTANIE I INTERPRETACJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Budowa rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa

2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat

3. Analiza porównawcza oraz przyczynowa rachunku zysków i strat

Pytania kontrolne

 

Rozdział IV

CZYTANIE I INTERPRETACJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych

2. Analiza przepływów pieniężnych

Pytania kontrolne

 

Część 2

POGŁĘBIONA ANALIZA FINANSOWA

 

Rozdział V

ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Rotacja zapasów

2. Rotacja należności

3. Cykl operacyjny

4. Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług

5. Cykl konwersji gotówki

Pytania kontrolne

 

Rozdział VI

ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Kategorie zysku

2. Rentowność sprzedaży

3. Rentowność aktywów

4. Rentowność kapitałów własnych

Pytania kontrolne

 

Rozdział VII

ANALIZA WSPOMAGANIA FINANSOWEGO

1. Pojęcie kapitału, wypłacalności, wspomagania finansowego i struktury kapitału

2. Wskaźniki wspomagania finansowego

Pytania kontrolne

 

Rozdział VIII

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Wskaźniki płynności strukturalnej

2. Wskaźniki płynności potencjalnej

3. Wskaźniki zdolności płatniczej

3.1. Statyczne wskaźniki zdolności płatniczej

3.2. Ocena płynności finansowej oparta na kapitale obrotowym netto

Pytania kontrolne

 

Rozdział IX

WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO

1. Istota rynku kapitałowego

2. Zastosowanie wskaźników kapitałowych

3. Najważniejsze wskaźniki rynku kapitałowego

Pytania kontrolne

 

Część 3

WPŁYW DECYZJI W OBSZARZE HR NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Rozdział X

OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

1. Podstawowe wskaźniki efektywności pracowników

2. Analiza przyczynowa zmiany wskaźnika rentowności zasobów osobowych

Pytania kontrolne

 

Rozdział XI

WYDATKI PRACOWNICZE I ICH POMIAR

1. Najważniejsze wydatki pracownicze w przedsiębiorstwie

2. Koszty pracownicze a wysokość wynagrodzenia pracownika

3. Pojęcie kapitału ludzkiego i kapitału finansowego

4. Kształtowanie wynagrodzeń a pomiar kosztów pracy

Pytania kontrolne

 

Rozdział XII

OCENA INWESTYCJI W ZASOBY LUDZKIE

1. Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi

2. Podstawowe wskaźniki służące ocenie inwestycji w zasoby ludzkie

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIII

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

1. Zagrożenia w pracy

2. Metody zwiększania bezpieczeństwa pracowników

3. Skutki finansowe braku bezpieczeństwa pracowników i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIV

ABSENCJA PRACOWNIKÓW

1. Pojęcie, rodzaje i przyczyny absencji

2. Pomiar absencji

3. Metody ograniczania absencji

4. Skutki finansowe absencji i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XV

STRES W PRACY

1. Istota stresu

2. Przyczyny stresu w pracy

3. Metody ograniczania negatywnych skutków stresu w pracy

4. Skutki finansowe stresu pracowników i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVI

KONFLIKTY W PRACY

1. Rodzaje konfliktów

2. Przyczyny konfliktów i metody ich ograniczania

3. Skutki finansowe konfliktów i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVII

ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ – POMIAR, UWARUNKOWANIA I OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH

1. Istota zaangażowania w pracę

2. Pomiar zaangażowania w pracę

3. Uwarunkowania zaangażowania pracowników

4. Skutki finansowe poziomu zaangażowania pracowników

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVIII

REKRUTACJA – METODY, ANALIZA SKUTECZNOŚCI, KOSZTY

1. Istota i metody rekrutacji

2. Analiza skuteczności rekrutacji

3. Koszty rekrutacji

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIX

ROTACJA PRACOWNIKÓW – POMIAR I OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH

1. Istota rotacji pracowników

2. Powody rotacji pracowników

3. Pomiar rotacji pracowników

4. Skutki finansowe rotacji pracowników

Pytania kontrolne

 

ZAKOŃCZENIE

 

Bibliografia

Zadania

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wzorów

 

Aneks nr 1

Wzór sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Aneks nr 2

Wzór sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Aneks nr 3

Układ aktywów w bilansie w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 4

Układ pasywów w bilansie w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 5

Wzór sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 6

Wzór sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym w sprawozdaniu przedsiębiorstwa

Aneks nr 7

Wzór sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 8

Wzór sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 9

Wzór sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 10

Dane finansowe przedsiębiorstwa ABC do wykorzystania w zadaniach

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 315
Format: B5

Wstęp

Podręcznik został podzielony na trzy części. Pierwsze dwie części zostały poświęcone analizie finansowej, ponieważ dla zrozumienia finansowych efektów decyzji dotyczących personelu konieczne jest poznanie narzędzia do pomiaru tych efektów, jakim jest analiza finansowa. Część pierwsza dotyczy analizy wstępnej i składa się z czterech rozdziałów. Czytelnicy mogą zgłębić istotę analizy finansowej, poznać zawartość i układ sprawozdania finansowego stanowiącego główne źródło informacji dla analityka, a także poznać schemat przeprowadzania analizy wstępnej. W części drugiej, w rozdziałach V–IX, przedstawiono schemat przeprowadzania analizy pogłębionej w podziale na analizę sprawności działania przedsiębiorstwa, analizę rentowności, analizę wspomagania finansowego, analizę płynności, a także wskaźniki rynku kapitałowego, które mają zastosowanie do oceny spółek giełdowych. Części pierwsza i druga są w pewnym sensie wprowadzeniem do części trzeciej, w której, w rozdziałach X–IX, przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z procesami odbywającymi się w obszarze HR przez pryzmat ich skutków finansowych. Przedstawiono efektywność pracowników i jej uwarunkowania, wydatki pracownicze i sposoby ich pomiaru, ocenę inwestycji w obszarze HR, bezpieczeństwo pracy, absencję pracowników, stres w pracy, konflikty w pracy, zaangażowanie w pracę, rekrutację oraz rotację pracowników.

Każdy rozdział uzupełniono o pytania kontrolne, które ułatwią powtórkę materiału. Część merytoryczną uzupełniono o zakończenie, spis rysunków, spis tabel, a także spis wzorów, co powinno ułatwić korzystanie z podręcznika. Dodatkowo w aneksach (nr 1–9) przedstawiono układ sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa zgodny z ustawą o rachunkowości. Podręcznik uzupełniono o zadania, które pomogą Czytelnikowi w wykorzystaniu wzorów przedstawionych w części merytorycznej, a w aneksie nr 10 umieszczono dane finansowe przedsiębiorstwa, którymi Czytelnik może posłużyć się w zadaniach.

(fragment Wstępu)

 

 

Spis treści

WSTĘP

 

Część 1

WSTĘPNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Rozdział I

WPROWADZENIE DO ANALIZY FINANSOWEJ

1. Rola analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2. Metody i źródła pozyskiwania informacji w analizie finansowej

3. Zawartość sprawozdania finansowego

Pytania kontrolne

 

Rozdział II

CZYTANIE I INTERPRETACJA BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Budowa bilansu przedsiębiorstwa

2. Analiza wstępna bilansu

3. Analiza kapitałowo-majątkowa

Pytania kontrolne

 

Rozdział III

CZYTANIE I INTERPRETACJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Budowa rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa

2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat

3. Analiza porównawcza oraz przyczynowa rachunku zysków i strat

Pytania kontrolne

 

Rozdział IV

CZYTANIE I INTERPRETACJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych

2. Analiza przepływów pieniężnych

Pytania kontrolne

 

Część 2

POGŁĘBIONA ANALIZA FINANSOWA

 

Rozdział V

ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Rotacja zapasów

2. Rotacja należności

3. Cykl operacyjny

4. Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług

5. Cykl konwersji gotówki

Pytania kontrolne

 

Rozdział VI

ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Kategorie zysku

2. Rentowność sprzedaży

3. Rentowność aktywów

4. Rentowność kapitałów własnych

Pytania kontrolne

 

Rozdział VII

ANALIZA WSPOMAGANIA FINANSOWEGO

1. Pojęcie kapitału, wypłacalności, wspomagania finansowego i struktury kapitału

2. Wskaźniki wspomagania finansowego

Pytania kontrolne

 

Rozdział VIII

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Wskaźniki płynności strukturalnej

2. Wskaźniki płynności potencjalnej

3. Wskaźniki zdolności płatniczej

3.1. Statyczne wskaźniki zdolności płatniczej

3.2. Ocena płynności finansowej oparta na kapitale obrotowym netto

Pytania kontrolne

 

Rozdział IX

WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO

1. Istota rynku kapitałowego

2. Zastosowanie wskaźników kapitałowych

3. Najważniejsze wskaźniki rynku kapitałowego

Pytania kontrolne

 

Część 3

WPŁYW DECYZJI W OBSZARZE HR NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Rozdział X

OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

1. Podstawowe wskaźniki efektywności pracowników

2. Analiza przyczynowa zmiany wskaźnika rentowności zasobów osobowych

Pytania kontrolne

 

Rozdział XI

WYDATKI PRACOWNICZE I ICH POMIAR

1. Najważniejsze wydatki pracownicze w przedsiębiorstwie

2. Koszty pracownicze a wysokość wynagrodzenia pracownika

3. Pojęcie kapitału ludzkiego i kapitału finansowego

4. Kształtowanie wynagrodzeń a pomiar kosztów pracy

Pytania kontrolne

 

Rozdział XII

OCENA INWESTYCJI W ZASOBY LUDZKIE

1. Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi

2. Podstawowe wskaźniki służące ocenie inwestycji w zasoby ludzkie

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIII

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

1. Zagrożenia w pracy

2. Metody zwiększania bezpieczeństwa pracowników

3. Skutki finansowe braku bezpieczeństwa pracowników i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIV

ABSENCJA PRACOWNIKÓW

1. Pojęcie, rodzaje i przyczyny absencji

2. Pomiar absencji

3. Metody ograniczania absencji

4. Skutki finansowe absencji i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XV

STRES W PRACY

1. Istota stresu

2. Przyczyny stresu w pracy

3. Metody ograniczania negatywnych skutków stresu w pracy

4. Skutki finansowe stresu pracowników i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVI

KONFLIKTY W PRACY

1. Rodzaje konfliktów

2. Przyczyny konfliktów i metody ich ograniczania

3. Skutki finansowe konfliktów i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVII

ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ – POMIAR, UWARUNKOWANIA I OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH

1. Istota zaangażowania w pracę

2. Pomiar zaangażowania w pracę

3. Uwarunkowania zaangażowania pracowników

4. Skutki finansowe poziomu zaangażowania pracowników

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVIII

REKRUTACJA – METODY, ANALIZA SKUTECZNOŚCI, KOSZTY

1. Istota i metody rekrutacji

2. Analiza skuteczności rekrutacji

3. Koszty rekrutacji

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIX

ROTACJA PRACOWNIKÓW – POMIAR I OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH

1. Istota rotacji pracowników

2. Powody rotacji pracowników

3. Pomiar rotacji pracowników

4. Skutki finansowe rotacji pracowników

Pytania kontrolne

 

ZAKOŃCZENIE

 

Bibliografia

Zadania

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wzorów

 

Aneks nr 1

Wzór sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Aneks nr 2

Wzór sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Aneks nr 3

Układ aktywów w bilansie w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 4

Układ pasywów w bilansie w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 5

Wzór sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 6

Wzór sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym w sprawozdaniu przedsiębiorstwa

Aneks nr 7

Wzór sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 8

Wzór sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 9

Wzór sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 10

Dane finansowe przedsiębiorstwa ABC do wykorzystania w zadaniach

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 315
Format: B5

Podręcznik został podzielony na trzy części. Pierwsze dwie części zostały poświęcone analizie finansowej, ponieważ dla zrozumienia finansowych efektów decyzji dotyczących personelu konieczne jest poznanie narzędzia do pomiaru tych efektów, jakim jest analiza finansowa. Część pierwsza dotyczy analizy wstępnej i składa się z czterech rozdziałów. Czytelnicy mogą zgłębić istotę analizy finansowej, poznać zawartość i układ sprawozdania finansowego stanowiącego główne źródło informacji dla analityka, a także poznać schemat przeprowadzania analizy wstępnej. W części drugiej, w rozdziałach V–IX, przedstawiono schemat przeprowadzania analizy pogłębionej w podziale na analizę sprawności działania przedsiębiorstwa, analizę rentowności, analizę wspomagania finansowego, analizę płynności, a także wskaźniki rynku kapitałowego, które mają zastosowanie do oceny spółek giełdowych. Części pierwsza i druga są w pewnym sensie wprowadzeniem do części trzeciej, w której, w rozdziałach X–IX, przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z procesami odbywającymi się w obszarze HR przez pryzmat ich skutków finansowych. Przedstawiono efektywność pracowników i jej uwarunkowania, wydatki pracownicze i sposoby ich pomiaru, ocenę inwestycji w obszarze HR, bezpieczeństwo pracy, absencję pracowników, stres w pracy, konflikty w pracy, zaangażowanie w pracę, rekrutację oraz rotację pracowników.

Każdy rozdział uzupełniono o pytania kontrolne, które ułatwią powtórkę materiału. Część merytoryczną uzupełniono o zakończenie, spis rysunków, spis tabel, a także spis wzorów, co powinno ułatwić korzystanie z podręcznika. Dodatkowo w aneksach (nr 1–9) przedstawiono układ sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa zgodny z ustawą o rachunkowości. Podręcznik uzupełniono o zadania, które pomogą Czytelnikowi w wykorzystaniu wzorów przedstawionych w części merytorycznej, a w aneksie nr 10 umieszczono dane finansowe przedsiębiorstwa, którymi Czytelnik może posłużyć się w zadaniach.

(fragment Wstępu)

 

 

WSTĘP

 

Część 1

WSTĘPNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Rozdział I

WPROWADZENIE DO ANALIZY FINANSOWEJ

1. Rola analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2. Metody i źródła pozyskiwania informacji w analizie finansowej

3. Zawartość sprawozdania finansowego

Pytania kontrolne

 

Rozdział II

CZYTANIE I INTERPRETACJA BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Budowa bilansu przedsiębiorstwa

2. Analiza wstępna bilansu

3. Analiza kapitałowo-majątkowa

Pytania kontrolne

 

Rozdział III

CZYTANIE I INTERPRETACJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Budowa rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa

2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat

3. Analiza porównawcza oraz przyczynowa rachunku zysków i strat

Pytania kontrolne

 

Rozdział IV

CZYTANIE I INTERPRETACJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych

2. Analiza przepływów pieniężnych

Pytania kontrolne

 

Część 2

POGŁĘBIONA ANALIZA FINANSOWA

 

Rozdział V

ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Rotacja zapasów

2. Rotacja należności

3. Cykl operacyjny

4. Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług

5. Cykl konwersji gotówki

Pytania kontrolne

 

Rozdział VI

ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Kategorie zysku

2. Rentowność sprzedaży

3. Rentowność aktywów

4. Rentowność kapitałów własnych

Pytania kontrolne

 

Rozdział VII

ANALIZA WSPOMAGANIA FINANSOWEGO

1. Pojęcie kapitału, wypłacalności, wspomagania finansowego i struktury kapitału

2. Wskaźniki wspomagania finansowego

Pytania kontrolne

 

Rozdział VIII

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Wskaźniki płynności strukturalnej

2. Wskaźniki płynności potencjalnej

3. Wskaźniki zdolności płatniczej

3.1. Statyczne wskaźniki zdolności płatniczej

3.2. Ocena płynności finansowej oparta na kapitale obrotowym netto

Pytania kontrolne

 

Rozdział IX

WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO

1. Istota rynku kapitałowego

2. Zastosowanie wskaźników kapitałowych

3. Najważniejsze wskaźniki rynku kapitałowego

Pytania kontrolne

 

Część 3

WPŁYW DECYZJI W OBSZARZE HR NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Rozdział X

OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

1. Podstawowe wskaźniki efektywności pracowników

2. Analiza przyczynowa zmiany wskaźnika rentowności zasobów osobowych

Pytania kontrolne

 

Rozdział XI

WYDATKI PRACOWNICZE I ICH POMIAR

1. Najważniejsze wydatki pracownicze w przedsiębiorstwie

2. Koszty pracownicze a wysokość wynagrodzenia pracownika

3. Pojęcie kapitału ludzkiego i kapitału finansowego

4. Kształtowanie wynagrodzeń a pomiar kosztów pracy

Pytania kontrolne

 

Rozdział XII

OCENA INWESTYCJI W ZASOBY LUDZKIE

1. Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi

2. Podstawowe wskaźniki służące ocenie inwestycji w zasoby ludzkie

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIII

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

1. Zagrożenia w pracy

2. Metody zwiększania bezpieczeństwa pracowników

3. Skutki finansowe braku bezpieczeństwa pracowników i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIV

ABSENCJA PRACOWNIKÓW

1. Pojęcie, rodzaje i przyczyny absencji

2. Pomiar absencji

3. Metody ograniczania absencji

4. Skutki finansowe absencji i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XV

STRES W PRACY

1. Istota stresu

2. Przyczyny stresu w pracy

3. Metody ograniczania negatywnych skutków stresu w pracy

4. Skutki finansowe stresu pracowników i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVI

KONFLIKTY W PRACY

1. Rodzaje konfliktów

2. Przyczyny konfliktów i metody ich ograniczania

3. Skutki finansowe konfliktów i ich pomiar

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVII

ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ – POMIAR, UWARUNKOWANIA I OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH

1. Istota zaangażowania w pracę

2. Pomiar zaangażowania w pracę

3. Uwarunkowania zaangażowania pracowników

4. Skutki finansowe poziomu zaangażowania pracowników

Pytania kontrolne

 

Rozdział XVIII

REKRUTACJA – METODY, ANALIZA SKUTECZNOŚCI, KOSZTY

1. Istota i metody rekrutacji

2. Analiza skuteczności rekrutacji

3. Koszty rekrutacji

Pytania kontrolne

 

Rozdział XIX

ROTACJA PRACOWNIKÓW – POMIAR I OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH

1. Istota rotacji pracowników

2. Powody rotacji pracowników

3. Pomiar rotacji pracowników

4. Skutki finansowe rotacji pracowników

Pytania kontrolne

 

ZAKOŃCZENIE

 

Bibliografia

Zadania

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wzorów

 

Aneks nr 1

Wzór sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Aneks nr 2

Wzór sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Aneks nr 3

Układ aktywów w bilansie w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 4

Układ pasywów w bilansie w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 5

Wzór sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 6

Wzór sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym w sprawozdaniu przedsiębiorstwa

Aneks nr 7

Wzór sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 8

Wzór sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 9

Wzór sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa

Aneks nr 10

Dane finansowe przedsiębiorstwa ABC do wykorzystania w zadaniach

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel