Ulubione
  1. Strona główna
  2. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA
Nasz bestseller

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł
Autor: Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Hanna Sokół, Jacek Wysocki
Kod produktu: 978-83-8030-562-5
Cena regularna:
50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA
ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA


[[[separator]]]

 

Funkcjonowanie żadnego podmiotu gospodarczego nie może odbywać się bez cyklicznych ocen jego działalności. Są one dokonywane w wielu obszarach i z różnych perspektyw, np. właścicielskiej, nadzorczej, kontrolnej, administracyjnej, konkurencyjnej czy pracowniczej. Z uwagi na wielość interesariuszy tego procesu istotne jest wykorzystanie transparentnego narzędzia, które zagwarantuje obiektywizm. Niewątpliwie jest nim analiza ekonomiczno-finansowa, bez której nie można prowadzić działalności gospodarczej na dużą skalę i podejmować złożonych decyzji biznesowych, a tym bardziej oceniać stanu faktycznego kontrolowanego podmiotu.

Głównym celem autorów niniejszego podręcznika było syntetyczne przedstawienie istoty analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jej podstawowych metod. Poprawnie przeprowadzana analiza nie tylko umożliwia ocenę aktualnej kondycji firmy, lecz także dostarcza danych jakże potrzebnych w sytuacji nieustannie zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Celem dydaktycznym jest dostarczenie Czytelnikom sumarycznej wiedzy pozwalającej zrozumieć istotę i znaczenie analizy ekonomiczno-finansowej. Intencją autorów było opracowanie książki skierowanej również do osób niebędących finansistami, w tym pracowników jednostek sektora finansów publicznych. To ta grupa z uwagi na zakres odpowiedzialności urzędniczej powinna zdobywać wiedzę w tym obszarze oraz nieustannie rozwijać posiadane już umiejętności analityczne. Dlatego nacisk położono na skuteczny przekaz. Scharakteryzowane zostały najważniejsze metody tej analizy, jej wymogi oraz źródła informacji wykorzystywane do jej przeprowadzania. Pozwoli to zrozumieć przydatność analizy ekonomiczno-finansowej w praktyce biznesowej.

Autorzy starali się uwypuklić te aspekty, które są szczególnie ważne, ale jednocześnie trudne do realizacji. Układ i treść poszczególnych rozdziałów sprawiają, że publikacja jest łatwa w odbiorze. Przykłady, zadania do samodzielnego rozwiązania, otwarte pytania do dyskusji mają zaangażować Czytelników w samodzielną pracę i poszerzyć ich praktyczne umiejętności.

Autorzy dziękują prof. Gabrielowi Główce, dziekanowi Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za przychylność przy wydaniu tej książki.


[[[separator]]]

 

 

Wstęp

Przydatność analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.1. Analiza – ujęcie ogólne

1.2. Istota i rola analizy ekonomiczno-finansowej

1.3. Wymogi analizy ekonomiczno-finansowej

1.4. Metody analizy ekonomiczno-finansowej

1.5. Źródła analizy ekonomiczno-finansowej

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza majątku przedsiębiorstwa oraz wielkości i struktury jego kapitałów. Ocena równowagi finansowej i kapitału pracującego

2.1. Bilans jako podstawa analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

2.2. Analiza dynamiki i struktury majątku przedsiębiorstwa

2.3. Analiza kapitałów i struktury pasywów

2.4. Analiza majątkowo-kapitałowa

2.5. Ocena równowagi finansowej

2.6. Ocena kapitału pracującego

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat. Analiza czynnikowa zysku ze sprzedaży

3.1. Istota rachunku zysków i strat

3.2. Ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku

3.3. Segmentacja rachunku zysków i strat

3.4. Analiza wyniku

3.5. Zysk operacyjny a EBIT

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do oceny gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa

4.1. Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat

4.2. Wpływy a wydatki

4.3. Segmentacja rachunku przepływów pieniężnych

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Ryzyko operacyjne i finansowe

5.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka

5.2. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego

5.3. Próg rentowności

5.4. Analiza wrażliwości i progów rentowności

5.5. Dźwignia operacyjna

5.6. Ryzyko finansowe

5.7. Dźwignia finansowa

5.8. Dźwignia całkowita (połączona)

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza wskaźnikowa

6.1. Istota analizy wskaźnikowej

6.2. Analiza rentowności

6.3. Analiza płynności

6.4. Wskaźniki zadłużenia

6.5. Wskaźniki sprawności zarządzania (aktywności gospodarczej)

6.6. Inne wskaźniki

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw

7.1. Istota modeli predykcji bankructwa

7.2. Zagraniczne modele predykcji upadłości podmiotów gospodarczych

7.3. Polskie modele predykcji upadłości

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.1. Założenia i rodzaje metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.2. Proste metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.3. Dyskontowe metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Wiarygodność kredytowa przedsiębiorstw

9.1. Wiarygodność a zdolność kredytowa

9.2. Obszary ryzyka a wiarygodność

9.3. Systemy informacji gospodarczej o przedsiębiorstwach

9.4. Metody badania wiarygodności

9.5. Wybrane narzędzia wspomagania analizy wiarygodności

9.6. Wyzwania związane z oceną wiarygodności

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Literatura

Załącznik

Odpowiedzi do zadań

Spis rysunków

Spis tabel

 

Opis

Rok wydania: 2022
Wydanie: I
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Format: B5
Liczba stron: 223
Oprawa: miękka


Wstęp

 

Funkcjonowanie żadnego podmiotu gospodarczego nie może odbywać się bez cyklicznych ocen jego działalności. Są one dokonywane w wielu obszarach i z różnych perspektyw, np. właścicielskiej, nadzorczej, kontrolnej, administracyjnej, konkurencyjnej czy pracowniczej. Z uwagi na wielość interesariuszy tego procesu istotne jest wykorzystanie transparentnego narzędzia, które zagwarantuje obiektywizm. Niewątpliwie jest nim analiza ekonomiczno-finansowa, bez której nie można prowadzić działalności gospodarczej na dużą skalę i podejmować złożonych decyzji biznesowych, a tym bardziej oceniać stanu faktycznego kontrolowanego podmiotu.

Głównym celem autorów niniejszego podręcznika było syntetyczne przedstawienie istoty analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jej podstawowych metod. Poprawnie przeprowadzana analiza nie tylko umożliwia ocenę aktualnej kondycji firmy, lecz także dostarcza danych jakże potrzebnych w sytuacji nieustannie zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Celem dydaktycznym jest dostarczenie Czytelnikom sumarycznej wiedzy pozwalającej zrozumieć istotę i znaczenie analizy ekonomiczno-finansowej. Intencją autorów było opracowanie książki skierowanej również do osób niebędących finansistami, w tym pracowników jednostek sektora finansów publicznych. To ta grupa z uwagi na zakres odpowiedzialności urzędniczej powinna zdobywać wiedzę w tym obszarze oraz nieustannie rozwijać posiadane już umiejętności analityczne. Dlatego nacisk położono na skuteczny przekaz. Scharakteryzowane zostały najważniejsze metody tej analizy, jej wymogi oraz źródła informacji wykorzystywane do jej przeprowadzania. Pozwoli to zrozumieć przydatność analizy ekonomiczno-finansowej w praktyce biznesowej.

Autorzy starali się uwypuklić te aspekty, które są szczególnie ważne, ale jednocześnie trudne do realizacji. Układ i treść poszczególnych rozdziałów sprawiają, że publikacja jest łatwa w odbiorze. Przykłady, zadania do samodzielnego rozwiązania, otwarte pytania do dyskusji mają zaangażować Czytelników w samodzielną pracę i poszerzyć ich praktyczne umiejętności.

Autorzy dziękują prof. Gabrielowi Główce, dziekanowi Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za przychylność przy wydaniu tej książki.


Spis treści

 

 

Wstęp

Przydatność analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.1. Analiza – ujęcie ogólne

1.2. Istota i rola analizy ekonomiczno-finansowej

1.3. Wymogi analizy ekonomiczno-finansowej

1.4. Metody analizy ekonomiczno-finansowej

1.5. Źródła analizy ekonomiczno-finansowej

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza majątku przedsiębiorstwa oraz wielkości i struktury jego kapitałów. Ocena równowagi finansowej i kapitału pracującego

2.1. Bilans jako podstawa analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

2.2. Analiza dynamiki i struktury majątku przedsiębiorstwa

2.3. Analiza kapitałów i struktury pasywów

2.4. Analiza majątkowo-kapitałowa

2.5. Ocena równowagi finansowej

2.6. Ocena kapitału pracującego

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat. Analiza czynnikowa zysku ze sprzedaży

3.1. Istota rachunku zysków i strat

3.2. Ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku

3.3. Segmentacja rachunku zysków i strat

3.4. Analiza wyniku

3.5. Zysk operacyjny a EBIT

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do oceny gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa

4.1. Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat

4.2. Wpływy a wydatki

4.3. Segmentacja rachunku przepływów pieniężnych

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Ryzyko operacyjne i finansowe

5.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka

5.2. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego

5.3. Próg rentowności

5.4. Analiza wrażliwości i progów rentowności

5.5. Dźwignia operacyjna

5.6. Ryzyko finansowe

5.7. Dźwignia finansowa

5.8. Dźwignia całkowita (połączona)

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza wskaźnikowa

6.1. Istota analizy wskaźnikowej

6.2. Analiza rentowności

6.3. Analiza płynności

6.4. Wskaźniki zadłużenia

6.5. Wskaźniki sprawności zarządzania (aktywności gospodarczej)

6.6. Inne wskaźniki

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw

7.1. Istota modeli predykcji bankructwa

7.2. Zagraniczne modele predykcji upadłości podmiotów gospodarczych

7.3. Polskie modele predykcji upadłości

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.1. Założenia i rodzaje metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.2. Proste metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.3. Dyskontowe metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Wiarygodność kredytowa przedsiębiorstw

9.1. Wiarygodność a zdolność kredytowa

9.2. Obszary ryzyka a wiarygodność

9.3. Systemy informacji gospodarczej o przedsiębiorstwach

9.4. Metody badania wiarygodności

9.5. Wybrane narzędzia wspomagania analizy wiarygodności

9.6. Wyzwania związane z oceną wiarygodności

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Literatura

Załącznik

Odpowiedzi do zadań

Spis rysunków

Spis tabel

 

Opinie

Twoja ocena:
Rok wydania: 2022
Wydanie: I
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Format: B5
Liczba stron: 223
Oprawa: miękka


 

Funkcjonowanie żadnego podmiotu gospodarczego nie może odbywać się bez cyklicznych ocen jego działalności. Są one dokonywane w wielu obszarach i z różnych perspektyw, np. właścicielskiej, nadzorczej, kontrolnej, administracyjnej, konkurencyjnej czy pracowniczej. Z uwagi na wielość interesariuszy tego procesu istotne jest wykorzystanie transparentnego narzędzia, które zagwarantuje obiektywizm. Niewątpliwie jest nim analiza ekonomiczno-finansowa, bez której nie można prowadzić działalności gospodarczej na dużą skalę i podejmować złożonych decyzji biznesowych, a tym bardziej oceniać stanu faktycznego kontrolowanego podmiotu.

Głównym celem autorów niniejszego podręcznika było syntetyczne przedstawienie istoty analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jej podstawowych metod. Poprawnie przeprowadzana analiza nie tylko umożliwia ocenę aktualnej kondycji firmy, lecz także dostarcza danych jakże potrzebnych w sytuacji nieustannie zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Celem dydaktycznym jest dostarczenie Czytelnikom sumarycznej wiedzy pozwalającej zrozumieć istotę i znaczenie analizy ekonomiczno-finansowej. Intencją autorów było opracowanie książki skierowanej również do osób niebędących finansistami, w tym pracowników jednostek sektora finansów publicznych. To ta grupa z uwagi na zakres odpowiedzialności urzędniczej powinna zdobywać wiedzę w tym obszarze oraz nieustannie rozwijać posiadane już umiejętności analityczne. Dlatego nacisk położono na skuteczny przekaz. Scharakteryzowane zostały najważniejsze metody tej analizy, jej wymogi oraz źródła informacji wykorzystywane do jej przeprowadzania. Pozwoli to zrozumieć przydatność analizy ekonomiczno-finansowej w praktyce biznesowej.

Autorzy starali się uwypuklić te aspekty, które są szczególnie ważne, ale jednocześnie trudne do realizacji. Układ i treść poszczególnych rozdziałów sprawiają, że publikacja jest łatwa w odbiorze. Przykłady, zadania do samodzielnego rozwiązania, otwarte pytania do dyskusji mają zaangażować Czytelników w samodzielną pracę i poszerzyć ich praktyczne umiejętności.

Autorzy dziękują prof. Gabrielowi Główce, dziekanowi Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za przychylność przy wydaniu tej książki.


 

 

Wstęp

Przydatność analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.1. Analiza – ujęcie ogólne

1.2. Istota i rola analizy ekonomiczno-finansowej

1.3. Wymogi analizy ekonomiczno-finansowej

1.4. Metody analizy ekonomiczno-finansowej

1.5. Źródła analizy ekonomiczno-finansowej

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza majątku przedsiębiorstwa oraz wielkości i struktury jego kapitałów. Ocena równowagi finansowej i kapitału pracującego

2.1. Bilans jako podstawa analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

2.2. Analiza dynamiki i struktury majątku przedsiębiorstwa

2.3. Analiza kapitałów i struktury pasywów

2.4. Analiza majątkowo-kapitałowa

2.5. Ocena równowagi finansowej

2.6. Ocena kapitału pracującego

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat. Analiza czynnikowa zysku ze sprzedaży

3.1. Istota rachunku zysków i strat

3.2. Ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku

3.3. Segmentacja rachunku zysków i strat

3.4. Analiza wyniku

3.5. Zysk operacyjny a EBIT

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do oceny gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa

4.1. Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat

4.2. Wpływy a wydatki

4.3. Segmentacja rachunku przepływów pieniężnych

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Ryzyko operacyjne i finansowe

5.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka

5.2. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego

5.3. Próg rentowności

5.4. Analiza wrażliwości i progów rentowności

5.5. Dźwignia operacyjna

5.6. Ryzyko finansowe

5.7. Dźwignia finansowa

5.8. Dźwignia całkowita (połączona)

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Analiza wskaźnikowa

6.1. Istota analizy wskaźnikowej

6.2. Analiza rentowności

6.3. Analiza płynności

6.4. Wskaźniki zadłużenia

6.5. Wskaźniki sprawności zarządzania (aktywności gospodarczej)

6.6. Inne wskaźniki

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw

7.1. Istota modeli predykcji bankructwa

7.2. Zagraniczne modele predykcji upadłości podmiotów gospodarczych

7.3. Polskie modele predykcji upadłości

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.1. Założenia i rodzaje metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.2. Proste metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

8.3. Dyskontowe metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Wiarygodność kredytowa przedsiębiorstw

9.1. Wiarygodność a zdolność kredytowa

9.2. Obszary ryzyka a wiarygodność

9.3. Systemy informacji gospodarczej o przedsiębiorstwach

9.4. Metody badania wiarygodności

9.5. Wybrane narzędzia wspomagania analizy wiarygodności

9.6. Wyzwania związane z oceną wiarygodności

Pytania otwarte do dyskusji

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Literatura

Załącznik

Odpowiedzi do zadań

Spis rysunków

Spis tabel

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel