Ulubione
  1. Strona główna
  2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

49,00 zł
44,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,90 zł).
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-8030-067-5
49,00 zł
44,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,90 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
[[[separator]]]

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z podejmowaniem decyzji odnośnie odpowiedniego doboru źródeł jej finansowania. Jako szczególnie znaczące w tym kontekście należy wskazać decyzje dotyczące sposobu finansowania działalności rozwojowej. Istotne wsparcie oraz szeroką gamę różnorodnych rozwiązań zapewnia przedsiębiorstwom sektor finansowy, który umożliwia im tym samym realizowanie swoich celów. Dokonywanie tego typu wyborów wymaga jednak odpowiedniej wiedzy i znajomości specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych tak, aby ich zastosowanie było dostosowane do potrzeb oraz właściwości danego podmiotu gospodarczego.

Dotychczasowy dorobek teoretyczny dotyczący omawianego obszaru stanowi podstawę do właściwszego postrzegania szans oraz zagrożeń związanych z poszczególnymi rozwiązaniami dostępnymi dla przedsiębiorstw. Problematyka ta była również przedmiotem wielu badań empirycznych oraz analiz. Jej waga jest trudna do przecenienia zarówno w przypadku jednostek reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jak i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na szeroką skalę. Złożoność problemów związanych z odpowiednim doborem źródeł finansowania oraz zmieniające się dynamicznie otoczenie sprawiają, że jak najbardziej zasadne jest podejmowanie dalszych prac badawczych związanych z tym obszarem finansów, który dotyczy przedsiębiorstw.

Głównym celem książki jest ocena możliwości wykorzystania różnorodnych źródeł finansowania działalności rozwojowej przez przedsiębiorstwa w Polsce.

W pierwszej części opracowania przedstawione zostały wyniki badania dotyczącego źródeł finansowania spółek publicznych. Na próbie 713 przedsiębiorstw notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonana została analiza wybranych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat badanych podmiotów, a także wskaźników obrazujących relacje w wielkości finansowych.

Kolejny rozdział prezentuje aspekty związane z samofinansowaniem przedsiębiorstw w polskich warunkach rynkowych. Zagadnienia dotyczące wykorzystania zysku zatrzymanego oraz amortyzacji do celów finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw zostały poddane analizie w kontekście branżowym, faz cyklu koniunkturalnego, poziomu inflacji oraz powiązań pomiędzy skalą samofinansowania a wartością rynkową przedsiębiorstw.

W dalszej części opracowania zawarto analizę możliwości związanych z pozyskaniem kapitału na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez emisję akcji. Omówione zostały uwarunkowania tej formy pozyskiwania funduszy, związane zarówno z rynkiem podstawowym, jak i alternatywnym systemem obrotu, tj. New Connect.

Odrębną część opracowania dedykowano prezentacji oraz ocenie mezzanine capital. Ta stosunkowo mało znana i rozpowszechniona w Polsce forma pozyskiwania funduszy przez przedsiębiorstwa posiada liczne walory, które mogą sprawić, że jej zastosowanie będzie atrakcyjne dla sponsorów, a przedsiębiorstwom umożliwi pozyskanie potrzebnych środków. Jednak jej wykorzystanie wymaga dokładnego zaznajomienia się zarówno z zaletami, jak i niebezpieczeństwami, które mogą się pojawić przy tego typu transakcjach.

Rozdział piąty książki dedykowany został szczególnie popularnej formie pokrycia potrzeb finansowych przedsiębiorstw, jaką jest kredyt bankowy. Analizie poddane zostały warunki zaciągania tej formy finansowania dłużnego.

Odrębny punkt pracy stanowi opis funduszy pożyczkowych jako alternatywnego i uzupełniającego źródła kapitału dla przedsiębiorstw. Jest to rozwiązanie, które może być szczególnie interesujące dla podmiotów doświadczających trudności z pozyskaniem środków z innych źródeł, z racji np. słabych wyników finansowych.

Istotną część opracowania stanowią także badania dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym poświęcono szósty i siódmy rozdział publikacji. W szczególności koncentrują się one na dwóch interesujących formach finansowania, tj. bezprospektowej emisji obligacji oraz shadow banking.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu źródeł finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. Praca jest efektem badań statutowych, prowadzonych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Agata Adamska

Rozdział 1. Źródła finansowania spółek publicznych w Polsce

Wprowadzenie

1.1. Metodyka badania

1.1.1. Źródła danych i określenie badanej zbiorowości

1.1.2. Metody analizy danych

1.2. Źródła finansowania przedsiębiorstw

1.2.1. Kapitał i struktura kapitału

1.2.2. Własne i obce źródła finansowania

1.2.3. Charakterystyka źródeł finansowania wykorzystywanych przez spółki publiczne

1.3. Uwarunkowania struktury źródeł finansowania

1.3.1. Współwystępowanie różnych źródeł finansowania

1.3.2. Źródła finansowania a aktywa i działalność operacyjna przedsiębiorstw

1.3.3. Źródła finansowania a efektywność spółek

1.3.4. Źródła finansowania a wartość i wskaźniki rynkowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski

Rozdział 2. Samofinansowanie przedsiębiorstw

Wprowadzenie

2.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym

2.2. Samofinansowanie jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw

2.3. Metodologia badania oraz hipotezy badawcze

2.4. Samofinansowanie przedsiębiorstw publicznych w praktyce

2.5. Samofinansowanie przedsiębiorstw a tempo wzrostu PKB

2.5. Samofinansowanie przedsiębiorstw a inflacja

2.6. Samofinansowanie przedsiębiorstw a ich wartość rynkowa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Rozdział 3. Emisja akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Wprowadzenie

3.1. Emisja akcji jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa

3.2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - rys historyczny

3.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obecnie - podstawowe statystyki giełdowego rynku akcji

3.4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd Europy Środkowo-Wschodniej

3.5. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce pozyskiwania kapitału własnego poprzez IPO

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz, Dorota Ślażyńska-Kluczek

Rozdział 4. Możliwości wykorzystania mezzanine capital w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce

Wprowadzenie

4.1. Możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo źródeł finansowania działalności

4.2. Koncepcja finansowania typu mezzanine

4.3. Charakterystyka mezzanine i dostępne instrumenty

4.4. Zastosowanie mezzanine

4.4.1. Dla kogo przeznaczone jest mezzanine

4.4.2. Wady i zalety wykorzystania mezzanine capital

4.4.3. Wymogi stawiane przedsiębiorstwom ubiegającym się o finansowanie mezzanine

4.4.4. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa a zastosowanie mezzanine

4.5. Mezzanine w Polsce

4.5.1. mBank SA - oferta mezzanine

4.5.2. Wybrane transakcje mezzanine przeprowadzone przez BRE Bank SA .

4.5.3. Mezzanine w Solaris Bus&Coach SA

4.5.4. Fundusze mezzanine i transakcje w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Rozdział 5. Kredyt jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Wprowadzenie

5.1. Znaczenie finansowania w rozwoju przedsiębiorstw

5.2. Źródła finansowania przedsiębiorstw

5.3. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw

5.3.1. Czynniki determinujące politykę kredytową przedsiębiorstw

5.3.2. Postawa kredytobiorcy

5.3.3. Kredyt, umowa kredytowa

5.3.4. Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw

5.3.5. Warunki pozyskania kredytu bankowego

5.3.6. Koszt kredytu

5.3.7. Zabezpieczenie kredytu

5.3.8. Możliwości negocjacji warunków kredytowania

5.4. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2014

5.4.1. Uwarunkowania makroekonomiczne

5.4.2. Zasoby przedsiębiorstw

5.4.3. Wyniki finansowe przedsiębiorstw

5.4.4. Źródła finansowania

5.4.5. Finansowanie inwestycji

5.4.6. Polityka kredytowa, popyt na kredyt, warunki kredytowe w latach 2011-2014

5.4.7. Wykorzystanie kredytów, jako źródła finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Dec

Rozdział 6. Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw

Wprowadzenie

6.1. Istota funduszy pożyczkowych

6.2. Standardy funduszu pożyczkowego

6.3. Rozwój funduszy pożyczkowych w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Rozdział 7. Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MSP

Wprowadzenie

7.1. Rola rynku Catalyst w pozyskiwaniu finansowania

7.2. Emisja publiczna versus emisja prywatna

7.3. Nowe regulacje prawne dotyczące emisji obligacji

7.4. Analiza przeprowadzonych publicznych emisji obligacji bez prospektu emisyjnego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Cezary Górecki

Rozdział 8. Shadow banking jako źródło finansowania działalności MSP

Wprowadzenie

8.1. Shadow banking

8.2. Shadow banking w finansowaniu działalności MSP

8.2.1. Siemens Finance

8.2.2. Pragma Inwestycje

8.2.3. Pożyczki prywatne w obrocie gospodarczym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zakończenie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 244

Wstęp

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z podejmowaniem decyzji odnośnie odpowiedniego doboru źródeł jej finansowania. Jako szczególnie znaczące w tym kontekście należy wskazać decyzje dotyczące sposobu finansowania działalności rozwojowej. Istotne wsparcie oraz szeroką gamę różnorodnych rozwiązań zapewnia przedsiębiorstwom sektor finansowy, który umożliwia im tym samym realizowanie swoich celów. Dokonywanie tego typu wyborów wymaga jednak odpowiedniej wiedzy i znajomości specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych tak, aby ich zastosowanie było dostosowane do potrzeb oraz właściwości danego podmiotu gospodarczego.

Dotychczasowy dorobek teoretyczny dotyczący omawianego obszaru stanowi podstawę do właściwszego postrzegania szans oraz zagrożeń związanych z poszczególnymi rozwiązaniami dostępnymi dla przedsiębiorstw. Problematyka ta była również przedmiotem wielu badań empirycznych oraz analiz. Jej waga jest trudna do przecenienia zarówno w przypadku jednostek reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jak i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na szeroką skalę. Złożoność problemów związanych z odpowiednim doborem źródeł finansowania oraz zmieniające się dynamicznie otoczenie sprawiają, że jak najbardziej zasadne jest podejmowanie dalszych prac badawczych związanych z tym obszarem finansów, który dotyczy przedsiębiorstw.

Głównym celem książki jest ocena możliwości wykorzystania różnorodnych źródeł finansowania działalności rozwojowej przez przedsiębiorstwa w Polsce.

W pierwszej części opracowania przedstawione zostały wyniki badania dotyczącego źródeł finansowania spółek publicznych. Na próbie 713 przedsiębiorstw notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonana została analiza wybranych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat badanych podmiotów, a także wskaźników obrazujących relacje w wielkości finansowych.

Kolejny rozdział prezentuje aspekty związane z samofinansowaniem przedsiębiorstw w polskich warunkach rynkowych. Zagadnienia dotyczące wykorzystania zysku zatrzymanego oraz amortyzacji do celów finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw zostały poddane analizie w kontekście branżowym, faz cyklu koniunkturalnego, poziomu inflacji oraz powiązań pomiędzy skalą samofinansowania a wartością rynkową przedsiębiorstw.

W dalszej części opracowania zawarto analizę możliwości związanych z pozyskaniem kapitału na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez emisję akcji. Omówione zostały uwarunkowania tej formy pozyskiwania funduszy, związane zarówno z rynkiem podstawowym, jak i alternatywnym systemem obrotu, tj. New Connect.

Odrębną część opracowania dedykowano prezentacji oraz ocenie mezzanine capital. Ta stosunkowo mało znana i rozpowszechniona w Polsce forma pozyskiwania funduszy przez przedsiębiorstwa posiada liczne walory, które mogą sprawić, że jej zastosowanie będzie atrakcyjne dla sponsorów, a przedsiębiorstwom umożliwi pozyskanie potrzebnych środków. Jednak jej wykorzystanie wymaga dokładnego zaznajomienia się zarówno z zaletami, jak i niebezpieczeństwami, które mogą się pojawić przy tego typu transakcjach.

Rozdział piąty książki dedykowany został szczególnie popularnej formie pokrycia potrzeb finansowych przedsiębiorstw, jaką jest kredyt bankowy. Analizie poddane zostały warunki zaciągania tej formy finansowania dłużnego.

Odrębny punkt pracy stanowi opis funduszy pożyczkowych jako alternatywnego i uzupełniającego źródła kapitału dla przedsiębiorstw. Jest to rozwiązanie, które może być szczególnie interesujące dla podmiotów doświadczających trudności z pozyskaniem środków z innych źródeł, z racji np. słabych wyników finansowych.

Istotną część opracowania stanowią także badania dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym poświęcono szósty i siódmy rozdział publikacji. W szczególności koncentrują się one na dwóch interesujących formach finansowania, tj. bezprospektowej emisji obligacji oraz shadow banking.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu źródeł finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. Praca jest efektem badań statutowych, prowadzonych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spis treści

Wstęp

 

Agata Adamska

Rozdział 1. Źródła finansowania spółek publicznych w Polsce

Wprowadzenie

1.1. Metodyka badania

1.1.1. Źródła danych i określenie badanej zbiorowości

1.1.2. Metody analizy danych

1.2. Źródła finansowania przedsiębiorstw

1.2.1. Kapitał i struktura kapitału

1.2.2. Własne i obce źródła finansowania

1.2.3. Charakterystyka źródeł finansowania wykorzystywanych przez spółki publiczne

1.3. Uwarunkowania struktury źródeł finansowania

1.3.1. Współwystępowanie różnych źródeł finansowania

1.3.2. Źródła finansowania a aktywa i działalność operacyjna przedsiębiorstw

1.3.3. Źródła finansowania a efektywność spółek

1.3.4. Źródła finansowania a wartość i wskaźniki rynkowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski

Rozdział 2. Samofinansowanie przedsiębiorstw

Wprowadzenie

2.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym

2.2. Samofinansowanie jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw

2.3. Metodologia badania oraz hipotezy badawcze

2.4. Samofinansowanie przedsiębiorstw publicznych w praktyce

2.5. Samofinansowanie przedsiębiorstw a tempo wzrostu PKB

2.5. Samofinansowanie przedsiębiorstw a inflacja

2.6. Samofinansowanie przedsiębiorstw a ich wartość rynkowa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Rozdział 3. Emisja akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Wprowadzenie

3.1. Emisja akcji jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa

3.2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - rys historyczny

3.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obecnie - podstawowe statystyki giełdowego rynku akcji

3.4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd Europy Środkowo-Wschodniej

3.5. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce pozyskiwania kapitału własnego poprzez IPO

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz, Dorota Ślażyńska-Kluczek

Rozdział 4. Możliwości wykorzystania mezzanine capital w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce

Wprowadzenie

4.1. Możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo źródeł finansowania działalności

4.2. Koncepcja finansowania typu mezzanine

4.3. Charakterystyka mezzanine i dostępne instrumenty

4.4. Zastosowanie mezzanine

4.4.1. Dla kogo przeznaczone jest mezzanine

4.4.2. Wady i zalety wykorzystania mezzanine capital

4.4.3. Wymogi stawiane przedsiębiorstwom ubiegającym się o finansowanie mezzanine

4.4.4. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa a zastosowanie mezzanine

4.5. Mezzanine w Polsce

4.5.1. mBank SA - oferta mezzanine

4.5.2. Wybrane transakcje mezzanine przeprowadzone przez BRE Bank SA .

4.5.3. Mezzanine w Solaris Bus&Coach SA

4.5.4. Fundusze mezzanine i transakcje w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Rozdział 5. Kredyt jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Wprowadzenie

5.1. Znaczenie finansowania w rozwoju przedsiębiorstw

5.2. Źródła finansowania przedsiębiorstw

5.3. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw

5.3.1. Czynniki determinujące politykę kredytową przedsiębiorstw

5.3.2. Postawa kredytobiorcy

5.3.3. Kredyt, umowa kredytowa

5.3.4. Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw

5.3.5. Warunki pozyskania kredytu bankowego

5.3.6. Koszt kredytu

5.3.7. Zabezpieczenie kredytu

5.3.8. Możliwości negocjacji warunków kredytowania

5.4. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2014

5.4.1. Uwarunkowania makroekonomiczne

5.4.2. Zasoby przedsiębiorstw

5.4.3. Wyniki finansowe przedsiębiorstw

5.4.4. Źródła finansowania

5.4.5. Finansowanie inwestycji

5.4.6. Polityka kredytowa, popyt na kredyt, warunki kredytowe w latach 2011-2014

5.4.7. Wykorzystanie kredytów, jako źródła finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Dec

Rozdział 6. Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw

Wprowadzenie

6.1. Istota funduszy pożyczkowych

6.2. Standardy funduszu pożyczkowego

6.3. Rozwój funduszy pożyczkowych w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Rozdział 7. Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MSP

Wprowadzenie

7.1. Rola rynku Catalyst w pozyskiwaniu finansowania

7.2. Emisja publiczna versus emisja prywatna

7.3. Nowe regulacje prawne dotyczące emisji obligacji

7.4. Analiza przeprowadzonych publicznych emisji obligacji bez prospektu emisyjnego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Cezary Górecki

Rozdział 8. Shadow banking jako źródło finansowania działalności MSP

Wprowadzenie

8.1. Shadow banking

8.2. Shadow banking w finansowaniu działalności MSP

8.2.1. Siemens Finance

8.2.2. Pragma Inwestycje

8.2.3. Pożyczki prywatne w obrocie gospodarczym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zakończenie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 244

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z podejmowaniem decyzji odnośnie odpowiedniego doboru źródeł jej finansowania. Jako szczególnie znaczące w tym kontekście należy wskazać decyzje dotyczące sposobu finansowania działalności rozwojowej. Istotne wsparcie oraz szeroką gamę różnorodnych rozwiązań zapewnia przedsiębiorstwom sektor finansowy, który umożliwia im tym samym realizowanie swoich celów. Dokonywanie tego typu wyborów wymaga jednak odpowiedniej wiedzy i znajomości specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych tak, aby ich zastosowanie było dostosowane do potrzeb oraz właściwości danego podmiotu gospodarczego.

Dotychczasowy dorobek teoretyczny dotyczący omawianego obszaru stanowi podstawę do właściwszego postrzegania szans oraz zagrożeń związanych z poszczególnymi rozwiązaniami dostępnymi dla przedsiębiorstw. Problematyka ta była również przedmiotem wielu badań empirycznych oraz analiz. Jej waga jest trudna do przecenienia zarówno w przypadku jednostek reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jak i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na szeroką skalę. Złożoność problemów związanych z odpowiednim doborem źródeł finansowania oraz zmieniające się dynamicznie otoczenie sprawiają, że jak najbardziej zasadne jest podejmowanie dalszych prac badawczych związanych z tym obszarem finansów, który dotyczy przedsiębiorstw.

Głównym celem książki jest ocena możliwości wykorzystania różnorodnych źródeł finansowania działalności rozwojowej przez przedsiębiorstwa w Polsce.

W pierwszej części opracowania przedstawione zostały wyniki badania dotyczącego źródeł finansowania spółek publicznych. Na próbie 713 przedsiębiorstw notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonana została analiza wybranych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat badanych podmiotów, a także wskaźników obrazujących relacje w wielkości finansowych.

Kolejny rozdział prezentuje aspekty związane z samofinansowaniem przedsiębiorstw w polskich warunkach rynkowych. Zagadnienia dotyczące wykorzystania zysku zatrzymanego oraz amortyzacji do celów finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw zostały poddane analizie w kontekście branżowym, faz cyklu koniunkturalnego, poziomu inflacji oraz powiązań pomiędzy skalą samofinansowania a wartością rynkową przedsiębiorstw.

W dalszej części opracowania zawarto analizę możliwości związanych z pozyskaniem kapitału na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez emisję akcji. Omówione zostały uwarunkowania tej formy pozyskiwania funduszy, związane zarówno z rynkiem podstawowym, jak i alternatywnym systemem obrotu, tj. New Connect.

Odrębną część opracowania dedykowano prezentacji oraz ocenie mezzanine capital. Ta stosunkowo mało znana i rozpowszechniona w Polsce forma pozyskiwania funduszy przez przedsiębiorstwa posiada liczne walory, które mogą sprawić, że jej zastosowanie będzie atrakcyjne dla sponsorów, a przedsiębiorstwom umożliwi pozyskanie potrzebnych środków. Jednak jej wykorzystanie wymaga dokładnego zaznajomienia się zarówno z zaletami, jak i niebezpieczeństwami, które mogą się pojawić przy tego typu transakcjach.

Rozdział piąty książki dedykowany został szczególnie popularnej formie pokrycia potrzeb finansowych przedsiębiorstw, jaką jest kredyt bankowy. Analizie poddane zostały warunki zaciągania tej formy finansowania dłużnego.

Odrębny punkt pracy stanowi opis funduszy pożyczkowych jako alternatywnego i uzupełniającego źródła kapitału dla przedsiębiorstw. Jest to rozwiązanie, które może być szczególnie interesujące dla podmiotów doświadczających trudności z pozyskaniem środków z innych źródeł, z racji np. słabych wyników finansowych.

Istotną część opracowania stanowią także badania dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym poświęcono szósty i siódmy rozdział publikacji. W szczególności koncentrują się one na dwóch interesujących formach finansowania, tj. bezprospektowej emisji obligacji oraz shadow banking.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu źródeł finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. Praca jest efektem badań statutowych, prowadzonych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wstęp

 

Agata Adamska

Rozdział 1. Źródła finansowania spółek publicznych w Polsce

Wprowadzenie

1.1. Metodyka badania

1.1.1. Źródła danych i określenie badanej zbiorowości

1.1.2. Metody analizy danych

1.2. Źródła finansowania przedsiębiorstw

1.2.1. Kapitał i struktura kapitału

1.2.2. Własne i obce źródła finansowania

1.2.3. Charakterystyka źródeł finansowania wykorzystywanych przez spółki publiczne

1.3. Uwarunkowania struktury źródeł finansowania

1.3.1. Współwystępowanie różnych źródeł finansowania

1.3.2. Źródła finansowania a aktywa i działalność operacyjna przedsiębiorstw

1.3.3. Źródła finansowania a efektywność spółek

1.3.4. Źródła finansowania a wartość i wskaźniki rynkowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski

Rozdział 2. Samofinansowanie przedsiębiorstw

Wprowadzenie

2.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym

2.2. Samofinansowanie jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw

2.3. Metodologia badania oraz hipotezy badawcze

2.4. Samofinansowanie przedsiębiorstw publicznych w praktyce

2.5. Samofinansowanie przedsiębiorstw a tempo wzrostu PKB

2.5. Samofinansowanie przedsiębiorstw a inflacja

2.6. Samofinansowanie przedsiębiorstw a ich wartość rynkowa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Mariusz Lipski

Rozdział 3. Emisja akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Wprowadzenie

3.1. Emisja akcji jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa

3.2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - rys historyczny

3.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obecnie - podstawowe statystyki giełdowego rynku akcji

3.4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd Europy Środkowo-Wschodniej

3.5. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce pozyskiwania kapitału własnego poprzez IPO

Podsumowanie

Bibliografia

 

Jacek Grzywacz, Dorota Ślażyńska-Kluczek

Rozdział 4. Możliwości wykorzystania mezzanine capital w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce

Wprowadzenie

4.1. Możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo źródeł finansowania działalności

4.2. Koncepcja finansowania typu mezzanine

4.3. Charakterystyka mezzanine i dostępne instrumenty

4.4. Zastosowanie mezzanine

4.4.1. Dla kogo przeznaczone jest mezzanine

4.4.2. Wady i zalety wykorzystania mezzanine capital

4.4.3. Wymogi stawiane przedsiębiorstwom ubiegającym się o finansowanie mezzanine

4.4.4. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa a zastosowanie mezzanine

4.5. Mezzanine w Polsce

4.5.1. mBank SA - oferta mezzanine

4.5.2. Wybrane transakcje mezzanine przeprowadzone przez BRE Bank SA .

4.5.3. Mezzanine w Solaris Bus&Coach SA

4.5.4. Fundusze mezzanine i transakcje w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Rozdział 5. Kredyt jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Wprowadzenie

5.1. Znaczenie finansowania w rozwoju przedsiębiorstw

5.2. Źródła finansowania przedsiębiorstw

5.3. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw

5.3.1. Czynniki determinujące politykę kredytową przedsiębiorstw

5.3.2. Postawa kredytobiorcy

5.3.3. Kredyt, umowa kredytowa

5.3.4. Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw

5.3.5. Warunki pozyskania kredytu bankowego

5.3.6. Koszt kredytu

5.3.7. Zabezpieczenie kredytu

5.3.8. Możliwości negocjacji warunków kredytowania

5.4. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2014

5.4.1. Uwarunkowania makroekonomiczne

5.4.2. Zasoby przedsiębiorstw

5.4.3. Wyniki finansowe przedsiębiorstw

5.4.4. Źródła finansowania

5.4.5. Finansowanie inwestycji

5.4.6. Polityka kredytowa, popyt na kredyt, warunki kredytowe w latach 2011-2014

5.4.7. Wykorzystanie kredytów, jako źródła finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Dec

Rozdział 6. Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw

Wprowadzenie

6.1. Istota funduszy pożyczkowych

6.2. Standardy funduszu pożyczkowego

6.3. Rozwój funduszy pożyczkowych w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Kamil Gemra

Rozdział 7. Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MSP

Wprowadzenie

7.1. Rola rynku Catalyst w pozyskiwaniu finansowania

7.2. Emisja publiczna versus emisja prywatna

7.3. Nowe regulacje prawne dotyczące emisji obligacji

7.4. Analiza przeprowadzonych publicznych emisji obligacji bez prospektu emisyjnego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Cezary Górecki

Rozdział 8. Shadow banking jako źródło finansowania działalności MSP

Wprowadzenie

8.1. Shadow banking

8.2. Shadow banking w finansowaniu działalności MSP

8.2.1. Siemens Finance

8.2.2. Pragma Inwestycje

8.2.3. Pożyczki prywatne w obrocie gospodarczym

Podsumowanie

Bibliografia

 

Zakończenie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel