Ulubione
  1. Strona główna
  2. ZAGADNIENIA WSPOMAGANIA I ANALIZY DECYZJI

ZAGADNIENIA WSPOMAGANIA I ANALIZY DECYZJI

73,00 zł
65,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 7,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 65,70 zł
Autor: Bogumił Kamiński, Tomasz Kuszewski, Michał Jakubczyk
Kod produktu: 978-83-8030-443-7
Cena regularna:
73,00 zł
65,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 7,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 65,70 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ZAGADNIENIA WSPOMAGANIA I ANALIZY DECYZJI
ZAGADNIENIA WSPOMAGANIA I ANALIZY DECYZJI

[[[separator]]]

Otwierasz, Czytelniku, książkę szczególną. Zapewne, czytając spis treści, zwróciłeś uwagę na dużą różnorodność tematyczną poszczególnych rozdziałów i wzbudziło to Twoje zdziwienie. Zadałeś sobie pytanie, jaka grupa ludzi podjęła trud napisania i wydania monografii w takim właśnie kształcie. Przecież wiesz, że monografia to jest praca naukowa poświęcona wyczerpującemu opracowaniu jednego zagadnienia, tematu, twórczości jednej osoby. W tym przypadku zgodność z definicją monografii, czyli jednolitość względem wybranego kryterium, zapewnia cel powstania tej książki. Została ona napisana przez wiele osób, które łączy co najmniej jedno zamierzenie. Każdy z Autorów, wnosząc swój wkład w powstanie monografii, chce w ten sposób okazać szacunek i wyrazić swoje podziękowania prof. dr. hab. Tomaszowi Szapiro za opiekę naukową, inspirację, współpracę, życzliwość i cierpliwość oraz okazywaną pomoc podczas wspólnej zawodowej wędrówki. Jeśli, Czytelniku, preferujesz kryteria ostre, to przyjmij, że niniejsza monografia powstała z okazji jubileuszu 70. urodzin Tomasza Szapiro i nie jest to bynajmniej jubileusz krakowski.

Przedstawimy Jubilata w nieco niestandardowy sposób. Nie nadużywając wymieniania dat, podkreślimy te dokonania, które w naszym mniemaniu wywarły największy wpływ na jego studentów, dyplomantów, współpracowników, podwładnych. W toku trwającej od 1973 r. kariery akademickiej Jubilat jest związany nieprzerwanie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (dawniej Szkołą Główną Planowania i Statystyki, dalej w skrócie SGH), ale pracuje również w innych instytucjach, jest profesorem zagranicznych uczelni. Prowadzi wykłady, pisze artykuły naukowe, podręczniki, książki, kieruje krajowymi i międzynarodowymi projektami naukowo-badawczymi, jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wielu z nas poznało go w czasie, gdy był Dziekanem Studium Dyplomowego SGH, najmłodsi - gdy piastował godność Rektora SGH. Jubilat jest założycielem i był kierownikiem (do 2012 r.) Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Ekonometrii SGH. Zakład powstał w 1992 r. i odtąd mówiono o nas: „ci ze ZWiAD-u". Przy Zakładzie powstało Studenckie Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych, którego Jubilat był pomysłodawcą i przez wiele lat troskliwym opiekunem. Najmłodszym „dzieckiem" Jubilata jest Stowarzyszenie Wychowanków i Współpracowników Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji - „Alumni ZWiAD".

Ci ze ZWiAD-u wiedzą, że jednym z najważniejszych punktów tygodniowego programu zajęć zawodowych jest, oprócz zajęć dydaktycznych, seminarium naukowe. Te seminaria odbywały się i odbywają w niezmiennym tygodniowym rytmie, zakłócanym tylko wyjątkowymi wydarzeniami. Jak ważne są takie spotkania, możliwość zreferowania i przedyskutowania swoich wyników, rozumiemy czasami dopiero wtedy, gdy stajemy przed mniej życzliwym audytorium i musimy bronić swoich racji. Nie piszemy, bo to oczywiste, że takie regularne spotkania dopingują do pracy i sprzyjają integracji. Najlepiej mogą o tym opowiedzieć doktoranci Jubilata: Wojciech Ożdżeński (obrona w 1998 r.), Justyna Matysiewicz (2001), Małgorzata Kowalczyk (z d. Rempała, 2001), Paweł Gąsiorowski (2002), Piotr Mierzejewski (2002), Przemysław Polak (2002), Miłosz Rojek (2004), Marek Szczerbak (2006), Bogumił Kamiński (2007), Michał Jakubczyk (2007), Marcin Czupryna (2007), Jakub Growiec (2007), Piotr Wojewnik (2010), Przemysław Szufel (2012), Grzegorz Koloch (2014) i Małgorzata Wrzosek (2018).

Spośród bogatego dorobku pisarskiego Jubilata wybieramy trzy pozycje, naszym zdaniem niezwykłe i najbardziej warte wspomnienia. W 1993 r. ukazała się książka autorstwa Jubilata Co decyduje o decyzji z rysunkami Szymona Kobylińskiego. Nikt tak jak Jubilat lekko i precyzyjnie nie pisał i niestety do dziś nie pisze o meandrach podejmowania decyzji oraz próbach i możliwościach modelowania tego procesu.

Fragment tej książki pozwoliliśmy sobie zacytować na okładce. Wspólnie z Walerianem Dubnickim i Jackiem Kłopotowskim Jubilat napisał podręcznik Analiza matematyczna (1999). Sposób podania niełatwych treści, skłanianie do myślenia, pokazywanie zastosowań czynią z tego podręcznika lekturę jedyną w swoim rodzaju. I wreszcie jest Jubilat pomysłodawcą, redaktorem i współautorem książki Decyzje menedżerskie z Excelem (2000). Była to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka, w której przedstawiono klasyczne modele wspomagające podejmowanie decyzji oraz podstawowe metody ekonometryczne z wyczerpującym objaśnieniem wykonywania niezbędnych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel i interpretacją uzyskanych wyników.

Spuścizną Jubilata są także wykłady oferowane przez pracowników ZWiAD--u studentom SGH - niegdyś wymyślone i zaprojektowane przez Jubilata, a potem przekazane młodszym kolegom i w dużej mierze prowadzone do dziś, czasem pod zmienionymi nazwami. W końcu praca naukowa jest sztafetą pokoleń i przekazywania tego, co cenne. Chyba wszyscy wychowankowie Jubilata pamiętają, doceniają i stosują Jego podejście do dydaktyki w dużej mierze zawarte w powiedzeniu „Uczysz ludzi, nie przedmiotu". Realizacją tej zasady były urozmaicone metody przekazywania treści, aktywne włączanie samych słuchaczy w proces kształcenia (np. intrygujące prace domowe), zapraszanie gości z praktyki gospodarczej do zilustrowania sposobów wykorzystania uczonych metod, zasady ciągłego ulepszania poprzez poprawianie jednego wykładu po każdym semestrze, ale także zrozumienie dla studentów i wyjątkowych sytuacji.

Współautorzy monografii sami objaśniają swoje związki z Jubilatem. Fragmenty rozdziałów bądź oddzielne notki w poszczególnych częściach książki, chociaż krótkie, najlepiej dają świadectwo ogromu pracy Jubilata jako nauczyciela, wychowawcy i Szefa.

 

Michał Jakubczyk,

Bogumił Kamiński,

Tomasz Kuszewski

[[[separator]]]

 

List od JM Rektora SGH

List od Dziekan KAE

 

Wstęp

Tomasz Kuszewski

1. Niezgoda buduje, zgoda rujnuje

1.1. Makroekonomista - naukowiec i inżynier

1.2. Ferment w ekonomii

1.3. Interdyscyplinarność we współczesnej ekonomii

Bibliografia

 

Wojciech Ożdżeński

2. Metoda dwureferencyjna w wielokryterialnym problemie wyboru ze skończoną liczbą wariantów

2.1. Podejście interaktywne w wielokryterialnej analizie decyzji

2.2. Model preferencji w procedurze dwureferencyjnej

2.3. Model procedury dwureferencyjnej

2.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz

3. Oczekiwania decydentów wobec reprezentacji preferencji w systemach wspomagania decyzji

3.1. Wprowadzenie

3.2. Opis eksperymentu

3.3. Wyniki badania

3.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Gąsiorowski, Rafał Kalinowski

4. Growth-at-Risk: próba oszacowań dla Polski za lata 2004-2019

4.1. Wprowadzenie

4.2. Szacowanie Growth-at-Risk

4.3. Wyniki oszacowań dla Polski

4.4. Analiza skutków szoków dla zmiennych kształtujących tempo wzrostu gospodarczego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Małgorzata Wrzosek

5. The dynamics of the labor market with a variable structure of unemployment skills

5.1. The influence of the diversity of skills structure on the dynamics of the labor market

5.2. The model of the labor market dynamics with the variable skills structure of the unemployed

5.3. The model of the labor market dynamics

5.4. Simulations of the dynamics on the labor market

5.5. Conclusion

Bibliography

 

Małgorzata Knauff

6. Porozumienia badawcze na rynkach z efektem sieciowym - kwestia kompatybilności

6.1. Rynki z efektem sieciowym

6.2. Porozumienia badawcze, najważniejsze wyniki dla rynków bez efektów sieciowych

6.3. Rola porozumień badawczych na rynkach z efektem sieciowym

6.4. Modelowanie rynku produktu z efektem sieciowym

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Czupryna, Michał Jakubczyk

7. Czegóż chcieć jeszcze? - o preferencjach pracowników nauki wobec miejsca pracy

7.1. Wprowadzenie

7.2. Projekt badania preferencji

7.3. Wyniki badania preferencji

7.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jakub Growiec

8. Kapitał ludzki i zbiór możliwości technologicznych w modelowaniu wzrostu gospodarczego

8.1. Notka historyczna

8.2. Wprowadzenie

8.3. Konstrukcja modelu

8.4. Rozwiązanie modelu

8.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Bogumił Kamiński

9. Model IS-LM - ujęcie dynamiczne

9.1. Wprowadzenie

9.2. Podstawowe założenia ekonomiczne modelu IS-LM

9.3. Ilościowa analiza dynamiki modelu IS-LM

9.4. Próba numerycznego zastosowania wyników

9.5. Podsumowanie

9.6. Dodatek matematyczny

Bibliografia

 

 

Łukasz Balbus, Łukasz Woźny

10. On computing an upper bound for Markov perfect equilibria in games of intergenerational altruism

10.1. Introduction

10.2. The model

10.3. Bounding the set of MPE

10.4. Computing an upper bound for MPE

Bibliography

 

Joanna Franaszek

11. Dominacja stochastyczna a użyteczność

11.1. Wprowadzenie

11.2. Dominacja stochastyczna

11.3. Twierdzenie o wyborze dla dominacji stochastycznej pierwszego rzędu

11.4. Dominacja stochastyczna drugiego rzędu

11.5. Przykłady

11.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Piotr Wojewnik

12. Procedura dwureferencyjna w wielokryterialnych zadaniach rozmytych

12.1. Wprowadzenie

12.2. Decydowanie przy informacji niepunktowej i subiektywnej

12.3. Niepunktowy opis sytuacji decyzyjnej z rozmyciem

12.4. Rozmyta procedura dwureferencyjna

12.5. Podsumowanie

12.6. Załączniki

Bibliografia

 

Petro Vavryk, Łukasz Kraiński, Przemysław Szufel, Maciej Łatek, Seyed M. Mussavi Rizi

13. Forecasting Unemployment Dynamics in Response to COVID-19: A Case Study

13.1. Introduction

13.2. Method

13.3. Results

13.4. Conclusion

Bibliography

 

Michał Lewandowski

14. Willingness-to-pay and willingness-to-accept for a lottery and reference point in prospect theory

14.1. Introduction and motivation

14.2. The Model

14.3. Two examples 27614.4. A decision rule based on WTA and WTP measures

14.5. A connection to the cumulative prospect theory and the determination of a reference point

14.6. Conclusion

14.7. Appendix: A brief introduction to cumulative prospect theory

Bibliography

 

Daniel Kaszyński, Kinga Siuta

15. Synthesis of supporters' and antagonists arguments on the Sapir - Whorf hypothesis

15.1. Introduction

15.2. The genesis of the Sapir - Whorf hypothesis

15.3. Arguments of supporters and antagonists of the Sapir - Whorf hypothesis

15.4. Discussion

15.5. Conclusion

Bibliography

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 306
Format: B5

Wstęp

Otwierasz, Czytelniku, książkę szczególną. Zapewne, czytając spis treści, zwróciłeś uwagę na dużą różnorodność tematyczną poszczególnych rozdziałów i wzbudziło to Twoje zdziwienie. Zadałeś sobie pytanie, jaka grupa ludzi podjęła trud napisania i wydania monografii w takim właśnie kształcie. Przecież wiesz, że monografia to jest praca naukowa poświęcona wyczerpującemu opracowaniu jednego zagadnienia, tematu, twórczości jednej osoby. W tym przypadku zgodność z definicją monografii, czyli jednolitość względem wybranego kryterium, zapewnia cel powstania tej książki. Została ona napisana przez wiele osób, które łączy co najmniej jedno zamierzenie. Każdy z Autorów, wnosząc swój wkład w powstanie monografii, chce w ten sposób okazać szacunek i wyrazić swoje podziękowania prof. dr. hab. Tomaszowi Szapiro za opiekę naukową, inspirację, współpracę, życzliwość i cierpliwość oraz okazywaną pomoc podczas wspólnej zawodowej wędrówki. Jeśli, Czytelniku, preferujesz kryteria ostre, to przyjmij, że niniejsza monografia powstała z okazji jubileuszu 70. urodzin Tomasza Szapiro i nie jest to bynajmniej jubileusz krakowski.

Przedstawimy Jubilata w nieco niestandardowy sposób. Nie nadużywając wymieniania dat, podkreślimy te dokonania, które w naszym mniemaniu wywarły największy wpływ na jego studentów, dyplomantów, współpracowników, podwładnych. W toku trwającej od 1973 r. kariery akademickiej Jubilat jest związany nieprzerwanie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (dawniej Szkołą Główną Planowania i Statystyki, dalej w skrócie SGH), ale pracuje również w innych instytucjach, jest profesorem zagranicznych uczelni. Prowadzi wykłady, pisze artykuły naukowe, podręczniki, książki, kieruje krajowymi i międzynarodowymi projektami naukowo-badawczymi, jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wielu z nas poznało go w czasie, gdy był Dziekanem Studium Dyplomowego SGH, najmłodsi - gdy piastował godność Rektora SGH. Jubilat jest założycielem i był kierownikiem (do 2012 r.) Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Ekonometrii SGH. Zakład powstał w 1992 r. i odtąd mówiono o nas: „ci ze ZWiAD-u". Przy Zakładzie powstało Studenckie Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych, którego Jubilat był pomysłodawcą i przez wiele lat troskliwym opiekunem. Najmłodszym „dzieckiem" Jubilata jest Stowarzyszenie Wychowanków i Współpracowników Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji - „Alumni ZWiAD".

Ci ze ZWiAD-u wiedzą, że jednym z najważniejszych punktów tygodniowego programu zajęć zawodowych jest, oprócz zajęć dydaktycznych, seminarium naukowe. Te seminaria odbywały się i odbywają w niezmiennym tygodniowym rytmie, zakłócanym tylko wyjątkowymi wydarzeniami. Jak ważne są takie spotkania, możliwość zreferowania i przedyskutowania swoich wyników, rozumiemy czasami dopiero wtedy, gdy stajemy przed mniej życzliwym audytorium i musimy bronić swoich racji. Nie piszemy, bo to oczywiste, że takie regularne spotkania dopingują do pracy i sprzyjają integracji. Najlepiej mogą o tym opowiedzieć doktoranci Jubilata: Wojciech Ożdżeński (obrona w 1998 r.), Justyna Matysiewicz (2001), Małgorzata Kowalczyk (z d. Rempała, 2001), Paweł Gąsiorowski (2002), Piotr Mierzejewski (2002), Przemysław Polak (2002), Miłosz Rojek (2004), Marek Szczerbak (2006), Bogumił Kamiński (2007), Michał Jakubczyk (2007), Marcin Czupryna (2007), Jakub Growiec (2007), Piotr Wojewnik (2010), Przemysław Szufel (2012), Grzegorz Koloch (2014) i Małgorzata Wrzosek (2018).

Spośród bogatego dorobku pisarskiego Jubilata wybieramy trzy pozycje, naszym zdaniem niezwykłe i najbardziej warte wspomnienia. W 1993 r. ukazała się książka autorstwa Jubilata Co decyduje o decyzji z rysunkami Szymona Kobylińskiego. Nikt tak jak Jubilat lekko i precyzyjnie nie pisał i niestety do dziś nie pisze o meandrach podejmowania decyzji oraz próbach i możliwościach modelowania tego procesu.

Fragment tej książki pozwoliliśmy sobie zacytować na okładce. Wspólnie z Walerianem Dubnickim i Jackiem Kłopotowskim Jubilat napisał podręcznik Analiza matematyczna (1999). Sposób podania niełatwych treści, skłanianie do myślenia, pokazywanie zastosowań czynią z tego podręcznika lekturę jedyną w swoim rodzaju. I wreszcie jest Jubilat pomysłodawcą, redaktorem i współautorem książki Decyzje menedżerskie z Excelem (2000). Była to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka, w której przedstawiono klasyczne modele wspomagające podejmowanie decyzji oraz podstawowe metody ekonometryczne z wyczerpującym objaśnieniem wykonywania niezbędnych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel i interpretacją uzyskanych wyników.

Spuścizną Jubilata są także wykłady oferowane przez pracowników ZWiAD--u studentom SGH - niegdyś wymyślone i zaprojektowane przez Jubilata, a potem przekazane młodszym kolegom i w dużej mierze prowadzone do dziś, czasem pod zmienionymi nazwami. W końcu praca naukowa jest sztafetą pokoleń i przekazywania tego, co cenne. Chyba wszyscy wychowankowie Jubilata pamiętają, doceniają i stosują Jego podejście do dydaktyki w dużej mierze zawarte w powiedzeniu „Uczysz ludzi, nie przedmiotu". Realizacją tej zasady były urozmaicone metody przekazywania treści, aktywne włączanie samych słuchaczy w proces kształcenia (np. intrygujące prace domowe), zapraszanie gości z praktyki gospodarczej do zilustrowania sposobów wykorzystania uczonych metod, zasady ciągłego ulepszania poprzez poprawianie jednego wykładu po każdym semestrze, ale także zrozumienie dla studentów i wyjątkowych sytuacji.

Współautorzy monografii sami objaśniają swoje związki z Jubilatem. Fragmenty rozdziałów bądź oddzielne notki w poszczególnych częściach książki, chociaż krótkie, najlepiej dają świadectwo ogromu pracy Jubilata jako nauczyciela, wychowawcy i Szefa.

 

Michał Jakubczyk,

Bogumił Kamiński,

Tomasz Kuszewski

Spis treści

 

List od JM Rektora SGH

List od Dziekan KAE

 

Wstęp

Tomasz Kuszewski

1. Niezgoda buduje, zgoda rujnuje

1.1. Makroekonomista - naukowiec i inżynier

1.2. Ferment w ekonomii

1.3. Interdyscyplinarność we współczesnej ekonomii

Bibliografia

 

Wojciech Ożdżeński

2. Metoda dwureferencyjna w wielokryterialnym problemie wyboru ze skończoną liczbą wariantów

2.1. Podejście interaktywne w wielokryterialnej analizie decyzji

2.2. Model preferencji w procedurze dwureferencyjnej

2.3. Model procedury dwureferencyjnej

2.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz

3. Oczekiwania decydentów wobec reprezentacji preferencji w systemach wspomagania decyzji

3.1. Wprowadzenie

3.2. Opis eksperymentu

3.3. Wyniki badania

3.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Gąsiorowski, Rafał Kalinowski

4. Growth-at-Risk: próba oszacowań dla Polski za lata 2004-2019

4.1. Wprowadzenie

4.2. Szacowanie Growth-at-Risk

4.3. Wyniki oszacowań dla Polski

4.4. Analiza skutków szoków dla zmiennych kształtujących tempo wzrostu gospodarczego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Małgorzata Wrzosek

5. The dynamics of the labor market with a variable structure of unemployment skills

5.1. The influence of the diversity of skills structure on the dynamics of the labor market

5.2. The model of the labor market dynamics with the variable skills structure of the unemployed

5.3. The model of the labor market dynamics

5.4. Simulations of the dynamics on the labor market

5.5. Conclusion

Bibliography

 

Małgorzata Knauff

6. Porozumienia badawcze na rynkach z efektem sieciowym - kwestia kompatybilności

6.1. Rynki z efektem sieciowym

6.2. Porozumienia badawcze, najważniejsze wyniki dla rynków bez efektów sieciowych

6.3. Rola porozumień badawczych na rynkach z efektem sieciowym

6.4. Modelowanie rynku produktu z efektem sieciowym

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Czupryna, Michał Jakubczyk

7. Czegóż chcieć jeszcze? - o preferencjach pracowników nauki wobec miejsca pracy

7.1. Wprowadzenie

7.2. Projekt badania preferencji

7.3. Wyniki badania preferencji

7.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jakub Growiec

8. Kapitał ludzki i zbiór możliwości technologicznych w modelowaniu wzrostu gospodarczego

8.1. Notka historyczna

8.2. Wprowadzenie

8.3. Konstrukcja modelu

8.4. Rozwiązanie modelu

8.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Bogumił Kamiński

9. Model IS-LM - ujęcie dynamiczne

9.1. Wprowadzenie

9.2. Podstawowe założenia ekonomiczne modelu IS-LM

9.3. Ilościowa analiza dynamiki modelu IS-LM

9.4. Próba numerycznego zastosowania wyników

9.5. Podsumowanie

9.6. Dodatek matematyczny

Bibliografia

 

 

Łukasz Balbus, Łukasz Woźny

10. On computing an upper bound for Markov perfect equilibria in games of intergenerational altruism

10.1. Introduction

10.2. The model

10.3. Bounding the set of MPE

10.4. Computing an upper bound for MPE

Bibliography

 

Joanna Franaszek

11. Dominacja stochastyczna a użyteczność

11.1. Wprowadzenie

11.2. Dominacja stochastyczna

11.3. Twierdzenie o wyborze dla dominacji stochastycznej pierwszego rzędu

11.4. Dominacja stochastyczna drugiego rzędu

11.5. Przykłady

11.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Piotr Wojewnik

12. Procedura dwureferencyjna w wielokryterialnych zadaniach rozmytych

12.1. Wprowadzenie

12.2. Decydowanie przy informacji niepunktowej i subiektywnej

12.3. Niepunktowy opis sytuacji decyzyjnej z rozmyciem

12.4. Rozmyta procedura dwureferencyjna

12.5. Podsumowanie

12.6. Załączniki

Bibliografia

 

Petro Vavryk, Łukasz Kraiński, Przemysław Szufel, Maciej Łatek, Seyed M. Mussavi Rizi

13. Forecasting Unemployment Dynamics in Response to COVID-19: A Case Study

13.1. Introduction

13.2. Method

13.3. Results

13.4. Conclusion

Bibliography

 

Michał Lewandowski

14. Willingness-to-pay and willingness-to-accept for a lottery and reference point in prospect theory

14.1. Introduction and motivation

14.2. The Model

14.3. Two examples 27614.4. A decision rule based on WTA and WTP measures

14.5. A connection to the cumulative prospect theory and the determination of a reference point

14.6. Conclusion

14.7. Appendix: A brief introduction to cumulative prospect theory

Bibliography

 

Daniel Kaszyński, Kinga Siuta

15. Synthesis of supporters' and antagonists arguments on the Sapir - Whorf hypothesis

15.1. Introduction

15.2. The genesis of the Sapir - Whorf hypothesis

15.3. Arguments of supporters and antagonists of the Sapir - Whorf hypothesis

15.4. Discussion

15.5. Conclusion

Bibliography

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 306
Format: B5

Otwierasz, Czytelniku, książkę szczególną. Zapewne, czytając spis treści, zwróciłeś uwagę na dużą różnorodność tematyczną poszczególnych rozdziałów i wzbudziło to Twoje zdziwienie. Zadałeś sobie pytanie, jaka grupa ludzi podjęła trud napisania i wydania monografii w takim właśnie kształcie. Przecież wiesz, że monografia to jest praca naukowa poświęcona wyczerpującemu opracowaniu jednego zagadnienia, tematu, twórczości jednej osoby. W tym przypadku zgodność z definicją monografii, czyli jednolitość względem wybranego kryterium, zapewnia cel powstania tej książki. Została ona napisana przez wiele osób, które łączy co najmniej jedno zamierzenie. Każdy z Autorów, wnosząc swój wkład w powstanie monografii, chce w ten sposób okazać szacunek i wyrazić swoje podziękowania prof. dr. hab. Tomaszowi Szapiro za opiekę naukową, inspirację, współpracę, życzliwość i cierpliwość oraz okazywaną pomoc podczas wspólnej zawodowej wędrówki. Jeśli, Czytelniku, preferujesz kryteria ostre, to przyjmij, że niniejsza monografia powstała z okazji jubileuszu 70. urodzin Tomasza Szapiro i nie jest to bynajmniej jubileusz krakowski.

Przedstawimy Jubilata w nieco niestandardowy sposób. Nie nadużywając wymieniania dat, podkreślimy te dokonania, które w naszym mniemaniu wywarły największy wpływ na jego studentów, dyplomantów, współpracowników, podwładnych. W toku trwającej od 1973 r. kariery akademickiej Jubilat jest związany nieprzerwanie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (dawniej Szkołą Główną Planowania i Statystyki, dalej w skrócie SGH), ale pracuje również w innych instytucjach, jest profesorem zagranicznych uczelni. Prowadzi wykłady, pisze artykuły naukowe, podręczniki, książki, kieruje krajowymi i międzynarodowymi projektami naukowo-badawczymi, jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wielu z nas poznało go w czasie, gdy był Dziekanem Studium Dyplomowego SGH, najmłodsi - gdy piastował godność Rektora SGH. Jubilat jest założycielem i był kierownikiem (do 2012 r.) Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Ekonometrii SGH. Zakład powstał w 1992 r. i odtąd mówiono o nas: „ci ze ZWiAD-u". Przy Zakładzie powstało Studenckie Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych, którego Jubilat był pomysłodawcą i przez wiele lat troskliwym opiekunem. Najmłodszym „dzieckiem" Jubilata jest Stowarzyszenie Wychowanków i Współpracowników Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji - „Alumni ZWiAD".

Ci ze ZWiAD-u wiedzą, że jednym z najważniejszych punktów tygodniowego programu zajęć zawodowych jest, oprócz zajęć dydaktycznych, seminarium naukowe. Te seminaria odbywały się i odbywają w niezmiennym tygodniowym rytmie, zakłócanym tylko wyjątkowymi wydarzeniami. Jak ważne są takie spotkania, możliwość zreferowania i przedyskutowania swoich wyników, rozumiemy czasami dopiero wtedy, gdy stajemy przed mniej życzliwym audytorium i musimy bronić swoich racji. Nie piszemy, bo to oczywiste, że takie regularne spotkania dopingują do pracy i sprzyjają integracji. Najlepiej mogą o tym opowiedzieć doktoranci Jubilata: Wojciech Ożdżeński (obrona w 1998 r.), Justyna Matysiewicz (2001), Małgorzata Kowalczyk (z d. Rempała, 2001), Paweł Gąsiorowski (2002), Piotr Mierzejewski (2002), Przemysław Polak (2002), Miłosz Rojek (2004), Marek Szczerbak (2006), Bogumił Kamiński (2007), Michał Jakubczyk (2007), Marcin Czupryna (2007), Jakub Growiec (2007), Piotr Wojewnik (2010), Przemysław Szufel (2012), Grzegorz Koloch (2014) i Małgorzata Wrzosek (2018).

Spośród bogatego dorobku pisarskiego Jubilata wybieramy trzy pozycje, naszym zdaniem niezwykłe i najbardziej warte wspomnienia. W 1993 r. ukazała się książka autorstwa Jubilata Co decyduje o decyzji z rysunkami Szymona Kobylińskiego. Nikt tak jak Jubilat lekko i precyzyjnie nie pisał i niestety do dziś nie pisze o meandrach podejmowania decyzji oraz próbach i możliwościach modelowania tego procesu.

Fragment tej książki pozwoliliśmy sobie zacytować na okładce. Wspólnie z Walerianem Dubnickim i Jackiem Kłopotowskim Jubilat napisał podręcznik Analiza matematyczna (1999). Sposób podania niełatwych treści, skłanianie do myślenia, pokazywanie zastosowań czynią z tego podręcznika lekturę jedyną w swoim rodzaju. I wreszcie jest Jubilat pomysłodawcą, redaktorem i współautorem książki Decyzje menedżerskie z Excelem (2000). Była to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka, w której przedstawiono klasyczne modele wspomagające podejmowanie decyzji oraz podstawowe metody ekonometryczne z wyczerpującym objaśnieniem wykonywania niezbędnych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel i interpretacją uzyskanych wyników.

Spuścizną Jubilata są także wykłady oferowane przez pracowników ZWiAD--u studentom SGH - niegdyś wymyślone i zaprojektowane przez Jubilata, a potem przekazane młodszym kolegom i w dużej mierze prowadzone do dziś, czasem pod zmienionymi nazwami. W końcu praca naukowa jest sztafetą pokoleń i przekazywania tego, co cenne. Chyba wszyscy wychowankowie Jubilata pamiętają, doceniają i stosują Jego podejście do dydaktyki w dużej mierze zawarte w powiedzeniu „Uczysz ludzi, nie przedmiotu". Realizacją tej zasady były urozmaicone metody przekazywania treści, aktywne włączanie samych słuchaczy w proces kształcenia (np. intrygujące prace domowe), zapraszanie gości z praktyki gospodarczej do zilustrowania sposobów wykorzystania uczonych metod, zasady ciągłego ulepszania poprzez poprawianie jednego wykładu po każdym semestrze, ale także zrozumienie dla studentów i wyjątkowych sytuacji.

Współautorzy monografii sami objaśniają swoje związki z Jubilatem. Fragmenty rozdziałów bądź oddzielne notki w poszczególnych częściach książki, chociaż krótkie, najlepiej dają świadectwo ogromu pracy Jubilata jako nauczyciela, wychowawcy i Szefa.

 

Michał Jakubczyk,

Bogumił Kamiński,

Tomasz Kuszewski

 

List od JM Rektora SGH

List od Dziekan KAE

 

Wstęp

Tomasz Kuszewski

1. Niezgoda buduje, zgoda rujnuje

1.1. Makroekonomista - naukowiec i inżynier

1.2. Ferment w ekonomii

1.3. Interdyscyplinarność we współczesnej ekonomii

Bibliografia

 

Wojciech Ożdżeński

2. Metoda dwureferencyjna w wielokryterialnym problemie wyboru ze skończoną liczbą wariantów

2.1. Podejście interaktywne w wielokryterialnej analizie decyzji

2.2. Model preferencji w procedurze dwureferencyjnej

2.3. Model procedury dwureferencyjnej

2.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz

3. Oczekiwania decydentów wobec reprezentacji preferencji w systemach wspomagania decyzji

3.1. Wprowadzenie

3.2. Opis eksperymentu

3.3. Wyniki badania

3.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Paweł Gąsiorowski, Rafał Kalinowski

4. Growth-at-Risk: próba oszacowań dla Polski za lata 2004-2019

4.1. Wprowadzenie

4.2. Szacowanie Growth-at-Risk

4.3. Wyniki oszacowań dla Polski

4.4. Analiza skutków szoków dla zmiennych kształtujących tempo wzrostu gospodarczego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Małgorzata Wrzosek

5. The dynamics of the labor market with a variable structure of unemployment skills

5.1. The influence of the diversity of skills structure on the dynamics of the labor market

5.2. The model of the labor market dynamics with the variable skills structure of the unemployed

5.3. The model of the labor market dynamics

5.4. Simulations of the dynamics on the labor market

5.5. Conclusion

Bibliography

 

Małgorzata Knauff

6. Porozumienia badawcze na rynkach z efektem sieciowym - kwestia kompatybilności

6.1. Rynki z efektem sieciowym

6.2. Porozumienia badawcze, najważniejsze wyniki dla rynków bez efektów sieciowych

6.3. Rola porozumień badawczych na rynkach z efektem sieciowym

6.4. Modelowanie rynku produktu z efektem sieciowym

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Czupryna, Michał Jakubczyk

7. Czegóż chcieć jeszcze? - o preferencjach pracowników nauki wobec miejsca pracy

7.1. Wprowadzenie

7.2. Projekt badania preferencji

7.3. Wyniki badania preferencji

7.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Jakub Growiec

8. Kapitał ludzki i zbiór możliwości technologicznych w modelowaniu wzrostu gospodarczego

8.1. Notka historyczna

8.2. Wprowadzenie

8.3. Konstrukcja modelu

8.4. Rozwiązanie modelu

8.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Bogumił Kamiński

9. Model IS-LM - ujęcie dynamiczne

9.1. Wprowadzenie

9.2. Podstawowe założenia ekonomiczne modelu IS-LM

9.3. Ilościowa analiza dynamiki modelu IS-LM

9.4. Próba numerycznego zastosowania wyników

9.5. Podsumowanie

9.6. Dodatek matematyczny

Bibliografia

 

 

Łukasz Balbus, Łukasz Woźny

10. On computing an upper bound for Markov perfect equilibria in games of intergenerational altruism

10.1. Introduction

10.2. The model

10.3. Bounding the set of MPE

10.4. Computing an upper bound for MPE

Bibliography

 

Joanna Franaszek

11. Dominacja stochastyczna a użyteczność

11.1. Wprowadzenie

11.2. Dominacja stochastyczna

11.3. Twierdzenie o wyborze dla dominacji stochastycznej pierwszego rzędu

11.4. Dominacja stochastyczna drugiego rzędu

11.5. Przykłady

11.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Piotr Wojewnik

12. Procedura dwureferencyjna w wielokryterialnych zadaniach rozmytych

12.1. Wprowadzenie

12.2. Decydowanie przy informacji niepunktowej i subiektywnej

12.3. Niepunktowy opis sytuacji decyzyjnej z rozmyciem

12.4. Rozmyta procedura dwureferencyjna

12.5. Podsumowanie

12.6. Załączniki

Bibliografia

 

Petro Vavryk, Łukasz Kraiński, Przemysław Szufel, Maciej Łatek, Seyed M. Mussavi Rizi

13. Forecasting Unemployment Dynamics in Response to COVID-19: A Case Study

13.1. Introduction

13.2. Method

13.3. Results

13.4. Conclusion

Bibliography

 

Michał Lewandowski

14. Willingness-to-pay and willingness-to-accept for a lottery and reference point in prospect theory

14.1. Introduction and motivation

14.2. The Model

14.3. Two examples 27614.4. A decision rule based on WTA and WTP measures

14.5. A connection to the cumulative prospect theory and the determination of a reference point

14.6. Conclusion

14.7. Appendix: A brief introduction to cumulative prospect theory

Bibliography

 

Daniel Kaszyński, Kinga Siuta

15. Synthesis of supporters' and antagonists arguments on the Sapir - Whorf hypothesis

15.1. Introduction

15.2. The genesis of the Sapir - Whorf hypothesis

15.3. Arguments of supporters and antagonists of the Sapir - Whorf hypothesis

15.4. Discussion

15.5. Conclusion

Bibliography

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel