Ulubione
  1. Strona główna
  2. ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Autor: Katarzyna Bareja Teresa Boroch Marta Gawart Magdalena Giedroyć Katarzyna Klimczak Edyta Łazarowicz Katarzyna Zasiewska
Kod produktu: 978-83-7378-716-2
Cena regularna:
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
[[[separator]]]
Przełom XX i XXI wieku to okres istotnych zmian w rachunkowości. Proces globalizacji gospodarki światowej wymusza podjęcie odpowiednich działań w za­kresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej stają się globalnymi standardami rachunkowości. Obserwowane w ostatnich latach zmiany w stylu zarządzania przedsiębiorstwami oraz towarzyszące im nowe potrzeby informacyjne dostarczycieli kapitału powo­dują, że rachunkowość zaczyna się koncentrować na pomiarze wartości przed­siębiorstwa. Szczególnie istotne zmiany zachodzą w obszarze zasad wyceny w ra­chunkowości oraz w zakresie i sposobie prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprawia, że w sprawozdaniu finansowym oczekuje się także informacji o kapitale intelektualnym.
Niniejszy podręcznik został przygotowany z uwzględnieniem przedstawionych powyżej zmian we współczesnej rachunkowości. Prezentując poszczególne obszary, autorki korzystały zarówno z rozwiązań przyjętych w polskim prawie bilansowym, jak i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
W podręczniku przedstawiono następujące zagadnienia: tradycyjny a współ­czesny system rachunkowości, pomiar wartości w rachunkowości, utrata wartości aktywów, problemy identyfikacji i wyceny środków trwałych i wartości niema­terialnych i prawnych, leasing, nieruchomości inwestycyjne, instrumenty finan­sowe, umowy długoterminowe, rezerwy, odroczony podatek dochodowy, kapitał intelektualny. Poruszane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami z roz­wiązaniami. Ponadto na końcu każdego rozdziału została zamieszczona literatura dotycząca opisywanego zagadnienia.
Zgodnie z założeniem autorek treść niniejszego podręcznika dostosowana jest do programu zajęć z zaawansowanej rachunkowości finansowej - przedmiotu wykładanego na studiach magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w War­szawie. Książka ta może być również przydatna dla studentów innych uczelni ekonomicznych czy uczestników kursów rachunkowości. Autorki przyjęły założe­nie, że Czytelnik niniejszego podręcznika posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.
[[[separator]]]
Skróty stosowane w książce

Od Autorek

1. Tradycyjny a współczesny system rachunkowości
1.1. Funkcje rachunkowości
1.2. Metody i nadrzędne zasady rachunkowości
1.3. Teoria, polityka i praktyka rachunkowości
Bibliografia

2. Pomiar wartości w rachunkowości
2.1. Wpływ funkcji rachunkowości na wybór zasad wyceny
2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości
2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości
2.4. Wynik całościowy - nowa kategoria rachunkowości
Bibliografia
3. Utrata wartości aktywów
3.1. Odpisy z tytułu utraty wartości jako element aktualizacji wyceny składników majątkowych
3.2. Ocena zasadności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości, ich wycena oraz ujęcie w księgach rachunkowych - przykłady
Bibliografia

4. Szczególne problemy identyfikacji i wyceny wartości niematerialnychi prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.1. Definicje aktywów, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ustawie o rachunkowości
4.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.3. Ewidencja księgowa wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.4. Przykłady ewidencyjne wybranych operacji księgowych dotyczących środków trwałych oraz środków trwałych w budowie
4.5. Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu finansowym

5. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
5.1. Amortyzacja - uwagi wstępne
5.2. Momenty rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
5.3. Metody amortyzacji
5.4. Wybór dopuszczonych przepisami metod amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
5.5. Przykłady ilustrujące wybrane zagadnienia dotyczące amortyzacji środków trwałych
Bibliografia

6. Leasing
6.1. Pojęcie i kryteria klasyfikacji umów leasingowych
6.2. Leasing operacyjny w księgach rachunkowych
6.3. Leasing finansowy w księgach rachunkowych
6.4. Szczególne rodzaje leasingu
Bibliografia

7. Nieruchomości inwestycyjne
7.1. Pojęcie nieruchomości inwestycyjnych
7.2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych
7.3. Sprzedaż i przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnych
7.4. Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

8. Instrumenty finansowe
8.1. Instrumenty finansowe - definicje
8.2. Instrumenty finansowe według polskiego prawa bilansowego
8.3. Instrumenty finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Bibliografia

9. Długoterminowe umowy o usługi
9.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne długoterminowych umów o usługi
9.2. Rodzaje długoterminowych umów o usługi
9.3. Przychody i koszty długoterminowych umów o usługi
9.4. Metody pomiaru stopnia zaawansowania długoterminowych umów o usługi
9.5. Rozliczenie długoterminowych umów o usługi
9.6. Ujęcie umów długoterminowych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

10. Rezerwy kapitałowe
10.1. Ogólna charakterystyka rezerw kapitałowych
10.2. Tworzenie rezerw kapitałowych
10.3. Wykorzystywanie rezerw kapitałowych
10.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
Bibliografia

11. Rezerwy na zobowiązania
11.1. Ogólna charakterystyka rezerw na zobowiązania
11.2. Rezerwy na zobowiązania jako przedmiot Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
11.3. Rezerwy na zobowiązania w polskim prawie bilansowym
11.4. Zasady tworzenia, wyceny i ewidencji księgowej rezerw na zobowiązania - przykłady
Bibliografia

12. Odroczony podatek dochodowy
12.1. Istota i zakres odroczonego podatku dochodowego
12.2. Pojęcie wartości podatkowej aktywów i zobowiązań
12.3. Zasady ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
12.4. Ewidencja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
12.5. Różnice przejściowe z tytułu strat podatkowych i niewykorzystanych ulg podatkowych
12.6. Różnice przejściowe związane z operacjami rozliczanymi z kapitałem własnym
12.7. Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

13. Kapitał intelektualny
13.1. Definicja i klasyfikacja kapitału intelektualnego
13.2. Pomiar i prezentacja kapitału intelektualnego
13.3. Kapitał intelektualny w rachunkowości
Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 297

Wstęp

Przełom XX i XXI wieku to okres istotnych zmian w rachunkowości. Proces globalizacji gospodarki światowej wymusza podjęcie odpowiednich działań w za­kresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej stają się globalnymi standardami rachunkowości. Obserwowane w ostatnich latach zmiany w stylu zarządzania przedsiębiorstwami oraz towarzyszące im nowe potrzeby informacyjne dostarczycieli kapitału powo­dują, że rachunkowość zaczyna się koncentrować na pomiarze wartości przed­siębiorstwa. Szczególnie istotne zmiany zachodzą w obszarze zasad wyceny w ra­chunkowości oraz w zakresie i sposobie prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprawia, że w sprawozdaniu finansowym oczekuje się także informacji o kapitale intelektualnym.
Niniejszy podręcznik został przygotowany z uwzględnieniem przedstawionych powyżej zmian we współczesnej rachunkowości. Prezentując poszczególne obszary, autorki korzystały zarówno z rozwiązań przyjętych w polskim prawie bilansowym, jak i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
W podręczniku przedstawiono następujące zagadnienia: tradycyjny a współ­czesny system rachunkowości, pomiar wartości w rachunkowości, utrata wartości aktywów, problemy identyfikacji i wyceny środków trwałych i wartości niema­terialnych i prawnych, leasing, nieruchomości inwestycyjne, instrumenty finan­sowe, umowy długoterminowe, rezerwy, odroczony podatek dochodowy, kapitał intelektualny. Poruszane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami z roz­wiązaniami. Ponadto na końcu każdego rozdziału została zamieszczona literatura dotycząca opisywanego zagadnienia.
Zgodnie z założeniem autorek treść niniejszego podręcznika dostosowana jest do programu zajęć z zaawansowanej rachunkowości finansowej - przedmiotu wykładanego na studiach magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w War­szawie. Książka ta może być również przydatna dla studentów innych uczelni ekonomicznych czy uczestników kursów rachunkowości. Autorki przyjęły założe­nie, że Czytelnik niniejszego podręcznika posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Spis treści

Skróty stosowane w książce

Od Autorek

1. Tradycyjny a współczesny system rachunkowości
1.1. Funkcje rachunkowości
1.2. Metody i nadrzędne zasady rachunkowości
1.3. Teoria, polityka i praktyka rachunkowości
Bibliografia

2. Pomiar wartości w rachunkowości
2.1. Wpływ funkcji rachunkowości na wybór zasad wyceny
2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości
2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości
2.4. Wynik całościowy - nowa kategoria rachunkowości
Bibliografia
3. Utrata wartości aktywów
3.1. Odpisy z tytułu utraty wartości jako element aktualizacji wyceny składników majątkowych
3.2. Ocena zasadności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości, ich wycena oraz ujęcie w księgach rachunkowych - przykłady
Bibliografia

4. Szczególne problemy identyfikacji i wyceny wartości niematerialnychi prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.1. Definicje aktywów, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ustawie o rachunkowości
4.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.3. Ewidencja księgowa wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.4. Przykłady ewidencyjne wybranych operacji księgowych dotyczących środków trwałych oraz środków trwałych w budowie
4.5. Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu finansowym

5. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
5.1. Amortyzacja - uwagi wstępne
5.2. Momenty rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
5.3. Metody amortyzacji
5.4. Wybór dopuszczonych przepisami metod amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
5.5. Przykłady ilustrujące wybrane zagadnienia dotyczące amortyzacji środków trwałych
Bibliografia

6. Leasing
6.1. Pojęcie i kryteria klasyfikacji umów leasingowych
6.2. Leasing operacyjny w księgach rachunkowych
6.3. Leasing finansowy w księgach rachunkowych
6.4. Szczególne rodzaje leasingu
Bibliografia

7. Nieruchomości inwestycyjne
7.1. Pojęcie nieruchomości inwestycyjnych
7.2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych
7.3. Sprzedaż i przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnych
7.4. Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

8. Instrumenty finansowe
8.1. Instrumenty finansowe - definicje
8.2. Instrumenty finansowe według polskiego prawa bilansowego
8.3. Instrumenty finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Bibliografia

9. Długoterminowe umowy o usługi
9.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne długoterminowych umów o usługi
9.2. Rodzaje długoterminowych umów o usługi
9.3. Przychody i koszty długoterminowych umów o usługi
9.4. Metody pomiaru stopnia zaawansowania długoterminowych umów o usługi
9.5. Rozliczenie długoterminowych umów o usługi
9.6. Ujęcie umów długoterminowych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

10. Rezerwy kapitałowe
10.1. Ogólna charakterystyka rezerw kapitałowych
10.2. Tworzenie rezerw kapitałowych
10.3. Wykorzystywanie rezerw kapitałowych
10.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
Bibliografia

11. Rezerwy na zobowiązania
11.1. Ogólna charakterystyka rezerw na zobowiązania
11.2. Rezerwy na zobowiązania jako przedmiot Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
11.3. Rezerwy na zobowiązania w polskim prawie bilansowym
11.4. Zasady tworzenia, wyceny i ewidencji księgowej rezerw na zobowiązania - przykłady
Bibliografia

12. Odroczony podatek dochodowy
12.1. Istota i zakres odroczonego podatku dochodowego
12.2. Pojęcie wartości podatkowej aktywów i zobowiązań
12.3. Zasady ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
12.4. Ewidencja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
12.5. Różnice przejściowe z tytułu strat podatkowych i niewykorzystanych ulg podatkowych
12.6. Różnice przejściowe związane z operacjami rozliczanymi z kapitałem własnym
12.7. Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

13. Kapitał intelektualny
13.1. Definicja i klasyfikacja kapitału intelektualnego
13.2. Pomiar i prezentacja kapitału intelektualnego
13.3. Kapitał intelektualny w rachunkowości
Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 297
Przełom XX i XXI wieku to okres istotnych zmian w rachunkowości. Proces globalizacji gospodarki światowej wymusza podjęcie odpowiednich działań w za­kresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej stają się globalnymi standardami rachunkowości. Obserwowane w ostatnich latach zmiany w stylu zarządzania przedsiębiorstwami oraz towarzyszące im nowe potrzeby informacyjne dostarczycieli kapitału powo­dują, że rachunkowość zaczyna się koncentrować na pomiarze wartości przed­siębiorstwa. Szczególnie istotne zmiany zachodzą w obszarze zasad wyceny w ra­chunkowości oraz w zakresie i sposobie prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprawia, że w sprawozdaniu finansowym oczekuje się także informacji o kapitale intelektualnym.
Niniejszy podręcznik został przygotowany z uwzględnieniem przedstawionych powyżej zmian we współczesnej rachunkowości. Prezentując poszczególne obszary, autorki korzystały zarówno z rozwiązań przyjętych w polskim prawie bilansowym, jak i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
W podręczniku przedstawiono następujące zagadnienia: tradycyjny a współ­czesny system rachunkowości, pomiar wartości w rachunkowości, utrata wartości aktywów, problemy identyfikacji i wyceny środków trwałych i wartości niema­terialnych i prawnych, leasing, nieruchomości inwestycyjne, instrumenty finan­sowe, umowy długoterminowe, rezerwy, odroczony podatek dochodowy, kapitał intelektualny. Poruszane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami z roz­wiązaniami. Ponadto na końcu każdego rozdziału została zamieszczona literatura dotycząca opisywanego zagadnienia.
Zgodnie z założeniem autorek treść niniejszego podręcznika dostosowana jest do programu zajęć z zaawansowanej rachunkowości finansowej - przedmiotu wykładanego na studiach magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w War­szawie. Książka ta może być również przydatna dla studentów innych uczelni ekonomicznych czy uczestników kursów rachunkowości. Autorki przyjęły założe­nie, że Czytelnik niniejszego podręcznika posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.
Skróty stosowane w książce

Od Autorek

1. Tradycyjny a współczesny system rachunkowości
1.1. Funkcje rachunkowości
1.2. Metody i nadrzędne zasady rachunkowości
1.3. Teoria, polityka i praktyka rachunkowości
Bibliografia

2. Pomiar wartości w rachunkowości
2.1. Wpływ funkcji rachunkowości na wybór zasad wyceny
2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości
2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości
2.4. Wynik całościowy - nowa kategoria rachunkowości
Bibliografia
3. Utrata wartości aktywów
3.1. Odpisy z tytułu utraty wartości jako element aktualizacji wyceny składników majątkowych
3.2. Ocena zasadności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości, ich wycena oraz ujęcie w księgach rachunkowych - przykłady
Bibliografia

4. Szczególne problemy identyfikacji i wyceny wartości niematerialnychi prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.1. Definicje aktywów, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ustawie o rachunkowości
4.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.3. Ewidencja księgowa wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4.4. Przykłady ewidencyjne wybranych operacji księgowych dotyczących środków trwałych oraz środków trwałych w budowie
4.5. Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu finansowym

5. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
5.1. Amortyzacja - uwagi wstępne
5.2. Momenty rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
5.3. Metody amortyzacji
5.4. Wybór dopuszczonych przepisami metod amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
5.5. Przykłady ilustrujące wybrane zagadnienia dotyczące amortyzacji środków trwałych
Bibliografia

6. Leasing
6.1. Pojęcie i kryteria klasyfikacji umów leasingowych
6.2. Leasing operacyjny w księgach rachunkowych
6.3. Leasing finansowy w księgach rachunkowych
6.4. Szczególne rodzaje leasingu
Bibliografia

7. Nieruchomości inwestycyjne
7.1. Pojęcie nieruchomości inwestycyjnych
7.2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych
7.3. Sprzedaż i przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnych
7.4. Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

8. Instrumenty finansowe
8.1. Instrumenty finansowe - definicje
8.2. Instrumenty finansowe według polskiego prawa bilansowego
8.3. Instrumenty finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Bibliografia

9. Długoterminowe umowy o usługi
9.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne długoterminowych umów o usługi
9.2. Rodzaje długoterminowych umów o usługi
9.3. Przychody i koszty długoterminowych umów o usługi
9.4. Metody pomiaru stopnia zaawansowania długoterminowych umów o usługi
9.5. Rozliczenie długoterminowych umów o usługi
9.6. Ujęcie umów długoterminowych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

10. Rezerwy kapitałowe
10.1. Ogólna charakterystyka rezerw kapitałowych
10.2. Tworzenie rezerw kapitałowych
10.3. Wykorzystywanie rezerw kapitałowych
10.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
Bibliografia

11. Rezerwy na zobowiązania
11.1. Ogólna charakterystyka rezerw na zobowiązania
11.2. Rezerwy na zobowiązania jako przedmiot Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
11.3. Rezerwy na zobowiązania w polskim prawie bilansowym
11.4. Zasady tworzenia, wyceny i ewidencji księgowej rezerw na zobowiązania - przykłady
Bibliografia

12. Odroczony podatek dochodowy
12.1. Istota i zakres odroczonego podatku dochodowego
12.2. Pojęcie wartości podatkowej aktywów i zobowiązań
12.3. Zasady ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
12.4. Ewidencja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
12.5. Różnice przejściowe z tytułu strat podatkowych i niewykorzystanych ulg podatkowych
12.6. Różnice przejściowe związane z operacjami rozliczanymi z kapitałem własnym
12.7. Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
Bibliografia

13. Kapitał intelektualny
13.1. Definicja i klasyfikacja kapitału intelektualnego
13.2. Pomiar i prezentacja kapitału intelektualnego
13.3. Kapitał intelektualny w rachunkowości
Bibliografia
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel