Ulubione
  1. Strona główna
  2. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Komunikacja z rynkiem. Zarządzanie produktami. Motywowanie pracowników

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Komunikacja z rynkiem. Zarządzanie produktami. Motywowanie pracowników

31,50 zł
10,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 68 % ( 21,50 zł).
Autor: red. Maria Aluchna
Kod produktu: 978-83-7378-532-8
31,50 zł
10,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 68 % ( 21,50 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Komunikacja z rynkiem. Zarządzanie produktami. Motywowanie pracowników
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Komunikacja z rynkiem. Zarządzanie produktami. Motywowanie pracowników
[[[separator]]]

Zarządzanie jest dynamiczną dziedziną nie znoszącą pustki, przeżywającą ciągły rozwój. Jest silnie osadzone w nowych trendach zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, jak i zmian mających miejsce wewnątrz organizacji. Ostatnie dziesięć lat jest dowodem na nieuchronność i ciągłość występowania tych procesów. Oznacza to zarówno dla badaczy, jak i praktyków specjalizujących się w tym temacie konieczność śledzenia bieżących zmian otoczenia zachodzących w wielu różnych obszarach, jak makroekonomia, technologia, zmiany gustów konsumentów, a także nowych wyzwań stawianych przed przedsiębiorstwami, oraz reakcji przedsiębiorstw na nowe zjawiska i tendencje. Przedsiębiorstwa, które nie umieją dostrzec zachodzących zjawisk czy pojawiających się trendów, są skazane na porażkę i wypadnięcie z rynku.

Publikacja jest zbiorem opracowań analizujących wybrane zagadnienia zarządzania, których naczelnym tematem są współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Wyzwania te dotyczą zarówno aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych, jak i organizacyjnych. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej specjalizujących się w danych zagadnieniach. Wspólną intencją było przedstawienie współczesnych zjawisk zachodzących w otoczeniu oraz analiza reakcji przedsiębiorstw pod kątem ich działań w wybranych obszarach. I tak w rozdziale pierwszym zanalizowano wspomniane wyzwania, wskazując na silny i zwiększający się wpływ otoczenia, dynamiczne procesy ekonomiczne, w tym rosnące znaczenie gospodarek rozwijających się, wymagające głębszej refleksji problemy społeczne (przepaść między krajami bogatymi a biednymi) oraz wyzwania związane ze środowiskiem naturalnym.

W rozdziale drugim omawiane są kwestie dotyczące szeroko rozumianych innowacji w firmach związanych z nowymi trendami zachodzącymi w rozwiązaniach technologicznych, przekładających się na organizowanie pracy w przedsiębiorstwach i formułowania strategii (masowa kastomizacja, otwartość, partycypacja, crowdsourcing i klient 2.0). Zjawiska zachodzące we współczesnym turbulentnym otoczeniu silnie wpływają na podejście przedsiębiorstw do tak zwanych otwartych innowacji.

W rozdziale trzecim przedstawiono kwestie związane z wyceną produktów innowacyjnych, odnosząc się do wartości produktu w zetknięciu ze strategicznymi wyzwaniami, przed jakimi muszą stanąć współczesne przedsiębiorstwa. Warto bowiem podkreślić, iż samo tradycyjne podejście do rozumienia i kalkulacji wartości musi ulegać obecnie zmianie w odpowiedzi na silną presję ze strony konsumenta, sygnalizowane zjawisko masowej kastomizacji i nowe rozwiązania organizacyjne. Z tego też względu pojawia się wiele podejść do wyceny nowych produktów, które umożliwiają uwzględnienie wzajemnego oddziaływania czy współdziałania zmiennych. Takie możliwości oferuje omawiana w rozdziale czwartym analiza con-joint.

Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw stawiają także wiele wyzwań przed zarządzaniem samą organizacją, jej komunikacją z otoczeniem i kwestiami motywowania pracowników.

Tym zagadnieniom poświęcona jest druga część publikacji. I tak w rozdziale piątym omówiono ograniczenia realizacji strategii organizacji w dziale sprzedaży ze względu na kluczowe znaczenie tego obszaru dla wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo. Szczególną uwagę autor opracowania poświęcił zagadnieniom komunikacji wewnętrznej i pozyskiwaniu informacji przez przedstawicieli handlowych. Kolejny, szósty rozdział odnosi się do kwestii komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem i przedstawia PR-owe kampanie produktowe. W trzech ostatnich rozdziałach zanalizowano zagadnienia dotyczące motywowania pracowników, świadomego ich rozwoju, wykorzystania satysfakcji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przeprowadzania ocen. Problematyka rozwoju kadry pracowniczej, uwzględnianie zagadnień związanych z satysfakcją pracowników z wykonywanej pracy nabierają współcześnie szczególnego znaczenia ze względu na warunki hiperkonkurencji i rosnącą rolę pracowników w dotarciu do klienta i w jego obsłudze.

[[[separator]]]

 

PODZIĘKOWANIA


WSTĘP


CZĘŚĆ I. WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - WPŁYW OTOCZENIA

WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE - Maria Aluchna

Wprowadzenie

1. Główne obszary wyzwań

1.2. Aspekty ekonomiczne

1.3. Aspekty demograficzne

1.4. Aspekty socjokulturowe

1.5. Problemy środowiskowe

1.6. Sytuacja międzynarodowa

1.6.1. Gospodarki rozwijające się

1.6.2. Gospodarki peryferyjne

2. Dotychczasowe reakcje przedsiębiorstw wobec wyzwań

2.1. Istota reakcji przedsiębiorstw

2.2. Tendencje w zarządzaniu

2.3. Ład korporacyjny

2.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Podsumowanie

Bibliografia


INNOWACJE - TRENDY, WYZWANIA, STRATEGIE -
Beata Mierzejewska

1. Kryzys - wyzwanie czy szansa rozwoju?

2. Przyszłość innowacji

2.1. Mass customization

2.2. Otwartość

2.3. Partycypacja

2.4. Crowdsourcing i wiedza partnerów

2.5. Klient 2.0

3. "Otwarte" innowacje

4. Globalne wyzwania dla open innovation

5. Wyzwania globalnego kryzysu dla innowacji

Bibliografia


WYCENA PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Wartość produktu

2. Produkt innowacyjny

3. Wartość rynkowa a cena produktu innowacyjnego

3.1. Wycena na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów

3.2. Wycena wartości dla nabywcy

4. Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych

4.1. Wycena uzależniona od poziomu kosztów

4.2. Cena wspierająca cele strategiczne

4.3. Zastosowanie teorii opcji realnych w wycenie produktów innowacyjnych

Podsumowanie

Bibliografia


ZASTOSOWANIE ANALIZY CON-JOINT W WYCENIE NOWYCH PRODUKTÓW - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Definicja

2. Założenia metod con-joint

3. Przebieg analizy

4. Adaptywna analiza con-joint

5. Badanie

5.1. Założenia badania

5.2. Wyniki badania

Podsumowanie

Bibliografia


CZĘŚĆ II. WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
.

OGRANICZENIA REALIZACJI STRATEGII ORGANIZACJI W DZIALE SPRZEDAŻY - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Założenia badań komunikacji wewnątrzorganizacyjnej

2. Wyniki badań .

2.1. Użyteczność kanałów komunikacji

2.2. Wnioski ogólne z analizy użyteczności źródeł informacji w organizacji

2.3. Ocena skuteczności systemu komunikacji - znajomość strategii organizacji

2.4. Przepływ informacji w dziale sprzedaży

Podsumowanie

Bibliografia


PR-OWE KAMPANIE PRODUKTOWE - PROCES TWORZENIA, ZNACZENIE, POSTRZEGANIE -
Rafał Mrówka

Wprowadzenie

1. Definicja produktowego public relations

2. Proces budowy PR-owskiej kampanii produktowej

2.1. Analiza sytuacji wyjściowej

2.2. Tworzenie strategii kampanii

2.3. Realizacja kampanii

2.4. Ewaluacja kampanii

2.5. Proces tworzenia PR-owskiej kampanii produktowej - podsumowanie

3. Znaczenie PR-u produktowego - specjaliści z zakresu PR-u i marketingu wobec PR-u produktowego

Podsumowanie

Bibliografia


SYSTEMY MOTYWACJI, OCENY I ŚWIADOMEGO ROZWOJU PRACOWNIKÓW JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE FIRMY PRODUKCYJNEJ Z BRANŻY BUDOWLANEJ - Rafał Mrówka

Wprowadzenie

Bibliografia

Załącznik - kwestionariusz badania satysfakcji pracowników w firmie X


WYKORZYSTANIE BADAŃ SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
- Rafał Mrówka

Wprowadzenie

1. Przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników

1.1. Cele przeprowadzania badań satysfakcji pracowników

1.2. Metoda przeprowadzania badań satysfakcji pracowników

1.3. Znaczenie udziału zewnętrznych badaczy-konsultantów w realizacji badania

1.4. Korzyści płynące z badania dla organizacji

2. Badanie satysfakcji pracowników w firmie ABC - analiza przypadku

2.1. Opis firmy i badania

2.2. Wyniki badań kwestionariuszowych

3. Wnioski z badania - rekomendacje zarządcze


PRZEGLĄD SYSTEMÓW OCEN PRACOWNICZYCH - Joanna Żukowska, Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Czym jest system ocen pracowniczych?

2. Wybrane narzędzia oceny pracowniczej

3. Ocena 360 stopni

4. Błędy najczęściej występujące w procesie ocen oraz ich rozwiązywanie

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 202

Wstęp

Zarządzanie jest dynamiczną dziedziną nie znoszącą pustki, przeżywającą ciągły rozwój. Jest silnie osadzone w nowych trendach zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, jak i zmian mających miejsce wewnątrz organizacji. Ostatnie dziesięć lat jest dowodem na nieuchronność i ciągłość występowania tych procesów. Oznacza to zarówno dla badaczy, jak i praktyków specjalizujących się w tym temacie konieczność śledzenia bieżących zmian otoczenia zachodzących w wielu różnych obszarach, jak makroekonomia, technologia, zmiany gustów konsumentów, a także nowych wyzwań stawianych przed przedsiębiorstwami, oraz reakcji przedsiębiorstw na nowe zjawiska i tendencje. Przedsiębiorstwa, które nie umieją dostrzec zachodzących zjawisk czy pojawiających się trendów, są skazane na porażkę i wypadnięcie z rynku.

Publikacja jest zbiorem opracowań analizujących wybrane zagadnienia zarządzania, których naczelnym tematem są współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Wyzwania te dotyczą zarówno aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych, jak i organizacyjnych. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej specjalizujących się w danych zagadnieniach. Wspólną intencją było przedstawienie współczesnych zjawisk zachodzących w otoczeniu oraz analiza reakcji przedsiębiorstw pod kątem ich działań w wybranych obszarach. I tak w rozdziale pierwszym zanalizowano wspomniane wyzwania, wskazując na silny i zwiększający się wpływ otoczenia, dynamiczne procesy ekonomiczne, w tym rosnące znaczenie gospodarek rozwijających się, wymagające głębszej refleksji problemy społeczne (przepaść między krajami bogatymi a biednymi) oraz wyzwania związane ze środowiskiem naturalnym.

W rozdziale drugim omawiane są kwestie dotyczące szeroko rozumianych innowacji w firmach związanych z nowymi trendami zachodzącymi w rozwiązaniach technologicznych, przekładających się na organizowanie pracy w przedsiębiorstwach i formułowania strategii (masowa kastomizacja, otwartość, partycypacja, crowdsourcing i klient 2.0). Zjawiska zachodzące we współczesnym turbulentnym otoczeniu silnie wpływają na podejście przedsiębiorstw do tak zwanych otwartych innowacji.

W rozdziale trzecim przedstawiono kwestie związane z wyceną produktów innowacyjnych, odnosząc się do wartości produktu w zetknięciu ze strategicznymi wyzwaniami, przed jakimi muszą stanąć współczesne przedsiębiorstwa. Warto bowiem podkreślić, iż samo tradycyjne podejście do rozumienia i kalkulacji wartości musi ulegać obecnie zmianie w odpowiedzi na silną presję ze strony konsumenta, sygnalizowane zjawisko masowej kastomizacji i nowe rozwiązania organizacyjne. Z tego też względu pojawia się wiele podejść do wyceny nowych produktów, które umożliwiają uwzględnienie wzajemnego oddziaływania czy współdziałania zmiennych. Takie możliwości oferuje omawiana w rozdziale czwartym analiza con-joint.

Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw stawiają także wiele wyzwań przed zarządzaniem samą organizacją, jej komunikacją z otoczeniem i kwestiami motywowania pracowników.

Tym zagadnieniom poświęcona jest druga część publikacji. I tak w rozdziale piątym omówiono ograniczenia realizacji strategii organizacji w dziale sprzedaży ze względu na kluczowe znaczenie tego obszaru dla wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo. Szczególną uwagę autor opracowania poświęcił zagadnieniom komunikacji wewnętrznej i pozyskiwaniu informacji przez przedstawicieli handlowych. Kolejny, szósty rozdział odnosi się do kwestii komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem i przedstawia PR-owe kampanie produktowe. W trzech ostatnich rozdziałach zanalizowano zagadnienia dotyczące motywowania pracowników, świadomego ich rozwoju, wykorzystania satysfakcji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przeprowadzania ocen. Problematyka rozwoju kadry pracowniczej, uwzględnianie zagadnień związanych z satysfakcją pracowników z wykonywanej pracy nabierają współcześnie szczególnego znaczenia ze względu na warunki hiperkonkurencji i rosnącą rolę pracowników w dotarciu do klienta i w jego obsłudze.

Spis treści

 

PODZIĘKOWANIA


WSTĘP


CZĘŚĆ I. WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - WPŁYW OTOCZENIA

WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE - Maria Aluchna

Wprowadzenie

1. Główne obszary wyzwań

1.2. Aspekty ekonomiczne

1.3. Aspekty demograficzne

1.4. Aspekty socjokulturowe

1.5. Problemy środowiskowe

1.6. Sytuacja międzynarodowa

1.6.1. Gospodarki rozwijające się

1.6.2. Gospodarki peryferyjne

2. Dotychczasowe reakcje przedsiębiorstw wobec wyzwań

2.1. Istota reakcji przedsiębiorstw

2.2. Tendencje w zarządzaniu

2.3. Ład korporacyjny

2.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Podsumowanie

Bibliografia


INNOWACJE - TRENDY, WYZWANIA, STRATEGIE -
Beata Mierzejewska

1. Kryzys - wyzwanie czy szansa rozwoju?

2. Przyszłość innowacji

2.1. Mass customization

2.2. Otwartość

2.3. Partycypacja

2.4. Crowdsourcing i wiedza partnerów

2.5. Klient 2.0

3. "Otwarte" innowacje

4. Globalne wyzwania dla open innovation

5. Wyzwania globalnego kryzysu dla innowacji

Bibliografia


WYCENA PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Wartość produktu

2. Produkt innowacyjny

3. Wartość rynkowa a cena produktu innowacyjnego

3.1. Wycena na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów

3.2. Wycena wartości dla nabywcy

4. Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych

4.1. Wycena uzależniona od poziomu kosztów

4.2. Cena wspierająca cele strategiczne

4.3. Zastosowanie teorii opcji realnych w wycenie produktów innowacyjnych

Podsumowanie

Bibliografia


ZASTOSOWANIE ANALIZY CON-JOINT W WYCENIE NOWYCH PRODUKTÓW - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Definicja

2. Założenia metod con-joint

3. Przebieg analizy

4. Adaptywna analiza con-joint

5. Badanie

5.1. Założenia badania

5.2. Wyniki badania

Podsumowanie

Bibliografia


CZĘŚĆ II. WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
.

OGRANICZENIA REALIZACJI STRATEGII ORGANIZACJI W DZIALE SPRZEDAŻY - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Założenia badań komunikacji wewnątrzorganizacyjnej

2. Wyniki badań .

2.1. Użyteczność kanałów komunikacji

2.2. Wnioski ogólne z analizy użyteczności źródeł informacji w organizacji

2.3. Ocena skuteczności systemu komunikacji - znajomość strategii organizacji

2.4. Przepływ informacji w dziale sprzedaży

Podsumowanie

Bibliografia


PR-OWE KAMPANIE PRODUKTOWE - PROCES TWORZENIA, ZNACZENIE, POSTRZEGANIE -
Rafał Mrówka

Wprowadzenie

1. Definicja produktowego public relations

2. Proces budowy PR-owskiej kampanii produktowej

2.1. Analiza sytuacji wyjściowej

2.2. Tworzenie strategii kampanii

2.3. Realizacja kampanii

2.4. Ewaluacja kampanii

2.5. Proces tworzenia PR-owskiej kampanii produktowej - podsumowanie

3. Znaczenie PR-u produktowego - specjaliści z zakresu PR-u i marketingu wobec PR-u produktowego

Podsumowanie

Bibliografia


SYSTEMY MOTYWACJI, OCENY I ŚWIADOMEGO ROZWOJU PRACOWNIKÓW JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE FIRMY PRODUKCYJNEJ Z BRANŻY BUDOWLANEJ - Rafał Mrówka

Wprowadzenie

Bibliografia

Załącznik - kwestionariusz badania satysfakcji pracowników w firmie X


WYKORZYSTANIE BADAŃ SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
- Rafał Mrówka

Wprowadzenie

1. Przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników

1.1. Cele przeprowadzania badań satysfakcji pracowników

1.2. Metoda przeprowadzania badań satysfakcji pracowników

1.3. Znaczenie udziału zewnętrznych badaczy-konsultantów w realizacji badania

1.4. Korzyści płynące z badania dla organizacji

2. Badanie satysfakcji pracowników w firmie ABC - analiza przypadku

2.1. Opis firmy i badania

2.2. Wyniki badań kwestionariuszowych

3. Wnioski z badania - rekomendacje zarządcze


PRZEGLĄD SYSTEMÓW OCEN PRACOWNICZYCH - Joanna Żukowska, Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Czym jest system ocen pracowniczych?

2. Wybrane narzędzia oceny pracowniczej

3. Ocena 360 stopni

4. Błędy najczęściej występujące w procesie ocen oraz ich rozwiązywanie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 202

Zarządzanie jest dynamiczną dziedziną nie znoszącą pustki, przeżywającą ciągły rozwój. Jest silnie osadzone w nowych trendach zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, jak i zmian mających miejsce wewnątrz organizacji. Ostatnie dziesięć lat jest dowodem na nieuchronność i ciągłość występowania tych procesów. Oznacza to zarówno dla badaczy, jak i praktyków specjalizujących się w tym temacie konieczność śledzenia bieżących zmian otoczenia zachodzących w wielu różnych obszarach, jak makroekonomia, technologia, zmiany gustów konsumentów, a także nowych wyzwań stawianych przed przedsiębiorstwami, oraz reakcji przedsiębiorstw na nowe zjawiska i tendencje. Przedsiębiorstwa, które nie umieją dostrzec zachodzących zjawisk czy pojawiających się trendów, są skazane na porażkę i wypadnięcie z rynku.

Publikacja jest zbiorem opracowań analizujących wybrane zagadnienia zarządzania, których naczelnym tematem są współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Wyzwania te dotyczą zarówno aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych, jak i organizacyjnych. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej specjalizujących się w danych zagadnieniach. Wspólną intencją było przedstawienie współczesnych zjawisk zachodzących w otoczeniu oraz analiza reakcji przedsiębiorstw pod kątem ich działań w wybranych obszarach. I tak w rozdziale pierwszym zanalizowano wspomniane wyzwania, wskazując na silny i zwiększający się wpływ otoczenia, dynamiczne procesy ekonomiczne, w tym rosnące znaczenie gospodarek rozwijających się, wymagające głębszej refleksji problemy społeczne (przepaść między krajami bogatymi a biednymi) oraz wyzwania związane ze środowiskiem naturalnym.

W rozdziale drugim omawiane są kwestie dotyczące szeroko rozumianych innowacji w firmach związanych z nowymi trendami zachodzącymi w rozwiązaniach technologicznych, przekładających się na organizowanie pracy w przedsiębiorstwach i formułowania strategii (masowa kastomizacja, otwartość, partycypacja, crowdsourcing i klient 2.0). Zjawiska zachodzące we współczesnym turbulentnym otoczeniu silnie wpływają na podejście przedsiębiorstw do tak zwanych otwartych innowacji.

W rozdziale trzecim przedstawiono kwestie związane z wyceną produktów innowacyjnych, odnosząc się do wartości produktu w zetknięciu ze strategicznymi wyzwaniami, przed jakimi muszą stanąć współczesne przedsiębiorstwa. Warto bowiem podkreślić, iż samo tradycyjne podejście do rozumienia i kalkulacji wartości musi ulegać obecnie zmianie w odpowiedzi na silną presję ze strony konsumenta, sygnalizowane zjawisko masowej kastomizacji i nowe rozwiązania organizacyjne. Z tego też względu pojawia się wiele podejść do wyceny nowych produktów, które umożliwiają uwzględnienie wzajemnego oddziaływania czy współdziałania zmiennych. Takie możliwości oferuje omawiana w rozdziale czwartym analiza con-joint.

Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw stawiają także wiele wyzwań przed zarządzaniem samą organizacją, jej komunikacją z otoczeniem i kwestiami motywowania pracowników.

Tym zagadnieniom poświęcona jest druga część publikacji. I tak w rozdziale piątym omówiono ograniczenia realizacji strategii organizacji w dziale sprzedaży ze względu na kluczowe znaczenie tego obszaru dla wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo. Szczególną uwagę autor opracowania poświęcił zagadnieniom komunikacji wewnętrznej i pozyskiwaniu informacji przez przedstawicieli handlowych. Kolejny, szósty rozdział odnosi się do kwestii komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem i przedstawia PR-owe kampanie produktowe. W trzech ostatnich rozdziałach zanalizowano zagadnienia dotyczące motywowania pracowników, świadomego ich rozwoju, wykorzystania satysfakcji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przeprowadzania ocen. Problematyka rozwoju kadry pracowniczej, uwzględnianie zagadnień związanych z satysfakcją pracowników z wykonywanej pracy nabierają współcześnie szczególnego znaczenia ze względu na warunki hiperkonkurencji i rosnącą rolę pracowników w dotarciu do klienta i w jego obsłudze.

 

PODZIĘKOWANIA


WSTĘP


CZĘŚĆ I. WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - WPŁYW OTOCZENIA

WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE - Maria Aluchna

Wprowadzenie

1. Główne obszary wyzwań

1.2. Aspekty ekonomiczne

1.3. Aspekty demograficzne

1.4. Aspekty socjokulturowe

1.5. Problemy środowiskowe

1.6. Sytuacja międzynarodowa

1.6.1. Gospodarki rozwijające się

1.6.2. Gospodarki peryferyjne

2. Dotychczasowe reakcje przedsiębiorstw wobec wyzwań

2.1. Istota reakcji przedsiębiorstw

2.2. Tendencje w zarządzaniu

2.3. Ład korporacyjny

2.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Podsumowanie

Bibliografia


INNOWACJE - TRENDY, WYZWANIA, STRATEGIE -
Beata Mierzejewska

1. Kryzys - wyzwanie czy szansa rozwoju?

2. Przyszłość innowacji

2.1. Mass customization

2.2. Otwartość

2.3. Partycypacja

2.4. Crowdsourcing i wiedza partnerów

2.5. Klient 2.0

3. "Otwarte" innowacje

4. Globalne wyzwania dla open innovation

5. Wyzwania globalnego kryzysu dla innowacji

Bibliografia


WYCENA PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Wartość produktu

2. Produkt innowacyjny

3. Wartość rynkowa a cena produktu innowacyjnego

3.1. Wycena na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów

3.2. Wycena wartości dla nabywcy

4. Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych

4.1. Wycena uzależniona od poziomu kosztów

4.2. Cena wspierająca cele strategiczne

4.3. Zastosowanie teorii opcji realnych w wycenie produktów innowacyjnych

Podsumowanie

Bibliografia


ZASTOSOWANIE ANALIZY CON-JOINT W WYCENIE NOWYCH PRODUKTÓW - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Definicja

2. Założenia metod con-joint

3. Przebieg analizy

4. Adaptywna analiza con-joint

5. Badanie

5.1. Założenia badania

5.2. Wyniki badania

Podsumowanie

Bibliografia


CZĘŚĆ II. WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
.

OGRANICZENIA REALIZACJI STRATEGII ORGANIZACJI W DZIALE SPRZEDAŻY - Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Założenia badań komunikacji wewnątrzorganizacyjnej

2. Wyniki badań .

2.1. Użyteczność kanałów komunikacji

2.2. Wnioski ogólne z analizy użyteczności źródeł informacji w organizacji

2.3. Ocena skuteczności systemu komunikacji - znajomość strategii organizacji

2.4. Przepływ informacji w dziale sprzedaży

Podsumowanie

Bibliografia


PR-OWE KAMPANIE PRODUKTOWE - PROCES TWORZENIA, ZNACZENIE, POSTRZEGANIE -
Rafał Mrówka

Wprowadzenie

1. Definicja produktowego public relations

2. Proces budowy PR-owskiej kampanii produktowej

2.1. Analiza sytuacji wyjściowej

2.2. Tworzenie strategii kampanii

2.3. Realizacja kampanii

2.4. Ewaluacja kampanii

2.5. Proces tworzenia PR-owskiej kampanii produktowej - podsumowanie

3. Znaczenie PR-u produktowego - specjaliści z zakresu PR-u i marketingu wobec PR-u produktowego

Podsumowanie

Bibliografia


SYSTEMY MOTYWACJI, OCENY I ŚWIADOMEGO ROZWOJU PRACOWNIKÓW JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE FIRMY PRODUKCYJNEJ Z BRANŻY BUDOWLANEJ - Rafał Mrówka

Wprowadzenie

Bibliografia

Załącznik - kwestionariusz badania satysfakcji pracowników w firmie X


WYKORZYSTANIE BADAŃ SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
- Rafał Mrówka

Wprowadzenie

1. Przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników

1.1. Cele przeprowadzania badań satysfakcji pracowników

1.2. Metoda przeprowadzania badań satysfakcji pracowników

1.3. Znaczenie udziału zewnętrznych badaczy-konsultantów w realizacji badania

1.4. Korzyści płynące z badania dla organizacji

2. Badanie satysfakcji pracowników w firmie ABC - analiza przypadku

2.1. Opis firmy i badania

2.2. Wyniki badań kwestionariuszowych

3. Wnioski z badania - rekomendacje zarządcze


PRZEGLĄD SYSTEMÓW OCEN PRACOWNICZYCH - Joanna Żukowska, Mikołaj Pindelski

Wprowadzenie

1. Czym jest system ocen pracowniczych?

2. Wybrane narzędzia oceny pracowniczej

3. Ocena 360 stopni

4. Błędy najczęściej występujące w procesie ocen oraz ich rozwiązywanie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel